2 Korpus Polski
  Skład oficerski 5 KDP
 
Oto obsada oficerska 5 KDP opracowana na podstawie Działań 2 Korpusu we Włoszech Tom I, Londyn 1963. Wszystkie miesiące odnoszą się do 1944 r. 

Dowództwo 5 KDP 

Dowódca 5 KDP 
gen. bryg. Sulik Nikodem, w szpitalu od 8 lipca do 18 sierpnia, 

Zastępca dowódcy 5 KDP 
płk dypl. Rudnicki Klemens, p.o. dowódcy dywizji od 8 lipca do 18 sierpnia; 

Szef sztabu 5 KDP 
ppłk dypl. Maleszewski Stanisław Mateusz do początku sierpnia, 
ppłk dypl. Jacyna Wacław od początku sierpnia, 

Szef oddziału operacyjnego 
kpt. Dypl. Żebrowski Władysław, 

Zastępca szefa oddziału operacyjnego 
kpt. Dypl. Kozłowski Czesław od lipca, 
kpt. Dypl. Pawlak Felicjan do połowy czerwca 
kpt. Dypl. Lisek Władysław 
Oficer informacyjny – kpt. Dypl. Rolski Antoni, 
Oficer wywiadowczy – kpt. Dypl. Jarzykowski Ludwik 
Oficer maskowania – kpt. Blum Aleksander, 
Oficer stażysta – płk dypl. Perkowicz Edward, 
Kwatermistrz 5 KDP 
– mjr dypl. Jedziniak Aleksander do 10 lipca 
- mjr dypl. Mieczkowski Aleksander od 10 lipca do połowy sierpnia, 
- mjr int WSW Boczkowski Michał od połowy sierpnia, 
Ref. Organ. Pers. – mjr Chodźko Cyprian, 
Ref. Propag. i kult. – por. Lang Michał, 
Ref. Oświaty – kpt. Syganiec Andrzej od czerwca 
Szef służ. Duszp. Kat. – prob. Ks. Judycki Wiktor, 
Szef służ. Duszp. Prawosł. – kap. Ks. Pietruczyk Włodzimierz 
Szef służb. Duszp. Ewang. – kap. Ks. Arlt Fryderyk 
Szef służ. Zdr. – mjr lek. Dr Kaczanowski Gotfryd, 
Zca szefa sł. Zdr 
– mjr lek. Dr Świder Konstanty do połowy sierpnia, 
- kpt. Lek. Dr Węgrzynowski Bolesław od połowy sierpnia, 
Szef służ. Mater. – mjr Piaseczki Eugeniusz, 
Szef służ. Warsz.. napr. – mjr Kucharski Jan, 
Szef służ. Pienięż. – mjr Pindela Stanisław, 
Szef żandarmerii – mjr Trompeter Kazimierz 

Oddziały piechoty 5 KDP 

Dowódca 5 brygady piechoty 
- płk Kurek Wincenty – do 17 maja 
- płk dypl. Piątkowski Henryk od 4 czerwca 

Zastępca dowódcy 5 brygady piechoty 
- ppłk dypl. Machnowski Feliks od kwietnia do początku czerwca oraz od 17 maja do 4 czerwca p.o. dowódcy brygady, 
- ppłk Stoczkowski Wiktor od 4 czerwca, 
Szef. Szt. 5 brygady piechoty 
- mjr dypl. Jacyna Wacław do początku czerwca, 
- mjr dypl. Harcaj Piotr od początku czerwca 
Ofic. Oper. I inform. – kpt. Dypl. Śniady Henryk od początku czerwca, 
Kwater. 5 brygady piechoty – kpt. Int. WSW Wiśniewski Ryszard 
Dowódca 13 baonu piechoty 
- ppłk Kamiński Władysław do 17 maja, 
- mjr dypl. Jacyna Wacław od początku czerwca do początku sierpnia 
- mjr Dragan Jan od początku sierpnia do połowy września, 
- mjr Kowalczyński Klemens od połowy września, 
Zca dcy 13 baonu piechoty 
- mjr Żychoń Jan do 17 maja 
- kpt. Czchowski Marceli od 17 maja do czerwca 
- mjr Kowalczyński Klemens od czerwca do połowy września, 
- kpt. Kolator Alfred, wyznaczony w połowie września 
Dowódca 14 baonu piechoty – mjr Ziobrowski Ludwik 
Zca dcy 14 baonu piechoty 
- mjr Kwasnowski Stanisław do 16 maja 
- kpt. Dypl. Samulski Kazimierz od pocz. czerwca do połowy września 
- kpt. Smreczyński Józef od 16 do 31 maja i od połowy września, 
Dowódca 15 baonu piechoty 
- ppłk Stoczkowski Wiktor do 17 maja 
- mjr Gnatowski Leon od 17 maja 
Zca dcy 15 baonu piechoty 
- mjr Gnatowski Leon do 17 maja 
- kpt. Dragan Jan od 17 maja do połowy lipca 
- kpt. Kaniowski Władysław od połowy lipca do połowy sierpnia, 
- kpt. Faliszewski Stanisław od połowy sierpnia 

Dowódca 6 brygady piechoty – plk dypl. Nowina-Sawicki Witold 
Zca dcy 6 brygady piechoty 
- ppłk Lachowicz Jan do początku sierpnia 
- ppłk dypl. Domoń Jan od 10 sierpnia 
Szef szt. 6 brygady piechoty 
- mjr Florkowski Aleksander do połowy czerwca, 
kpt. Dypl. Pawlak Felicjan od połowy czerwca 
Oficer operacyjny 6 brygady piechoty 
- kpt. Dypl. Kozłowski Czesław do lipca 
- rtm. Dypl. Konobrocki Czesław od lipca do 11 sierpnia 
Kwatermistrz 6 bryg. Piech. – mjr int. WSW Borowy Włodzimierz 
Dowódca 16 baonu piechoty – mjr Stańczyk Andrzej 
Zca dcy 16 baonu piechoty – kpt. Bieganowski Antoni 
Dowódca 17 baonu piechoty – mjr Baczkowski Mieczysław 
Zca dcy 17 baonu piechoty 
- Kpt. Kwiatkowski Wacław do 17 maja 
- mjr Tomaszewski Stanisław od 17 maja do 4 lipca 
- kpt. Ślepokura Kasper od 4 lipca do 26 lipca 
- kpt. Wojciechowski Ksawery od 30 lipca 
Dowódca 18 baonu piechoty 
- ppłk dypl. Domoń Ludwik do 10 sierpnia 
- mjr Florkowski Aleksander od 10 sierpnia 
Zca dcy 18 baonu piechoty 
- mjr Osmakiewicz Franciszek do połowy czerwca 
- mjr Florkowski Aleksander od połowy czerwca do 10 sierpnia 
- kpt. Pawulski Tadeusz od 10 sierpnia 

Inne bronie 5 KDP 

Dowódca artylerii 5 KDP – płk dypl. Orski Jerzy 
Szef szt. Dtwa art. 
– ppłk Królikiewicz Julian do połowy sierpnia 
- mjr dypl. Lipowski Tadeusz od połowy sierpnia 
Oficer szt. Dtwa art. – kpt. Krygicz Ryszard 
Dowódca 4 pal – ppłk Barman Józef 
Zca dcy 4 pal 
- mjr Chomiński Edward do początku sierpnia 
- mjr Ostrowidz Tadeusz od początku sierpnia 
Dowódca 5 pal – ppłk Wirth Tadeusz 
Zca dcy 5 pal – mjr Biliński Wojciech 
Dowódca 6 pal – płk Obłutowicz Czesław 
Zca dcy 6 pal 
- mjr Kikal Franciszek do końca maja 
- mjr Siewiński Marian Bolesław od końca maja 
Dowódca 5 p.a. ppanc. 
- ppłk Gruszecki Emil do 6 lipca, 
- mjr Benrot Franciszek od 7 lipca 
Zca dcy 5 p. a. ppanc. – mjr Offenkowski Zenon, 
Dowódca 5 p. a. plot. – ppłk Fengler Alfons Roman 
Zca dcy 5 p. a. Plot. – mjr Maniszewski Aleksander 
Dowódca 15 pułku ulanów – ppłk Kiedacz Zbigniew 
Zca dcy 15 p. uł. - ppłk Bieliński Adam do 5 sierpnia 
Dowódca 5 baonu ckm - mjr Mroczek Stanisław do połowy sierpnia 
Zca dcy 5 baonu ckm – kpt. Chudy Władysław, następnie dca 5 baonu ckm od połowy września 
Dowódca 5 baonu sap. – ppłk Hempel Józef 
Zca dcy 5 baonu sap. – mjr Maculewicz Stanisław 
Dowódca 5 baonu łącz. – mjr Zimmer Marian 
Zca dcy 5 baonu łącz. – mjr Brągiel Włodzimierz 
Dowódca 5 szw. Żand. – kpt. Lipin Aleksander 

Oddziały służb 5 KDP 

Szef sądu polowego – mjr aud. Dr Świtkowski Tadeusz 

* * * * * * * * * 

Dca 5 komp. San. – kpt. Lek. Dr Huczko Tadeusz 
Dca 6 komp. San. – kpt. Lek dr Balk Józef 

Dca oddz. Zaop. I transp. 5 KDP 
– mjr Boczkowski Mikołaj do połowy sierpnia 
- mjr Romakiewicz Marian od połowy sierpnia 
Zca dcy dla spr. Transp. 
- kpt. Faliszewski Stanisław do czerwca 
- kpt. Pyzikowski Wacław od czerwca 
Zca dcy dla spr. Zaop. 
- mjr Romankiewicz Marian do połowy sierpnia 
Dca 5 komp. Zaop. 
- kpt. Pyzikowski Wacław do czerwca 
- kpt. Faliszewski Stanisław od czerwca 
Dca 6 komp. Zaop. – mjr Wilczyński Ludwik 
Dca 15 komp. Zaop. – mjr Krzemiński Zdzisław 
Dca 16 komp. Zaop. – mjr. Downarowicz Edward 
* * * * * 
Dca 5 komp. Warszt.. – kpt. Plutecki Zygmunt 
Dca 6 komp. Warsz.. – rtm Wojnarowski Tadeusz 
Dca 5 parku mater. – kpt. Wiszniewski Zygmunt
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 191 odwiedzający (562 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja