2 Korpus Polski
  Skład 2 Korpusu Polskiego
 
Poniżej przedstawiam skład 2 Korpusu Polskiego na dzień 01.04.1944 roku.
 Źródło:
- "Działania 2 Korpusu We Włoszech" , Tom I, wydawca :  Komisja Historyczna 2-go Korpusu , Londyn 1963

 

DOWÓDZTWO KORPUSU       

  Dowódca 2 Korpusu - gen. Władysław Anders

  Zastępca dowódcy - gen. Zygmunt Bohusz - Szyszko                

     3 Dywizja Strzelców Karpackich 

     5 Kresowa Dywizja Piechoty

     2 Samodzielna Brygada Pancerna

     2 Armijna Brygada Artylerii                     

     Jednostki Korpuśne 

     Baza 2 Korpusu Polskiego                                                                    

 

 

 

 

 

 

- - -3 Dywizja Strzelców Karpackich                   

         gen. Bolesław Bronisław Duch

- - - - - - - - - 1 Brygada Strzelców Karpackich

- - - - - - - - - - - - - - - 1 Batalion Strzelców Karpackich

- - - - - - - - - - - - - - - 2 Batalion Strzelców Karpackich 

- - - - - - - - - - - - - - - 3 Batalion Strzelców Karpackich 

- - - - - - - - - 2 Brygada Strzelców Karpackich

- - - - - - - - - - - - - - - 4 Batalion Strzelców Karpackich 

- - - - - - - - - - - - - - - 5 Batalion Strzelców Karpackich 

- - - - - - - - - - - - - - - 6 Batalion Strzelców Karpackich 

- - - - - - - - - 1 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej

- - - - - - - - - 2 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej

- - - - - - - - - 3 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej

- - - - - - - - - 3 Karpacki Pułk Artylerii Przeciwpancernej

- - - - - - - - - 3 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej

- - - - - - - - - 12 Pułk Ułanów Podolskich

- - - - - - - - - 3 Batalion Ciężkich Karabinów Maszynowych

- - - - - - - - - 3 Karpacki Batalion Saperów

- - - - - - - - - 3 Batalion Łączności

 - - - - - - - - - 3 Szwadron Żandarmerii

 - - - - - - - - - Służby

- - - - - - - - - - - - - - - 1 Kompania Sanitarna

- - - - - - - - - - - - - - - 2 Kompania Sanitarna

- - - - - - - - - - - - - - - 3 Kompania Sanitarna 

- - - - - - - - - - - - - - - 1 Kompania Zaopatrywania

- - - - - - - - - - - - - - - 2 Kompania Zaopatrywania

- - - - - - - - - - - - - - - 12 Kompania Zaopatrywania

- - - - - - - - - - - - - - - 13 Kompania Zaopatrywania

- - - - - - - - - - - - - - - 1 Kompania Warsztatowa

- - - - - - - - - - - - - - - 2 Kompania Warsztatowa

- - - - - - - - - - - - - - - 3 Park Materiałowy

- - - - - - - - - - - - - - - 3 Sąd Polowy

 

 

- - -5 Kresowa Dywizja Piechoty                      

         gen. Nikodem Sulik

- - - - - - - - - 5 Wileńska Brygada Piechoty

- - - - - - - - - - - - - - - 13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

- - - - - - - - - - - - - - - 14 Wileński Batalion Strzelców "Żbików"

- - - - - - - - - - - - - - - 15 Wileński Batalion Strzelców "Wilków"

- - - - - - - - - 6 Lwowska Brygada Piechoty

- - - - - - - - - - - - - - - 16 Lwowski Batalion Strzelców

- - - - - - - - - - - - - - - 17 Lwowski Batalion Strzelców

- - - - - - - - - - - - - - - 18 Lwowski Batalion Strzelców

- - - - - - - - - 4 Kresowy Pułk Artylerii Lekkiej

- - - - - - - - - 5 Wileński Pułk Artylerii Lekkiej

- - - - - - - - - 6 Lwowski Pułk Artylerii Lekkiej

- - - - - - - - - 5 Kresowy Pułk Artylerii Przeciwpancernej

- - - - - - - - - 5 Kresowy Pułk Artylerii Przeciwlotniczej

- - - - - - - - - 15 Pułk Ułanów Poznańskich

- - - - - - - - - 5 Kresowy Batalion Ciężkich Karabinów Maszynowych

- - - - - - - - - 5 Kresowy Batalion Saperów

- - - - - - - - - 5 Batalion Łączności

- - - - - - - - - 5 Szwadron Żandarmerii

 - - - - - - - - - Służby

- - - - - - - - - - - - - - - 5 Kompania Sanitarna

- - - - - - - - - - - - - - - 6 Kompania Sanitarna

- - - - - - - - - - - - - - - 5 Kompania Zaopatrywania

- - - - - - - - - - - - - - - 6 Kompania Zaopatrywania

- - - - - - - - - - - - - - - 15 Kompania Zaopatrywania

- - - - - - - - - - - - - - - 16 Kompania Zaopatrywania

- - - - - - - - - - - - - - - 5 Kompania Warsztatowa

- - - - - - - - - - - - - - - 6 Kompania Warsztatowa 

- - - - - - - - - - - - - - - 5 Park Materiałowy

- - - - - - - - - - - - - - - 5 Sąd Polowy

 

 

- - -2 Samodzielna Brygada Pancerna              

         gen. Bronisław Rakowski

- - - - - - - - - 1 Pułk Ułanów Krechowieckich

- - - - - - - - - 4 Pułk Pancerny "Skorpionów"

- - - - - - - - - 6 Pułk Pancerny "Dzieci Lwowskich"

- - - - - - - - - Szwadron Sztabowy 

- - - - - - - - - Wysunięty Szwadron Dostawy Czołgów

- - - - - - - - - Służby

- - - - - - - - - - - - - - - 9 Kompania Zaopatrywania

- - - - - - - - - - - - - - - 9 Park Materiałowy

 

 

 

- - -2 Armijna Grupa Artylerii                      

         płk.dr. Ludwik Ząbkowski

- - - - - - - - - 7 Pułk Artylerii Konnej

- - - - - - - - - 9 Pułk Artylerii Lekkiej

- - - - - - - - - 10 Pułk Artylerii Ciężkiej

- - - - - - - - - 11 Karpacki Pułk Artylerii Ciężkiej

- - - - - - - - - 7 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej

- - - - - - - - - 8 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej

- - - - - - - - - 7 Pułk Artylerii Przeciwpancernej

- - - - - - - - - Pułk Artylerii Pomiarowej

 

 

 

- - -Jednostki Korpuśne

- - - - - - - - - Pułk Ułanów Karpackich

- - - - - - - - - 10 Batalion Saperów + 2 plutony specjalne materiału saperskiego

- - - - - - - - - 11 Batalion Łączności + 2 plutony łączności do obsługi artylerii korpuśnej

- - - - - - - - - Kompania Komando

- - - - - - - - - 10 Kompania Mostowa

- - - - - - - - - 301 Etapowa Kompania Saperów + 2 Plutony Specjalne Materiału Saperskiego

- - - - - - - - - 318 Gdański Dywizjon Lotniczy

- - - - - - - - - Oddział Samolotów Artyleryjskich (późniejszy 663 Dywiz. Samolotów Artyleryjskich)

- - - - - - - - - 2 plutony podsłuchu nieprzyjaciela

- - - - - - - - - 1 Szwadron Żandarmerii + 2 etapowe plutony żandarmerii

- - - - - - - - - Batalion Wartowniczy i Kompania Ochrony Sztabu

- - - - - - - - - Służby

- - - - - - - - - - - - - - - Geograficzna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12 Kompania Geograficzna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -312 Składnica Map

- - - - - - - - - - - - - - - Zdrowia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -31 Kompania Sanitarna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3 i 5 Sanitarne Ośrodki Ewakuacyjne (SOE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4 Czołówki Chirurgiczne, 2 Czołówki Transfuzyjne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 i 6 Szpital Wojskowy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Pluton Higieny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Jednostki Specjalne i Czołówka Składnicy Sanitarnej

- - - - - - - - - - - - - - - Zaopatrywania i Transportu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -21 i 23 Kompania Transportowa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -22 i 24 Kompania Zaopatrywania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -61 i 62 Oddział Zaopatrywania Artylerii

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -29 Kompania Samochodów Sanitarnych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -30 Samodzielny Pluton Warsztatowy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -316 Kompania Transportowa (żeńska)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -318 Kompania Kantyn Polowych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Składnice Zaopatrywania w Żywność

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Składnice Zaopatrywania w Materiały Pędne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Składnica Zaopatrywania w Przybory Kancelaryjne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Piekarnie Polowe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Rzeźnia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18 plutonów transportu, 2 plutony zaopatrywania, 4 plutony warsztatowe, 8 plutonów zapasowych kierowców 

- - - - - - - - - - - - - - - Warsztatowo-elektro-mechaniczna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13, 15 i 35 Kompania Warsztatowa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -363 Kompania Ratownicza i 2 Inspektoraty Techniczne

- - - - - - - - - - - - - - - Materiałowa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -350 Kompania Materiałowa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -37 Park Materiałowy z Sekcją Transportową

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Łaźnie Polowe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Pralnia Polowa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Laboratorium Amunicyjne

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Sklep Oficerski

- - - - - - - - - - - - - - - Sprawiedliwości

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12 Sąd Polowy

 

 

 

- - -Baza 2 Korpusu w Mottola

         gen. Marian Przewłocki

- - - - - 7 Dywizja Zapasowa

- - - - - - - - - 7 Brygada Piechoty

- - - - - - - - - - - - - - - 21 Batalion Piechoty

- - - - - - - - - - - - - - - 23 Batalion Piechoty

- - - - - - - - - - - - - - - 24 Batalion Piechoty

 - - - - - - - - - 7 Pułk Artylerii (mieszanej,  później jako 17 P.Art.)

 - - - - - - - - - 7 Pułk Pancerny

- - - - - - - - - Batalion Zapasowy Czołgów

- - - - - - - - - 7 Kompania Saperów

- - - - - - - - - 7 Kompania Łączności

- - - - - - - - - 7 Kompania Sanitarna

- - - - - - - - - 7 Kompania Zaopatrywania

- - - - - - - - - 7 Kompania Warsztatowa

- - - - - - - - - Obóz Jeńców Wojennych (Polaków) 

- - - - - Centrum Wyszkolenia

- - - - - - - - - Ośrodek Wyszkolenia Artylerii

- - - - - - - - - Ośrodek Wyszkolenia Łączności

- - - - - - - - - Ośrodek Wyszkolenia Przeciwgazowego

- - - - - - - - - Ośrodek Wyszkolenia Służb Zaopatrywania

- - - - - - - - - Ośrodek Wyszkolenia Służb Uzbrojenia

- - - - - - - - - Ośrodek Wyszkolenia Służb Warsztatowych

- - - - - - - - - Ośrodek Wyszkolenia Służb Sanitarnych

- - - - - - - - - Ośrodek Wyszkolenia Służb Gospodarczych

- - - - - 344 Polska Składnica Sanitarna

- - - - - 485 Kompania Warsztatowa (poza Korpusem)

- - - - - Baza Łączności Nr 11

- - - - - Dom Ozdrowieńców

- - - - - Szpitale

- - - - - - - - - 1 Szpital Wojskowy

- - - - - - - - - 3 Szpital Wojskowy

 

 

 

 - - -Oddziały i Służby przydzielone do 2 Korpusu z Armii Polskiej na Wschodzie

- - - - - Oddział Informacyjny "Włochy"

- - - - - Oddział Personalny AP na Wschodzie

- - - - - Oddział Kultury i Prasy

- - - - - Służby Geograficzne

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 4 odwiedzający (14 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja