2 Korpus Polski
  Żołnierze 3 Dywizji Strzelców Karpackich
 
Żołnierze 3 Dywizji Strzelców Karpackich
1942-1945
Kompletny spis ok. 29.000 żolnierzy 3 Dywizji Strzelców Karpackich opracowany na podstawie 2-tomowego dzieła " Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942-1947 ", 
wyd. Londyn 1991 r.
 
Spis zawiera: nazwisko imię, rok urodz, nr.ewid najwyzszy stopień przy demobilizacji ostatni przydział w 3 DSK, ewentualnie także informację o odznaczeniu Krzyżem Walecznych i Viirtuti Militari.
 
 
 
ABRAHAM Paweł - - 1916/104 strz. 1. bn. 
ABRAHAM Walenty - - 1926/30 strz. 6. bn. 
ABRAHAMIK Tadeusz - - 1916/3 kpr. 8. bn. KW 
ABRAHAMOWICZ Ludwik - - 1921/7 kan 2 pal. 
ABRAMCZUK Jan - - 1923/33 uł. 7. p.uł. lub. 
ABRAMCZUK Jan - - 1925/2 st. strz. 2. bn. KW. pol. 1.9.1944 
ABRAMCZUK Ludwik - - 1922/4 kan. 3. p. a. plot. 
ABRAMCZUK Teodor - - 1907/8 sap. 3. bn. sap. KW 
ABRAMCZYK Jan - - 1923/20 strz. 1. bn. KW 
ABRAMOWICZ Bronisław - - 1912/1 bomb. 2. pal. 
ABRAMOWICZ Chaim - - 1924/10 strz. 1. bn. 
ABRAMOWICZ Jan - - 1904/5 kan. 2. pal. 
ABRAMOWICZ Józef - - 1900/9 plut. 2. komp. zaop. 
ABRAMOWSKI Aleksander - - 1904/1 plut. 3. bn. łączn. 
ABRAMSKI Bolesław - - 1914/12 kpr. 6. bn. KW 
ACHIMIUK Jan - - 1911/28 uł. 12. p.uł. pod. 
ACHONAJ Karol - patrz JANOCHA Karol. - - 
ACHREM Władysław - - 1910/8 st. strz. 4. bn. 
ACKERJulian - - 1900/83 por. 2. komp. warszt. zm. 24.5.1945 
ACKIEWICZ Jan - - 1917/82 st. uł. 7. p. uł. lub. 
ACUTA Józef - - 191912 kpr. 3. bn. KW/2I 
ADAM Jan - - - patrz ŚMIETANA Jan 
ADAM Herman - - 1911/19 kpr. 4. bn. 
ADAMASZEK Władysław - - 1919/63 strz. 4. bn. 
ADAMCZAK Edmund - - 1920/86 strz. 7. bn. 
ADAMCZAK Feliks - - 1911/5 kan. 3. pal. 
ADAMCZEWSKI Witold - patrz KĄTNY Witold - - 
ADAMCZYK Adolf - - 1924/45 kpr. 4. bn. KW 
ADAMCZYK Bolesław - - 1912/12 kpr. 6. bn. KW. pol. 17.5.1944 
ADAMCZYK Bronisław - - 1914/85 szer. 1. komp. zaop. 
ADAMCZYK Ernest - patrz WYLEŻOŁ Ernest - - 
ADAMCZYK Jan - - 1911/6 strz. 4. bn. KW. pol. 3.7.1944 
ADAMCZYK Jan - ps. BENEWENDURCZAK Jan - - 1914/98 st. szer. 3.komp. san. 
ADAMCZYK Jan - - 1922/8 kan. 3.p. a. plot. 
ADAMCZYK Jan Paweł - - 1903/54 por. 3.pal. zm.19.11.1945 
ADAMCZYK Leon - - 1901/83 mjr. aud. d-two.dyw. KW 
ADAMCZYK Leon - - 1914/97 strz. 2. bn. 
ADAMCZYK Leon - - 1918/2 kpr. pchr. 1. bn.KW 
ADAMCZYK Marian - - 1925/3 st. uł. 7. p. uł. lub. KW 
ADAMCZYK Paweł - - 1902/1 st. strz. park mat. 
ADAMCZYK Roman - - 1910/112 plut. 8. bn. 
ADAMCZYK Roman - - ps. 
ADAMSKI Bronisław - - 1924/51 strz. 6. bn. KW 
ADAMCZYK Ryszard - - 1926/26 strz. 2.bn. 
ADAMCZYK Stanisław - - 1914/10 kpr. 1. bn. KW 
ADAMCZYK Stanisław - - 1920/91 strz. 2.bn. KW. zm. 31.5.1945 
ADAMCZYK Stanisław - - 1921/91 strz. 5.bn. 
ADAMCZYK Stefan - - 1916/44 st. strz. 5.bn. KW. pol. 3.3.1944 
ADAMCZYK Szymon - - 1914/13 bomb. 1. pal.KW 
ADAMCZYK Tadeusz - - 1925/133 strz. 5.bn. 
ADAMCZYK Władysław - - 1901/5 plut. 3.bn.sap. 
ADAMCZYK Władysław - - 1912/57 plut. 7.bn. 
ADAMCZYK Zygfryd - - 1916/86 st. szer. 1. komp. san. 
ADAMEK Antoni - - 1920/13 strz. 5. bn. KW/2/ 
ADAMEK Ignacy - - 1912/87 kpr. 1. komp. warszt. 
ADAMEK Jan - - 1917/112 szer. 3. bn. łączn. 
ADAMEK Jan - - 1923/3 kpr. 3. p. a. plot. KW 
ADAMEK Józef - - 1926/64 strz. 8. bn. 
ADAMEK Leon - ps. ADAMSKI Leon - - 1919/89. st. strz. 7. bn. 
ADAMIAK Marcin - - 1899/1851 kpr. 1. bn. 
ADAMIEC Adolf - - 1909/64 kan. 3. p. a. ppanc. 
ADAMIEC Antoni - - 1925/60 strz. 8. bn. 
ADAMIEC Czesław - - 1917/115 strz. 1. bn. 
ADAMIEC Stanisław - - 1922/ kpr. 3. bn. 
ADAMIEC Stanisław - - 1925/72 szer. 3. komp. san. 
ADAMIEC Sylwester - - 1919/96 szer. 3. komp. san. 
ADAMIEC Walenty - - 1906/5 plut. 3. p. a. ppanc. 
ADAMIEC Władysław - - 1923/111 kan. 3. p. a. ppanc. 
ADAMIK Stanisław - - 1924/122 strz. 3. bn. 
ADAMIOK Alfred - - 1916/91 strz. 8. bn. 
ADAMISZYN Andrzej - - 1918/13 plut. 7. p. uł. lub. KW 
ADAMIUK Mikołaj - - 1915/8 strz. 3. bn. ckm. 
ADAMKIEWICZ Adam - - 1914/20 kpr. 6. bn. KW 
ADAMKIEWICZ Czesław - - 1915/82 sap. 3. bn. sap. KW 
ADAMKIEWICZ Franciszek - - 1914/1 st. strz. 2. bn. 
ADAMOWICZ Arkadiusz - - 1915/25 ul. 12. p. uł. pod. 
ADAMOWICZ Bernard - - . 1913/18 ppor. 9. bn. KW 
ADAMOWICZ Bronisław - - 1905/13 plut. d-two dyw. 
ADAMOWICZ Jan - patrz RODZIŃSKI Jan - - 
ADAMOWICZ Józef - - 1922/9 strz. 3. bn. ckm. 
ADAMOWICZ Kazimierz - - 1913/29 uł. 12. p. uł. pod. 
ADAMOWICZ Stanisław - - 1910/48 strz. 3. bn. 
ADAMOWICZ Wiktor - - 1903/1 bomb. 2.pal. 
ADAMOWICZ Wincenty - - 1900/12 kpr. 1. komp. zaop. 
ADAMOWSKI Augustyn - - 1918/7 kan. 3. p. a. ppanc. KW 
ADAMOWSKI Bronisław - - 1920/83 strz. 3. bn. KW 
ADAMOWSKI Józef - - 1916/5 bomb. 3. p. a.plot. 
ADAMSKI Bernard - patrz SIELSKI Bernard - - 
ADAMSKI Bolesław - - 1918/4 st. sap. 3. bn. sap. 
ADAMSKI Bronisław - patrz ADAMCZYK Roman - - 
ADAMSKI Henryk - - 1914/3 kpr. p.uł. karp. 
ADAMSKI Jan - patrz ŻOŁNA Rudolf - - 
ADAMSKI Jan - - 1913/144 szer. 1. komp. san. 
ADAMSKI Jan - - 1913/30 kpr. 3. bn. 
ADAMSKI Jan - - 1926/41 uł. 7. p. uł. lub. 
ADAMSKI Józef - patrz ZIELIŃSKI Józef - - 
ADAMSKI Józef - - 1919/88 st. strz. 9. bn. 
ADAMSKI Kazimierz - - 1905/1 kpr. 4. bn. 
ADAMSKI Kazimierz - - 1910/17 strz. 2. bn. zm. 26.5.1942 
ADAMSKI Lech Sylwester - - 1914/6 kpr. pchr. 3. bn. łączn. 
ADAMSKI Leon - patrz ADAMEK Leon - - 
ADAMSKI Ludwik - patrz ANTOSZ Ludwik - - 
ADAMSKI Paweł - patrz ADLER Arnold - - 
ADAMSKI Paweł - - 1926/97 strz. 8. bn. 
ADAMSKI Stanisław - - 1911/31 plut. 12. p. ut. pod. 
ADAMSKI Stanisław - - 1914/9 st. strz. 1. bn. 
ADAMSKI Stanisław - - 1917/4 bomb. 3. p. a. ppanc. 
ADAMSKI Tadeusz - patrz SPAŁEK Józef - - 
ADAMSKI Teodor - - 1918/42 strz. 1. bn. 
ADAMSKI Wacław - - 1921/1 bomb. 1.pal. 
ADAMSKI Walter - - 1903/53 szer. 13. komp. zaop. 
ADAMSKI Wilhelm - - 1919/3 plut. 2. bn. KW 
ADAMSKI Zbigniew - - 1922/1 st. ul. p. ut. karp. 
ADAMUS Antoni - - 1909/2 sierż. 2. bn. VM 5, KW 
ADAMUS Jan - - 1906/3 strz. 4. bn. 
ADAMUS Leon - - 1924/56 strz. 7. bn. 
ADAMUS Władysław - - 1914/90 plut. 9. bn. KW 
ADASZYŃSKI Jan - - 1917/3 st. szer. 1. komp. san. 
ADEL Juliusz Kasper - - 1922/11 plut. pchr. 3. bn. sap. KW 
ADEL Władysław - - 1902/2 sap. 3. bn. sap. 
ADER Włodzimierz - - 1909/82 strz. 2. bn. 
ADLER Arnold - ps. ADAMSKI Paweł 1913/87 - - . strz. d-two dyw. 
ADLER Brunon - - 1925/10 plut. pchr. 12. p. uł. pod. KW 
ADLER Jerzy - ps. ORŁOWSKI Jerzy - - 1923/105 
ADLER Jerzy - - 1925/110 strz. 18. komp. warszt. 
ADLER Józef - - 1926/25 strz. 3. bn. ckm. 
ADLER Teodor - - 1925/66 strz. 7. bn. 
ADLOKANT Jan - - 1914/17 ppor. 3. bn. ckm. 
ADRIANOWICZ Adolf - - 1922/10 ppor. 3. bn. sap. KW 
ADRYAŃSKI Witold - - 1921/72 uł. 7. p. uł. lub. 
AFONIK Aleksander - - 1900/14 kpr. 3. p. a. plot. 
AFTERGUT Leopold - - 1919/16 strz. 3. bn. 
AGATER Ryszard Hanys - - 1923/95 strz. 5. bn. 
AJDAMACH Piotr - - 190512 kpr. 3. p. a. ppanc. 
AJDUKIEWICZ Jan - - 1909/32 szer. 1. komp. zaop. 
AKIEŁAN Mieczysław Władysław - - 1912/5 plut. 18. komp. warszt. 
AKSAN Aleksander - - 1913/5 ppor. 2. komp. zaop. 
AKTANAROWICZ Mieczysław - - 1923/1 kan. 2.pal. KW 
ALABRUDZIŃSKI Franciszek - - 1911/24 plut. 12. p. uł. pod. 
ALANCEWICZ Wiktor - - 1912/27 st. strz. 4. bn. 
ALASZKIEWICZ Konstanty - - 1926/17 strz. 6. bn. 
ALASZKIEWICZ Wilhelm - - 1924/33 strz. 6. bn. 
ALBRECHT Alfons - - 1925/31 strz. 3. bn. 
ALBRECHT Emanuel - - 1910/91 plut. 9. bn. 
ALBRECHT Gerard - - 1918/ plut. pchr. 3. bn. 
ALBRECHT Jan - ps. RUDNIK Jan 1921/55 - - kpr. 2. bn. 
ALDA Witold - - 1916/6 ppor. 3. szw. żand. KW 
ALECHNO Edward - - 1919/13 st. szer. 18. komp. zaop. 
ALEKSANDER Józef - - 1919/22 plut. d-two dyw. 
ALEKSANDEREK Józef - - 1906/12 kpr. 1. komp. zaop. 
ALEKSANDROW Walenty - - 1915/58 ppor. 2. bn. 
ALEKSANDROWICZ Aleksander - - 1910/11 sap. 3. bn. sap. 
ALEKSANDROWICZ Antoni - - 1923/ strz. 7. bn. 
ALEKSANDROWICZ Czesław - patrz ALEKSANDROWSKI Czesław ALEKSANDROWICZ Józef - ps. CHMIELECKI Józef - - 1909/160 strz. 3. bn. KW
ALEKSANDROWSKI Czesław - ps. ALEKSANDROWICZ Czesław - - 1924/63 strz. 9. bn. 
ALEKSANDRÓW Walenty - - 1915/58 ppor. 2. bn. 
ALEKSIEJCZYK Edward - - 1919/5 bomb. 2. pal. KW 
ALEKSIEJEWSKI Bolesław - - 1915/16 ppor. 3. p. a. ppanc. zm. 10.12.1943 
ALEKSIEJONEK Piotr - - 1924/2 bomb. 3. p. a. plot. 
ALEKSIEJUK Mieczysław - - 1908/5 kpr. 3. pal. 
ALEKSIEWICZ Bazyli - - 1918/1 kan. 3. p. a. plot. 
ALEKSIEWICZ Henryk - - 1925/1 bomb. 3. p. a. plot. 
ALEKSIN Piotr - - 1918/36 strz. 2. bn. KW 
ALEKSY Zygfryd - - 1915/91 szer. 3. komp. san. 
ALENCYNOWICZ Mikołaj - - 1902/22 st. strz. 6. bn. 
ALESKI Andrzej - - 1918/45 strz. 1. komp. warszt. 
ALETAŃSKI Karol Walenty - - 1916/2 st. uł. p. uł. karp. 
ALEXANDER Arminiusz - - 1915/ por. 1. pal. KW. zm. 26.8.1943 
ALFUTH Piotr - - 1924/61 strz. 9. bn. 
ALFUTOWSKI Stanisław - - 1909/62 strz. 8. bn. 
ALISZ Józef - - 1912/81 kpr. 3. bn. KW 
ALLERHAND Henryk - - 1912/17 sierż. pchr. mgr. 3. p. a. ppanc. 
ALSZER Alfred - - 1906/15 kan. 3. p. a. plot. zm. 14.10.1943 
AMANOWICZ Kazimierz - - 1922/17 bomb. 3. pal. 
AMBROZlAK Zdzisław - - 1921/3 kan. 1. pal. 
AMBROZIEWICZ Kazimierz - - 1914/ por. 1. komp. san. 
AMBROZIEWICZ Michał - - 1906/6 kan. 3. p. a. ploL 
AMBROŻAK Stanisław - - 1913/23 sL strz. 3. bn. KW. pol. 13.5.1944 
AMBROŻEJ Zenon - - 1924/4 st strz. 4. bn. KW /2/ 
AMBROŻEK Stanisław - - 1924/120 kan. 1. pal. 
AMBROŻEWSKI Lucjan - - 1921/8 ppor. 3. p. a. ppanc. KW 
AMERLA Władysław - - 1894/2 plut 9. bn. 
AMIROWICZ Antoni - - 1904/4 sierż. d-two dyw. 
AMROZIAK Zdzisław - - 1921/3 kan. 1. pal. 
AMSOLIK Jan - - 1923/11 strz. 3. bn. 
AMSTER Maksymilian - - 1912/48 sL ul. 12. p. ul. pod. 
AMSTERDAMSKI Saul - - 1920/12 strz. 3. bn. 
ANACKA Mikołaj - - 1908/33 strz. 2. bn. 
ANCHIMIUK Jan - - 1911/28 uł. 12. p. uł. pod. 
ANCHIMIUK Stefan - - 1911/16 strz. 1. bn. KW 
ANCUŁA Józef - - 1919/2 kpr. 3. bn. 
ANCUTA Andrzej - - 1919/102 kpr. pchr. d-two ozt. 
ANCZYK Ludwik - - 1910/3 plut. 4. bn. KW 
ANDERSKI Emanuel - - 1912/97 plut. 8. bn. 
ANDRACKI Józef - - 1906/62 szer. 1. komp. zaop. 
ANDREJCZUK Piotr - - 1915/13 strz. 1. bn. 
ANDREJCZUK Stanisław - - 1905/20 strz. 2. bn. 
ANDREJCZUK Władysław - - 1920/1 kan. 2. pal. 
ANDRELCZYK Wacław - - 1906/14 plut. 1. komp. san. 
ANDRES Franciszek - - 19221128 strz. 1. bn. 
ANDRES Stanisław - - 1909/55 por. 3. pal. 
ANDRONOWSKI Jan - - 1922/5 kpr. pchr. 2. pal. 
ANDRONOWSKI Piotr - - 1920/7 kpr. pchr. 2. pal. KW 
ANDROSIUK Paweł - - 1913/95 strz. 1. bn. 
ANDROSIUK Stefan - - 1923/99 strz. 1. bn. 
ANDRUSIEWICZ Edward - - 1916/82 por. 3. p. a. plot. 
ANDRUSIEWICZ Ryszard - - 1920/5 strz. 6. bn. pol. 13.6.1944 
ANDRUSIEWICZ Tomasz - - 1902/29 szer. 18. komp. zaop. 
ANDRUSZKIEWICZ Jan - - 1908/15 kpr. 1. pal. 
ANDRUSZKIEWICZ Józef - - 1923/6 kpr. 3. p. a. plOL 
ANDRUSZKIEWICZ Józef - - 1923/9 sap. 3. komp. sap. 
ANDRUSZKIEWICZ Mieczysław - - 1920/47 kan. 2. pal. KW . 
ANDRUSZKIEWICZ Władysław - - 1919/11 sap. 3. bn. sap. 
ANDRYAŃSKI Witold - - 1921/72 uł. 7. p. uł. lub. 
ANDRYJÓW Arkadiusz - patrz ŁYSlONEK Arkadiusz - - 
ANDRYKOWSKI Marian - ps BRZEZINA Marian - - 1917/90 st. strz. 5. bn. KW 
ANDRYŁOWICZ Władysław - - 1914/14 strz. 4. bn. 
ANDRYSZCZAK Franciszek - - 1905/4 sierż. d-two dyw. 
ANDRYSZEWSKI Władysław - - 1905/8 st. strz. 8. bn. pol. 20.10.44 
ANDRZEJAK Edward - - 1926/24 strz. 2. bn. KW 
ANDRZEJCZAK Stanisław - - 1916/ st. strz. 2. bn. 
ANDRZEJCZAK Tomasz - - 1915/53 uł. 7. p. uł. lub. 
ANDRZEJCZUK Stanisław - - 1905/20 strz. 2. bn. 
ANDRZEJCZYK Leon - - 1923/94 strz. 4: bn. 
ANDRZEJCZYK Ryszard - - 1921/ kan. 3. p. a. plot. 
ANDRZEJEWSKI Czesław - ps. BORKOWSKI Władysław - - 1924/84 strz. l. bn.
ANDRZEJEWSKI Dominik - patrz GLAZER Dominik - - 
ANDRZEJEWSKI Edmund - - 1922/40 uł. 7. p. uł. lub. 
ANDRZEJEWSKI Edward - - 1920/114 strz. 4. bn. 
ANDRZEJEWSKI Edward - - 1921/66 strz. 7. bn. 
ANDRZEJEWSKI Franciszek - - 1909/5 st. strz. 5. bn. KW 
ANDRZEJEWSKI Jan - - 1906/37 kpr. 3. bn. ckm. 
ANDRZEJEWSKI Józef - - 1915/14 plut. 3. p. a. ppanc. 
ANDRZEJEWSKI Józef - - 192213 sL szer. 3. bn. łączno 
ANDRZEJEWSKI Józef - - 1922/121 strz. 4. bn. 
ANDRZEJEWSKI Paweł - - 1917/5 st. strz. 5. bn. KW/2/ 
ANDRZEJEWSKI Piotr - - 1900/21 kpr. 6. bn. 
ANDRZEJEWSKI Stefan - - 1924/121 strz. 2. bn. 
ANDRZEJEWSKI Władysław - - 1919/10 plut. 5. bn. VM 5 KW 
ANDRZEJEWSKI Władysław - - 1923/4 kan. 3. p. a. plot. zm. 21.4.1944 
ANDYSZCZAK Franciszek - - 1905/4 sierż. d-two dyw. 
ANDZIELEWSKI Anysz - - 1908/1 kpr. d-two dyw. 
ANDZIŃSKI Paweł - patrz WINIARSKI Paweł - - 
ANGEL Antoni - - 1924/114 sap. 3. bn. sap. 
ANGERHOEFER Henryk - ps. CHOMICZ Rafał - - 1923/123 st. strz. 7. bn. 
ANGERMAN Karol Zenon - - 1900/82 kpt. d-two own. 
ANGIELSKI Stanisław - - 1914/16 st. uł. p. uł. karp. 
ANGUR Stanisław - - 1910/37 st. strz. 3. bn. pol. 9.5.1944 
ANIMUCKI Stanisław - - 1921/. strz. 1. bn. 
ANIŃSKI Konrad - patrz WODECKI Konrad - - 
ANIOŁ Józef - - 1909/9 plut. 2. komp. zaop. 
ANIOŁA Witold - - 1920/118 strz. 1. komp. warszt. 
ANIOŁOWSKI Edward - patrz ENGEL Edmund - - 
ANISZEWSKI Julian - - 1912/88 st. szer. 3. komp. san. 
ANKIANIEC Władysław - - 1923/111 kan. 3. p. a. ppanc. 
ANKIER Jonas - - 1906/1 bomb. 1. pal. 
ANKIEWICZ Stefan - - 1919/7 por. 3. pal. KW/2/ 
ANKLEWICZ Witold Zygmunt - - 1906/19 ppor. 3. szw. żand. 
ANKOT Bolesław - - 1910/1 kpr. d-two ad. 
ANKOWSKI Mieczysław - - 1920/113 strz. 9. bn. 
ANKUDOWICZ Władysław - - 1923/10 kan. 3. pal. 
ANOCHIM Jan - - 1913/25 sap. 3. bn. sap. 
ANTCZAK Feliks - - 1911/7 plut. 3. pal. 
ANTCZAK Stanisław - - 1908/81 plut. 3. bn. 
ANTCZAK Stefan - - 1903/24 strz. d-two dyw. 
ANTKIEWICZ Franciszek - - 1915/5 bomb. 2. pal. KW 
ANTKOWIAK Franciszek - - 1926/7 uł. 12. p. uł. pod. 
ANTKOWIAK Stanisław - - 1902/5 sierż. 6. bn. 
ANTKOWIAK Wacław - - 1925/97 strz. 8. bn. 
ANTKOWICZ Wincenty - - 1915/4 plut. 9. bn. KW 
ANTOLAK Henryk - - 1911/81 kpr. 1. bn. 
ANTONIEWICZ Stanisław - - 1917/81 st. strz. 3. bn. 
ANTONIK Jan - - 1909/19 st. szer. 3. bn. łączn. 
ANTONISZEWSKI Michał - - 1914/8 ogn. 2. pal. KW/3/ 
ANTONISZYN Bolesław - - 1919/8 kpr. pchr. park. mat. 
ANTONISZYN Karol - - 1919/15 st. strz. 5. bn. KW 
ANTONOWICZ Adam - - 1926/15 szer. 3. bn. łączn. 
ANTONOWICZ Henryk - - 1924/5 bomb. 1. pal. VM 5 KW 
ANTONOWICZ Józef - - 1916/10 plut. 2. komp. warszt. 
ANTONOWICZ Kazimierz - - 1904/3 kpr. 2. komp. san. 
ANTONOWICZ Marian - - 1922/7 st, strz. 1. bn. KW 
ANTONOWICZ Zdzisław - - 1910/82 por. 3. bn. KW/3/ 
ANTONOWSKI Konstanty - - 1922/14 kan. 2. pal. 
ANTOŃCZYK Józef - - 1914/81 kpr. 3. bn. ckm. KW 
ANTOSIEWICZ Stanisław - - 1918/3 szer. 3. bn. łączn. 
ANTOSIK Ryszard - - 1925/571 strz. 4. bn. 
ANTOSZ Ludwik - ps. ADAMSKI Ludwik - - 1907/62 st. szer. 2. komp. san. 
ANTOSZCZYSZYN Michał - - 1918/5 st. szer. 2. komp. zaop. 
ANTOSZEWSKI Kazimierz - - 1926/102 kan. 3. pal. 
ANTOSZEWSKI Roman - - 1924/70 strz. 9. bn. 
ANTOSZEWSKI Stanisław - - 1926/22 strz. 3. bn. 
ANTOSZEWSKI Wojciech - - 1919/17 uł. 12. p. uł. pod. 
ANTUSZEWICZ Adam - - 1913/6 plut. 1. komp. zaop. KW pol. 12.4.1945 
ANUSEWICZ Jan - - 1907/12 strz. 3. bn. ckm. 
ANUSZEWSKI Kazimierz - - 1900/95 sierż. pchr. inż. d-two 3. bryg. 
ANUSZKIEWICZ Kazimierz - - 1900/13 plut. 18. komp. zaop. 
ANUSZKIEWICZ Piotr - - 1912/9 strz. 3. bn. KW 
AŃCUTA Leonard - - 1919/9 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
APANCZONEK Witold - - 1910/99 strz. 2. bn. 
APANEL Bernard - - 1915/17 kpr. pchr. 3. pal. 
APANEL Józef - - 1919/6 kan. 3. pal. 
APIECZONEK Aleksander - - 1916/16 st. szer. 18. komp. zaop. 
APOLKO Ludwik - - 192012 st. szer. 2. komp. zaop. 
APONASIONEK Aleksander - - 1925/99 strz. 5. bn. 
APOSTEL Alfred - - 1919/81 st. sap. 3. bn. sap. 
APOSTEL Hubert - - 1926/29 strz. 4. bn. 
APOSTOŁ Paweł - - 1918/31 szer. 3. bn. łączno 
APOSTOŁ Rajnhold - - 1924/96 szer. 1. komp. zaop. 
APOZNAŃSKI Tadeusz - - 1899/2 plut. 2. bn. 
APOZNAŃSKI Władysław - - 1921/13 kpr. pchr. 12. p. uł. pod. 
APPEL Artur - - 1910/85 sierż. 2. bn. KW 
ARABSKI Nikita - - 1911/8 kpr. 6. bn. 
ARANSON Stanisław Witold - ps. ŻUKOWSKI Stanisław Witold - - 1925/118 strz. 2. bn. 
ARASIMOWICZ Mieczysław - - 1912/3 st. strz. 3. bn. ckm. 
ARASZEWSKI Alojzy - ps. CZARNECKI Józef - - 1921/101 szer. 3. komp. san. 
ARCHACKI Aleksander - - 1916/8 strz. 5. bn. KW zm. z r. 14.5.1944 
ARCISZEWSKI Franciszek - - 1905/11 strz. 6. bn. 
ARCISZEWSKI Franciszek - - 1914/2 kpr. 3. bn. łączn. KW 
ARCISZEWSKI Jan - - 1907/4 kpr. 3. bn. sap. KW 
ARCISZEWSKI Józef - - 1909/12 kan. 1. pal. 
ARCISZEWSKI Stanisław - - 1903/12 wachm. 12. p. uł. pod. KW 
ARDZIEJEWSKI Marian - - 1908/6 ppor. park mat. 
AREND Bolesław - ps. STAWICKI Bolesław - - 1918/51 kpr. 7. bn. 
AREND Gerard - - 1913/97 szer. 2. komp. zaop. 
ARENDARCZYK Władysław - - 1917/1 plut. p. uł. karp. 
ARENDT Klemens - - 1909/101 st. strz. 9. bn. 
ARENDT Wacław - - 1922/106 strz. 7. bn. 
ARENT Brunon - - 1901/7 plut. d-two 2. bryg. 
ARENTOWICZ Leon - ps. BORKOWSKI Leon - - 1918/328 strz. 5. bn. KW 
ARLETH Antoni - - 1926/28 kan. 2. pal. 
ARMATYS Tadeusz - - 1921/95 strz. 8. bn. 
ARSENOWICZ Aleksy - - 1901/14 kpr. 2. bn. 
ARSZUN Leon - - 1907/11 kpr. 3. bn. sap. 
ARYM Kazimierz - - 1923/43 sto strz. 5. bn. 
ASCHBRENER Henryk - - 1923/112 kan. 2. pal. 
ASCHBRENNER Jan - - 1924/44 sto strz. 6. bn. KW 
ASENDRYCH Zygmunt - - 1915/8 plut. 3. komp. san. KW 
ASNYK Adam - patrz ĆWIELONG Edward - - 
ASZYK Józef - - 1906/60 strz. 18. komp. warszt. 
ASZYK Klemens - - 1902/6 st. sierż. 6. bn. KW 
ATROSZKO Konstanty - - 1907/5 kan. 3. pal. 
ATTAK Stefan - - 1913/4 st. strz. 3. bn. KW 
AUDA Jan - - 1913/94 strz. 3. bn. 
AUGUST Leon - - 1926/98 strz. 6. bn. 
AUGUSTINOWICZ Władysław - - 1924/54 st. szer. l. komp. zaop. 
AUGUSTOWICZ Bolesław - - 1912/7 bomb. 3. p. a. ppanc. 
AUGUSTOWSKI Paweł - - 1919/12 sap. 3. bn. sap. 
AUGUSTYN Bolesław - - 1902/3 plut. 1. komp. zaop. 
AUGUSTYN Stefan - - 1925/136 strz. 5. bn. 
AUGUSTYN Władysław - - 1913/3 plut. 2. pal. 
AUGUSTYNIAK Aleksander - - 1915/6 bomb. l. pal. 
AUGUSTYNIAK Józef - - 1912/17 sto ul. 12. p. ul. pod. 
AUGUSTYNIAK Józef - - 1912/82 plut. 3. bn. KW 
AUGUSTYNIAK Leon - - 1923/47 strz. 5. bn. 
AUGUSTYNIAK Zdzisław - ps. SPADA Zdzisław - - 1925/53 kan. 3. pal. 
AUGUŚCIK Jan - - 1925/65 strz. 9. bn. 
AUST Alfred - - 1926/18 uł. 7. p. uł. lub. 
AUSTRO Antoni - - 1898/6 kpr. 2. bn. 
AWDIEJEW Symeon - - 1909/28 st. strz. d-twa dyw. 
AWDZIEJ Alfons - - 1900/10 kpr. 2. bn. 
AWIENEK Jan - - 1910/10 strz. 3. bn. 
AWIENKO Henryk - - 1910/6 plut. 2. pal. 
AWIERUK Jan - - 1910/10 st. strz. 3. bn. 
AWSINKIEWICZ Stanisław - - 1906/13 kpr. d-twa dyw. 
AZARKO Józef - - 1920/6 bomb. 1. pal. KW/3/. 
 
 
 
BAADER Ludwik - - 1905/8 ogn. 3. ppanc. 
BABASZ Piotr - - 1922/57 sto strz. 4. bn. 
BABCZYŃSKI Jan - patrz MORCINEK Jan - - 
BABCZYŃSKI Józef Jan - - 1919/198 sto strz. 8. bn. 
BABCZYŃSKI Józef - - 1919/53 kan. 2 pal. 
BABEL Władysław - - 1899/11 sto sierż. 1. bn. 
BABEROWSKI Ryszard - - 1925/158 sap. 3. bn. sap. 
BABIAK Józef - - 19101260 por. d-two. own. 
BABIARZ Aleksander - - 19011162 sto sap. 3. bn. sap. 
BABIARZ Jan - - 19221113 ul. 12. p. uł. pod. 
BABIARZ Jan - - 1924/14 sto strz. 2. bn. KW 
BABIARZ Józef - - 1919/114 sto ul. 7. p. uł. lub. 
BABIARZ Józef - - 1923133 kpr. 3. bn. ckm. KW 
BABICKI Andrzej - - 1906/9 plut. 2. pal. KW 
BABICZ Aleksander - - 1915/10 plut. 7. bn. 
BABICZ Józef - - 1915/35 kpr. 8. bn. 
BABICZ Piotr - - 1913/74 por. 8. bn. KW/21 
BABICZ Sawic - - 1896/50 plut. d-twa 3 bryg. 
BABIEC Augustyn - patrz KLIMA Augustyn - - 
BABIK Zbigniew - - 1927/5 kan. 2 pal. 
BABILON Jan - ps. BRZÓSKA Jan - - 1916/308 kpr. 7. bn. 
BABILON Jan - - 1922/352 strz. 7. bn. 
BABINICZ Bronisław - patrz URBANOWSKI Bronisław - - 
BABINICZ Emanuel - - 1924/243 sto strz. 4. bn. KW 
BABINICZ Emanuel - patrz SCHLAUER Adolf - - 
BABIŃSKI Alojzy - patrz PRONOBIS Wawrzyniec - - 
BABIŃSKI Bronisław - patrz BIELASZEWSKI Bronisław - - 
BABIŃSKI Wasyl - - 1919/512 strz. 9. bn. 
BABIŃSKI Wasyl - - 1925/370 strz. 9. bn. 
BABIŚ Karol - - 1916/163 sto strz. 4. bn. 
BABISZ Kazimierz - - 1919/82 sto strz. 1. bn. KW 
BABIUCH Jan - - 1915/24 ppor. 6. bn. VM 5 pol. 17.5.1944 
BABIUCH Leszek - - 1925/604 kan. 3. p. a. plot. 
BABKIEWICZ Edward - - 1919/59 kpr. pchr. 3. bn. sap. KW 
BABSKI Edmund - - 1923/561 kan. 1. pal. 
BABULA Franciszek - - 1918/92 strz. 1. bn. KW 
BABULA Jan - - 1907/15 kan. 2. pal. 
BABULA Kazimierz - - 1925/174 uł. 7. p. uł. lub. 
BABULSKI Stanisław - - 1903/24 kpt. 3. ppanc. KW/21 
BACEK Stefan - ps. ŻUROWSKI Stefan - - 1926/106 strz. 7. bn. 
BACH Brunon - - 1917/261 strz. 4. bn. 
BACH Edward - - 1919/263 sto strz. 1. komp. warszt. 
BACHANOWICZ Władysław - - 1916/60 kan. 2 pal. 
BACHMAN Jan - - 1909/330 strz. d-twa dyw. 
BACHMAN Józef - - 1909/162 kpt. 5. bn. VM 5 KW 
BACHMAN Ryszard - ps. BIELAŃSKI Ryszard - - 1924/413. strz. 7. bn. 
BACHMAN Witold - - 1921/222 uł. 7. p. ul. lub. 
BACHMATIUK Edward - - 1923/ kan. 3. pal. 
BACHMATIUK Stafan - - 1899/33 sierż. 18. komp. zaop. 
BACHOWSKI Maciej - - 1923/11 sap. 3. bn. sap. KW 
BACHTA Franciszek - - 1919/41 sap. 3. bn. sap. 
BACIA Alfred - - 1924/302 szer. 3. bn. łączno 
BACIK Gerhard - - 1924/305 strz. 6. bn. 
BACIK Zdzisław - patrz PAWLAK Wiktor - - 
BACIOR Bronisław - - 1924/9 strz. 5. bn. 
BACKALEWICZ Michał - - 1913/51 sto strz. 2. bn. KW 
BACZELIS Nikodem - - 1923/49 strz. 5. bn. KW pol. 19.3.1944 
BACZEWSKI Adolf - - 1901/54 kan. 3. p. a. plot. 
BACZEWSKI Jerzy Stanisław - - 1916/260 ppor. 3. p. a. plot. 
BACZEWSKI Ludomir - - 1911/45 bomb. 3. pal. 
BACZKOWSKI Franciszek - - 1920/95 sto ul. 12. p. uł. pod. 
BACZKOWSKI Piotr - - 1925/31 ul. 7. p. ul. lub. 
BACZYŃSKI Walerian - - 1910/32 plut. d-two dyw. 
BACZYŃSKI-LESZKOWICZ Michał - - 1915/17 bomb. 2. pal. 
BADER Roman Grzegorz - - 1923/50 kpr. pchr. 3. pal. 
BADOCHA Andrzej - - 1907/205 kpt.dypl. 3. bryg. 
BADOCHA Lucjan - - 1914/101 por. 3. bn. ckm. KW 
BADOWSKI Jan - - 19201 sap. 3. bn. sap. 
BADOWSKI Leon - - 1906/33 plut. 5. bn. 
BADOWSKI Władysław - - 1916/4 plut. 3. bn. sap. KW 
BADRIAN Izydor - - 1906/6 plut. 2. komp. san. 
BADURA Paweł - patrz HIMEL Józef - - 
BADURA Zygmunt - - 1926/202 szer. 3. komp. san. 
BADZLAG Maksymilian - - 1908/288 strz. 3. bn. ckm. 
BADŹMIEROWSKI Bolesław - ps. BRUUCHWALSKI Bolesław 1915/300 - - kpr. 9. bn. 
BADŹMIEROWSKI Jan - - 1920/302 kan. 1. pal. 
BAGACZEWSKI Marian - - 1907/5 kpr. 2. kom. warszt. 
BAGIŃSKI Antoni - - 1915/309 szer. 3. komp. san. 
BAGIŃSKI Eugeniusz - - 1913/17 plut. p. ul. karp. 
BAGIŃSKI Marian - - 1924/191 strz. 1. bn. KW pol. 12.5.1944 
BAGIŃSKI Mieczysław - - 1913/114 plut. 7. p. ul. lub. 
BAGIŃSKI Roman - - 1927/79 strz. 4. bn. 
BAGIŃSKI Stanisław - - 1911/47 bomb. 2. pal. KW 
BAGIŃSKI Stanisław - - 1915/337 strz. 3. bn. ckm. 
BAGLAJ Trofim - - 1910/24 bomb. 1. pal. 
BAHRYNOWSKI Tadeusz - - 1916/9 kpr. 4. bn. 
BAJAN Józef - patrz BAJURA Józef - - 
BAJDA Andrzej - - 1914/15 sto ul. p. ul. karp. 
BAJDA Stefan - - 1921/60 bomb. 2. pal. KW 
BAJDALKA Stanisław - - 1921/420 sap. 3. bn. sap. 
BAJDAN Jan - - 1926/51 sto strz. 1. bn. KW 
BAJDEL Jan Henryk - - 1911/79 sierż. 2. komp. warszt. 
BAJDUN Włodzimierz - - 1919/418 strz. 9. bn. 
BAJEK Karol - - 1909/267 kan. 3. p. a. ppanc. 
BAJER Jan - - 1925/210 sto strz. 6. bn. pol. 27.10.1944 
BAJEROWSKI Onufry - - 1908/200 bomb. 2. pal. 
BAJERSKI Józef - - 1906/26 sierż. 13. komp. zaop. 
BAJEWSKI Alojzy - patrz BEYER Alojzy - - 
BAJKO Henryk - - 1908/11 sto sierż. 7. bn. KW 
BAJON Jan - - 1909/79 strz. 1. bn. 
BAJOREK Adam - - 1903/8 sto ogn. 3. pal. KW 
BAJOREK Jerzy - - 1909/18 por.inż. 3. bn. łączno 
BAJOREK Marian - - 1910/249 por.lek. 1. komp. san. KW 
BAJOREK Zygmunt - - 1915/30 ppor. 3. pal. 
BAJORSKI Stanisław - - 1923/15 kpr. 2. bn. 
BAJSA Mikołaj - - 1924/629 strz. 3. bn. 
BAJSEROWICZ Bazyli - - 1913/110 strz. 1. bn. 
BAJSICKI Jan - - 1912/73 strz. 2. bn. 
BAJTEK Władysław - patrz CHRASCINA Władysław - - 
BAJUR Stanisław - - 1904/50 sto sierż. 4. bn. 
BAJURA Józef - ps. BAJAN Józef - - 1926/161 strz. 5. bn. 
BAKALARZ Walenty - - 1903129 kpr. 3. p. a. lot. 
BAKASZYŃSKI Romuald - - 1925/14 strz. 5. bn. 
BAKIERA Jan - - 1911/ 17 sto strz. 7. bn. 
BAKINOWSKI Romuald - - 19081263 kpt. 2. pal. 
BAKINOWSKI Stanisław - - 1902/37 ogn. 3. p. a.ppanc. 
BAKINOWSKI Stefan - - 1916/37 por. 3. pal. KW 
BAKOWSKI Leon - - 19151257 ppor. 4. bn. 
BAKSALARA Stefan - - 1923/582 kan. 3. p. a. ppanc. 
BAKUNOWICZ Mieczysław - - 1925/6 kan. 3. p. a. plot. 
BAL Władysław - - 1921/17 sto strz. 2. bn. KW 
BALA Aleksander - - 1903/53 kpr. 3. bn. łączno 
BALA Edmund - - 1913/376 kpr. 2. pal. 
BALART Antoni - - 1922/531 strz. 6. bn. 
BALAS Alojzy - - 1924/89 sto strz. 9. bn. 
BALAWAJDER Franciszek - - 1912/49 kpr. 2. komp. san. 
BALAWAJDER Jan - - 1923/34 kpr. 5. bn. KW 
BALAWEJDER Józef - - 1914/162 kpr. pchr. 3. szw. żand. KW 
BALA WEN DER Marcin - - 1901/13 plut. 3. pal. 
BALBUZA Franciszek - - 1901/49 sto sap. 3. bn. sap. 
BALCAREK Karol - - 1914/510 strz. d-two dyw. 
BALCER Wacław - - 1925/330 strz. 6. bn. 
BALCERZAK Edmund - - 1924/347 strz. 2. bn. 
BALCERZAK Stefan - - 1908/46 sierż. pchr. park mat. zm. 5.4.1944 
BALEC Czesław - - 1927/18 szer. 3. bn. łączn. 
BALEWSKI Tadeusz - - 1904/209 ppor. 3. p. a. ppanc. 
BALICKI Jan - - 1914/163 ppor. 3. p. a. plot. KW/3/ 
BALICKI Jan - - 1923/231 strz. 1. bn. 
BALICKI Michał - - 1912/72 plut. 3. bn; sap. KW 
BALICKI Michał - - 1919/445 strz. 7. bn. . 
BALINEWSKI Czesław - - 1916/29 kpr. 4. bn. 
BALIŃSKI Adam - - 1912/19 kpr. d-two dyw. 
BALIŃSKI Stanisław - - 1910/225 ul. 12. p. ul. pod. 
BALIŃSKI Zygmunt - - 1920/473 strz. 1. komp. warszt. 
BALION Franciszek - - 1922/305 strz. 8. bn. 
BALISZEWSKI Czesław - - 1916/29 kpr. 4. bn. KW 
BALISZEWSKI Wincenty - - 1910/16 plut. 3 bn. ckm. KW 
BALKO Zbigniew - - 1921/83 ppor. 12. p. uł. pod. 
BALL Józef - - 1917/49 sto strz. 3. bn. KW 
BALUCH Maksymilian - - 19081265 strz. 3. bn. ckm. 
BALUCH Tadeusz - - 1914/364 kpr. 2. bn. 
BALUCH Walter - ps. KAMIŃSKI Tadeusz - - 1914/364 kpr. 2. bn. 
BALUK Maksym - - 1916/3 sto strz. l. bn. 
BALUKIEWICZ Józef - - 1915/167 kpr. 3. bn. sap. 
BALURA Herbert - - 1924/391 strz. 6. bn. 
BALA Jakub - - 1897/10 sto sierż. 2. komp. zaop. 
BALAGA Antoni - - 1898/40 kpr. 4. bn. 
BALAGA Antoni -patrz BIALOUS Antoni - - 
BALAJ Bronisław - - 1918/15 plut. pchr. 1. pal. KW 
BALAJZA Bogumił - - 1925/705 kan. 1. pal. 
BAŁANDA Józef - - 1909/46 kpr. 3. p. a. ppanc. 
BAŁASZEK Stanisław - - 1915/69 strz. 5. bn. KW/3/ 
BAŁA TKA Józef - - 1919/85 kan. l. pal. 
BAŁAZY Witold - - 1911/67 strz. 4. bn. 
BAŁAZY Władysław - - 1901/9 plut. l. bn. KW 
BAŁAŻYK Franciszek - - 1913/18 plut. 2. pal. 
BAŁDA Stanisław - - 1905/56 sap. 3. bn. sap. zm. 2.12.1945 
BAŁKO Dymitr - - 1919/54 strz. 4. bn. 
BAŁTYK Józef - patrz PALUCHOWSKI Józef - - 
BAŁUDIS Erwin - - 19201278 strz. 3. bn. ckm. 
BAŁUSZ Bronisław Roman - - 1909/36 strz. 5. bn. 
BAŁYS Władysław - - 1923/307 strz. 3. bn. ckm. 
BAŁYSZ Józef - - 1918/59 szer. 18. komp. zaop. 
BAMBURSKI Edward - - 1905/163 sierż. 3. bn. KW 
BAMBURSKI Franciszek - - 1909/91 strz. l. bn. zm. 7·.10.1943 
BANACH Antoni - - 1913/563 bomb. 3 pal. 
BANACH Grzegorz - - 1917/305 kan. 3. p. a. plot. 
BANACH Jan - - 1905/264 szer. 2. komp. zaop. 
BANACH Jan - - 1924/602 kan. 2. pal. 
BANACH Marian - - 1921/463 kan. 3. p. a. ppanc. 
BANACHOWSKI Bronisław - - 1917/15 st. strz. 2. bn. 
BANACHOWSKI Józef - - 1921/31 kan. 3. p. a. ppanc. zm. 19.9.1943. 
BANACKI Józef - - 1917/257 strz. 7. bn. 
BANACZEK Leon - - 1915/85 st. ul. 12. p. ul. pod. zm. 23.10.1944 
BANASIAK Feliks - - 1904/231 por. 8. bn. 
BANASIAK Kazimierz - - 1922/41 st. strz. 3. bn. lączn. KW 
BANASIEWICZ Władysław - - 1921/4957 kan. 3. pal. 
BANASIUK Józef - - 1921/50 bomb. l. pal. KW 
BANASIUK Stanisław - - 1915/34 st. strz. 2. bn. KW 
BANASZ Józef - - 1909/74 strz. 2. bn. 
BANASZAK Stanisław - - 1909/13 bomb. 2. pal. 
BANASZCZAK Franciszek - ps. DUDEK Wiktor - - 1926/188 strz. 9. bn. 
BANASZEK Henryk - - 1922/164 kpr. 2. bn. KW 
BANASZEK Leon - - 1915/85 st. ul. 12. p. ul. pod. zm. 23.10.1944 
BANASZKIEWICZ Bolesław - - 1908/16 bomb. l. pal. 
BANASZKIEWICZ Eugeniusz - - 1914/165 sap. 3. bn. sap. KW 
BANASZKIEWICZ Jan - - 1924/546 sap. 3. bn. sap. 
BANASZKIEWICZ Radzisław Stanisław - - 1923/370 strz. 7. bn. 
BANASZKIEWICZ Stanisław - - 1915/109 .ul. 7. p. ul. lub. 
BANASZUK Franciszek - - 1904/62 ogn. 3. p. a. plot. 
BANAŚ Edward - - 1922/421 strz. 4. bn. 
BANAŚ Franciszek - - 1899/9 sierż. 2. komp. zaop. 
BANAŚ Józef - - 1924/56 szer. 2. komp. zaop. 
BANAŚ Józef - - 1925/369 strz. 9. bn. 
BANAŚ Marian - - 1921/26 ppor. l. pal. KW 
BANAŚ Stanisław - - 1906/18 st. szer. 13. komp. zaop. 
BANAŚ Stanisław - - 1910/1 kpr. 13. komp. zaop. 
BANAŚ Stanisław - - 1923/13 kan. 2. pal. 
BANAŚ Tadeusz - - 1925/365 strz. 5. bn. 
BANAŚ Władysław - - 1925/72 ul. 12. p. ul. pod. 
BANAŚKIEWICZ Stanisław - - 1907/303 szer. 18. komp. zaop. 
BANBUŁA Wojciech - - 1904/31 st. szer. 2. komp. zaop. 
BANCER Stanisław - - 19191399 strz. 3. bn. 
BANDA Paweł - - 1919/28 st. strz. 5. bn. KW 
BANDACKI Bazyli - - 1921/39 sap. 3. bn. KW pol. 17.5.1944 
BANDALEWICZ Franciszek - - 1901/48 szer. 2. komp. zaop. 
BANDAŁA Paweł - - 1900/89 st. wachm. 12. p. ul. pod. 
BANDROWSKI Henryk - - 1917/201 ppor. l. pal. 
BANDROWSKI Michał - - 1916/58 strz. 2. bn. KW 
BANDROWSKI Stefan - - 1918/ plut. pchr. 3. bn. ckm. 
BANDURA Józef - - 1909128 plut. 3. pal. 
BANDUREK Leon - - 1917/18 kpr. 3. bn. sap. 
BANDURSKI Edward - patrz BUCZKOWSKI Stefan - - 
BANDYRA Jan - - 1927/47 ul. 7. p. ul. lub. 
BANDYSZEWSKI Bolesław - - 1908/26 sap. 3. bn. sap. 
BANDZWOŁEK Ignacy - - 1907/7 bomb. 3. pal. 
BANECKI Jan - ps. POWIERSKI Henryk - - 1924/240 strz. 4. bn. 
BANEK Franciszek - patrz PAKUŁA Franciszek - - 
BANERT Florian - - 1913/564 plut. 7. bn. 
BANIA Antoni - - 1904/168 strz. d-two. l. bryg. 
BANIA Józef - - 1921/494 szer. d-two. 3. bryg. 
BANIA Michał - - 1915/19 plut. l. bn. KW/2I 
BANIA Zygmunt - - 1917/10 wachm. pchr. p. ul. karp. 
BANICKI Józef - - 1923/555 kan. 3. p. a. ppanc. 
BANICKI Szczepan - - 1916/18 bomb. l. pal. 
BANIEWICZ Jerzy - - 1915/9 sierż. l. komp. san. KW 
BANIK Alojzy - - 1919/439 st. sap. 3. bn. sap. 
BANK Antoni - - 19111375 strz. 5. bn. zm. 6.7.1945 
BANK Henryk - - 1923/346 strz. 9. bn. 
BANKO Stafan - - 1926/193 strz. 3. bn. ckm. 
BANKOWSKI Kazimierz - - 1914/10 por. 3. bn. sap. 
BANNERT Oskar Eryk - - 1913/420 sierż. pchr. 8. bn. 
BANOT Jan - patrz KAŁUŻA Jerzy - - 
BANOT Józef - - 1914/21 sierż. 5. bn. 
BANSZEL Franciszek - - 1925/155 strz. 6. bn. 
BAŃBULA Wojciech - - 1904/31 st. szer. 2. komp. zaop. 
BAŃCARZ Marek - - 1902/41 szer. 1. komp. zaop. 
BAŃCZYK Hubert - - 1920/276 st. strz. 1. bn. 
BAŃCZYK Jan - - 1916/300 szer. 3. komp. san. 
BAŃCZYK Jerzy - - 1920/43 st. strz. 4. bn. KW 
BAŃCZYK Wilhelm - - 1911/338 st. strz. 3. bn. 
BAŃDUR Józef - - 1909128 plut. 3. pal. 
BAŃKOWSKI Bazyli - - 1901/27 bomb. 1. pal. 
BAŃKOWSKI Kazimierz - - 19191279 ul. 7. p. ul. lub. 
BAŃKOWSKI Kazimierz - - .... I ... ppor.inż. park. mat. 
BAŃKOWSKI Mieczysław Robert - - 1906/57 sierż. d-two 2 bryg. 
BAŃKOWSKI Władysław - - 1922/53 strz. 6. bn. KW 
BAR Ernest - - 1926/340 strz. 3. bn. 
BAR Stanisław - - 1923/66 kan. 3. pal. 
BARABAS Jan - - 1921/41 strz. 6. bn. pol. 17.5.1944 
BARABAS Paweł - - 1911/384 szer. 3. komp. san: 
BARABASZ Edward - - 1919/784 st. strz. 8. bn. 
BARABASZ Emanuel - - 1921/6442 st. szer. 1. komp. zaop. 
BARABOSZ Karol - - 1909/314 st. szer. 18. komp. zaop. 
BARAMUSZCZAK Jan Antoni - - 1917/51 st. strz. bn. ckm. KW 
BARAN Adolf - - 1925/99 szer. 3. bn. lączn. KW 
BARAN Bolesław - - 1925/17 strz. 4. bn. 
BARAN Henryk - - 1909/57 sap. 3. bn. sap. 
BARAN Jan - - 1903/9 kpr. 1. bn. KW 
BARAN Jan - - 1906/89 szer. 1. komp. san. 
BARAN Jan - - 1911/35 st. strz. 3. bn. pol. 13.5.1944 
BARAN Jan - - 1926/31 szer. 3. bn. lączn. 
BARAN Józef - - 1908125 strz. 6. bn. 
BARAN Józef - patrz KLOSKA Józef - - 
BARAN Józef - - 1920/34 strz. 3. bn. ckm. pol. 17.5.1944 
BARAN Józef - - 1922/34 strz. 3. bn. ckm. KW 
BARAN Ludwik - - 1906/19 kpr. 2. komp. zaop. 
BARAN Piotr - - 1920/62 sap. 3. bn. sap. KW pol. 23.6.1944 
BARAN Piotr - - 1922/423 strz. 6. bn. 
BARAN Stanisław - - 1914/24 strz. 8. bn. 
BARAN Stanisław - - 1919/31 ppor. 9. bn. 
BARAN Witold - - 1920/59 kan. 1. pal. KW 
BARAN Władysław - - 1910/163 por. 4. bn. VM 5 pol. 17.5.1944 
BARAN Władysław - - 1918/ .. kan. 3. pal. 
BARAN Władysław - - 1919126 kan. 3. pal. KW pol. 5.7.1944 
BARANEK Jan - - 1928/32 strz. 1. bn. 
BARANEK Władysław - - 1920/22 strz. 3. bn. ckm. 
BARANOWSKI Alfred - - 1924/21 kan. 3. p. a. ppanc. 
BARANOWSKI Andrzej - patrz BARAŃSKI Zygmunt - - 
BARANOWSKI Czesław - - 1924/43 bomb. 2. pal. 
BARANOWSKI Edmund - - 19241193 strz. 3. bn. 
BARANOWSKI Hieronim - - 1916/ .. st. strz. pchr. 1. bn. 
BARANOWSKI Jan - - 1907120 sierż. 3. bn. ckm. 
BARANOWSKI Jan Michał - - 1911/51 st. strz. pchr. d-two dyw. 
BARANOWSKI Jan - - 1924/620 strz. 1. bn. 
BARANOWSKI Julian - - 1920/28 szer. 2. kom. san. KW 
BARANOWSKI Leon - - 1901/45 sierż. 3. bn. ckm. 
BARANOWSKI Marian - - 1921/27 st. szer. 3. bn. lączn. KW 
BARANOWSKI Mieczysław - - 1909/66 plut. 5. bn. 
BARANOWSKI Mikołaj - - 1919/430 strz. 3. bn. 
BARANOWSKI Paweł - - 1921/493 strz. l. bn. 
BARANOWSKI Piotr - - 1912/301 plut. 2. bn. KW 
BARANOWSKI Stanisław - - 1908/3 plut. 2. komp. warszt. 
BARANOWSKI Stanisław - - 1912/69 sierż. 18. komp. zaop. 
BARANOWSKI Stefan - - 1906/53 plut. 18. komp. zaop. 
BARANOWSKI Wiktor - - 19001 ... mjr. 1. pal. 
BARANOWSKI Zdzisław - - 1926/383 szer. 3. bn. lączn. 
BARANOWSKI Zygmunt - patrz RESZKA Zygmunt - - 
BARAŃCZYK Bronisław - - 1913/127 ul. 7. p. ul. lub. 
BARAŃSKI Andrzej Zygmunt - - 1921/228 strz. 5. bn. 
BARAŃSKI Bogdan Michał - - 1913/ ... ppor. 6. bn. 
BARAŃSKI Czesław - - 1924/33 szer. 13. komp. zaop. 
BARAŃSKI Ewaid - - 1918/360 sap. 3. bn. sap. 
BARAŃSKI Janusz - - 192219 ppor. p. ul. karp. 
BARAŃSKI Józef - - 1920/32 bomb. 3. pal. 
BARAŃSKI Piotr - - 1908/53 kpr. pehr. 2. komp. zaop. 
BARAŃSKI Wacław - - 1915/83 st. ul. 12. p. ul. pod. KW 
BARAŃSKI Wilhelm - ps. KOWALSKI Wilhelm - - 1914/564 st. ul. 7. p. ul. lub. 
BARAŃSKI Zygmunt - ps. BARANOWSKI Andrzej - - 1921/228 strz. 5. bn. 
BARBAREWICZ Kazimierz - - 1925/676 kan. 3. pal. 
BARBER Emil - - 1922/129 kpr. pchr. 3. bn. sap. KW 
BARBORKA Bernard - - 1925/341 ul. 7. p. ul. lub. 
BARCEWICZ Władysław - - 1896/9 sierż. 3. bn. lączn. 
BARCHAŃSKI Teofil - - 1920/459 strz. 2. bn. 
BARCIK Józef - - 1905/61 strz. d-two dyw. 
BARCISZEWSKI Feliks - patrz ZAWADA Stefan - - 
BARCZ Augustyn - - 1925/428 ul. 7. p. ul. lub. 
BARCZAK Maksymilian - - 1914/336 ul. 7. p. ul. lub. 
BARCZAK Stanisław - - 1915/165 plut. 3. bn. sap. 
BARCZEWSKI Alfons - - 1924/239 st. strz. 3. bn. ckm. VM 5 
BARCZEWSKI Kazimierz - - 1911/78 bomb. 3. p. a. ppanc. 
BARCZYK Bolesław - - 1912/43 st. sierż. 5. bn. KW 
BARCZYK Leon - - 1922/467 strz. I. komp. warszt. 
BARCZYK Stanisław - - 1923/321 kan. I. pal. 
BARCZYK Zygmunt - - 1919/97 strz. 4. bn. 
BARCZYŃSKI Bogumił - patrz STRENK Bogumił - - 
BARCZYŃSKI Jan - - 1917/54 bomb. I. pal. 
BARDACH Adam Jerzy - - 1923/1 ppor. 3. p. a. ppanc. KW 
BARDECKI Edmund - - 1924/53 kpr. 4. bn. 
BARDEL Radomir - - 1925/149 ul. 7. p. ul. lub. 
BARDOWSKI Stefan - - 1899/48 kpr. d-two dyw. 
BARDYŃSKI Antoni - - 1901/161 kpr. 4. bn. 
BARDZIŃSKI Stefan - - 1914/12 ppor. d-two dyw. 
BARGIELSKI Edward - - 1906/29 plut. d-two 3. bryg. 
BARGIEŁ Antoni - - 1912/16 st. wachm. 3. szw. żand. KW 
BARGIEŁ Jan - - 1923/67 kan. 3. p. a. ppanc. KW 
BARGLEWICZ Eugeniusz - - 1920/12 ppor. 2. bn. KW pol. 12.5.1944 
BARGŁOWSKI Adolf - - 1904/48 st. strz. 3. bn. ckm. 
BARMUTA Józef - - 1916/10 st. strz. 2. bn. zm. z r. 14.7.1944 
BARNAŚ Stanisław Adam - - 1920/163 por. 3. bn. lączn. KW 
BARNAŚ Władysław - - 1914/36 bomb. I. pal. 
BARNAT Władysław - - 1913/83 ppor. 5. bn. KW 
BARNYCZ Mikołaj - - 1920/49 strz. 2. bn. KW 
BARON Alfred - - 1924/255 st. strz. 4. bn. 
BARON Ernest - - 1923/317 strz. 18. komp. warszt. 
BARON Franciszek - - 1919/373 st. strz. 9. bn. 
BARON Jan - patrz PLUTA Karol - - 
BARON Paweł - - 1911/368 strz. 9. bn. 
BARON Paweł - - 1913/401 strz. 4. bn. 
BARON Paweł - ps. KNOZALLA Paweł 1920/325 - - szer. 3. komp. san. 
BARON Paweł - - 1923/274 st. strz. 6. bn. 
BARON Piotr - - 1911/429 plut. 8. bn. 
BARSKI Maksymilian - patrz IGNALSKI Maks - - 
BARSKI Stefan - - 1904128 st. sierż. 6. bn. KW 
BARSKI Władysław - - 1907179 sierż. 18. komp. zaop. KW 
BARSZCZ Marian - - 1924/46 kan. 3. p. a. plot. 
BARSZCZEWSKI Antoni - - 1909121 strz. 1. bn. pol. 17.5.1944 
BARSZNICA Stanisław - - 1919/48 strz. 5. bn. 
BARTCZAK Ignacy - - 1900/162 kpr. 3. bn. ckm. 
BARTECKI Grzegorz - patrz ROZMUS Grzegorz - - 
BARTECZKA Czesław - - 1922115 strz. 4. bn. KW 
BARTECZKO Brunon - - 1910/334 strz. I. bn. 
BARTECZKO Polikarp - - 1901/232 st. strz. 2. komp. warszt. 
BARTEL Leon - - 1903/35 plut. 3. p. a. ppanc. 
BARTEL Ryszard - - 1917/265 strz. 7. bn. 
BARTEL Wiesław - - 1917/36 por. I. pal. VM5 KW 
BARTKOWIAK Franciszek - - 1913/16 plut. d-two dyw. 
BARTKOWIAK Leon - - 1909/96 plut. 12. p. ul. pod. 
BARTKOWIAK Stanisław - - 1906/51 ogn. 3. p. a. ppanc. 
BARTKOWSKI Edmund - - 1917/292 strz. 7. bn. 
BARTKOWSKI Jan - - 1926/344 strz. 3. bn. 
BARTKOWSKI Mikołaj - - 1918/64 strz. 3. bn. ckm. 
BARTKOWSKI Ryszard - - 1923/290 strz. park mat. 
BARTLIŃSKI Czesław - - 1915/59 kpr. 3. pal. 
BARTŁOMOWICZ Marian - - 1913/15 plut. 3. komp. san. KW 
BARTMAN Florian - - 1918/89 kpr. 2. bn. VM 5 KW 
BARTNICKI Jerzy - - 1924/1 ppor. 3. szw. żand. 
BARTNICKI Tadeusz Mieczysław - - 1899/235 por. d-two dyw. 
BARTNIK Adam - - 1909/60 kpr. 2. pal. 
BARTNIK Jerzy - - 1925/386 strz. 7. bn. 
BARTOLIK Mieczysław - - 1920/191 strz. 5. bn. 
BARTOŃ Józef - ps. BOK Józef - - 1919/421 szer. 3. komp. san. 
BARTOSIAK Kazimierz - - 1910/43 bomb. 3. p. a. plot. zm. 31.1.1945. 
BARTOSIEWICZ Alojzy - - 1919/450 szer. 13. komp. zaop. 
BARTOSIEWICZ Paweł - - 1919/19 strz. 3. bn. 
BARTOSIEWICZ Piotr - - 1902/12 st. szer. I. komp. zaop. 
BARTOSIŃSKI Kazimierz Franciszek - - 1921/225 ul. 7. p. ul. lub. 
BARTOSIŃSKI Józef - - 1924/269 strz. 3. bn. ckm. zm. z r. 15.4.1945 
BARTOSZ Jan - - 1907/1473 sierż. 2. bn. 
BARTOSZ Ryszard - - 1926/223 strz. 4. bn. 
BARTOSZ Stanisław - - 1911/43 sierż. 8. bn. KW 
BARTOSZ Wilhelm - - 1917/12 st. strz. 3. bn. KW 
BARTOSZAK Feliks - - 1925/52 ul. 12. p. ul. pod. KW 
BARTOSZAK Jan Stanisław - - 1916/74 plut. 5. bn. KW 
BARTOSZAK Władysław - - 1909/14 plut. 4. bn. 
BARTOSZEK Andrzej - - 1920/260 sap. 3. bn. sap. 
BARTOSZEK Bronisław - - 1922/43 st. strz. I. bn. VM5 
BARTOSZEK Jan Stanisław - - 1916/74 sierż. 5. bn. KW 
BARTOSZEK Karol - - 1925/268 szer. 3. bn. lączn. 
BARTOSZEK Stanisław - - 1925/407 strz. 3. bn. 
BARTOSZEK Stefan -patrz KIDALLA Stefan - - 
BARTOSZEWICZ Albert - - 1915/20 plut. I. bn. KW 
BARTOSZEWICZ Czesław - - 1923/17 st. szer. 3. bn. lączn. KW 
BARTOSZEWICZ Czesław - - 1924/55 strz. 6. bn. 
BARTOSZEWlCZ Jan - - 1902/45 st. sierż. 6. bn. zm. z r. 25.4.1944 
BARTOSZEWICZ Józef - - 1909/68 st. szer. 18. komp. zaop. 
BARTOSZEWICZ Józef - - 1911/71 kan. 3. p.a. ppanc. 
BARTOSZEWICZ Mieczysław - - 1922/49 strz. 8. bn.VM5KW 
BARTOSZEWICZ Paweł - - 1915/99 strz. 3. bn. KW 
BARTOSZEWSKI Adolf - - 1907/92 ppor. 7. bn. VM5 KW 
BARTOSZEWSKI Edmund - - 1924/193 strz. 3. bn. KW 
BARTOSZEWSKI Franciszek - - 1921/8 plut 3. bn. ckm. KW 
BARTOSZEWSKI Jan - - 1904/47 strz. 5. bn. 
BARTOSZUK Zygmunt - - 1913/37 s1 szer. 3. bn. łączno 
BARTOŚ Józef - patrz MAJCHAR Józef - - 
BARTULEWICZ Kazimierz - - 1916/35 plu1 3. bn. łączno KW /3/ 
BARTULSKI Tadeusz - - 1915/23 kpr. 2. bn. KW 
BARTUSIAK Stanisław Franciszek - - 1907/361 ppor. 3. p. a. ppanc. 
BARTUSIK Klemens - - 1913/25 plu1 2. bn. KW 
BARTUSZ Teodor - - 1910/341 s1 szer. 3. bn. łączn. 
BARTUZI Bronisław - - 1924/297 sap. 3. bn. sap. 
BARTWICKI Jan - - 1924/417 strz. 7. bn. 
BARTZ Józef - - 1918/ .. szer. 1. komp. san. 
BARUCH Zygmunt - - 1912133 strz. 3. bn. ckm. KW pol. 9.4.1945 
BARUT Piotr - - 1899/65 sierż. 1. bn. 
BARUTOWICZ Adam - - 1910/339 strz. 3. bn. 
BARWICKI Tadeusz - - 1921/61 ppor. 4. bn. KW 
BARWINA Antoni - - 1920/259 st strz. 5. bn. KW 
BARYCZA Piotr - - 1916/102 ul. 12. p. ul. pod. 
BARYCZKO Kazimierz - - 1922/163 s1 sap. 3. bn. sap. KW 
BARYCZKO Michał - - 1900/163 plu1 3. bn. sap. 
BARYLSKI Władysław - - 1919/65 s1 strz. 3. bn. 
BARYLSKI Władysław - - 1919/398 s1 szer. 18. komp. zaop. 
BARYŁA Stanisław - - 1922/621 kan. 3. p. a. ppanc. 
BARYS Józef - - 1924/199 ul. 7. p. ul. lub. 
BARYSZ Karol - - 1899/82 s1 sierż. 3. bn. sap. 
BARZOWSKI Władysław - - 19171233 strz. 3. bn. ckm. 
BASARABA Włodzimierz - - 1904/41 s1 strz. park ma1 
BASEK Franciszek - - 19151295 kan. 3. pal. 
BASENKO Michał - ps. JANOWSKI Michał - - 1915/413 sap. 3. bn. sap. 
BASlAK Franciszek - - 1916/34 kpr. 1. pal. KW 
BASIŃSKI Eryk - - 1924/266 strz. 2. bn. KW 
BASKA Jan - - 1924/252 strz. 6. bn. 
BASOWSKI Jan - - 1919/442 ul. 7. p. ul. lub. 
BASÓW Jerzy - - 1921/93 kpr. 7. p. ul. lub. KW 
BASS Aleksander - - 1919127 bomb. 3. p. a. plO1 
BASTA Antoni - - 1924/379 strz. 9. bn. 
BASZAK Antoni - - 19221 .. kan. 2. pal. 
BASZARKIEWICZ Wacław - - 1923/35 s1 strz. 3. bn. ckm. KW 
BASZCZOK Antoni - - 1910/358 s1 strz. 8. bn. 
BASZCZYŃSKI Karol - - 1912/310 strz. 1. bn. 
BASZEWSKI Stanisław - - 1914/21 s1 ul. 7. p. ul. lub. 
BASZŁAMlNÓW Antoni - - 1923/61 kan. 3. p. a. ppanc. KW 
BAŚCIK Michał - - 1914/124 ul. 7. p. ul. lub. 
BATKOWSKI Karol - - 1919/12 s1 strz. 1. bn. 
BATKOWSKI Stefan - - 1927/63 strz. 3. bn. ckm. 
BATOG Stanisław - - 1904/75 ul. 12. p. ul. pod. 
BATOR Emil - - 1921/71 s1 strz. 5. bn. 
BATOR Mieczysław - - 1926/55 kpr. pchr. 1. bn. KW 
BATOR Roman - - 1915/11 plut p. ul. karp. 
BATOR Stefan - - 1922/31 s1 szer. 3. bn.lączn. KW 
BATOR Władysław - - 1921/35 s1 strz. 6. bn. KW 
BATOSIŃSKI Józef - - 1924/269 strz. 3. bn. ckm. zm. z r. 15.4.1945 
BATOWSKI Kazimierz - - 1922/532 sap. 3. bn. sap. 
BATOWSKI Stanisław - - 1906/118 sierż. 9. bn. KW 
BATÓG Stanisław - - 1904/75 ul. 12. p. ul. pod. 
BATSCH Marian - - 1919/29 kpr. pchr. 3. pal. 
BATURA Paweł - - 1904/72 plu1 13. komp. zaop. 
BATURO Izydor - - 1922/90 kan. 2. pal. pol. 17.5.1944 
BAUDIS Erwin - - 19201278 strz. 3. bn. ckm. 
BAUER Jan - patrz BAUERCZYK Jan - - 
BAUER Jarosław - ps. BENON Jarosław - - 1922/574 strz. 8. bn. 
BAUER Józef - - 1923/6 strz. 5. bn. 
BAUER Leon - - 1910/19 st sap. 3. bn. sap. 
BAUER Marian - - 1921/5 kpr. pchr. 5. bn. KW 
BAUER Zygmunt - - 19061146 por. 7. bn. KW 
BAUERCZYK Jan - ps. BAUER Jan - - 1923//273 st strz. 3. bn. KW 
BAUEREK Józef Antoni - - 19021 .. ppor. d-two dyw. 
BAUEREK Zygmunt - - 1925/ .. strz. 2. bryg. 
BAUMAN Artur - - 1923/ .. plu1 3. bn. 
BAUMGART Kazimierz - ps. PACZYŃSKI Kazimierz - - 1925/327 strz. 8. bn. 
BAUMGARTEN Stanisław - - 1897/86 kp1 l. pal. 
BAWAJ Oskar - ps. STRZELECKI Oskar - - 1923/343 strz. 7. bn. 
BAWERNA Jan - - 190912 kpr. 3. bn. KW 
BAWOROWSKI Jerzy Adam - - 19111268 por. d-two dyw. 
BAZAN Mieczysław - - 1922118 strz. 1. bn. 
BAZAN Mieczysław - - 1922198 kan. 3. p. a. ppanc. 
BAZGIER Alojzy - - 1911/385 strz. 8. bn. 
BAZIUK Szymon - - 1910170 sap. 3. bn. sap. pol. 19.12.1944 
BAZUN Władysław - - 1904129 kpr. 13. komp. zaop. 
BAZYUŃSKI Józef - - 1900/48 kpr. 3. bn. łączn. zm. 30.9.1943 
BAZY LUK Henryk - - 1914/177 strz. 3. bn. 
BAŻELA Antoni - - 1915/8 plu1 2. pal. KW 
BAŻOWSKI Rudolf - patrz LOEWENAU Rudolf - - 
BAŻYDŁO Antoni - - 1908/23 szer. 1. komp. zaop. 
BĄBIK Zbigniew - - 1927/5 kan. 5. pal. 
BĄCZEK Władysław - - 1905/2 sL strz. 1. bn. 
BĄCZKOWSKI Edmund - - 1926/330 strz. 1. bn. 
BĄCZKOWSKI Jan - - 1905/49 sierż. 2. komp. zaop. 
BĄCZKOWSKI Jan - - 1915/56 ppor. 3. szw. żand. 
BĄCZKOWSKI Kazimierz - - 1915/395 kpr. d-two dyw. 
BĄCZKOWSKI Piotr - - 1925/31 ul. 7. p. ul. lub. 
BĄCZKOWSKI Stanisław - - 1915/276 sL strz. 3. bn. KW 
BĄCZKOWSKI Stanisław - - 1920/456 strz. 1. bn. 
BĄCZKOWSKI Stanisław - - 1927/3 szer. 3. bn. lączn. KW 
BĄCZKOWSKI-NAŁĘCZ Konstanty - - 1906/7 st sierż. 3. bryg. KW 
BĄCZYK Kazimierz - - 1926/258 sL strz. 8. bn. 
BĄCZYK Stanisław - - 1901/105 kpr. 1. bn. 
BĄCZYK Stanisław - - 1909/26 pluL l. pal. 
BĄDURA Józef -patrz KUKUCZKA Antoni - - 
BĄK Alfons - - 1912/1 pluL 8. bn. KW 
BĄK Alojzy - - 1924/543 sL strz. 5. bn. 
BĄK Antoni - - 1914117 piu L 3. szw. żand. 
BĄK Antoni - - 1920/450 strz. 1. bn. 
BĄK Augustyn - ps. BOGUCKI Alfons - - 1924/332 strz. 9. bn. 
BĄK Czesław - - 1914/53 sL sierż. 5. bn. KW 
BĄK Franciszek - - 19061260 strz. 18. komp. warszt 
BĄK Henryk - ps. BĄKOWSKI Henryk - - 1919/359 strz. 5. bn. KW 
BĄK Jan - - 1914/19 ppor. 1. bn. KW zm. z r. 28.4.1944 
BĄK Jan - - 1924/315 strz. 9. bn. 
BĄK Jan - - 1925/363 strz. 5. bn. 
BĄK Jan - - 1925/379 sL strz. 9. bn. 
BĄK Józef - - 1903/58 strz. 2. bn. 
BĄK Józef - - 1917/9 kpr. 1. komp. san. KW 
BĄK Józef - patrz BIL Józef - - 
BĄK Kazimierz - - 1918/12 sap. 3. bn. sap. KW 
BĄK Marcin - patrz GERING Marcin - - 
BĄK Michał - - 19211416 strz. 9. bn. 
BĄK Piotr - - 1914/50 sL strz. 3. bn. ckm. KW 
BĄK Robert - patrz BECK ER Robert - - 
BĄK Stanisław - - 1908/44 strz. 6. bn. 
BĄK Stanisław - - 1917/64 sL strz. 6. bn. KW 
BĄK Stefan - - 1924/416 strz. 7. bn. 
BĄK Stefan - patrz BŁASZCZYK Stefan - - 
BĄK Stefan - - 19261277 szer. 3. bn. lączn. KW 
BĄK Władysław - - 1919/60 strz. 9. bn. 
BĄKAŁA Antoni - - 1904/96 sierż. 6. bn. KW 
BĄKIEWICZ Tadeusz - - 1925/173 ul. 7. p. ul. lub. 
BĄKIEWICZ Wincenty - - 1897/150 pik. dypl. d-two 2. bryg. KW 
BĄKOWSKI Henryk - patrz BĄK Henryk - - 
BĄKOWSKI Roman - - 192116 sL ul. p. ul. karp. 
BEBEK Walter - - 1926/186 strz. 7. bn. 
BEBLIK Franciszek - - 19031213 szer. 3. komp. san. 
BEBŁOT Józef - - 1900/38 pluL 3. p. a. ppanc. 
BECHER Samuel - - 1903121 pluL 4. bn. 
BECK Jan - patrz LISKA Walter - - 
BECKER Robert - ps. B~K Robert - - 1908/297 strz. 7. bn. KW 
BECKER Tadeusz - - 1913/181 piu L 7. p. ul. lub. 
BECKER Wilhelm - - 1926/628 kan. 3. p. a. ppanc. 
BECOK Grzegorz - - 1913/81 sap. 3. bn. sap. 
BECZAŁA Aleksander - - 19111440 strz. 8. bn. 
BECZAŁA Augustyn - - 1924/356 strz. 9. bn. 
BEDNARCZUK Stanisław - - 1922/64 sap. 3. bn. sap. zm. 19.4.1944 
BEDNARCZYK Antoni - - 19221113 ppor. 3. pal. KW 
BEDNARCZYK Edward - - 1919/168 kpr. 3. bn. sap. 
BEDNARCZYK Franciszek - - 1915/6 sierż. 3.bn.lączn.KW 
BEDNARCZYK Jan - - 1917/87 strz. 1. bn. KW 
BEDNARCZYK Jan - - 1924/26 sL szer. 2. komp. san. 
BEDNARCZYK Karol - - 1918/165 pluL 12. p. ul. pod. 
BEDNARCZYK Leon - - 1902/162 sL sierż. 3. bn. sap. 
BEDNARCZYK Marceli - - 1912/361 strz. 7. bn. KW 
BEDNARCZYK Stanisław - - 1924/300 sL strz. 7. bn. KW 
BEDNARCZYK Walenty - - 1911/367 strz. d-two dyw. 
BEDNAREK Ignacy - - 1923/78 ul. 12. p. ul. pod. KW 
BEDNAREK Józef - patrz ENGELBERT Józef - - 
BEDNAREK Karol - - 1906/208 szer. 3. bn. lączn. 
BEDNAREK Karol - - 1918/165 ul. 12. p.ul. pod. 
BEDNAREK Leon - - 1912/64 strz. 1. bn. KW 
BEDNAREK Nikodem - - 19151275 strz. 2. bn. pol. 9.4.1945 
BEDNAREK Stanisław - - 19021/61 sierż. 7. bn. KW 
BEDNAREK Teofil - - 1900/149 sL strz. 4. bn. 
BEDNARSKI Alfons - - 1921/281 szer. 18. komp. zaop. 
BEDNARSKI Bolesław - - 1919/23 ppor. 3. bn. lączn. KW 
BEDNARSKI Edmund - - 1925/389 strz. 8. bn. 
BEDNARSKI Jan - patrz HARTWIG Erbert - - 
BEDNARSKI Jan - - 1911/43 kpL d-two 1 bryg. VM5 KW/2/ 
BEDNARSKI Jerzy - - 1921/497 strz. 18. komp. warszt 
BEDNARSKI Józef - - 1908/65 sL strz. d-two dyw. 
BEDNARSKI Kazimierz - - 1911/12 szer. 1. komp. san. KW 
BEDNARSKI Kazimierz - - 1922/12 sL strz. 3. bn. 
BEDNARSKI Marian - - 1918/162 sL sap. 3. bn. sap. KW/2/ 
BEDNARSKI Michał - - 1918/7 ppor. 3. bn. ckm. KW/2/ 
BEDNARSKI Roman - - 1904/35 sierż. 3. bn. sap. KW 
BEDNARSKI Stefan - - 1904/102 kan. 1. pal. 
BEDNARSKI Sylwester - - 1918/444 kan. 3. p.a. p1o1 
BEDNARSKI Władysław - - 1907/45 bomb. 3. p.a. p1o1 
BEDNARSKI Władysław - - 1918/27 strz. 6. bn. 
BEDNARZ Alfons - - 1909/273 por. 3. p.a. ppanc. 
BEDNARZ Dominik - - 1904/22 sierż. 6. bn. 
BEDNARZ Jan - - 1920/42 strz. 5. bn. KW 
BEDNARZ Marian Romuald - - 1923/43 kpr. pchr. 7. p.ul. lub. 
BEDNARZ Stanisław - - 1919/37 szer. 3. bn. lączn. 
BEDNARZ Tadeusz - - 1922/86 s1 strz. 4. bn. KW pol. 5.8.1944 
BEDNORZ Antoni - - 1922/355 strz. 7. bn. 
BEDNORZ Gotfryd - - 1923/202 st. strz. l. bn. pol. 12.5.1944 
BEDNORZ Paweł - - 1910/333 s1 strz. 4. bn. KW. 
BEDRYK Władysław - - 1921145 strz. 1. bn. KW 
BEER Julian - - 1912130 kan. 3. p. a. p1o1 
BEESKOW Konrad - - 1914/380 s1 strz. 3. bn. KW 
BEGDON Wolfram - - 1926/624 strz. d-twa l. bryg. 
BEGER Stanisław - ps. SŁAWNY Stanisław - - 1918/320 strz. 7. bn. 
BEGNER Antoni - - 1918/5 kpr. 1. bn. 
BEIKER Jan - ps. BRZÓSKA Jan - - 1919/397 st. strz. 7. bn. 
BEJCZYK Wacław - - 1914/500 ppor. 2. bn. 
BEJ GIER Władysław - - 1915/29 kpr. 1. pal. pol. 30.3.1945 
BEJNAR Józef - - 1918/42 sap. 3. bn. sap. 
BEJNAR-BEJNAROWICZ Franciszek - - 1908/63 plut pchr. 6. bn. 
BEJNEROWICZ Stanisław - - 1902/30 plu1 3. bn. sap. 
BEJUK Jan - - 1912/40 s1 strz. 4. bn. KW 
BEKER Jerzy - - 1913/515 wachm. 7. p. ul. lub. 
BEKER Josel - - 1913/199 strz. 3. bn. ckm. 
BEKERY Julian - - 1908/60 szer. 1. komp. zaop. 
BEKIER Bolesław - - 1912/328 strz. 3. bn. ckm. 
BEKIER Jerzy - - 1915/515 waci).m. 7. p. ul. lub. 
BEKISZ Bolesław - - 1911/453 kan. 3. p. a. ppanc. 
BEKISZ Józef - - 1906/263 szer. 1. komp. zaop. 
BELGRAU Franciszek - - 1922/336 s1 sap. 3. bn. sap. 
BELINA Kazimierz - - 1915/162 sierż. 3. bn. VM5 KW/2/ 
BELIŃSKI Stanisław - - 1922/25 strz. 1. bn. 
BELKO Sylwester - - 1923/63 strz. 4. bn. KW pol. 13.5.1944 
BELLER Władysław - - 19211 .. strz. d-two 2 bryg. 
BELLGRAU Franciszek - - 1922/336 s1 sap. 3. bn. sap. 
BELOF Kazimierz - - 1906/165 kp1 5. bn. KW 
BELSKOW Konrad - - 1914/380 s1 strz. 3. bn. KW 
BELSZAN Tadeusz - - 1900/23 sierż. d-two dyw. 
BELZEROWSKI Czesław - - 1923/371 strz. 3. bn. ckm. 
BEŁCH Franciszek - - 1915/44 ppor. 5. bn. 
BEŁDYK Józef - - 1917/50 s1 szer. 2. komp. san. KW 
BEŁUCH Tadeusz - - 1921138 s1 sap. 3. bn. sap. 
BEŁZ Zygmunt - - 1919/18 kan. 3. p. a. plo1 
BEŁZA Jerzy - patrz ŻELA WSKI Jerzy - - 
BEM Józef - - 1921/33 kpr. pchr. 3. bn. KW 
BEMBENISTA Tadeusz - - 1924/656 kan. 3. p. a. ppanc. 
BEMBIŃSKI Władysław - - 1919/27 strz. 5. bn. 
BEMBNISTA Jerzy - - 1926/583 kan. 3. p. a. ppanc. 
BENBENEK Wojciech - - 1907/16 strz. 5. bn. 
BENC Antoni - - 1911/115 kpr. 12. p. ul. pod. KW zm. z r. 21.5.1944 
BENDA Ludwik - - 1923/542 s1 strz. l. komp. warsz1 
BENDER Ignacy - - 1925/18 s1 strz. 6. bn. VM5 
BENDKOWSKI Ernest - - 1925/139 strz. d-two dyw. 
BENDKOWSKI Franciszek - patrz PYKA Franciszek - - 
BENDKOWSKI Seweryn - - 1925/320 s1 strz. 7. bn. 
BENDYK Aleksander - - 1924/623 kan. 3. pal. 
BENDYK Tadeusz - patrz BERSCHEL Klemens - - 
BENDZMER Władysław - - 1922/311 s1 strz. 4. bn. KW 
BENEDYKTOWICZ Władysław - - 1911/301 ppor. 2. komp. warsz1 
BENEWENDURCZAK Jan - patrz ADAMCZYK Jan - - 
BENK Wilibald - - 1923/348 strz. 9. bn. 
BENKE Kurt - - 1911/334 strz. 4. bn. 
BENON Jarosław - patrz BAUER Jarosław - - 
BENROT Roman - - 1924/244 st. strz. 3. bn. zm. z r. 23.12.1944 
BENSZ Emil - - 1916/292 strz. 6. bn. 
BENSZ Teodor - - 19211355 strz. 7. bn. 
BER Ernest - - 1926/340 strz. 3. bn. 
BERASZAKIEWICZ Zdzisław - - 1909/8 plut. 2. komp. san. 
BERBEKA Eugeniusz - - 1921141 kan. 3. p. a. plO1 
BERBEKA Władysław - - 1915/110 strz. 1. bn. KW 
BERCZAŃSKI Jan - - 1917/326 strz. 2. bn. 
BERDNIK Bazyli - - 192417 kan. 3. p. a. plot. 
BERENDT Wacław - - 1910/374 kan. 3. p. a. ppanc. KW 
BERENSON Józef - - 1908/22 kpr. pchr. 13. komp. zaop. 
BERESEWICZ Aleksander - - 1908/49 kp1 3. bn. ckm. 
BERES Wacław - - 1916/22 ppor. 1. bn. KW /21 pol. 14.5.1944 
BERETA Józef - - 1920/21 bomb. 3. p. a. plo1 
BERETA Stanisław - - 192215 s1 strz. d-two dyw. 
BEREZA Michał - - 1903/201 pIk. lek. d-twa dyw. VM5 KW 
BEREZA Sergiusz - - 1909/64 kpr. 3. p. a. plo1 
BEREZIUK Michał - - 1918/9 sap. 3. bn. sap. 
BEREZOWSKI Aleksander - - 1910/96 wachm. 7. p. ul. lub. 
BEREZOWSKI Edward - - 1920/97 sL ul. 12. p. ul. pod. 
BEREZOWSKI Józef - - 1904/59 strz. 6. bn. 
BEREZOWSKI Roman - - 1905/7 ppor. d-twa 3. bryg. KW 
BEREZOWSKI Stanisław - - 1915/5 por. d-twa 3. bryg. KW 
BEREŹAŃSKI Eugeniusz - - 1898/79 sL sierż. 3. bn. sap. 
BEREŹAŃSKI Jan - - 1917/326 strz. 2. bn. 
BEREŹECKI Stanisław - - 1917125 p1uL pchr. 3. p. a. ploL 
BEREŹNICKI Bogdan - - 1925/672 kpr. pchl". l. pal. 
BEREŹNICKI Józef - - 1919/61 strz. 5. bn. 
BEREŹNICKI Karol - - 1906/1 sL sierż. l. bn. KW 
BEREŹNICKI Lesław Jerzy - - 1921/91 ppor. 2. bryg. KWI2/ 
BERESEWICZ Aleksander Baltazar - - 1908/49 mjr. 3. bn. ckm. KW 
BERGEL Władysław - - 1919/75 strz. l. bn. 
BERGER Aleksander - - 18991267 ppor. d-twa dyw. 
BERGER Fryderyk - - 1910/354 strz. 4. bn. 
BERGER Ryszard - - 1918/18 ppor. 3. bn. łączno 
BERGER Stanisław - - 19061267 szer. 2. komp. zaop. 
BERHEL Bronisław - - 1902187 szer. l. komp. zaop. 
BERING Alfons - - 19231294 strz. 6. bn. 
BERING Konrad - - 1925/641 strz. 7. bn. 
BERK Stanisław - - 1911120 kpr. l. bn. KW 
BERKIJ Bohdan - - 1921/53 strz. 2. bn. 
BERKOWICZ Icko - - 1906/185 sL strz. 5. bn. KW 
BERNACIAK Kazimierz - - 1915/398 por. 7. p. ul. lub. 
BERNA CK I Bolesław - - 1914/430 strz. 9. bn. 
BERNACKI Czesław - - 1920/37 kpr. pchr. 3. bn. sap. KW 
BERNACKI Wacław - - 1922114 sap. 3. bn. sap. 
BERNACKI Władysław - - 1918127 strz. 6. bn. KW 
BERNACKI Władysław - - 1919/80 strz. 3. bn. ckm. 
BERNACZEK Marian Józef - - 1908/19 ppor. 4. bn. KW 
BERNACZEK Tadeusz Teodor - - 1920/11 ppor. 7. bn. VM5 
BERNA L Mieczysław - - 19091228 sierż. 3. bn. ckm. KW 
BERNARD Włodzimierz - - 1906/3 por. 3. bn. sap. 
BERNAŚ Franciszek - - 1918123 sL strz. 2. bn. KW 
BERNAŚ Zdzisław - - 1919/167 por. l. bn. VM5 KW/2I 
BERNAT Władysław - - 1913/83 kpr. pchr. 5. bn. KW 
BERNATOWICZ Jarosław - - 1914/91 sL strz. 3. bn. 
BERNATOWICZ Jerzy - - 1916/39 strz. d-twa dyw. 
BERNATOWICZ Władysław - - 1907/67 sierż. 13. komp. zaop. 
BERNERT Teofil - - 1914126 sL sierż. 2. bn. KW 
BERNOLAK Władysław - - 19191255 kpr. pchr. 3. pal. 
BERSCHEL Klemens - ps. BENDYK Tadeusz - - 1919/361 sL strz. 3. bn. ckm. 
BERSTLING Franciszek - - 1926128 ul. p. ul. karp. 
BERSZAKIEWICZ Zdzisław - - 1909/8 pluL 2. komp. san. 
BERT Benno - ps. CZARNOWSKI Stefan - - 1924/681 sL strz. 3. bn. ckm. 
BESARAB Michał - - 1901/138 sL strz. 3. bn. ckm. KW 
BESIA Józef - - 1920/73 kpr. l. bn. KW 
BESKOW Konrad - - 1914/380 sL strz. 3. bn. 
BESS Marian - - 1903/ .. sierż. d-twa dyw. 
BESSER Antoni - - 1915/86 pluL 7. p. ul. lub. 
BESSER Jan - - 1910/373 kan. 3. p. a. ppanc. 
BESTER Józef - - 1917/31 sL strz. 3. bn. 
BESZCZYŃSKI Jan - - 1914/431 szer. 3. szw. żand. KW 
BESZCZYŃSKI Jerzy - - 19241299 bomb. 3. p. a. ppanc. 
BESZCZYŃSKI Józef - - 19201270 strz. 6. bn. 
BEŚ Adam Bolesław - - 1926/144 strz. 4. bn. 
BETAUER Zenon - - 1906/385 por. mgr. 5. bn. KW 
BETKA Józef - - 1913/14 kpr. l. komp. san. 
BETKER Edward - - 1924/380 strz. 3. bn. 
BETKER Jerzy - ps. BŁASZCZYK Jerzy - - 1925/387 strz. 9. bn. 
BETLEJEWSKI Edmund - - 1914/392 sL strz. 6. bn. KW 
BETLIŃSKI Piotr - - 1909/344 strz. 9. bn. 
BETOWSKI Jan - - 1919/442 ul. 7. p. ul. lub. 
BETOWSKI Leon - - 1913/417 kpr. 9. bn. 
BEYER Alojzy - ps. BAJEWSKI Alojzy - - 1921/334 strz. 4. bn. 
BEZAK Jan - - 1908/51 sL strz. 3. bn. ckm. pol. 12.5.1944 
BEZDEL Henryk - - 1914/65 ppor. 3. bryg. KW 
BEZNOWSKI Władysław - - 1925/110 ul. 12. p. ul. pod. 
BEZPAŁKO Wacław - - 1914/45 strz. 5. bn. 
BEZPAŁKO Władysław - - 1919/38 strz. 5. bn. 
BEZRODNY Anury - ps. BOCZAŃSKI Witold - - 1921/333 strz. 3. bn. ckm. 
BEZWIŃSKI Tadeusz - - 19091205 plut d-twa dyw. 
BĘBEK Walter - - 1926/186 strz. 7. bn. 
BĘBEN Edward - - 19131230 kpr. prof. gimn. i lic. 3DSK 
BĘBENEK Józef - - 1901/127 strz. 5. bn. 
BĘBLIK Franciszek - - 19031213 szer. 3. komp. san. 
BĘĆ Jerzy - - 1925/35 st strz. 4. bn. 
BĘDKOWSKI Jan - - 1918/437 strz. 3. bn. 
BĘDZIK Grzegorz - - 1921/34 strz. 6. bn. 
BĘDZIK Mikołaj - - 1915/45 sL strz. 6. bn. 
BĘDŹMIROWSKI Jan - - 1908/189 pluL 12. p. ul. pod. 
BĘTKOWSKI Franciszek - - 1910/316 por. 2. bn. VM5 pol. 12.5.1944 
BIADOŃ Wacław - - 1911/48 kan. 3. pal. 
BIALIK Ignacy - - 1922/72 strz. 1. bn. 
BIALIK Tadeusz - - 1921/4 strz. 9. bn. KW 
BIAŁAS Ewaid - - 1914/428 strz. 9. bn. 
BIAŁAS Ignacy - - 1910/312 strz. 2. bn. 
BIAŁAS Jan - - 1928/ .. sap. 3. bn. sap. 
BIAŁAS Walenty - - 1922/320 strz. 5. bn. 
BIAŁAS Władysław - - 1912/45 sto strz. 6. bn. KW /21 
BIAŁASIEWICZ Waldemar - - 1926/242 strz. 3. bn. 
BIAŁECKI Antoni - - 1923/580 kan. 3. p. a. plot. 
BIAŁECKI Kazimierz - - 1899/14 sto sierż. 4. bn. 
BIAŁECKI Leon - - 1916/162 kpr. 3. bn. sap. 
BIAŁECKI Mieczysław - - 1919/69 bomb. 3. p. a. ppanc. 
BIAŁECKI Tadeusz - - 1916/ .. ppor. 3. bn. 
BIAŁECKI Tomasz - - 1915/396 strz. 3. bn. ckm. 
BIAŁECKI Władysław - - 1909/6 plut. 3. bn. łączn: 
BIAŁEK Kazimierz - - 1924/589 strz. 1. komp. warszt. 
BIAŁKOWSKI Feliks - - 1911/162 sto sap. 3. bn. sap. 
BIAŁKOWSKI Stanisław - - 1907/43 plut. 2. komp. zaop. 
BIAŁKOWSKI Stanisław - - 19221 .. strz. 4. bn. 
BIAŁOBŁOCKI Zygmunt - - 1920/185 kan. 1. pal. 
BIAŁOBOKI Paweł - - 1900/17 kan. 1. pal. 
BIAŁOBRZESKI Zdzisław - - 1908/8 kpr. p. ul. karp. 
BIAŁOGŁOWY Franciszek - - 1910/62 kan. 3. p. a. ppanc. 
BIAŁOŃ Józef - - 1924/354 sto strz. 8. bn. 
BIAŁOUS Antoni - ps. BAŁAGA Antoni - - 1900/191 sto strz. 4. bn. 
BIAŁOUS Henryk - - 19251254 strz. 8. bn. 
BIAŁOWARCZYK Antoni - - 19221 .. strz. 4. bn. 
BIAŁOWĄS Anatoliusz - - 1914/422 ppor. 2. bn. 
BIAŁOWĄS Bronisław - - 1916/111 plut. 12. p. ul. pod. KW 
BIAŁOWĄS Feliks - - 1919/32 kpr. 3. bn. KW 
BIAŁOWĄS Grzegorz - - 1920/341 sto strz. 9. bn. 
BIAŁOZÓR Maksymilian - - 1925/167 strz. 1. bn. 
BIAŁOŻYT Franciszek - - 1918/300 strz. 1. bn. 
BIAŁY Aleksander - - 1919125 kan. 1. pal. 
BIAŁY Edward - - 1924123 sto strz. 5. bn. 
BIAŁY Edward - - - patrz PANTER Roman 
BIAŁY Mieczysław - - 1907/25 plut. 6. bn. 
BIAŁY Mieczysław - - 1914/7 plut. 3. bn. łączno 
BIANGA Alfons - - 19151285 kpr. 6. bn. 
BIASIAK Andrzej - - 1902/15 kpr. 8. bn. KW 
BIBA Włodzimierz - - 1917/58 bomb. 3. p. a. ppanc. 
BIBERSZTEJN-ŻARNOWSKI Adam - - 1922/623 kpr. 7. p. ul. lub. 
BIBIK Jan - - 1917/32 strz. 3. bn. ckm. 
BIBIK Klemens - - 1914/125 kpr. 12. p. ul. pod. 
BIBIŁO Bolesław - - 1924/14 szer. 3. bn. łączn. 
BIBRO Wawrzyniec - - 1910/162 ppor. 5. bn. KW 
BIBROWSKI Michał - - 1910/311 strz. 3. bn. KW 
BIBRZYCKI Franciszek - - 1914/27 plut. 3. bn. łączno 
BICZEK Anzelm - - 1912/319 sto strz. 1. bn. KW 
BICZYSKO Stanisław - - 1914/8 kpr. 3. bn. łączno 
BIDZIŃSKI Tadeusz - - 19221161 strz. 3. bn. ckm. 
BIECIUK Czesław - - 1919/121 ul. 12. p. ul. pod. KW 
BIECKI Wiktor - - 19261252 strz. 7. bn. 
BIECZYŃSKI Stanisław - - 1907/36 kan. 3. p. a. plot. 
BIEĆ Stanisław - - 1918/49 ppor. 6. bn. KW/2I 
BIEDA Feliks - - 1899/10 sto sierż. 3. bn. łączno 
BIEDA Franciszek - ps. BUDLEWSKI Jan - - 1925/336 strz. 9. bn. 
BIEDA Jan - - 1911/7 por. 3. bn. łączn. KW/2I 
BIEDA Józef - - 1898/115 plut. 1. komp. zaop. 
BIEDA Michał - - 1924/536 strz. 9. bn. 
BIEDAK Marian - - 1912142 plut. 18. komp. warszt. 
BIEDAKOWSKI Kazimierz - - 1916/378 ppor. d-two dyw. 
BIEDKA Mieczysław - - 1923/8 sto strz. 2. bn. KW 
BIEDNY Bernard - patrz RYDLEWSKI Bernard - - 
BIEDRON Leon - - 1921/354 strz. 8. bn. 
BIED ROŃ Stanisław - - 1917/56 bomb. 2. pal. KW 
BIEDRZYCKI Mieczysław - - 1917/81 sap. 3. bn. sap. 
BIEDRZYŃSKI Jan - - 1911/246 szer. 3. bn. łączno 
BIEDUL Jerzy - - 1924128 st. strz. 5. bn. KW/2I 
BIEGA Józef - - 1925/12 st. strz. 3. bn. ckm. 
BIEGACZ Mieczysław - patrz RUDŹ Mieczysław - - 
BIEGAJ Jan - - 1920129 szer. 13. komp. zaop. 
BIEGAŁEK Józef - patrz WANTULOK Adolf - - 
BIEGAŃSKI Edward - - 1905/11 sierż. 3. bn. łączn. 
BIEGAŃSKI Maksymilian - - 1914/363 plut. 1. bn. 
BIEGAŃSKI Otton - - 19151281 plut. 1. bn. 
BIEGAŃSKI Stanisław Józef - - 1894/41 płk. dypl. d-two l bryg. VM5 KW /3/ 
BIEGNIEWSKI Stanisław - - 1901/32 sierż. 2. bryg. 
BIEGUN Michał - - 1921/139 ul. 7. p. ul. lub. 
BIEGUN Paweł - - 1918/226 kan. 3. p. a. ppanc. 
BIELA Alfred - - 1919/286 ul. 7. p. uł. lub. 
BIELA Erwin - - 1922/316 strz. 18. komp. warszt. 
BIELA Wilhelm - patrz BRUDNY Wilhelm - - 
BIELACZEK Henryk - - 19251217 strz. 3. bn. ckm. 
BIELAJ Władysław - - 1923/29 kan. 3. p. a. plot. 
BIELAK Alojzy - - 1918/297 st. ul. 12. p. ul. pod. 
BIELAK Jan - - 1913/21 kan. 3. p. a. ppanc. 
BIELAK Józef - patrz ŁUKOMSKI Józef - - 
BIELAK Robert - - 1921/284 st. strz. 6. bn. 
BIELAŃCZYK Jan - - 1919/88 plut. 3. p. a. plot. 
BIELAŃSKI Ryszard - patrz BACHMAN Ryszard - - 
BIELAS Józef - ps. GRAJKOWSKI Józef - - 1925/308 strz. 7. bn. 
BIELASIK Grzegorz - - 1914/103 kpr. 3. bn. sap. KW 
BIELASZEWSKI Bronisław - ps. BABIŃSKI Bronisław - - 1908/300 kpr. 8. bn. 
BIELASZEWSKI Wacław Jan - - 1922/396 sto strz. 9. bn. KW 
BIELAT Bernard - patrz KOSTUCH Bernard - - 
BIELATOWICZ Jan - - 1913/11 ppor. mgr. 3. bn. KW 
BIELAWSKI Adam - - 1904/33 sto sierż. 3. bn.lączn. KW 
BIELAWSKI Antoni - - 1911/31 kan. 3. pal. 
BIELAWSKI Bronisław - - 1905/208 szer. 2. komp. zaop. 
BIELAWSKI Jan - - 1913/78 szer. 2. komp. zaop. 
BIELAWSKI Józef - - 1903/38 ogn. 3. p. a. plot. 
BIELAWSKI Maksymilian - - 1917/16 kpr. 2. bryg. 
BIELAWSKI Michał - - 1914/31 plut. 3. pal. KW 
BIELCZYK Sylwester - - 1922/533 ul. 7. p. ul. lub. 
BIELECKI Edward - - 1921/25 sto szer. 3. bn.lączn. KW 
BIELECKI Franciszek - - 1916/72 kan. 3. pal. 
BIELECKI Franciszek - - 1921128 sto strz. 3. bn. ckm. KW pol. 5.7.1944 
BIELECKI Jan - - 19081239 mjr. dypl. 2. bn. VM5 KW/2/ 
BIELECKI Jan - - 1914/ .. ppor. 3. bn. lączn. 
BIELECKI Jan - - 1920/34 strz. 6. bn. KW 
BIELECKI Józef - - 1911/31 pluL p. ul. karp. 
BIELECKI Józef - patrz PORWOL Jan - - 
BIELECKI Julian - - 1906128 strz. 4. bn. 
BIELECKI Paweł - - 1912/335 strz. 18. komp. warszt. 
BIELECKI Roman - - 19061250 strz. 4. bn. 
BIELECKI Tadeusz - - 1918/37 kan. 3. p. a. ppanc. 
BIELECKI Tadeusz - - 1924/30 bomb. I. pal. 
BIELECKI Tadeusz - - 1925/5 sto szer. 3. bn. lączn. KW 
BIELECKI Władysław - - 1914/89 kan. 3. p. a. plot. 
BIELECKI Władysław - - 1921/10 sL ul. p. ul. karp. 
BIELECKI Zygmunt Marian - - 1917/26 ppor. 3. pal. KW 
BIELECKI Zygmunt - - 1919/133 plut. 7. p. ul. lub. KW 
BIELENIA Maciej - - 1899127 sap. 3. bn. sap. 
BIELENIN Rudolf - - 19191293 szer. 3. bn. lączn. 
BIELENKIEWICZ Kazimierz - - 1902/106 szer. 2. komp. san. 
BIELEŃ Stanisław - - 1901142 sierż. 18. komp. zaop. 
BIELEŃ Wojciech - - 1910/48 sL strz. 8. bn. 
BIELESZCZUK Antoni - - 1918/36 strz. 6. bn. 
BIELEŚ Mikołaj - - 1915/76 kpr. 4. bn. 
BIELEWSKI Kazimierz - - 1925/4 strz. 2. bn. KW 
BIELIC KI Alfons - - 1920/343 strz. 9. bn. 
BIELIC KI Andrzej - - 1920/216 ul. 7. p. ul. lub. 
BIELICKI Bronisław - - 1927/82 strz. 8. bn. 
BIELICKI Czesław - - 1919/437 szer. 3. bn. lączn. 
BIELICKI Dominik - - 1900/10 sierż. 1. bn. 
BIELIŃSKI Adam - - 1904/117 pplk. 12. p. ul. pod. KW/2/ 
BIELIŃSKI Jan - - 1912/308 sierż. 3. bn. 
BIELIŃSKI Jerzy - patrz HARUPA Jerzy - - 
BIELIŃSKI Leon - - 19261296 strz. 7. bn. 
BIELIŃSKI Maksymilian - - 1926/621 kan. 3. p. a. ppanc. 
BIELIŃSKI Stefan - - 1908/43 szer. d-two ozt. 
BIELIŃSKI Teofil - - 1905/162 sierż. 3. bn. KW 
BIELOŃSKI Fryderyk - - 1900/6 sto wachm. d-two dyw. 
BIELOWIECKI Eugeniusz - - 1917/172 kpr. 2. bn. KW 
BIELSKI Gabriel - - 1916/31 sto strz. 7. bn. 
BIELSKI Józef - patrz FARENKEMPER Józef - - 
BIELUGA Sylwester - - 1910/57 sap. 3. bn. sap. 
BIELUŃ Stanisław - - 1925/531 strz. 1. bn. 
BIELAJEC Paweł - - 1923128 kan. 3. p. a. plot. 
BIELANOWICZ Mikołaj - - 1920/33 kpr. 1. pal. 
BIELKAL Józef - - 1908/88 sto ul. 12. p. ul. pod. 
BIELOW Wasyl - ps. RUSKI Michał - - 1925/719 sap. 3. bn. sap. 
BIELUS Antoni - - 1918/111 sto ul. 12. p. ul. pod. 
BIENEK Alojzy - - 19261231 strz. 3. bn. 
BIENIA Jan - - 1904125 sierż. 13. komp. warszt 
BIENIA Piotr - - 1921/94 sL ul. 12. p. ul. pod. 
BIENIA Stanisław - - 1920/96 sto ul. 12. p. ul. pod. 
BIENIAŚ Bolesław - - 1915/3 plut. 3. p. a. ppanc. 
BIENIEK Edward - - 1921/59 sap. 3. bn. sap. 
BIENIEK Franciszek - - 1907/35 plut. 2. bn. KW pol. 1.9.1944 
BIENIEK Franciszek - - 1913/392 strz. 5. bn. 
BIENIEK Herbert - - 1920/ .. sL strz. d-two dyw. 
BIENIEK Jan - - 1900/165 por. 18. komp. warszt. 
BIENIEWSKI Edward - - 1927/152 kan. 3. pal. 
BIENIOWSKI Jan - - 1910/31 ppor. 5. bn. VM5 KW 
BIEŃ Stefan - - 1903/161 sto sierż. 2. bryg. 
BIEŃCZAK Władysław - - 19121298 plut. 3. bn. lączn. 
BIEŃKOWSKI Jan - patrz JEDRZEJEWSKI Jan - - 
BIEŃKOWSKI Jerzy - - 1926/520 plut. pchr. 2. pal. 
BIEŃKOWSKI Kazimierz - - 1913126 kpr. 1. komp. zaop. 
BIEŃKOWSKI Marian - - 1916/65 pluL 3. pal. 
BIEŃKOWSKI Piotr - - 1910/64 kpr. 3. bn. sap. 
BIEŃKOWSKI Wincenty - - 1920/314 sto strz. 7. bn. KW 
BIER Ryszard - - 19251208 strz. 2. bn. 
BIERNACIK Jan - - 1916/15 kpL l. pal. VM5 KWI2/ 
BIERNACIK Józef - - 1919125 Kan. 3. p. a. ppanc. 
BIERNACKI Eugeniusz - - 1919/96 strz. 4. bn. KW 
BIERNACKI Jan - - 1915/40 strz. 5. bn. 
BIERNACKI Jan - - 1915/41 por. 1. pal. 
BIERNACKI Józef - - 1910/59 szer. 13. komp. zaop. zm. 23.8.1942 
BIERNACKI Kazimierz - - 1924/654 kan. 3. p. a. plot. 
BIERNACKI Piotr - - 1922/92 kpr. pchr. 4. bn. KW 
BIERNACKI Stanisław - - 1904/5 sto ogn. 3. p. a. plot. 
BIERNACKI Tomasz - - 1924/657 kpr. pchr. 7. p. ul. lub. 
BIERNAT Franciszek - - 1901/15 sierż. 2. bn. KW 
BIERNAT Franciszek - - 1916120 kpr. 1. bn. VM5 pol. 12. 5. 1944 
BIERNAT Franciszek - - 1919/9 sL ul. p. ul. karp. 
BIERNAT Jan - - 1915/84 pluL 7. p. ul. lub. KW 
BIERNAT Józef - - 19231264 kan. l. pal. KW 
BIERNAT Leon - - 1914/342 strz. 6. bn. 
BIERNAT Mieczysław - - 19221295 sL strz. 3. bn. ckm. KW 
BIERNAT Stanisław - - 1921/58 sL strz. l. bn. pol. 25.6.1944 
BIERNAT Zygmunt - - 1920/ .. pluL l. bn. 
BIERNIAKOWICZ Leon - - 1922/52 kan. 2. pal. KW 
BIERNOT Bernard - - 1924/322 strz. 7. bn. 
BIERÓWKA Władysław - - 1919/52 kan. l. pal. KW 
BIERSKI Alojzy - patrz WALECZEK Alojzy - - 
BIERSKI Dominik - - 19121258 strz. 6. bn. 
BIESCHKE Feliks - - 1918/331 strz. 3. bn. KW 
BIESCHKE Józef - - 19121350 szer. 3. komp. san. 
BIESCHKE Leon - ps. JUNIAK Leonard - - 1918/331 strz. 3. bn. KW 
BIESIADECKI Antoni - - 1911/11 sL szer. l. komp. san. KW 
BIESZCZAD Aleksander - - 1906/8 sL sierż. l. bn. 
BIESZK Stefan - - 19171252 strz. 7. bn. 
BIETKAL Józef - - 1908/88 sL ul. 12. p. ul. pod. 
BIEZAK Anzelm - - 1912/319 sL strz. l. bn. 
BIEK Jan - - 19261247 strz. 3. bn. 
BIGAJ Adam - - 1911/86 sierż. 5. bn. 
BIGDA Stefan - - 1911/22 sL sierż. 2. bn. KW 
BIGOSZEWSKI Tadeusz - - 1925/434 strz. 8. bn. 
BIGUS Franciszek - - 19221427 strz. 4. bn. 
BIJAK Michał - ps. BIZIAK Michał - - 1914/538 plut 7. bn. 
BIJOK Jan - patrz BOLEK Jan - - 
BIJ OK Józef - - 1926/315 sL strz. 9. bn. 
BIJOK Rudolf - - 19251214 strz. l. bn. KW 
BIK Jan - - 1922135 kpr. 3. bn. ckm. pol. 22.7.1944 
BIL Józef - ps. BĄK Józef - - 1922/76 sap. 3. bn. sap. 
BILANGOWSKI Józef - - 1925/195 strz. 3. bn. ckm. 
BILANOW Julian - - 19091292 por. 2. komp. zaop. KW 
BILECKI Michał - - 1920/61 bomb. 2. pal. KW 
BILECKI Stefan - - 1913/75 por. 3. bn. ckm. 
BILESZCZUK Antoni - - 1918/36 strz. 6. bn. KW 
BILEWICZ Henryk - - 1922/79 strz. l. bn. 
BILEWICZ Stanisław - - 19031283 por. d-two dyw. 
BILICKI Zygmunt - - 1910/438 sL strz. d-two dyw. 
BILI NA Michał - - 1901/35 szer. 13. komp. zaop. 
BILINIS Józef - - 1911/37 kpr. 3. bn. ckm. 
BILIŃSKI Antoni - - 1912146 kan. 3. pal. 
BILIŃSKI Dorymidont - - 1908/162 kpr. l. komp. warszt 
BILIŃSKI Kazimierz Jan - - 1907/30 rtm. 3. szw. żand. KW 
BILIŃSKI Stanisław Zygmunt - - 1927/ .. sL strz. 7. bn. 
BILIŃSKI Stefan - - 1914/313 por. p. ul. karp. 
BILIŃSKI Tomasz - - 1920/14 ppor. 13. komp. zaop. KW 
BILIŃSKI Walerian Aleksander Józef - - 1916/234. ppor. 2. pal. 
BILIŃSKI Włodzimierz - - 1897/81 ppor. 3. bryg. KW/2/ 
BILIŃSKI Wojciech - - 1903/154 pplk. 3. pal. VM5 
BILL Wincenty - - 1919121 strz. 3. bn. KW pol. 5. 6. 1945 
BILL Zygmunt - - 1909/331 strz. d-two dyw. 
BILSKI Eugeniusz - - 1919/149 strz. l. bn. KW zm z r. 6.7.1944 
BILSKI Stefan Piotr - - 1911/303 por. 3. bn. ckm. 
BILSKI Szymon - - 1913/128 sL ul. 7. p. ul. lub. 
BIŁAS Feliks - - 1913/134 pluL 12. p. ul. pod. KW 
BIŁAS Jan - - 1919/13 sL strz. l. bn. 
BIŁAS Jan - - 1928/15 sap. 3. bn. sap. 
BIŁEŃKI Stefan - - 1917/43 kan. 3. pal. 
BIŁOS Feliks - - 1913/134 pluL 12. p. ul. pod. 
BIŁOUS Władysław - - 1911/16 sL strz. 2. bn. KW 
BIŁOZUR Leopold - - 1921129 ppor. 3. bn. sap. KW/2/ 
BIŁY Edward - - 1924123 kpr. 9. bn. KW 
BINDA Franciszek - - 1918/362 szer. 3. komp. san. 
BINIAS Stanisław - - 1926/441 szer. 18. komp. zaop. 
BINICEWICZ Stanisław - - 1918/13 kan. 2. pal. 
BINIDA Andrzej - - 1903/12 p1uL d-two dyw. 
BINKIEWICZ Franciszek - - 1909/51 strz. 3. bn. ckm. 
BINKIEWICZ Władysław - - 19221397 strz. 9. bn. 
BINKOWSKI Bronisław - - 19211277 sL strz. l. bn. 
BINKOWSKI Jan - - 1907/10 sierż. pchr. l. komp. zaop. 
BINKOWSKI Stanisław - - 1900/30 sL strz. 3. bn. 
BIŃCZAK Bolesław - - 19091220 por. d-two dyw. 
BIŃKIEWICZ Wacław - - 1925/573 strz. 4. bn. 
BIŃSKI Jan - - 1921/324 strz. 18. komp. warszt 
BILOK Alojzy - - 19261246 strz. 4. bn. 
BIRKENTHAL Izaak - - 1921/42 bomb. 3. p. a. ppanc. 
BIRO Karol - - 1908/353 szer. l. komp. zaop. 
BIROS Jan - - 1918/418 strz. 4. bn. 
BIRUK Franciszek - - 1919/86 kan. l. pal. KW 
BIRULA Zenon - - 1904/46 bomb. 3. p. a. ppanc. 
BIRUTA Władysław - - 1906/5 sL sierż. 2. bryg. 
BIS Józef - - 1910/34 kpr. 3. bn. 
BIS Józef - - 1924/41 sL strz. 5. bn. KW 
BIS Leopold - - 1920/45 st szer. d-two ozt 
BIS Paweł - - 19061201 strz. d-two dyw. 
BISAKOWSKI Adolf - - 1910/134 szer. 3. bn. łączn. 
BISIOREK Bronisław - - 1918/46 kpr. 3. bn. ckm. KW 
BISKUP Bronisław - - 1915/338 strz. 7. bn. 
BISKUP Edward - - 1925/575 kan. 3. p. a. plot 
BISKUP Jan - - 1923/46 kpr. 2. bn. KW pol. l. 9. 1944 
BISKUP Sylwester - - 1905/171 sap. 3. bn. sap. 
BISKUPSKI Bolesław - - 1901/16 sierż. 2. bn. 
BISKUPSKI Karol - - 1894/11 por. 2. komp. zaop. 
BISKUPSKI Zenon - - 19141290 ppor. 3. bn. sap. 
BISOK Karol - - 19261206 strz. 1. bn. 
BISOK Paweł - - 1925/576 sap. 3. bn. sap. 
BISTRAM Klemens - ps. BISTRAMSKI Klemens - - 1912/302 strz. 4. bn. 
BISTRAMSKI Klemens - patrz BISTRAM Klemens - - 
BISZOWSKI Alfred - patrz BUDNIOK Alfred - - 
BITEL Hieronim - - 1923/24 bomb. 3. p. a. plot. 
BITKA Franciszek - - 1906/238 kpt. 9. bn. KW 12/ 
BITMAN Karol - - 1922/294 strz. 5. bn. 
BITNER Bohdan Piotr - - 1903/255 szer. 1. komp. zaop. 
BITNER Teodor - - 1914/399 kpr. 3. p. a. plot. 
BITOWT Aleksander - - 1913/149 kpr. 2. bn. 
BITTEL Bronisław - - 1910/97 kpr. 12. p. ul. pod. KW pol. 30.6.1944 
BITTNER Leon - - 19031203 ppłk. dypl. 12. p. ul. pod. VM5 
BITTNER Marian - - 1908/17 ppor. 18. komp. zaop. 
BIWOJNA Witold - - 1913/40 kpr. 3. p. a. ppanc. KW 
BIZACKI Ludwik - - 19231275 sto strz. 6. bn. 
BIZACKI Paweł - - 1910/342 kpr. 18. komp. warszt. 
BIZIAK Michał - patrz BIJAK Michał - - 
BIZIO Tadeusz - - 1924/15 kan. 1. pal. KW 
BIZON Ryszard - patrz RADLIŃSKI Antoni - - 
BIZOŃ Hubert - - 1913/340 sto strz. 7. bn. 
BIZOŃ Paweł - - 1908/34 sto strz. 2. bn. zm. 24.5.1942 
BLACH Józef - - 19251222 bomb. 3. pal. 
BLACHA Jan - - 19221314 sto strz. 3. bn. ckm. 
BLACHA Karol - - 19221387 sto strz. 9. bn. 
BLACHNICKI Władysław - - 191218 kpr. 2. komp. san. 
BLACHOWSKI Julian - - 1913/514 strz. 3. bn. ckm. 
BLACHUTA Czesław - - 1922/51 ppor. 3. pal. KW 
BLAHACZEK Marian Juliusz - - 1921/11 por. 2. pal. KW 
BLAHUTA Franciszek - - 1921177 strz. 2. bryg. 
BLANK Augustyn - - 1914/427 strz. 8. bn. 
BLANK Kazimierz - - 1923/510 kan. 3. p. a. plot. 
BLANK Zygmunt - - 1918/85 kpr. pchr. 2. bn. 
BLAR Józef - - 1920/261 sto strz. 3. bn. KW 
BLATKIEWICZ Eugeniusz - - 1918/30 sto strz. 4. bn. VM5 KW pol. 17.11.1944 
BLAUT Artur - - 1926/152 strz. 1. bn. 
BLAUT Jan - - 1921/502 szer. 2. komp. san. 
BLESIŃSKI Zygmunt - - 1922/530 strz. 6. bn. 
BLETEK Stefan - - 1913/368 por. 3. bn. ckm. KW 
BLICHARSKI Ludomir - - 1921/55 kpr. 1. pal. 
BLICHARZ Andrzej - - 1902/13 kpr. 3. bn. 
BLICHARZ Piotr - - 1912/5 kpr. 6. bn. KW 
BLIMAN Józef - - 1916/62 plut. 2. komp. warszt. 
BLIN Bolesław - - 1917/62 kpr. 4. bn. KW 
BLINKOWSKI Mikołaj - - 19021/67 strz. 5. bn. 
BLIZNA Piotr - - 1925/574 strz. 4. bn. 
BLOCH Hugo - - 1906/339 kan. 3. pal. 
BLOCHEL Stefan - - 1925/698 strz. 8. bn. 
BLOCK Edmund - - ps. BORKOWSKI Edmund 1925/339 kpr. 9. bn. KW 
BLOK Stanisław - ps. LIPIŃSKI Stanisław - - 1926/664 strz. 8. bn. 
BLONDZIAK Henryk - - 1922/342 strz. 3. bn. 
BLUJ Władysław - - 1906/48 strz. d-two dyw. 
BLUMA Bernard - - 1922/359 strz. 9. bn. 
BLUMENBLAT Hugo - - 1913/157 strz. 5. bn. KW 
BLUMENFELD Zygmunt - - 1913128 plut. pchr. 4. bn. 
BLUMICZ Józef Stanisław - - 1916/36 plut. pchr. 3. szw. żand. 
BLUTREICHT Serafin - - 1900/12 kpt. lek. 6. bn. KW 
BLACH Józef - - 1923/368 kan. 3. p. a. ppanc. 
BLACHA Jan - - 1922/314 sto strz. 3. bn. ckm. 
BLACHA Ludwik - - 1919/342 sto strz. 1. bn. 
BLACHUT Wilhelm - - 19251234 szer. 18. komp. zaop. 
BLADEK Franciszek - - 1903/82 sto szer. 1. komp. zaop. 
BLAHUT Gustaw - - 1914/424 strz. 8. bn. 
BLAHUT Wiktor - - 1913/101 por. 6. bn. VM5 KW 
BLAHUTA Franciszek - - 1918/35 strz. 6. bn. 
BLASIAK Andrzej - - 1902/15 kpr. 8. bn. KW 
BLASIAK Ignacy - - 1906/21 kan. 3. p. a. plot. 
BLASZCZAK Edward - - 1923/47 sto strz. 7. bn. 
BLASZCZAK Ernest - - 1914120 ppor. 1. bn. KW pol. l.5 .1944 
BLASZCZAK Józef - - 1914/4 plut. pchr. 2. komp. warszt. 
BLASZCZAK Stanisław - - 1911/343 sto strz. 4. bn. KW 
BLASZCZAK Wojciech - - 1902/235 kpr. 3. bn. san. 
BLASZCZUK Franciszek - - 1924/61 strz. 6. bn. 
BLASZCZUK Jan - - 1914/55 strz. 6. bn. KW 
BLASZCZYK Alojzy - - 1925/250 kan. 3. pal. 
BLASZCZYK Jan - - 1924/208 ul. 7. p. ul. lub. 
BLASZCZYK Jan - - 1926/225 szer. 3. bn. łączn. 
BLASZCZYK Jerzy - patrz BETKER Jerzy - - 
BLASZCZYK Józef - - 1925/526 szer. 1. komp. zaop. 
BLASZCZYK Leon - - 1920/66 sto strz. 5. bn. KW 
BLASZCZYK Mikołaj - - 1910/377 szer. 1. komp. zaop. 
BLASZCZYK Stanisław - - 1923/397 strz. 5. bn. 
BLASZCZYK Stanisław - - 1924/306 szer. 3. bn. łączn. 
BLASZCZYK Stefan - ps. BĄK Stefan - - 1924/293 strz. 2. komp. warszt. 
BLASZCZYK Stefan - ps. PlECHA Stefan - - 19261271 strz. 1. bn. 
BLASZCZYK Teofil - - 1906/70 strz. 5. bn. 
BLASZCZYNA Jan - - 1911/299 por. 2. pal. 
BLASZCZYŃSKI Jan - - 1909/61 sap. 3. bn. sap. 
BLASZKIEWICZ Alfons - - 1914/478 szer. 18. komp. zaop. 
BŁASZKIEWICZ Grzegorz - - 1911/38 strz. 5. bn. KW 
BŁASZKOWSKI Alojzy - - 1913/389 strz. 1. bn. 
BŁASZKOWSKI Wiktor - - 1914/16 plut. 2. pal. 
BŁASZKÓW Władysław - - 1921/21 kan. 3. p. a. ppanc. 
BŁAT Józef - - 1920/261 strz. 3. bn. KW 
BŁATKIEWICZ Eugeniusz - - 1918/30 strz. 4. bn. KW 
BŁAŻEJCZAK Jan - - 1918/308 sto strz. 8. bn. 
BŁAŻEJEWICZ Antoni - - 1909/44 szer. 1. komp. zaop. 
BŁAŻEJEWICZ Konstanty - - 1923/18 kan. 1. pal. 
BŁAŻEJEWSKI Kazimierz - - 1906127 sap. 3. bn. sap. 
BŁAŻEJ EWSKI Lech - - 192312495 kan. 1. pal. 
BŁAŻEJOWSKI Leszek - - 1924/16 kpr. pchr. 3. p. a. plot. 
BŁAŻEK Jerzy - - 1919/44 sto strz. 1. bn. KW 
BŁAŻEK Marian Tadeusz - - 1923/12 kpr. pchr. I. pal. KW 
BŁAŻEWICZ Dominik - - 19021/77 szer. 13. komp. zaop. 
BŁAŻEWICZ Władysław - - 1912/54 plut. pchr. 2. bryg. 
BŁAŻEWSXI Piotr - - 1920/3599 kan. 3. pal. 
BŁAŻYTKO Kazimierz - - 1911/24 plut. d-two ozt. 
BŁĄDEK Franciszek - - 1903/82 sto szer. 1. komp. zaop. 
BŁĄKAŁA Ryszard - - 1925/669 strz. 3. bn. ckm. 
BŁĘDZKI Olech - - 1926/147 szer. 3. bn. łączno 
BŁOCIŃSKI Kazimierz - - 1921/224 uł. 7. p. ul. lub. 
BŁONIARZ Adolf - - 1924/. kan. 3. pal. 
BŁOŃSKI Mieczysław - - 1913120 kpr. 1. pal. KW 
BŁOŃSKI Józef - - 1921/7 sto strz. 7. bn. KW 
BŁOŃSKI Wilhelm - - 1924/32 strz. 3. bn. zm. 1.10.1943 
BŁOTNICKI Józef - - 1908/10 kpr. 1. pal. 
BŁYSKOŃ Józef - - 1900/32 strz. 1. bn. 
BNICKI Maksymilian - - 1918/324 strz. 3. bn. 
BOBA Bolesław - - 1922/319 strz. 3. bn. ckm. 
BOBAKO Paweł - - 1915/62 plut. 18. komp. zaop. 
BOBBE Konstanty - - 1907/224 kpt. 2. pal. 
BOBEK Józef - - 1923/58 sap. 3. bn. sap. KW 
BOBEK Marian - - 1921/9 kpr. p. ul. karp. 
BOBEL Julian - - 1925/204 strz. 4. bn. 
BOBEL Stanisław - - 1919/42 strz. 4. bn. 
BOBEŁA Antoni - - 1923/50 strz. 3. bn. ckm. 
BOBEŁA Kazimierz - - 1919/530 sto strz. d-two dyw. 
BOBEŁA Władysław - - 1918/53 strz. 3. bn. ckm. 
BOBER Alfons Tadeusz - - 1913/496 kan. 2. pal. 
BOBER Józef - - 1913/161 plut. 3. bn. ckm. KW 
BOBER Paweł - ps. BOBROWSKI Paweł - - 1909/333 sto strz. 9. bn. 
BOBER Tadeusz - - 1910/317 mjr. 3. pal. KW 
BOBEREK Alojzy - - 1920/255 sto strz. 6. bn. 
BOBIEŁA Antoni - - 1923/60 strz. 3. bn. ckm. 
BOBIN Kazimierz - - 1919/82 kpr. 1. bn. 
BOBIN Wacław - - 1910/83 plut. 1. bn. 
BOBITKO Michał - - 1917/ .. ppor. 3. bn. 
BOBKIEWICZ Cezary - - 1899/18 bomb. 3. pal. 
BOBKOWSKI Edmund - - 1920/421 strz. 7. bn. 
BOBOLIŃSKI Wacław - - 1912/97 plut. 3. p. a. ppanc. 
BOBOŃ Jan - - 1914/51 strz. 4. bn. VM5 pol. 17.5.1944 
BOBORYKO Kazimierz - - 1901/22 sto strz. 4. bn. 
BOBOWICZLeon - - 1912/51 bomb. 3. p. a. ppanc. 
BOBOWIK Józef - - 1912/27 bomb. 1. pal. KW 
BOBREL Stanisław - - 1919/42 strz. 4. bn. 
BOBROW Eugeniusz - - 1906/52 sierż. 2. bryg. 
BOBROWICZ Anatol - - 1922/38 kpr. pchr. 2. pal. 
BOBROWICZ Antoni - - 1912/44 bomb. 3. pal. 
BOBROWICZ Józef - - 1907/24 strz. 4. bn. 
BOBROWICZ Władysław - - 1911/46 bomb. 3. pal. 
BOBROWNICKI Jan - - 1918/119 ppor. 12. p. ul. pod. KW 
BOBROWSKI Aleksander Witold - - 1924/27 ppor. 5. bn. 
BOBROWSKI Leopold - - 1924/76 sto szer. 3. bn. łączn. 
BOBROWSKI Michał - - 1910/218 strz. 2. bn. KW 
BOBROWSKI Michał - - 1919/19 sto strz. 5. bn. 
BOBROWSKI Paweł - patrz BOBER Paweł - - 
BOBROWSKI Stefan - - 1908/18 ppor. 2. komp. zaop. 
BOBRYK Roman - - 1909/41 sierż. 6. bn. KW 
BOBRYK Zenon - - 1917/44 sto strz. 18. komp. warszt. 
BOBULA Józef - - 1913/499 sap. 3. bn. sap. 
BOCHACZEK Józef - - 1917/164 kpr. 1. komp. zaop. 
BOCHANEK Alojzy - - 1923/489 ul. 7. p. ul. lub. 
BOCHAŃ Piotr - - 1923/509 strz. 6. bn. 
BOCHAŃCZYK Longin - - 1908/64 ogn. pchr. d-two dyw. 
BOCHEN Tadeusz Szymon - - 1922/ .. sto strz. l. bn. 
BOCHENEK Alojzy - - 1923/489 ul. 7 p. ul. lub. 
BOCHENEK Jakub - - 1918/70 kpr. 5. bn. KW 
BOCHENEK Jan - - 1898/29 sierż. 3. bryg. 
BOCHEŃSKI Adolf - - 1909/61 ppor. p. ul. karp. VM5 KW/3/ 
BOCHEŃSKI Marian - - 1922/19 kan. 3. p. a. plot. 
BOCHEŃSKI Władysław - - 1920/214 ul. 7. p. uł. lub. 
BOCHEŃSKI Władysław - - 1922/422 strz. 6. bn. 
BOCHNIAK Michał - - 1901/121 kpr. 3. bn. sap. 
BOCHNIARZ Jan - - 1901/175 strz. 1. bn. KW 
BOCIAN Jan - - 1912/56 strz. 1. bn. 
BOCIAN Kazimierz - - 1918/16 strz. 1. komp. warszt. 
BOCIANOWSKI Bolesław - - 1911/14 sto sierż. pchr. 3. bn. łączno 
BOCIANOWSKI Stanisław - - 1921/24 plut. pchr. 3. bn. łączn. KW 
BOCIAŃSKI Janusz - patrz BOCIONEK Jan - - 
BOCIEK Michał - - 1926/622 strz. 1. bn. 
BOCIONEK Jan - ps. BOCIAŃSKI Janusz - - 1923/413 ul. 7. p. ul. lub. 
BOCZAŃSKI Witold - patrz BEZRODNY Anury - - 
BOCZARSKI Henryk - - 1920/35 strz. 2. komp. warszt. 
BOCZEK Stanisław - - 1899/13 sierż. 18. komp. zaop. 
BOCZKO Jan - - 1928/31 kan. 1. pal. 
BOCZKOWSKI Franciszek - patrz ZIMOŃCZYK Franciszek - - 
BOCZKOWSKI Mieczysław - - 1919/77 kan. 3. pal. 
BOCZULA Michał - - 1920/40 st. strz. 6. bn. KW 
BOCZULA Tadeusz - - 1923/55 st. strz. 6. bn. 
BODAJ Antoni - - 1916/43 plut. 8. bn. 
BODAJ Stanisław - - 1913/36 kan. 3. p. a. plot. 
BODAJ Tomasz - - 1918/26 kpr. 6. bn. 
BODNAR Mikołaj - - 1923/44 szer. 2. komp. san. 
BODNAR Władysław - - 1917/39 kan. 3. p. a. ppanc. KW 
BODYCH Stanisław - - 1925/11 kan. 3. p. a. plot. 
BODYCH Zygmunt - - 1908/6 kpr. 2. bn. 
BODZIŃSKI Zbigniew - - 1925/8 kpr. pchr. 2. pal. 
BOENISCH Eugeniusz - - 1924/388 strz. 1. bn. 
BOGACIUK Mikołaj - - 1914/38 st. strz .. 1. bn. KW 
BOGACKI Bolesław - - 1911/80 plut. pchr. 4. bn. KW 
BOGACKI Edward - - 1915/403 strz. 1. bn. 
BOGACKI Karol - - 1926/297 strz. 7. bn. 
BOGACKI Roman - - 1926/258 strz. 8. bn. 
BOGACKI Tadeusz - - 1927/44 kan. 3. p. a. plot. 
BOGACKI Witold - - 1920/463 kan. 3. p. a. ppanc. 
BOGACZ Ber - - 1919/89 kan. 3. p. a. plot. 
BOGACZ Franciszek - - 1910/ .. ppor. 5. bn. 
BOGACZEWSKI Marian - - 1907/5 kpr. 2. komp. warszt. 
BOGATEK Jan - - 1923/70 st. strz. 5. bn. KW 
BOGDA Stefan - patrz BOGDZIŃSKI Stefan - - 
BOGDAN Antoni - - 1913/49 strz. 3. bn. 
BOGDAN Antoni - - 1917/13 ogn. 1. pal. 
BOGDAN Jan - - 1924/624 strz. 2. bn. 
BOGDAN Ludwik - - 1904/13 kan. 2. pal. zm. 23.10.1942 
BOGDAN Marek - - 1918/76 st. szer. 2. komp. zaop. 
BOGDAN Stanisław - - 1918/52 strz. 1. bn. 
BOGDANOWICZ Eugeniusz - - 1903/14 bomb. 3. p. a. plot. 
BOGDANOWICZ Feliks - - 1916/19 kpr. 3. pal. 
BOGDANOWICZ Konstanty - - 1916/27 strz. 4. bn. KW pol. 21. 11. 1944 
BOGDANOWICZ Leon - - 1922/77 kpr. pchr. 3. p. a. plot. 
BOGDAŃSKI Edward - - 1928/20 strz. 7. bn. 
BOGDAŃSKI Józef - - 1912/422 strz. 6. bn. 
BOGDAŃSKI Kazimierz - - 1923/ .. strz. 9. bn. 
BOGDAŃSKI Majer - - 1911/25 plut. 4. bn. 
BOGDAŃSKI Władysław - - 1907/6 st. strz. park mat. KW 
BOGDZIŃSKI Stefan - ps. BOGDA Stefan - - 1920/315 st. strz. 7. bn. 
BOGDZIUN Wincenty - - 1905/55 kan. 3. p. a. plot. 
BOGOCZ Franciszek - - 1925/298 kan. 3. pal. 
BOGOŃ Władysław - - 1901/23 ogn. 1. pal. 
BOGUCKI Alfons - patrz BĄK Augustyn - - 
BOGUCKI Antoni - - 1911/328 por. d-twa ozt. 
BOGUCKI Janusz - - 1925/ .. kan. 3. p. a. ppanc. 
BOGUCKI Łucjan - - 19191135 ul. 7. p. ul. lub. KW 
BOGUCKI Michał - - 1898/64 plut. pchr. 3. bryg. 
BOGUNIEWICZ Jan - - 1897/8 st. sierż. 2. bn. 
BOGUNIEWICZ Józef - - 1910/29 strz. 6. bn. 
BOGUSIŃSKI Jerzy - patrz SOBOLEWSKI Jerzy - - 
BOGUSŁAWSKI Grzegorz - - 1910/38 sap. 3. bn. sap. KW 
BOGUSŁAWSKI Jan - - 1913/47 plut. 12. p. ul. pod. 
BOGUSŁAWSKI Stanisław - - 1917/324 ul. 7. p. ul. lub. 
BOGUSZ Stanisław - - 1911/49 st. szer. 18. komp. zaop. 
BOGUSZ Władysław - - 1916/16 por. 3. pal. KW /4/ B 
OGUSZ Wojciech - - 1920/187 st. strz. 4. bn. 
BOGUSZ Zygmunt - - 1896/14 kpr. park mat. 
BOGUSZEWICZ Franciszek - - 1919/15 st. sap. 3. bn. sap. KW 
BOGUSZEWSKI Stanisław - - 1918/20 kan. 3. p. a. plot. 
BOGUSZYŃSKI Józef - - 1919/363 strz. 3. bn. ckm. 
BOHATEREWICZ Stanisław - - 1915/43 st. strz. 3. bn. 
BOHDAN Bolesław - - 1905/96 strz. 9. bn. 
BOHDANOWICZ Franciszek - - 19051194 sierż. dtwa ozt. 
BOHDANOWICZ Jerzy - - 1899/138 szer. 1. komp. zaop. 
BOHDANOWICZ Konstanty - - 1924/10 st. szer. 3. bn. lączn. 
BOHDANOWICZ Mieczysław - - 1924127 st. strz. 7. bn. KW 
BOHDANOWICZ Piotr - - 1904/9 por. 3. bn. sap. 
BOHDANOWICZ Piotr - - 1916/44 plut. 6. bn. KW 
BOHDZIEWICZ Stanisław - - 1923/25 bomb. 2. pal. KW 
BOHM Karol - - 1915/297 st. strz. 3. bn. ckm. 
BOHR Mieczysław - ps. BOROWSKI Mieczysław - - 1924/362 strz. 9. bn. 
BOISSE Roman - - 1914/100 kpr. 3. bn. ckm. KW pol. 4.7.1944 
BOJANEK Piotr - - 1907/11 kpr. 1. bn. KW 
BOJANOWSKI Bronisław - - 1926/52 st. strz. 5. bn. KW 
BOJANOWSKI Leon - - 1915/301 bomb. 3. p. a. ppanc. 
BOJANOWSKI Stanisław - - 1926/52 strz. 5. bn. 
BOJAŃSKI Leon - - 1900/7 plut. 2. bn. 
BOJAROWSKI Feliks - - 1922/335 st. strz. 4. bn. KW pol. 15. 12. 1944 
BOJARSKI Antoni - - 1919/43 st. strz. 6. bn. KW 
BOJARSKI Franciszek - - 1923/388 strz. 9. bn. KW 
BOJARSKI Henryk - - 1923/69 sto szer. 13. komp. zaop. 
BOJARSKI Józef - - 1923/54 sto strz. 4. bn. KW 
BOJARSKI Leon - - 19131131 plut. 12. p. ul. pod. 
BOJARSKI Stefan - - 1900129 sto strz. 6. bn. 
BOJARUNIEC Bernard - - 1918/38 sto strz. 2. bn. 
BOJCAK Hryńko - - 1921/335 strz. 5. bn. 
BOJCUN Michał - - 1909/39 ppor. 1. bn. KW 
BOJCZUK Antoni - - 1916/101 ul. 7. p. ul. lub. 
BOJCZUK Jan - - 1913/66 strz. 3. bn. 
BOJCZUK Michał - - 1914/67 strz. 6. bn. KW 
BOJCZUK Piotr - - 1921/57 kan. 3. pal. 
BOJCZUK Władysław - - 1923/507 strz. 4. bn. 
BOJCZYK Wacław - - 1914/500 ppor. 2. bn. 
BOJDA Adam - - 19261189 strz. 9. bn. 
BOJDA Jan - - 1921/16 sto strz. d-two ad. KW 
BOJDA Krzysztof - - 1920125 kpr. 4. bn. KW . 
BOJDA Wawrzyniec - - 1911/36 strz. 5. bn. 
BOJDOŁ Jan - ps. SŁOWIK Jan - - 1923/353 sto strz. bn. ckm. 
BOJDOŁ Stanisław - - 1907/213 strz. d-two dyw. 
BOJKO Bazyli - - 19121174 plut. pchr. 3. bn. KW 
BOJKO Dawid - - 1906110 kpr. d-two dyw. 
BOJKO Jan - - 1919/100 strz. 1. bn. KW pol. 25.6.1944 
BOJKO Józef - - 1907/35 kan. 3. p. a. plot. 
BOJKO Marian - - 1919/50 kan. 3. pal. 
BOK Józef - patrz BART OŃ Józef - - 
BOK Paweł - - 19171217 sto ul. 12. p. ul. pod. KW 
BOKI Mieczysław - - 1924/663 strz. 3. bn. 
BOKŁAŻEC Władysław - - 1915/67 ppor. 6. bn. pol. 2.9.1944 
BOKSER Mechel - - 1913123 sto strz. 1. bn. 
BOKWA Ignacy - - 1898175 sto sap. 3. bn. sap. 
BOLA Franciszek - - 1926/176 strz. 4. bn. KW 
BOLCZYK Henryk - - 1925/484 sto strz. park mat. 
BOLDA Ksawery - - 1910/134 sap. 3. bn. sap. 
BOLECHOWSKI Antoni - - 1922/11 strz. 3. bn. 
BOLECHOWSKI Marian - - 1901/43 ul. 12. p. ul. pod. 
BOLEJKO Justyn - - 1923/392 strz. 3. bn. ckm. 
BOLEK Jan - - - ps. BIJOK Jan 1925/312 strz. 7.bn. 
BOLESŁAW Jan - patrz MUCHA Fryderyk - - 
BOLESTA Bronisław - - 1898/143 sto strz. park mat. 
BOLIBRZUCH Andrzej - - 1922137 strz. 1. bn. zm. 31.12.1943 . 
BOLINGIER Jan - - 1915/377 strz. d-two dyw. 
BOLTRUKIEWICZ Józef - - 19231240strz. 3. bn. KW 
BOŁĄDŻ Kazimierz - - 19151137 sto strz. 3. bn. pol. 22.6.1944 
BOŁBOT Jerzy - - 1917/23 plut. 3. p. a. plot. 
BOŁDYK Mikołaj - - 19071297 plut. 7. bn. 
BOŁTUĆ Henryk - - 1923119 strz. 6. bn. 
BOŁUCHOWSKI Wacław 1898/41 plut. 3. bn. ckm. - - 
BOŁŻAN Józef - - 1903/103 strz. 5. bn. 
BOMBA Antoni - - 1899/44 kpr. 5. bn. 
BOMBA Stefan - - 1924/303 sto strz. d-two dyw. 
BOMBA Władysław - - 19021154 strz. 5. bn. 
BOMBIK Paweł - ps. BORCZYK Paweł - - 1919/403 strz. 9. bn. 
BOMBKA Marian - - 1916/351 szer. 2. komp. zaop. 
BON Ryszard - patrz NIEŚWIEC Karol - - 
BONA Wacław - - 19171243 strz. 6. bn. 
BONARSKI Władysław - - 1921/507 strz. 3. bryg. 
BONAS Franciszek - - 19231276 sto strz. 3. bn. 
BONATI Michał - - 1920/13 kpr. 1. bn. 
BONCZYK Robert - - 1911/439 strz. 8. bn. 
BONDA Józef - - 191216 kpr. 3. bn. lączn. KW 
BONDARCZUK Aleksander - - 1912161 sto strz. 9. bn. 
BONDARONAK Bolesław - - 1900/101 szer. 2. komp. zaop. 
BONDARYK Włodzimierz - - 1912/52 kan. 3. p. a. plot. 
BONDEL Mieczysław - - 1923/22 szer. 3. bn. lączn. KW 
BONDER Józef - - 1922/420 strz. 6. bn. KW 
BON DER Leon - - 1909/7 plut. pchr. 18. komp. warszt. 
BONEK Emil - - 1915/376 kpr. pchr. 7. bn. 
BONET Marcin - - 1911/347 sto strz. l. bn. KW 
BONEWENTURA Jacek - patrz LUDWIŃSKI Jacek - - 
BONIAKOWSKI Michał - - 1900/5 choro 3. p. a. ppanc. 
BONIECKI Bronisław - - 1919/352 st. strz. 1. bn. KW 
BONIECKI Franciszek - - 1911/489 sap. 3. bn. sap. 
BONIECKI Henryk - - 19261216 kan. 3. pal. 
BONIECKI Jan - - 19061161 sto sierż. 3. bn. KW 
BONIEWSKI Edmund - - 1926/368 strz. 7. bn. 
BONIN Teodor - - 1921/270 strz. 2. bn. 
BONISŁAWSKI Józef - - 19211214 ul. 7. p. ul. lub. 
BONISZEWSKI Franciszek - - 1908/35 kpr. 1. pal. 
BONJA Antoni - ps. WOŁOSZYK Antoni 1920/508 kpr. 5. bn. - - 
BONK Paweł - - 1925/391 strz. 2. komp. warszt. 
BONNA Franciszek - - 1909/402 ogn. 2. pal. 
BONNA Kazimierz - - 1922/334 kpr. 4. bn. 
BOŃCZA-BARTOSZEWSKI Roman - - 1923/338 ppor. 5. bn. 
BOŃCZEWSKI Kazimierz - - 1907/46 kpr. 3. bn. lączn. 
BOŃCZUK Emil - - 1923/547 kan. 3. p. a. ppanc. 
BOŃCZUK Marian - - 1924122 kpr. 1. bn. KW 
BOŃCZYK Antoni - patrz SOCHACKI Antoni - - 
BOŃCZYK Eufimi - - 1912199 strz. 6. bn. KW 
BOŃCZYK Jan - ps. DUDA Jan - - 1919/404 strz. 7. bn. 
BOŃCZYK Kazimierz - - 19261258 sto strz. 8. bn. 
BOŃCZYK Robert - - 19111439 strz. 8. bn. 
BOŃCZYŃSKI Tadeusz - - 1915/ .. ppor. 2. bn. 
BOŃDA Józef - - 191216 kpr. 3. bn. lączn. KW 
BORA Eugeniusz - - 1919/165 ppor. 3. bn. KW/3/ 
BORAL Czesław - - 1914/9 plut. 2. bn. 
BORAWSKI Stanisław - - 1921158 kan. 2. pal. 
BORBULAK Zbigniew - - 1919/162 kpr. 3. bn. KW 
BORCIKOWSKI Bernard - patrz WALKOWSKI Bernard - - 
BORCZ Łukasz - - 1902199 kpr. I. komp. zaop. 
BORCZUK Jan - - 1920/422 sap. 3. bn. sap. 
BORCZYK Mieczysław - - 19241213 ul. 7. p. ul. lub. – 
BORCZYK Paweł - patrz BOMBIK Paweł - - 
BORCZYK Stanisław - - 19071278 kpt. d-two 2 bryg. 
BORCZYK Stanisław - - 1912/163 plut. 18. komp. warszt. KW 
BORDZIŁOWSKI Witold - - 19081264 kpt. 2. bn. KW 
BORECKI Wacław - - 1923/556 szer. 3. bn. lączn. 
BORECKI Władysław - - 1925/528 strz. 4. bn .. 
BORECZEK Stefan - - 1920/16 sto strz. 4. bn. 
BOREJKO Antoni - - 1923/42 szer. 2. komp. san. 
BOREJKO Bronisław - - 1906/44 plut. 3. p. a. plot. 
BOREJKO Jerzy - - 1922/ .. sap. 3. bn. sap. 
BOREJSZO Stanisław - - 1921149 strz. 3. bn. KW 
BOREJSZO Stanisław - - 1923/ .. strz. 7. bn. 
BOREK Andrzej - - 1921/72 sto strz. 4. bn. KW 
BOREK Antoni - - 1914122 kpr. I. bn. KW 
BOREK Jerzy Michał - - 1920/63 ppor. 6. bn. VM5 pol. 20. 8. 1944 
BOREK Józef - - 1923/308 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
BOREK Stanisław - - 1919/17 kan. 2. pal. KW 
BOREK Wawrzyniec - - 1899/19 sierż. I. komp. san. 
BOREK Władysław - - 1922127 kan. 2. pal. 
BOREŁA Antoni - - 1923/60 strz. bn. ckm. 
BOREŁA Władysław - - 1918/53 strz. bn. ckm. 
BOREYSZA Bolesław - - 1921165 kpr. pchr. 3. bn. KW 
BORGER Ludwik - - 1916/33 plut. I. kom. warszt. 
BORK Leon - - 1909/306 strz. 4. bn. KW 
BORKA WY Karol - - 19221534 ul. 7. p. ul. lub. 
BORKOWSKI Adrian - - 1914/366 ppor. 4. bn. 
BORKOWSKI Antoni - - 1899/164 sto strz. I. komp. warszt. 
BORKOWSKI Antoni - ps. KOMENDO Antoni - - 1912/3 ppor. I. bn. 
BORKOWSKI Bernard - - 19251261 strz. 5. bn. 
BORKOWSKI Edmund - patrz BLOCK Edmund - - 
BORKOWSKI Franciszek - - 1915/87 kpr. 12. p. ul. pod. 
BORKOWSKI Janusz - - 1927/45 kan. 3. p. a. ppanc. 
BORKOWSKI Józef - - 1904/42 plut. 3. p. a. ppanc. 
BORKOWSKI Józef - - 1919/51 sto strz. 6. bn. KW 
BORKOWSKI Kazimierz - - 1914/122 ul. 12. p. ul. pod. 
BORKOWSKI Leon - - 1909/ .. strz. I. komp. warszt. 
BORKOWSKI Leon - patrz ARENTOWICZ Leon - - 
BORKOWSKI Mieczysław - - 1909/ .. kpr. 2. bn. 
BORKOWSKI Piotr - - 1902135 kpr. 3. p. a. ppanc. 
BORKOWSKI Stanisław - - 1904/77 strz. 4. bn. 
BORKOWSKI Stanisław - - 1908/ .. kpr. 3. bn. 
BORKOWSKI Stanislaw - - 1916125 sto strz. 5. bn. 
BORKOWSKI Stanisław - - 19211209 strz. 5. bn. 
BORKOWSKI Stanisław - - 1924/19 sto strz. 3. bn. ckm. 
BORKOWSKI Stefan - - 1916/61 sap. 3. bn. sap. 
BORKOWSKI Szczepan - - 19161245 strz. 3. bn. ckm. 
BORKOWSKI Wacław - - 1914/66 strz. 3. bn. 
BORKOWSKI Władysław - patrz ANDRZEJEWSKI Czesław - - 
BORKOWSKI Zenon - - 1923/102 ul. 12. p. ul. pod. zm. 17.6.1944 
BORKOWY Karol - - 1922/534 ul. 7. p. ul. lub. 
BORMAN Jerzy Edward - - 18971242 pppor. d-two ozt. 
BORN Jan - - 190213 sto sierż. 3. bn. ckm. 
BORNSTEDT Ernest - - 1903127 kpr. 3. szw. żand. zm. 17.7.1943 
BORNSTEIN Feliks - - 1919129 kan. 3. p. a. plot. 
BOROCH Marian - - 1924/588 strz. 2. bn. 
BORODAKO Andrzej - - 1907/152 strz. 5. bn. 
BORO DENKO Adam - - 1919/83 sto strz. 3. bn. ckm. 
BORODZICZ Alfons - - 1922/429 strz. 6. bn. 
BOROŃ Jan - - 1915/21 strz. 2. bn. 
BOROŃ Stanisław - - 1911/15 plut. d-two dyw. 
BOROŃ Władysław - - 1915/21 plut. 2. bn. KW /21 
BOROŃSKI Adolf - - 1918/ .. kpr. 3. bn. sap. 
BOROWCZYK Jan - - 1919/ .. ppor. 3. pal. 
BOROWIAK Edward - - 19221424 strz. I. bn. 
BOROWICKI Michał - ps. KWIATKOWSKI Jan - - 1915/256 kan. 3. pal. 
BOROWICZ Joachim - - 1917/188 strz. 6. bn. 
BOROWIEC Aleksander - - 1908/56 kpr. 3. p. a. ppanc. 
BOROWIEC Edward - - 1922/622 ul. 7. p. ul. lub. 
BOROWIEC Jan - - 1914/80 strz. 2. bn. 
BOROWIEC Mieczysław - - 1919/ .. ppor. 3. bn. 
BOROWIK Bazyli - - 1916/46 kan. 3. p. a. plot. 
BOROWIK Józef - - 1898/144 sierż. park mat. 
BOROWIK Józef - - 19121 .. bomb. I. pal. 
BOROWIK Semion - - 1920/50 strz. 4. bn. pol. 5.7.1944 
BOROWNICKIJan - - 1918/119 ppor. 12. p. ul. pod. 
 
BOROWSKI Alfons - - 1913/46 plut. 2. komp. zaop. 
  
 
zdjęcie nadesłał Stacey Cates
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOROWSKI Bolesław - - 1899/12 ppor. d-two l bryg. KW 
BOROWSKI Bolesław - - 19211306 strz. 8. bn. 
BOROWSKI Herbert - - 19181234 ul. 7. p. ul. lub. 
BOROWSKI Jerzy - patrz ROGOWSKI Czesław - - 
BOROWSKI Józef - - 1913/316 kan. 3. p. a. ppanc. 
BOROWSKI Karol - patrz PYREK Karol - - 
BOROWSKI Kazimierz - - 1906/191 kpt. 13. komp. warszt. 
BOROWSKI Mieczysław - patrz BOHR Mieczysław - - 
BOROWSKI Otton - - 1907/306 strz. 2. bn. 
BOROWSKI Piotr - - 1910121 bomb. 3. pal. 
BOROWSKI Stanisław - - 19221465 strz. 3. bn. 
BOROWSKI Stefan - - 1910/87 sL strz. 3. bn. 
BOROWSKI Teodor - ps. PIÓRKOWSKI Teodor - - 1924/304 strz. 1. bn. 
BOROWSKI Zdzisław - - 1923121 kpr. pchr. 3. pal. 
BOROWY Adolf - - 1921/88 sap. 3. bn. sap. KW 
BOROWY Konrad - - 1921/218 ul. 7. p. ul. lub. 
BORS Piotr - - 1912174 ogn. pchr. 3. p. a. ppanc. 
BORSA Alojzy - - 19091291 kpL 2. pal. 
BORSKI Aleksander - patrz KRAUSE Aleksander - - 
BORSKI Antoni - patrz ZUBER Antoni - - 
BORSKI Feliks - patrz WOLSKI Feliks - - 
BORSUK Andrzej - - 1917/32 strz. 9. bn. zm. 24.8.1942 
BORSUK Michał - - 1908/27 kpr. 3. komp. san .. 
BORSUK Mikołaj - - 1917/35 sap. 3. bn. sap. 
BORSZCZ Alojzy - - 1912/368 szer. 13. komp. zaop. 
BORSZCZ Kazimierz - - 1914/509 strz. 9. bn. 
BORSZCZ Konrad - - 19151272 sL sap. 3. bn. sap. 
BORSZEWSKI Wincenty - - 19061294 strz. 2. bn. 
BORT Józef - - 1906/85 ul. 7. p. ul. lub. 
BORTEL Bernard - - 19251260sL strz. 2. bryg. KW 
BORTKIEWICZ Jan - - 1923/30 kpr. pchr. 3. p. a. ploL 
BORTKO Adam - - 1914/83 kan. 3. p. a. ploL 
BORTNIK Mieczysław - - 1923/84 ul. 12. p. ul. pod. 
BORTNIK Piotr - - 1910/35 strz. 5. bn. KW 
BORTNOWSKI Mikołaj - patrz DAWIDOWICZ Mikołaj - - 
BORUCH Bronisław - - 1907126 kpr. 1. pal. 
BORUCH Jan - - 19211280 strz. 4. bn. 
BORUCH Konstanty - - 1911/72 strz. 8. bn. 
BORUCH Wacław - - 1919/409 sL ul. 7. p. ul. lub. 
BORUCKI Antoni - - 1920/ .. strz. 5. bn. 
BORUCKI Mieczysław - - 1910/72 kpr. 13. komp. zaop. 
BORUŃ Jan - - 1915/81 strz. 2. bn. 
BORUTA Ignacy - - 1925/324 strz. 8. bn. 
BORUTA Jan - - 1903/162 sL sierż. 3. bn. 
BORUTA Karol - - 1926/432 strz. 18. komp. warszt 
BORYNA Stanisław - - 1920124 kpr. 3. bn.lączn. KW 
BORYS Franciszek - - 1910/379 pluL 9. bn. 
BORYS Jan - - 19261245 bomb. 1. pal. 
BORYS Ławryn - - 1909/47 strz. 1. bn. KW 
BORYS Roman - patrz GÓRSKI Jan - - 
BORYSEWICZ Adam - - 1913/31 sL sierż. 4. bn. 
BORYSEWICZ Jan - - 19041247 strz. park maL 
BORYSEWICZ Romuald Władysław - - 1915/66 plut. 2. pal. 
BORYSEWICZ Wacław - - 1904/15 kan. 2. pal. 
BORYSEWICZ Władysław - - 1922123 strz. 3. bn. ckm. 
BORYSIEWICZ Edward - - 1918/32 sap. 3. bn. sap. KW 
BORYSIEWICZ Kazimierz - - 1922/56 sL strz. 5. bn. KW 
BORYSIUK Adam - - 1916/63 kan. 3. pal. 
BORYSZKOWSKI Bernard - - 19091264 sL strz. 9. bn. 
BORZDZIŁOWSKI Witold - - 19081264 kpL 2. bn. KW 
BORZEMSKI Adam Jan - - 1914110 kpr. 3. bn. lączn. 
BORZ.Ę:CKI Zbigniew - - 1925125 sL strz. l. bn. pol. 22.7.1944 
BORZOBOHATY Stanisław - - 1904112 kan. 2. pal. 
BORZUCKI Karol - - 1922/10 sL strz. 1. bn. zm. z r. 21.6.1944 
BORZYŃSKI Bogdan - - 1925/313 strz. 7. bn. KW pol. 13. 4. 1945 
BORZYŃSKI Brunon - patrz KRUKOWSKI Brunon - - 
BORZYSZKOWSKI Alojzy - - 1925/435 strz. 7. bn. 
BORZYSZKOWSKI Bernard - patRĄz NARLOCH Bernard - - 
BORZYSZKOWSKI Józef - - 1912/101 wachm. 12. p. ul. pod. KW 
BOS Antoni - - 1925/568 strz. 8. bn. BOSAK Ludwik 1906/36 strz. 3. bn. 
BOSAK Stanisław Andrzej - - 1908/59 pluL 3. bn. ckm. KW 
BOSAKÓW Afanazy - - 1911/74 strz. 5. bn. KW pol. 22. 5. 1944 
BOSKO Józef - - 1908/31 plut 2. bryg. 
BOSOWSKI Jan - - 1905/35 pluL 3. bn. ckm. 
BOSZCZYK Franciszek - - 1913/422 strz. 8. bn. 
BOŚKO Aleksander - - 1908178 pluL 3. bn. lączn. 
BOTOR Paweł - - 1914/404 sL szer. 3. bn. lączn. 
BOTOREK Józef - - 1909/304 sL strz. 4. bn. 
BOTWINA Augustyn - - 1919/513 strz. 4. bn. 
BOWSZA Stanisław - - 1904/39 ul. 12. p. ul. pod. KW 
BOXAN Stanisław - - 19061292 strz. 9. bn. 
BOŻEK Augustyn - - 19071268 szer. 13. komp. zaop. 
BOŻEK Bolesław - - 19181112 ul. 12. p. ul. pod. 
BOŻEK Kazimierz - - 1927/150 strz. 1. bn. 
BOŻEK Leon - - 1916/327 strz. 4. bn. 
BOŻEK Tadeusz - - 1913/80 bomb. 2. pal. 
BOŻEK Wiktor - - 1905129 sL sierż. 2. bryg. 
BOŻEK Władysław - - 1905/31 strz. 1. komp. warszt 
BOŻKO Joachim - - 1908/30 st. strz. 5. bn. 
BOHM Karol - - 19151297 sL strz. 3. bn. ckm. 
BOHM Mieczysław - - 1912160 bomb. pchr. 3. p. a. plot 
BRACIK Wiktor - - 19241271 strz. 3. bn. ckm. 
BRACHACZEK Franciszek - - 19211250 st strz. 2. bn. pol. 9.8.1944 
BRACHACZEK Jan - - 19221382 strz. 9. bn. 
BRACHARCZYK Jan - - 1922/382 strz. 9. bn. 
BRACHMAN Alojzy - ps. MAŁEK Alojzy - - 1923/614 strz. 5. bn. KW pol. 10.4.1945 
BRACHMAN Henryk - - 19261282 strz. 9. bn. 
BRACHMAŃSKI Józef - patrz WYWIOŁ Gerhard - - 
BRACIK Rufin - ps. KOWALSKI Rufin - - 1916/404 st. strz. 7. bn. 
BRACIK Wiktor - - 1924/271 strz. 3. bn. ckm. 
BRACIO Michał - - 1924/627 strz. 3. bn. 
BRACUK Arkadiusz - - 1912/28 strz. 8. bn. 
BRADACZ Wojciech - patrz MIKUS Wojciech - - 
BRADOWSKI Władysław - ps. WALCZYK Władysław - - 1921/514 st. strz. 7. bn. KW BRADTKE Alfons - ps. BRYSZKE Alfons 1921/300 strz. 9. bn. 
BRAJBART Henryk - - 1912112 kpr. 2. pal. 
BRAJER Włodzimierz - - 1924/655 kan. 3. p. a. plot. 
BRAJEWSKI Emil - - 1920/2 plut. l. bn. KW 
BRAKONIECKI Czesław - - 1917/37 strz. 6. bn. KW 
BRAL Walenty - - 1911/367 strz. 7. bn. 
BRAMBOR Wacław - - 1922/353 strz. 7. bn. KW 
BRANCZEL Konstanty - - 1919/93 strz. 9. bn. KW 
BRANDSTATTER Henryk - - 19061172 kpr. pchr. mgr park mat. 
BRANDT Edward - - 1919/514 strz. 5. bn. 
BRANDT Franciszek - ps. DOBROWOLSKI Jan - - 1912/278 strz. 7. bn. 
BRANDYS Alojzy - - 1921/257 strz. l. bn. KW 
BRANDYS Franciszek - patrz SIWY Franciszek - - 
BRANDYŚ Teodor - - 1911/340 kpr. 6. bn. 
BRANICKI Stanisław - - 1919/353 strz. l. bn. KW . 
BRANICKI Zygmunt - - 1904/233 mjr. 2. pal. KW 
BRANSEWICZ Albin - - 1911/94 strz. 3. bn. ckm. pol. 12.5.1944 
BRAŃCZYK Józef - patrz CICHY Józef - - 
BRAŃCZYK Adolf - - 19121350 strz. 9. bn. 
BRASŁAWSKI Adolf - - 1901/90 plut. 3. szw. żand. 
BRASZCZYŃSKI Tadeusz - - 1917/14 ppor. l. bn. KW zm. z r. 12.5.1944 
BRATEK Stefan - - 1905/20 szer. l. komp. zaop. 
BRATEK Wiktor - - 1925/225 bomb. l. pal. 
BRATENKO Władysław - - 1924/176 st. strz. 2. bn.pol. 3.5.1944 
BRATKOWSKI Antoni - - 1899/121 plut. 18. komp. zaop. 
BRAUER Edmund - ps. BRAUERSKI Edmund - - 1921/252 kpr. 6. bn. KW 
BRAUERSKI Edmund - patrz BRAUER Edmund - - 
BRAUŁA Bronisław - - 1908/167 por. l. pal. 
BRAUN Antoni Hilary - - 1906/237 por. l. komp. zaop. 
BRAUN Jerzy Walerian - - 1911/21 ppor. l. bn. KW/2I 
BRAUNER Engelbert - - 1926/251 strz. 7. bn. 
BRĄSZCZYK Stefan - - 1922140 kpr. 3. bn. ckm. KW 
BRĄŻKIEWICZ Henryk - - 1924/282 kpr. l. pal. KW 
BRĄŻKIEWICZ Roman - - 1920/346 strz. 4. bn. KW 
BRECHER Karol - - 1925/163 strz. 2. bn. 
BREDOW Edmund - ps. BUDZIK Edmund - - 1923/347 st. strz. 3. bryg. 
BREGULLA Eryk - - 1926/158 st. strz. 2. bn. 
BREGUŁA Edmund - - 1910113 sierż. l. bn. 
BREGUŁA Franciszek - - 1925/381 st. strz. 9. bn. 
BREGUŁA Konrad - - 1912/375 szer. 3. komp. san. 
BREGUŁA Maksymilian - - 1915/310 szer. 3. komp. san. 
BREITKOPF Konrad - - 1913/498 plut. 2. pal. 
BREITKOPF Maksymilian - - 1915/274 st. ul. 12. p. ul. pod. 
BREJER Jan - - 1906/31 strz. 5. bn. KW 
BREŁKOWSKI Jan - - 1903/40 strz. 2. bryg. 
BREN Jerzy - - 1922189 kan. 2. pal. 
BRENDLE Herman - - 1926/491 kan. 3. p. a. plot. 
BRESEL Ludwik - - 1915/18 st. strz. 18. komp. warszt. 
BRESKE Jan - - 1906/256 strz. 4. bn. 
BRETTSCHNEIDER Jan - - 1917/251 strz. 5. bn. 
BREWUS Michał - - 1918/72 kan. 2. pal. KW 
BREZDEN Grzegorz - - 1916/43 strz. 6.bn. 
BREZKE Jan - - 1906/256 strz. 4. bn. 
BRICHACEK Stefan - - 1910/315 por. 2. pal. 
BRIFMAN Szama - - 1914/85 kan. l. pal. KW 
BRIGMAN Sylwester - ps. BRYGAN Sylwester - - 1924/375 strz. 3. bn. ckm. 
BRIKS Fiszel - - 1913/76 strz. 18. komp. warszt. 
BROCHWICZ-LEWIŃSKI Antoni Bolesław - - 19021 .. ppłk. dypl. d-two dyw. VM. 5. KW/2I 
BRODA Adam - patrz KOKOT Alfred - - 
BRODA Edward - - 1912162 sierż. 3. bn. ckm. 
BRODA Florian - - 1923/327 kan. 2. pal. 
BRODACZ Hersz - - 19041138 strz. 3. bn. ckm. KW 
BRODALKA Józef - - 1925/10 bomb. l. pal. 
BRODNICKI Józef - - 1914/437 plut. 8. bn. 
BRODNICKI Michał - ps. WILCZEWSKI Michał - - 1921/453 strz. 8. bn. 
BRODNIEWSKI Bohdan - - 1908/182 wachm. pchr. 7. p. ul. lub. 
BRODOWICZ Czesław - - 1911/163 kpr. 3. bn. sap. KW 
BRODOWSKI Andrzej - - 1894/18 sierż. 4. bn. 
BRODOWSKI Henryk - - 1909/200 strz. 6. bn. 
BRODOWSKI Julian Czesław - - 1922/29 ppor. 2. pal. 
BRODOWSKI Wacław - - 1902/14 st. ogn. l. pal. 
BRODY N Michał - - 19121431 strz. l. bn. 
 
BRODZIK Jan - - 1911/161 kpr. 3. bn. 
  
Ur w 1911 roku. zmarł  w lipcu 1966 w Australi. 
Ojciec trzech synów
 
inf. Tadeusz Brodzik bratanek Jana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRODZIKOWSKI Witold Józef - - 1913/ .. ppor. 6. bn. 
BRODZIŃSKI Bronisław - - 1914/56 bomb. l. pal. 
BRODZIŃSKI Józef - - 1906/54 plut. 3. bn. sap. KW 
BRODZKI Leon - - 1917/34 kpr. pchr. 3. bn. KW 
BROJA Władysław - - 19221389 strz. 9. bn. 
BROL Henryk - - 1925/226 kan. 3. pal. 
BROL Jan - patrz POTEMPA Jan - - 
BROL Ludwik - - 1909/345 strz. 9. bn. 
BROL Stanisław - - 1913/373 st. ul. 12. p. ul. pod. KW 
BROL Stanisław - ps. KRÓL Stanisław - - 1913/706 kpr. 12. p. ul. pod. 
BROLL Henryk - - 19091296 sL strz. I. bn. zm. 5.11.1945 
BROLL Jerzy - - 1909/343 strz. 8. bn. 
BROLL Józef - - 19261222 strz. 2. bryg. 
BROLL Karol - - 19241284 sL strz. 3. bn. 
BROMBASZCZ Ludwik - - 19251145 ul. 7. p. ul. lub. 
BROMBOSZCZ Antoni - ps. OLSZYNA Antoni - - 1912/431 st strz. 9. bn. 
BROMBOSZCZ Antoni - - 1924/304 st szer. I. komp. san. 
BROMBOSZCZ Jerzy - - 1922122 kan. I. pal. VM. 5 pol. 13.5.1944 
BROMBOSZCZ Leonard - - 19251267 strz. 3. bn. 
BROMBOSZCZ Ludwik - - 1925/145 ul. 7. p. ul. lub. 
BRONCEL Jan - - 1916/370 kan. 3. pal. 
BRONCEL Paweł - - 1924/358 strz. 7. bn. 
BRONGIEL Józef - - 1912/41 kpr. 2. bn. 
BRONICKI Kazimierz - - 1903/5 sL sierż. d-two dyw. 
BRONIEWICZ Piotr - - 19221181 sL strz. 3. bn. pol. 18.8.1944 
BRONIK Eugeniusz - - 1927173 strz. 18. komp. warszt 
BRONIKOWSKI Antoni Tadeusz - - 1922146 kpr. pchr. 3. bn. sap. KW 
BRONISIEWICZ Jan - - 1915127 strz. 2. bn. KW 
BRONISŁAW SKI Józef - - 19211214 ul. 7. p. ul. lub. 
BRONK Władysław - - 19051144 strz. 3. bn. ckm. 
BRONNY Jan - - 19211212 ul. 7. p. uł. lub. 
BRONOWICKI Adolf - - 1920/67 st. strz. 7. bn. KW 
BRONOWICKI Karol - - 1909120 strz. 5. bn. 
BRONOWICKI Karol - - 1915/55 szer. 18. komp. zaop. 
BRONOWICKI Konstanty - - 1897/118 plut. 13. komp. warszt. 
BRONOWICKI Władysław - - 1925126 st. szer. 2. komp. zaop. 
BRONOWICKI Zygmunt - - 1912/42 strz. 9. bn. zm. 7.9.1942 
BRONOWICZ Bolesław - - 1910/56 szer. 2. komp. zaop. 
BRONOWSKI Jerzy - patrz HYRNIK Jerzy - - 
BRONSKIEWICZ Jan - - 1909/340 kpr. 9. bn. 
BROŃSKI Dominik - - 1911177 strz. 4. bn. 
BROSZ Bernard - - 1918/343 strz. 9. bn. 
BROSZCZYK Jan - - 1920176 kpr. pchr. 2. pal. KW 
BROSZCZYK Stefan - - 1922140 kpr. 3. bn. ckm. KW 
BROSZKOWSKI Tadeusz - - 1916/12 por. 2. bn. KW 
BROZDOWSKI Edmund - ps. SZARSZEWSKI Władysław - - 1910/291 strz. d-two dyw. 
BROZIEWICZ Alojzy - patrz BUGLA Alojzy - - 
BROZOWSKI Paweł - - 1902144 szer. l. komp. zaop. 
BROŻEK Jan - - 1912116 plut. 2. komp. zaop. 
BROŻYŃSKI Roman - - 1922/81 bomb. 3. p. a. plot. 
BRÓDKA Franciszek - - 1902139 szer. 13. komp. zaop. 
BRÓDKA Jan - - 1897/6 ogn. I. pal. 
BRÓG Stanisław - - 1914/161 plut. pchr. 3. bn. KW/2/ 
BRUCH Anzelm - - 1906122 szer. I. komp. san. 
BRUCH Wincenty - - 19061268 szer. 18. komp. zaop. 
BRUCHWALSKI Bolesław - patrz BADŹMIEROWSKI Bolesław - - 
BRUCKI Maksymilian - - 1918/324 strz. 3. bn. 
BRUDECKI Jan - - 1910/335 szer. 3. komp. san. 
BRUDEK Augustyn - - 1913/413 strz. 9. bn. 
BRUDEK Jan - - 19251275 szer. 3. bn. łączno 
BRUDEK Józef - patrz KARBOWSKI Józef - - 
BRUDKIEWICZ Bogdan - - 19121105 kpr. 12. p. ul. pod. pol. 28.6.1944 
BRUDNY Karol - - 19061278 st. strz. d-two dyw. 
BRUDNY Paweł - - 1916/307 st. strz. 5. bn. 
BRUDNY Stanisław - - 1922124 kpr. pchr. 3. p. a. plot. KW 
BRUDNY Wilhelm - ps. BIELA Wilhelm - - 1911/366 st. strz. 7. bn. 
BRUDNY Wiktor - ps. BRZOZA Wiktor - - 1913/447 st. strz. 8. bn. 
BRUDZYŃSKI Jan Józef - - 19021267 szer. 18. komp. zaop. 
BRUDZYŃSKI Jerzy - - 1924/545 kpr. 18. komp.zaop. 
BRUGER Waldemar - - 19261295 strz. 9. bn. 
BRUKSZTUS Antoni - - 1911166 st. strz. 3. bn. KW 
BRULIŃSKI Józef - - 19131129 ul. 12. p. ul. pod. 
BRUN Ryszard - patrz SIWICA Ryszard - - 
BRUSKE Edward - - 19231223 ul. 7. p. ul. lub. zm. 
BRUHG Franciszek - - 19151148 szer. 3. bn. łączn. KW 
BRYC Władysław - - 1923126 bomb. 3. pal. 
BRYC Zdzisław - - 1918/116 ul. 12. p. uł. pod. 
BRYCHCY Alfred - - 1925/668 kan. 3. pal. 
BRYCKI Władysław - - 19121 .. plut. 5. bn. 
BRYCZKOWSKI Antoni - - 1915/166 plut. 3. bn. sap. KW/2I 
BRYĆKO Józef - - 1910/17 strz. 4. bn. KW 
BRYDA Michał - - 1924/541 strz. 4. bn. 
BRYGAN Sylwester - patrz BRIGMAN Sylwester - - 
BRYJA Joachim - - 1921132 szer. 2. kom. san. KW 
BRYJAK Lech - ps. JANIK Zbigniew - - 1925/164 strz. 2. bn. 
BRYK Karol - - 1911118 kpr. I. bn. 
BRYKAJŁO Piotr - - 1924/542 strz. 4. bn. 
BRYKALSKI Zbigniew - - 1910112 ppor. 2. komp. zaop. zm. 27.7.1944 
BRYKMAN Artur - - 1927/143 strz. d-two ad. 
BRYKNER Ludwik Stanisław - - 1915/63 kpr. pchr. 4. bn. KW 
BRYKSZER Ludwik - - 1915/63 ppor. 4. bn. KW 
BRYL Bazyli - - 19241389 strz. 5. bn. 
BRYL Erwin - patrz T ARGOSZ Erwin - - 
BRYL Eugeniusz - - 1912171 plut. 3. bn. sap. KW 
BRYLOWSKI Alojzy - - 1920/313 strz. 3. bn. 
BRYLOWSKI Benedykt - - 1918/535 strz. 5. bn. 
BRYLOWSKI Bronisław - - 1914/444 kpr. 3. pal. 
BRYLOWSKI Józef - - 1915/258 szer. 3. bn. lączn. 
BRYŁKA Edward - - 1914/439 strz. 4. bn. KW 
BRYŁKA Jerzy - - 1920/327 strz. 2. komp. warszt 
BRYŁKA Ludwik - - 1918/351 strz. 9. bn. 
BRYŁOWICZ Ryszard - - 1924/2 kpr. pchr. 1. bn. KW 
BRYŁOWSKI Benedykt - - 1918/335 strz. 5. bn. 
BRYNIARSKI Zbigniew Władysław - - 1921/18 ppor. 9. bn. KW 
BRYNICZKA Jakub - - 19121 .. ppor. 2. bn. 
BRYNK Mieczysław - - 1921/62 kan. 3. p. a. plot 
BRYNK Roman - - 1924/11 kan. 3. p. a. ppanc. 
BRYŃ Jerzy - - 1922/89 kan. 2. pal. 
BRYSKI Jerzy - - 1910/ .. strz. 6. bn. 
BRYSZKE Alfons - patrz BRADTKE Alfons - - 
BRYŚ Czesław - - 1907/246 por. 18. komp. warszt 
BRYZE Gustaw - - 1914/329 ul. 7. p. ul. lub. 
BRZAN Kazimierz - - 1924/13 bomb. l. pal. 
BRZRĄKALIK Adam - - 1924/215 strz. 6. bn. 
BRZRĄKALIK Emil - - 1925/284 kan. 3. p. a. ppanc. 
BRZRĄKALIK Ernest - - 1925/276 szer. 3. bn. lączn. 
BRZRĄKALIK Franciszek - - 1906/295 szer. 18. komp. zaop. 
BRZRĄKAŁA Antoni - - 1926/153 sL strz. 2. bn. pol. 12.11.1944 
BRZECZKA Jerzy - - 1926/363 sap. 3. bn. sap. 
BRZECZKOWSKI Edwin - - 1912/126 por. 12. p. ul. pod. 
BRZEKSZTUS Anton - - 1911/66 sL strz. 3. bn. KW 
BRZESKI Adam - - 1909/10 kpr. p. ul. karp. 
BRZESKI Jerzy - patrz REISING Jerzy - - 
BRZESKI Roman - ps. WROSZ Brunon - - 1926/275 strz. 8. bn. 
BRZESKI Stanisław - - 1924/286 sL strz. 3. bn. ckm. 
BRZESKI Stefan - - 1925/106 kpr. pchr. 3. p. a. ppanc. 
BRZESKOWSKI Leon - - 1910/371 strz. 1. bn. 
BRZEST Jan - - 1914/127 kpr. 12. p. ul. pod. 
BRZESZCZAK Władysław - - 1919/136 ul. 12. p. ul. pod. 
BRZEŚKIEWICZ Roman - - 1915/161 sL strz. 7. bn. 
BRZEZICKI Antoni - - 1919/46 st strz. 9. bn. 
BRZEZICKI Franciszek - - 1913/48 sL strz. 2. bryg. KW 
BRZEZICKI Józef - - 1922/528 strz. 9. bn. 
BRZEZICKI Stefan - - 1902143 st sierż. 8. bn. 
BRZEZICKI Wacław - - 1920/55 kpr. pchr. 2. pal. KW 
BRZEZINA Ignacy - - 1926/106 ul. 7. p. ul. lub. 
BRZEZINA Marian - patrz ANDRYKOWSKI Marian - - 
BRZEZINA Paweł - - 1921/311 szer. 3. bn. lączn. 
BRZEZIŃSKI Albert - - 1914/441 strz. park matL 
BRZEZIŃSKI Franciszek - - 1924/261 sL strz. 2. bn. 
BRZEZIŃSKI Jerzy - - 1922/32 szer. 3. bn. lączn. 
BRZEZIŃSKI Józef - - 1901/227 kpL 3. pal. 
BRZEZIŃSKI Józef Julian - - 1912/34 sL strz. 2. bn. VM 5 
BRZEZIŃSKI Kazimierz - - 1910/2 st. wachm. 3. szw. żand. 
BRZEZIŃSKI Kazimierz - - 1912121 por. inż. 3. bn. sap. 
BRZEZIŃSKI Kazimierz - - 1918/6 ppor. 1. pal. VM 5 KW 
BRZEZIŃSKI Kazimierz - - 1923/237 strz. 4. bn. 
BRZEZIŃSKI Konstanty - - 1918/60 sL sap. 3. bn. sap. KW 
BRZEZIŃSKI Leon - ps. WILCZEK Leon 1914/559 kpr. 7. bn. - - 
BRZEZIŃSKI Marian - - 1913/ .. ppor. 2. komp. zaop. 
BRZEZIŃSKI Roman - - 1910/168 kpL 13. komp. warszL 
BRZEZIŃSKI Stefan - - 1913/12 pluL 2. pal. 
BRZEZIŃSKI Tadeusz - patrz KILICHOWSKI Tadeusz - - 
BRZEZIŃSKI Władysław - - 1915/348 strz. park mat. 
BRZĘCZKOWSKI Edwin - - 19121126 por. 12. p. ul. pod. 
BRZĘCZKOWSKI Stefan - - 1908/9 kpr. 2. pal. KW 
BRZĘK Alojzy - - 1926/343 strz. 3. bn. 
BRZĘK Wilhelm - patrz SPOJDA Wilhelm - - 
BRZOMIŃSKI Stefan - - 1913/12 pluL 2. pal. 
BRZOSKA Bernard - - 19171218 strz. 2. bn. zm. 19.5.1945 
BRZOSKA Franciszek - patrz CYNKA Edmund - - 
BRZOSKA Kazimierz - ps. PRZECZEWSKI Sylwester - - 1923/481 strz. 7. bn. 
BRZOSKA Wacław - - 1912/76 sL sierż. 2. bn. KW 
BRZOSKIEWICZ Edmund - patrz NOWACKI Edmund - - 
BRZOSKIEWICZ Mieczysław - patrz KAMIŃSKI Augustyn - - 
BRZOSKO Tytus Jerzy - - 1901/225 pplk. 2. bn. KWI2/ 
BRZOSKOWSKI Franciszek - - 1918/329 st strz. 9. bn. 
BRZOSKOWSKI Ignacy - - 1921/298 sL strz. 8. bn. 
BRZOSKOWSKI Leon - - 1910/371 strz. 1. bn. 
BRZOST Jan - - 1914/127 pluL 12. p. ul. pod. KW 
BRZOSTEK Czesław - - 1917/7 por. 7. bn. VM 5 KW 
BRZOSTOWSKI Franciszek - - 19221620 pluL 3. p. a. plot 
BRZOZA Bronisław - patrz RADTKA Bronisław - - 
BRZOZA Ignacy - patrz SKOP Ignacy - - 
BRZOZA Jan - patrz BUKOWSKI Jan - - 
BRZOZA Stanisław - - 1900/50 strz. 4. bn. 
BRZOZA Wiktor - patrz BRUDNY Wiktor - - 
BRZOZDOWIECKI Adam - - ... J .. por. d-twa ozL 
BRZOZOWSKI Alojzy - - 1925/409 strz. 2. bn. 
BRZOZOWSKI Edmund - - 1919/92 ppor. 1. bn. VM 5 KW 
BRZOZOWSKI Franciszek - - 1925/549 szer. 2. komp. zaop. 
BRZOZOWSKI Henryk - - 1918/157 slo strz. 6. bn. KWI2I 
BRZOZOWSKI Hilary - - 1912/299 kplo 3. bn. ckm. KW 
BRZOZOWSKI Jan - - 1911/277 ul. 7. p. ul. lub. 
BRZOZOWSKI Jerzy - - 1925/677 strz. 3. bn. 
BRZOZOWSKI Mieczysław - - 191317 por. 6. bn. VM 5 KW 
BRZOZOWSKI Stanisław - - 1918/302 strz. 3. bn. ckm. 
BRZOZOWSKI Stefan - - 1927/76 szer. 3. komp. san. 
BRZOZOWSKI Tadeusz - - 1902191 wachm. 12. p. ul. pod. KW 
BRZOZOWSKI Tadeusz Edward - - 1919124 kan. 2. pal. 
BRZOZOWSKI Witold - - 1913/328 ppor. 2. pal. 
BRZÓSKA Alfons Józef - - 1909/335 slo strz. 1. bn: 
BRZÓSKA Jan - patrz BABILON Jan - - 
BRZÓSKA Jan - patrz BElKER Jan - - 
BRZÓSKA Kazimierz - - 1920/323 strz. 9. bn. 
BRZÓSKA Ludwik - - 19171263 strz. 4. bn. 
BRZÓSKA Stanisław - - 1915/16 bomb. 1. pal. 
BRZÓSKA Wacław - - 1912176 sierż. 2. bn. KW 
BRZÓSKA Wiktor - patrz LEMPKOWSKI Wiktor - - 
BRZÓSKIEWICZ Edmund - - 1923/369 slo strz. 9. bn. 
BRZÓSKO Aleksander - - 1913/59 kan. 2. pal. KW 
BRZÓSKO Alfons Józef - - 1909/335 slo strz. 1. bn. 
BRZÓZKA Ernest - - 1914/398 strz. 6. bn. 
BRZÓZKA Wiktor - - 1913/387 strz. 1. bn. KW 
BRZUCHALSKI Czesław - - 1914/339 ul. 7. p. ul. lub. 
BUBA Bolesław - - 19221319 strz. 3. bn. ckm. 
BUBEL Stefan - - 1913/125 Slo ul. 12. p. ul. pod. 
BUBIEŃ Michał - - 1918128 strz. 5. bn. KW 
BUBIEŃ Mikołaj - - 1904/52 strz. 4. bn. 
BUBIŁEK Tomasz - - 1912125 plulo l. pal. 
BUCDOLL Franciszek - - 1910/350 slo strz. 7. bn. 
BUCEŃ Julian - - 19221233 ul. 7. p. ul. lub. 
BUCHA Czesław - - 1919/360 slo strz. 6. bn. KW 
BUCHACZ Stanisław - - 1921/500 strz. 3. bn. 
BUCHALIK Józef - - 1915/312 slo strz. 8. bn. 
BUCHALSKI Stefan - - 1918/306 kpr. 6. bn. pol.21.11.1944 
BUCHAROWSKI Władysław - - 1902154 kpr. 3. p. a. plolo zm. 31.7.1945 
BUCHCIK Gerhard - patrz PTOSZEK Gerhard - - 
BUCHCIK Hubert - - 19191296 kan. 3. p. a. ppanc. 
BUCHCIK Walter - - 19261255 slo strz. 6. bn. KW 
BUCHELT Adam Zbigniew - - 1917/57 kpr. pchr. 3. bn. ckm. 
BUCHER Kazimierz - - 1915/15 kpr. 1. pal. 
BUCHINGER Tadeusz - - 19081163 sierż. 3. bn. sap. 
BUCHŁAK Henryk - - 1914/180 strz. 3. bn. 
BUCHORSKI Stefan - - 1905173 strz. 3. bn. ckm. 
BUCHTA Hubert - - 1913/421 kpr. 8. bn. 
BUCHTA Józef - - 1926/160 strz. 4. bn. 
BUCHTA Lotar Rudolf - - 1912/300 por. 3. bn. ckm. KW/31 
BUCHTA Ludwik - - 1925/315 kan. 3. p. a. plolo 
BUCHTA Ryszard - - 19251216 strz. 3. bn. ckm. 
BUCHTA Zygfryd - - 1925/577 ul. 7. p. ul. lub. 
BUCHTALARZ Franciszek - - 1917/304 strz. d-twa dyw. 
BUCHWALD Alojzy - ps. JAMROZY Józef - - 1926/657 slo strz. 3. bn. ckm. 
BUCHWALD Eryk - - 19261243 kan. 3. pal. 
BUCIA Wojciech - - 1926/630 strz. 3. bn. 
BUCZA Michał - - 1908/363 kpr. 3. bn. sap. 
BUCZAK Jan - - 1901/47 plulo 2. komp. warszlo 
BUCZEK Bronisław - - 1924/628 sUz. 3. bn. 
BUCZEK Feliks - - 1903191 slo sierż. pchr. 3. bryg. 
BUCZEK Jan - - 1901147 plulo 2. komp. warszlo 
BUCZEK Józef - - 1920194 slo ul. 12. p. ul. pod. 
BUCZEK Kasjan - - 1918/62 slo strz. 3. bn. pol. 21.6.1944 
BUCZEK Leonard - - 1902190 kpr. 1. bn. 
BUCZEK Mieczysław - - 1913127 slo szer. 1. komp. zaop. 
BUCZEK Piotr - - 1902/1 Oslo sierż. park malo 
BUCZEK Wilhelm - - 190214 sierż. 3. bn. KW 
BUCZEK Władysław - - 1917/161 slo strz. 3. bn. 
BUCZEK Zygmunt - - 1917/ .. kan. 2. pal. 
BUCZKIEWICZ Ludwik - - 1909/19 kpr. 3. bn. sap. 
BUCZKO Jerzy - - 19231293 strz. 1. bn. 
BUCZKO Michał - - 1923/80 ul. 12. p. ul. pod. 
BUCZKOWSKI Feliks - - 1900/19 plulo l. komp. zaop. 
BUCZKOWSKI Franciszek - - 1913/3 slo strz. 3. bn. 
BUCZKOWSKI Jan - - 1919/45 slo strz. 4. bn. 
BUCZKOWSKI Jerzy - patrz KOŁODZIEJSKI Stanisław - - 
BUCZKOWSKI Józef - - 1914/438 strz. 9. bn. zm. 23.1.1945 
BUCZKOWSKI Kazimierz - patrz JAWORSKI Kazimierz - - 
BUCZKOWSKI Stanisław - - 1899/51 sap. 3. bn. sap. 
BUCZKOWSKI Stefan - ps. - - 
BANDURSKI Edward - - 1916/309 szer. 3. komp. san. 
BUCZULA Kazimierz - - 1919/3 kpr. 3. bn. KW 
BUCZYŃSKI Franciszek - - 1903/37 kan. 3. p. a. plolo 
BUCZYŃSKI Jerzy - - 1923/38 strz. 4. bn. 
BUCZYŃSKI Józef - - 1904/63 szer. 2. komp. zaop. 
BUCZYŃSKI Mikołaj - - 1905/83 sap. 3. bn. sap. 
BUCZYŃSKI Piotr - - 1919195 strz. 4. bn. 
BUCZYŃSKI Roman - - 19061290 szer. 3. komp. san. 
BUCZYŃSKI Stanisław - - 1924/18 slo strz. 3. bn. ckm. KW 
BUCZYŃSKI Władysław - - 1910/25 bomb. 2. pal. 
BUCZYŃSKI Władysław - - 1921/389 strz. 5. bn. 
BUCZYŃSKI Zygmunt - - 19081262 por. 4. bn. 
BUĆKO Józef - - 1919/55 strz. 6. bn. 
BUĆKO Wacław - - 1906/14 plut 4. bn. _ 
BUĆKO Wacław - - 1921148 sap. 3. bn. sap. 
BUDA Stanisław - - 1901114 ogn. l. pal. 
BUDAJ Andrzej - - 1915/13 kpr. p. ul. karp. 
BUDAJ Julian - - 1914/123 kpr. d-two dyw. 
BUDARKIEWICZ Wiktor - - 1922115 sL strz. pchr. 4. bn. 
BUDCZAK Antoni - patrz NAROŻNY Antoni - - 
BUDLEWSKI Jan - patrz BIEDA Franciszek - - 
BUDNER Eugeniusz - - 19121141 sL strz. 3. bn. 
BUDNIK Antoni - ps. BUJAK Antoni - - 1921/301 st strz. 9. bn. 
BUDNIK Edward - - 1913/42 sap. 3. bn. sap. 
BUDNIK Eugeniusz - - 1917122 bomb. 3. p. a. plot 
BUDNIK Henryk - - 1923/342 kpr. pch. 4. bn. 
BUDNIK Michał - - 1915/39 sierż. 2. kom. san. KW 
BUDNIOK Alfred - ps. BISZOWSKI Alfred - - 1924/328 sL strz. 8. bn. 
BUDNY Antoni - - 1905/58 sL szer. 3. bn. łączno 
BUDNY Łucjan - - 1919/400 sL strz. 8. bn. 
BUDREWICZ Jan - - 1900/178 sL strz. 5. bn. 
BUDRYS Henryk - - 19241221 strz. 8. bn. 
BUDUKIEWICZ Edward - - 1911/10 ppor. 3. bn. łączno KW 
BUDZAŃ Roman - - 1919/98 sL szer. 13. komp. zaop. 
BUDZIAK Franciszek - - 1919/166 kpr. pchr. 3. bn. KW 
BUDZIK Edmund - patrz BREDOW Edmund - - 
BUDZIKOWSKI Edmund - - 1926/519 kan. 2. pal. 
BUDZIŃSKI Bronisław - - 19121356 sierż. 8. bn. 
BUDZIŃSKI Eugeniusz - - 1924/45 kan. l. pal. KW 
BUDZIŃSKI Franciszek - - 1913/404 strz. 8. bn. 
BUDZIŃSKI Jan - patrz RULEWSKI Ginter - - 
BUDZIŃSKI Rufin - - 1916/360 sL strz. 4. bn. 
BUDZIŃSKI Wiktor - - 1917/19 bomb. 2. pal. 
BUDZISZ Jan - - 1911/76 sL sap. 3. bn. sap. 
BUDZISZ Jan - - 1917/33 bomb. l. pal. 
BUDZISZEWSKI Tadeusz - - 19221 .. strz. 4. bn. 
BUDZKI Stanisław - - 1913/5 kpr. 3. bn. KW 
BUDZOWSKI Benedykt - - 1910/61 kan. 3. p. a. ppanc. 
BU DZYŃ Ludwik - - 1903/19 pluL d-two dyw. zm. 18.12.1943 
BUDZYŃSKI Czesław - - 1918/5 sL strz. l. bn. KW 
BUDZYŃSKI Józef - - 19061241 kpr. 2. bn. KW 
BUDZYŃSKI Kazimierz - - 1914/44 kan. 3. p. a. ppanc. KW 
BUDZYŃSKI Władysław - - 1901129 sierż. 5. bn. 
BUGAJCZYK Jan - - 19121223 kpr. 3. bn. 
BUGAJCZYK Zdzisław - - 1923/10 kpr. 4. bn. VM 5 KW zm. z r. 23.11.1944 
BUGAJEWSKI Władysław - - 1913/32 bomb. 2. pal. 
BUGAJ SKI Bronisław - - 1903/10 kpr. 4. bn. KW 
BUGAJ SKI Rudolf - - 1907/52 strz. 5. bn. KW 
BUGALSKI Bronisław - - 19211418 sap. 3. bn. sap. 
BUGDOL Leopold - - 1925/670 strz. l. bn. 
BUGDOLL Franciszek - - 1910/350 sL strz. 7. bn. 
BUGIEL Franciszek - - 1918/312 strz. 3. bn. 
BUGIERA Roman - - 1920/51 sL strz. l. bn. KW 
BUGIJCZYK Eustachy - - 19141292 sL strz. l. bn. 
BUGLA Alojzy - ps. BROZIEWICZ Alojzy - - 1912/349 plut 8. bn. 
BUGLA Ludwik - - 1916/7 strz. 5. bn. 
BUHŁAK Jan - - 1910/68 st strz. 6. bn. 
BUJAK Antoni - patrz BUDNIK Antoni - - 
BUJAK Bolesław - - 1915/48 strz. l. bn. 
BUJAK Feliks - ps. MAJEWSKI Jan - - 1919/350 strz. 3. bn. ckm. KW 
BUJAK Grzegorz - - 1919/134 ul. 12. p. ul. pod. 
BUJAK Jan - patrz ŁESKI Jan - - 
BUJAK Józef - - 1927/105 strz. 6. bn. 
BUJAK Nikodem - - 1924/51 kpr. 3. bn. ckm. KW 
BUJAKOWSKI Jan - - 1923/14 kpr. 2. pal. KW 
BUJALSKI Bolesław - - 1915126 sL strz. 5. bn. KW 
BUJALSKI Jerzy - - 1914125 por. 2. bn. KW 
BUJANOWSKI Feliks - - 19181288 strz. 3. bn. KW 
BUJAR Franciszek - - 1910/323 strz. 6. bn. 
BUJAR Jan - - 1923/548 strz. l. bn. 
BUJAR Jan Piotr - ps. MAKOWSKI Jan Piotr - - 1923/252 sL ul. 12. p. ul. pod. 
BUJAR Oswald - - 19241296 sL strz. l. bn. 
BUJARSKI Bolesław - - 1923/36 kan. l. pal. zm. 22.10.1942 
BUJEWICZ Mieczysław - - 1902132 sierż. 6. bn. 
BUJEWICZ Walerian - - 1895/12 pluL 18. komp. zaop. 
BUJEWICZ Władysław - - 1914/62 kpr. pchr. 6. bn. 
BUJEWICZ-WYŻLATYŃSKI Aleksander - - 1897/135 kpr. 13. komp. warszL 
BUJKO Henryk - - 1923/41 kpr. pchr. 2. komp. san. 
BUJKO Ludwik - - 1921143 strz. 6. bn. 
BUJNICKI Tadeusz - - 1926/582 kan. 3. p. a. ppanc. 
BUJNICZ Andrzej - - 1911170 szer. 2. komp. san. 
BUJNO Jan - - 1900/84 p1uL 6. bn. 
BUJNOWICZ Henryk - - 1910/161 st strz. 3. bn. VM. 5 KW pol. 9.8.1944 
BUJOK Adolf - - 1913/ .. ppor. '1. komp. zaop. 
BUJOK Andrzej - - 1926/156 strz. 4. bn. KW 
BUJOK Jan - - 1926/323 sL strz. 6. bn. 
BUKACZEWSKI Józef - - 1916/11 kpr. d-two dyw. 
BUKAŁA Henryk - - 19021231 mjr. lek. dr. d-two dyw. KWI2/ 
BUKlEJKO Antoni - - 1910/39 kpr. 2. komp. zaop. 
BUKlENT Antoni - - 1918/438 strz. 3. bn. 
 
BUKIETYŃSKI Bronisław Kazimierz - - 1911/27 ppor. 5. bn. 
  
Ur.1911r. syna Feliksa i Heleny /to był brat mojego ojca Kazimierza/. Stryj po wojnie nie wrócił do kraju tylko wyjechał do Argentyny. Tam zmarł w San Carlos de Bariloche 12 lipca 1992r. Żona była Włoszką /też nie żyje/.Doczekał się 3 córek nadal mieszkających w Argentynie. 
inf. Bogusława Bukietyńska-Marczak . 
 
 
 
 
 
 
BUKO Józef - - 1912/9 sL strz. d-two dyw. 
BUKOJEMSKI Zdzisław Antoni - - 1911/331 mjr. dypl. 7. bn. KW 12/ 
BUKOWIECKI Edward - - 1918/43 kpr. 3. bn. sap. KWI2/ 
BUKOWIECKI Ignacy - - 1912117 kpr. 6. bn. 
BUKOWIŃSKI Stanisław - - 19181287 ppor. 3. bn. sap. 
BUKOWSKI Alfons - - 1923/349 strz. 9. bil. 
BUKOWSKI Ignacy - - 1914123 plut. 2. komp. warszt. 
BUKOWSKI Jan - - 1901/10 sto sierż. 3. bil. łączn. 
BUKOWSKI Jan - - 19051164 sierż. 3. bil. sap. KW 
BUKOWSKI Jan - ps. BRZOZA Jan - - 1919/341 ul. 12. p. ul. pod. 
BUKOWSKI Kazimierz - - 191017 kpr. 3. bil. łączn. 
BUKOWSKI Zygmunt - patrz KROTZ Bernard - - 
BUKSZA Bronisław - - 1904/43 kpr. 3. bil. sap. 
BUKSZTEJN Joachim - - 1916/85 sto szer. l. komp. zaop. 
BULA Herbert - - 1913/375 strz. 2. bil. 
BULA Józef - - 19261232 szer. 3. bu. łączil. 
BULA Norbert - ps. DZIEBAŁA Norbert - - 1925/319 sto strz. 7. bil. 
BULA Stanisław - patrz SZYLER Henryk - - 
BULAGA Jakub - - 1918/434 strz. l. bil. 
BULATEWICZ Wacław - - 1914/43 plut. 3. bil. ckm. 
BULEJ Jan - - 1912157 strz. l. bil. 
BULENDA Paweł - - 1913/13 kpr. pchr. 2. pal. 
BULIK Jan - - 1922/529 strz. 5. bil. 
BULIKOWSKI Bogusław - - 1913/64 sto strz. pchr. d-two dyw. 
BULKIEWICZ Stefan - - 1918/10 sap. 3. bil. sap. 
BULLA Alojzy - - 1923/505 strz. 8. bil. 
BULLA Ernest - - 1919/343 sto strz. 6. bil. KW 
BULLA Konrad - - 19251244 strz. 8. bil. 
BULLA Piotr - - 19261207 strz. 7. bil. 
BULLER Władysław - - 1920/471 strz. 2. komp. warszt. 
BULLMAN Józef - - 19121362 strz. 7. bil. 
BULSIEWICZ Tadeusz Jerzy - - 1907/41 ppor. 3. bil. KW zm. z r. 7.2.1945 
BULZAK Stanisław - - 1917/ .. bomb. 3. pal. 
BUŁA Ignacy - - 1909134 kpr. 5. bil. 
BUŁA Józef - - 19041232 kpt. 3. bil. sap. KW/2I 
BUŁA Michał - - 19121214 sierż. 3. bil. sap. 
BUŁAK Alekssander - - 1902145 plut. 13. komp. zaop. 
BUŁAT Adam - - 19251245 sto strz. 6. bil. 
BUŁATEWICZ Wacław - - 1914/43 plut. 3. bil. ckm. 
BUŁATY Mieczysław - - 1919/106 sto strz. d-two dyw. 
BUŁAWA Mikołaj - - 1913175 sto strz. 3. bil. ckm. KW 
BUŁDYK Mikołaj - - 19071295 plut. 7. bil. 
BUŁKA Józef - - 1912110 por. 3. szw. żand. KW/2I 
BUŁKIEWICZ Franciszek - - 1914/109 plut. 12. p. ul. pod. 
BUŁYGA Michał - - 1924/361 strz. 9. bil. 
BUMENFELD Zygmunt - - 1913128 ppor. 4. bil. 
BUNZEL Erazm Ignacy - - 1907/12 ppor. 2. bil. KWI2/ 
BUŃCZUK Piotr - - 1921173 strz. 4. bil. 
BUŃKA Feliks - ps. SKONIECZKA Feliks - - 1919/383 kpr. 9. bil. 
BUŃKOWSKI Wilhelm - - 19071216 strz. 6. bil. 
BURA Jan - - 190817 sto szer. 2. komp. sail. 
BURA Jan - - 1916/52 sto strz. 3. bil. 
BURA Witold - - 19221115 sto ul. 7. p. ul. lub. 
BURACZEWSKI Piotr - - 1900/52 strz. 3. bil. ckm. 
BURAK Adam - - 1909/33 strz. 3. bil. ckm. 
BURAK Antoni - - 1911/28 sierż. 3. bil. sap. 
BURAK Michał - - 1921/417 strz. 4. bil. 
BURAK Tadeusz - - 1910/94 ul. 12. p. ul. pod. 
BURAKIEWICZ Kazimierz - - 1906/12 sto strz. 4. bil. KW zm. z r. 5.7.1944 
BURAKIEWICZ Władysław - - 1898/8 sierż. l. bil. 
BURAKOWSKI Antoni - - 1921/70 strz. 5. bil. KW 
BURAKOWSKI Czesław - - 1918124 sto strz. l. bil. KW 
BURAMISZCZAK Jan Antoni - - 1917/51 sto strz. 3. bil. ckm. KW 
BURASIEWICZ Zdzisław - - 1923/534 bomb. 3. p. a. plot. 
BURATYŃSKI Michał - - 1919/36 kpr. 3. p. a. ppailc. KW 
BURBA Witold - - 1921/74 strz. 4. bil. KW pol. 17.5.1944 
BURBA Zygmunt - - 1918122 strz. 9. bil. KW 
BURBAN Piotr - - 1913/126 sap. 3. bil. sap. 
BURBUL Adam - - 1918/11 sto sap. 3. bil. sap. KW 
BURBULL Wacław - - 1916128 kpr. 3. bil. sap. 
BURCZYK Aleksiej - - 1909120 strz. 4. bil. KW pol. 5.7.1944 
BURCZYK Bernard - - 19031216 sap. 3. bil. sap. 
BURCZYK Jan - - 1920/303 bomb. 3. p. a. ppailC. 
BURCZYŃSKI Józef - - 1922/312 strz. 6. bil. 
BURCZYŃSKI Mikołaj - - 1905/83 sap. 3. bil. sap. 
BURDA Florian - - 19261191 strz. 3. bil. ckm. 
BURDA Roman Tadeusz - - 1913/ .. kpr. pchr. l. bil. 
BURDANOWICZ Leon - - 1919/108 kail. 3. p. a. ppanc. 
BURD AŚ Jan - - 1900/55 sto strz. l. bu. pol. 17.5.1944 
BURDEL Aleksander - - 1915124 plut. 3. bil. ckm. 
BURDO Julian - - 1914/87 kpr. 3. bil. ckm. KW 
BURDYN Józef - - 1910/318 mjr. l. pal. VM. 5 KW/2I 
BURDYŃSKI Stanisław - - 19161269 ppor. 3. bil. ckm. KW/2I 
BURDYSZEK Jail - - 1915/390 ks. kap. 3. komp. sail. 
BURDZAK Wojciech - - 1917/36 strz. 6. bil. KW 12/ 
BURDZIEJ Bronisław - - 1923120 kail. 3. p. a. plot. 
BURDZIENKO Jan - - 19041286 sap. 3. bil. sap. 
BURDZY Karol - - 1912/38 bomb. 3. p. a. ppailc. KW 
BUREK Antoni - - 19241241 sto sap. 3. bil. sap. 
BUREK Feliks - - 19141390 strz. l. bu. 
BUREK Gerhard - - 1926/625 kail. 2. pal. 
BUREŃ Mikołaj - - 1911/73 strz. 5. bil. 
BURGER Alojzy - - 1923/372 strz. 9. bil. 
BURGHARDT Kazimierz - - 1913119 plut. l. pal. VM. 5 KW 
BURJAN Antoni - - 1900/48 sto sierż. l. bil. 
BURJAN Władysław - - 19221395 strz. 9. bil. 
BURKACKI Stanisław - - 1919/41 kan. 3. p. art. plot. zm. 22.3.1943 
BURKIEWICZ Michał - - 1923/391 strz. J. bn. 
BURLIŃSKI Aleksander - - 191J183 plut. 12. p. ul. pod. 
BURNACKI Tomasz - - 1924/657 kpr. pchr. 7. p. ul. lub. 
BURNEJKO Leon - - 1923/51 kan. l. pal. 
BURO Antoni - - 1900/110 strz. 2. bn. 
BURO Romuald - - 1926/38 szer. 3. bn. lączn. 
BURSA Stanisław - - 1909/5 sierż. 8. bn. 
BURSEWICZ Kazimierz - - 1913/88 st. strz. 6. bn. 
BURSZTYNOWICZ Henryk - - 1909/9 plut. p. ul. karp. 
BURTANOWICZ Franciszek - - 192J154 kan. 2. pal. 
BURTNY Jan - - 1918171 strz. 4. bn. KW 
BURY Czesław - - 1922/30 kpr. pchr. 5. bn. KW 
BURY Ewaid - - 19261209 strz. 9. bn. KW 
BURY Józef - - 19261257 strz. 8. bn. 
BURY Mieczysław - - 1924/5 ppor. 4. bn. KW pol. 17.5.1944 
BURY Tadeusz - - 1924120 st. strz. 7. bn. 
BURY Władysław - - 1924/8 st. strz. 5. bn. KW 
BURYN Michał - - 1904/145 kan. 3. p. a. ppanc. 
BURZAWA Józef - - 1903/147 strz. 2. bn. 
BURZYŃSKI Bolesław - - 1926/145 strz. 4. bn. zm.z r. 12.4.1945 
BURZYŃSKI Florian - - 1914/107 kpr. 3. bn. sap. 
BURZYŃSKI Nikodem - - 1900/109 ul. 7. p. ul. lub. 
BURZYŃSKI Stanisław - - 1924/54 strz. 6. bn. 
BURZYŃSKI Stefan - - 1910/314 por. 3. p. a. ppanc. KW 
BURZYŃSKI Władysław - - 1912126 strz. 2. bn. 
BUSCH Edmund - - 1924/377 strz. 8. bn. 
BUSIEL Kazimierz - - 19051180 kan. 3. pal. 
BUSIUK Andrzej - - 1907/65 ks. kap. d-two dyw. 
BUSK Kazimierz - - 1920120 kpr. J. bn. KW pol. 22.7.1944 
BUSKO Jan - - 1920/340 strz. 9. bn. 
BUSKO Leon - - 1915/88 ul. 7. p. ul. lub. 
BUSSE Paweł - - 1910/66 kpr. 3. p. a. ppanc. KW 
BUSZA Leon - - 1905112 plut. 3. bn. lączn. 
BUSZCZYŃSKI Franciszek - - 1918/118 ul. 12. p. ul. pod. 
BUSZEK Mieczysław - - 1908/13 ppor. 8. bn. KW 
BUSZKA Jan - - 1926/314 strz. 9. bn. 
BUSZMA Mateusz - - 1913/65 kan. 2. pal. 
BUSZYŃSKI Wincenty - - 1916/83 strz. 3. bn. ckm. 
BUŚKO Jan - - 1920/340 strz. 9. bn. 
BUŚKO Leon - - 1915/88 ul. 7. p. ul. lub. 
BUTKIEWICZ Franciszek - - 1914/109 plut. 12. p. ul. pod. 
BUTKIEWICZ Paweł - - 1925/55 st. sap. 3. bn. sap. 
BUTKIEWICZ Stanisław - - 1906/56 plut. 3. p. a. plot. 
BUTKIEWICZ Stanisław - - 19061236 mjr. park mat. 
BUTLAŃSKI Stefan - - 1913/41 st. strz. 2. bryg. KW 
BUTOWSKI Klemens - - 192J1287 strz. l. komp. warszt. 
BUTRYM Kazimierz - - 1920/44 st. strz. 3. bn. ckm. KW 
BUTRYM Szymon - - 1918/14 kan. 3. p. a. ppanc. 
BUTSZEWSKI Gerard - - 1915/ .. kpr. 4. bn. 
BUZA Jan - - 1916/1968 plut. J. pal. 
BUZUK Henryk - - 1908175 st. strz. 3. bn. ckm. 
BUZUK Kazimierz - - 1921122 bomb. l. pal. KW 
BUŻYK Adam - - 1910/8 plut. 3. p. a. ppanc. KW 
BYCHOWIEC Donat - - 1913/34 ppor. 3. bn. KW 
BYCHOWIEC Nicet - - 1909/67 sierż. 6. bn. KW 
BYCHOWSKI Franciszek - - 1897/131 sierż. 3. bryg. 
BYCZEK Rudolf - - 19171277 strz. 18. komp. warszt. 
BYCZEK Stanisław - - 1924/28 ul. p. ul. karp. 
BYCZEK Tadeusz - - 1922178 kpr. l. pal. 
BYCZKO Aleksander - - 1914/81 kan. 3. p. a. ppanc. 
BYCZKOWSKI Antoni - - 1902/43 plut. 2. komp. zaop. zm. 12.12.1943 
BYCZKOWSKI Brunon - - 1923/506 strz. 3. bn. ckm. 
BYCZKOWSKI Ferdynand - - 1925/8 bomb. 3. p. a. plot. KW 
BYCZKOWSKI Izydor - - 1906/37 strz. d-two dyw. KW pol. 6.7.1944 
BYCZKOWSKI Zbigniew - - 191J1 .. ppor. 4. bn. 
BYĆKO Stefan - - 19101213 strz. 5. bn. KW 
BYDNARCZYK Piotr - - 1914/54 st. strz. 6. bn. KW 
BYKOWSKI Aleksy - - 1922/230 st. ul. 7. p. ul. lub. 
BYKOWSKI Czesław - - 1918/ .. szer. 3. szw. żand. 
BYKÓW Grzegorz - - 1921/32 strz. 2. bn. 
BYLINA Piotr - - 1906125 st. szer. l. komp. zaop. 
BRYDZIAK Jan - - 1904/162 st. sap. 3. komp. sap. 
BYRSKI Ignacy - - 1905/131 sierż. pchr. 13. komp. zaop. 
BYRTUS Antoni - - 19251251 kan. 2. pal. 
BYRTUS Władysław - patrz TUROŃ Władysław - - 
BYSKO Stanisław Józef - - 190Jll67 kpt. d-two I bryg. 
BYSTRZYCKI Antoni - - 1919/68 ppor. p. ul. karp. 
BYSTYDZIEŃSKI Tadeusz Józef - - 1922/369 kpr. pchr. 7. p. ul. lub. 
BYSTYDZIEŃSKI Witold Andrzej - - 1918/329 plut. pch. 7. p. ul. lub. 
BYSZKO Bazyli - - 1912/55 kan. 3. p. a. ppanc. 
BYTNER Bronisław - - 1915125 st. strz. 5. bn. 
BYTOM Izydor - - 1913/407 st. strz. 9. bn. 
BYTOMSKI Stanisław - - 1925/403 strz. 3. bn. ckm. 
BZDAWKA Edmund - - 1915/320 strz. 9. bn. 
BZDEK Franciszek - - 1904/17 strz. d-two dyw. 
BZDEGA Franciszek - - 1915171 plut. 7. bn. 
BZDEGA Jan - - 1911/102 plut. 12. p. ul. pod. 
BZDEGA Ludwik - - 1920/334 st. strz. 7. bn. 
BZDYK Józef - - 1925/411 strz. 6. bn. 
BZDYL Leopold - - 1917/5 kpr. 3. bn. lączn. 
BZIK Wacław - - 1909129 kpr. l. komp. warszt. 
BZIUK Józef - - 1916/40 strz. 4. bn. 
BZOWY Stefan - - 1901/60 bomb. l. pal.
CABAJ Czeslaw - - 1913/15 por. 8. bn. VM 5 
CABAN Bronislaw - - 1905/33 strz. 5. bn. 
CABON Ernest - - 19221183 kan. 3. p. a. plot. 
CAJUN Aleksander - - 1922/24 kpr. 3. bn. sap. pol. 17.5.1944 
CAJUN Wladyslaw - - 1927/7 kan. 2. pal. 
CALER Lejzor - - 1913/51 strz. 2. bn. 
CALOW Pawel - - 1915/19 kpr. 2. pal. 
CAŁKA Bronislaw - - 1909/29 szer. 13. komp. zaop. 
CAMRA Stanislaw - - 1909/85 por. 3. pal. KW 
CAP Grzegorz - - 1911/25 bomb. 1. pal. KW 
CAP Henryk - - 1914/28 por. 3. bn. ckm. KW 
CAP ALA Stanislaw - - 1900/57 strz. 1. bn. KW 
CAPAR Michal - - 1925/353 strz. 1. bn. 
CAREWICZ Jan - - 1919/18 strz. 1. bn. KW 
CARIUK Aleksy - - 1916/ .. ppor. 1. bn. 
CARLOW Aleksander - - 1922/22 kan. 2. pal. 
CARUK Michal - - 1910/30 st. szer. 13. komp. zaop. 
CARYK Jan - patrz CUBER Jan - - 
CAWRO wtadyslaw - - 1910/40 ogn. pchr. 3.p.a. plot. 
CĄPALA Ludwik - - 1916/3 kpr. 1. bn. KW pol. 9.8.1944 
CEBULA Antoni - - 1903/17 sap. 3. bn. sap. 
CEBULA Antoni - - 1919/82 st. strz. 3. bn. ckm. KW/2/ 
CEBULA Emil - - 1919/183 ul. 7. p. ul. lub. 
CEBULA Franciszek - - 1921/1 st. ul. p. ul. karp. 
CEBULA Jan - - 1921/254 strz. 4. bn. 
CEBULA Leon - - 1925/362 strz. 2. bn. 
CEBULA Tadeusz - - 1917/17 strz. 2. kom. warszt. 
CEBULA Wincenty - - 1926/262 szer. 1. komp. zaop. 
CEBULAK Alojzy - patrz NIKIEL Alojzy - - 
CEBULSKI Piotr - patrz TREJCHLER Brunon - - 
CECHOSZ Leon - - 19141248 strz. 8. bn. 
CECHRZYCKI Zbigniew - - 19221.. szer. 3.komp.san. 
CEDRO Wladyslaw - - 1914/44 sier:l. 3. bn. sap. KW 
CEDRZYNSKI Tadeusz - - 1911/4 wachm. p. ul. karp. 
CEDZICH Józef - - 19121200 sap. 3. bn. sap. 
CEGIELSKI Stanislaw - - 1913/42 bomb. 1. pal. 
CEGIELSKI Stefan - - 1927/55 strz. 8. bn. 
CEGLARSKI Józef - - 1921/178 szer. 13. komp. zaop. 
CEGLARZ Mieczyslaw - - 1924/16 st. szer. 2. komp. san. KW 
CEGLOWSKI Waldemar - - 1916/82 ppor. 3. bn. KW 
CEJSKA Edmund - ps. TOMASZEWSKI Edmund - - 1920/157 strz. 7. bn. 
CELINSKI Czeslaw - - 1907/16 kpr. park mat. 
CELINSKI Jan - - 1904/9 ogn. 2. pal. 
CELINSKI Leon - - 1924/113 kan. 3. p. a. ppanc. 
CELLER Lejzer - - 1913/51 strz. 2. bn. 
CELMIN Czeslaw - - 1924/84 ul. 7. p. ul. lub. 
CELTNER Zbigniew - - 1925/1 bomb. 3. p. a. plot. 
CELUSTA Franciszek - ps. KUBSKI Józef - - 1913/284 st. strz. 3. bn. ckm. 
CEMBROWSKI Stefan - - 1916/12 plut. 7. bn. KW 
CEMPULIK Rajnhold - - 1926/53 ul. 7. p. ul. lub. 
CEMPURA Ludwik - - 1896/37 chor. 3. szw. :land. 
CENCORA Jan - - 1911/37 strz. d-two dyw. 
CENDROWSKI Julian - - 1918/14 kan. 3. pal. KW 
CENIAWSKI Jan - - 1926/ .. strz. 7. bn. 
CENKALIK Gerhard - - 1925/359 kan. 3. pal. 
CENSNER Stanislaw - - 1913/65 kpr. 7. p. ul. lub. 
CENTARZYNSKI Pawel - - 1926/163 strz. 3. bn. ckm. 
CEPAK Zdzislaw - - 1915/35 kpt. 2. bryg. KW 
CEPOK Franciszek - ps. LAZAR Franciszek - - 19221280 st. strz. 6. bn. 
CEPOK Ludwik - - 1923/140 strz. 5. bn. KW pol. 8.11.1944 
CERANOWICZ Zbigniew - - 1924/4 kpr. pchr. 3. p. a. plot. 
CERBIAN Gustaw - - 19141218 strz. 7. bn. 
CEREKWICKI Feliks - - 1916/43 plut. 3. bn. ckm. KW 
CEYER Józef - - 1909/180 strz. 2. bn. zm. 1.2.1945 
CEZAK Józef - - I927/111 kan. 3. p. a. ppanc. 
CHABALOWSKI Czeslaw - - 1922/4 kpr. 2. komp.zaop. 
CHABALOWSKI Feliks - - 190214 st. ogn. 3. p. a. plot. 
CHABALOWSKI Franciszek - - 1903/38 st. strz. 2. komp. warszt. 
CHABIERA Pawel - - 1909/32 st. strz. 2. bryg. 
CHABIOR Stefan - - 1914/68 kpr. 12. p. ul. pod. 
CHABLO Marian - - 1914/11 st. ul. p. ul. karp. 
CHABOWSKI Czeslaw - - 1922/4 kpr. 2. komp. zaop. 
CHABOWSKI Franciszek - - 1908/148 kpr. 7. bn. 
CHABOWSKI Kazimierz - patrz RADOMSKI Kazimierz - - 
CHABROS Jan - - 1913/12 kpr. 2. bryg. KW 
CHACEWICZ Michal - - 1922/24 st. strz. 3. bn. KW 
CHACHULSKI Stefan - - 1916/13 por. 3. bn. KW /2/ pol. 13.5.1944 
CHACHULSKI Wladyslaw - - 19221169 kan. 2. pal. 
CHACINSKI Wiktor - - 1926/303 strz. 5. bn. 
CHACUK Michal - - 1911/28 kan. 3. p. a. ppanc. KW 
CHACZKO Franciszek - - 1908/10 szer. 2. kom. san. 
CHACZKO Stanislaw - - 1912160 kpr. 1. bn. pol. !2.5.1944 
CHADUKIEWICZ Wladyslaw - - 1911/5 plut. p. ul. karp. 
CHADY Stanislaw - - 1912/118 kan. 3. pal. 
CHAJ Jan - - 1914/15 st. strz. 1. bn. 
CHAJKIN Pawel - - 1908/117 ppor. mgr d-two dyw. 
CHALACZKIEWICZ Leon - - 1926/10 szer. 3. bn. lllczn. 
CHALOWACZ Wincenty - - 1909/14 st. strz. 2. bn. pol. 12.5.1944 
CHALUPA Boleslaw Wladyslaw - - 1919/89 ul. 12. p. ul. pod. pol. 22.3.1944 
CHALUPA Jan - - 1905/39 ul. 7. p. ul. tub. 
CHALUPA Marian - - 1920127 sap. 3. bn. sap. 
CHALUPKO Eugeniusz - - 1924/17 szer. 2. komp. zaop. 
CHAM Jan - - 1918121 st. sap. 3. bn. sap. 
CHAMIELOWSKI Jan - - 1916/83 kpr. 3. bn. ckm. 
CHAMIENIA Mikolaj - - 1908/17 st. strz. 9. bn. KW 
CHAMOT Boleslaw - - 1924/18 st. szer. 2. komp. san. KW 
CHAN Adam - - 1919/65 sap. 3. bn. sap. 
CHARDYBON Pawef - - 1921/167 strz. 9. bn. 
CHAREWICZ Wiktor - - 1926/183 strz. 7. bn. 
CHARKIEWICZ Pawef - - 1914122 st. strz. 6. bn. KW 
CHARKOT Bronislaw - - 1912/19 kpr. 5. bn. KW pol. 17.5.1944 
CHARLEWSKI Zygmunt - - 1900/121 mjr. 3. p. a. plot. 
CHARLINSKI Jan - - 1899128 sieri:. 6. bn. 
CHARO Emil - - 191317 sieri:. 2. bn. 
CHAROWSKI Boleslaw - - 1917/11 sap. 3. bn. sap. 
CHAROWSKI Tadeusz Rafal - - 1911/14 st. strz. 4. bn. 
CHARTOWIUK Teodor - - 19191252 ul. 7. p. ul. lub. 
CHARUBA Wacfaw - - 1922/55 ul. 12. p. ul. pod. 
CHARUBIN Franciszek - - 1905/17 szer. 13. komp. zaop. zm. 7.8.1945 
CHARUTA Aleksander - - 1900/17 plut. 18. komp. zaop. 
CHARYTANSKI Tadeusz - - 1923118 kpr. pchr. 3. bn. KW 
CHARYTONIUK Bazyli - - 1916/34 kpr. 3. bn. sap. 
CHARYTONIUKJózef - - 1917/31 kan. 3. p. a. plot. KW 
CHARYTONOWICZ Kazimierz - - 1920128 st. strz. 5. bn. KW 
CHASINSKI Wiktor - - 1926/303 strz. 5. bn. 
CHASZCZEWSKI Wlodzimierz - - 1907/135 por. 2. komp. warszt. 
CHASZKOWSKI Stanislaw - - 1906/129 por. 12. p. ul. pod. 
CHĄDZYNSKI Jerzy - - 1924/91 strz. I. bn 
CHCINSKI Aleksander - - 1917/12 szer. 2. komp. san. 
CHEBA Wiktor - - 1916/5 st. strz. I. bn. KW 
CHECHLOWSKI Henryk - - 1914/18 sieri:. 5. bn. KW 
CHECHLOWSKI Jan - - 1923120 st. strz. 5. bn. KW 
CHELKOWSKI Aleksander - - 1922/12 kan. 3. pal. 
CHELMICKI Michal Stefan - - 1909/ .. por. 7. bn. 
CHELMINSKI Franciszek - - 1911/27 kpr. 18. komp. zaop. 
CHEMPINSKI Antoni - - 19111140 kpr. 7. bn. 
CHENDYNSKI Boleslaw - - 1906/40 chor. 12. p. ul. pod. KW pol. 8.11.1944 
CHENTKA Eugeniusz - - 1913/169 strz. 6. bn. 
CHEREK Alojzy - - 1925/194 strz. I. bn. 
CHEREK Antoni - - 19261232 strz. 8. bn. 
CHEROK Karol - patrz LUDZINSKI Boleslaw - - 
CHEC Karol - - 1913/83 kpr. 3. bn. sap. 
CHEDOGI Franciszek - - 1908/38 plut. 12. p. ul. pod. 
CHETNIK Zygmunt - - 1923/10 st. strz. I. komp. warszt. 
CHICHLOWSKI Julian - - 1920125 sap. 3. bn. sap. 
CHIDZIK Romuald - - 1904/39 strz. I. bn. KW 
CHILARSKI Wladyslaw - - 1916171 strz. 5. bn. 
CHILCZUK Józef - - 1902/ .. st. sieri:. d-two dyw. 
CHILINSKI Edmund - - 19201259 strz. 2. bn. 
CHILKO Aleksander - - 1916/37 strz. 6. bn. 
CHILKO Dymitr - - 1912/35 strz. 5. bn. KW 
CHILOMER Wladyslaw - - 19131190 ppor. I. pal. 
CHIMCZAK Wlodzimierz - - 1918/106 strz. 2. bn. pol. 10.4.1945 
CHIMICZ Michal - - 1924/170 strz. 4. bn. KW 
CHINA Gerhard - - 19191226 strz. 3. bn. 
CHINC Gerhard - ps. CIESIELSKI Wladyslaw - - 19191226 strz. 3. bn. 
CHINIEWICZ Jan - - 1920/38 st. strz. 2. bn. KW pol. 12.5.1944 
CHINCINSKI Bernard - - 1910/168 st. strz. 5. bn. 
CHINSKI Bronislaw - - 19141214 strz. 9. bn. 
CHITRYK Michal - - 19151109 strz. 9. bn. 
CHLEBEK Franciszek - - 1926/95 strz. 4. bn. 
CHLUBA Engelbert - - 1926/121 strz. I. bn. 
CHLUDZINSKI Wladyslaw - - 1919/38 strz. 4. bn. 
CHLABATY Jan - - 1920/98 kan. 3. pal. 
CHLAPEK Boleslaw - - 1923/100 ul. 7. p. ul. lub. 
CHLOPICKI Antoni - - 1916/148 kpr. 2. bn. KW 
CHLYSTEK Jerzy - - 1923/8 st. szer. 3. bn. łączn. 
CHMARA Eugeniusz - - 1923/ .. kan. 3. p. a. plot. zm.27.9.1942 
CHMARZYNSKIJan - - 1922/115 bomb. 3. pal. KW 
CHMIEL Alojzy - - 19101217 strz. 3. bn. ckm. 
CHMIEL Alojzy - - 19211119 strz. park mat. 
CHMIEL Erwin - - 1925/157 strz. 8. bn. 
CHMIEL Franciszek - - 1925/84 ul. 7. p. ul. lub. 
CHMIEL Henryk - - 1925/361 kan. 2. pal. 
CHMIEL Józef - - 1906116 szer. 13. komp. zaop. 
CHMIEL Józef - - 1926/189 stri. 9. bn. 
CHMIEL Kazimierz - - 1901/34 wachm. d-two dyw. 
CHMIEL Konrad - - 1924/104 st. strz. 3. bn. KW 
CHMIEL Konrad - ps. PONIATOWSKI Paweł - - 1925/336 strz. 8. bn. 
CHMIEL Marian - - 190617 sieri:. d-two dyw. 
CHMIEL Wladyslaw - - 1916/199 ppor. 6. bn. 
CHMIELA Leopold - - 1912/6 plut. I. pal. 
CHMIELAK Tadeusz - - 1919/66 bomb. 3. p. a. plot. 
CHMIELAK Zdzislaw - - 1922/17 bomb. 2. pal. KW 
CHMIELECKI Antoni - - 19091261 strz. 18. komp. warszt. 
CHMIELECKI Bernard - - 1916/443 st. strz. 3. bn. 
CHMIELECKI Jan - - 19131249 ul. 7. p. ul. lub. 
CHMIELECKI Jan - - 1915/611 ul. 7. p. ul. lub. 
CHMIELECKI Józef - patrz ALEKSANDROWICZ Józef - - 
CHMIELEWSKI Bogdan - - 1925/11 bomb. 2. pal. KW 
CHMIELEWSKI Bronislaw - - 190 I /3 st. sieri. I. bn. KW 
CHMIELEWSKI Czeslaw - - 1920/12 bomb. 3. p. a. ppanc. 
CHMIELEWSKI Franciszek - - 1917/4 kpr. 2. pal. 
CHMIELEWSKI Jan - - 19121 .. ppor. 3. bn. ckm. 
CHMIELEWSKI Jan - - 1914/39 kpr. I. bn. KW zm. z r. 9.5.1944 
CHMIELEWSKI Jerzy - - 1923/15 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
CHMIELEWSKI Jerzy Michal - - 1924/64 ppor. 2. bn. KW pol. 14.11.1944 
CHMIELEWSKI Julian - - 1914125 ppor. 4. bn. VM 5 pol. 17.5.1944 
CHMIELEWSKI Marian - - 1907/145 st. strz. 1. bn-. 
CHMIELEWSKI Michal - - 1918/13 st. strz. 1. bn. KW pol. 6.11.1944 
CHMIELEWSKI Miroslaw - - 1925/12 bomb. 3. pal. 
CHMIELEWSKI Pawet- ps. WILCZA WSKI Pawet - - 19121275 strz. 4. bn. 
CHMIELEWSKI Romuald - - 1914/191 plut. 3. bn. lllczn. 
CHMIELEWSKI Stanislaw - - 1914/37 st. strz. 2. komp. san. 
CHMIELEWSKI Stanislaw - - 1919/31 bomb. I. pal. 
CHMIELEWSKI Stefan - - 19151283 strz. 7. bn. 
CHMIELEWSKI Tadeusz - - 1915/13 plut. I. bn. KW pol. 5.7.1944 
CHMIELEWSKI Wiktor Franciszek - - 1917/4 kpr. 2. pal. 
CHMIELIK Franciszek - - 1921/10 kan. 2. pal. 
CHMIELINSKI Alojzy - - 19231221 strz. 2. komp. warszt. 
CHMIELINSKI Czeslaw - - 1920/12 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
CHMIELINSKI Jerzy - - 1923/15 kan. 3. p. a. ppanc. KW 
CHMIELINSKI Teodor - - 1913/191 por. 3. pal. 
CHMIELNICKI Bohdan - - 1922/16 strz. 4. bn. 
CHMIELNICKI Stanislaw - patrz WRONSKI Franciszek - - 
CHMIELOWIEC Michal - - 1913129 sap. 3. bn. sap. 
CHMIELOWIEC Mieczyslaw - - 1915/85 plut. 3. bn. sap. 
CHMIELOWSKI Czeslaw - - . ./ .. kan. 3. p. a. ppanc. 
CHMIELOWSKI Jan - - 1916/83 kpr. 3. bn. ckm. KW 
CHMIELOWSKI Marian - - 1899/88 sieri. 5. bn. 
CHMIELOWSKI Roman - - 19081220 por. 3. pal. 
CHMURA Antoni - - 1919/14 bomb. 2. pal. KW 
CHMURA Franciszek - - 1899/159 kpt. d-two dyw. 
CHMURA Leopold - - 1916/6 kpr. 3. bn. KW 
CHMURA Tadeusz - - 1921/151 kpr. pchr. 3. p. a.ppanc. 
CHMURCZYK Franciszek - - 1910/170 strz. 4. bn. 
CHMURZYNSKI Emil - - 1920/13 kan. 2. pal. KW 
CHOC Mikolaj - - 1925/8 strz. 6. bn. KW 
CHOCHOLSKI Jan - - 1917/127 strz. I. bn. KW 
CHOCHOL Jan - - 1907/1 sieri. d-two dyw. KW 
CHOCIAN Edward - - 1918/15 kan. 3. p. a. plot. 
CHODAK Jan - - 19161200 ppor. 3. pal. 
CHODAK Michal - - 19161203 strz. 3. bn. 
CHODAK Miroslaw - - 1925/6 bomb. I. pal. 
CHODKIEWICZ Hipolit - - 1909123 st. szer. 18.komp. zaop. 
CHODKIEWICZ Stanislaw - - 1925/358 szer. 3. bn. lllczn. 
CHODOROWSKI Aleksander - - 1916/114 por. lek. dr d-two dyw. 
CHODOROWSKI Julian - - 19221291 strz. 4. bn. 
CHODOROWSKI Marian - - 1925/ .. st. strz. 2. bn. 
CHODOROWSKI Waclaw - - 19061202 strz. 7. bn. 
CHODOROWSKI Witold - - 1901/14 kpr. 2. komp. zaop. 
CHODYNICKI Aleksander - - 1902114 szer. 2. komp. san. 
CHODYNICKI Jan - - 1912127 strz. 2. bryg. 
CHODZIDLO Mieczyslaw - - 19241214 szer. 13. komp. zaop. 
CHODZINSKI Czeslaw - - 1913/56 plut. 12. p. ul. pod. 
CHOINA Adam - - 1923123 st. strz. 4. bn. KW 
CHOINSKI Aleksander - - 1917/12 st. szer. 2. komp. san. 
CHOINSKI Julian - - 1919/32 szer. 2. komp. san. KW 
CHOINSKI Julian - - 1919/39 sap. 3. bn. sap. 
CHOJAK Stefan - - 1914/1 st. strz. I. bn. 
CHOJENSKI Franciszek - - 1925/178 strz. 8. bn. 
CHOJNA Michal - - 1904121 st. strz. 3. bn. ckm. KW 
CHOJNA-HORODYNSKI Waclaw - - 1908/116 mjr. 2. pal. 
CHOJNACKI Henryk - - 1916/53 st. szer. 3. bn. lllczn. KW 
CHOJNACKI Henryk - - 1926/191 strz. 8. bn. 
CHOJNACKI Jan - - 1893/3 rtm. 12. p. ul. pod. 
CHOJNACKI Jan - - 1905/132 strz. 4. bn. 
CHOJNACKI Jan - - 1922/10 strz. 5. bn. 
CHOJNACKI Janusz Waclaw - - 1924/35 plut. pchr. 12. p. ul. pod. 
CHOJNACKI Kazimierz - - 1919/44 kpr. I. bn. 
CHOJNACKI Leon - ps. SZYMANSKI Leon - - 19201284 kpr. 7. bn. 
CHOJNACKI Pawet - - 19251292 sap. 3. bn. sap. 
CHOJNACKI Stanislaw - - 19251288 strz. 4. bn. 
CHOJNACKI Wiktor - - 1926/61 strz. 5. bn. 
CHOJNACKI Wladyslaw - - 1908/107 strz. 3. bn. 
CHOJNACKI Wladyslaw - - 1919/47 kpr. 5. bn. pol. 21.11.1944 
CHOJNACKI Zbigniew - - 1903/9 plut. I. pal. 
CHOJNACKI Jan - ps. MARCINIAK Jan - - 19121271 kpr. 3. bn. sap. 
CHOJNOWSKIJan - - 1903/8 sieri. I. komp. zaop. 
CHOJNOWSKI Jan - - 1922/10 st. strz. 5. bn. 
CHOLEKSA Jan - - 1926/194 strz. 9. bn. 
CHOLEWA Emil - - 19221147 st. strz. 4. bn. 
CHOLEWA Franciszek - - 1923/5 strz. 5. bn. KW 
CHOLEWA Jerzy - - 1923/329 strz. I. komp. warszt. 
CHOLEWA Józef - - 1916/5 bomb. 3. pal. 
CHOLEWA Leon - - 1905/14 plut. d-two dyw. 
CHOLEWA Michal - - 1912117 plut. 3. bn. ckm. 
CHOLEWA Stanislaw - - 1906/41 wachm. 12. p. ul. pod. zm. 26.9.1943 
CHOLEWICKI Janusz - - 1904/81 por. d-two dyw. 
CHOLEWIK Karol - - 1922/181 strz. 7. bn. 
CHOLAJ Ludwik - - 1900/25 sierz. 3. komp. san. 
CHOLON Antoni - - 1914/10 plut. p. ul. karp. 
CHOLOTA Stanislaw - - 1918/194 strz. 4. bn. 
CHOMA Józef - - 1913/24 st. strz. 2. bn. KW/2/ 
CHOMA Józef - - 1923/33 st. strz. I. bn. KW 
CHOMA Karol - - 1919/24 bomb. 3. p. a. plot. 
CHOMA Michal - - 1928/23 strz. 3. bn. 
CHOMA Tadeusz - - 1914/14 plut. 3. bn. sap. VM 5 KW 
CHOMA Wladyslaw - - 190211 ppor. d-two dyw. KW 
CHOMACKI Tadeusz - - 1918/52 strz. 3. bn. ckm. 
CHOMCZYK Mikolaj - - 1925/181 strz. 8. bn. 
CHOMEN Andrzej - - 1921/24 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
CHOMEN Wasyl - - 1912130 st. strz. I. bn. KW 
CHOMENTOWSKI Wladyslaw Marian - - 1900128 plut. 2. komp. zaop. 
CHOMET Emil - - 1899/19 st. strz. I. bn. 
CHOMET Izydor - - 1897120 ppor. lek. dr 3. p. a. plot. KW 
CHOMIAK Leon - - 1919/41 kan. 3. pal. 
CHOMIAK Mikolaj - - 1904/31 strz. I. bn. 
CHOMIAK Roman - - 1909126 strz. d-two dyw. 
CHOMICKI Adolf - - 1913/70 por. 3. bn. sap. VM5 KW 
CHOMICZ Grzegorz - - 1915/67 ul. 7. p. ul. lub. 
CHOMICZ Michal - - 1900127 plut. 3. bn. ckm. 
CHOMICZ Rafal - patrz ANGERHOFER Henryk - - 
CHOMICZ Ryszard Jan - - 1921/33 kpr. pchr. 4. bn. KW 
CHOMIK Jan - - 1919/15 kan. 2. pal. 
CHOMIN Jan - - 1909/108 st. strz. 7. bn. 
CHOMIUK Józef - - 1908/101 mjr. dypl. 2. bryg. 
CHOMKO Tadeusz - - 1922/253 ppor. 4. bn. 
CHOMNIAK Mikolaj - - 1904/31 strz. I. bn. KW 
CHOMYN Dymitr - - 1923/13 st. strz. 3. bn. ckm. 
KW - - 
CHOPTYNSKI Józef - - 1921/5 bomb. 3. pal. 
CHOEĄZEWICZ Wladyslaw - - 1902/13 st. sierz. 18. komp. zaop. 
CHORĄZY Marian - - 1913/6 plut. 3. bn. tqczn. 
CHOROBOT Waldemar - - 1924/172 strz. 4. bn. 
CHOROMNIAK Wladyslaw - - 1909/ .. plut. 3. szw. zand. 
CHOROSUCH Nison - - 1924/12 strz. 5. bn. 
CHOROSZEWSKI Kazimierz - - 1898/114 pplk. 3. p. a. ppanc. VM 5 KW 
CHOROSZY Józef - - 1921/11 strz. 5. bn. KW 
CHORPACZ Józef - - 1902120 sierz. 6. bn. 
CHORZELA Henryk - - 1915/154 ul. 7. p. ul. lub. 
CHORZELEWSKI Edmund - - 1923/137 st. strz. 5. bn. 
CHORZELEWSKI Stanislaw - - 1906/147 kpr. d-two dyw. 
CHORZEMPA Boleslaw - - 1923/48 st. ul. 12. p. ul. pod. 
CHORZEMPA Marian - - 1922/14 kan. 3. p. a. plot. 
CHORZEPA Antoni - - 1913/26 sap. 3. bn. sap. KW 
CHORZEPA Stanislaw - - 1923/48 st. ul. 12. p. ul. pod. 
CHOWANIEC Adolf - - 1912/236 strz. 3. bn. 
CHOWANIEC Józef - - 1915/242 strz. 3. bn. 
CHOWANIEC Zygmunt Tadeusz - - 1922/13 kpr. pchr. 3. bn. Iqczn. 
CHOWANIOK Józef - - 1922/160 strz. 2. bn. 
CHRABĄSZCZ Józef - - 1902194 szer. 18. komp. zaop. 
CHRAPALA Wladyslaw - - 1926/45 strz. I. bn. 
CHRAPCZYNSKI Roman - - 1915/11 kpr. I. bn. KW 
CHRAPEK Edward - - 1925/159 strz. 5. bn. 
CHRAPEK Jan - - 1911/129 kpr. I. bn. 
CHRAPICKI Lukasz - - 1905/87 st. strz. d-two dyw. 
CHRAPKIEWICZ Adam - - 1914/193 mjr dypl. I. bn. VM 5 KW/2/ 
CHRAPKIEWICZ Stanislaw - - 19231261 szer. 18. komp. zaop. 
CHRASCINA Józef - - 1916/182 st. strz. 8. bn. 
CHRASCINA Ludwik - - 1925/154 strz. 7. bn. 
CHRASCINA Wladysław - pS. BAJTEK Wladysław - - 19241239 strz. 8. bn. 
CHRĄCHOL Wladysław - - 1919/40 sap. 3. bn. sap. KW 
CHREMPINSKI Zbigniew - - 1923/316 kpr. 12. p. ul. pod. 
CHRIST Jerzy - ps. TOMOCKI Jerzy - - 19231200 strz. 8. bn. 
CHROBAK Marian - - 1913/19 kpr. 8. bn. 
CHROBAK Roman - - 1902/10 kpr. 2. komp. warszt. 
CHROBAK Stefan - - 1921/80 strz. 3. bn. 
CHROBAK Zbigniew Jerzy - - 1923/316 ppor. 3. bn. KW 
CHROBOK Czesław - - 1923/17 strz. 5. bn. KW pol. 9. 4. 1945 
CHROBOK Stefan - - 1912/214 strz. I. kom. warszt. 
CHROBOK Stefan Henryk - - 1921/80 kpr. pchr. d- two dyw. KW 
CHROBOT Waldemar - - 1924/172 strz. 4. bn. 
CHROMICZ Józef - - 1920/16 kpr. 3. pal. KW 
CHROMIK Leon - - 1924/127 st. strz. 3. bn. ckm. 
CHROMIK Maksymilian - - 1925/131 st. szer. 3. bn. Iqczn. 
CHROMINSKI Tadeusz - - 1909/84 kpt. d-two dyw. 
CHROMIUK Maksymilian - - 1926/49 ut. 7. p. ut. lub. 
CHROMNIAK Wladyslaw - - 1909/37 wachm. 3. szwad. 
CHROMY Ignacy - - 19091174 st. strz. 3. bn. ckm. 
CHRONOWSKI Stanislaw - - 1903/10 sieri:. 3. bn. sap. 
CHROSZCZ Roman - - 1925/139 bomb. 1. pal. KW 
CHROSCIELEWSKI Antoni - - 1924/9 kpr. pchr. 3. p. a. plot. 
CHROSCINSKI Jan - ps. JAROCKI Pawet - - 19141295 strz. 5. bn. KW 
CHROSZCZOWSKI Wiktor - - 1910/222 kan. 2. pal. 
CHRUSTOWSKI Czeslaw Edward - - 1921/12 ppor. 1. pal. KW 
CHRUSTOWSKI Henryk - - 1920/99 kan. 3. p. a. plot. 
CHRUSTOWSKI Stanislaw - - 1910/34 bomb. 3. p. a. ppanc. 
CHRUSZCZYK Adam - - 1916/60 kpr. 12. p. ut. pod. 
CHRUSCIANY Stanislaw - - 1915/101 strz. d-two dyw. 
CHRUSCICKI Jan - - 19151206 strz. 2. bn. 
CHRUSCIEL Bronislaw Stanislaw - - 1899/ .. plk. dypl. d-two 1. bryg. VM 4 5 KW /4/ 
CHRUSCIEL Marian - - 1914120 wachm. 3. szw. i:and. 
CHRUSCIEL Wladyslaw - - 1925115 st. strz. 1. bn. KW 
CHRUSCIK Zygmunt - - 1926119 strz. 1. bn. KW 
CHRUSLAK Tadeusz - - 1924/76 strz. 3. bn. ckm. 
CHRYPINSKI Zbigniew Franciszek - - 1922/19 st. ul. 12. p. ul. pod. KW pol. 3.7.1944 
CHRYSZCZANOWICZ Franciszek - - 1913/38 kan. 3. p. a. ppanc. KW 
CHRZAN Wladyslaw - - 1918/81 strz. 7. bn. 
CHRZANOWSKI Bronislaw - - 1906/30 st. strz. 3. bn. ckm. 
CHRZANOWSKI Czeslaw - - 1918/150 strz. 8. bn. 
CHRZANOWSKI Franciszek - - 19221180 st. strz. 7. bn. 
CHRZANOWSKI Henryk - - 1926/64 strz. 6. bn. 
CHRZANOWSKI Henryk - - 1927120 ut. 7. p. ut. lub. 
CHRZANOWSKIJan - - 19131206 st. szer. 1. komp. zaop. 
CHRZANOWSKI Marian - - 1913/64 plut. 12. p. ut. pod. 
CHRZANOWSKI Marian - - 1920123 st. strz. 3. bn. KW 
CHRZANOWSKI Mieczyslaw - - 19201270 kan. 3. p. a. plot. 
CHRZANOWSKI Tadeusz - - 19261235 szer. 3. bn. Illczn. 
CHRZANOWSKI Zenon - - 1926/297 strz. 8. bn. 
CHRZĄSTEK Jozef - - 1914/12 kpr. 1. bn. 
CHRZĄSZCZ Alojzy - - 19221161 strz. 7. bn. 
CHRZĄSZCZ Boleslaw - - 191211 st. strz. d-two dyw. 
CHRZĄSZCZ Wladyslaw - - 1896/81 st. sieri:. 3. bn. KW 
CHRZĄSZCZ Wladyslaw - - 1911/16 strz. 4. bn. KW 
CHRZONOWSKI Bronislaw - pS. KRZEMINSKI Bronislaw - - 1921/153 st. strz. 7. bn. 
CHRZONOWSKI Henryk - - 1926/64 strz. 1. bn. 
CHUCHER Edward - - 1916/9 ppor. 2. bn. KWI2/ 
CHUCHLA Julian - - 1920/6 ppor. 2. pal. KW 
CHUCHLA Marian - - 1912/10 sieri:. 4. bn. 
CHUCHRA Mieczyslaw - - 1922125 kpr. pchr. 3. pal. KW 
CHUDOBA Bronislaw - - 1923/9 st. strz. 13. komp. warszt. 
CHUDOWOLSKI Wladyslaw - - 1908/30 strz. 3. bn. 
CHUDY Jozef - - 1902121 kpr. 3. bn. sap. 
CHUDY Mieczyslaw - ps. CHUDZINSKI Mieczyslaw - - 1926/80 st. strz. 1. bn. KW 
CHUDYBA Jan - - 1926/302 strz. 4. bn. 
CHUDZIAK Michal - - 1914/46 st. strz. 2. bn. 
CHUDZIK Adam - - 1896123 st. sieri:. d-two dyw. 
CHUDZIK Jan - - 19181208 strz. 1. bn. 
CHUDZIKIEWICZ Tadeusz - - 1918122 ppor. 3. bn. sap. KW pol. 18.7.1944 
CHUDZIKIEWICZ Zdzislaw - - 1922/11 kpr. pchr. 3. pal. 
CHUDZINSKI Leon - - 19191257 strz. 9. bn. 
CHUDZINSKI Marian - - 1924/14 strz. 4. bn. KW pol. 12.5.1944 
CHUDZINSKI Mieczyslaw - patrz CHUDY Mieczyslaw - - 
CHUDZINSKI Zbigniew - - 1921/151 st. strz. 9. bn. 
CHUDZIO Bronislaw - - 1908/301 ppor. d-two ozt. 
CHULEK Tadeusz - - 1914/6 plut. p. ut. karp. 
CHURSA Piotr - - 1915/36 ul. p. ul. karp. 
CHWAL Aleksander - - 1913/33 strz. 1. bn. KW 
CHWALINSKI Franciszek - - 1914/42 plut. 1. bn. 
CHWAL Antoni - - 1916/4 kpr. 1. pal. 
CHWALEK Franciszek - - 1926/195 strz. 9. bn. 
CHWALEK Stefan - - 1905120 kan. 3. p. a. plot. 
CHWARSZCZYNSKI Jan - - 19191266 szer. 3. kom. san. KW 
CHWASTA Czeslaw - - 1921/16 st. strz. 3. bn. ckm. 
CHWASTA Julian - - 1919126 st. strz. 3. bn. ckm. zm. 2.9.1945 
CHWASTEK Jozef - - 19061128 mjr 2. pal. VM 5 KWI2/ 
CHWASTEK Zygmunt - - 1924/89 strz. d-two own. 
CHWASZCZUK Grzegorz - - 1920/40 kan. 2. pal. KW 
CHWESIUK Nikita - - 1910/8 sieri:. 4. bn. KW 
CHWESIUK Wojciech - - 1900123 pluto 3. bn. sap. 
CHWIECKO Mikolaj - - 1920120 kan. 3. p. a. ppanc. 
CHWIEDUK Jozef - - 1900/43 kpr. d-two dyw. 
CHWIESIUK Konstanty - - 1909128 plut. 3. p. a. ppanc. 
CHWIESZCZENIK Jan - - 1923/324 strz. 1. bn. 
CHWISTEK Emil - - 1926/299 strz. 9. bn. KW 
CHWOLA Stefan - - 1925/189 strz. 3. bn. ckm. 
CHYB Stefan Piotr - - 1910/7 sierz. 2. bn. KW 
CHYLEWSKI Maksymilian - - 1918/159 bomb. 3. pal. KW 
CHYLINSKI Anatol - - 1923/49 kpr. pchr. 12. p. ul. pod. 
CHYLINSKI Bernard - - 1914/196 plut. 7. bn. KW 
CHYLINSKI Piotr - - 1906/37 plut. 12. p. ul. pod. 
CHYLINSKI Wiktor - - 1923/165 szer. 3. komp. san. 
CHYLA Franciszek - ps. KASPER Józef - - 1924/201 strz. 3. bn. ckm. 
CHYLA Franciszek - - 1925/267 szer. 2. komp. zaop. 
CHYLLA Jan - - 1911/3 plut. 2. bn. 
CHYMICZEWSKI Zygmunt - - 1918/8 st. strz. 2. bryg. 
CHYRANSKI Karol - - 1906/81 st. strz. 3. bn. 
CIACIUCH Stanislaw - - 1906/2 kpr. 8. bn. 
CIALOWICZ Wiktor - - 1913/16 st. strz. 3. bn. 
CIAPA Ignacy - - 1924/450 strz. 9. bn. 
CIAPA Kazimierz - - 1926/330 strz. 2. bn. 
CIARKOWSKI Franciszek - - 1914/99 strz. 3. bn. 
CIARKOWSKI Stefan - - 1926/304 sap. 3. bn. sap. 
CIASKA Jan - - 1907/159 strz. 3. bn. 
CIASTKO Ferdynand - - 1921/13 ul. p. ul. karp. 
CIĄGLEWICZ Stanislaw - - 1919/28 strz. 7. bn. 
CIĄGLO Jan - - 1923/319 strz. I. bn. 
CIBOROWSKI Zygmunt - - 1909/18 strz. 3. bn. 
CICEN Hieronim - - 1914/256 strz. 4. bn. 
CICH Michal - - 1919/28 sap. 3. bn. sap. 
CICHACKI Andrzej - - 1915/25 strz. 8. bn. 
CICHALEWSKI Eugeniusz - - 1905129 ppor. 13. komp. zaop. KW 
CICHECKI Jan Boleslaw - - 1905/3 kpr. 2. pal. KW zm.26.6.1945 
CICHECKI Józef - - 1913/167 strz. 6. bn. 
CICHECKI Zygfryd - - 1923/128 strz. 3. bn. ckm. 
CICHOCKI Aleksander - - 1919/5 kpr. 8. bn. KW 
CICHOCKI Andrzej - - 1915/25 strz. 8. bn. 
CICHOCKI Jan - - 1910/39 plut. 5. bn. 
CICHOCKI Józef - - 1911/113 plut. 7. p. ul. lub. 
CICHOCKI Julian - - 1911/17 mjr 7. bn. KW/3/ 
CICHOCKI Piotr - - 19221293 strz. 5. bn. 
CICHOCKI Tadeusz - - 1913/19 st. sierz. 4. bn. VM 5 
CICHOCKI Tadeusz - - 1916/1 st. szer. 3. bn. Illczn. 
CICHOMSKI Stanislaw - - 1919/79 st. strz. 3. bn. ckm. KW 
CICHON Ginter - - 1925/83 ul. 7. p. ul. lub. 
CICHON Jan - - 1912/4 plut. d-two ad. 
CICHON Józef - - 1919/237 st. szer. 18. komp. zaop. 
CICHON Pawet - - 1924/122 strz. 6. bn. 
CICHON Stanislaw - - 1925/259 strz. 18. komp. warszt. 
CICHOSZ Józef - - 19131218 strz. 7. bn. 
CICHOWICZ Maksymilian - - 1909/6 ppor. 4. bn. KW pol. 17.5.1944 
CICHOWICZ Zbigniew - - 1922/1 bomb. 3. p. a. ppanc. 
CICHOWSKI Czeslaw - - 1917125 kpr. 5. bn. KW 
CICHOWSKI Józef - ps. STACHOWSKI Józef - - ... ./ .. kpr. d-two dyw. 
CICHOWSKI Stanislaw - - 1916/146 strz. I. bn. KW 
CICHY Boleslaw - - 1924/108 strz. 4. bn. 
CICHY Jan - - 19141209 plut. 3. bn. Illczn. 
CICHY Józef - ps. BRANCZYK Józef - - 1912/161 strz. 9. bn. 
CICHY Józef - - 1915/193 st. strz. 7. bn. 
CICHY Józef - - 1920/36 st. strz. I. komp. warszt. 
CICHY Józef - - 1924/106 st. strz. 3. bn. ckm. 
CICHY Maksymilian - - 1920/134 strz. I. bn. 
CICHY Stanislaw - - 1920/46 strz. 2. bn. KW 
CICHY Wladyslaw - - 1924/19 kpr. 2. bn. KW 
CIECHAN Wladyslaw - - 1916/11 sierz. 2. bn. KW 
CIECHANOWICZ Boleslaw - - 1908/22 kpr. 3. p. a. plot. 
CIECHANOWICZ Konstanty - - 1917/8 bomb. 2. pal. 
CIECHANOWICZ Stanislaw - - 1918/34 st. strz. 3. bn. pol. 4.7.1944 
CIECHANOWICZ Wincenty - - 1904/66 st. strz. 2. bn. 
CIECHANOWICZ Wladyslaw - - 1924/20 kpr. 5. bn. KW 
CIECHANOWSKI Edmund - ps. HRABIA Jerzy - - 19231281 st. strz. 5. bn. KW 
CIECHANOWSKI Piotr - - 1916/33 bomb. 3. p. a. plot. 
CIECHANOWSKI Stanislaw - - 1897/2 sierz. 18. komp. zaop. 
CIECHONSKI Stanislaw - - 191412 plut. I. bn. KW 
CIECIEL Roman - - 1911/228 strz. 8. bn. 
CIECIERA Zygmunt - - 1909/7 plut. 3. pal. 
CIECIUCH Bronislaw - - 1921/93 st. szer. 18. komp. zaop. 
CIECIUCH Piotr - - 1914/64 plut. 7. p. ul. lub. KW 
CIECIURA Czeslaw - - 1924/11 kpr. 3. p. a. plot. 
CIECIURA Jan - - 1910/6 sierz. 4. bn. KW 
CIECKIEWICZ Jan - - 1901/86 ppor. 3. bryg. 
CIEJKO Józef - - 1900/14 kpr. I. komp. san. 
CIELECKI Henryk - - 1916/2 kpr. 2. pal. 
CIELECKI Wladyslaw - - 1907/47 st. ul. 12. p. ul. pod. 
CIELEZEWICZ Józef - - 1904123 kan. 3. p. a. plot. 
CIELINSKI Jan - - 1924/30 st. strz. 18. komp. zaop. 
CIELUCH Piotr - - 1914/143 kpr. 8. bn. 
CIELUSZAK Czeslaw - - 1925/211 strz. 7. bn. 
CIEMALA Franciszek - ps. ZUKOWSKI Kazimierz - - 19131283 strz. 7. bn. 
CIEMALA Rudolf - - 1923/163 strz. 9. bn. 
CIEMIERSKI Edward - - 1909/14 ul. p. ul. karp. zm. 12.7.1942 
CIEMKA Anastazy - - 1906/157 strz. 2. bn. 
CIEMPKA Stanislaw - - 1908/74 szer. I. komp. zaop. 
CIENKOWSKI Stanislaw - - 1913/177 ppor. d-two own. 
CIEPIELA Jan - - 1906/162 st. strz. 18. komp. warszt. 
CIEPLAK Czeslaw - - 191812 p1ut. pchr. 3. bn.łączn. 
CIEPLAK Jozef - - 1900/30 kpr. 3. p. a. ppanc. 
CIEPLIK Henryk - - 1909/5 kpr. 1. bn. KW 
CIEPLINSKI Alfons - - 1917/123 st. strz. 1. bn. KW 
CIEPLINSKI Mieczyslaw - - 19261227 strz. 3. bn. ckm. 
CIEPLOK Maksymilian - - 19121226 strz. 3. bn. ckm. 
CIEPLUCH Franciszek - - 1912/185 st. szer. 3. komp. san. 
CIEPLUCHA Stanislaw - - 1923/185 strz. 7. bn. 
CIEPLUCH Leon - - 1911/137 strz. 1. bn. 
CIEPLY Paweł - - 1908/124 strz. 3. bn. zm. 16.3.1945 
CIEPLY Tadeusz - - ... ./ .. ppor. 3. p. a. ppanc.· 
CIERACH Edward - - 1916/38 ppor. 3. pal. VM 5 KW 
CIERESZKO Wladyslaw - - 1916120 strz. 2. bn. 
CIERLICKI Emanuel - - 19231260 strz. 3. bn. ckm. 
CIERNIAK Stanislaw - - 19161201 strz. 1. bn. 
CIERNIOCH Brunon - - 19131233 strz. park mat. 
CIERPIAL Wladyslaw - - 1915/84 st. strz. 3. bn. ckm. KWI2/ pol. 11.4.1945 
CIERPICKI Wacław Sławomir - - 1901/8 sierz. 3. bn. łączn. 
CIERPIK Wincenty - ps. TOMCZAK Wincenty - - 1920/179 kan. 3. pal. 
CIERPKA PaweJ - - 1916/149 st. strz. 18. komp. warszt. 
CIESlA Reinhold - - 1925/164 st. strz. 9. bn. 
CIESIELCZYK Jan - - 1912/23 strz. 5. bn. zm. 16.10.1943 
CIESIELCZYK Wladyslaw - - 1922/23 szer. 2. komp. san. 
CIESIELSKI Antoni - - 1912/195 strz. 3. bn. 
CIESIELSKI Jan - - 1913/193 kpr. 2. bn. 
CIESIELSKI Jan - - 1919/43 strz. 6. bn. 
CIESIELSKI Lucjan - - 1926/301 strz. 4. bn. 
CIESIELSKI Marian - - 1914/45 kpr. 2. bn. KW 
CIESIELSKI Mieczyslaw - - 1920126 st. strz. 6. bn. pol. 31.7 .1944 
CIESIELSKI Rafal Bernard - - 1911/157 ks. kap. 7. p. ul. lub. KW 
CIESIELSKI Stefan - - 1923/102 strz. 4. bn. 
CIESIELSKI Wladyslaw - patrz CHINC Gerhard - - 
CIESINSKI Michal - - 1910122 strz. 2. bn. 
CIESIOLKA Leon - - 1909/11 strz. 5. bn. 
CIESIUN Adam - - 1915/53 strz. 4. bn. 
CIESZYNSKI Klemens - - 1914/82 p1ut. 3. bn. sap. 
CIESLA Alfred - - 19121235 kan. 3. pal. 
CIESLA Boleslaw - - 19211255 szer. 1. komp. san. 
CIESLA Jan - - 1913/8 kpr. p. ul. karp. 
CIESLA Jozef - - 1896/5 sierz. d-two dyw. zm. 20.11.1945 
CIESLA Jozef - - 1900/61 sierz. 1. komp. zaop. 
CIESLA Reinhold - - 1925/164 st. strz. 9. bn. 
CIESLAK Boleslaw - - 1906120 plut. 3. p. a. ppanc. 
CIESLAK Boleslaw - - 1912/68 kpr. 4. bn. KW zm. z r. 5.8.1944 
CIESLAK Jan - - 1905/10 kan. 3. p. a. ppanc. 
CIESLAK Jozef - - 1900124 p1ut. 13. komp. zaop. 
CIESLAK Konstanty - - 1908/3 kpr. 3. bn. sap. 
CIESLAK Mieczyslaw - - 1914/140 kan. d-two ad. 
CIESLAK Szczepan - - 1922/43 sap. 3. bn. sap. KW 
CIESLAK Tadeusz - - 1915/9 kpr. 3. pal. pol. 8.11.1944 
CIESLAK Zygmunt - - 1913/86 strz. 1. bn. pol. 5.7.1944 
CIESLAR Jozef - - 1923/325 strz. 3. bn. 
CIESLAR Michal - - 1925/111 st. strz. 4. bn. KW 
CIESLAR Paweł - - 19081251 st. strz. d-two dyw. 
CIESLAR Rudolf - - 1925/132 szer. 3. bn. łączn. 
CIESLAR Wladyslaw - - 1925/160 szer. 3. komp. san. 
CIESLEWICZ Leon - - 1908/8 plut. 3. pal. 
CIESLEWICZ Stanislaw - - 1915/16 por. 5. bn. VM 5 KW/2/ 
CIESLIK Alfred - - 1925/141 bomb. 1. pal. KW 
CIESLIK Henryk - - 1913/198 st. strz. 4. bn. 
CIESLIK Jakub - - 1908/68 kan. 3. p. a. ppanc. 
CIESLIK Jerzy - - 1924/121 strz. 3. bn. ckm. 
CIESLIK Jozef - - 1910/196 strz. park mat. 
CIESLIK Jozef - - 19151256 strz. 7. bn. 
CIESLIK Piotr - - 1926/102 kan. 3. p. a. plot. 
CIESLIK Wilhelm - - 1902/ .. kpr. 3. bn. ckm. 
CIESLIK Wilhelm - - 1915/226 kpr. 18. komp. warszt. 
CIESLIK Zbigniew - - 1912/171 por. 3. p. a. plot. 
CIESLIKOWSKI Leszek - - 1920/15 ppor. 1. pal. KW 
CIESLUK Michal - - 1914/66 kpr. 12. p. ul. pod. KW 
CIESNIOWSKIJozef - - 1907125 st. sap. 3. bn. sap. 
CIECIEL Roman - - 19111228 st. strz. 8. bn. 
CIEGLEWICZ Stanislaw - - 1919128 strz. 7. bn. 
CIESZCZYK Jozef - - 1921/30 st. szer. 2. komp. zaop. 
CIJUNSKIS Pranas - - 19091211 strz. 2. bn. pol. 20.4.1945 
CIMACHOWICZ Franciszek Kazimierz - - 1918/3 bomb. 2. pal. KW 
CIMALA Eryk - - 1906/ .. ks. kap. d-two dyw. 
CIMALA Eryk - - 1924/453 ul. 7. p. ul. lub. 
CIMERMAN Henryk - - 1913/43 st. strz. 3. bn. ckm. 
CIMIEGA Jozef - - 19131257 strz. 3. bn. ckm. 
CINNER Michal - - 1919/64 bomb. 2. pal. pol. 7.3.1945 
CIOCH Jozef - - 19071208 kpt. 1. bn. 
CICHON Jozef - - 1911/13 plut. 3. bn. sap. 
CIOKAN PaweJ - - 1911/35 strz. 5. bn. 
CIOLEK Mieczyslaw - ps. CZERWINSKI Mieczyslaw - - 1925/158 strz. 8. bn. 
CIOROCH Wladyslaw - - 1915/15 kpr. 2. bn. KW 
CIOSEK Boleslaw - - 1914/89 ul. 12. p. ul. pod. pol. 22.5.1944 
CIOSKA Bogumin - - 1915/189 strz. 3. bn. 
CIOSKA Jan - - 1907/159 strz. 3. bn. 
CIOSKA Jan - patrz FORMER Ernest - - 
CIOSMAK Józef - patrz OLSZEWSKI Józef - - 
CIOSMAK Józef - - 1924/102 st. strz. 2. bn. 
CIPA Ludwik - ps. NOWINSKI Ludwik - - 1926/175 strz. 18. komp. warszt. 
CIPKO Józef - - 1911123 szer. 18. komp. zaop. 
CISEK Tomasz. 1912/122 ppor. lek. 7. p. ul. lub. - - 
CISINSKI Michal - - 1910122 strz. 2. bn. 
CISKOWSKI Leon - - 1925/352 strz. 1. bn. 
CISKOWSKI Stanislaw - - 1921/132 st. strz. 3. bn. ckm. 
CISLAK Jan - - 1912/55 ul. 7. p. ul. lub. 
CISON Tadeusz - - 1910/4 kpr. 3. bn. łączn. 
CISZ Tadeusz - - 1912121 plut. 1. komp. zaop. 
CISZEWICZ Feliks - ps. CISZEWSKI Feliks - - 1909/17 kpr. 3. bn. ckm. 
CISZEWSKI Feliks - patrz CISZEWICZ Feliks - - 
CISZEWSKI Jan - - 1917/1 plut. 3. pal. KW pol. 11.8.1944 
CISZEWSKI Stanislaw - - 1916/81 plut. pchr. 3. bn. KWI2/ 
CISZEWSKI Zbigniew - patrz MROZEK Sylwester - - 
CISZKIEWICZ Maciej - - 1920/39 strz. 2. bn. 
CISLAK Jan - - 1912/55 ul. 7. p. ul. lub. 
CITAK Jan - - 1920/9 plut. 4. bn. pol. 22.11.1944 
CITKO Bronislaw - - 1900/6 plut. 1. komp. san. 
CITKO Stanislaw - - 1918124 st. strz. 6. bn. KW 
CITTERMAN Bernard - - 1924/85 ul. 7. p. ul. lub. 
CITYNSKI Zbigniew - - 1924121 sap. 3. bn. sap. KW 
CIUBA Wojciech - - 1910/17 strz. 6. bn. 
CIUCKA Jan - - 1914/83 sierz. 3. bn. sap. KW 
CIUKSZA Aleksander - - 1905116 st. szer. 2. komp. zaop. 
CIULIK Fryderyk - - 1917/90 sap. 3. bn. sap. KW 
CIULA Konstanty - - 1921/108 strz. 4. bn. 
CIULA Mieczyslaw - - 1913/13 st. strz. 1. bn. KW 
CIUNEL Józef - - 1909/9 kpr. 3. bn. łączn. 
CIUPA Franciszek - - 1907/147 kpr. 2. komp. zaop. 
CIURA Stefan - - 19221290 strz. 3. bn. ckm. 
CIURAJ Jan - - 1906/133 strz. 4. bn. 
CIWINSKI Marcin - - 1924/304 strz. 3. bn. 
CMELA Wladyslaw - - 191712 kpr. 3. bn. łączn. 
COGIEL Edward - - 1926/93 strz. 4. bn. 
COGIEL Jerzy - - 1926/73 strz. 1. bn. KW 
CONDEK Edmund - patrz ZDROJEWSKI Edmund - - 
CONER Zygmunt - ps. CONEROWSKI Zygmunt - - 19151211 szer. 3. szw. zand. 
CONEROWSKI Zygmunt - patrz CONER Zygmunt - - 
COP Edward - - 1922127 strz. 3. bn. KW 
COPIK Alojzy - - 19151212 strz. 8. bn. 
CORNIK Norbert - - 1913/194 strz. 7. bn. 
COSZKA Józef - patrz KUNZ Jan - - 
CUBEL Ewald - - 19261208 strz. 1. bn. KW 
CUBER Jan - ps. CARYK Jan - - 19081140 strz. 7. bn. 
CUBER Jan - ps. POREBA Jan - - 1914/336 strz. 9. bn. 
CUC Ryszard - - 19261192 strz. 7. bn. 
CUCH Stefan - - 1913/44 kpr. 3. bn. sap. KW pol. 19.8.1944 
CUCHUN Konstanty - - 1906/11 st. strz. 3. bn. KW 
CUDAJ Teofil - - 1926/71 bomb. 1. pal. 
CUDEK Bronislaw - - 1915/61 kpr. 7. p. ul. lub. 
CUDNIEWICZ Edmund - - 1905/128 strz. 8. bn. 
CUDZICH Józef - - 1914/ .. ppor. 2. bn. 
CUPAL Antoni - - 1904/16 strz. 1. bn. 
CUPEK Wladyslaw - - 1923/ .. st. szer. 3. szw. zand. 
CUPRlAK Stefan - - 1912/129 kpr. I. pal. 
CUPRYK Mikolaj - - 1907/9 st. strz. 2. bryg. KW 
CUPRYK Wladyslaw - - 1915124 kpr. pchr. 6. bn. 
CUPRYK Wladyslaw - - 1919/99 st. ul. 12. p. ul. pod. 
CUPRYS Wladyslaw - - 1914121 plut. 5. bn. KW 
CURUK Leon - - 19201260 strz. 3. bn. 
CURYLO Stanislaw - - 1915/7 kpr. p. ul. karp. 
CWAJNA Wladyslaw - - 1913/9 bomb. 3. pal. KW 
CWALINA Stanislaw - - 1919/48 strz. 3. bn. 
CWENAR Bronislaw - - 1922/317 strz. 2. bn. 
CWIELUCH Marian - - 1919/95 plut. 7. p. ul. lub. 
CWIL Henryk - - 19201183 strz. d-two dyw. 
CWILICH Jankiel - - 1921/25 bomb. 2. pal. KW 
CWYNAR Henryk - - 19261234 szer. 3. bn. łączn. 
CWYNAR Jan Ignacy - - 1904/38 plut. 7. p. ul. lub. KW 
CWYNAR Michal - - 190112 st. ogn. 3. p. a. ppanc. KW 
CYBIS Jan - - 1923/164 st. strz. 9. bn. KW 
CYBULA Antoni - - 1918/121 kan. 3. p. a. ppanc. 
CYBULA Jan - - 1906/19 st. sierz. 2. bn. 
CYBULA Jan - - 19211223 strz. park mat. 
CYBULKO Wladyslaw - - 1905/4 kpr. pchr. 4. bn. 
CYBULSKI Andrzej Adolf - - 1907126 kpr. 5. bn. KW 
CYBULSKI Antoni - - 1917/16 st. strz. 3. bn. 
CYBULSKI Bronislaw - - 19221289 kpr. 8. bn. 
CYBULSKI Jan - patrz DRYS Edmund - - 
CYBULSKI Jan - - 1900/92 strz. 4. bn. 
CYBULSKI Mikolaj - - 1915120 kpr. 2. pal. KW 
CYBULSKI Roman - - 19221268 szer. I. komp. zaop. 
CYBULSKI Stefan - - 1901/15 sierz. 2. bryg. 
CYCAK Wladyslaw - - 1918127 st. szer. 1. komp. zaop. 
CYCEN Jan - - 1923/38 szer. 2. komp. san. 
CYCEN Józef - - 1910/16 szer. 2. komp. san. 
CYCHOL Jan - - 1897114 sierz. 6. bn. KW 
CYCHON Konstanty - - 1906/11 st. strz. 3. bn. KW 
CYCON Piotr - - 190512 plut. 1. komp. zaop. 
CYFKA Tadeusz - ps. PILAT Tadeusz - - 1925/335 strz. 7. bn. 
CYGAN Antoni - - 1915/18 strz. 4. bn. 
CYGAN Kazimierz - - 1907/81 strz. 3. bn. ckm. 
CYGAN Michal - - 1923/16 st. strz. 6. bn. KW 
CYGANEK Piotr - - 1904112 st. sierz. 8. bn. KW 
CYGANIK Edward - - 1922122 kpr. 5. bn. KW 
CYGANIK Jan - - 1922/6 sap. 3. bn. sap. 
CYGANIK Mieczyslaw - - 1924/6 szer. 3. bn. łączn. KW 
CYGANCZUK Andrzej - - 1910/60 p1ut. 18. komp. warszt. 
CYGELMAN Samuel - - 1921/6 st. strz. 1. komp. warszt. 
CYGIPALLO Grzegorz - - 1919/35 bomb. 1. pal. 
CYJAK Jan - - 1926/328 kan. 1. pal. 
CYKOWSKI Mieczyslaw - - 1925/5 kan. 3. p. a. plot. KW 
CYLWIK Antoni - - 1910/33 sap. 3. bn. sap. 
CYMANOWSKI Edmund - - 19251266 szer. 1. komp. zaop. 
CYMBALINSKI Wiktor - - 1906/4 st. sierz. 1. komp. warszt. 
CYMBALISTA Wojciech - - 19091158 por. mgr 13. komp. zaop. KW 
CYMBAL Michal - - 1920118 kan. 3. p. a. plot. 
CYMBOR Franciszek - - 1919/317 strz. 4. bn. 
CYMERMAN Henryk - - 1913/43 st. strz. 3. bn. ckm. 
CYNAR Stanislaw - - 19051121 ks. kap. mgr d-two dyw. KW 
CYNKA Edmund - ps. BRZOSKA Franciszek - - 1918/122 strz. 8. bn. 
CYPPEL Alfred - - 19251289 strz. 5. bn. 
CYRAN Ryszard - - 1908/123 st. strz. 4. bn. 
CYRANKOWSKI Idzi - - 1923/334 st. strz. 3. bn. 
CYRANSKI Józef - - 1902/77 sap. 3. bn. sap. 
CYRANSKI Karol - - 1906/81 st. strz. 3. bn. 
CYRMAN Aleksy - - 1916123 st. strz. 6. bn. KW 
CYROLlCZEK Jan - - 1918126 strz. 3. bn. 
CYRON Józef - - 1926/92 szer. 3. komp. san. 
CYRULIK Karol - - 1921/2063 strz. 3. bn. 
CYSKA Wladyslaw - ps. URBANSKI Wladyslaw - - 1914/335 kpr. 9. bn. 
CYWINSKI Alojzy - patrz KOSCINSKI Alojzy - - 
CYWINSKI Józef - - 1916/8 st. strz. 1. bn. KW 
CZABAK Józef - - 19121224 strz. 9. bn. 
CZABAN Aleksander - - 1913/68 kpr. 12. p. ul. pod. KW 
CZABAN Piotr - - 1922/3 kpr. 1. bn. KW 12/ 
CZABAN Wlodzimierz - - 1916/35 kan. 2. pal. 
CZABANOWICZ Zygmunt - - 1908/18 kpr. p. ul. karp. 
CZABANSKI Stanislaw - - 1913/ .. kpr. pchr. 4. bn. 
CZABOCKO Jan - - 1924/10 st. strz. 2. bn. KW pol. 23.6.1944 
CZABROWSKI Edward - - 1907/3 bomb. 2. pal. 
CZACHOROWSKI Józef - - 1924/152 bomb. I. pal. 
CZACHOWSKI Edmund - - 19251210 strz. 8. bn. 
CZACZEK Wilhelm - patrz CZAKAN Wilhelm - - 
CZACZKA-RUCINSKI Zbigniew - - 192117 kpr. pchr. 3. bn. sap. KW 
CZACZKOWSKI Kazimierz - - 1922120 st. strz. 3. bn. ckm. KW 
CZACZUK Stefan - - 1919/175 sap. 3. bn. sap. 
CZAJA Augustyn - - 19191223 strz. 3. bn. 
CZAJA Edward - - 1918120 strz. 5. bn. 
CZAJA Henryk - - 19141195 kpr. 3. bn. sap. 
CZAJA Józef - - 19261193 strz. 7. bn. 
CZAJA Stanislaw - patrz CZYZ Waldemar - - 
CZAJA Waclaw - - 1910/81 st. sierz. 7. bn. KWI2/ 
CZAJA Wiktor - - 1926170 strz. 3. bn. ckm. 
CZAJER Augustyn - patrz SCHAEFER Augustyn - - 
CZAJKA Andrzej - - 1911/10 kpr. 3. p. a. plot. 
CZAJKA Erhard - - 1925/188 strz. 3. bn. ckm. 
CZAJKA Jan - - 1918/5 kpr. 18. komp. zaop. 
CZAJKA Ludwik - - 1921/83 st. sap. 3. bn. sap. 
CZAJKA Mieczyslaw - - 1923125 st. strz. 6. bn. KW 
CZAJKA Mieczyslaw - - 1925124 plut. pchr. 12. p. ul. pod. KW 12/ 
CZAJKA Stanislaw - - 1909/30 strz. 3. bn. ckm. KW 
CZAJKA Stefan - - 1919/164 kan. 3. pal. 
CZAJKA Wiktor - - 1926170 strz. 3. bn. ckm. 
 
CZAJKO Bogdan - - 1915/261 plut. pchr. 3. p. a. plot. 
  
Data urodzenia 15.08.1915. Był w Wojsku Polskim, 3 Strzelców Karpackich następnie 1. Korpus Pancerny następnie Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia numer Army 30036824 w Wielkiej Brytanii 
inf. Keith Brooker
 
 
 
 
 
 
 
 
CZAJKO Mieczyslaw - - 1923126 st. strz. 6. bn. KW 
CZAJKOWSKI Aleksander - - 1911120 kpr. 2. komp. san. KW 
CZAJKOWSKI Alojzy - - 1920/113 ul. 7. p. ul. lub. 
CZAJKOWSKI Bazyli - patrz TYMKOWICZ Bazyli - - 
CZAJKOWSKI Dyonizy - - 19261256 strz. 18. komp. warszt. 
CZAJKOWSKI Henryk - patrz ZIOLKOWSKI Boleslaw - - 
CZAJKOWSKI Hubert - - 19151200 kpr. 7. p. ul. lub. 
CZAJKOWSKI Jan - - 1914/81 kpr. 3. bn. 
CZAJKOWSKI Jan - - 1918/ .. strz. 8. bn. 
CZAJKOWSKI Jerzy - - 1913120 plut. 3. bn. łączn. 
CZAJKOWSKI Lucjan Józef - - 1912/82 por. d-two dyw. 
CZAJKOWSKI Mieczyslaw - - 1923/262 sap. 3. bn. sap. 
CZAJKOWSKI Mikolaj - - 1919/115 szer. 3. bn. Illczn. 
CZAJKOWSKI Piotr - - 1909/1 st. sap. 3. bn. sap. KW 
CZAJKOWSKI Roland - - 1920/3 wachm. pchr. p. ul. karp. 
CZAJKOWSKI Roman - - 1910/180 kpt. park mat. 
CZAJKOWSKI Stanislaw - - 1916/40 st. strz. 1. bn. KW 
CZAJKOWSKI Tadeusz - patrz KRUMHOLZ Tadeusz - - 
CZAJKOWSKI Urban - - 1902116 st. sierz. 6. bn. 
CZAJKOWSKI Walter - - 1915/160 szer. 3. bn. Illczn. 
CZAJKOWSKI Wladyslaw - - 1918/46 st. sap. 3. bn. sap. KW 
CZAJKOWSKI Wladyslaw - - 1919/68 st. strz. d-two dyw. 
CZAJKOWSKI Wlodzimierz - - 1906/10 szer. 13. komp. zaop. 
CZAJKOWSKI Zygmunt - patrz TRETKOWSKI Zygmunt - - 
CZAKAN Wilhelm - ps. CZACZEK Wilhelm - - 1916/159 strz. 7. bn. 
CZAKON Karol - - 1926/187 strz. 9. bn. 
CZAKWIN Aleksander - - 1902/17 st. sap. 3. bn. sap. KW 
CZALDERNA Ernest - - 1924/451 strz. 8. bn. 
CZAMARA Jozef - - 1920/271 kan. 3. p. a. plot. 
CZAMARA Stefan - - 1911/111 ul. 7. p. ul. lub. 
CZANDERNA Karol - - 1925/64 ul. 7. p. ul. lub. 
CZAPA Ignacy - - 1924/450 strz. 9. bn. 
CZAPARA Stefan - - 1924/136 strz. 5. bn. pol. 23.11.1944 
CZAPKOWICZ Michal - - }902/21 st. strz. 6. bn. KW pol. 22.6.1944 
CZAPLA Gerard - - 1925/161 strz. 7. bn. 
CZAPLA Gerhard - - 1926/62 strz. 6. bn. 
CZAPLA Ryszard - - 1926/94 strz. 4. bn. 
CZAPLEWSKI Fryderyk - - 1920/136 strz. I. bn. KW zm. z r. 30.5.1945 
CZAPLEWSKI Marian - - 1926/65 strz. 1. bn. 
CZAPLICKIA1eksander - - 1917/28 sieri:. 5. bn. VM 5 KW/2/ 
CZAPLICKI Stanislaw - - 1902/118 por. mgr aud. d- two dyw. 
CZAPLICKI Witold - - 1899/12 kpr. d-two dyw. KW 
CZAPLINSKI Adolf - - 1917/96 strz. 3. bn. ekm. 
CZAPLINSKI Kalikst - - 1923/37 st. strz. 6. bn. KW 
CZAPOR Stanislaw - - 1920/24 strz. 6. bn. KW 
CZAPOR Wladyslaw - - 1924/22 st. strz. 6. bn. pol. 17.5.1944 
CZAPOROWSKI Lucjan Walenty - - 1904/24 ppor. d-two dyw. 
CZAPP Jan - - 1919/248 st. strz. 9. bn. 
CZAPRANSKI Bogdan - - 1922/8 strz. 5. bn. 
CZAPROWSKI Jozef - - 1914/26 strz. 5. bn. 
CZAPROWSKI Jozef Zygmunt - - 1914/69 kpr. 12. p. ul. pod. 
CZAPSKI Alfons - - 1915/45 kpr. I. komp. san. 
CZAPSKI Jan - - 1910/19 por. park mat. 
CZAPSKI Jozef - - 1906/8 st. strz. 4. bn. 
CZARDYBON Pawel - - 1921/167 strz. 9. bn. 
CZARDYBON Teofil - - 1915/204 kpr. 8. bn. 
CZARKOWSKI Alojzy - - 1912/34 plut. 2. komp. zaop. 
CZARKOWSKI Edward - - 1926/298 strz. 7. bn. 
CZARKOWSKI Stefan - - 19261304 sap. 3. bn. sap. 
CZARNAK Tadeusz - - 1919/61 kan. I. pal. KW 
CZARNAS Jan - - 1920124 kan. I. pal. zm. 25.12.1943 
CZARNECKI Alfons - - 1909/185 st. strz. 8. bn. 
CZARNECKI Antoni - - 1925/69 strz. I. bn. KW 
CZARNECKI Augustyn - - 1923/118 kpr. 5. bn. 
CZARNECKI Franciszek - - 1921/173 strz. 8. bn. 
CZARNECKI Jozef - - 1906/146 bomb. 2. pal. 
CZARNECKI Jozef - - 1911/146 strz. 8. bn. 
CZARNECKI Jozef - patrz ARASZEWSKI Alojzy - - 
CZARNECKI Karol - - 1923/12 bomb. pehr. 3. p. a. plot. 
CZARNECKI Kazimierz - - 1898/29 sieri:. park mat. 
CZARNECKI Kazimierz - - 19261214 strz. 4. bn. 
CZARNECKI Konstanty - - 1918/10 strz. 5. bn. 
CZARNECKI Ludwik - - 1911/127 por. I. bn. 
CZARNECKI Marian - - 1918/12 bomb. I. pal. 
CZARNECKI Roman - - 1925/60 strz. 2. bn. 
CZARNECKI Stanislaw - - 1910/36 bomb. 3. pal. 
CZARNECKI Stanislaw - - 1911/81 plut. 3. bn. sap. KW 
CZARNECKI Stanislaw - - 1919127 bomb. 3. p. a. ppane. KW 
CZARNECKI Wladyslaw - - 1918/23 strz. 3. bn. 
CZARNECKI Wladyslaw - - 1922/59 ppor. 7. p. ul. lub. KW 
CZARNECKI Wladyslaw Sylwester - - 1908/37 plut. 12. p. ul. pod. KW 
CZARNIAK Feliks - - 1922/198 strz. 9. bn. 
CZARNIAK Jozef - - 1924/31 strz. 3. bn. 
CZARNIAK Ludwik - - 1901/24 sieri:. 6. bn. 
CZARNIECKI Aleksander - - 1919125 szer. 3. bn. l CZARNIECKI Alfons - patrz RICHERT Alfons - - 
CZARNIECKI Gustaw - - 1917122 ppor. 3. komp. san. 
CZARNIECKI Henryk - patrz SZUCA Maksymilian - - 
CZARNIECKI Wladyslaw - - 1922/37 bomb. 2. pal. 
CZARNIECKI Zbigniew - - 1908126 sieri:. pehr. 3. bn. ekm. 
CZARNIECKI Zygmunt - - 1899/53 st. strz. 5. bn. 
CZARNIECKI Zygmunt - patrz SCHWARZ Zygfryd - - 
CZARNIK Henryk - - 1905/1 st. sieri:. I. komp. zaop. 
CZARNIK Ludwik - - 1901/24 sieri:. 6. bn. 
CZARNOHORSKI Gustaw - - 1913/14 st. strz. 3. bn. 
CZARNOJAN Zygmunt - - 1921/128 st. strz. 2. komp. warszt. 
CZARNOLEWSKI Szymon - - 1917/3 bomb. I. pal. 
CZARNOWSKI Franciszek - - 1904/110 sap. 3. bn. sap. 
CZARNOWSKI Stefan - patrz BERT Benno - - 
CZARNY Andrzej - patrz ZA WISZA Gustaw - - 
CZARNY Stanislaw - - 1914/8 kapr. 3. p. a. ppane. KW 
CZARNYNOGA Teofil - - 1925/166 strz. 5. bn. 
CZASNOJC Jan - - 1918/45 st. strz. 3. bn. ekm. KW 
CZASNOJC Wincenty - - 1912/33 kan. 3. p. a. ppane. 
CZAUDERNA Karol - - 1925/64 ul. 7. p. ul. lub. 
CZAUSZ Feliks - - 1926/159 kan. 3. p. a. ppane. 
CZAUZ Jan - - 1919/37 sto strz. 6. bn. KW pol. 27.10.1944 
CZAWLYTKO Piotr - - 1913/165 ul. 7. p. ul. lub. 
CZAYKOWSKI Andrzej - - 1912/150 rtm. 12. p. ul. pod. 
CZĄSTKA Tadeusz - - 1905/8 plut. 2. komp. zaop. 
CZECH Emil - - 1908/81 wachm. 3. szw. żand. 
CZECH Emil - - 1926/190 strz. 7. bn. 
CZECH Jan - patrz WALIWANDER Jan - - 
CZECH Jerzy - - 1921/45 kpr. pchr. 7. p. ul. lub. VM 5 KW 
CZECH Karol - - 1926/96 strz. 4. bn. 
CZECH Kazimierz - - 1919/7 strz. 6. bn. pol. 3.7.1944 
CZECH Ryszard - - 1924/137 sto strz. 9. bn. 
CZECH Stanisław - - 1921120 sto strz. 4. bn. KW 
CZECH Władysław - - 1922/7 sto strz. 5. bn. KW 
CZECHOWICZ Aleksander - - 1905121 plut. 5. bn. KW 
CZECHOWICZ Jan - - 1909/12 szer. 13. komp. zaop. 
CZECHOWICZ Marcin - - 1898/18 kpt. 8. bn. KW 
CZECHOWICZ Marian - - 19221190 strz. 4. bn. 
CZECHOWICZ Zygfryd - - 1911/11 kpr. 3. pal. 
CZECHOWSKI Jan - - 1919/60 sto strz. 9. bn. 
CZECHOWSKI Jan - - 19191280 strz. 3. bn. ckm. 
CZECHOWSKI Karol - - 1891/41 chor. 3. bn. VM 5 KW 
CZECHOWSKI Piotr - - 1899/13 plut. d-two dyw. zm. 20.7.1943 
CZECHOWSKI Wiesław - - 1925122 kpr. 12. p. ul. pod. 
CZECHOWSKI Władysław - - 192512 sto szer. 3. bn. łączno KW 
CZECZOTKO Piotr - - 1908/7 st. strz. 6. bn. 
CZECZURKO Feliks - - 19221295 sap. 3. bn. sap. 
CZEDIWODA Kurt - - 19251291 strz. 6. bn. 
CZEGLIK Czesław - - 1917/9 kpr. pchr. 3. bn. sap. VM 5 KW 
CZEKAJ Eugeniusz - - 1924/3 szer. 2. komp. san. 
CZEKALA Stanisław - - 1914/16 kpr. 2. bn. KW/2I pol. 4.12.1944 
CZEKALOWSKI Zdzisław - - 1908/119 ppłk. dypl. 3. bn. VM 4 5 
CZEKANOWSKI Tadeusz - - 1924/312 kan. 3. p. a. ppanc. 
CZEKOŃSKI Marian Zbigniew - - 1907/7 st. strz. 3. bn. ckm. 
CZELLNIK Engelbert - - 1915/3 kpt. d-two ad. KW 
CZEMIERKO Michał - - Mieczysław 1904/76 strz. 5. bn. 
CZEMIERZEWSKI Michał - - 1902/90 kpr. 4. bn. 
CZEMODUROW Aleksander - - 1918/47 kpr. pchr. 2. bn. 
CZEMPA Ryszard - ps. CZEMPOWSKI Ryszard - - 1923/152 strz. 7. bn. 
CZEMPIEL Franciszek - - 1926/91 szer. 3. komp. san. 
CZEMPIEL Henryk - - 1917/130 kpr. d-two dyw. 
CZEMPIK Wiktor - - 1920/7 st. strz. pchr. 2. bn. KW 
CZEMPOWSKI Ryszard - patrz CZEMPA Ryszard - - 
CZENCZEK Franciszek - - 1909/162 st. sap. 3. bn. sap. 
CZEŃCZEK Stanisław - - 1904/8 kpr. 3. bn. sap. KW pol. 12.5.1944 
CZEPCZYK Władysław - - 1923/323 strz. 18. komp. warszt. 
CZEPEK Bolesław - - 1920/14 kan. 3. p. a. plot. 
CZEPEK Józef - ps. ROGOWSKI Józef - - 19141294 kpr. 7. bn. 
CZEPEK Wacław - - 1900122 chor. d-two dyw. 
CZEPEK Władysław - - 1904/5 kpr. p. ul. karp. 
CZEPELLO Witold - - 1925/9 sto strz. 6. bn. KW 
CZEPKOWSKI Aleksander - - 19091263 szer. l. komp. san. 
CZEPNIK Wiktor - - 1920/7 st. strz. pchr. 2. bn. KW 
CZEPULKOWSKI Mieczysław Jerzy - - 1913/60 szer. 3. bn. łączno 
CZEPURKOWSKI Adam - - 1910/111 st. strz. 4. bn. 
CZERCZYK Trofim - - 1916/45 st. ul. 7. p. ul. lub. 
CZERECH Józef - - 1913128 plut. 2. bn. 
CZERECHOWICZ Józef - - 1906/ .. por. 3. bryg. 
CZEREDRECKI Franciszek - - 1910/5 sierż. 2. komp. san. 
CZEREKWICKI Feliks - - 1916/43 plut. 3. bn. ckm. KW 
CZEREMCHA Antoni - - 190312 plut. 4. bn. KW 
CZEREPOWICZ Ignacy - - 1909/94 bomb. 2. pal. 
CZEREŚ Franciszek - - 1912/7 st. strz. 1. bn. 
CZEREŚ Stanisław - - 1908121 st. sierż. 3. bn. ckm. KW 
CZEREWACZ Jan - - 1915128 plut. 3. p. a. plot. 
CZERKASZYN Wiesław - - 1917126 plut. 2. pal. 
CZERKAWSKI Bolesław - - 1923/31 plut. pchr. 2. bn. KW 
CZERKAWSKI Jerzy - - 1919/166 ppor. 2. bn. KW 
CZERKAWSKI Kazimierz - - 1922/81 kpr. 6. bn. 
CZERKAWSKI Marek - - 1923/ l kpr. 2. pal. 
CZERKAWSKI Tadeusz Mieczysław - - 1919/62 ppor. 3. pal. VM 5 
CZERKIS Stefan - - 1914/36 kpr. 8. bn. 
CZERKO Stanisław - - 1919/52 kpr. 3. bn. sap. KW 
CZERNATOWICZ Bolesław - - 191012 plut. 1. komp. warszt. 
CZERNECKI Augustyn - - 1923/118 strz. 5. bn. 
CZERNECKI Jan - - 1918/4 kpr. 2. bn. 
CZERNECKI Władysław - - 1922159 ppor. 7. p. ul.lub. 
CZERNER Jerzy - - 1897/103 strz. 1. komp. warszt. 
CZERNIAK Karol - - 19141255 strz. 7. bn. 
CZERNIAK Michał - - 1907/99 kpr. 7. p. ul. lub. 
CZERNIAK Stanisław - - 1917124 strz. 4. bn. 
CZERNIAK Stanisław - - 1925/192 strz. 4. bn. 
CZERNIAK Szymon - - 1921127 strz. 5. bn. zm. z r. 5.7.1944 
CZERNIAKIEWICZ Mikołaj - - 1912128 bomb. 1. pal. 
CZERNIAKOWSKI Jerzy - - 1906/6 kpr. 2. bn. KW 
CZERNIAWSKI Jan - - 1915/44 strz. 1. bn. KW 
CZERNIAWSKI Karol - - 1919/34 strz. d-two dyw. 
CZERNIAWSKI Michał - - 1922/38 szer. 2. komp. zaop. 
CZERNIAWSKI Rościsław - - 1925/3 kan. 3. pal. 
CZERNIAWSKI Władysław - - 1899127 kpr. 4. bn. 
CZERNIAWSKI Władysław - - 1915/31 strz. 1. bn. 
CZERNICKI Antoni - - 1914/192 kplo 3. p. a. ppanc. 
CZERNICKI Stanisław - - 1906123 p1ulo pchr. 18. komp. zaop. 
CZERNIEJ Stanisław - - 1927/5 kan. 2. pal. 
CZERNIEJEWSKI Kazimierz - - 1924126 szer. 2. komp. zaop. 
CZERNIEWSKI Mieczysław - - 1901/80 slo strz. 3. bn. ckm. 
CZERNIK Czesław - - 19251207 strz. 2. bn. 
CZERNIK Edmund - - 1923/34 kpr. pchr. 3. szw. żand. KW 
CZERNIK Karol - - 19141255 plulo 7. bn. 
CZERNIK Ludwik - - 19221210 strz. 3. bn. 
CZERNIK Marian - - 1921/18 szer. 2. komp. san. KW 
CZERNIK Roman - - 1925/180 strz. 9. bn. 
CZERNIK Wincenty - - 1925/74 strz. 3. bn. KW 
CZERNIS Witold - - 1925/7 strz. 5. bn. 
CZERNKOWSKI Franciszek - - 1916/7 plulo 4. bn. KW 
CZERNY Tadeusz - - 18981115 kplo 2. pal. 
CZERNY Władysław - - 1907111 szer. 1. komp. zaop. 
CZERPAK Aleksander - - 1923/ .. strz. 2. bn. 
CZERSKI Jan - - 1912/141 slo strz. 1. bn. KW 
CZERSKI Paweł - - 19221200 strz. 7. bn. 
CZERW Stanisław - - 1899/3 plut. 3. p. a. plot. 
CZERWIEC Jan - - 1921/99 ul. 7. p. ul. lub. 
CZERWIEC Mieczysław - - 1916114 kpr. 18. komp. zaop. 
CZERWIK Roman - - 19251180 sto strz. 9. bn. 
CZERWIŃSKI Alfons - - 1903/3 strz. 18. komp. warszt. 
CZERWIŃSKI Alfons - - 1924/130 kpr. 9. bn. 
CZERWIŃSKI Alojzy - - 1919/81 plut. 3. bn. KW pol. 22.6.1944 
CZERWIŃSKI Bolesław - ps. SKOWROŃSKI Bolesław - - 19211283 sto strz. 7. bn. 
CZERWIŃSKI Franciszek - - 19101205 strz. 5. bn. 
CZERWIŃSKI Jan - - 1899/1 kan. 2. pal. 
CZERWIŃSKI Jan - patrz ZIELIŃSKI Józef - - 
CZERWIŃSKI Mieczysław - - 19121228 kpr. 3. p. a. plot. 
CZERWIŃSKI Mieczysław - patrz CIOŁEK Mieczysław - - 
CZERWIŃSKI Stefan - - 19091156 kpt. 18. komp. warszt. 
CZERWIŃSKI Zygmunt - - 1915/1 plut. 1. bn. KW 
CZERWlONKA Alfons - - 19261231 strz. 7. bn. KW 
CZERWIWIEC Stanisław - - 1919/58 strz. 5. bn. KW 
CZERWONKA Marian - - 1920/ .. kpr. 2. pal. 
CZERWONKA Stanisław - - 1917/18 sto strz. 6. bn. 
CZERWONKA Witold - - 1922126 kpr. 6. bn. 
CZESAK Emil - - 1914/50 plut. l. bn. KW 
CZESAK Franciszek - - 1914117 ppor. 8. bn. VM 5 KW 
CZESAK Józef - - 1915/4 kpr. 3. p. a. ppanc. KW/2/ pol. 22.4.1945 
CZESKI Witold - - 1907121 kpr. 3. bn. lączn. 
CZESNULEWICZ Florian - - 1922/9 strz. 5. bn. zm. z r. 27.7.1944 
CZESNULEWICZ Stanisław - - 1916127 slo strz. 3. bn. KW 
 
CZESZCZEWIK Stanisław - - 1917/34 ppor. l. komp. zaop.
  
 
 
zdjęcie nadesłała Teresa Kluba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CZESZYK Jan - - 191212 sto ul. p. ul. karp. 
CZEŚNIKOWSKI Adam - - 1921117 strz. 6. bn. 
CZEŚNIKOWSKI Stanisław Mieczysław - - 19181215 ppor. 8. bn. 
CZETANOWSKI Tadeusz - - 1924/ .. kan. 3. p. a. ppanc. 
CZETOWICZ Kazimierz - - 1911/22 sierż. l. bn. 
CZEZOWSKI Aleksander - ps. TRACZYK Aleksander - - 19241238 sto strz. 5. bn.
CZICH Mikołaj - - 19191244 strz. 7. bn. 
CZINCZOLL Alojzy - - 19191222 strz. 5. bn. KW zm. z r. 19.8.1944 
CZMER Władysław - - 1905/6 plut. 3. bn. lączn. 
CZMIEL Franciszek - - 1898/49 kpr. 4. bn. 
CZOGAŁA Gerard - - 19201255 kan. l. pal. 
CZOGAŁA Jan - - 1924/150 strz. 7. bn. 
CZOGIEL Grzegorz - - 1926/52 ul. 7. p. ul. lub. 
CZOŁKIN Grzegorz - - 1907/5 kpr. d-two dyw. 
CZOP Edward - - 1913/5 plut. 3. bn. lączn. 
CZOP Władysław - - 1904/3 sto sierż. 3. bn. lączn. 
CZOPIK Józef - - 1915/81 por. 4. bn. VM 5 KW 
CZOPKA Józef - - 1925/360 kan. l. pal. 
CZOPKO Włodzimierz - - 1921/32 ppor. 3. bn. sap. KW 
CZORA Alfons - - 1910/176 strz. 7. bn. 
CZORAN Aleksander - - 1912/50 strz. 7. bn. KW zm. z r. 5.8.1944 
CZORTEK Władysław - - 19191234 szer. 13. komp. zaop. 
CZORTEK Józef - patrz GUSS Oskar - - 
CZOSKA Franciszek - - 1921/127 slo strz. 3. bn. ckm. KW 
CZOSNEK Jan - - 19111216 sto strz. d-two dyw. 
CZOSNOWICZ Tadeusz - - 1926/158 kan. 3. p. a. ppanc. 
CZOSNOWSKI Jan - - 19091114 strz. 3. bn. ckm. 
CZUBA Bolesław - - 1922/110 sto strz. 3. bn. KW 
CZUBA Bolesław - - 1923/34 strz. 3. bn. KW 
CZUBA Edmund - - 19141232 strz. d-two own. 
CZUBA Jerzy - - 1927/112 kan. 3. p. a. ppanc. 
CZUBA Stanisław - - 1926/319 strz. 8. bn 
CZUBAJ Wacław - - 1922146 sL strz. 2. bn. KW 
CZUBAK Bolesław Jan - - 1910/9 por. mgr 6. bn. VM 5 KWI2/ 
CZUBAK Józef - - 1907/8 plut. 6. bn. KW pol. 3.7.1944 
CZUBAK Stafan - - 1907/41 ul. 7. p. ul. lub. 
CZUBAŃSKI Antoni - - 1919/325 strz. 2. bn. 
CZUBAR Włodzimierz - - 1907/4 pluL 3. bn. sap. 
CZUBATY Jarosław - - 1921/ .. strz. 3. bryg. 
CZUBEK Alfons - - 1925/134 st. strz. l. bn. 
CZUBEK Alfons - ps. NEŻYŃSKI Antoni - - 1905/63 pluL l. bn. KW 
CZUBEK Bolesław - - 1915/19 sL strz. 2. bn. zm. 27.12.1942 
CZUBEK Zygmunt - - 1909/172 sL strz. 3. bn. 
CZUBIK Jan - - 1917/15 strz. l. bn. KW 
CZUBIN Franciszek - - 19121196 strz. 4. bn. 
CZUBKOWSKI Edmund - - 1921/282 sL strz. 9. bn. 
CZUBREWICZ Aleksander - - 1915/30 szer. 2. komp. san. 
CZUBRYT Michał - - 1911/9 sL szer. 3. bn. lączn. 
CZUCHAJ Jan - - 19201219 strz. park mat. 
CZUCHNICKI Michał - - 1924123 strz. 6. bn. pol. 26.10.1944 
CZUCHNICKI Władysław - - 1924128 strz. 6. bn. KW 
CZUCHRAJ Tomasz - - 1914/43 strz. 3. bn. 
CZUDAJ Karol - - 1926/66 strz. 3. bn. ckm. 
CZUDEK Paweł - - 1911/130 sL strz. 5. bn. KW 
CZUDIAK Franciszek - - 1914/52 sierż. 7. bn. 
CZUDOWSKI Grzegorz - - 1920/94 kan. l. pal. KW 
CZUDZIAK Franciszek - - 1914/52 sierż. 7. bn. KW 
CZUDZINOWICZ Arkadiusz - - 1907/6 st. ogn. 2. pal. 
CZUKOWICZ Aleksander - - 1926/186 strz. 9. bn. 
CZULAK Rudolf Józef - - 1915/12 por. l. bn. KW 
CZUŁKOWSKI Stefan - - 1921/4 sL ul. p. ul. karp. 
CZUŁOWSKI Józef - - 1917/10 sL strz. 2. bn. KW 
CZUŁUPYN Włodzimierz - - 19141265 strz. 3. bn. 
CZUMA Franciszek - - 1904/33 pluL 3. p. a. plOL 
CZUMIK Marian - - 1911/26 pluL 3. bn. 
CZUPA Bernard - ps. KWIATKOWSKI Bogdan - - 1917/171 strz. 6. bn. 
CZUPICH Bronisław - - 1922121 strz. 4. bn. 
CZURYK Adam - - 1916/19 st. szer. 13. komp. zaop. 
CZURYŁO Antoni - - 1908/19 sierż. 2. komp. warszt. 
CZUSZEL Brunon - - 1922128 strz. 4. bn. 
CZUSZEL Romuald - - 1905/7 kpr. 2. komp. san. zm. 15.I.ł944 
CZWACZKA Michał - - 19221279 strz. 8. bn. 
CZWARKIEL Michał - - 1922129 strz. 2. bn. 
CZWORTEK Jan - - 1923/168 strz. 8. bn. 
CZYKUŃ Stefan - - 1904120 szer. l. komp. san. 
CZYLOK Stefan - - 1926/74 bomb. l. pal. 
CZYPIONKA Jan - - 19111215 sap. 3. bn. sap. 
CZYPIONKA Rafał - - 19141203 plut. 18. komp. zaop. 
CZYPUŁKOWSKI Wacław - - 1905/18 sap. 3. bn. sap. 
CZYRKO Antoni - - 1920/37 strz. 2. bn. KW 
CZYRNIK Zygfryd - - 1926/54 ul. 7. p. ul. lub. 
CZYRSKI Józef - - 190213 sierż. 13. komp. zaop. 
CZYŻNIAK Julian - - 1911/1 sL szer. l. komp. san. 
CZYŻ Andrzej - - 1922/199 strz. 7. bn. 
CZYŻ Eryk - - 1921/135 strz. 18. komp. warszL 
CZYŻ Franciszek - - 1907/167 strz. 8. bn. 
CZYŻ Grzegorz - - 1909/49 st. strz. 9. bn. 
CZYŻ Henryk - - 19221292 strz. 5. bn. 
CZYŻ Jan - - 1909/15 sap. 3. bn. sap. 
CZYŻ Jan - - 19131214 strz. 6. bn. 
CZYŻ Jan - patrz TUMULKA Jan - - 
CZYŻ Józef - - 1908/9 ogn. 3. pal. KW 
CZYŻ Piotr - - 1912/53 pluL 7. p. ul. lub. 
CZYŻ Waldemar - ps. CZAJA Stanisław - - 1909/159 kpr. l. bn. 
CZYŻEWICZ Bronisław - - 1919129 sap. 3. bn. sap. zm. 13.5.1945 
CZYŻEWICZ Edward - - 1911/6 ppor. 4. bn. 
CZYŻEWICZ Jan - - 192215 sL szer. l. komp. zaop. 
CZYŻEWICZ Roman - - 1903/18 kpr. 2. komp. san. 
CZYŻEWICZ Władysław - - 1915/5 kpr. l. komp. san. 
CZYŻEWSKI Antoni - - 1905/135 kpr. 3. bn. sap. 
CZYŻEWSKI Bronisław - patrz KALWA Bronisław - - 
CZYŻEWSKI Hieronim - - 1901/33 pluL 3. bn. 
CZYŻEWSKI Paweł - - 1922/158 strz. l. bn. 
CZYŻEWSKI Stanisław - - 1906/17 strz. 3. bn. KW 
CZYŻKOWSKI Bolesław - - 19221 .. sL strz. 3. bn. 
CZYŻNIKOWSKI Edmund - - 1924/452 strz. 5. bn. 
CZYŻYK Adam - - 1904/4 sierż. l. komp. san. 
CZYŻYK Teodor - - 1926/15 szer. 3. bn. lączn. 
 
 
 
 
ĆMIEL Alojzy - - 19101217 strz. 3. bn. ckm. 
ĆMIEL Alojzy - - 19211219 strz. park maL 
ĆMIEL Józef - - 19221294 szer. 3. komp. san. 
ĆMOK Wilhelm - - 1923/121 st. strz. 3. bn. ckm. 
ĆWIAK Lucjan - - 1909/199 plut. park maL 
ĆWIEK Bernard - - 19151201 strz. 7. bn. 
ĆWIELONG Edward - ps. ASNYK Adam - - 1925/382 strz. 6. bn. KW 
ĆWIELONG Jan - - 19201254 kan. l. pal. 
ĆWIELUCH Marian - - 1919/95 plut. 7. p. ul. lub. 
ĆWIENK Ryszard - - 1926/69 strz. 5. bn. zm. 24.6.1945 
ĆWIERTNIAK Władysław - - 1903/4 sL ogn. 3. p. a. ploL 
ĆWIGOŃ Bronisław - - 1914123 sierż. 5. bn. VM 5 KWI2/ 
ĆWIK Ludwik - - 192312 sL szer. l. komp. zaop. 
ĆWIKAŁOWSKI Leon - - 1923/122 strz. 6. bn. KW 
ĆWIKLIK Józef - - 1927/6 kan. l. pal. KW pol. 5.12.1944 
ĆWIKLIŃSKI Bernard - patrz ŁUBKOWSKI Alfons - - 
ĆWIKLIŃSKI Franciszek -ps. ZAKRZEWSKI Franciszek - - 1915/194 st. strz. 8. bn. 
ĆWIKLIŃSKI Zygmunt - - 1919/127 st. ul. 7. p. uł. lub. 
ĆWIKŁA Alojzy - - 19151284 plut. 3. bryg. 
ĆWIKŁA Edward - - 1911/31 ogn. 3. p. a. plot. KW 
ĆWIKŁA Henryk - - 1921/280 kpr. 9. bn. 
ĆWIKŁA Józef - - 1924/8 strz. 6. bn. KW 
ĆWIKŁA Zygmunt - - 1920121 strz. 4. bn. KW/2/ zm. z r. 5.7.1944 
ĆWIKŁOWSKI Leon - - 1922120 strz. 6. bn. 
ĆWIKOWSKi Wacław - - 1903/16 kpr. d-two dyw. 
ĆWIRKO Adam - - 1923/11 kan. 3. p. a. plot. 
ĆWIRKO Józef - - 1910123 st. sap. 3. bn. sap. KW 
 
 
 
DAC Michał - - 1924/36 strz. 2. bn. 
DACHNOWICZ Józef - - 1921/39 kan.!. pal. KW 
DACIUK Andrzezj - - 1894126 kpr. 1. komp. san. 
DACKO Edward - - 1922129 kpr. 2. bn. KW 
DADAJ Kazimierz - - 1913/82 st. strz. 3. bn. 
DADEJ Józef - ps. FRANKOWICZ Józef - - 1916/179 st. strz. 3. bn. KW 
DADESZKO Bogdan - - 1926/14 ul. 12. p. ul. pod. 
DAHLKE Alfons - - 1913/184 strz. 5. bn. 
DAHLKE Tadeusz - - 1916/1 ppor. 4. bn. KW 
DAJCZAK Michał - - 1899/48 st. strz. 1. komp. zaop. 
DAJKA Gerhard - - 1924/159 bomb. 3. p. a. plot. 
DAJLIDOWICZ Mikołaj - - 1909/35 strz. 5. bn. 
DALECKI Adam - - 1903/ .. strz. 1. bn. 
DALECKI Bernard - - 1906/153 szer. 13. komp. zaop. 
DALECKI Władysław - - 1914/10 plut. 3. p. a. ppanc. KW/2/ pol. 11.4.1945 
DALEKI Jan - - 1923/49 szer. 3. bn. łączn. 
DALESZAK Henryk - - 1915/11 plut. szw. żand. 
DALKA Stanisław - - 1902/17 plut. 3. pal. 
DALKE Wiktor - ps. DĄBROWSKI Wiktor - - 19091207 plut. 3. p. a. ppanc. 
DALL Stanisław - - 1915/19 kpr. 2. komp. warszt. 
DALMAJER Jan - - 1920/5 plut. 1. komp. zaop. 
DALMAN Zenon - - 1921121 szer. 2. komp. san. KW 
DAMAZAR Stanisław - - 1915/17 strz. 3. bn. ckm. KW 
DAMEK Władysław - - 1914/86 por. 3. komp. sap. VM 5 KW 
DAMPS Walenty - - 1925/56 ul. 7. p. uł. lub. 
DAMSKI Henryk - ps. LANGOWSKI Leonard - - 1925/333 strz. 9. bn. 
DANA Józef - patrz KIJORA Witold - - 
DANASIEWICZ Bolesław - - 1900/7 st. sierż. 3. bryg. KW 
DANDIK Alojzy - - 19141232 strz. 4. bn. 
DANECKI Mieczysław - - 1913/139 por. 3. bn. sap. KW 
DANEK Franciszek - - 19131228 strz. 6. bn. 
DANIEC Wincenty - - 1906/4 ogn. 3. p. a. ppanc. 
DANIEL Józef - - 1899/6 ogn. d-two dyw. 
DANIEL Wilhelm - - 1920/163 st. strz. 7. bn. 
DANIELAK Edmund - - 19151288 sierż. pchr. 8. bn. 
DANIELCZUK Stefan - - 1919/53 kan. 2. pal. 
DANIELEWICZ Jan - - 1914/15 kpr. 2. pal. 
DANIELKO Stefan - - 1904/4 plut. 3. pal. 
DANILEWICZ Józef - - 1900/94 st. szer. 2. komp. san. 
DANILEWICZ Wincenty - - 1900/33 plut. 13. komp. zaop. 
DANILISZYN Bazyli - - 1922/11 st. strz. 2. bn. pol. 12.11.1944 
DANILISZYN Jan - - 1920/40 kan. 1. pal. zm. 12.4.1944 
DANILIW Michał - - 1907/149 strz. 8. bn. 
DANIŁOW Antoni - - 1924/9 kpr. 4. bn. VM 5 KW 
DANIŁOWICZ Piotr - - 1920/ .. strz. 7. bn. 
DANISZ Paweł - ps. KAISER Karol - - 1918/193 kpr. 2. bn. 
DANISZEWSKI Jan - - 1917/13 ogn. pchr. 3. pal. 
DANIŚ Stanisław - - 1913/15 bomb. 2. pal. KW 
DANIUK Władysław - - 1907/85 st. strz. 3. bn. ckm. 
DANKO Grzegorz - - 1921/84 strz. 3. bn. ckm. KW 
DANOWSKI Marian - - 1921/142 st. ul. 12. p. uł. pod. 
DANYLUK Wasyl - - 19231247 strz. 8. bn. 
DAŃCZAK Stefan - - 1910/47 ul. 12. p. ul. pod. 
DAŃCZUK Józef - - 1922/33 kan. 1. pal. 
DAŃCZURA Józef - - 1917/37 kan. 3. p. a. ppanc. VM 5 
DAŃKO Tadeusz - - 1909/1 plut. 3. bn. łączno 
DAŃKOW Tadeusz - - 1909/5 kpr. 3. bn. ckm. 
DARASZEWSKI Edward - - 1919/117 strz. 2. bn. pol. 11.8.1944 
DARASZKIEWICZ Edward - - 1919/46 ul. p. uł. karp. 
DARDAS Witold - - 1923/39 ppor. 4. bn. KW 
DARGACZ Franciszek - - 19221223 strz. 8. bn. zm. 28.6.1945 
DARNOWSKI Wiktor - - 1911/35 st. uł. 7. p. ul. lub. 
DAROSZEWICZ Wincenty - - 1923/8 sap. 3. bn. sap. pol. 18.6.1944 
DAROSZEWSKI Aleksy - - 1901/144 kpr. d-two dyw. 
DASZCZYŃSKI Ferdynand - - 1902/88 szer. 1. komp. zaop. 
DASZEK Franciszek - - 1916/148 strz. 1. bn. 
DASZEK Kazimierz - - 19231299 kan.!. pal. 
DASZEWSKI Henryk - - 1901/20 ppor. inż. p. ul karp. 
DASZKIEWICZ Karol - ps. KORYBUT Karol - - 1925/13 bomb. 1. pal. 
DASZKIEWICZ Witold - - 1916/121 por. d-two l. bryg. KW 
DASZKOWSKI Józef - - 1923/15 ppor. 1. pal. KW 
DASZYNSKI Zbigniew Stanisław - - 1919/54 kpr. 3. p. a. plot. 
DATA Mieczysław - - 1925/59 ul. 7. p. ul. lub. 
DATKO Alfred - - 1921/176 strz. 9. bn. 
DAUERMAN Mozes - - 1901124 strz. 1. komp. warszt. 
DAUM Emil - - 19231206 kpr. pchr. 9. bn. 
DAWAJ Kazimierz - - 1913/82 st. strz. 3. bn. 
DAWGUL Leon - - 1923/18 kan. 1. pal. 
DAWICKI Edmund - patrz SŁOMIŃSKI Edmund - - 
DAWIDOW Włodzimierz - - 1910/7 strz. 3. bn. 
DAWIDOWICZ Wiktor - - 1913/129 kpt. d-two dyw. 
DAWICKI Gerhard - - 1925/124 szer. 3. bn. łączn. 
DAWID Edward - - 1924/179 strz. 9. bn. 
DAWID Eugeniusz - - 19261234 strz. 8. bn. 
DAWID Franciszek - ps. KURZEJA Teodor - - 1922/162 strz. 5. bn. 
DAWID Herman - - 1925/155 strz. park mat. 
DAWID Kazimierz - - 19221186 strz. 6. bn. 
DAWID Paweł - - 1917/161 strz. 7. bn. 
DAWID Stanisław - - 1926/80 st. strz. 4. bn. 
DAWIDEJT Stanisław - - 1906129 bomb. 2. pal. 
DAWIDIUK Sawa - - 1916/5 strz. 1. bn. zm. z r. 11.8.1944 
DAWIDOWICZ Bolesław - - 1913/31 kpr. 3. szw. żand. 
DAWIDOWICZ Jan - - 1919/52 sap. 3. bn. sap. KW 
DAWIDOWICZ Mikołaj - ps. BORTNOWSKI Mikołaj - - 19161201 strz. 1. bn. 
DAWIDOWICZ Wiktor - - 1913/129 kpt. d-two dyw. 
DAWIDOWSKI Leon - - 1920/128 st. strz. 3. bn. 
DAWIDOWSKI Roman - ps. MIKOŁAJCZYK Roman - - 19221118 strz. 1. bn. KW 
DAWIDOWSKI Władysław - - 19141225 strz. 6. bn. 
DAWIDOWSKI Augustyn - patrz OKRÓJ Augustyn - - 
DAWIDÓW Włodzimierz - - 1910/7 strz. 9. bn. 
DAWIDZIŃSKI Wacław - - 1901/7 plut. 2. komp. warszt. 
DAWIEC Józef - - 1923/6 st. szer. 2. komp. zm. 1.12.1944 
DAWISKIBA Jerzy - - 1921113 kpr. pchr. 3 bn. łączno 
DAWISKIBA Michał - - 19071205 kpt. 1. pal. 
DAWLUD Edward - - 1916/42 kan. 3. pal. 
DĄB Leon - patrz GENDALCZYK Leon - - 
DĄB Stanisław - patrz ŁUKASIK Stanisław - - 
DĄB Walenty - patrz KOSERCZYK Walenty - - 
DĄBAL Józef - - 1901/13 st. szer. 2. kom. zaop. 
DĄBEK Aleksander - - 1903/13 sierż. 1. komp. zaop. 
DĄBEK Alfons - patrz DYJAS Alfons - - 
DĄBEK Bolesław - - 19221112 kan. 2. pal. 
DĄBEK Edward - - 1914/11 plut. p. ul. karp. 
DĄBEK Emil - - 1908/16 plut. 4. bn. 
DĄBEK Florian - - 1903/5 sap. 3. bn. sap. KW 
DĄBEK Jan - - 1900122 st. sierż. d-two dyw. 
DĄBEK Jan - - 1907123 bomb. 3. p. a. ppanc. 
DĄBEK Piotr - - 1902127 st. szer. 3. sZW. żand. 
DĄBEK Stanisław - - 1921/60 st. szer. 3. bn. łączn. 
DĄBEK Stanisław - - 1926/177 strz. 9. bn. 
DĄBEK Władysław - - 1919/39 st. strz. 6. bn. KW 
DĄBKOWSKI Antoni - - 1922/41 st. strz. d-two dyw. KW 
DĄBKOWSKI Jan - - 1923/324 ul. 7. p. ul. lub. 
DĄBKOWSKI Mieczysław - - 1923/ .. plut. 2. bn. 
DĄBKOWSKI Stefan - patrz DOBRACKI Stanisław - - 
DĄBROS Michał - - 1919/19 kan. 3. p. a. plot. 
DĄBROWA Jan - - 1899/44 szer. 1. komp. zaop. 
DĄBROWA Michał - - 1921126 strz. 6. bn. KW 
DĄBROWICZ Bolesław - - 1909124 kpr. 6. bn. 
DĄBROWIECKI Zbigniew - - 1924/11 bomb. 2. pal. 
DĄBROWSKI Aleksander - - 1913/11 kpr. 1. komp. zaop. 
DĄBROWSKI Aleksander - patrz SINKOWSKI Adam - - 
DĄBROWSKI Antoni - - 1902/4 st. strz. 7. bn. KW 
DĄBROWSKI Antoni - - 1908/7 plut. 3. bn. łączno 
DĄBROWSKI Antoni - - 1918/10 kan. 2. pal. 
DĄBROWSKI Antoni - - 1927/89 bomb. 2. pal. 
DĄBROWSKI Borys - - 1921/81 ppor. 5. bn. KW /3/ 
DĄBROWSKI Bronisław - patrz PIONTKE Bronisław - - 
DĄBROWSKI Bronisław - - 1901/32 ppor. 6. bn. KW 
DĄBROWSKI Czesław - - 1909/18 kpr. 3. pal. 
DĄBROWSKI Dariusz - - 1923/52 ul. 12. p. ul. pod. KW pol. 13.5.1944 
DĄBROWSKI Dionizy - - 1921/12 ppor. 5. bn. KW 
DĄBROWSKI Edward - - 1922/10 kpr. pchr. 5. bn. 
DĄBROWSKI Edward - - 192219 kpr. 2. bn. KW 
DĄBROWSKI Edward - - 1926/167 strz. 8. bn. 
DĄBROWSKI Feliks - - 1921/9 ppor. 1. bn. KW 
DĄBROWSKI Florian - - 1911/1 sierż. 5. bn. VM 5 KW pol. 21.11.1944 
DĄBROWSKI Franciszek - - 1906/39 strz. 6. bn. 
DĄBROWSKI Franciszek - - 1919/18 strz. 5. bn. zm. 10.8.1944 
DĄBROWSKI Franciszek - - 19151214 kan. 2. pal. 
DĄBROWSKI Franciszek - - 19221216 st. strz. 8. bn. 
DĄBROWSKI Henryk - - 1921125 strz. d-twa dyw. 
DĄBROWSKI Henryk - - 1921/41 sap. 3. bn. sap. KW 
DĄBROWSKI Henryk - - 19241292 st. strz. 7. bn. 
DĄBROWSKI Hipolit - - 1907/81 st. strz. 3. bn. 
DĄBROWSKI Jan - - 1902/15 ppor. 5. bn. 
DĄBROWSKI Jan - - 1911/142 strz. 3. bn. 
DĄBROWSKI Jan - - 1911/14 sap. 3. bn. sap. 
DĄBROWSKI Jan - - 1916/4 plut. 3. pal. 
DĄBROWSKI Jan - - 1917/82 st. sap. 3. bn. sap. 
DĄBROWSKI Jan - - 1919/18 kan. 1. pal. KW pol. 11.4.1945 
DĄBROWSKI Jerzy - patrz MANSFELD Jerzy - - 
DĄBROWSKI Jerzy - - 19181222 ppor. 2. pal. 
DĄBROWSKI Kazimierz - - 1921/10 strz. 3. bn. 
DĄBROWSKI Kazizmierz - - 19231248 strz. 9. bn. 
DĄBROWSKI Leon - patrz KRY GIER Leon - - 
DĄBROWSKI Leon - - 1922118 bomb. 3. pal. KW 
DĄBROWSKI Leopold - patrz MAJEWSKI Leopold - - 
DĄBROWSKI Marian - - 1915/42 plut. pchr. 6. bn. KW 
DĄROWSKI Michał - - 1909/42 plut. 12. p. ul. pod. 
DĄBROWSKI Onufry - - 1922/47 strz. 6. bn. pol. 4.8.1944 
DĄBROWSKI Paweł - - 1924/1 15 sto strz. I. bn. KW 
DĄBROWSKI Piotr - - 1913/62 plut. 7. p. ul. lub. KW 
DĄBROWSKI Piotr - - 1919/5 kpr. 3. p. a. ppanc. 
DĄBROWSKI Roman - - 1915/38 sto strz. 6. bn. pol. 9.7.1944 
DĄROWSKI Stanisław - - 1908/24 st. wachm. d-two dyw. 
DĄBROWSKI Stanisław - - 1909/19 kpr. I. pal. zm. 22.7.1943 
DĄBROWSKI Stanisław - - 1920/16 ppor. 3. p. a. plot. KW 
DĄBROWSKI Stanisław - - 1920/197 sap. 3. bn. sap. 
DĄBROWSKI Stanisław - - 1923/154 strz. 8. bn. 
DĄBROWSKI Stefan - - 1925/156 st. strz. 8. bn. 
DĄBROWSKI Tadeusz - - 1919/34 strz. 6. bn. 
DĄBROWSKI Tadeusz - - Stanisław 1920/143 strz. 5. bn. KW 
DĄBROWSKI Wacław - - 1920/33 strz. 2. bn. 
DĄBROWSKI Wacław - - 1926/91 sto strz. 8. bn. 
DĄBROWSKI Wiesław - - 1920/ .. sto strz. I. bn. 
DĄBROWSKI Wiesław - - 1921/247 kan. 2. pal. 
DĄBROWSKI Wiktor - patrz DALKE Wiktor - - 
DĄBROWSKI Wiktor - patrz KASZUBA Wiktor - - 
DĄBROWSKI Władysław - - 1917/17 strz. 4. bn. 
DĄBROWSKI Władysław - - 1920122 kan. I. pal. 
DĄBROWSKI Zygmunt - - 1913/6 kpr. 3. bn. łączno 
DĄBRUŚ Michał - - 1919/19 kan. 3. p. a. plot. 
DĄBSKI Władysław - - 1900/32 kpr. 4. bn. KW 
DĄBSKI-NERLICH Paweł Julian - - 1899/106 mjr. I. pal. VM 5 KW 
DE TOPÓR GRABOWSKI Stefan Bazyli - - 19101227 por. 3. p. a. ppanc. KW 
DEBA Antoni - - 1917/153 szer. 3. bn. łączn. 
DEBTUCH Andrzej - - 1917/10 kan. 3. pal. 
DEC Antoni - - 1897/31 kpr. 18. komp. zaop. 
DEC Jan - - 1918/11 kan. 3. pal. 
DEC Stanisław - - 1910/35 plut. 3. bn. ckm. 
DECKERT Stanisław - patrz MILI CZEK Edmund Franciszek - - 
DEDESZKO-WIERCIŃSKI Bogdan - - 1924/14 ul. 12. p. ul. pod. 
DEGER Horst - - 1926/100 strz. 9. bn. 
DEHN Józef - - 1910/162 sto strz. 8. bn. 
DEHN Józef - - 1924/116 sto strz. 5. bn. KW 
DEHNEL Mieczysław Kazimierz - - 1906/83 kpt. lek. d-two dyw. KW 12/ 
DEIHOŁOS Stanisław - - 1922/44 kpr. pchr. 12. p. uł. pod. pol. 5.7.1944 
DEJ Wacław - - 1906/16 strz. 4. bn. 
DEJA Bernard - - 19161202 st. strz. 3. bn. DEJA Jan 1913/190 strz. 7. bn. KW 
DEJA Paweł - - 1923/147 kan. 3. pal. DEJA Tadeusz 1915/145 strz. 3. bn. 
DEJAS Paweł - ps. KLIMCZOK Paweł - - 1911/160 plut. 8. bn. KW 
DEJKAŁO Piotr - ps. SŁODKI Piotr - - 19201227 strz. 5. bn. KW 
DEJNEKA Piotr - - 19151208 sap. 3. bn. sap. 
DEKARZ Edmund - - 1923/119 strz. 4. bn. 
DEKER Arnold - - 19231250 strz. 6. bn. 
DELAND Emil - - 1906/131 strz. 6. bn. 
DELEGA Stanisław - - 1925/9 kan. 2. pal. 
DELEWSKI Jan - - 19201238 uł. 7. p. ul. lub. 
DELIKAT Witold - - 1920/132 st. sap. 3. bn. sap. 
DELIŃSKI Józef - - 1901/26 choro d-two dyw. 
DEMBEK Antoni - - 1918/64 strz. 3. bn. ckm. 
DEMBEK Feliks - - 19191217 strz. 7. bn. 
DEMBEK Jan - - 19191264 kan. 2. pal. 
DEMBEK Władysław - - 1922/3985 sto strz. 9. bn. 
DEMBICKI Tadeusz - - 1916/7 kan. d-two ad. 
DEMBINIAK Józef - - 192112 st. szer. 18. komp. zaop. KW 
DEMBIŃSKI Henryk - ps. JAWORSKI Henryk - - 19091237 strz. 4. bn. KW 
DEMBIŃSKI Władysław - - 1919127 strz. 5. bn. 
DEMBOWICZ Józef - - 1920/112 strz. 4. bn. 
DEMBOWSKI Paweł - - 1922125 strz. 5. bn. KW 
DEMBOWSKI Piotr - - 1914/321 plut. 3. bn. łączn. 
DEMBOWSKI Piotr - - 1925/219 plut. 3. bn. łączn. 
DEMBOWSKI Rudolf - - 1912/41 wachm. 12. p. ul. pod. 
DEMBSKI Antoni - - 19121203 szer. 3. komp. san. 
DEMBSKI Antoni - - 19251287 kan. 3. p. a. ppanc. 
DEMBSKI Stanisław - - 19191263 kan. 3. p. a. ppanc. 
DEMBSKI Wilhelm - - 1914/81 plut. 3. szw. żand. KW 
DEMCIUCH Włodzimierz - - 1907/ .. plut. d-two dyw. . 
DEMCZAK Antoni - - 19201235 strz. 5. bn. 
DEMCZUK Bazyli - - 1913/61 st. ul. 7. p. ul. lub. 
DEMCZUK Henryk - - 1919/47 ppor. 18. komp. zaop. 
DEMCZUK Józef - - 1921/28 szer. I. komp. san. KW 
DEMCZUK Kuprian - - 1908/178 plut. d-two dyw. 
DEMCZUK Włodzimierz - - 1919121 strz. 5. bn. 
DEMENTJEW Michał - - 1912/15 ppor. 5. bn. pol. 3.12.1944 
DEMERACKI Władysław - - 1925/142 st. strz. 8. bn. 
DEMIDA Stefan - - 19221247 szer. 18. komp. zaop. 
DEMIDOWICZ Arseni - - 1913/18 sto strz. 2. bn. KW pol. 12.5.1944 
DEMIDOWICZ Grzegorz - - 1923/32 st.strz. 5.bn. KW 
DEMIDOWICZ Julian - - 1921/38 st. strz. l. bn. KW 
DEMIDOWICZ Marian - - 1915/52 ppor. 4. bn. KW 
DEMIEŃCZUK Bazyli - - 1905/88 kpr. 2. komp. zaop. zm. 31.1.1944 
DEMKO Władysław - - 1907/11 kpr. 1. komp. zaop. 
DEMKOWSKI Leon - - 1909/14 plut. 4. bn. 
DEMKÓW Adam - - 1909/8 sto strz. 1. bn. 
DEMKÓW Andrzej - - 19241295 strz. 5. bn. 
DEMPC Józef - - 19261170 strz. 6. bn. 
DEMPNIAK Jan - - 1913/163 kpt. dypl. d-two 2. bryg. VM 5 
DEMSKI Jan - - 1916/149 strz. 1. bn. 
DEMSKI Wincenty - - 19141213 strz. 1. bn. 
DENASIEWICZ Bolesław - - 1900/7 sto sierż. d-two dyw. 
DENEGA Aleksander - - 1917/6 sto sap. 3. bn. sap. KW 
DENDERES Wacław - - 1922/43 kpr. pchr. 8. bn. 
DENEKA Franciszek - - 1915/16 plut. 3. bn. łączn. KW 
DENIS Edward - - 1927/102 kan. 3. p. a. ppanc. 
DENIS Józef - - 1919/44 sierż. 6. bn. KW 
DENIS Kazimierz - - 19221201 strz. 5. bn. 
DENISIEWICZ Borys - - 1923/30 sto szer. d-two ozt. 
DENISIEWICZ Leon - - 1919/35 strz. 4. bn. 
DENYSIUK Aleksy - - 1918127 ppor. 3. bn. KW 
DEPA Władysław - - 1908122 sto strz. 4. bn. KW 
DEPOWSKI Stanisław - - 1914/1 ppOr. 4. bn. KW/2I pol. 17.5.1944 
DEPTA Edward - - 1911118 bomb. 2. pal. 
DEPTA Eryk - - 1925/119 strz. 4. bn. 
DEPTA Teodor - - 19191273 strz. 3. bn. 
DEPTUCH Andrzej - - 1917/10 kan. 3. pal. 
DERA Emil - - 19091188 kpr. d-two dyw. 
DERA Władysław - patrz DYJAS Rajnhold - - 
DERBUSZ Herbert - - 1926/77 strz. 4. bn. 
DERC Franciszek - - 1918/139 sto szer. 3. komp. san. 
DERENDAL Władysław - - 1905/8 plut. d-two dyw. 
DERENKO Dymitr - - 1914/40 strz. 2. bn. KW pol. 13.11.1944 
DEREŃ Franciszek - - 1911/7 sto ul. p. ul. karp. 
DEREŃ Jan - - 1908/4 kan. 1. pal. 
DEREŃ Józef Mieczysław - - 1919/65 sto ul. 7. p. uł. lub. 
DEREŃ Marcin - - 1918/30 strz. 4. bn. 
DEREŃ Stanisław - - 1921120 sto strz. 4. bn. VM 5 KW 
DERESZEWSKI Henryk - - 192511 szer. 13. komp. zaop. 
DERESZEWSKI Jan - - 1897/10 sto szer. 13. komp. zaop. 
DER.ĘGOWSKI Gerhard - - 1925/63 ul. 7. p. ul. lub. 
DER.ĘGOWSKI Józef - - 1897/3 choro d-two dyw. 
DERING Fryderyk - - 1913/166 strz. 4. bn. 
DERING Jan - ps. DOLEWSKI Jan - - 1921/163 sto strz. 7. bn. 
DERKACZ Karol - - 1899/45 strz. 5. bn. 
DERKO Leon - - 1920/11 szer. 3. bn. łączn. 
DERKOWSKI Albin - - 1925/85 strz. 7. bn. 
DERLETA Stanisław - - 1906118 sto szer. 13. komp. zaop. 
DERNES Michał - - 1919/137 plut. 8. bn. 
DERNOWSKI Paweł - - 1921/5 sto ul. p. ul. karp. DESZ Adam 1924/196 strz. 3. bn. 
DETLAF Hubert - - 1921/155 bomb. 3. p. a. ppanc. 
DETTLAFF Gerhard - - 1925/84 strz. 3. bn. ckm. KW 
DĘBEK Stanisław - patrz KUŻDOWICZ Franciszek - - 
DĘBICKI Antoni - patrz KOPROWSKI Antoni - - 
DĘBICKI Jan - - 1915125 kpr. 5. bn. KW 
DĘBICKI Rudolf - - 1912/13 sto sierż. 5. bn. KW 
DĘBICKI Ryszard - - 1912114 plut. 2. bn. 
DĘBICZ Tadeusz - patrz POSŁUSZNY Tadeusz - - 
DĘBIEC Augustyn - - 19161143 por. 2. bn. KW/2I 
DĘBIK Marian - - 1903/9 strz. 6. bn. 
DĘBIŃSKI Edmund - - 1925/180 strz. 8. bn. 
DĘBIŃSKI Franciszek - patrz DOMERACKI Franciszek - - 
DĘBIŃSKI Ryszard - - 1912114 plut. 8. bn. KW 
DĘBIŃSKI Włodzimierz - - 1927/101 kan. 3. p. a. plot. 
DĘBOGÓRSKI Roman - - 1916/84 ppor. 3. bn. ckm. VM 5 KW 
DĘBOSZ Władysław - - 1914/302 kpr. d-two dyw. 
DĘBOWSKI Zygmunt - patrz SZOPA Zygmunt - - 
DĘBSKI Bronisław - - 1924/ .. strz. 7. bn. 
DĘBSKI Jan - - 1923128 bomb. 1. pal. 
DĘBSKI Jan - - 1926/35 szer. 3. bn. łączno 
DĘBSKI Jerzy - - 1920/362 ppor. 1. bn. 
DĘBSKI Mikołaj - - 1908/92 sto sap. 3. bn. sap. 
DĘBSKI Piotr - - 1913/196 strz. 6. bn. 
DĘBSKI Stanisław - - 1919/15 sto strz. 2. bn. KW pol. 12.5.1944 
DĘBSKI Stefan - - 1903124 sto szer. 3. bn. łączn. 
DĘBSKI Zygmunt - - 19201237 sap. 3. bn. sap. 
DIABELEC Jan - - 19231156 strz. 9. bn. 
DIACZUK Bazyli - - 1907122 kan. 3. p. a. ppanc. 
DIACZUK Jan - - 1924/317 strz. 3. bn. ckm. 
DIACZYŃSKI Mikołaj - - 1914/45 kpr. 5. bn. KW 12/ 
DIADIK Jan - - 1909115 por. 4. bn. KW/3/ 
DIAKOWSKI Bronisław - - 1913110 sto strz. 1. bn. 
DIC Aleksander - - 1923/143 sto szer. 2. komp. san. 
DIDEK Józef - - 1920/4 kpr. 2. bn. KW 
DIDOSZAK Michał - - 19061112 sto strz. 1. bn. KW pol. 12.5.1944 
DIDUŁA Aleksander Wiktor - - 1906124 szer. 1. komp. zaop. 
DIDYK Mikołaj - - 1918/33 strz. 3. bn. KW 
DIETRICH Antoni - - 1914/52 bomb. 3. p. a. ppanc.KW 
DIETRICH Jan - - 1922/4845 bomb. 3. pal. 
DIŁAJ Jan - - 1922124 kpr. pchr. 12. p. ul. pod. zm. 25.4.1944 
DINGLER Engelbert - - 1911/216 strz. 1. bn. 
DINST Wojciech - - 19041211 szer. 13. komp. zaop. 
DITTMER Kazimierz - - 19121209 strz. 9. bn. 
DŁUBACZ Jerzy - - 1901/161 strz. 18. komp. warszt. 
DŁUBAK Witold - - 1925/3 kan. 3. pal. 
DŁUCKI Paweł - ps. PANEK Paweł - - 1924/174 sL strz. d-two 2. bryg. 
DŁUGAJ Alojzy - - 1917/154 sL szer. 3. bn. lączn. 
DŁUGAJ Alojzy - - 1917/167 strz. 8. bn. 
DŁUGAJ Władysław - - 1924/180 strz. 7. bn. 
DŁUGAJCZYK Józef - - 1925/104 strz. 9. bn. 
DŁUGAJCZYK Paweł - ps. WIŚNIOWSKI Stefan - - 19231276 strz. 8. bn. 
DŁUGI Jan - - 1907/6 p1uL l. pal. 
DŁUGOKECKI Czesław - - 1924/316 strz. 3. bn. 
DŁUGOŁECKI Bogusław - - 1926129 kpr. pchr. 7. bn. 
DŁUGOSZ Henryk - - 1919/50 sL strz. d-two dyw. 
DŁUGOSZ Józef - - 1913/8 st. szer. 1. komp. san. KW 
DŁUGOSZ Józef - - 1917/146 st. strz. 3. bn. ckm. 
DŁUGOSZ Karol - - 1926/112 strz. 6. bn. 
DŁUGOSZ Stefan - - 19141251 strz. 6. bn. 
DŁUGOSZ Władysław - - 19011147 plut. d-two dyw. 
DŁUGOWSKI Jan - - 1918/131 st. strz. 6. bn. 
DŁUŻNIAK Zdzisław Jan - - 19151202 plut. 9. bn. 
DŁUŻNIEWSKI Zbigniew - - 192417 kpr. pchr. 3. p. a. plot. 
DMITROCA Mitrofan - - 1909/16 st. sap. 3. bn. sap. zm. 1.6.1945 
DMITROCA Sergiusz - - 1922/40 strz. 2. bn. 
DMITRUK Aleksander - - 1905122 sap. 3. bn. sap. 
DMOCHOWSKI Stefan Józef - - 1908/14 por. 4. bn. KW pol. 5.7.1944 
DMOWSKI Klemens - patrz SZOJDA Klemens - - 
DMUCHOWSKI Stanisław - - 1915/30 por. 3. p. a. plot. 
DMYTRASZ Grzegorz - - 19251288 strz. I. bn. 
DMYTRUNIUK Mikołaj - - 1918125 kan. 3. p. a. plot. 
DOBAJ Bolesław - - 1908/17 plut. 2. pal. 
DOBEK Feliks - - 1914/31 plut. 3. pal. KW 
DOBERSTEIN Herman - - 1913/480 strz. 4. bn. 
DOBIECKI Edward - - 1915/83 kpr. 3. p. a. plot. 
DOBIECKI Roman - - 190912 kpr. 18. komp. warszt. 
DOBIECKI Roman - - 1911120 kpr. d-two dyw. 
DOBIJA Bolesław - - 1909/142 kpr. d-two dyw. 
DOBJASZ Józef - - 1913/14 plut. 4. bn. KW 
DOBKOWSKI Bronisław - - 1905120 strz. 1. bn. KW pol. 1.5. 1944 
DOBOLEWSKI Mieczysław - - 1920124 st. strz. 9. bn. 
DOBOSZ Cyprian - - 1914120 plut. 6. bn. 
DOBOSZ Jan - - 1922137 strz. 6. bn. KW 
DOBOSZ Karol - - 1919/31 sap. 3. bn. sap. KW 
DOBOSZ Stanisław - - 19141159 kpr. l. pal. VM 5 KW pol. 9.12.1944 
DOBOSZ Władysław - - 1914/302 kpr. d-two dyw. 
DOBOSZ Wojciech - - 1921124 strz. 5. bn. KW 
DOBOSZEWSKI Kazimierz - - 1913/121 strz. 6. bn. 
DOBRACKI Bernard ps. JANICKI Jan - - 1909/175 plut. 3. bn. 
DOBRACKI Stanisław - ps. DĄBKOWSKI Stefan - - 1909/136 plut. 2. bn. KW 
DOBRACZYŃSKI Stefan - - 191712 bomb. 2. pal. 
DOBRAKOWSKI Feliks - - 1907129 st. strz. 3. bn. ckm. 
DOBREŃKO Michał - - 1901178 szer. 13. komp. zaop. 
DOBROCZYŃSKIJózef - - 1917/33 kpr. 3. p. a. plot. 
DOBRODUMO W Eugeniusz - - 1905124 bomb. 1. pal. 
DOBROGOWSKI Aleksander - - 1919/32 szer. 2. komp. san. 
DOBROLIŃSKI Franciszek - - 19171179 szer. 18. komp. zaop. 
DOBROŃSKI Bronisław - - 1908123 st. sap. 3. bn. sap. 
DOBROSTAŃSKI Józef Stanisław - - 1905/125 kpt. 3. pal. 
DOBROWOLSKI Alojzy - patrz STADLER Alojzy - - 
DOBROWOLSKI Alojzy - - 1925/142 strz. 8. bn. 
DOBROWOLSKI Antoni - - 1919/38 ppor. 3. bn. 
DOBROWOLSKI Antoni - - 1924112 strz. 4. bn. 
DOBROWOLSKI Edward - - 1921155 sL ul. 12. p. ul. pod. KW 
DOBROWOLSKI Eugeniusz - - 1914/67 plut. 12. p. ul. pod. VM 5. 
DOBROWOLSKI Franciszek - - 1915/6 st. szer. 1. komp. san. 
DOBROWOLSKI Herbert - patrz ECKHOLZ Herbert - - 
DOBROWOLSKI Jan - - 1902115 ppor. 5. bn. 
DOBROWOLSKI Jan - - 1910/10 ppor. 3. bn. lączn. KW zm. z r. 5.7.1944 
DOBROWOLSKI Jan - - 19111150 strz. d-two dyw. 
DOBROWOLSKI Jan - patrz BRANDT Franciszek - - 
DOBROWOLSKI Jan - - 1918/66 sap. 3. bn. sap. 
DOBROWOLSKI Kazimierz - - 1921110 strz. 1. bn. KW 
DOBROWOLSKI Kazimierz - patrz SINGER Kazimierz - - 
DOBROWOLSKI Kazimierz Marian - - 1922135 ppor. 7. bn. KW/31 
DOBROWOLSKI Kazimierz - - 1924112 st. strz. 4. bn. 
DOBROWOLSKI Kazimierz - - 1926/119 st. strz. 4. bn. 
DOBROWOLSKI Michał - - 1919/72 st. ul. 7. p. ul. lub. KW 
DOBROWOLSKI Mikołaj - - 1922/14 kpr. 3.p.a. plot. 
DOBROWOLSKI Piotr - - 1904113 st. wachm. 7. p. ul. lub. 
DOBROWOLSKI Roman - - 1920/8 st. sap. 3. bn. sap. KW 
DOBROWOLSKI Roman - - Władysław 1920/15 ppor. 3. p. a. plot. 
DOBROWOLSKI Stanisław - - 1906/9 plut. 18. komp. warszt. 
DOBROWOLSKI Tadeusz - - 1905/91 sierż. d-two. dyw. zm. 25.11.1944 
DOBROWOLSKI Teodor - - 1899/12 mjr. I. pal. 
DOBROWOLSKI Tomasz - - 1914129 kpr. 5. bn. VM 5 
DOBRYNIEWSKI Aleksander - - 19221122 st. szer. 3. bn. lączn. 
DOBRZAŃSKI Jan - - 1915/58 plut. 7. p. ul. lub. KW 
DOBRZAŃSKI Józef - - 1906/50 plut. 18. komp. zaop. 
DOBRZAŃSKI Leon - - 19141244 ppor. 6. bn. 
DOBRZAŃSKI Piotr - - 1909/45 st. strz. I. bn. 
DOBRZAŃSKI Władysław - - 1916/83 plut. 3. bn. sap. VM 5 KW 
DOBRZAŃSKI Zbigniew - - 1918/ .. strz. 7. bn .. 
DOBRZYCIEC Michał - - 1915123 bomb. 3. pal. 
DOBRZYCKI Stanisław - - 1910/151 kpt. I. bn. VM 5 KW 
DOBRZYCKI Stanisław - - 1921115 kan. I. pal. 
DOBRZYNIEC Michał - - 1915123 bomb. 3. pal. 
DOBRZYNIECKI Jerzy - - 19141160 rtm. I. bryg. 
DOBRZYNIECKI Stanisław - - 1924/4 bomb. I. pal. 
DOBRZYŃSKI Antoni - - 1919/58 strz. d-two ad. 
DOBRZYŃSKI Józef - - 1906/187 st. sap. 3. bn. sap. 
DOBRZYŃSKI Maksymilian - patrz LICZNERSKI Maksymilian - - 
DOBRZYŃSKI Olgierd Zbigniew - - 1923127 kpr. pchr. I. pal. KW 
DOBRZYŃSKI Tadeusz - - 1898/ III 13 por. 3. pal. 
DOBRZYŃSKI Zygmunt - - 1923/251 kan. 3. pal. 
DOBSZAL Herbert - - 19141242 szer. 3. komp. san. 
DOCENKO Jan - ps. WORONIAŃSKI Jan - - 19211278 strz. 9. bn. 
DODA Czesław - - 1914/25 plut. I. bn. 
DODA Józef - - 1923112 bomb. 3. p. a. plot. KW 
DODA Piotr - - 1907/10 por. 4. bn. KW 
DODOLAK Józef - - 1916/13 strz. 5. bn. 
DODZIAN Jan - - 1917/18 plut. 6. bn. KW/2I 
DOERLING August - - 19151149 strz. 6. bn. 
DOGIEL Kazimierz - - 1906/34 strz. 4. bn. 
DOJLIDA Wiktor - - 1910129 plut. 3. p. a. plot. 
DOJLIDO Witold - - 1910/8 kpr. 4. bn. 
DOKOLASA Józef - - 1914119 plut. 5. bn. 
DOKOWICZ Stanisław - - 1917/83 ppor. 3. bn. sap. KW 
DOLA Antoni - patrz DYDERSKI Antoni - - 
DOLA Marian - - 1904/12 kpr. 6. bn. 
DOLA Paweł - - 1919/245 szer. I. komp. san. 
DOLAT Franciszek - - 1920/25 strz. 3. bn. KW 
DOLATA Jan - - 1916/150 strz. 3. bn. ckm. 
DOLATA Kazimierz - - 1900/6 ogn. 3. p. a. plot. 
DOLATA Leon - - 1913/47 bomb. 3. p. a. plot. 
DOLECKI Kazimierz - - 1925/45 szer. 3. bn. lączn. 
DOLECKI Zdzisław - - 1918/80 kpr. 9. bn. 
DOLEGA Bronisław - - 1924/258 strz. park mat. 
DOLEWSKI Jan - patrz DERING Jan - - 
DOLEWSKI Jan - - 19201238 ul. 7. p. ul. lub. 
DOLEWSKI Zdzisław - - 1912/20 kpr. 9. bn. 
DOLINIEC Antoni - - 1922/73 kpr. pchr. 3. bn. sap. KW 
DOLINIEC Czesław - - 1903/47 plut. 12. p. ul. pod. 
DOLIŃSKI Antoni - - 1920114 kan. I. pal. 
DOLIŃSKI Bronisław - - 1904/16 kpr. 3. bn. sap. zm. z r. 1.5.1944 
DOLIŃSKI Edmund - - 1915/12 st. strz. d-two dyw. 
DOLIŃSKI Stefan - - 1913/23 kpr. 5. bn. KW 
DOLNICKI Michał - - 1905112 st. ogn. 2. pal. 
DOLNIK Roman - - 1922/238 kan. d-two ad. 
DOLNY Franciszek - - 1900129 ogn. 3. p. a. ppanc. 
DOLNY Leszek - patrz SOKOŁOWSKI Leszek - - 
DOLSKI Bernard - - 19121187 strz. 6. bn. 
DEŁĘGA Henryk - - 1918/14 st. strz. I. komp. warszt. 
DOŁĘGA Michał - - 1917111 bomb. I. pal. 
DOŁĘGA Tadeusz - - 1923/24 strz. 2. bn. 
DOŁĘGOWSKI Antoni - - 1918119 strz. 2. bn. KW 
DOŁGOWSKI Bronisław - - 1909/47 strz. 3. bn. ckm. 
DOŁHUN Eugeniusz - - 1914/182 ppor. 2. pal. 
DOŁOSZYCKI Piotr - - 1904/125 sap. 3. bn. sap. 
DOŁŻYC Wacław - - 1921132 st. strz. 5. bn. KW 
DOMAGALSKI Lucjan - - 1910/210 ppor. 2. pal. 
DOMAGAŁA Józef - - 1920/236 strz. 5. bn. 
DOMAGAŁA Henryk - - 1910/51 strz. 6. bn. KW 
DOMAGAŁA Józef - - 1911126 strz. 12. komp. zaop. zm. 15.12.1943 
DOMAGAŁA Michał - - 1900/35 plut. d-two dyw. 
DOMAGAŁA Mieczysław - - 1919/23 st. szer. I. komp. zaop. 
DOMALEWSKI Jan - - 1915/81 st. strz. 3. bn. KW 
DOMANIS Jan - - 1907/114 strz. 5. bn. 
DOMAŃSKI Alojzy - - 1909/38 plut. I. bn. 
DOMAŃSKI Elizeusz - - 1916/106 strz. 3. bn. 
DOMAŃSKI Feliks - - 1908/37 st. szer. I. komp. zaop. 
DOMAŃSKI Franciszek - - 1922/321 kan. I. pal. 
DOMAŃSKI Ignacy - - 1919/3 kpr. 2. pal. 
DOMAŃSKI Jan - - 1902/28 plut. 2. bn. 
DOMAŃSKI Jan - - 1913/17 ogn. 3. p. a. plot. 
DOMAŃSKI Józef - - 19011128 kpr. park mat. 
DOMAŃSKI Piotr - - 1914/17 plut. 5. bn. 
DOMAŃSKI Stanisław - - 1913/7 kpr. I. bn. KW 
DOMAŃSKI Witold - - 19101150 por. d-two dyw. KW 
DOMAŃSKI Władysław - - 1912/172 strz. 2. bn. 
DOMAŃSKI Zygmunt - - 1920/38 szer. 18. komp. zaop. 
DOMARADZKI Stanisław - - 1907121 ppor. 5. bn. 
DOMARUS Jan - - 19071114 strz. 5. bn. 
DOMASZUK Bronisław - - 1901118 bomb. l. pal. KW 
DOMBEK Henryk - - 19251127 bomb. I. pal. 
DOMERACKI Franciszek - ps. DĘBIŃSKI Franciszek - - 19181144 st. strz. 9. bn. 
DOMERACKI Franciszek - - 1925/142 sto strz. 8. bn. 
DOMINICZAK Edward - - 1925/4 kan. 3. pal. 
DOMICZAK Tadeusz - - 1924/3 bomb. 3. pal. 
DOMICZEK Stanisław - - 1897/111 pplk. l. pal. KW 
DOMIN Erwin - ps. KRÓTKI Paweł - - 19231275 strz. 5. bn. 
DOMIN Paweł - - 1920/147 strz. 18. komp. warszt. 
DOMINEK Antoni - - 1905/153 plut. d-two dyw. 
DOMlNIC Elkan - - 1918124 szer. 18. komp. zaop. 
DOMINIK Józef - - 1914/162 strz. 3. bn. 
DOMINIK Stanisław - - 1922/322 kpr. d-two dyw. 
DOMINIK Stanisław - - 19261236 szer. 3. bn. łączno 
DOMINlUK Kazimierz - - 1913/44 kan. 3. p. a. ppanc. 
DOMIŃSKI Tadeusz - - 1921/17 kpr. pchr. 3. p. a. plot. 
DOMJAN Antoni - - 19191226 szer. 18. komp. zaop. 
DOMKA Tadeusz - - 1911/22 kpr. p. ul. karp. zm. 5.12.1942 
DOMOWICZ Franciszek - - 19231214 szer. 13. komp. zaop. 
DOMRZALSKI Bolesław Fryderyk - - 1906/179 strz. 3. bn. 
DOMSKI Bernard - patrz ŁUGOWSKI Bernard - - 
DOMSKI Bernard - - 1925/115 kan. 3. pal. 
DOMŻALSKI Franciszek - - 19121205 sierż. 8. bn. 
DOMŻAŁ Kazimierz - - 190517 kpr. l. komp. san. 
DONABIDOWICZ Stanisław - - 192 I 1211 ppor. 7.bn. KW 
DONARSKI Stanisław - - 1923/184 szer. 3. bn.łączn. 
DONDZIŁO Aleksander - - 1918/13 sto strz. 2. komp. warszt. KW 
DONlEC Józef - - 1909/4 sto sierż. d-two dyw. 
DONOCIK Jan Henryk - - 1911/34 wachm. 7. p. ul. lub. KW 
DONST Ryszard - ps. KAMIŃSKI Ryszard - - 1922/309 strz. 7. bn. 
DONTSCH Stanisław - - 1920/110 strz. 4. bn. 
DOŃCZYK Franciszek - - 1910/188 kan. 3. p. a. ppanc. 
DOPKE Brunon - - 1915/197 strz. 2. bn. 
DOPKE Leon - - 1925/144 kpr. 9. bn. KW 
DORCZAK Stanisław - - 1922132 strz. 5. bn. 
DOROCIAK Bronisław - - 1900/81 plut. 3. bn. 
DOROFIEJOW Jewdokim - - 1917/9 strz. 2. bn. KW 
DOROSZ Kazimierz - - 1920/3 sto ul. p. ul. karp. 
DOROSZ Stanisław - - 190317 bomb. 2. pal. 
DOROSZCZONEK Sergiusz - - 1925/529 szer. l. komp. zaop. 
DOROSZEWSKI Andrzej - - 19121152 por. 2. pal. 
DOROSZKIEWICZ Aleksander - - 1910/9 strz. 4. bn. 
DOROSZKIEWICZ Aleksander - - 1916122 strz. 5. bn. KW 
DOROSZYŃSKI Zbigniew - - 1916121 kpr. pchr. l. pal. 
DORSZYŃSKI Benedykt - - 1917/178 szer. 2. komp. zaop. 
DORSZYŃSKI Konrad - - 1925/60 ul. 7. p. ul. lub. 
DOSKOCIL Edward - - 1895170 kpt. 3. bn. KW 
DOWECKI Emil - patrz WODECKI Emil - - 
DOWGIERT Jan - - 1921/51 kpr. l. bn. KW 
DOWGIŁŁOWICZ-NOWICKI Jan Kazimierz - - 1914/16 por. 2. pal. 
DOWHAŃ Stefan - - 1914/36 kan. 3. p. a. plot. 
DOWHOSZYJA Mikołaj - - 1916120 strz. 4. bn. 
DOWHUNEK Bronisław - - 1920/36 sto strz. l. komp. warszt. 
DOWNAR Eugeniusz - - 1925/8 bomb. l. pal. KW 
DRABANT Władysław - - 19201256 strz. 2. bn. 
DRABCZYK Tadeusz - - 191917 sto ul. p. ul. karp. 
DRABCZYŃSKI Tadeusz Ignacy - - 1909/83 por. 6. bn. KW 
DRABICKI Ludwik - - 1914/50 plut. 3. bn. ckm. VM 5 KW 
DRABIK Bernard - - 1913/140 ul. 7. p. ul. lub. 
DRABIK Florian - - 1915/29 kpr. 3. bn. sap. KW 
DRABIK Józef - - 190412 kpr. 4. bn. 
DRABIK Władysław - - 1915/8 kpr. p. ul. karp. 
DRABIN lOK Bonifacy - - 1915/143 sto strz. 6. bn. KW 
DRABIŃSKI Stanisław - - 1908/19 strz. d-two dyw. KW 
DRABISZ Konrad - - 19241291 strz. 7. bn. 
DRACHEIM Paweł - - 1925/62 strz. l. bn. 
DRACZ Paweł - - 1910/31 plut. 3. bn. ckm. VM 5 KW 
DRACZYŃSKI Benedykt Marian - - 1902169 kpr. dtwo dyw. 
DRACZYŃSKI Florian - - 191217 ogn. 3. pal. 
DRAGA Antoni - - 19251236 strz. park mat. 
DRAGAN Roman - - 1922/18 plut. l. bn. KWI2I pol. 22. 6. 1944 
DRAGON Karol - - 1910/81 strz. 3. bn. 
DRAGUN Czesław - - 192216 sto ul. p. ul. karp. 
DRAGUN Franciszek - - 1910/33 bomb. 3. pal. 
DRAGUN Michał - - 1924/5 kpr. pchr. 3. p. a. plot. 
DRAŁUS Antoni - - 1905/47 wachm. 12. p. ul. pod. 
DRANCEJKO Aleksander - - 19261266 strz. 3. bn. ckm. 
DRAPACZ Tomasz - - 1913/146 kan. 3. p. a. ppanc. 
DRAPAŁA Józef - - 1904/81 plut. 7. bn. 
DRAPAŁA Tadeusz - - 1923/9 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
DRAPS Julian - - 1922122 kan. 3. pal. 
DRAPUN Bazyli - - 1912117 sto sap. 3. bn. sap. KW 
DRAS Feliks - - 1924/150 strz. l. bn. 
DRASZANOWSKI Tadeusz - - 19241296 strz. 5. bn. 
DRATWA Mieczysław - ps. GRABOWSKI Mieczysław - - 1926/87 strz. 3. bn. 
DRAUCEJKO Aleksander - - 19261266 strz. 3. bn. ckm. 
DRAUSAL Leon - - 1916/30 kpr. l. komp. san. KW 
DRAUSAL Mieczysław - - 1913124 kpr. pchr. 3. bn. sap. KW 
DRĄCZKOWSKI Józef - - 1911/173 strz. 7. bu. 
DRĄG Jan - - 1914/83 plut. 3. bu. 
DRĄGOWSKI Bronisław - - 1898/19 sierż. 3. bu. łączn. 
DRĄŻEK Ignacy - - 1919/111 strz. d-two 2 bryg. 
DRĄŻEK Józef - - 1923/40 strz. d-two dyw. KW zm. z r. 6.7.1944 
DRĄŻELA Jerzy - patrz SITNIEWSKI Jerzy - - 
DREFS Rudolf - - 1918/147 strz. 8. bu. 
DREGER Artur - - 1921/174 strz. 7. bu. 
DREGER Marian - - 1917/124 strz. 8. bu. 
DREGIER Zygmunt - - 1894/95 mjr. d-two dyw. 
DREHER Jakub - - 1904/6 plut. 2. pal. 
DREILING Leon - - 1911/141 sto strz. 5. bu. 
DREJA Józef - - 1922133 sto ul. p. uł. karp. 
DREJA Ronald - - 1924/94 ul. 7. p. ul. lub. 
DREJA Tadeusz - - 1920/63 ul. 12. p. ul. pod. KW 
DRELA Franciszek - - 1908/6 plut. 1. komp. san. 
DRELICH Mieczysław - - 1918/3 wachm. p. ul. karp. KW 
DRELICH Zbigniew - - 1919/42 ppor. 3. p. a. ppanc. KW 
DREMLUK Aleksy - - 1911/16 strz. 4. bn. 
DRENIAK Czesław - - 1917123 strz. 3. bn. ckm. 
DREWA Feliks - - 1921/153 strz. 2. bn. 
DREWNIAK Czesław - - 1917123 strz. 3. bn. ckm. 
DREWNIAK Jan - - 1919/30 sto sap. 3. bn. sap. KW 
DREWNIAK Józef - - 19241277 strz. d-two dyw. 
DREWNICKI Antoni - - 1905123 plut. 3. bn. ckm. 
DREWNIOK Eryk - - 1924/315 kan. 3. pal. 
DREWNIOK Gerhard - - 1922/178 sto szer. 3. szw. żand. 
DREWNIOK Ryszard - ps. PATALONG Franciszek - - 1926/93 szer. 3. komp. san. 
DREWNOWSKI Zygmunt - - 1918122 szer. 13. komp. zaop. 
DREWS Leon - - 19221224 strz. 9. bn. 
DREWS Rudolf - - 1918/147 strz. 8. bn. 
DREYER Marceli - patrz OGON Wincenty - - 
DROBCZYK Jan - - 19241293 strz. 8. bn. 
DROBEK Adolf - ps. DROBKOWSKI Alojzy - - 1926/57 strz. 2. bn. KW 
DROBEK Robert - - 1926/103 strz. 9. bn. 
DROBEŃKO Paweł - - 1918/9 kan. 3. p. a. plot. 
DROBIK Stefan - - 19131234 strz. 1. bn. 
DROBISZ Jan - - 1921/1216 bomb. 1. pal. 
DROBISZ Konrad - - 19241291 strz. 7. bn. 
DROBKOWSKI Alojzy - patrz DROBEK Adolf - - 
DROBNIAK Stanisław - patrz DROBNICKI Stanisław - - 
DROBNIAK Władysław - - 1905/18 sierż. pchr. 18. komp. zaop. 
DROBNICKI Stanisław - ps. DROBNIAK Stanisław - - 1909/41 strz. 4. bn. 
DROBOWIECKI Adam - - 1920/44 kpr. pchr. 5. bn. 
DROGER Artur - - 1921/174 strz. 7. bn. 
DROGIER Jan - - 1903/36 wachm. 12. p. ul. pod. 
DROGOKUPIEC Piotr - - 1923/34 kan. 3. p. a. ppanc. 
DROGOWSKI Albin - - 1905/44 strz. 3. bn. ckm. 
DROHOMIRECKI Stefan - - 1920126 kan. 3. p. a. ppanc. 
DRONIA Alfons - - 1925/69 strz. d-two own. 
DROP Kazimierz - - 1913/77 strz. 6. bn. KW 
DROSDŻ Maks - - 1911/140 sto sap. 3. bn. sap. 
DROST Henryk - patrz PRZYBYŁA Henryk - - 
DROST Maksymilian - - 1926/169 strz. 4. bn. 
DROUET Stefan - - 1918/4 ppor. 3. pal. 
DROZ Maksymilian - - 1926/169 strz. 4. bn. 
DROZD Alfons - - 1917/199 kpr. 1. pal. 
DROZD Jan - - 1897/4 sto sierż. 1. komp. san. 
DROZD Jan - - 1917/155 strz. d-two 2. bryg. 
DROZD Józef - - 1906/169 kpr. 18. komp. warszt. 
DROZD Leonard - - 1926/64 strz. 3. bn. ckm. 
DROZD Ludwik - - 1912112 plut. 5. bn. 
DROZD Paweł - - 1900/51 sierż. 2. komp. zaop. 
DROZD Paweł - patrz HOFER Rajnhold - - 
DROZD Stanisław - - 1919/45 kpr. 3. bn. Łączno 
DROZD Stefan - - 1919/40 strz. 1. bn. KW 
DROZD Wojciech - - 1908/31 sierż. 9. bn. 
DROZDA Jan - - 1919/14 strz. 4. bn. KW pol. 17.5.1944 
DROZDALSKI Kazimierz - - 19241297 strz. d-two dyw. 
DROZDOWICZ Bolesław - - 1913127 kan. 3. p. a. ppanc. 
DROZDOWICZ Feliks - - 1913129 sierż. 6. bn. KW 
DROZDOWICZ Kazimierz - - 1921/23 sto strz. 2. bn. 
DROZDOWICZ Władysław - - 1914/41 kan. 3. pal. 
DROZDOWSKI Antoni - - 1919126 sto strz. 4. bn. 
DROZDOWSKI Edward - - 1920/57 por. 12. p. ul. pod. KW 
DROZDOWSKI Mieczysław - - 1914/48 kpr. pchr. 3. pal. 
DROZDOWSKI Paweł - - 1912/33 kpr. 2. komp. warszt. 
DROZDOWSKI Roman Leopold - - 1911/83 kpt. dtwo dyw. 
DROŻDZIK Władysław - - 1921/4 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
DROŻDŻ Franciszek - patrz RAJKOWSKI Franciszek - - 
DROŻDŻ Jan - - 1912128 bomb. 3. p. a. plot. 
DROŻDŻ Julian - - 1916/6 kpr. 3. bn. łączno 
DROŻDŻ Maksymilian - - 1921/4 slo strz. 3. bn. ckm. KW 
DROŻDŻ Stanisław - - 1922181 ppor. 5. bn. VM 5 KWI2/ 
DROŻDŻ Stanisław - - 19241206 strz. 7. bn. 
DROŻDŻ Władysław - - 1916/3 bomb. 1. pal. 
DROŻEJKO Apolinary - - 1902/54 kpr. 3. bn. sap. 
DROŻYNEK Tadeusz - - 1905/9 kpr. 1. bn. 
DRÓBKA Edward - - 19261262 kan. 2. pal. 
DRÓBKA Józef - - 19221114 sto strz. 1. bn. 
DRUBKA Józef - - 1922/114 s10 strz. 1. bn. pol. 5.7.1944 
DRUMLA Karol- ps. RAJMAN Karol - - 1920/161 strz. d-two dyw. 
DRUMOWSKI Teofil - - 1910/198 szer. 1. komp. zaop. 
DRUSZCZ Wincenty - - 1915128 strz. 2. bn. 
DRUSZLAKOWSKI Władysław - - 1918/8 bomb. 3. pal. 
DRUŻYŃSKI Zygmunt - - 1908/111 strz. 5. bn. 
DRWIĘGA Mieczysław - - 1917/5 s10 szer. 1. komp. zaop. 
DRYGALSKI Mieczysław - - 1909/153 strz. 8. bn. 
DRYNDA Franciszek - - 1926/61 strz. 3. bn. ckm. 
DRYŚ Edmund - ps. CYBULSKI Jan - - 1915/148 plu10 pchr. 9. bn. 
DRYŚ Jan - - 1916/19 kan. 2. pal. 
DRYŚ Wilhelm - - 1906/177 strz. 7. bn. 
DRZAZGA Józef - - 1902/7 plu10 2. komp. warszt 
DRZENSLA Gerhard - - 1926/78 strz. 4. bn. KW 
DRZEWIECKI Edward - - 192312 kpr. 2. pal. 
DRZEWIECKI Jan - patrz LABOCHA Kazimierz - - 
DRZEWIECKI Józef - - 1918126 kpr. pchr. 3. bn. sap. KW 
DRZEWIECKI Tadeusz - - 1920/60 kpr. pchr. 7. p. ul. lub. 
DRZEWOSZEWSKI Józef - - 1900120 s10 sierż. 2. komp. san. 
DRZEWUSZEWSKI Mieczysław - ps. PIECHOCKI Andrzej - - 1924/186 strz. 1. bn. 
DRZYCIMSKI Brunon - - 19141222 plu10 3. bn. sap. 
DRZYCIMSKI Kazimierz - - 1920/179 strz. 8. bn. 
DRZYMALSKI Jan - - 1926/102 strz. 9. bn. 
DRZYMUCHOWSKI Roman - - 1919/64 ppor. 2. pal. 
DRZYZGABernard - - 19111215 kp10 d-two2. bryg. 
DUBA Jan - - 1917/142 por. d-two 2. bryg. KW/2/ 
DUBANIEWICZ Józef - - 1902/14 szer. 2. komp. zaop. 
DUBANOWSKI Kazimierz - patrz JETTKA Kazimierz - - 
DUBANYCZ Bazyli - - 1919/12 plu10 3. bn. zm. z r. 17.7.1944 
DUBANYCZ Piotr - - 1921/ .. s10 strz. 1. komp. warsz10 
DUBEŃSKI Artur Bronisław - - 190118 mjr. 3. bn. ckm. KW 
DUBER Jan - - 1907/153 strz. 4. bn. 
DUBICKI Jan - - 1900121 plu10 d-two 2. bryg. 
DUBICKI Jan - - 1925/117 szer. 3.komp. san. 
DUBICKI Józef - - 1922120 kan. 1. pal. 
DUBICKI Julian - - 1902122 bomb. 3. p. a. ppanc. 
DUBICKI Karol - - 1903/6 s10 sap. 3. bn. sap. 
DUBICKI Leon - - 1916/ .. kpr. pchr. 3. bn. ckm. 
DUBICKI Piotr - - 1913121 ppor. 4. bn. VM 5 pol. 19.5.1944 
DUBIELSKI Gracjan - - 19081202 strz. 9. bn. 
DUBIELSKI Konrad - patrz LEN C Konrad - - 
DUBIK Michał - - 1912/3 bomb. 2. pal. 
DUBIK Stanisław - - 1917/3 bomb. 2. pal. 
DUBINIECKI Aleksander - - 1915121 bomb. 2. pal. 
DUBIŃSKI Jan - - 1921140 kan. 2. pal. 
DUBIŃSKI Nikodem - - 1906/3 plu10 I. bn. KW 
DUBNICKI Alojzy - - 1907/5 ogn. 3. p. a. ppanc. 
DUBOWIK Aleksander - - 1917120 s10 strz. 5. bn. KW pol. 17.5.1944 
DUBOWSKI Jan - - 1914/32 kpr. 1. bn. KW 
DUBOWSKI Kazimierz - - 1923/13 s10 szer. 3. bn. łączno 
DUBOWSKI Sergiusz - - 1921/182 strz. 4. bn. 
DUBRAWSKI Tadeusz Mieczysław - - 1914/18 ppor. d-two oz1o 
DUBROWNY Grzegorz - - 19131241 strz. 3. bn. 
DUCH Bolesław Bronisław - - 1896/100 d-ca dyw. VM 3 4 5 KW/SI 
DUCH Bolesław Roman - - 19211116 bomb. pchr. 3. pal. 
DUCH Ignacy - - 1903/8 bomb. 3. pal. 
DUCHEŃSKI Tadeusz - - 192114018 strz. 1. bn. 
DUCHNOWSKI Edward - - 1903/15 strz. 5. bn. KW 
DUCHNOWSKI Stanisław - - 1904122 strz. 3. bn. 
DUCHNOWSKI Stanisław - - 1923/38 s10 strz. 6. bn. KW 
DUCKI Stanisław - - 1905/87 strz. d-two dyw. 
DUDA Adolf - - 1913126 kpr. 18. komp. warsz10 
DUDA Antoni - - 1919/71 s10 uł. 12. p. ul. pod. 
DUDA Czesław - - 1923/306 kpr. 1. komp. warsz10 
DUDA Edward - - 192512 s10 szer. 3. bn. łączno 
DUDA Emil - - 19211171 strz. 8. bn. 
DUDA Emil - - 1924/144 s10 strz. 8. bn. 
DUDA Eugeniusz - - 192412 s10 strz. 5. bn. KW pol. 8.11.1944 
DUDA Franciszek Andrzej - - 1896/101 mjr. d-two dyw. VM 5 KW 
DUDA Franciszek - - 1923/152 strz. 7. bn. 
DUDA Franciszek - - 1925/154 s10 strz. 7. bn. 
DUDA Franciszek - - 1925/96 bomb. 3. pal. 
DUDA Jan - patrz BOŃCZYK Jan - - 
DUDA Jan - - 19241281 strz. 6. bn. 
DUDA Jerzy - - 1912/180 s10 strz. 1. bn. 
DUDA Józef - - 19251265 sap. 3. bn. sap. 
DUDA Konrad - - 1925/161 strz. 9. bn. 
DUDA Ludwik - - 1917/49 sap. 3. bn. sap. KW 
DUDA Robert - - 1913/148 kan. 3. pal. 
DUDA Stanisław - - 1922/82 kpr. 3. bn. ckm. 
DUDA Stefan - - 1905/13 s10 strz. 6. bn. 
DUDA Sylwester - - 1926/168 strz. 6. bn. 
DUDA Władysław - - 1906/46 kpr. 3. bn. sap. 
DUDA Władysław - - 1913/37 strz. 1. bn. KW 
DUDA Zbigniew - - 1926/155 szer. 3. sZW. żand. 
DUDA Zdzisław - - 1927/ .. szer. 3. sZW. żand. 
DUDAR Franciszek - - 1922/42 kan. 1. pal. KW zm. 7.5.1945 
DUDAR Józef - - 1919/60 strz. 3. bn. 
DUDARENKO Marian - - 1923125 st. strz. 7. bn. 
DUDARENKO Otto - - 1920/19 kpr. l. bn. KW 
DUDASZ Mieczysław - - 1902112 st. strz. 5. bn. zm. z r. 12.4.1945 
DUDCZAK Władysław - - 1910112 plut. 3. p. a. ppanc. 
DUDEK Bronisław - - 190712 kpr. 8. bn. 
DUDEK Helmut - - 19141262 strz. 7. bn. 
DUDEK Jan - - 192011 strz. 5. bn. KW pol. 6.8.1944 
DUDEK Jerzy - ps. SZYMAŃSKI Henryk - - 19181232 strz. 5. bn. KW pol. 9.4.1945 
DUDEK Józef - - 19101193 strz. 3. bn. 
DUDEK Kazimierz - - 1911119 st. sap. 3. bn. sap. KW 
DUDEK Maksymilian - - 19251240 strz. 18. komp. warszt. 
DUDEK Marian - - 1922/136 ul. 7. p. ul. lub. 
DUDEK Paweł - patrz WYBRANIEC Franciszek - - 
DUDEK Rudolf - - 1925/97 kan. 3. pal. 
DUDEK Tadeusz - - 1924/5615 strz. 3. bn. sap. 
DUDEK Walter - - 19221237 strz. 3. bn. 
DUDEK Wiktor - patrz BANASZCZAK Franciszek - - 
DUDEK Władysław - - 1918120 strz. 4. bn. KW 
DUDKIEWICZ Bertoid - - 19251267 sap. 3. bn. sap. 
DUDNIK Stanisław - - 1910/5 ppor. 2. bn. KW /2/ 
DUDOJĆ Władysław - - 1901/67 strz. 5. bn. 
DUDOŃ Leonard - - 1900/1 st. sap. 3. bn. sap. 
DUDUŚ Tadeusz Julian - - 1906/197 plut. park mat. 
DUDYCZ Jan - - 1921142 kpr. pchr. 3. p. a. ppanc. KW 
DUDYKIEWICZ Kornel - - 1921114 szer. 3. komp. san. 
DUDYS Walenty - - 191012 sierż. 9. bn. 
DUDZIAK Edward - - 1915/14 plut. 2. bn. KW 
DUDZIAK Ludwik - - 1906112 strz. I. bn. KW 
DUDZIAK Michał - - 19191243 strz. 8. bn. 
DUDZIAK Sylwester - - 1907/37 wachm. 12. p. ul. pod. KW 
DUDZICH Tadeusz - - 1920/ .. ppor. I. pal. 
DUDZIK Alojzy - - 19091185 por. 3. p. a. ppanc. KW/3/ 
DUDZIK Czesław - - 1924/184 strz. 8. bn. 
DUDZIK Leon Marian - - 1912156 wachm. 3. szw. żand. KW 
DUDZIK Ryszard - - 1918/116 kan. 3. p. a. ppanc. 
DUDZIK Władysław - - 1904/82 kpr. 3. bn. sap. 
DUDZIK Władysław - - 191612 kpr. 3. bn. łączn. 
DUDZIŃSKI Jerzy Józef - - 19201173 strz. 8. bn. 
DUDZIŃSKI Kazimierz - patrz MIECZKOWSKI Kazimierz - - 
DUDZIŃSKI Piotr - - 1903114 plut. 3. pal. 
DUDZIŃSKI Tadeusz - - 1920/13 ppor. 5. bn. VM 5 
DUDZIŃSKI Tadeusz - - 1926/101 strz. 9. bn. 
DUDZIŃSKI Zbigniew - - 1924/168 ppor. 5. bn. 
DUDZIŃSKI Zygmunt - - 1927/49 strz. 5. bn. 
DUFFEK Zbigniew - - 1909123 kpt. l. pal. KW 
DUFRAT Józef - - 1901/3 plut. p. ul. karp. 
DUK Edward - - 1908/6 kpr. 2. komp. warszt. zm. 13.11.1944 
DUK Stanisław - - 1919120 szer. 3. bn. łączn. KW 
DUK Władysław - - 1924/6 st. szer. 3. bn. łączn. KW 
DUKACZ Michał - - 1899/72 kpr. 4. bn. 
DUKIEWICZ Stanisław - - 1924/17 kan. I. pal. KW 
DUKOWICZ Karol - - 1905128 mjr 3. pal. 
DUKOWSKI Czesław - - 1907/93 sierż. l. komp. warszt. 
DUL Andrzej - - 1922139 strz. 3. bn. 
DUL Bazyli - - 19141249 strz. 2. bn. 
DUL Eugeniusz - - 1923129 strz. 3. bn. 
DUL Franciszek - - 19221269 strz. 9. bn. 
DUL Szymon - - 1900113 st. szer. 3. bn. łączn. 
DUL Władysław - - 1923126 st. strz. 5. bn. KW 
DULAS Jan - - 190812 plut. 13. komp. zaop. 
DULEK Władysław Paweł - - 1897/110 kpt. d-twodyw. KW 
DULEMBA Józef - - 19141221 strz. 6. bn. 
DULEWSKI Stefan - - 1924/194 strz. 2. bn. 
DULĘBA Józef - - 1910/13 strz. park mat. 
DULIAN Edward Ignacy - - 191812 por. d-two dyw. 
DULIASZ Stanisław - - 1917/16 st. strz. d-two 2. bryg. 
DULINIEC Edward - - 19111138 kpt. 12. p. uł. pod. 
DULIŃSKI Bolesław - - 19221204 st. strz. 6. bn. KW 
DULIŃSKI Stanisław - - 1910/175 st. strz. 9. bn. 
DULJAS Szczepan - - 19191258 bomb. 3. p. a. plot. 
DULKO Marian - - 1924/10 bomb. l. pal. VM 5 KW 
DULL Zenon - - 1915122 kpr. 3. bn. ckm. 
DULLEK Teofil - - 1913/171 strz. 6. bn. 
DULNIOK Józef - - 19251206 sap. 3. bn. sap. 
DULSKI Władysław - - 1917/144 strz. 3. bn. 
DUŁA WA Leon - ps. WILIMOWSKI Mieczysław - - 1926/303 strz. 2. bn. KW 
DUŁAWA Stanisław Antoni - - 19221173 strz. 6. bn. KW 
DUMA Andrzej - - 1907114 plut. 5. bn. KW 
DUMA Władysław - - 1909/32 kan. l. pal. 
DUMANA Franciszek - - 19221270 strz. 9. bn. 
DUMAŃSKI Michał - - 19141125 ogn. 3. p. a. ppanc. 
DUMIEŃSKi Bolesław - - 1923/116 strz. d-two own. 
DUMYCZ Michał - - 1924/294 strz. 4. bn. 
DUNAJ Władysław - - 1924/74 szer. 3. bn. łączno 
DUNAJEWSKI Ryszard - - 1919/55 kpr. pchr. 5. bn. KW 
DUNAJSKI Brunon - patrz Ł YSZKA Brunon - - 
DUNICZ Tadeusz - - 19051100 mjr 3. p. a. plot. 
DUNIEC Andrzej - - 19081145 kan. 3. p. a. ppanc. 
DUNIEC Władysław - - 1915/39 sierż. pchr. 3. bn. ckm. KW 
DUNIEC Władysław - - 1918/12 plut. I. bn. 
DUNIK Michał - - 1921127 st. strz. 3. bn. KW 
DUNIN-BORKOWSKI Jerzy - - 19241283 strz. 2. bn. 
DUNIN-BORKOWSKI Olgierd - - 1903/94 mjr dypl. d-two dyw. 
DURA Bolesław - - 1901/4 plut. 2. pal. 
DURAJ Alojzy - - 19251123 strz. 6. bn. 
DURAJ Jan - - 1913/174 strz. 2. bn. 
DURAJ Józef - ps. WRÓBLEWSKI Jan - - 1914/186 plut. 2. bn. 
DURAJEWSKI Jan - - 1901/118 sto szer. l. komp. zaop. 
DURBACZ Stanisław - - 1909/22 sto strz. 2. bn. 
DURBACZ Stanisław - - 1922112 sto strz. 2. bn. KW 
DURBAJLO Franciszek - - 1915/191 szer. 18. komp. zaop. 
DURCZAK Stefan - - 1911/23 sto strz. l. bn. KW pol. 22.6.1944 
DURCZOK Stanisław - - 1926176 szer. 3. komp. san. 
DURCZOK Teodor - - 19191187 sto strz. 4. bn. 
DURDA Jan - - 1908/11 sto strz. l. komp. warszt. 
DUREJKO Mikołaj - - 1914/27 strz. 2. bn. 
DURKACZ Jan - - 1914/35 plut. 13. komp. warszt. 
DURKACZ Mikołaj - - 1919/244 strz. 8. bn. 
DURLICH Wojciech - - 1915/9 plut. p. ul. karp. 
DURLIK Jerzy - - 1916/105 ppor. 5. bn. KW 
DUROK Paweł - - 1910/153 strz. 2. bn. 
DUR SKI Religiusz - - 1921/146 sto szer. 3. szw. żand. 
DURYŃSKI Alfons - - 19061134 kan. 3. p. a. ppanc. 
DURYŚ Jan - - 1923/16 kan. 2. pal. KW 
DUSANOWSKI Adam - - 1913/103 strz. 3. bn. 
DUSANOWSKI Józef - - 1920/9 strz. 4. bn. KW 
DUSEK Mieczysław - - 1921/87 sto ul. 7. p. ul. lub. 
DUSSIL Alfred - - 1912/18 plut. pchr. mgr l. komp. zaop. 
DUSZA Adam - - 1897115 plut. 2. komp. san. 
DUSZA Antoni - - 19071128 mjr 3. bn. VM 4 5 KW/3/ 
DUSZA Franciszek - - 1920/145 sto strz. 2. komp. warszt. 
DUSZA Jerzy - - 19121246 kpr. 3. p. a. plot. 
DUSZAK Grzegorz - - 1920/43 sap. 3. bn. sap. 
DUSZAK Stanisław - - 1925/189 strz. 8. bn. 
DUSZKIEWICZ Stanisław - - 1900/83 mjr. d-two dyw. 
DUSZOTA Władysław - - 1906/2 sto szer. 13. komp. zaop. KW 
DUSZYŃSKI Leon - - 1908/176 sap. 3. bn. sap. 
DUŚ Alojzy - - 1923/131 strz. 2. bn. 
DUTKA Antoni - - 1926/171 kan. 3. p. a. ppanc. 
DUTKIEWICZ Jan - - 1913/2 plut. 3. bn. sap. KW 
DUTKIEWICZ Marian - - 1919/4 ppor. 9. bn. KW 
DUTKIEWICZ Mikołaj - - 1902131 plut. l. komp. warszt. 
DUTKO Piotr - - 1910/94 strz. 3. bn. ckm. 
DUTKOWSKI Józef - - 1904/5 plut. pchr. 2. komp. warszt. 
DUTKOWSKI Konstanty - - 1910/15 strz. 6. bn. 
DUTNERSKI Artur - - 1919/6047 strz. l. bn. 
DUZOWSKI Władysław - - 1919/200 kpr. 8. bn. KW 
DUTZ Marian - - 1916/41 kpt. 2. 'pal. KW/2I 
DWOJACKI Zygmunt - - 1920/174 strz. 9. bn. 
DWOJAK Władysław - - 1922/42 strz. 3. bn. zm. z r. 16.5.1944 
DWOJAK Władysław - - 1923/31 sto strz. 2. bn. 
DWORACZEK Józef - - 1926/54 strz. 2. bn. 
DWORACZYK Zygmunt - - 1914/8 kpr. 3. bn. KW 
DWORAK Walerian - - 1919/49 kan. 2. pal. 
DWORAK Władysław - - 1916/41 por. 3. pal. KW 
DWORAK Władysław - - 1919122 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
DWORECKI Jan - - 1924/190 strz. 5. bn. 
DWOREK Józef - - 19251173 strz. 7. bn. 
DWORNICZEK Tomasz - - 191214 plut. 3. bn. KW 
DWORNIK Józef - - 1904/19 kan. l. pal. 
DWORNIK Kazimierz - - 1925/165 strz. 8. bn. 
DWORSKI Michał - - 1919/51 kpr. 3. bn. ckm. 
DWORZAŃSKI Feliks - - 1907/31 strz. l. bn. 
DWORZAŃSKI Juliusz - - 1901/1 plut. l. pal. 
DYAKOWSKI Jan - - 19121 .. ppor. L bn. 
DYBALLA Józef - - 1915/151 sto szer. 3. bn. lączn. 
DYBAŁA Jan - ps. KUCHAREK Jan - - 19211262 strz. l. bn. KW 
DYBKO Jan - - 1916115 strz. 6. bn. KW 
DYBOWSKI Benedykt - - 1918/207 strz. l. bn. 
DYBOWSKI Damazy - - 1925/241 strz. l. komp. warszt. 
DYBOWSKI Franciszek - - 1921/145 sto strz. l. bn. KW 
DYBOWSKI Mieczysław - - 1924/350 kan. 3. p. a. ppanc. 
DYBOWSKI Wacław - - 1927/46 szer. 3. bn. lączn. 
DYBOWSKI Zygmunt - - 1915/26 plut. 8. bn. KW 
DYCHTOŃ Zygmunt - - 192517 sto strz. 5. bn. 
DYCZEK Antoni - - 19101159 strz. 1. bn. 
DYCZEWSKI Edward - - 1899110 kpr. 18. komp. zaop. 
DYCZEWSKI Feliks - - 1911/214 kpr. d-two dyw. 
DYCZKA Jan - - 1925/118 sto strz. 4. bn. 
DYCZKA Jerzy - patrz FRYDRYCH Franciszek - - 
DYCZKA Wiktor - - 1921/165 sto strz. l. bn. 
DYCZKO Józef - - 1903/15 sto strz. l. bn. 
DYCZKOWSKI Józef - - 1914/46 plut. 3. p. a. plot. 
DYDEK Stanisław - - 1915/3 strz. 3. bn. KW 
DYDERSKI Antoni - ps. DOLA Antoni - - 1915/58 sto strz. 5. bn. KW 
DYDYMSKI Leon - - 1924/207 strz. 9. bn. 
DYDYŃSKI Walerian - - 1902110 kpr. l. pal. 
DYDZIŃSKI Stanisław - - 1910/4 por. l. pal. KW/2I 
DYGA Edwin - - 1906/15 kpr. 6. bn. 
DYGOŃ Stefan - - 19051107 ppor. 2. komp. warszt. 
DYGULSKI Władysław - - 1908/9 bomb. 3. p. a. ppanc. 
DYJAK Stanisław - - 19261233 strz. 9. bn. 
DYJAS Alfons - ps. D~BEK Alfons - - 1914/324 strz. 7. bn. 
DYJAS Rajnhold - ps. DERA Władysław - - 1924/109 strz. 2. bn. 
DYK Stefan Władysław - - 1901/1 ppor. 3. p. a. plot. KW 
DYK Wojciech - - 1915/IS7 strz. 7. bn. 
DYK Zdzisław - - 1915/S1 st. strz. 3. bn. 
DYKA Erwin - ps. DYKARSKI Józef - - 1921/151 strz. 5. bn. KW 
DYKALA Edward - - 1913/9 kpr. 7. bn. 
DYKARSKI Józef - patrz DYKA Erwin - - 
DYLA Józef - - 191412S0 szer. I. komp. zaop. 
DYLĄG Tadeusz Kazimierz - - 1900/145 kpt. 6. bn. 
DYLEWSKI Bernard - - 1921/175 strz. 9. bn. 
DYLEWSKI Stanisław - - 1913/125 ogn. l. pal. 
DYLIŃSKI Józef - - 1916/45 st. ul. 12. p. uł. pod. 
DYLKO Bazyli - - 1923/ lOS ul. 7. p. ul. lub. 
DYLL Jan - - 19261235 strz. 5. bń 
DYLOCH Franciszek - - 1925/S2 strz. 5. bn. zm. 30.10.1945 
DYLONG Alojzy - - 1924/165 strz. 3. bn. łączno 
DYLONG Franciszek - - 1926/62 kan. 3. p. a. ppanc. 
DYMEK Feliks - - 1919/17 kan. 3. p. a. plot. zm. 10.2.1943 
DYMEL Edmund - - 1913/49 sierż. pchr. 2. komp. zaop. 
DYMITRUK Bazyli - - 1909/13 szer. l. komp. san. 
DYMOSZ Jan - - 19191209 strz. 4. bn. 
DYMOWSKI Adam - - 1900/14 st. sierż. d-two dyw. 
DYMSKI Bronisław - patrz TARANOWSKI Bronisław - - 
DYM SKI Feliks - - 19051203 strz. S. bn. 
DYMSKI Feliks - - 1923/163 strz. 9. bn. 
DYMURSKI Stanisław - - 1923/7 st. strz. 4. bn. 
DYNA Władysław - - 192212 st. szer. l. komp. san. KW 
DYNIA Jan - - IS94/3 st. wachm. p. uł. karp. 
DYNIEWICZ Leon - - 1921/141 strz. I. bn. 
DYNOWIAK Zbigniew - ps. KRUCZKOWSKI Zbigniew - - 1924/354 st. strz. 7. bn.
DYNOWSKI Bronisław - - 19121171 ppor. d-two dyw. 
DYNOWSKI Tadeusz Mieczysław - - 1922/30 strz. 5. bn. 
DYRBUSZ Herbert - - 1926/77 strz. 4. bn. 
DYRDA Albin - - 19251201 szer. 13. komp. zaop. 
DYRDA Alfred - ps. GRZYB Józef - - 1925/137 strz. S. bn. 
DYRDA Ludwik - - 1914/ .. kpr. 3. bn. sap. 
DYRKACZ Franciszek - - 1920/7 sap. 3. bn. sap. 
DYRLAGA Józef - - 1915/S2 kpr. 3. bn. ckm. KW 
DYRLAGA Stanisław - - 1924/IS strz. 9. bn. zm. 24.S.1942 
DYSZER Jan - - 19I5/137 strz. l. bn. 
DYTKO Gerhard - ps. DYTKOWSKI Gerhard - - 1922/165 st. strz. 5. bn. KW 
DYTKO Józef - - 19I5/134 kpr. 3. bn. łączn. 
DYTKO Leon - - 1915/160 strz. S. bn. 
DYTKOWSKI Gerhard - patrz DYTKO Gerhard - - 
DYTKOWSKI Wacław - - 1916123 st. strz. 3. bn. ckm. 
DYTRYCH Benedykt Teodor - - 191412 kpt. dypl. d-two dyw. KW/2I 
DYTRYCH Józef - - 1926/60 strz. l. bn. 
DYTWACH Franciszek - - 1911/IS4 strz. park mat. 
DZIACZUK Jan - - 1924/317 strz. 3. bn. ckm. 
DZIADECKI Emanuel - - 1909/10 st. szer. d-two ozt. 
DZIADEK Gerhard - ps. KRÓLIKOWSKI Jan - - 1924/355 st. strz. 4. bn. KW 
DZIADEK Rudolf - - 1926/66 strz. l. bn. KW 
DZIADEK Walter - - 19141223 plut. 7. bn. 
DZIADOSZ Fryderyk - - 1924/S1 sap. 3. bn. sap. 
DZIADOSZ Kazimierz Tadeusz - - 1923/11 ppor. I. pal. KW 
DZIADOSZ Mieczysław - patrz SIENKIEWICZ Mieczysław - - 
DZIADOSZ Paweł - - 1914/12 kpr. p. ul. karp. 
DZIADURA Władysław - - 1922131 strz. 5. bn. 
DZIANDZIAŁAS Stanisław - - 1922136 strz. 3. bryg. 
DZIANOTT Aleksander - - 1911/137 por. 2. pal. VM 5 KW/2I 
DZICHOWSKI Józef - - 1913/91 st. sierż. pchr. 7. p. ul. lub. 
DZICZKOWSKI Jan - - 1916/162 strz. 3. bn. ckm. 
DZIDA Konrad - - 1924/120 st. sap. 3. bn. sap. KW 
DZIDEK Tomasz - - 1907/4 kpr. 3. bn. łączno 
DZIDUSZKO Adam - - 1910/14 ogn. 3. p. a. ppanc. 
DZIEBIEŁO Jan - - 1905/33 strz. 3. bn. ckm. 
DZIECHCIARZ Franciszek - - 1907113 kan. 3. pal. 
DZIECHOWSKI Józef - - 1913/54ppor. 7. p. ul. lub. 
DZIEDOWICZ Włodzizmierz - - 1905126 ogn. 3. p. a. plot. 
DZIEDZIC Antoni - - 1920127 bomb. I. pal. 
DZIEDZIC Leopold - - 1919/SI st. szer. l. komp. san. 
DZIEDZIC Stanisław - - 19191242 strz. 7. bn. 
DZIEDZIC Tadeusz - - 1924120 bomb. 2. pal. KW 12/ 
DZIEDZIC Władysław - - 1902/3S plut. 3. p. a. plot. 
DZIEDZIC Władysław - - 1904/10 strz. 5. bn. KW 
DZIEDZIECH Jan - - 1905/IS bomb. 2. pal. 
DZIEDZIEJKO Józef - - 1899/33 plut. 2. komp. zaop. 
DZIEDZINA Franciszek - - 19021110 plut. 2. komp. zaop. 
DZIEDZINA Michał - - 1916/S4 kpr. 3. bn. sap. KW 
DZIEDZIŃSKI Jan - - 19141274 strz. park mat. 
DZIEDZIŃSKI Witold - ps. SŁOWACKI Witold - - 1923/157 ul. 7. p. ul. lub. 
DZIEDZIUCH Wilhelm - - 19251242 strz. l. komp. warszt. 
DZIEDZIUL Józef - - 192214S szer. 2. komp. zaop. 
DZIEGCIAR Jerzy - - 1906/31 st. strz. l. bn. KW 
DZIEJKAŁO Włodzimierz - - 1911/ II strz. 5. bn. 
DZIEJMA Franciszek - - 1903/46 strz. d-two 2. bryg. 
DZIEKAN Józef - - 1915/1S st. szer. 3. bn. łączn. 
DZIEKAN Tadeusz - - 1921129 sap. 3. bn. sap. KW 
DZIEKAN Tomasz - - 1912/S1 plut. l. bn. 
DZIEKIEWICZ Jan - - 1901/39 kpr. 12. p. ul. pod. 
DZIEKIEWICZ Józef - - 1913/63 st. ul. 12. p. ul. pod. KW 
DZIEKOŃSKI Bolesław - - 192117 bomb. 2. pal. 
DZIEKOŃSKI Mirosław - - 1915/142 rtm. 12. p. ul. pod. VM 5 KW /21 
DZIELEŃDZIAK Eugeniusz - - 1918121 sap. 3. bn. sap. KW 
DZIEMAN Michał - - 1923/110 strz. 3. bn. 
DZIEMBA Augustyn - - 1923/174 strz. 8. bn. zm. 3.4.1945 
DZIEMBAŁA Gerhard - - 19191216 strz. 7. bn. KW 
DZIEMBAŁA Józef - - 1915/13 plut. I. bn. 
DZIEMIAN Edward - - 1922121 szer. 3. bn. lączn. 
DZIEMIAN Marian Stanisław - - 1906/49 ppor. 3. bn. lączn. 
DZIEMIDOWICZ Genadiusz - - 1924/13 strz. 6. bn. KW 
DZIEMIDOWICZ Stefan - - 1904/17 strz. 3. bn. lączn. zm. 27.6.1942 
DZIEMIENTJEW Dymitr - - 1920/48 bomb. 3. pal. KW 
DZIENGO Jan - - 1912111 plut. 3. bn. ckm. 
DZIENIAK Józef - - 1905/10 kpr. 3. bn. lączn. 
DZIENIO Stanisław - - 1913/18 strz. 3. bn. 
DZIENIS Józef - - 1900/11 plut. 2. pal. 
DZIENIS Józef - - 19211276 strz. 8. bn. 
DZIENISIONEK Józef - - 1909/52 strz. 5. bn. 
DZIENNIAK Kazimierz - - 1903/81 plut. 3. bn. ckm. 
DZIENNIK Leon - - 1914/77 ul. 7. p. ul. lub. 
DZIERUGO Eugeniusz - - 1913/122 kpr. 6. bn. KW 
DZIERWA Franciszek - - 1907124 kpr. I. komp. warszt. 
DZIERZAWA Erwin - - 1925/ .. strz. 3. bn. 
DZIERŻAN Edward - - 1925/81 strz. 3. bn. ckm. KW 
DZIERŻENGA Józef - ps. KOSTKA Józef - - 19171212 szer. 3. komp. san. 
DZIERŻYŃSKI Józef - - 19221139 strz. 5. bn. 
DZIERŻYŃSKI Kazimierz - - 1908/10 plut. pchr. 2. bn. 
DZIESZUK Alfons - - 1909122 sap. 3. bn. sap. 
DZIEWANOWSKI Jan - - 1907/109 ppor. mgr 7. p. ul. lub. 
DZIEWICKI Julian - - 1906/6 plut. 9. bn. KW 
DZIEWICKI Władysław - - 19141201 rtm. 12. p. ul. pod. VM 5 KW/2I 
DZIEWI.Ę:CKI Edward - - 191115 plut. I. komp. warszt. 
DZIEWIOR Stanisław - ps. PONIATOWSKI Stanisław - - 1925/133 strz. I. bn. KW DZIEWIÓR Jan 1925/75 sto strz. 6. bn. KW 
DZIEWIRSKI Stanisław - - 1903/127 sto wachm. 7. p. ul. lub. 
DZIEWIS Michał - ps. KAMIŃSKI Michał - - 19211276 strz. 8. bn. 
DZIĘBAŁA Norbert - patrz BULA Norbert - - 
DZIĘCIOŁOWSKI Kazimierz - - 1922/45 ppor. 2. bn. VM 5 KW/2I pol. 1.9.1944 
DZIĘCIOŁOWSKI Stanisław - - 1905/117 kpt. 8. bn. 
DZIĘDZIEL Józef - - 1907/7 sierż. I. bn. 
DZIĘGIELEWSKI Antoni - - 19191204 strz. 7. bn. 
DZIĘGIELEWSKI Kazimierz - - 1913/39 kpr. 3. bn. sap. 
DZIĘGIELEWSKI Stanisław - - 1904/100 sto szer. 18. komp. zaop. 
DZIK Stanisław - - 1922117 kpr. 5. bn. KW 
DZIKI Stefan - - 1914/47 strz. I. bn. KW 
DZIKIEWICZ Józef - - 1917/15 sto szer. 2. komp. san. KW 
DZIKIEWICZ Kalikst - - 1920/ .. kan. 2. pal. 
DZIKOŃ Klemens - - 19111164 strz. 4. bn. 
DZIKOWSKI Edmund Antoni - - 1906/84 kpt. 6. bn. 
DZIKOWSKI Stanisław - - 1924/124 strz. 3. bn. KW 
DZIMIDOWICZ Witold - - 1924121 kan. 2. pal. 
DZIMIDZIK Czesław - - 1919/16 bomb. 3. pal. VM 5 
DZIMIERSKI Sylwester - - 1923/125 strz. 6. bn. 
DZIMIRA Walerian - - 1905/6 kan. 1. pal. 
DZINIAK Józef - - 1905/10 kpr. 3. bn. lączn. 
DZINISIONEK Józef - - 1909/52 strz. 5. bn. 
DZIUBA Antoni - - 19201268 sto ul. 7. p. ul. lub. 
DZIUBA Eugeniusz - - 1922134 kpr. 1. komp. warszt. 
DZIUBA Jan - - 1922/15 kan. 3. p. a. ppanc. KW 
DZIUBA Tadeusz - - 1904/1 sL szer. 2. komp. zaop. 
DZIUBANY Bernard - patrz DZIUBAŃSKI Bernard - - 
DZIUBANY Józef - - 1922/191 sL strz. 6. bn. 
DZIUBAŃSKI Bernard - ps. DZIUBANY Bernard - - 1910/170 strz. 4. bn. 
DZIUBIŃSKI Daniel - - 1922127 kpr. 6. bn. KW 
DZIUBIŃSKI Walery - - 1906/8 plut. 8. bn. 
DZIUBIŃSKI Zygmunt - - 1895/64 mjr. d-two ozt. 
DZIUK Michał - - 1911121 strz. 5. bn. KW 
DZIUK Stefan - - 1925/94 sto strz. 5. bn. KW 
DZIURA Eugeniusz - - 1914/9 plut. I. bn. KW/2I 
DZIURA Jan - - 1907/9 plut. 9. bn. 
DZIURA Jan - - 1910/11 bomb. 2. pal. 
DZIURA Tadeusz - - 1918129 sto strz. 4. bn. 
DZIURA Wojciech - - 1917/4 bomb. 3. pal. 
DZIURDA Piotr - - 1919/112 ul. 12. p. ul. pod. 
DZIURDZIK Mieczysław - - 192012 sto ul. p. ul. karp. 
DZIURDZIŃSKI Stanisław - - 1919/ .. sap. 3. bn. sap. 
DZIURGOT Józef - - 1903/19 sto ul. 12. p. ul. pod. 
DZIURLIKOWSKI Zbigniew - - 1909/132 ppor. 8. bn. KW 
DZIURZYŃSKI Kazimierz - - 1908/10 plut. pchr. 2. bn. 
DZIURZYŃSKI Kazimierz - - 1917/105 strz. 5. bn. KW 
DZIURZYŃSKI Mieczysław - - 1920/41 kpr. 2. pal. 
DZIUSZKO Józef - - 1920129 szer. 3. bn. lączn. 
DZIWIS Jerzy - - 1917/148 strz. 3. bn. ckm. 
DZIWIS Konrad - - 1910/172 sto strz. 8. bn. 
DZIWISZ Paweł - - 1924/131 strz. 6. bn. 
DZIWOKI Wincenty - - 1917/195 szer. 13. komp. zaop. 
DZUDZEWICZ Jan - - 1902185 kpr. 2. komp. san. 
DZUDZEWICZ Józef - - 1910/16 sierż. 2. komp. zaop. 
DZWON Stanisław - patrz SOMMERFELD Leon - - 
DZWONKOWSKI Jan - ps. KORDA Jan - - 1906/175 szer. 2. komp. san. 
DZWONKOWSKI Kasjan - - 1909112 szer. 1. komp. san. KW 
DZWONKOWSKI Marian - - 1925/5 kan. 2. pal. KW 
DZWONKOWSKI Józef - - 1923/3 strz. 4. bn. 
DŹWIGAŁA Adam - - 1921/6 kpr. l. komp. warszt. KW 
DŻANDŻALAS Stanisław - - 1922/36 strz. 7. bn. 
DŻAWACHISZWILI Jerzy - - 1900/82 kpt. 1. komp. san. 
DŻUGAN Aleksander Marian - - 1900/90 sierż. dtwo dyw. 
DŻUMAK Franciszek - - 1919/25 ul. 12. p. ul. pod. pol. 25.6.1944 
DŻUMAŁA Roman - - 1909/37 sto ogn. 3. p. a: ppanc. 
DŻUMAŁO Bronisław - - 1917/63 szer. 13. komp. zaop. 
DŻUTA Roman - - 1909/37 sto ogn. 3. p. a. ppanc. 
EBEL Witold - - 1915/22 plut. 9. bn. 
EBERLE Alfred - ps. STOKOWSKI Alfred - - 1924/6 szer. 2. komp. zaop. 
EBERT Franciszek - - 1925/9 strz. J. bn. 
EBERT Jerzy - - 1925/27 strz. 1. bn. 
EBINGER Henryk - - 1907/ .. por. 3. p. a. panc. 
ECHAUST Kazimierz - - 1904/3 kan. 3. p. a. ppanc. 
ECHOLE Jan - - 1909120 strz. 8. bn. 
ECKERT Aleksander - - 1918/1 kpr. 1. pal. 
ECKERT Józef - - 191912 plut. 2. bn. KW 
ECKHOLZ Herbert - ps. DOBROWOLSKI Herbert - - 1918115 strz. 7. bn. 
ECKSTEIN Aleksander - - 1905/86 por. d-two l. bryg. KW/2/ 
EDMUND Alfons - patrz FISCHER Alfons - - 
EFRON Józef - - 191712 strz. 4. bn. 
EGIERD Wacław - - 1916/2 kan. 1. pal. 
EHLERT Edward - - 1913/19 strz. 9. bn. 
EHRLICH Mariusz - - 1921/1 kpr. pchr. 2. pal. KW 
EHRLICH Mendel - - 1917/11 strz. 5. bn. 
EICHEL Franciszek - - 1905/82 sierż. pchr. 3. bn. ckm. 
EICHHORST Arnold - - 1926/7 strz. 1. bn. 
EIDTNER Kazimierz - - 1919/20 szer. 3. komp. san. 
EJBENSCHUTR Jan - ps. STRZELECKI Jan - - 1920/38 kpr. pchr. 9. bn. 
EJGIERD Wacław - - 1926/1 szer. 3. bn. lączn. KW 
EJSYMONT Adolf - - 190712 plut. 6. bn. 
EJSYMONT Bolesław - - 1919/3 strL 6. bn. KW 
EJSYMONT Jan - - 1914/3 bomb. 3. pal. KW 
EJSYMONT Kalikst - - 192112 kan. 2. pal. KW 
EJSYMONT Lucjan - - 1907/1 sto strz. 4. bn. 
EJSYMONT Wacław - - 1910/1 kpr. 5. bn. KW 
EJSYMONT Zbigniew - - 192512 ul. 12. p. ul. pod. zm. 11.2.1944 
EKERT Henryk - - 1918/2 plut. 3. p. a. ppanc. 
EKERT Stanisław - - 1921/20 strz. 7. bn. 
EKIERT Leopold - - 1919/7 sto strz. 2. komp. warszt. 
EKY Oswald - - 1906113 strz. 1. komp. warszt. 
ELEKTOROWICZ Czesław Urban - - 1900/3 por. lek. d-two dyw. 
ELIASZ Albin - - 1926/5 strz. I. bn. 
ELIASZEWICZ Aleksander - - 1913/5 ppor. 2. komp. zaop. 
EUASIK Stefan - - 1905/81 sto sierż. 3. bn. KW /3/ 
ELLERT Bernard - - 1917/21 sap. 3. bn. sap. 
ELLERT Józef - - 1919/21 strz. 9. bn. 
ELLWART Brunon - - 1923/12 sto strz. 18. komp. warszt. 
ELSNER Witold - - 1925/15 strz. 7. bn. 
ELSZYN Stanisław - - 190311st. sierż. 1. bn. VM 5 KW/2/ 
ELWART Teodor - ps. SWOIŃSKI Teodor - - 1918/14 strz. 3. bn. 
ELWATOWSKI Antoni - patrz PIONKE Antoni - - 
EMCZYŃSKI Zbigniew - - 1915/1 plut. 3. pal. 
EMERLING Kazimierz - - 1905/83 kpr. pchr. 3. bn. sap. zm. 27.9.1942 
EMILIAŃCZYK Mikołaj - - 1924110 strz. 3. bn. 
EMMERLING Franciszek - - 1920118 sto strz. 3. bn. ckm. 
ENDERLE Zbigniew - - 192012727 bomb. 1. pal. 
ENGEL Alfred - - 1926/6 strz. l. bn. 
ENGEL Edmund - ps. ANIOŁOWSKl Edward - - 1926/27 strz. 3. bn. ckm. 
ENGEL Jakub - - 1908/2 plut. d-two ozt. 
ENGELARD Wacław - - 1907/10 ppor. 1. komp. zaop. 
ENGELBERT Józef - ps. BEDNAREK Józef - - 1925/45 strz. 3. bryg. 
ENGELGARDT Wiktor - - 1922/2 bomb. 3. pal. 
ENGLER Zygmunt - - 1920/32 strz. 9. bn. 
EPLER Stanisław - - 1898/41 kpt. d-two ad. KW 
ERBACHER Gottfried - ps. KOWALSKI Jan - - 1912121 kpr. 9. bn. zm. 4.3.1945 
ERBSTEIN Alojzy - - 1905/3 kpr. 3. p. a. plot. 
ERD Władysław - - 1910/4 sto strz. 6. bn. KW pol. 18.7.1944 
ERTEL Alojzy - - 1923/13 bomb. 3. p. a. plot. 
ESTRAJCH Hersz - - 190612 kpr. 1. komp. zaop. 
ESTRAJCH Izaak - - 1901/3 sap. 3. bn. sap. 
ETMAŃSKI Hubert - - 1925/4 ul. 7. p. ul. lub. 
ETTINGER Izaak - - 1900/4 kpr. 3. p. a. plot. 
EWIKOWSKI Fryderyk - - 1920/34 kan. 3. pal. 
EYSYMOND Antoni - - 1922/1 sto szer. 3. bn. lączn. 
 
 
 
 
 
FABER Alfred - - 1925/72 kan. 3. p. a. plot. 
FABER Jakub - - 1910114 kpr. 2. komp. san. 
FABIAN Adolf - - 1925/168 kan. 3. p. a. ppanc. 
FABIAN Alojzy - - 191111 por. lek. dr 2. komp. san. KW 
FABIAN Antoni - - 1917/8 strz. 6. bn. KW zm. 23.8.1945 
FABIAN Kazimierz - - 1914/19 strz. 4. bn. KW 
FABIAŃCZYK Józef - - 1924/12 strz. 5. bn. zm. 8.11.1944 
FABIAŃSKI Roman - - 1913/4 st. strz. I. bn. 
FABIŃSKI Józef - - 1917/1 strz. 5. bn. 
FABIŃSKI Wincenty - - 1925/33 strz. 6. bn. 
FABISZ Henryk - ps. JAKUBCZAK Henryk - - 1925/167 strz. 8. bn. KW 
FABISZAK Wojciech - - 1910127 strz. 5. bn. 
FABISZEWSKI Antoni - - 1918/4 kpr. 3. pal. 
FABJAŃCZYK Józef - - 1924/57 strz. 5. bn. KW zm. 8.11.1944 
FABRYCY Antoni - - 1922/5732 bomb. I. pal. 
FABRYCY Zdzisław - - 1922/3 plut. pchr. 3. p. a. plot. KW 
FABRYKANT Hersz - - 1911/34 strz. 4. bn. KW 
FAFIŃSKI Adam - - 1913/147 szer. I. komp. san. 
FAFIŃSKI Antoni - - 1918/77 strz. 6. bn. 
FAFROWICZ Ludwik - - 1916123 ul. 12. p. ul. pod. 
FAJER Artur - - 1927127 strz. 5. bn. 
FAJER Szloma - - 1920/18 strz. 2. bn. 
FAJER Władysław - - 190312 plut. I. komp. zaop. 
FAJERTAG Władysław - - 1924/6 kpr. pchr. 3. bn. łączno KW 
FAJNER Szymon - - 1915128 bomb. I. pal. 
FAJNZYLBER Abram - - 1905126 sL szer. 2. komp. zaop. 
FAL Jan - - 1918/107 strz. 8. bn. 
FALANA Marian - - 1926/5 szer. 3. bn. łączn. 
FALASZ Edmund - - 1925/106 kpr. 7. bn. 
FALATIK Władysław - - 19211103 strz. 4. bn. 
FALCMAN Zygmunt - - 1923/78 st. szer. 3. szw. żand. 
FALIŃSKI Bronisław Mikołaj - - 1910122 sierż. 3. komp. san. 
FALIŃSKI Stanisław - - 1923/13 kpr. pchr. 3. szw. żand. 
FALKENHAGEN Brunon - - 1905/85 strz. 7. bn. 
FALKIEWICZ Franciszek - - 1909/13 sap. 3. bn. sap. 
FALKIEWICZ Jan - - 1925/117 strz. park mat. 
FALKIEWICZ Leszek - - 1922/6 ppor. 5. bn. KW 
FALKOWSKI Józef - - 1909/95 szer. 3. komp. san. 
FALKOWSKI Józef - - 1911187 strz. I. bn. 
FALKOWSKI Józef - - 1919124 kan. 3. p. a. plot. 
FALKOWSKI Józef - ps. PALUCHOWSKI Józef - - 1920124 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
FALKOWSKI Marian - - 1915/83 st. sap. 3. bn. sap. KW 
FALKOWSKI Miron - - 1920/37 wachm. pchr. 12. p. ul. pod. 
FALKOWSKI Stefan - - 191117 por. 4. bn. KW/2/ 
FALKOWSKI Władysław - - 19211119 szer. 2. komp. zaop. 
FALKOWSKI Zygmunt - - 1923/10 st. szer. 13. komp. zaop. 
FALL Jan - - 1918/107 strz. 8. bn. 
FALLENBUCHL Zbigniew - - 1924/156 ppor. 5. bn. 
FALSZEWSKI Jan - - 1918175 strz. 2. bn. 
FALAT Edward - - 1921/12 st. strz. 5. bn. 
FALAT Edward - - 1924/16 strz. 3. bn. KW 
FAMULA Herbert - - 1926129 strz. I. bn. 
FANCEWICZ Grzegorz - - 1920/60 sap. 3. bn. sap. zm. z r. 20.8.1944 
FANDREJEWSKI Aleksander - - 1909/97 strz. 7. bn. 
FANSLAU Karol - - 1895170 ppłk. 4. bn. VM 4 KW pol. 17.5.1944 
FARBOTKO Baltazar - - 1916/15 ppor. d-two dyw. KW 
FARBOTKO Pius - - 1904126 st. szer. 1. komp. zaop. 
FARENKEMPER Józef - ps. BIELSKI Józef - - 1918/93 strz. 5. bn. KW 
FARFULOWSKI Henryk - - 192317 st. strz. 6. bn. VM 5 
FARlON Jan - - 1928/11 sap. 3. bn. sap. 
FARJASZEWSKI Jan - - 1920/123 strz. 9. bn. 
FARUGA Karol - - 1926/33 strz. 2. bn. 
FARYNIARZ Franciszek - - 1916/1 sierż. pchr. 3. bn.sap. 
FASLER Zygfryd - - 1913/9 plut. 2. komp. san. 
FASTNACHT Leon - - 192113 kan. 3. pal. 
FASZCZEWSKI Kazimierz - - 1912/6 ogn. 2. paJ. zm. 30.5.1944 
FASZCZOWY Antoni - - 191017 plut. 2. bn. KW 
FASZYNKIEDER Antoni - - 190017 sierż. I. bn. KW 
FATYGA Bronisław - - 1924/12 kpr. 1. bn. KW/2/ 
FĄFARA Mikołaj - - 1909/35 plut. 4. bn. KW 
FEBERT Artur - - 1913/32 kan. 1. pal. 
FECOWICZ Franciszek - - 1914/12 strz. 3. bn. ckm. KW 
FECZKO Jerzy - - 1924/3 bomb. pchr. 3. pal. 
FEDAK Józef - - 1907/6 strz. 4. bn. 
FEDAK Wasyl - - 1908/52 szer. 1. komp. zaop. 
FEDAS Eugeniusz - - 1925/144 strz. 9. bn. 
FEDASZ Filip - - 1918120 kan. 3. pal. 
FEDELIŃSKI Artur - - 1914/112 szer. 3. komp. san. 
FEDELIŃSKI Bronisław - - 1913/162 st. strz. park mat. 
FEDEŃCZUK Mikołaj - - 1914/15 strz. 5. bn. 
FEDERBUSCH Henryk - - 191113 kpr. 2. pal. 
FEDEROWICZ Bolesław - - 1919/15 st. strz. I. bn. KW 
FEDEROWICZ Franciszek - - 1908/94 bomb. 3. p. a. plot. 
FEDEROWICZ Piotr - - 1923/3 strz. 2. bn. KW 
FEDEROWICZ Stanisław - - 1893/60 mjr inż. d-two dyw. 
FEDLOWICZ Jakub - - 1922/55 strz. 6. bn. 
FEDORKO Feliks - - 1907/9 kpr. 3. pal. 
FEDOROWICZ Erazm - - 1915/32 kpr. 3. bn. ckm. KW 
FEDOROWICZ Jan - - 1919/17 sap. 3. bn. sap. KW 
FEDOROWICZ Leon - - 1920/4 plut. 2. bn. VM 5 KW 12/ 
FEDOROWICZ Paweł - - 1919/9 kan. 3. p. a. ppanc. 
FEDOROWICZ Piotr - - 1923/3 strz. 2. bn. 
FEDOROWICZ Wiktor - - 1919126 sap. 3. bn. sap. KW 
FEDOROWICZ Władysław - - 1920/32 sap. 3. bn. sap. KW 
FEDOROWICZ Zygmunt - - 1923/4 kpr. 3. bn.lączn. KW 
FEDORÓW Józef Adam - - 190812 ppor. 9. bn. 
FEDORUK Aleksy - - 1900/18 sierż. d-two dyw. 
FEDORYSZYN Piotr - - 1922/121 strz. 4. bn. 
FEDYK Antoni Walerian - - 1908/64 ppor. mgr I. pal. 
FEDYK Roman - - 1926/60 strz. 5. bn. 
FEDYSZYN Jan - - 1912/71 strz. 5. bn. 
FEDYSZYN Piotr - - 1898/5 sierż.!. komp. zaop. 
FEDZIN Władysław - - 1914/8 bomb.!. pal. 
FEIDORCZUK Jan - - 1923/55 ul. 7. p. ul. lub. 
FEILGUT Daniel - - 1905/31 kpr. d-two ozt. 
FEl N Franciszek - - 1917/70 szer. 18. komp. zaop. 
FEKIETA Piotr - - 1921/5 kpr. 1. bn. KW 
FELAKOWSKI Stanisław - - 1922128 strz. 3. bn. zm. 2.8.1944 
FELCZAK Wacław - - 1909/151 kan. 2. pal. 
FELCZUK Stanisław - - 1910/34 st. strz. 8. bn. 
FELDGAJER Ire - - 1909/131 st. szer. 18. komp. zaop. 
FELIGA Marian - - 1922/137 strz. d-two dyw. 
FELIKSIAK Teodor - - 1909/87 st. strz. 3. bn. 
FELKOWSKI Stanisław - - 1915/82 st. strz. 3. bn. ckm. 
FELNER Leon - - 1917/62 st. strz. I. bn. 
FELZENSTEIN Benedykt - - 1910123 bomb. I. pal. KW 
FELEMA Włodzimierz - - 1913/144 sap. 3. bn. sap. 
FEMIUK Jan - - 1923/110 strz. 3. bn. ckm. 
FENC Bolesław - - 1902136 st. strz. 2. komp. warszt. 
FENIUK Jan - - 1922/110 strz. 3. bn. ckm. 
FEŃ Aleksander - - 1924/4 kpr. pchr. 3. pal. 
FEŃ Mikołaj - - 1917/4 st. szer. 3. bn. lączn. 
FEŃ Włodzimierz - - 1915/14 kpr. 5. bn. KW 
FEŃSKI Stanisław - - 1911/30 wachm. 12. p. ul. pod. VM 5 pol. 12.5.1944 
FERAŃSKI Stefan - - 1915/15 st. strz. 6. bn. 
FERDYAN Konstanty - - 1915/41 st. sap. 3. bn. sap. 
FERENC Czesław - - 1924/158 strz. I. komp. warszt. 
FERENC Dyonizy - - 1923/17 st. szer. I. komp. zaop. 
FERENC Wiktor - - 1919/7 st. szer. 3. bn. lączn. KW 
 
FERENSOWICZ Władysław - - 1918/11 sap. 3. bn. sap. VM 5 pol. 12. 5. 1944 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FERET Ludwik - - 1901/34 bomb. 3. p. a. plot. 
FERET Ludwik - - 1923/1 kan. 3. p. a. ppanc. 
FERGON Feliks - - 1910/132 strz. 4. bn. 
FERNES Engelbert - - 1923/115 ul. 7. p. ul. lub. 
FERST Ignacy - - 192215 kpr. pchr. 3. bn. ckm. KW 
FERSTER Stanisław - - 1923/41 plut. pchr. 2. pal. 
FERSZT Roman - - 190216 st. strz. 5. bn. 
FERWORN Otto - - 1923/88 strz. 9. bn. 
FETTER Henryk - - 1923/114 strz. 7. bn. 
FIALA Karol - - 1902/ .. kpt. 6. bn. 
FIALEK Konrad - - 1918/81 strz. 8. bn. 
FIALEK Tadeusz Andrzej - - 1896/60 kpt. 2. komp. san. KW 
FIALKOWSKI Bronisław - - 1915/11 kpr. 2. bn. 
FIALKOWSKI Czesław - - 191812 st. ul. p. ul. karp. KW 
FIBAKIEWICZ Stanisław - - 1912/10 bomb.!. pal. 
FIC Władysław - - 1921/1 kan. 3. p. a. ppanc. 
FICEK Alfred - - 1919/1 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
FICEK Franciszek - - 1911/96 strz. 8. bn. 
FI CEK Jan - - 1922156 kan. 2. pal. 
FIDALSKI Roman - - 191312 kpr. pchr. 13. komp. zaop. 
FIDCZUK Aleksander - - 1918/83 strz. 5. bn. 
FIDLER Wacław - - 1913/81 sierż. 3. bn. sap. KW 
FIDO Leon - - 1915/6 kan. I. pal. KW 
FIDRYCH Władysław - - 1912/64 bomb. 3. pal. 
FIDYK Jarosław - - 1910/15 plut. pchr. 2. komp. san. 
FIDYKA Franciszek - - 1927/37 kan. 3. p. a. plot. 
FIDYKA Jerzy - - 1922/136 kan. 3. p. a. plot. 
FIEDLER Alfons - - 19061213 kan. 3. pal. 
FIEDOR Teodor - - 1919/123 strz. 5. bn. 
FIEDOREC Włodzimierz - - 1924/10 strz. 1. bn. KW 
FIEDOROWICZ Aleksander - - 1910/10 ppor. 1. bn. 
FIEDOROWICZ Bronisław - - 1902/8 st. strz. d-two I. bryg. 
FIEDOROWICZ Kazimierz - - 1911/81 sierż. 3. bn. sap. 
FIEDUKIEWICZ Szymon - - 19121 .. kpr. 4. bn. 
FIETZ Fryderyk - - 1906/43 strz. 8. bn. 
FIG Tadeusz - - 1923/6 bomb. 3. pal. 
FIGAS Mieczysław - - 1908/14 sierż. 2. bn. 
FIGAS Władysław - - 1919/1479 bomb.!. pal. 
FIGAT Wacław - - 1901/81 st. strz. I. bn. 
FIGIEL Jan - - 1916/5 ppor. 3. pal. VM 5 
FIGLON Bernard - - 1919/135 st. strz. 8. bn. 
FIGURA Aleksander - - 192412 kan. 3. p. a. plot. 
FIGWER Franciszek - - 1915/19 ppor. 3. pal. KW 
FIJAK Feliks Józef - - 1920/9 kpr. pchr. 3. p. a. plot. 
FIJAL Józef - - 1911/91 strz. l. bn. KW 
FIJALEK Tadeusz - - .. ./ .. kpt. 2. komp. san. 
FIJALKA Jan - - 1918/13 strz. 6. bn. KW 
FIJALKOWSKI Bronisław - - 1915/11 kpr. 2. bn. 
FIJALKOWSKI Feliks - - 1916/4 kpr. p. ul. karp. 
FIJALKOWSKI Józef - - 1916/97 kan. I. pal. 
FIKUS Edmund - patrz SMEJA Edmund - - 
FILACHOWSKI Józef - - 1918/32 st. ul. 12. p. ul. pod. KW 
FILAK Edward - - 1919123 kan. 1. pal. KW 
FILAR Stanisław Marian - - 1908/3 ppor. mgr 3. szw. żand. KW 
FILAROWSKI Franciszek - - 1902/10 sierż. 5. bn. KW 
FILARY Józef - - 1907/37 wachm. 12. p. ul. pod. KW 
FILAS Jan - - 1925/44 ul. 7. p. ul. lub. 
FILIMONIUK Aleksy - - 1909/12 kpr. 1. pal. 
FILIP Grzegorz Adolf - - 1910121 sierż. pchr. 3. bn. łączno 
FILIPCZUK Antoni - - 1915/12 kpr. 1. komp. zaop. 
FILIPCZUK Piotr - - 1915/13 por. 8. bn. KW 
FILIPCZYK Włodzimierz - - 1909/81 sierż. 3. bn. KW 12/ pol. 17.7.1944 
FILIPEK Zygmunt - - 1920/11 kan. 3. p. a. ppanc. 
FILIPIAK Jan - - 191218 sto ogn. 1. pal. KW/2I 
FILIPIAK Józef - - 1921123 sap. 3. bn. sap. 
FILIPIAK Leonard - - 190219 sto sierż. 3. bn. ckm. 
FILIPIAK Zygmunt - - 1924/89 strz. 8. bn. 
FILIPIŃSKI Tomasz - - 1901/10 sierż. 3. bn. KW /21 
FILIPOWICZ Ryszard - - 1910/83 por. 2. bn. KW 
FILIPOWICZ Władysław Jerzy - - 1919128 ppor. 2. bn. 
FILIPOWICZ Zygmunt - - 1915/7 plut. 1. pal. 
FILIPOWSKI Andrzej - - 1899/14 plut. 1. bn. 
FILIPOWSKI Ignacy - - 1921124 strz. 2. bn. pol. 19.11.1944 
FILIPOWSKI Ignacy - - 1921/7 strz. 2. bn. KW 
FILIPSKI Cyrył - - 1918/5 sierż. 9. bn. 
FILKOWSKI Bernard - - 1905/86 plut. 3. komp. san. 
FILMANOWICZ Bohdan - - 1917/10 kan. 1. pal. zm. 15.6.1942 
FILOCHOWSKI Józef - - 1918/32 sto ul. 12. p. ul. pod. 
FILON Wacław - - 1907/82 por. 3. p. a. ppanc. 
FILOŃCZUK Jan - - 1905/7 sto strz. 4. bn. 
FILOŃCZYK Władysław - - 1905/16 strz. 5. bn. 
FILUTOWSKI Władysław - - 1904/11 kan. 3. p. a. plot. 
FILON Gerard - - 1911/74 plut. 18. komp. zaop. 
FILON Józef - - 1916/3 kpr. 3. bn. KW 
FILON Wacław - - 1907/82 por. 3. p. a. ppanc. 
FIMKE Jan - - 1924/88 strz. 7. bn. 
FINDOR Otto - ps. ZNALEWSKI Henryk - - 1913/164 plut. 8. bn. 
FINDYSZ Roman - - 1923/14 bomb. 3. pal. 
FINGER Franciszek - ps. ROGOZIŃSKI Franciszek - - 1913/116 sto strz. 7. bn. 
FINGER Roman - ps. PALCZYŃSKI Roman - - 1923/152 kpr. pchr. 7. bn. 
FINKE Jan - - 1924/88 strz. 7. bn. 
FINKIEWICZ Konstanty - - 1900/31 sto sierż. d-twa dyw. KW 
FIODOROWICZIgnacy - - 1907/18 kan. 3. p. a. plot. 
FIODOROWICZ Zygmunt - - ... ./ .. sierż. 3. bn. sap. 
FIOLEK Bronisław - - 1925/98 strz. 8. bn. 
FIOLKA Ginter - - 1923/87 sto strz. 8. bn. KW 
FIOLKA Leonard - - 1908/58 sto strz. 3. bryg. 
FIOLKA Stanisław - - 1913121 sap. 3. bn. sap. 
FIRAŃSKI Mieczysław - - 1921/138 kan. 2. pal. 
FIRCZYK Leon Franciszek - - 1908/5 mjr 9. bn. VM 5 KWI2/ 
FIRE Antoni - ps. LEWANDOWSKI Antoni - - 1917/117 strz. 2. bn. 
FIREK Józef - - 1919/30 sto strz. 6. bn. KW 
FIRGANEK Jan - - 190912 plut. 1. komp. zaop. 
FIRLEJ Henryk - - 1925/3 kpr. 5. bn. KW 
FIRLIT Emil Józef - - 1917/56 por. 8. bn. KW 
FIRLIT Szymon - - 1908/4 kan. 3. p. a. plot. 
FIRUT Wilhelm - - 1911/95 szer. 3. komp. san. 
FISCHER Alfons - ps. EDMUND Alfons - - 1924/160 strz. 9. bn. 
FISCHER Bronisław - - 1920/125 strz. 5. bn. 
FISCHER Wincenty - - 1913/123 strz. 5. bn. 
FISZER Antoni - ps. KASPERSKI Antoni - - 1925/164 strz. 9. bn. KW 
FISZER Jan - - 1924/74 sto strz. 5. bn. 
FITRZYK Marian - - 1919/3 kpr. d-twa dyw. KW 
FITZKE Zygmunt - - 1918/7 kpr. pchr. 3. bn. łączno 
FIZIA Wincenty - - 1925/163 kpr. 7. bn. 
FIZIO Stefan - - 1916/9 strz. 3. bn. ckm. KW 
FLACZYK Stefan - - 1923/8 sto strz. 2. bn. zm. z r. 4.7.1944 
FLADROWSKI Leon - - 1921/153 strz. d-twa l. bryg. 
FLAK Andrzej - - 189512 sierż. d-twa dyw. 
FLAK Jakub - - 1912/18 sto strz. 2. bn. 
FLAK Jan - - 189012 sierż. park mat. 
FLAKOWSKI Stanisław - - 192216 strz. 3. bn. zm. 2.8.1944 
FLAKUS Alojzy - - 1921/96 sap. 3. bn. sap. 
FLAPAN Abram Jakub - - 1906/1 ppor. lek. dr 2. pal. 
FLEISZER Franciszek - - 1918/108 strz. 2. komp. warszt. 
FLEISZER Stanisław - - 1910/36 szer. 3. komp. san. 
FLEJMAJER Jan - - 1909/1 strz. 2. bn. KW 
FLEJSCHER Emanuel - - 1911/100 strz. 6. bn. KW 
FLEJTUTA Mirosław - - 1918/17 sto sap. 3. bn. sap. KW 
FLESZAR Franciszek - - 1906/6 kpr. 2. komp. san. 
FLESZAR Zbigniew - - 1920/14 ppor. 1. bn. KW /21 
FLIEGER Brunon - ps. GLIŃSKI Bronisław - - 1916/111 strz. 2. bn. KW 
FLIS Adolf - - 1916/14 kpr. 3. szw. żand. KW 
FLIS Jan - - 1921/9 sto strz. 2. bn. pol. 12.5.1944 
FLIS Józef - - 1912162 ppor. 3. p. a. plot. KW 
FLISIAK Józef - - 191512 plut. p. ul. karp. 
FLISIAK Stanisław - - 1908/51 szer. 18. komp. zaop. 
FLISIKOWSKI Jan - - 1921/95 sto strz. 1. bn. 
FLISIKOWSKI Józef - - 1904/1 plut. 13. komp. warszt. 
FLISTA Aleksander - - 1925/19 strz. 5. bn. 
FLISYKOWSKI Paweł - - 1920/100 kpr. 8. bn. 
FLISZYKOWSKI Paweł - - 1921/100 strz. 9. bn. 
FLIŚNIK Józef - - 1914/6 kpr. 2. bn. 
FLORCZUK Franciszek - - 1913/12 sto strz. 3. bn. pol. 21.6.1944 
FLORCZYK Adam - - 1906/4 szer. 2. komp. zaop. 
FLORCZYK Edward - - 1900/2 wachm. d-two dyw. 
FLORCZYK Ignacy - - 1901/33 sto sierż. 9. bn. KW 
FLORCZYK Ryszard - - 1904/81 plut. d-two dyw. 
FLOREK Alfred - - 1921/6 sto ul. p. ul. karp. 
FLOREK Hieronim - - 1912113 kpr. l. bn. KW/2I 
FLOREK Tadeusz - - 1910/4 kpr. p. ul. karp. 
FLORIANOWICZ Wiktor - - 1903/5 kpr. 3. komp. san. 
FLORKOWSKI Bernard - - 1923/57 strz. 8. bn. 
FLORKOWSKI Czesław - - 1905/83 mjr 12. p. ul. pod. KW 
FLUGEL Fryderyk - - 1926/125 strz. 3. bn. 
FODER Franciszek - - 1904/4 por. 12. p. ul. pod. KW 
FOGELGESANG Zbigniew - - 1924/148 kan. 3. p. a. ppanc. 
FOGIEL Józef - - 1912/38 sto strz. l. bn. KW 
FOJA Władysław - - 1921/4 sto strz. 3. bn. 
FOJCIK Alojzy - - 1924/87 sap. 3. bn. sap. 
FOJCIK Hubert - patrz HAHN Hubert - - 
FOJCIK Józef - - 19121109 szer. 3. komp. san. 
FOJCIK Paweł - - 1909/92 sap. 3. bn. sap. 
FOJCIK Ryszard - - 1913/119 strz. 8. bn. 
FOJT Brunon - - 1916/61 strz. 8. bn. 
FOJT Stefan - - 1925/25 sI. strz. 2. bn. KW 
FOLBORSKI Franciszek - - 1911/84 strz. 18. komp. warszt. 
FOLCZYK Zdzisław - - 1925/155 kan. 2. pal. 
FOLCZYŃSKI Leon - - 19121102 strz. 7. bn. 
FOLEJ Stanisław - - 1920/7 bomb. 3. p. a. plot. 
FOLEK Alojzy - - 1923/74 sto strz. 6. bn. 
FOLGA Jan - - 1911/29 plut. 7. p. ul. lub. 
FOLGA Leopold - - 1923/146 kan. 3. p. a. plot. 
FOLTA Bolesław - - 1919/19 kan. 3. p. a. ppanc. 
FOLTA Jan - - 1910/9 sto strz. d-two 2. bryg. 
FOLTA Walenty - - 1904120 strz. 6. bn. KW 
FOLTYN Alojzy - ps. WALA Alojzy - - 1907/237 strz. 7. bn. 
FOLTYN Alojzy - - 1921/123 kan. I. pal. 
FOLTYN Edward - - 1911/104 strz. 7. bn. 
FOLTYN Teofil - - 1920/91 strz. 5. bn. 
FOLTYŃSKI Andrzej - - 1925/2 ppor. 2. bn. VM 5 KW pol. 16.11.1944 
FOLTYŃSKI Henryk Kazimierz - - 191112 ppor. 3. p. a. ppanc. KW /2/ 
FOLTYŃSKI Józef - - 1903/1 kpr. l. komp. zaop. 
FOŁTA Jan - - 1910/9 sto strz. 2. bryg. 
FONS Stanisław - - 1921/106 strz. l. bn. 
FONTASIEWICZ Eugeniusz - - 1921/91 strz. l. bn. 
FOREMNIAK Józef - - 1916/69 strz. park mat. 
FOREMNIAK Stanisław - - 1925/28 szer. 3. bn.lączn. KW 
FORGACZ Florian - - 1911/8 kan. 3. pal. 
FORGIEL Emil - - 1926/14 strz. I. bn. 
FORJAN Jerzy - - 1923/5553 strz. 3. bn. 
FORMAJSTER Rudolf - - 1926/44 strz. 18. komp. warszL 
FORM ELA Albrecht - - 1924/46 ul. 7. p. ul. lub. 
FORMELA Bolesław - - 1920/95 strz. 2. bn. 
FORMELA Bronisław - - 1911/88 szer. I. komp. zaop. 
FORMELA Jan - - 1905/47 sto strz. park mat. 
FORMELA Jan - - 1910/106 szer. 2. komp. zaop. 
FORMELA Władysław - - 1925/105 strz. 7. bn. 
FORMELLA Aleksander - - 1921/98 szer. I. komp. zaop. 
FORMELLA Augustyn - - 1925/62 strz. 4. bn. 
FORMELLA Jan - ps. ŁUSZNIEWSKI Jan - - 1924/174 strz. 7. bn. 
FORM ELLA Jerzy - ps. OLECKI Zbigniew - - 1921/79 kpr. pchr. 9. bn. 
FORMER Ernest - ps. CIOSKA Jan - - 1925/166 strz. 5. bn. 
FORNAL Stanisław - - 1918/22 sI. strz. 4. bn. KW/2I 
FORNALSKI Wacław - - 1899/10 wachm. 12. p. ul. pod. VM 5 pol. 22.7.1944 
FORTUNA Franciszek - - 1910/91 strz. 6. bn. 
FORTUNA Jan - - 1923/151 kpr. 3. komp. san. 
FORTUNA Kazimierz - - 1920/25 kan. 2. pal. F 
ORTUNA Piotr - - 191213 plut. p. ul. karp. 
FORTUNA Władysław - - 1910/13 sierż. 5. bn. VM 5 KW/2I 
FORYSIAK Franciszek - - 1920/101 strz. 8. bn. KW 
FORYŚ Franciszek - - 1916/7 kan. I. pal. 
FORYŚ Paweł - - 1914/1 plut. 3. bn. sap. 
FORYŚ Stanisław - - 1917/6 kpr. l. pal. KW 
FOSTYK Jan - - 1917/14 kpr. 2. pal. 
FOTYGO Mieczysław - - 1910/3 sto strz. pchr. mgr 3. bn. ckm. 
FOX Florian - - 1924/72 strz. 6. bn. 
FRAJNT Stanisław - - 190213 kpr. I. komp. san. 
FRANASZEK Bolesław - - 1915/8 bomb. l. pal. 
FRANC Józef - - 1903127 strz. 5. bn. 
FRANCISZKIEWICZ Leon - - 191612 plut. d-two dyw. 
FRANCUS Emil - - 1922197 strz. 5. bn. 
FRANCUZ Józef - - 1925/97 strz. d-two ad. 
FRANCZAK Józef - - 1909/82 kpr. d-two dyw. 
FRANCZAK Stanisław - - 1902/5 sto strz. 3. bn. ckm. 
FRANCZAK Stanisław - - 1910/12 plut. I. komp. warszt. KW 
FRANCZAK Stefan - - 1906/8 sierż. 4. bn. KW 
FRANCZYK Karol - - 1924/7 kpr. 5. bn. KW 
FRANDOFERT Zygmunt - - 1919/16 por. 2. pal. 
FRANEK Józef - - 1924/73 strz. 6. bn. 
FRANHOLC Franciszek - - 1920/142 ul. 7. p. ul. lub. 
FRANIAK Piotr - - 1914/66 kan. I. pal. zm. 19.5.1945 
FRANIEL Ludwig - - 1926/47 ul. p. ul. karp. 
FRANK Feliks - - 1908/48 kpr. l. komp. warszt. 
FRANK Jan - - 1912198 strz. 6. bn. 
FRANK Stefan - - 1922182 sto ul. 7. p. ul. lub. 
FRANKE Henryk - - 1923/102 szer. 18. komp. zaop. 
FRANKE Herbert - ps. SREBRZYK Stanisław - - 19221133 strz. 8. bn. 
FRANKE Joachim - - 1923171 strz. 3. bn. 
FRANKE Zbigniew - - 1920/144 strz. 8. bn. 
FRANKENTAL Jan Rudolf - - 1910/1 bomb. 1. pal. 
FRANKIEWICZ Antoni - - 1919/10 strz. 3. bn. ckm. 
FRANKIEWICZ Franciszek - - 1917/5 bomb. 3. p. a. plot. 
FRANKIEWICZ Konstanty - - 1912182 sierż. 3. bn. KW 
FRANKIEWICZ Krystyn - patrz FRAUZMANN Krystyn - - 
FRANKIEWICZ Leon - - 1913/118 strz. 7. bn. 
FRANKIEWICZ Szczepan - - 1918/12 strz. 1. bn. pol. 5.7.1944 
FRANKIEWICZ Tadeusz - - 1910/ .. kpr. 3. bn. 
FRANKOWICZ Feliks - - 1921124 strz. 3. bn. 
FRANKOWICZ Józef - patrz DADEJ Józef - - 
FRANKOWSKI Andrzej - - 1926/117 ul. 7. p. ul. lub. 
FRANKOWSKI Edward - - 1903/81 rtm. p. ul. karp. 
FRANKOWSKI Eugeniusz - - 1912/29 plut. 3. bn. lączn. 
FRANKOWSKI Franciszek - patrz HENIG Franciszek - - 
FRANKOWSKI Jan - 1921/81 st. strz. 3. bn. ckm. - - 
FRANKOWSKI Kazimierz - - 1921/83 plut. 6. bn. VM 5 KW 
FRANKOWSKIWładysław - - 191 1/4 plut. 2. bn. VM 5 KWI2/ 
FRANKÓW Franciszek - - 1912181 kpr. 3. bn. KW 
FRANKÓW Mikołaj - - 1919/4 bomb. 3. pal. 
FRANKÓW Paweł - - 1910/82 kpt. d-two l. bryg. KW 
FRANOSZ Piotr - - 1904/19 strz. 3. bn. 
FRANUSIK Edward - - 1913/111 strz. 1. bn. 
FRANUSZIK Ignacy - - 1915/118 strz. 9. bn. 
FRANUSZKIEWICZ Ignacy - - 1900/12 st. szer. 2. komp. zaop. 
FRAŃCZAK Stefan - - 1906/8 plut. 4. bn. KW 
FRASUNEK Bonifacy - - 1926/94 strz. 18. komp. warszt. 
FRAŚ Stanisław - - 1905/15 szer. 1. komp. zaop. KW 
FRAUZMANN Krystyn - ps. FRANKIEWICZ Krystyn - - 1914/105 kpr. 7. bn. 
FRAZIK Franciszek - - 1915/4 plut. l. komp. warszt. 
FRĄCKIEWICZ Anastazy - - 1907/51 strz. d-two dyw. 
FRĄCKOWIAK Jan - - 1906/37 sierż. 9. bn. 
FRĄCKOWIAK Jan - - 1922199 st. strz. 7. bn. 
FRĄCKOWIAKJózef - - 1899/11 st. ogn. d-two dyw. 
FRĄCZAK Stefan - - 1901/8 ogn. 2. pal. 
FRĄCZAK Stefan - - 1915/81 kpr. 3. bn. 
FRĄCZEK Jan - ps. FRONCZAK Jan - - 1911/40 strz. l. bn. 
FRĄCZEK Józef - - 1897/ .. pIk. d-two 2. bryg. 
FRĄCZEK Józef - - 1917/61 strz. 3. bn. ckm. 
FRACZKOWSKI Stefan - - 1923/5 kpr. 2. komp. zaop. 
FREDA Władysław - - 1921/ .. kan. 2. pal. 
FREIDENBERG Stanisław - - 1920/5 kpr. 2. pal. 
FREIDENBERG Władysław - - 1920/1 st. strz. 2. bn. 
FREIER Czesław - - 1920/161 st. strz. 9. bn. 
FREIER Zygmunt - - 19221132 strz. 9. bn. 
FREIFELD Piotr - - 19061219 wachm. 7. p. ul. lub. 
FREITAG Feliks - - 1910/94 strz. 5. bn. 
FREITAG Franciszek - - 1918/111 st. strz. 9. bn. 
FREITAG Józef - - 1925/69 kan. 1. pal. 
FREITAG Władysław - - 1925123 ul. 7. p. ul. lub. 
FREJLICH Józef - - 1912111 plut. 1. bn. KW 
FRELEK Kazimierz - - 1915/1912 bomb. 1. pal. 
FRELEK Władysław - - 1917/3 ppor. 3. p. a. plot. 
FRENCER Franciszek - - 1925/156 strz. 1. bn. 
FRENCER Jan - - 1917120 ul. 12. p. ul. pod. KW 
FRENEL Otton - - 1926/30 strz. 1. bn. 
FRENKIEL Beniamin - - 1916/18 kan. 3. p. a. plot. 
FRENKIEL Stanisław - - 1896/37 st. sierż. 5. bn. KW 
FREUND Ignacy - - 190112 ogn. 3. p. a. plot. 
FREY Ryszard - - 1925/95 strz. 8. bn. 
FREZA Antoni - - 1915/104 st. strz. 4. bn. 
FRICK Mieczysław Henryk - - 1913/103 por. lek. 3. komp. san. KW 12/ 
FRIDLENDER Jerzy - - 1909/4 st. strz. 2. bryg. 
FRIDMAN Mieczysław - - 1913/16 st. strz. 13. komp. warszt. 
FRIEDRICH Franciszek - ps. REKOWSKI Franciszek - - 1926/146 strz. 6. bn. 
FRIEDRICH Jerzy - - 1920/6 kpr. pchr. 3. pal. 
FRISCHMAN Henryk Bolesław - - 1924124 szer. 3. bn. lączn. 
FRITZ Helgard - - 1913/1O por. 2. pal. 
FROCH Eugeniusz - - 1926/72 ul. 12. p. ul. pod. zm. 8.8.1945 
FROHLICH Bruno - - 1913/104 st. strz. 1. bn. 
FROIN Karol - - 1921/70 ul. 7. p. ul. lub. 
FROŁOW Mikołaj - - 1921/84 strz. 1. bn. KW 
FROŁÓW Wiktor - - 1913/11 plut. 3. bn. sap. KW 
FROM Anatol Jan - - 189712 ppor. d-two dyw. 
FROMHOLC Franciszek - - 1920/142 ul. 7. p. ul. lub. 
FRONC Andrzej - - 192212 st. strz. 4. bn. 
FRONC Michał - - 1901/6 kpr. 3. bn. sap. 
FRONC Mieczysław - - 1901/39 kpr. 2. komp. warszt. 
FRONCEK Robert - - 1915/102 plut. 3. bn. KW 
FRONCZAK Jan - patrz FR~CZEK Jan - - 
FRONCZAK Mieczysław - - 1908/6 plut. 18. komp. zaop. 
FRONCZAK Piotr - ps. ŚWIATOGOR Piotr - - 1919/93 kan. 3. p. ppanc. 
FRONCZAK Zygmunt - - 1912119 st. strz. 1. bn. 
FRONCZEK Eryk - - 1926/52 strz. 8. bn. 
FRONCZEK Wilhelm - - 1913/109 strz. 6. bn. 
FRONT Aleksander - - 1904128 plut. 12. p. ul. pod. 
FRONTCZEK Franciszek - - 1925/152 strz. 5. bn. 
FRONTKIEWICZ Marek - - 1913/18 kan. 3. p. a. plot. 
FROST Józef - - 1915/108 pluL 4. bn. 
FROST Wacław - - 1915/40 sL ul. 12. p. ul. pod. 
FROSZT.Ę:GA Beniamin - - 1910/5 piu L 2. pal. zm. zr. 18.5.1944 
FROSZT.Ę:GA Franciszek - - 1915/27 szer. 13. komp. zaop. 
FROHLICH Jan - - 1915/5 kpr. 3. szw. żand. 
FROLICH Bruno - - 1913/104 sL strz. 1. bn. KW 
FRUŃ SKI Albin - - 1913/20 sL strz. 3. bn. 
FRYC Franciszek - - 1925/171 kan. d-two ad. 
FRYC Józef - - 1923/76 kpr. 3. bn. sap. KW 
FRYC Stanisław - - 1914/4 kpr. p. uł. karp. 
FRYC Stefan - - 1910/30 kan. 3. p. a. ppanc. 
FRYDA Bronisław - - 1925/76 kan. 2. pal. 
FRYDEL Leon - - 1898/1 pluL 2. bn. 
FRYDRYCH Edmund - - 1895/44 strz. 18. komp. warszL 
FRYDRYCH Eryk - - 1925/96 strz. 8. bn. KW 
FRYDRYCH Franciszek - ps. ZIELIŃSKI Franciszek - - 1924/103 strz. 4. bn. KW 
FRYDRYCH Franciszek - ps. DYCZKA Jerzy - - 1924/162 strz. 2. bn. 
FRYDRYSZEK Kazimierz - - 1926/41 strz. 7. bn. 
FRYDYNA Piotr - - 1925/101 strz. 6. bn. 
FRYSIAK Klemens - - 1913/6 pluL 18. komp. zaop. 
FRYTZ Alojzy - - 19111101 strz. 1. komp. warszL 
FRYZENDORF Jerzy Stefan - - 1901182 mjr 3. bn. ckm. 
FRYŹLEWICZ Stanisław - - 1920/2 sL strz. 1. bn. 
FUCHS Franciszek - - 1916/8 ppor. d-two dyw. 
FUCHS Joachim - - 1918/74 sL strz. 3. bn. KW 
FUCHS Zbigniew - - 1912114 ppor. 3. bn. ckm. KW/2/ 
FUDAKOWSKI Leon - - 1904/102 ppłk. dypl. 12. p. ul. pod. KW 
FUDALA Jan - - 1915/101 por. 3. p. a. ppanc. KW 
FUDALI Teofil - - 1913/102 kpt dypl. 2. bryg. KW/2/ 
FUDEL Marian - - 1926/8 szer. 3. bn. łączno 
FUGLEWICZ Michał Jerzy - - 1917/2 ppor. p. ul. karp. 
FUGLEWICZ Zygmunt Tadeusz - - 1913/101 por. 7. p. ul. lub. VM 5 
FUJAK Jan - - 1908/76 strz. 18. komp. warszL 
FUJARA Chaim - - 1909/10 kpr. 1. komp. san. 
FUKS Jakub - - 189111 sL ogn. d-two dyw. 
FUNK Jan - - 1910/92 strz. 7. bn. 
FURGOŁ Henryk - - Aleksander 1912/21 strz. 3. bn. 
FURGOŁ Stefan - - 1924/79 strz. 8. bn. 
FURIAN Jan - - 1909/96 strz. 7. bn. 
FURLEPA Jan - - 1909/7 sL szer. 1. komp. san. 
FURMAN Alojzy - - 1914/97 pluL 3. bn. 
FURMAN Antoni - - 1895/3 sierż. 1. komp. zaop. 
FURMAN Antoni - - 1915/26 sL strz. 3. bn. ckm. KW 
FURMAN Jan - - 1913/17 piu L 3. pal. 
FURMAN Wincenty - - 1915/ ppor. 1. bn. 
FURMANISZYN Jan - - 1919/13 bomb. 1. pal. 
FURMANIUK Józef Bronisław - - 1914/7 kpr. 3. bn. ckm. KW 
FURMANOWICZ Adam - - 1918/8 bomb. 1. pal. KW 
FURMAŃSKI Józef - - 1924/152 sL strz. 8. bn. 
FURMAŃSKI Stanisław - - 1905/58 mjr 2. bryg. 
FUROWICZ Zygmunt - - 1919/ .. pluL pchr. 1. bn. 
FURS Ignacy - ps. WOŁYNIEC Ignacy - - 19221149 strz. 5. bn. 
FURSEWICZ Bonawentura - - 192219 sap. 3. bn. sap. KW 
FURSIEWICZ Bazyli - - 1900/14 kpr. 1. komp. san. 
FURYK Julian - - 1921114 strz. 2. bn. 
FUS Leon Henryk - - 1906/82 por. mgr 4. bn. KW 
FUS Franciszek - - 1915/74 kpr. 12. p. ul. pod. 
FUX Adam Henryk - - 1911/19 ogn. 3. p. a. plot KW 
FUHL Jan - - 1925/34 strz. 1. bn. 
FYDA Franciszek - - 1924/13 kpr. 4. bn. 
FYRGUT Rudolf - - 1924/66 sL strz. 6. bn. 
FYRST Roman - - 1910/90 sL strz. 18. komp. warszt 
 
 
 
GABARA Marek - - 1912/1 kpr. 3. bn. sap. KW pol. 26.8.1944 
GABEL Tadeusz - - 19111104 sL strz. 1. komp. warszL 
GABIŃSKI Paweł - - 1917/61 sL szer. 3. bn. łączno 
GABLER Edward - ps. WRÓBEL Edward - - 1920/361 strz. 8. bn. 
GABRIEL Feliks - - 1908/291 strz. 7. bn. 
GABRIEL Ignacy - - 1918/210 kan. 3. p. a. ppanc. 
GABRIEL Konrad - - 1918/255 szer. 18. komp. zaop. 
GABRYEL Leon - - 1917/29 strz. 2. bn. 
GABRYELCZYK Józef - - 1901151 kan. 2. pal. 
GABRYSZ Gerhard - - 1925/230 kan. 3. p. a. ppanc. 
GABRYSZ Józef - - 1916/76 sL ul. 12. p. ul. pod. 
GABRYŚ Ewaid - - 1926/81 strz. 2. bn. 
GABRYŚ Franciszek - - 1925/181 strz. 8. bn. 
GABRYŚ Jan - - 1921/6 ppor. p. ul. karp. 
GABRYŚ Józef - - 1924/140 ul. 7. p. ul. lub. 
GABRYŚ Wincenty - patrz MATUSEK Wincenty - - 
GABSZEWICZ Mieczysław - - 1920/45 szer. d-two ozL 
GABZDYL Antoni - - 19111291 strz. 5. bn. 
GABZDYL Paweł - - 1914/304 szer. 3. komp. san. 
GAC Franciszek - - 1923/28 sL szer. 2. komp. san. KW 
GAC Władysław - - 1906/24 bomb. 3. pal. 
GACAŁ Zdzisław - - 1925/411 sL strz. 5. bn. 
GACEK Jan - - 1916/6 sL sap. 3. bn. sap. KW 
GACEK Tadeusz - - 1925/272 strz. 7. bn. 
GACEK Teofil - - 1925/188 kan. 3. pal. 
GACH Edward - - 1915/295 sL szer. 3. bn. łączno 
GACHOWICZ Mikołaj - - 1924/256 strz. 8. bn. 
GACHOWSKI Zbigniew - - 1920/136 kpr. pchr. 3. pal. 
GAC??? Zbigniew - - 1921/56 kan. 2. pal. 
GACKA Franciszek - - 19151217 sL ul. 7. p. ul. lub. 
GACKI Karol - - 19121123 kpr. 3. bn. lączn. 
GACKI Rudolf - - 19161239 strz. 1. bn. 
GACKOWSKI Franciszek - ps. GRECKI Józef - - 1915/326 sL strz. 7. bn. KW 
GACKOWSKI Julian - ps. MUCHA Julian - - 19181268 strz. 2. bn. 
GACMĘGA Ernest - - 1925/165 sL strz. 3. bn. 
GACZYŃSKI Józef - - 1912126 pluL pchr. 8. bn. KW 
GACZYŃSKI Zygmunt - - 1901/17 kpr. 1. komp. zaop. 
GADACZ Roman - - 1919/371 kan. 3. p. a. ppanc. 
GADAWA Stanisław - - 1922117 kan. 3. p. a. ppanc. KW zm. 10.12.1944 
GADKOWSKI Zdzisław - - 1923/65 kpr. pchr. 2. bn. KW 
GADOMSKI Cyryl - ps. KEMLICZ Jerzy - - 1924/325 strz. 1. bn. 
GADOMSKI Mirosław - - 1918/196 szer. 3. bn. lączn. KW 
GADOMSKI Tadeusz Michał - - 19221151 ul. 7. p. ul. lub. 
GADUCEWICZ Mieczysław - - 1916/77 ul. 12. p. ul. pod. 
GAHL Nikodem - - 1913/8 pluL 3. bn. lączn. 
GAIK Władysław - - 1911120 kpr. 6. bn. 
GAIZLER Joachim - - 19171204 sL strz. 9. bn. 
GAJ Ludwik Ignacy - - 190515 ogn. 3. pal. KW 
GAJ Witalis - - 1914/38 kpr. pchr. 6. bn. KW zm. 25.5.1945 
GAJAS Stanisław - - 19201264 strz. 5. bn. 
GAJDA Antoni - - 1902/47 sL strz. 6. bn. pol. 31.7 .1944 
GAJDA Antoni - - 1908/224 strz. 8. bn. 
GAJDA Dawid - - 1918/51 strz. 1. bn. KW 
GAJDA Emil - - 19241205 sL strz. 18. komp. warszL 
GAJDA Engelbert - - 19091227 bomb. 1. pal. 
GAJDA Franciszek - - 1914/345 sap. 3. bn. sap. 
GAJDA Gerhard - - 19131238 strz. 2. bryg. 
GAJDA Gerhard - - 1926/117 szer. 3. komp. san. 
GAJDA Maksymilian - - 19151294 sL szer. 3. bn. lączn. 
GAJDA Władysław Kazimierz - - 19131232 por. 2. bryg. 
GAJDAMOWICZ Józef - - 1901/28 kan. 2. pal. 
GAJDEK Ignacy - - 1911/153 por. 2. pal. KW 
GAJDOWSKI Henryk - - 1923/32 strz. 4. bn. 
GAJDOWSKI Jan - - 1901/23 pluL 18. komp. zaop. 
GAJDOWSKI Jan - - 19231229 kan. 1. pal. KW 
GAJDUS Alojzy - - 19251130 ul. 7. p. ul. lub. 
GAJDUS Franciszek - - 19131234 sL strz. 6. bn. VM 5 
GAJDUS Paweł - - 1926/124 ul. 7. p. ul. lub. 
GAJDZIS Władysław - - 1904122 sL strz. 1. bn. VM 5 KW 
GAJECKI Zygmunt -patrz LIEBNER Otto - - 
GAJEK Andrzej - - 1906/310 kpr. 18. komp. warszL 
GAJEWSKI Alfons - patrz GLINKAU Alfons - - 
GAJEWSKI Bronisław - - 1910/53 sL strz. pchr. 2. bn. KW 
GAJEWSKI Ernest - patrz SOŁTYSIK Ernest - - 
GAJEWSKI Feliks - - 1896/6 ogn. 3. p. a. ploL 
GAJEWSKI Feliks - - 1924138 bomb. 3. pal. 
GAJEWSKI Henryk - - 1925/4 strz. 3. bn. 
GAJEWSKI Jan - - 1906/121 sierż. 7. bn. 
GAJEWSKI Jan - - 1915/53 strz. 1. bn. KW 
GAJEWSKI Józef - - 1899/103 sL strz. 1. bn. 
GAJEWSKI Karol- patrz KOŁODZIEJCZYK Józef Błażej - - 
GAJEWSKI Otton - patrz GEIB Otton - - 
GAJEWSKI Piotr - - 1911125 kpr. 1. pal. 
GAJEWSKI Stanisław - - 1909/37 bomb. 3. p. a. ppanc. 
GAJEWSKI Tadeusz - - 191015 sierż. 3. komp. san. 
GAJEWSKI Tadeusz - - 1920/62 strz. 6. bn. KW 
GAJEWSKI Tadeusz Jerzy - - 1925/3 kan. 3. p. a. ploL 
GAJEWSKI Walerian - - 1907/39 pluL 3. p. a. ploL 
GAJEWSKI Wiktor - - 19241219 kpr. 3. bn. ckm. KW 
GAJEWSKI Wilhelm - - 19131239 strz. 4. bn. 
GAJEWSKI Władysław - - 1921127 kpr. 2. komp. san. KW 
GAJEWSKI Zygmunt - - 19191216 sL strz. 2. komp. warszt. 
GAJKOWSKI Bolesław - - 1923/381 strz. 3. bn. ckm. 
GAJOS Stanisław - - 19201264 strz. 5. bn. 
GAJOWNICZEK Józef - - 19121307 strz. park mat. 
GAJOWNICZEK Stanisław - - 1915124 kpr. 2. bn. KW 
GAJOWY Władysław - - 1926/126 ul. 7. p. ul. lub. 
GAJZLER Joachim - - 19171204 st. strz. 9. bn. 
GAL Jan - - 1920/1 bomb. 2. pal. 
GALANEK Józef - - 1912127 strz. d-two dyw. 
GALANT Stefan - - 1920/195 strz. 2. bn. KW 
GALANTY Zbigniew - - 1921/8 strz. 7. bn. 
GALAS Jakub - - 1907/9 kpr. 3. pal. 
GALAS Marian - - 1914/11 ppor l. pal. VM 5 zm. z r. 18.12.1944 
GALASIŃSKI Franciszek - - 1924/30 kpr. 1. komp. zaop. 
GALASIŃSKI Józef - - 19251283 strz. 9. bn. 
GALBARSKI Jan - - 1926/468 strz. 2. bn. 
GALCZAK Jan - - 1920/39 sL ul. p. ul. karp. 
GALCZEWSKI Leon - - 19071215 kpr. 18. komp. zaop. 
GALEJ Jan - - 1915/47 sap. 3. bn. sap. 
GALEK Stefan - - 1917/47 kan. 3. p. a. p10L 
GALENCKI Stanisław - - 1924/151 strz. 1. bn. 
GALICA Stanisław - - 19121293 st. strz. 5. bn. 
GALICZ Eugeniusz - - 19161121 kpr. 3. bn. KW 
GALIK Ignacy - - 1917/8 sierż. pchr. 1. bn. KWI2I 
GALIMSKI Roman - - 1904/18 ul. 7. p. ul. lub. 
GALINA Kazimierz - - 1920/82 ul. 7. p. ul. lub. KW 
GALINA Stanisław - - 1912155 strz. d-two dyw. 
GALIŃSKI Jan - - 1917/38 kan. 3. pal. 
GALIŃSKI Tomasz - - 1905/8 sierż. 3. bn. lączn. 
GALIŃSKI Tomasz - - 1921149 szer. 3. bn.lączn. KW 
GALIOS Józef - - 19231223 sto strz. 18. komp. warszL 
GALL Eugeniusz - - 1923/42 strz. 5. bn. 
GALL Franciszek - - 1919/37 kpr. 3. bn. 
GALL Józef - patrz PAPIEROK Józef - - 
GALLER Aron - - 1912114 ppor. I. komp. zaop. 
GALLEWICZ Benedykt - - 1922/24 kan. 1. pal. KW 
GALLOT Brunon - - 1916/2 plut. 3. bn. lączn. 
GALOWY Alfred - - 1920/272 szer. 3. komp. san. 
GAŁA Bolesław - - 1920/16 sap. 3. bn. sap. 
GAŁA Władysław - - 19121150 strz. 5. bn. 
GAŁAJ Czesław - - 19161297 por. 7. p. ul. lub. 
GAŁAN Jerzy - - 1908/2 plut. 1. komp. zaop. 
GAŁAN Łukasz - - 1911152 sap. 3. bn. sap. 
GAŁASZEWSKI Tadeusz - - 1923/77 kpr. 7. p. ul. lub. KW 
GAŁĄBEK Franciszek - - 1922/5 bomb. 1. pal. 
GAŁĄZKA Czesław - patrz KUCZERA Czesław - - 
GAŁĄZKA Franciszek - - 1906/177 strz. d-two dyw. 
GAŁĄZKA Franciszek - - 1907/14 sto szer. 3. bn. lączn. KW 
GAŁĄZKA Paweł - patrz SEGET Ernest - - 
GAŁĄZOWSKI Zygmunt - - 1912/176 strz. 2. bn. 
GAŁBAS Gabryel - - 1926/276 strz. 5. bn. 
GAŁCZYŃSKI Józef - - 1907/35 sL strz. d-two dyw. 
GAŁECKI Michał - - 1908/34 sap. 3. bn. sap. 
GAŁECZKA Karol - - 1919/290 strz. 8. bn. 
GAŁEK Stanisław - - 1919/48 sto sap. 3. bn. sap. KWI2/ 
GAŁĘBIEWSKI Tomasz - - 1915/275 sL strz. 5. bn. 
GAŁĘZIOK Augustyn - - 1915/325 szer. 3. komp. san. 
GAŁGAN Józef - - 1919/6 sL szer. l. komp. san. KW 
GAŁKA Stanisław - - 1927/84 strz. 4. bn. 
GAŁKOWSKI Aleksander - - 1908120 strz. 4. bn. 
GAŁKOWSKI Bernard - - 1911/307 strz. 4. bn. 
GAŁKOWSKI Piotr - - 1910/8 wachm. 3. sZW. żand. 
GAŁON Szymon - - 1906/52 sap. 3. bn. sap. 
GAŁUSZEWSKI Dyonizy - - 1922/175 sL strz. 6. bn. zm. z r. 23.8.1944 
GAŁUSZKA Augustyn - ps. WROBLIK Augustyn - - 1922/415 sL strz. 2. bn. 
GAŁUSZKA Jan - ps. GROCHOL Bronisław - - 19261208 strz. 3. bryg. 
GAŁUSZKA Stanisław - - 19171248 strz. 1. bn. 
GAMBKA Wilhelm - - 19111256 sL strz. 4. bn. 
GAMOŃ Jan - - 19071203 szer. 3. bn. lączn. 
GANCARZ Filip - - 1906/32 szer. 2. komp. zaop. 
GANCARZ Jan - - 1912125 kpr. 2. bn. KW pol. 12.5.1944 
GANCARZYK Henryk - - 1925/191 strz. d-two l. bryg. 
GANCZAR Aleksander - - 1924/41 strz. 3. bn. 
GANCZARCZYK Piotr - - 19161287 strz. 3. bn. ckm. 
GANCZAREK Piotr - - 19161287 strz. 3. bn. ckm. 
GANCZAREK Tadeusz - - 1922166 ul. 12. p. ul. pod. 
GANDA Jan - - 1920/162 ul. 7. p. ul. lub. 
GANDECKI Erwin - - 1926174 sL strz. 3. bn. pol. 8.11.1944 
GANDOR Franciszek - - 1924/133 ul. 7. p. ul. lub. 
GANDOR Władysław - - 19121195 kpr. 7. p. ul. lub. 
GANIEBNY Teodor - - 19241276 strz. 6. bn. KW 
GANIEK Jan - - 1926/122 ul. 7. p. ul. lub. 
GANOWSKI Mirosław - - 1911/175 sL strz. d-two dyw. KW 
GAPA Marian - - 1925/95 strz. 4. bn. 
GAPA Sylwester - - 19161228 sto strz. 5. bn. 
GAPOŃ Andrzej - - 1897/3 sL sierż. 2. komp. zaop. 
GAPSKI Kazimierz - - 1924/39 kpr. pchr. 3. pal. KW 
GAR Antoni - - 1913/6 pluL d-two dyw. 
GARBAClOK Henryk - - 1924/181 sto strz. 4. bn. 
GARBACKI Kazimierz - - 1906/30 mjr 12. p. ul. pod. 
GARBACZ Józef - - 19131231 sL szer. 3. bn. lączn. KW 
GARBACZ Stanisław - - 19221409 strz. l. komp. warszL 
GARBACZOK Henryk - - 1924/181 sL strz. 4. bn. 
GARBARCZYK Franciszek - - 1907/32 sierż. pchr. mgr 13. komp. zaop. KW 
GARBARSKI Jan - - 1906/8 sL ogn. 1. pal. 
GARBAS Rudolf - ps. GAWLINA Rudolf - - 1925/241 sL strz. 8. bn. 
GARBIAK Kazimierz - - 1912/12 plut. 1. pal. KW 
GARBIAK Kazimierz - - 1915/44 kpr. 5. bn. zm. z r. 26.7.1944 
GARBIAK Stanisław - - 1913/61 ppor. mgr d-two dyw. 
GARBICZ Edward - - 1919/158 ul. 12. p. ul. pod. 
GARBOLIŃSKI Antoni - - 1921/18 szer. 3. bn. lączn. 
GARBOWSKI Antoni - - 1919/35 sL strz. 5. bn. 
GARBOWSKI Mateusz - - 1919126 kan. 3. p. a. ppanc. 
GARBOWSKI Stanisław - - 1912/19 plut. 3. bn. sap. 
GARBULIŃSKI Antoni - - 1904/4 sL sierż. 5. bn. KW 
GARBULSKI Feliks - - 1919/360 strz. d-two l. bryg. 
GARBULSKI Stanisław - - 19201214 sL strz. 6. bn. 
GARCARZYK Henryk - - 1925/191 strz. d-two l. bryg. 
GARCZAREK Leon - - 1916/206 sto szer. 3. bn. lączn. 
GARCZYŃSKI Antoni - - 1923/306 szer. 2. komp. zaop. 
GARCZYŃSKI Józef - - 1912126 sL strz. pchr. 4. bn. 
GARDA WSKI Alojzy - - 19251231 kan. 3. p. a. plOL 
GARDAWSKI Paweł - - 1916/184 kan. 3. p. a. ppanc. 
GARDECKI Franciszek - - 1924/19 szer. 18. komp. zaop. 
GARD OŃ Józef - - 1921124 strz. 4. bn. 
GARDY Bronisław - - 1903/34 sierż. 3. bn. ckm. 
GARDY Edward - - 1918/35 kpr. l. bn. KW 
GARDZIELEWSKI Henryk - - 1924/159 sL strz. l. bn. 
GARDZIELEWSKI Leon - - 1903/166 plut. 3. bn. sap. 
GARDZIELIK Stanisław - - 1914/51 sto strz. 7. bn. 
GARDZINA Piotr - - 1901/32 kpr. 3. p. a. ppanc. 
GARETZKI Józef - - 19181214 ul. 7. p. ul. lub. 
GARGOL Kazimierz - - 1919176 szer. 13. komp. zaop. 
GARGULA Józef - - 1917/11 kpr. pchr. 3. bn. ckm. 
GARGULA Władysław - - 1917/121 strz. 3. bn. zm. 18.6.1943 
GARGULIŃSKI Stanisław Benedykt - - 1911/19 plut. 2. pal. 
GARLAK Ignacy - - 1905/61 szer. l. komp. zaop. 
GARLICKI Aleksander - - 1897/62 sierż. 3. bn. ckm. 
GARLICKI Andrzej Marian - - 1923/50 plut. pchr. 3. pal. 
GARLIŃSKI Stanisław - - 19211232 strz. 9. bn. 
GARMADA Stanisław - - 1919/82 sto ul. 12. p. ul. pod. 
GARNCARZ Aleksander - - 1919/11 kpr. pchr. 2. pal. 
GARNCZAREK Tadeusz - - 1922166 ul. 12. p. ul. pod. 
GARNOWSKI Piotr - - 19171125 strz. d-two dyw. 
GARSTKA Jan - - 1920/251 szer. 3. komp. san. 
GARTUNG Wacław - - 1916/30 ppor. park mat. 
GARUS Stanisław - - 1917/164 kpr. l. bn. 
GASIULEWICZ Wacław - - 1910/39 kan. 3. p. a. plot. 
GASPEROWICZ Henryk - - 1918/30 szer. 2. komp. san. 
GASTWIRTH Mojżesz - - 19121139 strz. 2. bn. 
GASZ Jan - - 19251202 kan. 3. pal. 
GASZ Jerzy - - 1921/175 szer. 3. bn. lączn. 
GASZ Wiktor - - 1918/227 strz. 3. bn. ckm. 
GASZCZYK Oskar Franciszek - - 1913121 ppor. 1. komp. zaop. 
GAŚCIEWICZ Józef - - 1900/37 kan. 3. pal. 
GATAN Jerzy - - 1908/2 plut. l. komp. zaop. 
GATNAR Robert - - 1919/249 sto strz. d-two dyw. 
GATTFRIED Piotr - - 1913/185 ul. 7. p. ul. lub. 
GATYS Alfred - - 1925/96 sap. 3. bn. sap .. 
GATZKE Aleksander - - 19101233 bomb. 3. pal. 
GAUDEN Zygmunt - - 1916/127 plut. 3. bn. sap. KW 
GAUDYN Piotr - - 1907124 wachm. 3. szw. żand. 
GAWARECKI Józef - - 1905118 kpr. 3. bn. ckm. 
GAWECKI Aleksander - - 1921/45 strz. l. bn. KW 
GAWEŁ Alfred - - 1926178 strz. 3. bn. ckm. 
GAWEŁ Edmund - - 191213 por. lek. dr 3. komp. san. KW/2I 
GAWEŁ Józef - - 1924129 sto strz. 4. bn. KW/3/ 
GAWEŁ Roman - - 1915/14 plut. p. ul. karp. 
GAWEŁEK Wacław Michał - - 1910117 plut. 2. pal. pol. 13 .4.1945 
GAWENDA Kazimierz - - 1918/151 kpr. 18. komp. warszt. 
GAWĘDA Zbigniew - - 1924/11 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
GAWIEŃCZYK Józef - - 1899120 plut. 3. p. a. plot. 
GAWIN Jan - - 1915/199 sto szer. 1. komp. san. KW 
GAWINOWSKI Jan - - 19201165 ul. 7. p. ul. lub. 
GAWKOWSKI Julian - - 1910120 bomb. 2. pal. 
GAWKOWSKI Marian - - 1912/21 kpr. 3. p. a. ppanc. 
GAWLETA Florian - - 19101268 szer. 3. komp. san. 
GAWLIK Alojzy - - 1921/304 strz. 3. bn. ckm. 
GAWLIK Edward - - 1921/54 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
GAWLIK Engelbert - patrz GOROL Engelbert - - 
GAWLIK Franciszek - - 19251229 sto strz. 7. bn. 
GAWLIK Jan - - 1910/37 sap. 3. bn. sap. zm. z r. 17.5.1944 
GAWLIK Jan - - 1922/21 kan. 2. pal. 
GAWLIK Józef - - 1911/30 plut. 6. bn. 
GAWLIK Józef - - 192012 plut. 3. p. a. ppanc. KW 
GAWLIK Karol - - 19131237 kpr. 3. szw. żand. 
GAWLIK Stanisław - - 1918/55 ogn. 3. bn. ckm. 
GA WLIKOWSKI Zygmunt - patrz GA WLIŃSKI Zygmunt - - 
GAWLINA Rudolf - patrz GARBAS Rudolf - - 
GAWLINA Wiktor - - 19191250st. ul. 12. p. ul. pod. 
GAWLIŃSKI Franciszek - - 1923/38 sto strz. 2. bn. KW pol. 12.5.1944 
GAWLIŃSKI Marian - - 1905/222 sto ul. 7. p. ul. lub. 
GAWLIŃSKI Zygmunt - ps. GAWLIKOWSKI Zygmunt - - 1925/123 ul. 7. p. ul. lub. 
GAWŁOWSKI Eryk - - 1911/61 ppor.lek. 3. komp. san. 
GAWRON Feliks - - 1923/163 ul. 7. p. ul. lub. 
GAWRON Michał - - 1905/14 szer. d-two ozt. 
GAWROŃSKI Edward - - 1926/10 szer. 3. bn.lączn. 
GAWROŃSKI Jan - - 1895/91 mjr. I. komp. zaop. KW 
GAWROŃSKI Józef - - 1922110 strz. 5. bn. KW pol. 13.11.1944 
GAWROŃSKI Wincenty - - 191512 plut. l. bn. KW/3/ 
GAWRYCH Bernard - - 1911/6 sto wachm. p. ul. karp. 
GAWRYCH Józef - - 19101254 strz. 7. bn. KW 
GAWRYLCZUK Michał - - 1927/85 szer. 3. komp. san. 
GAWRYLUK Afanazy - - 1917121 bomb. 3. pal. 
GAWRYLUK Aleksander - - 1926/9 szer. 3. bn. lączn. 
GAWRYSIAK Kazimierz - - 1917/2 kpr. l. komp. warszt. 
GAWRYSIUK Edward - - 1915/95 kpr. 12. p. ul. pod. 
GAWRYŚ Adam - - 1901/41 plut. 3. bn. ckm. 
GAWRYŚ Anatol - - 1907/17 bomb. 3. pal. 
GAWRYŚ Antoni - - 1900/42 sto sierż. 4. bn. 
GAWRYŚ Jan - - 1916/51 bomb. 3. p. a. plot. 
GAWRYTENKO Piotr - - 1919/ .. sap. 3. bn. sap. 
GAZDA Hubert - - 19241242 strz. 8. bn. 
GAZDA-KOWALSKI Edward - - 1925/456 kan. 2.pal. 
GAZDAJKA Piotr - - 1914/358 ppor. d-two l. bryg. 
GAZDECZKA Franciszek - - 1917/7 bomb. 3. pal. 
GAZDOWICZ Jan - - 1911/37 szer. 2. komp. zaop. 
GAZDOWICZ Ludwik - - 1918/43 strz. 3. bn. KW 
GAZDOWICZ Stefan - - 1911122 kan. 2. pal. 
GAZELA Hubert - - 19241242 strz. 8. bn. 
GAZUR Jan - - 19251245 st. strz. 6. bn. KW 
GĄCIARZ Zenon - - 1924/141 ul. 7. p. ul. lub. 
GĄDEK Józef - - 1913/160 kpr. 7. p. ul. lub. 
GĄSIENICA Józef - - 1910/ .. kpr. 3. bn. sap. 
GĄSIENICA Władysław - - 1915/11 kpr. 3. komp. san. KW 
GĄSIOR Jan - - 191216 plut. 5. bn. 
GĄSIOR Leon - - 1926/791 strz. 4. bn. KW 
GĄSIOR Michał - - 1921/362 st. strz. 2. bn. 
GĄSIOR Stanisław - - 1915/32 plut. 3. pal. 
GĄSIOREK Karol - - 1899/7 st. sierż. 3. bryg. 
GĄSIOROWSKI Franciszek - - 1903122 strz. d-two dyw. 
GĄSIOROWSKI Józef - - 1904/41 ogn. 2. pal. 
GĄSIOROWSKI Stanisław - - 1915/124 kpr. 3. bn. sap. 
GĄSIOROWSKI Władysław - - 1903/171 plut. park mat. 
GĄSIORSKI Józef - - 1914/8 kpr. p. ul. karp. 
GĄSKA Henryk - - 1926126 ul. p. ul. karp. 
GBUREK Józef - - 19091253 strz. park mat. 
GDANIEC Bernard - - 19141288 szer. 3. komp. san. 
GDANIEC Michał - - 19121281 strz. 2. bn. 
GDULEWICZ Zbigniew - - 1922118 bomb. 3. p. appanc. VM 5 KW 
GEDO Bronisław - - 1901/56 sierż. 2. komp. warszt. 
GEDYMIN Henryk - - 1910/36 strz. l. bn. 
GEIB Otton - ps. GAJEWSKI Otton - - 1921/186 strz. 4. bn. pol. 23.2.1945 
GEIGER Alfons - ps. KUSOWSKI Alfons - - 1921/382 szer. 3. komp. san. 
GEISHEIMER Jan - - 1908/56 wachm. 12. p. ul. pod. KW 
GEISLER Augustyn - - 19091239 strz. 8. bn. KW 
GEISLER Zygmunt - - 1904/121 plut. 3. bn. ckm 
GEISSLER Marian Franciszek - - 1914/32 ppor. dtwo dyw. 
GELLERT Robert - - 1927/82 strz. 8. bn. 
GELZOK Franciszek - - 19201216 st. strz. 18. komp. warszt. 
GEMBALA Aleksander - - 1920/7 kpr. 3. pal. 
GEMBALA Antoni - - 1920/12 kpr. 18. komp. zaop. 
GEMBALCZYK Jan - - 19231239 strz. 7. bn. 
GEMBALCZYK Ryszard - - 1917/195 strz. 7. bn. 
GEMBIEC Kazimierz - - 1925/107 strz. 5. bn. KW pol. 8.11.1944 
GENALEWSKI Jan - patrz ZABAWSKI Jan - - 
GENDALCZYK Leon - ps. D~B Leon - - 1914/387 strz. 7. bn. 
GENDARZ Jerzy - ps. SIKORSKI Jerzy - - 19141231 plut. 9. bn. KW 
GENDASZ Gerhard - - 19251207 st. strz. 4. bn. KW 
GENDZIARSKI Edmund - - 1926/443 strz. 1. komp. warszt. 
GENEJA Bronisław - - 1910127 ogn. 1. pal. 
GENIUSZ Wacław - - 1911/42 ogn. 1. pal. 
GERA Eryk - - 19251184 strz. 6. bn. 
GERASIMIUK Jan - - 1922132 strz. 1. bn. 
GERBER Natan - - 19161208 strz. 5. bn. KW 
GEREJ Stefan - - 1910123 plut. 5. bn. 
GEREŁEJ Mikołaj - - 1920/378 strz. 3. bn. 
GERING Augustyn - ps. MALINOWSKI Augustyn - - 1926/184 strz. 2. bn. 
GERING Marcin - ps. B~K Marcin - - 1910/402 strz. 9. bn. KW pol. 16.4.1945 
GERKA Henryk - - 1901/96 sierż. 1. komp. zaop. 
GERLACH Bronisław - - 1922/30 st. strz. 2. bn. 
GERLACH Eugeniusz - - 1913/122 plut. 3.bn.ckm. KW 
GERLACH Jan Bronisław - - 1901/5 plut. 1. komp. san. 
GERLACH Mieczysław - - 1919122 strz. 2. bn. 
GERSTEL Józef - - 1906111 plut. 18. komp. zaop. 
GERTATOWSKI Zygmunt - - 1914/314 strz. 7. bn. 
GERTNER Józef - - 1904/161 kpt. lek. d-two dyw. 
GERTNER Józef - - 1921/381 szer. 3. komp. san. 
GERTZ Edmund - - 19261211 strz. 9. bn. 
GERULA Stanisław - - 1914/3 wachm. pchr. 3. szw. żand. 
GESING Bolesław - ps. STANKIEWICZ Bolesław - - 1925/568 szer. 3. bn. lączn. KW 
GESZA Lukasz - - 1918/44 strz. 4. bn. 
GESZKA Jan - - 19241237 strz. 5. bn. 
GESZKA Stefan - ps. KONIECZKA Paweł - - 1909/187 kpr. 8. bn. 
GETMAN Józef - - 1899/108 strz. 1. bn. 
GEWERT Kazimierz - - 1924/34 strz. 2. bn. pol. 12.5.1944 
GĘBALA Jan - - 1904/7 wachm. p. ul. karp. 
GĘBALA Józef - - 19101263 strz. 8. bn. 
GĘBALA Władysław - - 1920/7 kpr. 3. pal. 
GĘBKA Jan - - 1906/7 kpr. 3. komp. san. 
GĘBKA Jan - - 1909/66 wachm. 3. szw. żand. KW 
GĘBKA Jan - - 1915123 plut. 2. bn. 
GĘOREK Władysław - - 1917/5 plut. 2. bn. KW pol. 25.4.1944 
GĘBSKI Antoni - - 19041162 mjr 2. bn. KW 
GĘBSKI Jerzy - - 1920/362 ppor. 1. bn. 
GĘDŹBA Stefan - - 1910/14 ppor. 3. pal. 
GĘGOTEK Marian - - 1914/16 kpr. 1. bn. KW zm.z r. 8.11.1944 
GĘSIARZ Jan - - 1927/64 strz. 3. bn. 
GĘSTWA Stanisław - - 1914/9 plut. p. ul. karp. 
GIAZIŃSKI Klemens - - 19231245 strz. 9. bn. 
GIBALEWICZ Tadeusz - - 1913/335 ppor. 5. bn. 
GIBALSKI Władysław - - 1913114 bomb. 1. pal. 
GIBALA Józef - - 1900/18 sierż. 4. bn. 
GIBALA Stefan Wojciech - - 1911/88 kpr. 12.p.uł.pod. 
GIBAS Franciszek - - 1916/7 kpr. p. ul. karp. 
GIBAS Julian - - 1925/12 bomb. 2. pal. KW 
GIBAS Wojciech - - 1920121 bomb. 1. pal. KW 
GIBASIEWICZ Edward - - 1903/6 plut. 7. brr. 
GIBEL Plato Aleksander - - 1900127 kpr. d-two ad. 
GIC Jan Leon - - 1916/19 ppor. 9. brr. KW 
GICEWICZ Konstanty - - 1914/76 sto ul. 12. p. ul. pod. 
GICOŃ Michał - - 1919/379 strz. 9. brr. 
GIDASZEWSKI Nikodem - - 1920/8 kpr. d-two dyw. KW 
GIDEL Tadeusz Henryk - - 1924/13 strz. 3. brr. ckm. 
GIEBEL Jan - - 19181294 strz. 9. brr. 
GIECEK Izydor - - 1925/435 strz. 3. brr. ckm. 
GIECEWICZ Kazimierz - - 1917/127 ppor. 3. brr. sap. KW 
GIECEWICZ Wiktor - - 1917/18 plut. 5. brr. KW 
GIEDO Jan - - 1907/111 sap. 3. brr. sap. 
GIEDROIT Stanisław - - 1922115 sap. 3. brr. sap. 
GIEDROJĆ Antoni - - 1914/52 plut. 3. brr. ckm. KW pol. 11.5 .1944 
GIEDROYĆ Henryk Marian - - 1922113 ppor. 2. komp. zaop. 
GIEDROYĆ Jerzy Władysław - - 1906/10 ppor. dtwo ozt. 
GIELG Stanisław - - 1914/57 strz. 9. brr. 
GIEŁAŻUN Stanisław - - 1905/90 plut. 2. brr. KW pol. 12.5.1944 
GIEŁAŻYN Józef - - 1907/43 sto strz. 1. brr. KW 
GIEŁDON Stefan - - 1925/35 strz. 2. brr. 
GIELDOŃ Józef - - 1911/279 sto szer. 2. komp. zaop. 
GIEŁDOŃ Marian - - 1910/15 sierż. 18. komp. zaop. 
GIEŁDZIŃSKI Mieczysław - - 1906/77 strz. 2. bryg. 
GIEŁK Stanisław - - 1914/57 strz. 7. brr. 
GIEMBYCZ Paweł - - 1921/11 strz. 4. brr. 
GIEMZA Zdzisław - - 1911/68 sierż. 6. brr. KW pol.17.5.1944 
GIER Norbert - - 1922/309 strz. 18. komp. warszt. 
GIERA Czesław - - 1919/373 szer. 1. komp. zaop. 
GIERA Franciszek - - 1924/373 ul. 7. p. ul. lub. 
GIERACHA Stanisław - - 1903/15 ogrr. 1. pal. 
GIERAŁTOWSKI Czesław - - 1906/198 mjr 3. p. a. plot. 
GIERAMSIMCZUK Jan - - 1917126 strz. 7. brr. 
GIERASIK Leonard - - 1926/34 strz. 3. brr. 
GIERASIMIUK Jan - - 1922/32 sto strz. 1. brr. KW 
GIERASIMOWICZ Tichoń - - 1919/13 karr. 1. pal. 
GIERAT Karol - - 1904/6 plut. pchr. d-two dyw. 
GIER CZAK Tadeusz - - 1921/13 bomb. 3. p. a. pparrc. 
GIERCZEWSKI Ignacy - - 19211264 strz. park mat. 
GIERCZYŃSKI Hieronim - - 1910/132 wachm. 7. p. ul. lub. . 
GIERLACH Bronisław - - 1922130 st. strz. 2. brr. KW 
GIERLACH Mieczysław - - 1919122 sto strz. 2. brr. KW 
GIERMAN Henryk - - 1923/382 karr. 3. p. a. pparrc. 
GIERMASIŃSKI Tadeusz - - 19221407 kpr. 2. komp. warszt. 
GIERMUGA Wojciech - - 1916/45 karr. 2. pal. 
GIEROLIŃSKI Michał - - 1914/17 plut. 3. brr.lączn. 
GIEROSKA Grzegorz - - 19251295 strz. 8. brr. 
GIERSZ Łukasz - - 1918/44 strz. d-two 2. bryg. 
GIERSZEWSKI Alojzy - - 19201240 sto strz. 8. brr. KW 
GIERSZEWSKI Alojzy - - 1925/137 strz. 1. brr. 
GIERSZEWSKI Edmund - - 19191282 strz. 9. brr. 
GIER SZEWSKI Ignacy - - 19211264 strz. park mat. 
GIERSZEWSKI Józef - - 1908/35 ul. 7. p. ul. lub. 
GIERSZEWSKI Kazimierz - - 19241216 strz. 2. brr. 
GIERSZEWSKI Wacław - - 1919/364 strz. 9. brr. 
GIERTLER Edward - - 1923/196 sto strz. 4. brr. 
GIERULA Jan - - 1916/40 bomb. 3. p. a. pparrc. 
GIERULA Kazimierz - - 1913/138 kpr. 3. brr. 
GIERULA Szymon - - 1912111 plut. 1. brr. 
GIERUS Andrzej - ps. KUCHARSKI Stanisław - - 1919/382 karr. 2. pal. 
GIERUSZYŃSKI Jan - - 1909/103 strz. 5. brr. 
GIERUT Stanisław - - 1919/340 strz. d-two dyw. 
GIERYNOWICZ Zygmunt - - 1914/167 strz. 4. brr. 
GIERYSZEWSKI Stanisław - - 1912142 sto sap. 3. brr. sap. KW 
GIESA Horst - - 1924/452 szer. 3. brr. lączrr. 
GIESE Edward - - 1914/807 szer. 1. komp. zaop. 
GIESE Edward - - 19251267 strz. 6. brr. 
GIGIEL-MELECHOWICZ Mieczysław - - 1922/45 ppor. 6. brr. 
GIGIERA Mieczysław - - 1921/136 sto strz. 2. brr. KW 
GIGLA Jan - - 1926/186 strz. 2. brr. 
GIGLA Józef - ps. TUSZYŃSKI Józef - - 1926/155 strz. 7. brr. 
GIG OŃ Franciszek - - 19101298 plut. park mat. 
GIGOWSKI Albin - - 19251287 strz. 9. brr. 
GIGOWSKI Józef - - 19101269 sto strz. 9. brr. 
GIGOWSKI Józef - - 19251287 strz. 9. brr. 
GIL Aleksander - - 1917123 karr. 3. pal. 
GIL Aleksander - - 1925/386 szer. 2. komp. zaop. 
GIL Emeryk - - 19061211 plut. 3. komp. zaop. 
GIL Franciszek - - 1924125 sto strz. 6. brr. zm. z r. 19.5.1944 
GIL Józef - - 1905/38 sto szer. 18. komp. zaop. 
GIL Józef - - 1920129 kpr. 2. komp. zaop. 
GIL Piotr - - 1903/36 strz. 5. brr. KW zm. z r. 6.7.1944 
GIL Stanisław - - 1917/4 kpr. p. ul. karp. 
GIL Wiktor - - 1911/17 strz. 4. brr. 
GILEWSKI Stanisław - - 1918/39 sto strz. 6. brr. 
GILLMEISTER Leon - - 1911/338 szer. 2.komp.zaop. 
GILNER Filemon - - 19081210 strz. 7. brr. 
GILOWSKI Jan - - 1904/10 plut. 3. brr. sap. 
GILOWSKI Stanisław - - 1918/39 strz. 6. brr. 
GILSON Aleksander Zygmunt - - 1905/9 st. strz. mgr d-two dyw. 
GIMIŃSKI Jan - - 19121265 szer. 2. komp. sarr. KW zm. z r. 12.4.1945 
GIMIŃSKI Jan - - 1917/185 strz. 5. bn. 
GIMZA Bogusław - - 1924123 kpr. pchr. 3. pal. 
GIMŻEWSKI Józef - - 1920/118 szer. 3. bn. łączn. zm. 16.7.1944 
GINALUK Michał - - 1919/144 sL strz. 2. bn. pol. 12.5.1944 
GINDA Zdzisław - - 19211301 sL strz. 8. bn. 
GINTER Augustyn - - 19261248 strz. 9. bn. 
GINTER Fryderyk - - 1912/328 strz. 8. bn. 
GINTER Jerzy - - 1924/372 sap. 3. bn. sap. 
GINTER Władysław - - 19231268 strz. 9. bn. 
GINTOWT -DZIEWAŁTOWSKI Bronisław - - 1918/49 kpr. 2. bn. KW 
GIPKI Władysław - patrz ZYNDERMAN Władysław Andrzej - - 
GIPP Kazimierz - ps. KAMIŃSKI Kazimierz - - 1920/477 sto strz. 2. bn. KW pol. 13.11.1944 
GIRDZIUSZ Antoni - - 1921143 sto strz. l. bn. 
GIRDZIUSZ Henryk - - 1909121 ppor. 3. p. a. plot. KW 
GIRSTUN Witold - - 1923/34 bomb. 3. pal. KW 
GIRUĆ Czesław - - 1906/54 strz. 3. bn. ckm. 
GIRYN Dyonizy - - 1923129 szer. 3. bn. łączn. 
GISICZ Stanisław - - 1911135 bomb. 3. pal. 
GINTER Alojzy - - 1926/183 strz. 2. bn. KW 
GITTELMAN Moniek - - 1914/125 sto strz. l. bn. 
GIWOŃCZUK Jan - - 1916/35 sto strz. 2. bn. VM 5 KW 
GIZLER Edward - - 1915/364 strz. 9. bn. 
GIZOWSKI Wincenty - - 1903/7 sierż. l. bn. KW /3/ pol. 25.2.1944 
GIZUŃ Mikołaj - - 1919/16 sto strz. 5. bn. 
GLADOS Helmut - - 1925/436 szer. 3. bn. łączn. 
GLADOS Paweł - - 1925/198 szer. 3. bn. łączno 
GLANOWSKI Józef - - 1919/41 sap. 3. bn. sap. KW 
GLAPA Edmund - - 19201271 strz. 7. bn. 
GLAPIŃSKI Wiktor - - 1915/133 uł. 7. p. ul. lub. 
GLAZA Edmund - - 19201265 strz. 6. bn. 
GLAZER Bolesław - - 19111254 por. 2. pal. KW 
GLAZER Czesław - - 1926/118 szer. 3. komp. san. 
GLAZER Dominik - ps. ANDRZEJEWSKI Dominik - - 19221392 szer. 3. komp. san. KW 
GLAZIŃSKI Klemens - - 19231245 strz. 9. bn. 
GLAZIŃSKI Leon - - 19131236 sto strz. d-two dyw. 
GLĄBIK Gerhard - - 1926/119 strz. 2. bn. 
GLEBKO Wiktor - - 1919/107 szer. 3. bn. łączno 
GLEŃSK Zygmunt - - 19261210 sto strz. 9. bn. 
GLESSNER Jan - - 1916/32 sto sap. 3. bn. sap. KW 
GLET Andrzej - - 1906/197 kan. l. pal. 
GLET Józef - - 19231228 sL strz. 1. bn. 
GLETT Adolf Michał - - 1911164 ppor. d-two dyw. 
GLEZMAN Henryk - - 1920/42 sL strz. 2. bn. 
GLICENSTEIN Marceli - - 1910128 ppor. 13. komp. warszt. 
GLICENSTEIN Józef - - 1915/31 ppor. d-two own. 
GLIKMAN Henryk - - 1920/42 sL strz. 2. bn. 
GLINCZEWSKI Walerian - - 1917/17 strz. 3. bn. ckm. 
GLINIECKI Feliks - - 19131297 plut. 3. bn. ckm. 
GLINIECKI Jan - - 19211308 sap. 3. bn. sap. 
GLINKA Eryk - - 19231259 strz. 8. bn. 
GLINKAU Alfons - ps. GAJEWSKI Alfons - - 19201236 kan. 3. p. a. ploL 
GLINKA U Paweł - - 1913/355 sap. 3. bn. sap. 
GLINKOWSKI Stefan - - 1914/ .. ppor. 3. bryg. 
GLINKOWSKI Tadeusz - - 1917125 sto strz. 2. bn. KW 
GLIŃSKI Bernard - - 1926/182 strz. l. bn. 
GLIŃSKI Bolesław - - 1901115 kpr. 4. bn. 
GLIŃSKI Bronisław - - 1903/94 kpr. 4. bn. 
GLIŃSKI Bronisław - patrz FLIEGER Brunon - - 
GLIŃSKI Edward - - 1915/374 kpr. 8. bn. 
GLIŃSKI Henryk - - 192417 szer. 3. bn. łączn. pol. 6.7.1944 
GLIŃSKI Henryk - - 1924/430 kan. 2. pal. 
GLIŃSKI Józef - - 1923/49 sap. 3. bn. sap. KW 
GLIŃSKI Leonard - - 1922125 bomb. 3. p. a. plot. 
GLIŃSKI Mieczysław - - 1921161 sto strz. 6. bn. KW 
GLIŃSKI Stefan - - 1905/12 kpr. 3. bn. ckm. KW 
GLIŃSKI Teofil - - 19261227 strz. 7.. bn. 
GLIŃSKI Wilhelm - - 1907/10 sto strz. l. bn. 
GLIWA Augustyn - - 19121341 strz. 3. bn. 
GLIWA Mieczysław - - 1919/9 sto strz. 2. bn. pol. 9.8.1944 
GLOC Kazimierz - - 1925/ .. szer. 3. szw. żand. 
GLOGAZA Edmund - - 19261217 strz. 7. bn. 
GLOMBIK Gerard Marian - - 1926/119 strz. 2. bn. 
GLOT Józef - - 19231228 strz. l. bn. 
GLUZA Wilhelm - - 1925/393 strz. l. komp. warszt. 
GŁADKI Józef - - 190512 wachm. p. ul. karp. 
GŁADKI Władysław - - 1909/115 strz. 3. bn. ckm. 
GŁADKI Władysław - - 1919/172 strz. 3. bn. 
GŁADKOWSKI Władysław - - 1924/115 strz. l. bn. 
GŁADYSZEWSKI Józef - - 19141291 strz. 8. bn. 
GŁAZIK Hilary - - 19241226 kpr. 2. pal. KW 
GŁAZIK Roman - - 1908/177 plut. l. bn. KW 
GŁAZOWSKI Edward - - 1910/124 por. lek. 3. komp. san. KW 
GŁAZOWSKI Zygmunt - - 19121176 strz. 2. bn. KW 
GŁAŻEWSKI Franciszek - - 1905122 sierż. 5. bn. 
GŁAŻEWSKI Jan - - 1911127 strz. 4. bn. 
GŁĄB Józef - - 1919/1 sto strz. 3. bn. KW/2I 
GŁĄBECKI Marcin - - 1911/53 kan. 3. p. a. ppanc. KW 
GŁĄBICKI Stefan - - 1915/121 sto szef. 3. komp. san. KW 
GŁĘBOCKI Edward - - 1919/3 plut. p. ul. karp. 
GŁĘBOCKI Franciszek - - 1899/105 sap. 3. bn. sap. 
GŁĘBOCKI Mieczysław - - 1921/34 sap. 3. bn. sap. 
GŁĘBOKI Antoni - - 1918/57 bomb. l. pal. 
GŁĘBOWSKI Józef - - 1914/158 sto strz. 2. bryg. KW 
GŁOCHOWSKI Zygmunt - - 1908/30 szer. 1. komp. zaop. 
GŁODEK Henryk - - 1920/35 strz. 3. bn. 
GŁODEK Jan - - 1903127 kpr. 3. p. a. ppanc. 
GŁODEK Jan - - 1917/15 bomb. 1. pal. 
GŁODEK Stanisław - - 1909/15 sto strz. 3. bn. ckm. 
GŁODOWSKI Antoni - - 19211257 strz. 3. bn. ckm. 
GŁODOWSKI Bronisław Rudolf - - 1912/44 plut. 1. bn. KW 
GŁOGOWIEC Marian - - 1923125 kpr. 6. bn. KW 
GŁOMBEK Jan - - 19251240 strz. 6. bn. 
GŁOMEK Franciszek - - 1926/132 ul. 7. p. ul. lub. 
GŁOSZCZYŃSKI Bernard - - 19161288 strz. 5. bn. 
GŁOWACKI Aleksander - - 1925/312 strz. 2. komp. warszt. 
GŁOWACKI Edward - - 1910125 kpr. 3. bn. ckm. 
GŁOWACKI Eugeniusz - - 1908113 ppor. d-two ad. KW 
GŁOWACKI Henryk Franciszek - - 1915/19 ogn. 3. p. a. plot. KW 
GŁOWACKI Józef - - 1917/6 kpr. 2. pal. 
GŁOWACKI Leonard - - 1910125 kpr. 3. bn. ckm. 
GŁOWACKI Paweł - - 1914113 plut. 2. pal. 
GŁOWACKI Piotr - - 1916/62 plut. 6. bn. KW 
GŁOWACKI Wiktor - - 1920/337 sap. 3. bn. sap. 
GŁOWACKI Wincenty - - 1906127 plut. 5. bn. 
GŁOWACKI Zbigniew - - 1923/398 strz. 3. bn. 
GŁOWACZ Gerhard - - 19211185 sto strz. 3. bn. 
GŁOWACZ Zbigniew Władysław - - 1915/69 sto sierż. pchr. 1. komp. zaop. 
GŁOWATY Franciszek - ps. WALICZEK Franciszek - - 19161259 szer. 3. komp. san. 
GŁOWCZEWSKI Jerzy - - 19221 .. strz. 2. bn. 
GŁOWIENKA Leon - - 19121236 sto strz. 3. bn. 
GŁOWINKOWSKI Józef - - 19251200 sto strz. 3. bn. KW 
GŁOWIŃSKI Bronisław - - 1924/169 strz. 3. bn. ckm. KW 
GŁOWIŃSKI Edward - - 19221 .. kan. 2. pal. 
GŁOWIŃSKI Ludwik - - 1907/56 szer. 1. komp. zaop. 
GŁOWIŃSKI Stanisław - - 1920/34 strz. 3. bn. ckm. KW 
GŁOWISZYN Józef - - 1921121 kpr. 3. bn. ckm. KW 
GŁOWNIA Rudolf - - 1908/15 ppor. 2. bn. KW 
GŁOWNIAK Franciszek - - 1912/122 plut. 2. bn. KW 
GŁOWOCZ Gerhard - ps. GODLEWSKI Gerhard - - 19211185 sto strz. 3. bn. 
GŁOWSKI Tadeusz - - 19201249 strz. 9. bn. 
GŁOZAK Józef - - 1923/397 strz. 2. bn. 
GŁOZAK Stanisław - - 1911169 sto sap. 3. bn. sap. KW 
GŁÓD Augustyn - - 1927/83 strz. 3. bn. ckm. 
GŁÓD Franciszek - - 1913/62 kpr. 3. p. a. ppanc. KW 
GŁÓWKA Teodor - - 19071227 bomb. 3. p. a. plot. 
GŁÓWNIAK Franciszek - - 19121122 plut. 2. bn. KW 
GŁUCH Józef - - 1925/98 kan. 2. pal. KW 
GŁUCH Władysław - - 1920/196 sto strz. 3. bn. 
GŁUCHOWSKI Krzysztof - - 1926/448 sto ul. 7. p. ul. lub KW. 
GŁUSZEK Jan - - 1925/113 ul. 7. p. ul. lub. 
GŁUSZEK Władysław - - 1899/119 kpr. 3. bn. sap. 
GŁUSZKOWSKI Tadeusz - - 1923/46 kpr. 3. szw. żand. KW 
GŁYDA Władysław - - 1908/50 strz. 3. bn. ckm. KW 
GŁYŻ Czesław - - 1914/328 szer. 2. komp. zaop. 
GMERNICKI Adam - - 19101229 kpt. 1. bn. VM 5 
GMITRZAK Józef - - 1921115 kan. 3. pal. 
GMUR Kazimierz - - 1922123 bomb. pchr. 3. p. a. plot. 
GNACZYŃSKI Wilhelm - - 19121329 kpr. 3. pal. 
GNAPP Roman - - 1922/ .. strz. 1. bn. 
GNARCZYK Alfred - - 19211225 strz. 9. bn. 
GNAT Julian - - 1908122 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
GNEZA Józef - ps. GUCZA Józef - - 1924/532 strz. 9. bn. 
GNIADEK Władysław - - 1915/18 kpr. 1. pal. 
GNIATCZYŃSKI Wojciech - - 1924/431 strz. d-two dyw. 
GNIAZDOWSKI Jan - - 1912/121 sto strz. 3. bn. 
GNIAZDOWSKI Józef - - 19181148 strz. 8. bn. 
GNIDA Jan - - 19151289 bomb. 2. pal. 
GNIEDŹKO Stefan - - 1920/262 strz. 5. bn. 
GNIETECKI Anatol - - 1908/134 kpr. 2. bn. 
GNIEWEK Bronisław - - 19211306 strz. 4. bn. 
GNIEWKOWSKI Jan - - 1917/216 strz. 6. bn. 
GNITKO Danił - - 1910/29 szer. 2. komp. zaop. 
GNIZA Tadeusz - - 19241180 strz. 5. bn. 
GNIZIA Karol - - 1921/358 strz. 3. bn. ckm. 
GNOIŃSKI Jan Stanisław - - 1913/39 ppor. 2. pal. 
GNOIŃSKI Marcin - - 19221406 kan. 3. p. a. ppanc. 
GNOIŃSKI Marian - - 19221401 kan. 3. p. a. ppanc. 
GNOTT Fryderyk - - 19251289 strz. 8. bn. 
GNOWSKI Stefan - - 1918/215 strz. 2. bn. KW 
GNUS Alfons - - 1919/68 sto strz. 4. bn. KW 
GNUTEK Tomasz - - 19061221 strz. 18. komp. warszt. 
GNYRA Bogdan - - 19221355 sap. 3. bn. sap. 
GNYŚ Stanisław - - 1918/31 sto strz. 6. bn. KW/2I 
GOC Józef - - 1926/71 sto strz. 3. bn. pol. 13.11.1944 
GOC Ludwik - - 1917/181 strz. 3. bn .. 
GOC Teofil - - 19221178 bomb. 2. pal. KW 
GOCEK Kazimierz - - 1906128 plut. 2. bryg. KW 
GOCEL Wacław - - 1917/44 sto strz. 9. bn. KW 
GOCH Marian - - 1919/3 kpr. 6. bn. KW/2I 
GOCHMAN Zygmunt - - 1913/29 kpr. 3. bn. lączn.KW 
GOCIEK Franciszek - - 1906/178 strz. 8. bn. 
GOCIEK Jan - - 19211121 sto ul. p. ul. karp. 
GOCYK Eugeniusz - - 1925/307 strz. 9. bn. 
GODLEWSKI Aleksander - - 1925/119 kpr. pchr. 1.pal. KW 
GODLEWSKI Czesław - - 1923/16 kpr. 1. pal. KW 
GODLEWSKI Gerhard - patrz GŁOWOCZ Gerhard - - 
GODLEWSKI Henryk - - 1918/32 sap. 3. bn. sap. 
GODLEWSKI Izydor Tadeusz - - 1918/53 kpr. pchr. 2. pal. 
GODLEWSKI Jerzy - - 1904/14 kpr. 3. bn. sap. 
GODLEWSKI Józef - - 1924/36 kpr. 3. bn. ckm. 
GODLEWSKI Kazimierz - - 1905/19 sap. 3. bn. sap. 
GODLEWSKI Stanisław - - 19221420 strz. 2. bn. 
GODLEWSKI Stanisław - - 1925/4 kan. 3. p. a. plOL 
GODLEWSKI Stefan - - 1910/10 sL ul. p. ul. karp. 
GODLEWSKI Zenon - - 1918/4 kpr. 3. pal. 
GODON Ludwik - - 1918/38 ppor. 18. komp. zaop. 
GODOŃ Zbigniew - - 19141242 kpt. 3. pal. VM 5 KWI2/ 
GODOWSKI Andrzej - - 1915/68 sL strz. 5. bn. KW 
GODUN Anatol - - 1923/4 strz. 4. bn. 
GODYMIN Henryk - - 191O/36 strz. 1. bn. 
GODZIERZ Rudolf - ps. ŻOŁ.~DEK Rudolf - - 19221228 bomb. 2. pal. 
GODZIK Ernest - - 19141290 strz. 8. bn. 
GODZIŃSKI Jan - patrz GUTFELD Leon - - 
GODZISZ Józef - - 1897/75 kpr. 3. bryg. 
GODZISZ Władysław - - 1916/126 por. 3. bn. sap. VM 5 KW 
GOEBEL Ryszard - - 1909/40 kpr. 3. p. a. plot. zm. 25.7.1942 
GOEPFERT Edward - - 19121237 sto strz. 3. bn. KW 
GOERLICH Herbert - - 1915/324 strz. 7. bn. 
GOGALIN Jan - - 19191285 strz. 8. bn. 
GOGALIŃSKI Romuald - - 1908/105 sto strz. 5. bn. 
GOGLUSKA Józef - - 1911/85 sto szer. 3. bn. lączn. 
GOGOL Jan - - 1916/17 pluL 7. bn. KW 
GOGOL Michał - - 1910/9 sL ul. p. ul. karp. 
GOGOLEWSKI Feliks - - 1914/14 kpr. 3. pal. 
GOGOLEWSKI Marian - - 19221281 kpr. pchr. 3. bn. lączn. 
GOGOLEWSKI Roman - - 1911/23 bomb. 3. pal. 
GOGOLIN Jan - - 19191285 strz. 8. bn. 
GOGOLIN Konrad Emanuel - - 1923/199 ul. 7. p.ul. lub. 
GOGOLIŃSKI Zdzisław - - 1924/10 bomb. 3. p. a. ploL 
GOGÓLKA Jan - - 1914/293 strz. 5. bn. 
GOIK Wilhelm - ps. ZIELIŃSKI Alojzy - - 1924/478strz. 5. bn. 
GOJ Albin - - 1925/185 strz. 6. bn. KW 
GOJ Wiktor - - 19061206 szer. 2. komp. san. 
GOJNDA Oskar - - 19141255 strz. 4. bn. 
GOJNICZEK Jerzy - - 19261273 strz. 1. bn. 
GOJNY Fridolin - - 19141264 strz. 5. bn. 
GOJNY Wilhelm - - 19141284 strz. 9. bn. 
GOL Piotr - - 1925/434 strz. 3. bn. ckm. 
GOLA Bronisław - - 1901/6 sto wachm. p. ul. karp. 
GOLA Emil - - 19251252 strz. 9. bn. 
GOLA Jan - - 1925/364 sL szer. 1. komp. san. 
GOLA Konrad - - 1926/357 strz. 1. komp. warszL 
GOLA Roman - - 1922127 kan. 3. p. a. plot. 
GOLA Stanisław - - 1913/18 plut. 7. bn. KW 
GOLA Władysław - - 1901/14 kpr. 3. bn. KW 
GOLAŃSKI Feliks - - 1924120 kpr. 2. bn. KW pol. 12.11.1944 
GOLAŃSKI Tadeusz - - 1918/8 sL szer. 13. komp. zaop. 
GOLAS Józef - - 1907/136 kan. 3. pal. KW 
GOLAS Józef - - 1920/332 strz. 9. bn. 
GOLASZ Ryszard - - 1903/60 plut. 12. p. ul. pod. 
GOLDA Józef - patrz SOWORKA Wiktor - - 
GOLDA Wilhelm - - 19241219 kpr. 3. bn. ckm. 
GOLDFINGER Jerzy - - 1923/38 ul. 12. p. ul. pod. zm. 19.9.1943 
GOLDIAN Leon - - 1907/342 strz. 8. bn. 
GOLEC Alfons - - 1915/314 sL strz. 8. bn. 
GOLEC Henryk - - 19251291 strz. 7. bn. 
GOLEC Kurt - - 1921/256 strz. d·two own. 
GOLEC Rudolf - - 1926/310 strz. d·two own. 
GOLENIA Józef - - 1912/180 sap. 3. bn. sap. 
GOLICZ Jerzy - - 1924/42 kpr. pchr. 7. p. ul. lub. 
GOLICZ Leszek Roman - - 1922/34 ppor. 7. p. ul. lub. 
GOLICZEWSKI Władysław - - 1900/31 choro l. komp. san. 
GOLIK Adam - - 19221350 kpr. pchr. 7. bn. 
GOLIŃSKI Jerzy - - 1913/175 kpt. 3. bn. sap. VM 5 KWI2/ 
GOLIŃSKI Leonard - patrz WIDROWSKI Leonard - - 
GOLIŃSKI Stefan - - 1915/153 sierż. 6. bn. KW pol. 17.5.1944 
GOLIS Tadeusz - - 1925/61 kpr. pchr. 3. bn. sap. KW 
GOLKA Eryk - - 19181211 sL strz. 6. bn. 
GOLLA Antoni - - 1926/120 strz. 5. bn. 
GOLLA Leon - - 1926/400 szer. 1. komp. san. 
GOLMENTO Jan - - 1915122 sL strz. 6. bn. 
GOLMER Józef - - 19251235 strz. 8. bn. 
GOLNIK Feliks - patrz POTRYKUS Feliks - - 
GOLOB Alojzy - - 192218 sL strz. 1. bn. KW 
GOLONKA Jan Stanisław - - 1898/6 plut. 3. pal. 
GOLONKA Józef - - 1904/11 choro 2. bn. VM 5 KW 
GOLOR Franciszek - ps. GÓRALSKI Franciszek - - 19211221 sto strz. 7. bn. 
GOLUBIEWSKI Henryk - - 1921/28 sap. 3. bn. sap. 
GOLUS Wilhelm - - 1924/168 sL strz. 3. bn. 
GOLASZ Stefan - - 19041211 ppor. 7. p. ul. lub. 
GOLASZEWSKI Aleksander - - 1904/34 kpr. 3. bn. sap. 
GOLASZEWSKI Henryk - - 1918129 ppor. 3. bn. sap. KW 
GOLASZEWSKI Ignacy - - 19141250 szer. 3. szw. żand. 
GOLASZEWSKI Jan - - 19091228 strz. 6. bn. KW 
GOLASZEWSKI Tadeusz - - 1923/77 sL ul. 12. p. ul. pod. 
GOLATA Stefan - - 1908/121 sL strz. 3. bn. 
GOLĄB Henryk - - 1926/77 strz. 3. bn. 
GOŁĄB Józef - patrz SROKA Józef GOLĄB Karol - - 1907126 kpr. 3. bn. 
GOŁĄB Stefan - - 1907/12 kpr. 7. bn 
GOŁĄBEK Franciszek - - 1922/5 bomb. 1. pal. KW 
GOŁĄBEK Franciszek - - 19261250 strz. 8. bn. 
GOŁĄBEK Józef - - 19071265 strz. park. mat. 
GOŁĄEK Paweł - - 19171208 strz. 4. bn. 
GOŁĄBEK Paweł - - 19231220 st. strz. 4. bn. 
GOŁĄBEK Stanisław - - 1908/11 wachm. p. ul. karp. 
GOŁĄBEK Władysław - - 1914/18 st. strz. 1. bn. VM 5 KW pol. 22.6.1944 
GOŁĄBICKI Aleksander - - 1917/33 sierż. 4. bn. VM 5 KW . 
GOŁDA Józef - - 1915/122 kpr 3. bn. 
GOŁDA Józef - - 1922/173 st. strz. 2. bn. 
GOŁDA Stanisław - - 192214 st. ul. p. ul. karp. 
GOŁECKI Tytus - - 19181207 strz. 4. bn. KW pol. 16.12.1944 
GOŁĘBIEWSKI Józef - - 1918128 szer. 2. komp. san. KW 
GOŁĘBIEWSKI Tomasz - - 19151275 st. strz. 5. bn. KW 
GOŁĘBIŃSKI Jan - - - patrz POTRAC Jan 
GOŁĘBIOWSKI Bolesław - - 1913/137 por. 3. bn. ckm. KW 
GOŁĘBIOWSKI Bolesław - - 1927/14 strz. 4. bn. 
GOŁĘBIOWSKI Jan - - 1919/44 st. strz. 6. bn. KW 
GOŁĘBIOWSKI Jerzy - - 1920/3 st. szer. pchr. 13. komp. zaop. 
GOŁĘBIOWSKI Jerzy - - 1924/493 st. ul. 7. p. ul. lub. 
GOŁĘBIOWSKI Józef - - 1909/1 st. strz. 6. bn. 
GOŁĘBIOWSKI Józef - - 1918/19 kan. 2. pal. 
GOŁĘBIOWSKI Kazimierz - - 1910/12 ogn. 2. pal. 
GOŁĘBIOWSKI Kazimierz - - 19221352 strz. 4. bn. 
GOŁĘBIOWSKI Leon - - 1916/31 st. strz. 1. bn. 
GOŁĘBIOWSKI Paweł - patrz LANGE Paweł - - 
GOŁĘBIOWSKI Tadeusz - - 1920127 strz. 1. bn. KW pol. 10.8.1944 
GOŁĘBIOWSKI Tadeusz - - 1926/45 szer. 3. bn. lączn. 
GOŁĘBIOWSKI Tomasz - - 19151275 st. strz. 5. bn. KW 
GOŁKA Józef - - 1926/136 strz. 1. bn. 
GOŁKO Aleksander - - 1915171 plut. 3. p. a. ppanc. 
GOŁKOWSKI Leon - ps. TOMS Leon - - 19111233 strz. 8. bn. 
GOŁŁY Konrad - - 1926/181 strz. 2. bn. 
GOŁOJUCH Antoni - - 1911/89 plut. pchr. 3. bn. sap. KW 
GOŁOMBEK Jan - - 19141258 plut. 2. komp. san. 
GOŁOMBEK Józef - - 19261238 strz. 8. bn. 
GOŁOMBEK Oskar - - 19181206 st. szer. 1. komp. san. 
GOŁOMBEK Stanisław - - 19191283 strz. 8. bn. 
GOŁOST Aleksander - - 1902120 sierż. 1. komp. zaop. 
GOŁOSZ Józef - - 1925/189 kan. 3. pal. 
GOŁO SZEWSKI Paweł - - 1918/54 kan. 1. pal. KW 
GOŁOŚ Wiktor - - 1913124 bomb. 2. pal. KW 
GOŁOTA Stefan - - 1908/121 st. strz. 3. bn. 
GOŁOWAŃCZUK Grzegorz - - 1911/103 kpr. 3. bn. sap. 
GOŁOWSKI Jan - - 1904/10 plut. 1. komp. san. 
GOŁUB Stefan - - 1923/41 ul. p. ul. karp. 
GOŁUBIENKO Stanisław - - 1923/35 kpr. 4. bn. KW 
GOŁUBIEWSKI Henryk - - 1921/28 sap. 3. bn. sap. 
GOŁUCHOWSKI Ryszard - - 1911/5 st. ul. p. ul. karp. 
GOŁUŃSKI Mieczysław - - 1922/217 kpr. pchr. 9. bn. 
GOŁY Józef - - 1923/191 ul. 7. p. ul. lub. 
GOŁYŃSKI Paweł - - 1924/142 ul. 7. p. ul. lub. 
GOMIŃSKI Czesław - patrz SŁOMIŃSKI Czesław - - 
GOMOLUCH Jan - - 19071234 strz. 8. bn. 
GOMUŁA Stanisław - - 1903/62 st. strz. 2. bn. 
GOMUŁKA Stanisław - ps. KUCHARCZYK Stanisław - - 19131212 sierż. 8. bn. KW 
GOMUŁKIEWICZ Agaton Wojciech - - 1912124 sap. 3. bn. sap. 
GONCAREWICZ Stefan - - 1913/35 sap. 3. bn. sap. 
GONCIARZ Mieczysław - - 19191237 st. strz. 2. bn. 
GONCIARZ Piotr - - 1916/39 kan. 1. pal. KW 
GONCZAR Alojzy - - 1916/38 kpr. 1. pal. KW 
GONCZOWSKI Mieczysław - - 1919/306 strz. park mat. 
GONDEK Henryk - - 1926/57 strz. 9. bn. 
GONDEK Zbigniew - - 1924126 plut. 6. bn. VM 5 KW 
GONDZIK Antoni - - 19121308 strz. 18. komp. warszt. 
GONDZIK Franciszek - - 1924/333 szer. 13. komp. zaop. 
GONDZIK Rudolf - - 1926/108 strz. 3. bn. KW 
GONDZIK Wiktor - - 19221238 st. strz. 9. bn. 
GONIA Ambroży - - 19221235 strz. 8. bn. 
GONIWIECHA Wilhelm - - 1926/189 st. strz. 2. bn. KW 
GONSIOR Karol - - 1913/356 sap. 3. bn. sap. 
GONTA Atanazy - - 1895/3 ppor. p. ul. karp. 
GONTARCZYK Julian - - 1922/19 bomb. 3. p. a.plot. KW 
GOŃCZOWSKI Mieczysław - - 1919/306 strz. park mat. 
GOŃDA Jan - - 1920/162 ul. 7. p. ul. lub. 
GOŃDZIK Franciszek - - 1924/333 szer. 13. komp. zaop. 
GOŃDZIK Rudolf - - 1926/108 strz. 3. bn. KW 
GORAJ Edward - - 1920/58 st. szer. 3. bn.lączn. KW 
GORAK Jerzy - - 1923/14 strz. 2. bn. 
GORAUS Eryk - - 1925/311 strz. d-two ad. 
GORAYSKI Adam - - 1907/1 plut. pchr. 1. pal. 
GORBACZOW Afanazy - - 1915/162 kpr. 3. bn. sap. 
GORBASZEWICZ-GABRYLEWICZ Leonard - - 1911/24 bomb. pchr. 3. pal. 
GORBUN Włodzimierz - - 1925/13 st. strz. 3. bn. KW 
GORCZAKOWSKI Kazimierz - - 1926/469 strz. 3. bn. 
GORCZYCA Jan - - 1916124 plut. l. pal. 
GORCZYCA Stanisław - - 1900125 plut. l. komp. san. KW 
GORCZYCA Wiktor - - 1911/29 plut. 6. bn. 
GORCZYCKI Stefan - - 1897/14 ogn. 3. p. a. plot. 
GORCZYŃSKI Hieronim - - 1910/132 wachm. 7. p. ul. lub. 
GORCZYŃSKI Józef - - 1922/12 kpr. 1. komp. zaop. 
GORCZYŃSKI Maciej - - 1911/1 plut. 3. bn. sap. 
GORCZYŃSKI Mieczysław - - 192312 strz. 4. bn. 
GORCZYŃSKI Stanisław - - 1915/8 bomb. 3. p. a. ppanc. 
GORCZYŃSKI Stefan - - 1894/ .. ogn. 3. p. a. plot. 
GORCZYŃSKI Tadeusz - - 1918122 bomb. 3. p. a. ppanc. 
GORCZYŃSKI Wilhelm - - 1915/340 strz. park mat. 
GORCZYŃSKI Zdzisław - - 1924/37 kpr. pchr. 2. pal. 
GORDOŃ Edward - patrz KLIMEK Edward - - 
GORDZIEJCZYK Wasyl - - 1912/48 strz. 5. bn. 
GORDZIEJCZYK Władysław - - 1911/177 strz. 3. bn. ckm. 
GORDZIEJKO Władysław - - 1922/54 kpr. 2. pal. KW 
GORDZIELEWSKI Henryk - - 19241159 st. strz. 1. bn. 
GORDZIEWICZ Stanisław Ignacy - - 1909/1 ppor. 3. bn. sap. VM 5 KW 121 
GORECKI Władysław - - 19181295 strz. d-two 2. bryg. 
GORES Jan - - 1922152 st. strz. 3. bn. ckm. KW 
GORETZKI Józef - - 19181214 ul. 7. p. ul. lub. 
GORGAŁA Stanisław - - 19221389 strz. 2. bn. 
GORLIŃSKI Ignacy - - 1903/9 bomb. 2. pal. 
GORŁOW Henryk - - 1919/89 ppor. 12. p. ul. pod. KW 
GOROL Engelbert - ps. GAWLIK Engelbert - - 19221182 st. strz. 5. bn. 
GOROL Eryk - - 1925/481 kan. 3. pal. 
GORNY Robert - ps. GÓRNIK Jan - - 19131275 plut. 3. komp. san. 
GOROŃ Aleksander - - 190311 strz. 3. bn. 
GORŁOW Henryk - - 1921/58 sL strz. 18. komp. zaop. 
GORSZANOW Cyryl - - 1916/52 strz. 3. bn. KW 
GORSZCZARUK Piotr - - 1906/46 ul. 7. p. uł. lub. 
GORTAT Jan - - 191612511 bomb. 3. pal. 
GORUN Włodzimierz - - 1915/13 strz. 3. bn. 
GORYCZKA Franciszek - - 19261266 strz. 8. bn. 
GORYCZKA Jan - - 19261103 strz. 2. bn. KW 
GORYL Józef - patrz PLEWNIA Józef - - 
GORYWODA Jan - - 19071236 strz. 18. komp. warszt. 
GORZAWSKI Alfred - - 19221222 strz. 8. bn. 
GORZAWSKI Brunon - - 1918/307 kan. 3. pal. 
GORZAWSKI Zygfryd - ps. LIGOCKI Alojzy - - 1926/367 strz. 8. bn. 
GORZEJEWSKI Józef - - 19111286 szer. 1. komp. zaop. 
GORZELANY Franciszek - - 1921/303 strz. 8. bn. 
GORZELANY Henryk - ps. STANKO Kazimierz - - 1925/360 strz. 3. bn. ckm. 
GORZEWSKI Jan - - 19101231 st. strz. 3. bn. 
GORZKIEWICZ Marian - - 1919/21 plut. 3. p. a. plot. 
GORZKO Czesław - - 1920114 kpr. 1. komp. zaop. 
GORZKOWICZ Tadeusz - - 1918/18 bomb. 3. pal. 
GORZKOWSKI Ryszard - ps. MAKOWSKI Jan - - 19101261 strz. 8. bn. 
GOSIENIECKI Bernard - - 1911/310 strz. 1. bn. 
GOSIEWSKI Bohdan - - 1923/45 kpr. pchr. 2. pal. VM 5 
GOSIEWSKI Fabian - - 1913/57 st. strz. 3. bn. ckm. 
GOSIEWSKI Tadeusz - - 1926/ .. st. ul. d-two dyw. 
GOSIEWSKI Stanisław - - 1917/51 strz. 3. bn. ckm. 
GOSŁAWSKI Bronisław - - 1907/6 kpr. 3. bn. łączno 
GOSPODAREK Jan - - 1900/139 plut. 2. komp. san. 
GOSTKOWSKI Konrad - - 19121235 st. ul. 12. p. ul. pod. KW 
GOSZ Edward - - 19261295 strz. 7. bn. 
GOSZ Eryk - - 19101264 strz. 9. bn. 
GOSZCZYŃSKI Józef - - 1899/66 szer. 3. bryg. 
GOSZCZYŃSKI Stefan - - 1924/437 strz. 3. bn. 
GOSZKOWSKI Antoni - - 1920/377 strz. 3. bn. 
GOSZYK Adolf - - 1919/341 strz. 6. bn. 
GOŚCIŁŁO Józef - - 1914/ .. plut. 4. bn. 
GOŚCIMIŃSKI Władysław - - 19081203 st. sap. 3. bn. sap. 
GOŚLINOWSKI Zygmunt - - 1906/49 plut. 3. bn. KW 
GOTTFRIED Gotfried - - ps. GUZE Gotfried 1925/432 strz. 7. bn. 
GOTTFRIED Piotr - - 1913/185 ul. 7. p. uł. lub. 
GOTTLOB Lieber - - 1903/99 kan. 2. pal. 
GOTTSHLING Rudolf - - 1926/365 strz. 3. bn. ckm. 
GOTTSMAN Ryszard - - 1926/134 ul. 7. p. ul. lub. 
GOWORKO Władysław - - 1914/53 kan. 3. pal. 
GOZDAL Julian - - 1905/159 por. 3. p. a. ppanc. 
GOZDECKI Stanisław - - 1924/389 szer. 3. szw. żand. 
GOZDEK Bolesław - - 19171239 ppor. 2. bn. 
GOZDEK Wacław - - 19171239 ppor. 2. bn. 
GOZDOWSKI Eugeniusz - - 1906/9 ppor. 2. bryg. KWI2I 
GOZUR Jan - - 19251245 st. strz. 6. bn. KW 
GOŹDZIŃSKI Stefan - ps. ZIELIŃSKI Stefan - - 1923/475 strz. 7. bn. 
GÓLCZ Józef - - 1899/53 kpr. 3. bn. zm. 1.9.1942 
GÓRA Antoni - - 1916/11 pluL p. ul. karp. 
GÓRA Jan - - 1920/32 kan. I. pal. 
GÓRA Józef - - 1915173 strz. 3. bn. ckm. 
GÓRA Paweł - patrz MALCHEREK Paweł - - 
GÓRA Rudolf - - 1926/397 strz. 5. bn. 
GÓRA Ryszard - - 1923/74 sL uł. 12. p. ul. pod. 
GÓRA Stanisław - - 19231211 strz. I. bn. KW 
GÓRA Teofil - - 1923/121 ppor. 4. bn. 
GÓRA Zenon - - 1924/6 szer. 3. bn. lączn. 
GÓRAK Jerzy - - 1923/14 strz. 2. bn. 
GÓRAL Jan - - 1919/62 kan. 2. pal. 
GÓRAL Michał - - 1921/10 sL strz. 4. bn. 
GÓRAL Stanisław - - 1918/14 kan. 3. p. a. p10L 
GÓRAL Witold - - 1924/143 ul. 7. p. ul. lub. 
GÓRALCZYK Alfred - - 1926/110 strz. I. bn. 
GÓRALCZYK Antoni - - 19071242 strz. 5. bn. pol. 9.4.1945 
GÓRALCZYK Franciszek - - 1924/419 kan. 3. p. a. ppanc. 
GÓRALCZYK Józef - - 1926/141 strz. d-two own. 
GÓRALCZYK Stanisław Marian - - 1923/8 sL strz. 4. bn. 
GÓRALÓW Terazjusz - - 1905/11 pIu L 2. pal. 
GÓRALSKI Franciszek - patrz GOLOR Franciszek - - 
GÓRALSKI Jan - - 19231247 strz. 9. bn. 
GÓRCZEWSKI Mieczysław - - 1906/199 mjr 2. bryg. KW 
GÓRECKI Alojzy - - 1925/186 strz. 6. bn. 
GÓRECKI Antoni - - 1925/392 strz. l. komp. warszL 
GÓRECKI Edmund - - 19181226 strz. 9. bn. 
GÓRECKI Józef - - 1910/188 por. mgr d-two dyw. KW 
GÓRECKI Józef - - 1927/68 strz. 8. bn. 
GÓRECKI Karol - - 1922156 sap. 3. bn. sap. KW 
GÓRECKI Paweł - - 19161210 strz. I. bn. 
GÓRECKI Piotr - - 1919/54 kan. I. pal. 
GÓRECKI Stanisław - - 1914/10 p1uL 3. p. a. ppanc. 
GÓRECKI Stanisław - - 1914/188 kpr. 3. bn. ckm. 
GÓRECKI Władysław - - 19091248 sL strz. 9. bn. 
GÓRECKI Władysław - - 19181295 strz. 2. bryg. 
GÓRGALA Stanisław - - 1922/389 strz. 2. bn. 
GÓRKA Jan - - 1922/349 strz. 7. bn. 
GÓRKA Roman - - 1925/433 strz. 3. bn. ckm. 
GÓRKA Stanisław - - 1923/43 sL strz. 3. bn. KW 
GÓRKA Stanisław - - 19231211 sL strz. I. bn. KW 
GÓRKA Wiktor - - 1925/315 strz. 5. bn. 
GÓRKA Zbigniew - - 1918123 kan. I. pal. KW 
GÓRKO-OMELAŃSKI January - - 1910124 szer. 2. komp. san. 
GÓRKOWY Józef - - 1919/33 strz. 5. bn. 
GÓRNIAK Konstanty - - 1905/188 szer. 18. komp. zaop. 
GÓRNIAK Szczepan Michał - - 1913/50 sierż. 7. bn. 
GÓRNIAK Wacław Michał - - 1902131 sierż. 6. bn. 
GÓRNIAK Wacław - - 1925/85 strz. 3. bn. 
GÓRNICKI Franciszek - - 1904/12 pluL 4. bn. 
GÓRNICKI Tadeusz - - 1925/ .. strz. 5. bn. 
GÓRNICKI Wacław Jan - - 191214 por. 5. bn. KWI2/ 
GÓRNIK Jan - patrz GORNY Robert - - 
GÓRNY Alfons - - 1922/147 ul. 7. p. ul. lub. 
GÓRNY Brunon - - 19091226 bomb. 3. p. a. ppanc. 
GÓRNY Franciszek - - 1913/19 sierż. 2. bn. VM 5 KWI2/ 
GÓRNY Tadeusz - - 190912201 kpL d-two ad. 
GÓRO W Henryk - - 1921/58 strz. 18. komp. warszL KW 
GÓRSKI Alfred - - 1914/176 pluL d-two dyw. 
GÓRSKI Andrzej - - 1919125 strz. 5. bn. 
GÓRSKI Antoni - - 1926/156 szer. 3. bn. lączn. 
GÓRSKI August - - 1920/9 pluL 5. bn. KW 
GÓRSKI Bronisław - - 1916/50 sL strz. 6. bn. KW 
GÓRSKI Bronisław - - 1923/37 kpr. 3. bn. VM 5 KW 
GÓRSKI Edward - - 1915/16 p1uL p. ul. karp. 
GÓRSKI Edward - - 19261272 strz. l. bn. 
GÓRSKI Jan - - 19061209 szer. 18. komp. zaop. 
GÓRSKI Jan - ps. BORYS Roman - - 1911/422 kpr. 3. bn. ckm. 
GÓRSKI Jan - - 1919/143 bomb. 3. p. a. ppanc. 
GÓRSKI Jan - - 19221383 strz. I. bn. 
GÓRSKI Józef - - 1921/9 kpr. 2. bn. KW 
GÓRSKI Józef - patrz SUKOWSKI Witalis - - 
GÓRSKI Julian - - 189312 chor. 7. p. ul. lub. 
GÓRSKI Konstanty - - 1918/13 sL strz. 2. bn. KW 
GÓRSKI Ludwik - - 19221429 ul. 7. p. ul. lub. 
GÓRSKI Michał - - 1912/8 bomb. 2. pal. 
GÓRSKI Mieczysław - - 1902126 kpr. I. pal. 
GÓRSKI Stanisław - - 1922137 sL strz. 2. bn. KW 
GÓRSKI Stanisław - - 1923/33 kpr. I. pal. KW 
GÓRSKI Sylwester - patrz HOFFMAN Sylwester - - 
GÓRSKI Wacław - - 1919/370 strz. d-two dyw. 
GÓRSKI Wiesław - - 1919120 p~uL 3. bn. ckm. zm. 7.10.1942 
GÓRSKI Wiesław - - 1919120 kan. 3. p. a. plOL 
GÓRSKI Władysław - - 1900/33 kpr. I. komp. san. 
GÓRSKI Władysław - - 1912/13 strz. 8. bn. 
GÓRSKI Władysław - - 1917/10 ppor. 3. p. a. plOL 
GÓRSZCZYK Franciszek - - 1916/1 pluL I. bn. KW zm. 21.5.1945 
GÓRZA Leon - patrz KATLEWSKI Franciszek - - 
GÓRZAŃSKI Franciszek - - 1913/53 kpr. 2. komp. san. KW 
GÓRZNY Bronisław - - 19221219 strz. 9. bn. 
GÓRZYŃSKI Henryk - - 1921/189 szer. 3. bn.lączn. KW 
GÓRZYŃSKI Józef - - 1913/15 kan. I. pal. 
GORES Jan - - 1922/52 sL strz. 3. bn. ckm. 
GRABA N Bronisław - - 1900127 sL ogn. I. pal. 
GRABAN Bronisław - patrz KORTAS Bronisław - - 
GRABAN Stanisław - ps. GRABOWSKI Stanisław - - 19241257 strz. 7. bn. 
GRABANIA Michał - - 1908112 kpr. 3. bn. 
GRABARCZUK Tadeusz - - 1908110 bomb. l. pal. 
GRABARCZYK Józef - - 1911113 sierż. 2. bn. VM 5 
GRABAREK Henryk - - 19251212 sap. 3. bn. sap. 
GRABARSKI Henryk - - 1922/148 uł. 7. p. ul. lub. 
GRABARSKI Jan - - 1919/36 sap. 3. bn. sap. KW 
GRABARSKI Zygmunt - - 1906/12 kpr. 13. komp. zaop. 
GRABARZ Stanisław - - 1905/15 strz. 4. bn. 
GRABEK Bolesław - - ... ./ .. ppor. 2. pal. 
GRABER Engielbert - - 19241179 strz. 3. bn. ckm. 
GRABIAŃSKI Jerzy - - 1920/353 kan. 2. pal. zm. 5.8.1945 
GRABIAŃSKI Ryszard - - 19021171 mjr 2. pal. zm. 17.2.1944 
GRABIARZ Władysław - - 1903/122 s10 szer. 2. komp. zaop. 
GRABIEC Antoni - - 1917/177 s10 strz. 9. bn. 
GRABIEC Emil - - 19241287 strz. 7. bn. 
GRABIEC Wiktor - - 1920/338 sap. 3. bn. sap. 
GRABIŃSKI Edmund - - 1925/438 ul. 7. p. ul. lub. 
GRABIŃSKI Henryk - ps. POŁAP Henryk - - 19191220 strz. 3. bn. ckm. 
GRABIŃSKI Jan Witold - - 19021230 kpt. 2. bn. 
GRABIŃSKI Stanisław - - 19071179 ppor. 8. bn. 
GRABISZEWSKI Tadeusz - - 19121246 s10 strz. 3. bn. 
GRABIWODA Alojzy - - 1925/516 ul. 7. p. ul. lub. 
GRABOSZ Antoni - - 19101262 strz. 9. bn. 
GRABOWIECKI Kazimierz - - 191811 strz. 6. bn. 
GRABOWIECKI Kazimierz - - 1923/343 strz. 7. bn. 
GRABOWSKI Aleksander - - 1914/36 kpr. 3. bn. ckm. 
GRABOWSKI Alfred - patrz KRAWCZYK Jerzy - - 
GRABOWSKI Alojzy - - 1920/340 st. strz. d-two dyw. 
GRABOWSKI Antoni - - 19191262 kan. 3. p. a. p101o 
GRABOWSKI Czesław - - 1915120 strz. 3. bn. 
GRABOWSKI Dominik - ps. ZAJNOWSKI Dominik - - 19061233 strz. 9. bn. . 
GRABOWSKI Franciszek - - 1917/45 bomb. l. pal. KWI2/ 
GRABOWSKI Gustaw - - 1910/51 ppor. 3. bn. ckm. KW 
GRABOWSKI Jan - - 1908126 sierż. 6. bn. KW 
GRABOWSKI Jan - - 19111258 plu10 l. bn. 
GRABOWSKI Jan - - 19111297 szer. 3. komp. san. 
GRABOWSKI Jan - - 19231235 s10 szer. 3. bn. łączno 
GRABOWSKI Jan - - ... ./ .. sap. 3. bn. sap. KW 
GRABOWSKI Józef - - 1915/13 sap. 3. bn. sap. 
GRABOWSKI Józef - - 1919/310 szer. 1. komp. zaop. 
GRABOWSKI Józef - - 1920/67 kan. 3. p. a. ppanc. 
GRABOWSKI Józef - - 19211383 strz. 3. bn. 
GRABOWSKI Kazimierz - - 19071204 szer. l. komp. san. 
GRABOWSKI Kazimierz - - 19111121 sierż. 3. bn. ckm. KW 
GRABOWSKI Kazimierz - - 1917/42 kpr. 2. pal. 
GRABOWSKI Maksymilian - - 19101270 strz. 8. bn. 
GRABOWSKI Michał - - 1920/59 s10 strz. 4. bn. 
GRABOWSKI Mieczysław - patrz DRATWA Mieczysław - - 
GRABOWSKI Piotr - - 1919/56 s10 strz. 2. bn. 
GRABOWSKI Robert - ps. TWARDZIK Jan - - 1920/48 strz. 2. bn. zm. z r. 4.8.1944 
GRABOWSKI Romuald Ryszard - - 1926/37 strz. 1. bn. 
GRABOWSKI Stanisław - - 19101239 strz. l. bn. KW 
GRABOWSKI Stanisław - - 1925/544 ul. 7. p. ul. lub. 
GRABOWSKI Stanisław - patrz GRABAN Stanisław - - 
GRABOWSKI DE TOPÓR Stefan Bazyli - - patrz DE TOPÓR GRABOWSKI Stefan Bazyli 
GRABOWSKI Tadeusz - - 1907/191 por. d-two dyw. KW pol. 6.7.1944 
GRABOWSKI Walenty - ps. MARUSZECZKO Wilhelm - - 19211336 s10 strz. 2. bn. 
GRABOWSKI Władysław - - 1909/12 szer. 13. komp. zaop. 
GRABOWSKI Ziemowit Tadeusz - - 1898/134 ppłk. dypl. 2. bryg. KW 
GRABOWSKI Zygmunt - - 1906112 kpr. 13. komp. zaop. 
GRABOWY Stanisław - - 1919/31 szer. 2. komp. san. KW 
GRABSKI Teodor - - 1902146 choro 12. p. ul. pod. 
GRACA Brunon - - 1922/353 szer. 13. komp. zaop. 
GRACHOWCZUK Maciej - - 1910/64 ul. 12. p. ul. pod. KW 
GRACZEK Józef - - 1912126 strz. 9. bn. 
GRACZYK Bernard - - 1924122 kpr. pchr. 2. pal. 
GRACZYK Ignacy - - 1908/96 kan. 3. pal. KW 
GRACZYK Jan - - 1915/98 s10 ul. 12. p. ul. pod. 
GRACZYK Józef - - 1911156 s10 strz. 9. bn. 
GRACZYK Leon - ps. GRAJEK Leon - - 19181218 kpr. 3. bryg. 
GRACZYK Wawrzyniec - - 1905/85 strz. 2. bn. 
GRACZYK Władysław - - 1923/9 kan. 2. pal. KW 
GRADOWSKI Ignacy - - 1908123 strz. 5. bn. zm. 7.7.1943 
GRADOWSKI Leon - - 1911162 s10 sap. 3. bn. sap. KW 
GRADZIEL Tadeusz - - 1920/30 s10 strz. 18. komp. warsz10 
GRAF Edmund - - 1900/41 s10 sierż. 6. bn. 
GRAF Józef - - 1905/6 bomb. 2. pal. KW 
GRAF Szaja - - 1921148 bgmb. l. pal. 
GRAFF Bohdan - - 1923/3 s10 strz. pchr. 3. bn. 
GRAIF Teodor - - 1906/6 sierż. 3. bn. łączn. 
GRAJCER Józef - - 1925/100 sto strz. 7. bn. pol. 11.4.1945 
GRAJCZYK Edmund - - 1924/139 ul. 7. p. ul. lub. 
GRAJEK Leon - patrz GRACZYK Leon - - 
GRAJEWSKI Bronisław - - 1903/93 sap. 3. bn. sap. 
GRAJEWSKI Jan - - 1917122 bomb. l. pal. 
GRAJEWSKI Piotr - - 1901/61 plut. 3. bn. sap. 
GRAJEWSKI Teodor - - 19071229 strz. 3. bn. 
GRAJKOWSKI Bolesław - - 1923/381 strz. 3. bn. ckm. 
GRAJKOWSKI Józef - patrz BIELAS Józef - - 
GRAJKOWSKI Stefan - - 19131233 por. 3. bn. 
GRAJWODA Edmund - - 1900/10 choro 1. bn. 
GRALA Stanisław - - 1918/34 strz. 2. bn. 
GRALCZYK Karol - - 19181201 strz. 3. bn. zm. z r. 14.4.1945 
GRALECKI Henryk - ps. GRALIŃSKI Henryk - - 1923/5 strz. 9. bn. 
GRALIŃSKI Henryk - patrz GRALECKI Henryk - - 
GRALL Franciszek - - 1919/37 sto strz. 3. bn. 
GRALLA Bronisław - - 1915/302 strz. 7. bn. 
GRAM Władysław - - 1917171 kpr. 3. szw. żand. 
GRAMS Otton - - 19221319 strz. 1. komp. warszt. 
GRANACKI Konstanty - - 1914125 kpr. 3. p. ppanc. KW 
GRANAT Stefan - - 19061283 ppor. 1. pal. 
GRANEK Eryk - - 1925/132 ul. 7. p. ul. lub. 
GRANIC Jan - - 1917128 strz. 3. bn. 
GRANICZNY Roman - - 1900120 plut. 2. komp. zaop. 
GRASZEWSKI Kazimierz - - 19201206 sto strz. 1. bn. KW 
GRAYBNER Tadeusz - - 1906/14 plut. pchr. 2. pal. zm. 27.9.1945 
GRAŻYŃSKI Mieczysław - - 1915/54 ppor. 1. bn. KWI2/ 
GĄBCZEWSKI Zdzisław - - 1911/44 ppor. 6. bn. KW 
GRĄDALSKI Antoni - - 1907/37 plut. 2. bn. pol. 12.5.1944 
GRĄTKIEWICZ Zenon - - 1928/5 ul. 7. p. ul. lub. 
GRECKI Józef - patrz GACKOWSKI Franciszek - - 
GRECKI Michał - ps. WOJCIECHOWICZ Michał - - 1923/474 strz. 5. bn. 
GRECKI Mikołaj - - 1923171 ul. 12. p. ul. pod. KW 
GRECZYŁO Zdzisław - - 1923/52 ppor. 6. bn. KW 
GRECZYN Franciszek - - 1915/ .. strz. d-twa dyw. zm. 7.7.1943 
GRECZYŃSKI Marian - - 1921135 sto sap. 3. bn. sap. zm. 24.9.1945 
GREFKA Stefan - - 1926/275 strz. 4. bn. 
GREGALIS Jan - - 1921157 ppor. 4. bn. KW /21 
GREGORCZYK Kazimierz - - 1923123 bomb. 2. p. a. plot. 
GREGORJEW Józef Włodzimierz - - 1914/181 kan.2. pal. 
GRELA Adam - - 1916/123 kpr. pchr. 3. bn. pol. 21.6.1944 
GRELE Bronisław - - 19161207 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
GRELIK Wacław - - 1921114 strz. 6. bn. KW 
GRELOCH Bolesław - - 1904/19 kan. 3. pal. 
GREMZA Dominik - - 1903171 strz. 2. bn. 
GRENA Józef - - 19151260 sto strz. 3. bn. 
GRENDUS Bronisław - - 1905/42 ogn. 3. pal. 
GREŃ Franciszek - - 1915/44 kpr. 13. komp. zaop. 
GREŃ Wiktor - - 1917/194 sto strz. 7. bn. 
GREŚ Piotr - - 1904/86 szer. 1. komp. zaop. 
GREŚ Władysław - - 1920/49 kan. 2. pal. 
GRETKA Piotr - - 19111301 strz. 5. bn. 
GRIC Walter - - 19251292 strz. 7. bn. 
GRIESE Alfred - - 1904/136 kan. 3. p. a. ppanc. 
GRIMM Alojzy - - 19221174 kpr. 3. szw. żand. 
GRINFELD Arwin - - 1899122 kpt. mgr d-twa ad. 
GROBATA Hieronim - - 19261247 strz. 9. bn. 
GROBLEWSKI Bronisław - - 19111318 strz. 7. bn. 
GROBLICKI Leon - - 1900/39 kpr. 5. bn. KW 
GROBOSZ Ryszard - - 19241235 strz. 7. bn. 
GROCH Mieczysław - - 1919127 kan. 3. p. a. ppanc. 
GROCHAL Józef - - 1913/395 sierż. 9. bn. 
GROCHOL Bronisław - patrz GAŁUSZKA Jan - - 
GROCHOLEWSKI Władysław - - 1911/11 plut. 4. bn. KW zm. z r. 4.8.1944 
GROCHOWALSKI Szczepan - - 1902163 strz. 4. bn. 
GROCHOWCZUK Maciej - - 1910/64 ul. 12. p. ul. pod. KW 
GROCHOWIAK Bernard - - 19111317 strz. 8. bn. 
GROCHOWICZ Józef - - 1900/116 kpr. 3. p. a. plot. 
GROCHOWSKI Alojzy - - 1924/467 kan. 3. pal. 
GROCHOWSKI Jan - - 1921122 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
GROCHOWSKI Roman - - 1911133 kpr. 5. bn. KW 
GROCHOWSKI Stanisław - - 1'}21120 ppor. 2. bn. KW 
GROCHOWSKI Tadeusz - - 1920/376 strz. d-twa dyw. 
GROCHOWY Szczepan - - 1904/51 st. ul. 12. p. ul. pod. 
GROCHULSKI Eugeniusz Feliks - - 1917/12 sap. 3. bn. sap. 
GRODECKI Józef - - 1923/1498 strz. 4. bn. 
GRODKOWSKI Edmund - - 19101248 kpr. 3. bn. lączn. 
GRODOŃ Paweł - - 19151274 kpr. 2. bn. 
GRODOŃ Wilhelm - - 19151292 plut. 3. bn. 
GRODZICKI Delfin Kazimierz - - 19111123 por. inż. 3. bn. sap. VM 5 KW 12/ 
GRODZICKI Kazimierz - - 192214326 strz. 2. bn. 
GRODZICKI Krzysztof - - 1915/ .. rtm. 12. p. ul. pod. 
GRODZICKI Zbigniew - - 1918/ .. plut. pchr. 8. bn. 
GRODZIŃSKI Piotr - - 1910/30 sL strz. 3. bn. ckm. 
GRODZKI Albin - - 1913/371 ppor. 3. bn. sap. 
GRODZKI Eugeniusz - - 1923112 kpr. pchr. 3. bn. ckm. 
GRODZKI Hieronim - - 1905/16 strz. 3. bn. ckm. 
GRODZKI Lucjan - - 1907121 szer. 2. komp. san. 
GRODZKI Mieczysław - - 1921130 sL strz. 3. bn. 
GRODZKI Włodzimierz - - 1924/44 strz. 5. bn. KW 
GROELE Antoni - - 1902/9 pIu L 3. p. a. ploL 
GROJEC Jan - - 1901171 sL strz. 5. bn. 
GROJEC Paweł - - 1905120 plUL 13. komp. zaop. 
GROLIK Franciszek - - 1919/12 kpr. 2. komp. warszL KW 
GROLIK Jan - patrz MALCHEREK Jan - - 
GROLIK Paweł - ps. KOŚCIUSZKO Paweł - - 1921/350 sL strz. 4. bn. KW 
GROŁEK Władysław - - 19211154 ul. 7. p. uł. lub. 
GROM Władysław - - 1917171 pluL 3. szw. żand. 
GROMACKIEWICZ Edward Michał - - 1910/16 ppor. 2. bn. 
GROMADZIŃSKI Roman - - 1905/4 ogn. 3. pal. 
GROMADZKI Hieronim - - 1914120 sap. 3. bn. sap. 
GROMADZKI Leon - - 1918/59 sL strz. 6. bn. pol. 22.6.1944 
GROMADZKI Mieczysław - - 1923/158 ul. 7. p. uł. lub. 
GROMCKI Stanisław - - 1905/37 strz. 4. bn. KW zm. z r. 23.5.1944 
GROMEK Antoni - - 1913/9 ppor. 8. bn. KW 
GROMEK Michał - - 19121 .. ppor. 1. bn. 
GROMKO Szymon - - 1912139 kan. l. pal. 
GROMOWSKI Feliks - patrz GRZONKA Feliks - - 
GRONAU Hary - ps. GUGACZ Hary - - 19201228 sL strz. 3. bn. 
GRONCKI Stanisław - - 1905/37 strz. 4. bn. KW 
GRONKOWSKI Feliks - - 19071294 szer. 13. komp. zaop. 
GRONKOWSKI Leon - - 1923118 kpr. 3. p. a. plOL KW 
GRONOWSKI Alfons - - 1923/346 strz. 6. bn. 
GRONOWSKI Kazimierz - - 18991100 sierż. 4. bn. 
GRONOWSKI Kazimierz - - 1921125 sierż. 4. bn. 
GRONOWSKI Szczepan - - 1903/121 kpr. 3. bn. sap. 
GROŃ Franciszek - - 1919/34 strz. 6. bn. KW zm. 13.8.1945 
GROŃKOWSKI Feliks - - 19071294 szer. 13. komp.zaop. 
GROŃSKI Michał - - 1919/4 sL ul. p. uł. karp. 
GROS Robert - - 19221186 strz. 6. bn. 
GROS HEN S Witold - - 1925/441 sL strz. 7. bn. 
GROSMAN Henryk - - 1903/5 sL ogn. 3. pal. 
GROSS Albert - ps. LIPIŃSKI Albert - - 1909/312 strz. 7. bn. 
GROSS Józef - - 1900115 sierż. 3. bn. sap. 
GROSS Józef - - 1923/344 strz. 3. bn. ckm. 
GROSS Rudolf - - 1921129 kpr. 3. bn. VM 5 
GROSZEWSKI Jan - - 1911126 kpr. 2. komp. zaop. 
GROSZEWSKI Kazimierz - - 19201206 sL strz. l. bn. KW 
GROSZEWSKI Kazimierz - - 1926/401 sap. 3. bn. sap. 
GROSZKOWSKI Antoni - - 1911179 kpr. 2 komp. zaop. 
GROTA Brunon - ps. MARKOWSKI Brunon - - 19111240 kpr. 9. bn. 
GROTEK Władysław - - 19211 .. ul. 7. p. ul. lub. 
GROTH Józef - - 19131260 kpr. 7. bn. 
GROTT Władysław - - 1909/124 mjr dypl. 3. bn. łączn. KW 
GRÓSZKA Józef - - 1910/13 strz. 2. bn. 
GRUBA Jan - - 1902149 sierż. 2. komp. warszL 
GRUBA Jan - - 19061208 pluL 18. komp. warszL 
GRUBA Wacław - - 1925/385 szer. 18. komp. zaop. 
GRUBER Grzegorz - - 1918/56 kpr. pchr. 1. pal. KW 
GRUBIN Jerzy - ps. GRUBIŃSKIJerzy - - 19261209 strz. 1. bn. 
GRUBIŃSKI Jerzy - patrz GRUBIN Jerzy - - 
GRUBIŃSKI Leon - - 1913/373 pluL 8. bn. 
GRUCA Augustyn - - 19251285 strz. 7. bn. 
GRUCHAŁA Józef - - 1911/10 pluL 3. bn. 
GRUCHALIK Alojzy - ps. GUSZCZYK Józef - - 19201248 strz. 9. bn. 
GRUCHLIK Paweł - - 19231166 strz. 1. bn. 
GRUDA Adam - - 1923115 kpr'. pchr. 1. bn. 
GRUDER Bernard - - 1914/175 strz. 2. bn. 
GRUDNIAK Władysław - - 19121189 kpr. 2. komp. warszL 
GRUDZIEŃ Antoni - - 19231226 sL strz. 5. bn. KW 
GRUDZIEŃ Henryk - - 1922/184 sL strz. 3. bn. ckm. 
GRUDZIEŃ Jan - - 1912/37 pluL 2. komp. zaop. 
GRUDZIEŃ Leopold - - 1915/10 pluL d-two dyw. KW 
GRUDZIEŃ Stanisław - - 1915128 kan. 2. pal. 
 
GRUDZIEŃ Włodzimierz - - 1915/55 kpr. pchr. 13. komp. zaop. zm. 29.11.1943 
  
 
 
zdjęcie nadesłała Teresa Kluba
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUDZIŃSKI Franciszek - - i 920/44 bomb. 1. pal. KW 
GRUDZIŃSKI Franciszek - - 1920/331 strz. 9. bn. 
GRUDZIŃSKI Józef - - 190312 sL sierż. 8. bn. 
GRUDZIŃSKI Józef - - 1928121 strz. 3. bn. 
GRUDZIŃSKI Piotr - - 1910/30 sL strz. 3. bn. ckm. 
GRUDZIŃSKI Zenon - - 1916/8 por. 3. bn. łączno KW 
GRUER Hersz - - 1907/45 sL strz. 5. bn. 
GRULICH Mieczysław Tadeusz - - 1903/53 strz. 2. bn. 
GRUMBIANIN Paweł - - 1920/15 strz. 4. bn. KW 
GRUN Jerzy - - 1917/41 kpr. 1. bn. 
GRUNC Marian - - 19261241 strz. 9. bn. 
GRUNDAN Edward - - 1912120 strz. 5. bn. 
GRUNER Jan - ps. GRUSZEWSKI Jan - - 19231267 strz. 8. bn. 
GRUNLAND Maurycy - - 1899/107 plut. 1. bn. 
GRUNSZEL Jan - - 1925/167 kan. 1. pal. 
GRUNT Antoni - - 1916/44 kan. 3. pal. 
GRUNWALD Leonard - - 1926/310 sto strz. 2. komp. warszt. 
GRUSS Franciszek - - 19101200 strz. 7. bn. 
GRUSZA Wacław - - 1919/14 strz. 5. bn. 
GRUSZCZYK Józef - - 19201248 strz. 9. bn. 
GRUSZCZYK Tomasz - - 19191245 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
GRUSZCZYŃSKI Eugeniusz - - 1902111 plut. 3. komp. łączno 
GRUSZCZYŃSKI Józef - - 1915/178 kpr. 12. p. ul. pod. KW pol. 25.6.1944 
GRUSZCZYŃSKI Stanisław - - 1901154 plut. 12. p. ul. pod. 
GRUSZCZYŃSKI Stanisław - - 1903/30 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
GRUSZCZYŃSKI Stanisław - - 1919/327 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
GRUSZCZYŃSKI Wacław - - 19201220 strz. 5. bn. zm. 26.4.1945 
GRUSZCZYŃSKI Zdzisław - - 19111252 kpt. mgr dtwo dyw. KW/3/ 
GRUSZECKI Karol - - 1913/99 strz. 6. bn. 
GRUSZECKI Kazimierz - - 19221121 sap. 3. bn. sap. 
GRUSZECKI Leszek - - 191017 ppor. mgr 3. szw. żand. 
GRUSZECKI Marian - - 1907/48 kan. 3. p. a. ppanc. 
GRUSZECKI Włodzimierz - - 1910/72 kpr. 12. p. ul. pod. 
GRUSZEWSKI Eugeniusz - - 19021118 sto szer. 13. komp. zaop. 
GRUSZEWSKI Jan - - 1911126 kpr. 2. komp. zaop. 
GRUSZEWSKI Jan - patrz GRUNER Jan - - 
GRUSZKA Alojzy - - 19231232 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
GRUSZKA Franciszek - - 1925/194 kan. 2. pal. 
GRUSZKA Jan - - 19161201 por. 2. bn. KW 12/ pol. 11.7.1944 
GRUSZKA Józef - - 1919/8 plut. 3. pal. 
GRUSZKA Kazimierz - ps. POTOCKI Kazimierz - - 1926/376 strz. 9. bn. 
GRUSZKA Paweł - patrz MARACH Paweł - - 
GRUSZKA Ryszard - - 19121252 sto strz. 3. bn. KW 
GRUSZKA Stanisław - - 1925/199 sto strz. 2. bn. KW 
GRUSZKA Szczepan - - 1901135 strz. 5. bn. 
GRUSZKA Tadeusz Kazimierz - - 1908/163 kpt. 1. pal. 
GRUSZKA Wacław - - 1919/14 strz. 5. bn. 
GRUSZKA Wacław - - 1923120 strz. 3. bn. ckm. 
GRUSZKA Zdzisław - - 1926/477 strz. 1. bn. 
GRUSZKIEWICZ Jan - - 1917/53 strz. 3. bn. ckm. KW 
GRUSZKOWSKI Stanisław - - 19111 12 kpr. 1. bn. KW 
GRUSZKOWSKI Tadeusz Antoni - - 1919/38 ppor. 4. bn. KW 
GRUZDOWSKI Edward - - 1916/13 kpr. 2. pal. 
GRUNBERG Adolf - - 1915/33 sto szer. 3. bn. łączn. 
GRUNBERG Lewi - - 1915127 strz. 3. bn. 
GRUNBERGER Kazimierz - - 1921125 strz. 4. bn. 
GRUSS Filip - - 1909/8 ppor. 2. bryg. 
GRYBŁO Władysław - - 1918125 bomb. 1. pal. 
GRYBOŚ Andrzej - - 1915/12 sto strz. d-two dyw. 
GRYC Edward - - 1913/54 sto strz. 9. bn. zm. 29.10.1945 
GRYC Mikołaj Jerzy - - 1920/55 ppor. 2. bn. VM 5 KW 
GRYCEK Mikołaj - - 1920/119 kan. d-two ad. 
GRYCIUK Maksymilian - - 1914/34 plut. 3. pal. 
GRYCHAŁA Konrad - patrz PYRCHAŁA Konrad - - 
GRYCKIEWICZ Filip - - 19241277 strz. 3. bn. 
GRYCKIEWICZ Józef - - 1918/10 kan. 2. pal. KW zm. 24.12.1944 
GRY CK O Miron - - 1919/53 strz. 2. bn. KW 
GRYCZ Józef - - 191217 plut. p. ul. karp. 
GRYCZAN Jan - - 1921/34 ul. p. ul. karp. zm. z r. 18.7.1944 
GRYCZKA Karol - - 1918/193 strz. 1. bn. 
GRYCZMAN Norbert - - 1913/10 plut. pchr. 3. szw. żand. 
GRYCZUK Michał - - 1923122 sto strz. park mat. 
GRYCZYŁO Adolf - - 1918126 strz. 6. bn. pol. 17.5.1944 
GRY CZYŃ SKI Aleksander - patrz RIP AK Aleksander - - 
GRYFENBERG Benjamin Uszer - - 1907125 strz. 4. bn. 
GRYGAN Stanisław - - 1913/121 kpr. 3. bn. KW 
GRYGATOWICZ Zygmunt - - 1916129 kan. 3. p. a. ppanc. KW 
GRYGIANIEC Bronisław - - 1904/17 kan. 3. pal. 
GRYGIEL Franciszek - - 1906125 szer. 3. komp. san. 
GRYGIEL Józef - - 1916/41 kan. 3. p. a. ppanc. 
GRYGIER Ludwik - - 1907/328 strz. d-two dyw. 
GRYGLAK Janusz - - 192219 strz. 8. bn. 
GRYGLAS Józef - - 1925/14 kpr. 6. bn. KW pol. 4.7.1944 
GRYGLEWSKI Stanisław - - 1916/113 ul. 12. p. uł. pod. 
GRYGORF.JCZUK Grzegorz - - 1908/40 kan. 2. pal. KW 
GRYGOROWICZ Tadeusz - - 19111309 sto strz. 6. bn. 
GRYK Marcin - - 1904/30 kan. d-two ad. 
GRYKA Wiktor - - 1904/9 plut. 2. pal. 
GRYKO Antoni - - 1916/10 kpr. 1. bn. 
GRYKO Hieronim - - 1921/ .. kan. 3. pal. 
GRYKSZTAS Władysław - - 1913/58 kpr. 1. bn. 
GRYL Edward - - 1913171 plut. 12. p. ul. pod. KW 
GRYLA Edmund - - 19261216 strz. 7. bn. 
GRYM Leopold - - 1912/50 plut. p. ul. karp. 
GRYMEK Aleksander - - 1920/52 kan. 2. pal. 
GRYMEL Paweł - - 19141260 strz. 6. bn. 
GRY N Kazimierz - - 1909/9 sierż. 2. komp. warszt. 
GRYNBERG Lewi - - 1915127 strz. 3. bn. pol. 21.6.1944 
GRYNCEWICZ Piotr - - 1916/123 kpr. 3. bn. ckm. KW 
GRYNCZEL Kazimierz - - 1900/121 choro 2. komp. warszt. 
GRYNCZEL Mieczysław - - 1918/50 bomb. 3. pal. KW 
GRYNDES Józef - - 1919/18 strz. 3. bn. KW pol. 11.4.1945 
GRYNIECZKOWSKI Wacław - - 1915/365 szer. 3. komp. san. 
GRYNIEWICZ Jan - - 1906/56 strz. park mat. 
GRYNIEWICZ Jan - - 1919/17 kan. 1. pal. 
GRYNIEWICZ Wacław - - 1922138 sto strz. 2. komp. warszt. 
GRYNKIEWICZ Aleksander - - 1924/4 kan. 3. p. a. ppanc. 
GRYNSZPAN Hersz - - 1901/55 sto sap. 3. bn. sap. 
GRYŃ Kazimierz - - 1909/9 sierż. 2. komp. warszt. 
GRYŃCZEL Mieczysław - - 1918/50 bomb. 1. pal. KW 
GRYSKA Wincenty - - 1909/148 bomb. 2. pal. 
GRYSZAN Zachar - - 1915/50 szer. 2. komp. zaop. 
GRYSZCZYŃSKI Wacław - - 19201220 strz. 5. bn. 
GRYSZKA Antoni - - 19251282 strz. 9. bn. 
GRYSZKA Walenty - - 19241231 strz. 7. bn. 
GRYSZKIEWICZ Aleksander - - 1907/64 strz. 2. bn. zm. z r. 26.8.1944 
GRYSZKIEWICZ Bronisław - - 190012 choro d-two dyw. 
GRYSZKIEWICZ Filip - - 19241277 strz. 3. bn. 
GRYSZKIEWICZ Romuald - - 19101266 kpr. 7. bn. 
GRYSZKO Stanisław - - 1918/33 sto strz. 2. bn. KW/2I pol. 16.11.1944 
GRYSZUK Mikołaj - - 1911/51 sto strz. 2. bn. pol. 9.8.1944 
GRYTA Edward - - 1916126 strz. 3. bn. ckm. 
GRZANKOWSKI Alfons - - 1911/34 plut. 3. pal. 
GRZANKOWSKI Witold - ps. PALACZ Witold - - 1924/471 kpr. 2. bn. KW 
GRZĄBA Paweł - - 19201209 strz. 5. bn. 
GRZĄDZIEL Szymon - - 19061235 sto strz. 9. bn. 
GRZĄŚKO Michał - - 1916/3 sto sap. 3. bn. sap. 
GRZEB Edward - - 192216 bomb. 1. pal. 
GRZEBIEŃ Mieczysław - - 1921/53 kan. 2. pal. zm. 24.12.1944 
GRZECHNIK Ludwik - - 19181236 sap. 3. bn. sap. 
GRZEGA Józef - - 19061250 plut. d-two dyw. 
GRZEGORCZYK Erwin - - 19221209 strz. 7. bn. 
GRZEGORCZYK Henryk - - 1924/495 strz. d-two l. bryg. 
GRZEGORCZYK Jan - - 1908/45 sto strz. 8. bn. 
GRZEGORCZYK Jan - - 1924/160 sto strz. 6. bn. KW 
GRZEGORCZYK Julian - - 1911/122 plut. 3. bn. ckm. 
GRZEGORCZYK Karol - - 1916/305 ppor. 8. bn. 
GRZEGORCZYK Ludwik - - 1905/178 szer. 1. komp. san. 
GRZEGORCZYK Wincenty - - 1904/49 ul. 7. p. ul. lub. 
GRZEGORSKI Jan - - 1909120 strz. 3. bn. ckm. KW 
GRZEGORZ Michał - - 1910/18 sap. 3. bn. sap. KW pol. 21.8.1944 
GRZEGORZEK Kazimierz Michał - - 1905/146 ppor. dr 3. pal. 
GRZEGORZEWSKI Antoni - - 1899/113 strz. 3. bn. ckm. 
GRZEGORZEWSKI Bronisław - - 19171200 kpr. 9. bn. 
GRZEGORZEWSKI Edward - - 191517 kpr. pchr. 4. bn. zm. 2.3.1944 
GRZEGORZEWSKI Józef - - 1899/111 plut. 13. komp. zaop. zm. 10.10.1944 
GRZEGOSZCZYK Franciszek - - 19121247 strz. 7. bn. 
GRZEGRZÓLKA Antoni - - 1903/45 plut. 3. bn. sap. 
GRZEJDAK Władysław - - 1915/342 kpr. 18. komp. warszt. 
GRZEJDZIAK Stefan - - 1898/50 sap. 3. bn. sap. 
GRZEJSZCZAK Tadeusz - - 19071226 por. 3. p. a. ppanc. 
GRZELA Edmund - - 19121249 strz. 3. bryg. 
GRZELACHOWSKI Marian Jarosław - - 1901/154 kpt. mgr d-two dyw. KW 
GRZELAK Jan Kazimierz - - 1911/9 kpr. 3. p. a. plot. 
GRZELAK Mieczysław - - 19231234 strz. 5. bn. KW pol. 10.4.1945 
GRZELAK Rudolf - - 1926/438 sto strz. 3. bryg. 
GRZELAK Włodzimierz - - 1914/353 ppor. 6. bn. 
GRZELCZAK Jan - - 1907/54 st. szer. l. komp. zaop. 
GRZELEC Czesław - - 1924/512 strz. 9. bn. 
GRZELEC Ryszard - - 1924/449 kpr. 3. p. a. plot. 
GRZELECKI Ignacy - - 1923/150 sto strz. 5. bn. 
GRZELLA Edmund - - 19121249 strz. 7. bn. 
GRZEMSKI Józef - - 1907/42 plut. 18. komp. zaop. 
GRZENIA Jan - - 19161229 strz. 7. bn. 
GRZENKOWICZ Józef - - 1917/182 sto strz. 1. bn. 
GRZENKOWICZ Sylwester - - 1925/97 strz. 4. bn. 
GRZENKOWSKI Leon - - 19151270 strz. 1. bn. 
GRZESIAK Tadeusz - - 1909/10 sto szer. 2. komp. san. 
GRZESIAK Władysław - - 1900/11 plut. 3. bn. ckm. 
GRZESICA Henryk - - 1925/124 ul. 7. p. ul. lub. 
GRZESIK Gerhard - - 1922/354 szer. 3. bn. lączn. 
GRZESIK Jan - - 1924/8 kpr. pchr. 2. pal. KW 
GRZESIK Józef - - 19121327 strz. 7. bn. 
GRZESIK Józef - - 1909/34 sap. 3. bn. sap. 
GRZESIK Wacław - - 1925/542 kan. 3. p. a. ppanc. 
GRZESIŃSKI Jan - ps. STRZELECKI Jan - - 19251263 sto strz. 7. bn. KW 
GRZESIOK Eryk - - 19161226 strz. 7. bn. 
GRZESLO Ludwik - - 1920/80 kpr. 7. p. ul. lub. 
GRZESZCZAK Franciszek - - 190112 sto strz. 3. bn. KW 
GRZESZCZAK Jerzy - - 1922122 sto szer. 3. bn.lączn. KW 
GRZESZCZUK Jan - - 1907/49 plut. 2. komp. warszt. 
GRZESZCZUK Kazimierz - - 1909/41 ul. 12. p. ul. pod. 
GRZESZOWSKI Władysław - - 1922/42 sap. 3. bn. sap. 
GRZEŚKOWIAK Antoni - - 1907/32 kapr. 7. bn. zm. 15.10.1942 
GRZEŚKOWIAK Franciszek - - 1900/51 kpr. 3. bryg. 
GRZEŚKOWIAK Ignacy - - 1893/5 sto sierż. 8. bn. KW 
GRZEŚKOWIAK Jan - - 1904/1 plut. I. bn. 
GRZEŚKOWIAK Stanisław - - 1899/6 chor. d-two dyw. 
GRZEŚKOWIAK Władysław - - 1908/39 kpr. 3. p. a. plot. 
GRZEŚKÓW Karol - - 1906/44 kpr. 3. bn. sap. 
GRZEŚLAK Antoni - - 1925/108 strz. 4. bn. 
GRZEŚNIOK Ernest - - 19131252 bomb. I. pal. 
GRZEWSKI Zdzisław - patrz GRZĘDA Zdzisław - - 
GRZĘDA Zdzisław - ps. GRZEWSKI Zdzisław - - 1921186 kpr. 4. bn. KW 
GRZĘDZICKI Benon - - 19261264 strz. 8. bn. 
GRZMOCIŃSKI Zygmunt - - 1921/166 sto strz. 5. bn. KW pol. 21.11.1944 
GRZONDZIEL Rafał - - 19111370 ks. kap. 9. bn. VM 5 KW 
GRZONKA Alojzy - - 19121330 sap. 3. bn. sap. 
GRZONKA Feliks - ps. GROMOWSKI Feliks - - 19191240 kpr. 2. bn. 
GRZONKA Stefan - - 1913/345 strz. 5. bn. 
GRZONKOWSKI Jan - - 19111293 plut. 7. bn. 
GRZOWSKI Stefan - ps. SKOWROŃSKI Stefan - - 19181215 strz. 2. bn. KW 
GRZYB Augustyn - ps. GULCZYŃSKI Tadeusz - - 19191281 strz. 8. bn. 
GRZYB Błażej - - 1915/36 sto szer. d-two ozt. 
GRZYB Bronisław - - 1924/132 ul. 7. p. ul. lub. 
GRZYB Dominik - - 1924/344 strz. park mat. 
GRZYB Hieronim - - 1908/60 plut. 13. komp. zaop. 
GRZYB Józef - patrz DYRDA Alfred - - 
GRZYB Leon - - 1918/36 sto strz. 6. bn. pol. 3.7.1944 
GRZYBEK Alojzy - - 19141251 kpr. 2. bn. KW 
GRZYBEK Henryk - - 1922126 kpr. pchr. 2. pal. 
GRZYBEK Józef - - 19091204 sL strz. l. bn. 
GRZYBEK Wilhelm - - 1917/187 sto strz. 2. bn. 
GRZYBOWSKI Aleksander - - 1911118 kan. 2. pal. 
GRZYBOWSKI Antoni - - 1913127 kan. I. pal. 
GRZYBOWSKI Brunon - - 1923/419 sto strz. 3. bn. ckm. 
GRZYBOWSKI Jacek Adam - - 1917/14 kpr. pchr. 18. komp. warszt. 
GRZYBOWSKI Krzysztof - - 192512 kpr. pchr. 3. bn. lączn. 
GRZYBOWSKI Marian - - 1920/50 kan. 2. pal. KW pol. 18.7.1944 
GRZYBOWSKI Piotr - - 1912/185 por. 2. bn. VM 5 KW 
GRZYBOWSKI Roman - - 1896/2 sto sierż. 2. komp. zaop. 
GRZYBOWSKI Wincenty - - 191114 ogn. 3. p. a. plot. KWI2/ 
GRZYBOWSKI Zbigniew - - 1924/421 szer. 3. bn. lączn. 
GRZYBOWSKI Zbigniew - - 1924/429 kan. 3. p. a. ppanc. 
GRZYGOWSKI Józef - - 1914/1 plut. 3. bn. ckm. KW pol. 16.11.1944 
GRZYMALSKI Tadeusz - - 1916/124 sto strz. I. bn. 
GRZYMALA Roman - - 1908/43 sto sap. 3. bn. sap. 
GRZYMALA-PIĄTKOWSKI Jerzy Antoni - - 191912 rtm. p. ul. karp. 
GRZYMKOWSKI Antoni - - 1900/67 szer. 2. komp. zaop. 
GRZYSZKA Paweł - - 1920/334 strz. 5. bn. 
GRZYWA Jan - - 1904/32 sto sierż. 3. bn. ckm. 
GRZYWA Jan - - 1919/42 strz. 5. bn. KW pol. 5.7.1944 
GRZYWA Marian - - 1908/19 sap. 3. bn. sap. 
GRZYWACZ Albin - ps. ZASZCZKA Albin - - 1924/468 sto ul. 7. p. ul. lub. 
GRZYWACZ Andrzej - - 1896/59 plut. park mat. 
GRZYWACZ Czesław - - 1910/45 strz. 2. bn. KW 
GRZYWACZ Jan - - 1913/123 plut. 3. bn. sap. KW/2I 
GRZYWACZ Kazimierz - - 1924124 plut. pchr. 6. bn. KW 
GRZYWACZ Stefan - ps. NIEPODLEGLY Stefan - - 1917/197 strz. 9. bn. 
GRZYWACZ Tadeusz - - 1926/467 strz. I. bn. 
GRZYWACZEWSKI Marian - - 1924/412 ppor. 5. bn. 
GRZYWNA Leon - - 19121231 por. l. komp. warszt. KW 
GRZYWOCZ Paweł - ps. JURCZYK Paweł - - 1917/159 strz. 9. bn. 
GRZYWOK Stanisław - - 1904/167 szer. 3. komp. san. 
GUBAŁA Józef - - 1915/123 st. sap. 3. bn. sap. 
GUBAŁA Józef - - 1920124 strz. 4. bn. 
GUBERNAT Mieczysław - - 1911121 sierż. 5. bn. KW 
GUCMAN Bronisław - - 1926/399 strz. 6. bn. 
GUCZA Józef - patrz GNEZA Józef - - 
GUD Paweł - - 1906/309 por. 8. bn. 
GUDKA Franciszek - - 1924/177 st. strz. 2. bn. KW 
GUDZELAK Michał - - 1916/48 plut. 3. bn. sap. KWI2/ 
GUENTHER Marian - ps. RYDZYŃSKI Marian - - 1925/567 strz. 2. bn. 
GUGACZ Hary - patrz GRONAU Hary - - 
GUGACZ Henryk - - 1926/94 szer. 18. komp. zaop. 
GUGAŁKO Stanisław - - 1923/13 strz. l. bn. 
GUGLEWICZ Władysław - - 1923/47 kpr. pchr. 3. szw. żand. 
GUL Adam - - 192212 plut. 4. bn. KW 
GUL Marcin - - 191219 kpr. l. bn. KW 
GUL Mieczysław - - 192112 st. strz. 4. bn. KW pol. 17.5.1944 
GULAK Stefan - - 1916125 strz. 3. bn. ckm. 
GULANOWSKI Tadeusz - - 192511 strz. 1. bn. 
GULC Walter - - 1914/124 por. 3. bn. VM 5 KW /4/ 
GULCZYŃSKI Tadeusz - patrz GRZYB Augustyn - - 
GULECKI Jan - - 1916127 strz. 8. bn. 
GULEWICZ Jan - - 1924117 szer. 2. komp. san. 
GULIK Józef - - 1920/47 kan. 2. pal. KW 
GULMANTOWICZ Kazimierz - - 1900/98 strz. 2. bn. 
GULTMAN Karol - - 1905/137 st. sierż. pchr. 2. bryg. 
GUŁAKÓW Konstanty - - 1920/40 strz. 2. bn. KW 
GUMIENNY Paweł - - 1914/121 sierż. 3. bn. VM 5 KW/3/ 
GUMOLA Józef - - 1924/436 kan. 3. pal. 
GUMOWSKI Stanisław - - 1898/190 ppłk. d-two 3. bryg. 
GUMUŁKA Jan - - 1918/309 strz. 3. bn. 
GUN Ludwik - - 19081156 kan. 3. p. a. ppanc. 
GUNDERMAN Ernest - - 1910/344 strz. 3. bn. 
GUNERT Edward - - 1923/424 strz. 2. bn. 
GUNTER Władysław - - 1915/34 kpr. l. bn. 
GURASZ Łukasz - - 1909126 szer. 13. komp. zaop. 
GURBIEL Kazimierz - - 1918124 ppor. 12. p. ul. pod. KW 
GURBONÓW Jan - - 192117 bomb. l. pal. KW 
GURBULIŃSKI Antoni - - 1904/4 sierż. 5. bn. 
GURDAK Franciszek - - 1910121 plut. 5. bn. KW 
GURDAK Michał - - 1913/66 kpr. 5. bn. 
GURKLIS Romuald - - 1925/63 sap. 3. bn. sap. KW 
GURLEWICZ Józef - patrz RAFALSKI Benedykt - - 
GURMAN Jan - - 1916122 st. strz. 3. bn. KW 
GUROWIEC Florian - ps. PYKA Jan - - 1925/354 szer. 3. komp. san. 
GUROWSKI Igor - - 1911/39 kpr. 2. pal. 
GURSZTEJN Józef - - 1905/96 strz. 2. bn. 
GURTATOWSKI Zygmunt - - 1914/314 strz. 7. bn. 
GURWIN Bolesław - - 1899/123 st. sierż. 4. bn. 
GURZEDA Ludwik - - 1901/25 plut. d-two dyw. 
GUS Stanisław - - 19231273 sstrz. l. bn. 
GUSS Leon - ps. KRAJEWSKI Leon - - 1923/425 strz. 8. bn. 
GUSS Oskar - ps. CZORTEK Józef - - 19161280 strz. 7. bn. 
GUSZCZYK Józef - patrz GRUCHLIK Alojzy - - 
GUSZKOWSKI Władysław - - 925120 szer. 2. komp. san. 
GUT Bronisław - - 1917/1 kpr. 2. pal. 
GUT Jan - - 1916/61 plut. 3. bn. łączn. 
GUT Stanisław - - 1913/56 sierż. pchr. 3. bn. ckm. KW 
GUTAN Józef - - 1922/59 strz. 3. bn. 
GUTAN Leopold - - 1921/5 bomb. 3. pal. G 
UTFELD Leon - ps. GODZIŃSKI Jan - - 19191247 strz. 2. bn. KW 
GUTFRAŃSKI Antoni - - 1915/64 plut. l. bn. 
GUTH Ernest - - 1926173 strz. 3. bn. 
GUTKOWSKI Michał - - 1906/1 ppor. l. pal. KW 
GUTMAN Jerzy - - 19181248 strz. park mat. 
GUTNAFER Ludwik - - 19211756 strz. 2. bn. 
GUTOWSKI Józef - - 1901/87 kpr. 5. bn. KW pol. 4.7.1944 
GUTOWSKI Władysław - - 1899124 plut. d-two dyw. 
GUTTMAN Jan - - 1920/13 plut. pchr. 13. komp. zaop. 
GUZ Antoni - - 1920/356 st. szer. 3. szw. żand. 
GUZ Leon - - 19061179 strz. 8. bn. 
GUZE Gotfried - patrz GOTTFRIED Gotfried - - 
GUZEK Stanisław Michał - - 1920/33 st. strz. 4. bn. KW pol. 17.5.1944 
GUZEWICIUS Bronisław - - 1918/315 strz. 3. bn. 
GUZEWICZ Henryk - - 1918/12 bomb. 2. pal. KW/2I 
GUZIAK Czesław - - 1925/33 strz. d-two dyw. 
GUZIAK Mikołaj - - 1917/96 strz. 3. bn. ckm. 
GUZIEL Józef - - 19261226 strz. 3. bn. 
GUZIERSKI Franciszek - - 1907122 plut. l. komp.warszt. 
GUZIEVICZIUS Bronisław - - 1918/315 strz. 3. bn. 
GUZIK Bogusław - - 1924/144 ul. 7. p. ul. lub. 
GUZIK Bolesław - - 1924/16 sap. 3. bn. sap. 
GUZIK Franciszek - - 19041209 st. sierż. l. bn. 
GUZIK Franciszek - - 1923/345 strz. 5. bn. 
GUZIK Izydor - - 1900/30 plut. 2. komp. warszt. 
GUZNICZAK Edward - - 1913/36 plut. 3. bn. ckm. 
GUZOWSKI Antoni - - 1904/5 szer. l. komp. san. KW 
GUZOWSKI Feliks Adam - - 1914/19 kpt. 4. bn. KWI2/ 
GUZOWSKI Jan - patarz WASIELEWSKI Jan - - 
GUZOWSKI Jan Czesław - - 190717 kpr. l. komp. san. 
GUZOWSKI Józef - - 1925/9 st. strz. l. bn. KW pol. 12.5.1944 
GUZOWSKI Ludwik - - 1915/35 kpr. 3. bn. sap. 
GUZY Alojzy - - 19161241 szer. 3. bn. lączn. 
GUZY Artur - - 19221237 strz. 7. bn. 
GUZY Wojciech - - 1926175 kan. 2. pal. 
GUŻKOWSKI Tadeusz - - 1921/50 kan. 3. pal. 
GUNTNER Władysław - - 1915/34 plut. 7. bn. 
GUNTZEL Jerzy - - 19141241 por. l. pal. 
GWADERA Wacław - - 1925/334 strz. 5. bn. 
GWIAZDA Józef - - 19191284 strz. d-two dyw. 
GWIAZDECKI Stanisław - patrz ROMER Józef - - 
GWIAZDOWSKI Eugeniusz - - 1910/1 sL strz. 3. bn. 
GWIAŹDZIŃSKI Eugeniusz - - 1910/1 sL strz. 3. bn. KW 
GWIZDALSKI Edmund - - 1913/16 kan. 2. pal. 
GWIZDAŁA Alfons - - 19231258 strz. 4. bn. 
GWIZDAŁA Benedykt - - 19231289 szer. 13. komp. zaop. 
GWIZDAŁA Franciszek - - 1914/263 szer. 2. komp. san. 
GWIZDAŁA Jan - - 1910/35 p1UL 3. bn. sap. 
GWIZDAŁA Józef - - 19171243 sL strz. 9. bn. 
GWIZDAŁA Józef - - 1926/398 strz. 5. bn. 
GWIZDAŁA Wacław - ps. LATOŚ Wacław - - 1925/353 sL strz. 3. bn. KW 
GWIZDAŁA Władysław - - 1920/6 kpr. 3. pal. 
GWOZDA Franciszek - - 1914/122 por. 3. bn. 
GWOZDOWSKI Antoni - - 1918/16 kan. 3. p. a. p10L 
GWOŹDZICKI Józef - - 1919/315 szer. 2. komp. zaop. 
GWÓŹDŹ Franciszek - - 1914/122 por. 3. bn. VM 5 KW 
GWÓŹDŹ Henryk - - 1919/30 st. sap. 3. bn. sap. KW 
GWÓŹDŹ Piotr - - 1916/15 bomb. 3. pal. 
GWÓŹDŹ Szczepan - ps. NOWACKI Tadeusz - - 19191242 sL strz. 2. bn. KW 
GWÓŹDŹ Wilhelm - - 19101245 kan. 3. pal. 
GYRCHAŁA Konrad - - 1925/306 strz. 9. bn. 
GZULA Tadeusz - - 1915/62 sL strz. 18 komp. warszL 
GZYL Ernest - - 1913171 p1UL 12. p. ul. pod. KW 
GŻYL Tadeusz - - 19241225 kan. 3. p. a. ppanc. 
HAAS Zygmunt - - 1921/82 st. strz. 3. bn. 
HAASE Bernard - - 19251203 kan. 3. p. a. ppanc. 
HAASE Wilhelm - ps. POLDA Wilhelm - - 1911/119 sL strz. 7. bn. 
HABASIŃSKI Ryszard - - 1923/50 st. strz. 1. bn. KW 
HABER Artur - - 1910173 por. lek. 3. bn. KW/2I 
HABER Beno Wilhelm - - 1913/82 por. 3. bn. sap. KW 
HABER Stanisław - - 190117 plut. 4. bn. 
HABIERSKI Ludwik - - 1904/56 kan. 3. p. a. ppanc. 
HABIK Stefan - - 1903/3 kpr. 2. bn. zm. 6.2.1944 
HABIŃSKI Włodzimierz - - 1919/46 12. p. ul. pod. KWI2/ 
HABOWSKI Bolesław - - 1914/33 plut. d-two dyw. 
HABRASZKA Józef - - 1909/154 st. strz. d-two dyw. 
HABUDA Bolesław - - 1925/8 ul. 12. p. ul. pod. 
HABUDA Jan - - 1906/1 wachm. p. ul. karp. 
HAC Jan - - 1905/83 mjr l. bn. KW 
HACHUŁA Bernard - ps. KOSMA Bernard - - 19221194 st. strz. 8. bn. 
HACHUŁA Józef - - 1926128 strz. 3. bn. KW 
HACIUK Władysław - - 1908/57 szer. 18. komp. zaop. 
HACKENSCHMIDT Gustaw - - 19121153 strz. 6. bn. 
HADAŁA Wojciech - - 1907/8 sierż. 18. komp. zaop. 
HADDA Ernest - - 1910/1 st. strz. 3. bn. 
HAFTARCZUK Michał - - 1912116 strz. 4. bn. KW 
HAFTKA Antoni - - 1917/72 st. sap. 3. bn. sap. KW 
HAFTKIEWICZ Michał - - 1916/51 strz. 3. bn. 
HAHN Hubert - ps. FOJCIK Hubert - - 1926/106 strz. 9. bn. KW 
HAIDA Józef - - 1923/82 strz. l. bn. 
HAINEL Zygmunt - - 1920/68 ul. 7. p. ul. lub. 
HAJBOWICZ Jan - - 192217 kan. 3. p. a. plot. 
HAJDA Piotr - - 1926/132 strz. 7. bn. 
HAJDA Wincenty - ps. WIERZBOWSKI Wincenty - - 1910/172 kpr. 9. bn. 
HAJDAMASZCZUK Henryk Roman - - 1926/125 strz. 2. bn. 
HAJDAMOWICZ Wincenty - - 1905/81 sierż. 3. bn. 
HAJDER Józef - - 1908/6 kpr. 3. p. a. plot. 
HAJDER Władysław - - 1916/96 kpr. 5. bn. 
HAJDIJCZUK Władysław - - 1904/16 strz. l. komp. warszt. 
HAJDOWSKI Adolf - - 1904/14 szer. 1. komp. zaop. 
HAJDUCZEK Andrzej - - 19121154 sap. 3. bn. sap. 
HAJDUGA Norbert - - 1926/49 strz. 2. bn. 
HAJDUK Alojzy - - 1924/94 strz. 9. bn. 
HAJDUK Czesław - - 1913/4 sierż. l. bn. KW 
HAJDUK Józef - - 19121128 strz. 4. bn. 
HAJDUK Piotr - - 1913/3 st. strz. d-two dyw. 
HAJDUK Roman Ignacy - - 1910178 strz. 5. bn. 
HAJDUK Stanisław - - 1900128 szer. 18. komp. zaop. 
HAJDUK Stanisław - - 1908/5 kan. 3. p. a. ppanc. zm. 21.1.1945 
HAJDUK Stanisław - - 192417 sL strz. 3. bn. ckm. KW 
HAJDUK Szymon - - 1919/72 szer. I. komp. san. KW 
HAJDUK Wiktor - - 1902/81 pluL l. komp. san. 
HAJDUK Wiktor - - 1924/1 kan. 2. pal. 
HAJDUK Wilhelm - - 1926/48 szer. 3. komp. san. 
HAJDUKIEWICZ Mikołaj - - 1923/5 kan. 3. p.a. plot. 
HAJDUKIEWICZ Stanisław - - 1919127 strz. 9. bn. 
HAJDUKIEWICZ Władysław - - 190912 kpr. 18. komp. warszt. 
HAJDYCZUK Izydor - - 1900/19 sierż. 3. bn. ckm. 
HAJKOWSKI Mieczysław - - 1914127 ppor. d-two I bryg. KW 
HAJN Dobrosław - - 1925/5 bomb. 2. pal. 
HAJNEL Zygmunt - - 1920/68 ul. 7. p. uł. lub. 
HAJOK Paweł - - 1923/85 sto strz. 6. bn. 
HAJSKI Jan - - 1913/160 bomb. 3. pal. 
HAJSZYNEK Józef - - 1912126 kpr. d-two dyw. 
HAJZYK Józef - - 1926174 uł. 7. p. ul. lub. 
HAKOWSKI Władysław - - 1914/164 plut. 2. komp. warszt. 
HA KUĆ Bolesław - - 1916/126 strz. 8. bn. 
HALAMA Józef - - 1924/81 sto strz. 3. bn. ckm. 
HALAMA Maksymilian - - 1924/69 strz. 6. bn. KW 
HALAREWICZ Bronisław - - 1915121 szer. 2. komp.zaop. 
HALAREWICZ Wiktor - - 1914128 kpr. I. komp. warszt. 
HALAS Jan - - 19221 .. szer. I. komp. zaop. 
HALBERT Józef - - 1921/95 st. strz. 3. bn. KW 
HALEJKO Piotr - - 190118 sto sierż. pchr. 3. bn. VM 5 KW 
HALEWICZ Leopold - - 1926124 strz. 2. komp. warszt. 
HALICKI Bronisław - - 1912133 kan. 3. p. a. ppanc. 
HALIK Stefan - - 1909/3 kpr. 2. bn. KW zm. 6.2.1944 
HALIŃSKI Józef - patrz HEWELT Józef - - 
HALISZ Fryderyk - - 1918/4 kan. 2. pal. 
HALLEK Maks - - 19221177 sap. 3. bn. sap. 
HALLER Zygmunt - - 1921192 sto strz. 2. bn. 
HALLIOPA Franciszek - - 1919122 strz. 4. bn. KW 
HALLMANN Alfons - - 19231201 kan. I. pal. 
HALLMANN Franciszek - - 1919/174 strz. 7. bn. 
HALMA N Jan - - 1925171 sto ul. 7. p. ul. lub. 
HALPERN Artur - - 1909/9 ppor. I. komp. zaop. 
HALTER Tadeusz - - 1914/14 plut. pchr. 5. bn. 
HALTOF Władysław - - 1925/48 strz. 18. komp. warszt. 
HALUPCZAK Wilhelm - - 1919/138 szer. 18. komp. zaop. 
HAŁABATY Kazimierz - - 1911162 ul. 7. p. ul. lub. 
HAŁABUDA Edmund - - 1923/10 kan. I. pal. 
HAŁACZ Augustyn - - 1924/158 sap. 3. bn. sap. 
HAŁACZ Jan - - 1916/131 sto strz. 18. komp. warszt. 
HAŁACZKIEWICZ Mikołaj - - 1915/69 ppor. 3. p. a. ppanc. 
HAŁADYN Wincenty - - 1913/104 szer. I. komp. zaop. 
HAŁAKUĆ Władysław - - 19211126 strz. 4. bn. 
HAŁAMAJ Zygmunt Aleksander - - 1906/47 plut. 3. komp. san. 
HAŁAS Antoni - - 1925/46 strz. I. bn. 
HAŁAS Ludwik - - 1911189 sto strz. 18. komp. warszt. 
HAŁAS Michał - - 1909/6 kpr. I. komp. warszt. pol. 6.7.1944 
HAŁAS Stanisław - - 1910/56 plut. 13. komp. zaop. 
HAŁATA Piotr - - 1916/120 sap. 3. bn. sap. 
HAŁOTTA Edward - - 1911186 kpr. 7. bn. 
HAŁUSZKA Józef - - 1926/167 strz. 6. bn. 
HAMCZYK Józef - - 1926/168 sap. 3. bn. sap. 
HAMERLIK Jan - - 1916/24 st. uł. 7. p. ul. lub. 
HAMERSKI Czesław - - 1912/5 kpr. 2. pal. 
HAMERSKI Marian - - 1912/1 ppor. I. bn. 
HAMPEL Józef - - 1906/122 szer. 3. komp. san. 
HAMPEL Józef - - 1906/82 sierż. 3. bn. 
HAMRYSZAK Józef - - 1898/41 kpr. 3. bn. 
HAN Henryk - ps. POTRAWA Jan - - 19231258 sto strz. d-two dyw. 
HANACZEWSKI Bronisław - - 1922/192 strz. 2. bn. 
HANAK Benedykt - - 1924/96 strz. 9. bn. 
HANAK Roman - - 1905/3 sto ogn. I. pal. 
HANC Franciszek - - 1910/6 strz. 5. bn. 
HANC Piotr - - 1921124 sto strz. I. bn. KW 
HANCIK Stefan - ps. HAŃCZYK Stefan - - 1909129 sierż. 3. bn. 
HANDEL Paweł - - 1918/99 strz. 3. bn. ckm. 
HANDSCHUH Wilhelm - - 1925179 strz. 2. komp. warszt. 
HANDZEL Józef - - 19211127 ul. 7. p. ul. lub. 
HANDZLIK Władysław - - 1924/61 strz. I. bn. 
HANG Herman - ps. NOWIŃSKI Jan - - 1924/198 strz. I. bn. 
HANIEWICZ Jan - - 1922122 kan. I. pal. 
HANKE Wilhelm - - 1907/ I I szer. I. komp. zaop. 
HANKIEWICZ Henryk - - 1908/81 por. 3. bn. KWI2/ 
HANKIEWICZ Mieczysław - - 1914/4 kpr. pchr. 18. komp. zaop. 
HANNA Nuchim Fraim - - 1901/10 szer. I. komp. zaop. 
HANNLA Antoni - - 191219 szer. 2. komp. zaop. 
HANO Władysław - - 1906/6 sap. 3. bn. sap. 
HANSEL Alfons - patrz MUSIALIK Alfons - - 
HANSLIK Józef - - 1912/171 plut. park mat. 
HANULA Antoni - - 191219 szer. 2. )comp. zaop. 
HANULAK Józef - - 191216 plut. 3. szw. żand. 
HANUS Czesław - - 1910/101 mjr dypl. 5. bn. VM 5 KWI2/ 
HANUS Mieczysław - - 191217 plut. 2. bn. 
HANUS Stanisław Marian - - 1908123 ul. 12. p. ul. pod. 
HANUSEK Józef - - 1922194 sto strz. 2. bn. 
HANUSIK Zygfryd - - 1916/84 plut. 3. bn. ckm. 
HANYCZ Daniel - - 1913/127 sap. 3. bn. sap. 
HANYSZ Eligiusz - ps. NIEWIADOMSKI Konrad - - 1925/186 strz. 7. bn. 
HANYSZYN Jan - - 1921/124 strz. 5. bn. 
HANZEL Teodor - - 1911192 szer. 3. bn. łączno 
HANZLIK Franciszek - - 1918/112 bomb. 2. pal. 
HANZLIK Józef - - 1925/60 kan. 3. pal. 
HAŃCZYK Stefan - patrz HANCIK Stefan - - 
HAPAJ Antoni - - 1920/61 st. strz. 1. bn. KW 
HAPANOWICZ Babaryka Bolesław - - 1901122 sierż. 2. komp. zaop. 
HAPANOWICZ Feliks - - 1922126 ppor. 4. bn. KW pol. 17.5.1944 
HAPON Piotr - - 1916120 ul. 12. p. ul. pod. KW /21 
HAPTAŚ Franciszek - - 1927/3 strz. 4. bn. 
HARABALY Kazimierz - - 1911162 ul. 7. p. ul. lub. 
HARABASZ Władysław - - 1906/81 ppor. 1. bn. KW 
HARABURDA Stanisław - - 1915120 kpr. 3. p. a. plot. 
HARABURDA Wincenty - - 1918/8 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
HARABURDA Władysław - - 1910123 kapr. 5. bn. zm. 5.7.1942 
HARACZ Edward - - 1922124 kan. 3. p. a. plot. 
HARACZ Stanisław - - 1906/42 kan. 3. p. a. plot. KW 
HARACZ Stanisław - - 1924/3 st. strz. 3. bn. ckm. KW 
HARAJDA Franciszek Ksawery - - 1901125 sierż. 1. komp. zaop. 
HARAPIŃSKI Bronisław - - 1919/9 kpr. 1. bn. KWI2/ 
HARASIMIUK Stanisław - - 1919/78 strz. 6. bn. KW 
HARASIMOWICZ Jan - - 1905/31 st. strz. 2. bn. pol. 12.5.1944 
HARASIMOWICZ Jerzy - - 192115 ppor. 1. pal. KW 
HARASIMOWICZ Józef - - 1918/11 kan. 1. pal. 
HARAŚ Zbigniew - patrz MADZIA Franciszek - - 
HARAZIM Leon - - 1918/76 st. szer. 3. komp. san. 
HARAZIM Leszek - - 1925/ .. szer. 3. szw. żand. 
HARAŹNY Stanisław - - 191112 plut. 1. bn. KW 
HARBUS Dawid - - 1927/69 strz. 9. bn. 
HARDECKI Stanisław - - 192214 szer. 3. bn. łączno 
HARDEJ Bronisław - - 1900/11 sierż. d-two dyw. 
HARDY Arkadiusz - - 1920127 sierż. pchr. 9. bn. 
HARDZIEJ Jan - - 1913/6 strz. 5. bn. KW 
HARDZIEJ Kazimierz - - 1913/62 ppor. 5. bn. KW pol. 5.7.1944 
HAREŃCZYK Karol - - 1899/2 mjr 8. bn. VM 5 KW/2I 
HARLOS Wilhelm - - 1909/109 sap. 3. bn. sap. 
HARLONIUK Teodor - - 19191252 ul. 7. p. ul. lub. 
HARLUKOWICZ Piotr - - 1919/10 strz. 3. bn. ckm. KW 
HARMAK Ludwik - - 1894/5 plut. 18. komp. zaop. 
HARMAZY Jakub - - 1909/67 szer. 1. komp. źaop. 
HAROK Bogusław - - 1921121 ppor. 1. bn. KW 
HARTMAN Henryk - - 1916/3 por. 3. bn. ~ap. VM 5 KW 
HARTMAN Władysław - - 1920/86 st. strz. 6. bn. 
HARTWIG Antoni - - 191312 st. strz. 8. bn. KW 
HARTWIG Erbert - ps. BEDNARSKI Jan - - 1926/102 strz. 9. bn. 
HARUPA Jerzy - ps. BIELIŃSKI Jerzy - - 19251224 strz. 9. bn. 
HARWIG Gerhard - - 19211109 strz. park mat. 
HASIUK Michał - - 1919/57 kpr. 12. p. ul. pod. 
HASPOD Stanisław - - 1919/9 bomb. 3. p. a. plot. KW 
HASPOD Władysław - - 1909115 kpr. 2. komp. san. 
HASS Maksymilian - - 19211132 kpr. 7. p. ul. lub. 
HASSA Henryk Robert - - 1924/9 kpr. 3. bn. 
HASSA Jerzy - - 1926/50 strz. 1. bn. 
HAŚCILO Józef - - 1914123 st. strz. 3. bn. 
HAŚKO Wilhelm - - 1910/4 ogn. 3. p. a. plot. 
HATALA Piotr - - 1916/120 sap. 3. bn. sap. 
HATZ Paweł - - 1915/83 st. strz. 3. bn. 
HAUK Robert - - 1922/136 st. strz. 7. bn. 
HAUPT Robert - - 1909/77 strz. 5. bn. 
HAURY Mieczysław - - 1923/87 szer. d-two ozt. 
HAUSMAN Engelbert - - 1925/62 kan. 3. pal. 
HAUSMAN Longin - - 1925/68 szer. 3. bn. łączn. 
HAUSMAN Marian - - 1921/ .. plut. 2. bn. 
HAUSMAN Robert - - 1910/126 strz. 2. bn. 
HAWETTO Kazimierz - - 1909123 sap. 3. bn. sap. KW 
HAWLICKI Konrad - - 1914/78 kpr. 5. bn. 
HAWLICZEK Jan - - 192111 kpr. 4. bn. KW/2I 
HAWLICZEK Jan - - 1922182 kpr. 3. bn. ckm. KW 
HAWRAN Jarosław - - 1915/8 plut. d-two dyw. 
HAWRAN Marian - - 1920/3 szer. 3. bn. łączno 
HAWRANEK Karol - - 1908/95 kpr. 18. komp. zaop. 
HAWRAŃ Tadeusz - - 1924/15 ppor. 3. bn. łączn. 
HAWRO Marian - - 1919123 kpr. 6. bn. KW 
HAWRYLAK Jarosław - - 1922114 st. strz. 2. bn. KW 
HAWRYLAK Władysław - - 1919/19 st. szer. 2. komp. san. KW 
HA WRYLUK Naun - - 1895/53 strz. d-two dyw. 
HAWRYLUK Wiktor - - '1922125 kpr. pchr. 4. bn. KW 
HAWRYSZKO Michał - - 1915/26 ul. 7. p. ul. lub. KW 
HAZY Józef - - 1905/5 plut. 2. bn. KW 
HEBA Wiktor - - 1916/5 st. strz. 3. bn. 
HEBDA Stanisław - - 1923/166 strz. 7. bn. 
HEBDOWSKI Wacław - - 1906/11 sap. 3. bn. sap. KW 
HEBEL Franciszek - - 1910/114 st. strz. 2. komp. warszt. 
HEBEL Paweł - - 1926/63 strz. 9. bn. 
HEBLIK Alfred - - 1924/68 strz. 3. bn. ckm. 
HECZKO Józef - - 1925126 strz. 2. bn. 
HEILMAN Władysław - - 1915/4 bomb. 1. pal. 
HEIN Edmund - - 1906/4 plut. 13. komp. zaop. 
HEINE Józef - - 1914/10 kpr. 3. p. a. plot. 
HEINISZ Stanisław - - 1917/4 kpr. 3. p. a. plot. KW 
HEINRICH Edward - - 191116 st. strz. 2. komp. warszt. 
HEINRICH Józef - ps. SIERSIECKI Józef - - 1913/604 kan. 1. pal. 
HEINRICH Roman - - 1914125 kpr. 3. p. a. plot. 
HEINSCH Roman - - 1910/90 por. 3. p. a. ppanc. 
HEISING Melchior - - 1924/58 ul. 7. p. ul. lub. 
HEIT Zenon - - 1921/12 sto szer. 3. bn. lączn. 
HEIZE Gustaw - - 1922/137 strz. 3. bn. ckm. 
HEIZERSKI Edmund - ps. KEMPA Edmund - - 1920/130 strz. 7. bn. KW 
HEJCZYK Teodor - - 1920/88 strz. 4. bn. 
HEJNIG Henryk - - 1908/12 sierż. 3. bn. sap. 
HEJNOL Jan - - 1906/93 strz. 7. bn. 
HEJNOWICZ Franciszek - - 1909/ .. ppor. 1. bn. KW pol. 12.4.1945 
HEJNOWICZ Kazimierz - - 1909/13 kpr. 13. komp. zaop. 
HEJZA Jan - - 1917/83 strz. d-two own. 
HEKSEL Julian - - 1923/65 ul. 7. p. ul. lub. 
HELAK Stanisław - - 1909/114 strz. park mat. 
HELFER Szymon - - 1906/16 sto szer. 18. komp. zaop. 
HELFOJER Dominik - ps. ILIŃSKI Dominik - - 1920/182 strz. 8. bn. 
HELLEBRANDT Alojzy - - 1926/147 szer. 1. komp.zaop. 
HELLER Jerzy - - 1919/90 ppor. 4. bn. KW 
HELLER Ludwik - - 1916/95 strz. 9. bn. 
HELSTEIN Józef - - 1920/30 szer. 3. bn. lączn. 
HEŁMINIAK Edward - - 1905/103 szer. 2. komp. zaop. 
HEMPEL Paweł - - 1903/9 sto szer. 2. komp. zaop. 
HEN Michał - - 1923/17 sto strz. 1. bn. 
HENCLIK Karol - - 1918/1 kpr. 1. pal. KW 
HENCZEL Jan - - 1926/131 strz. 6. bn. 
HEN CZKA Antoni - - 1926122 ul. 7. p. ul. lub. 
HENDEL Augustyn - - 1914/118 bomb. 2. pal. 
HENDEL Longin Paweł - - 1918/3 sierż. pchr. 13. komp. zaop. 
HENDEL Paweł - - 1918/99 strz. 3. bn. ckm. 
HENDZEL Józef - - 1906/3 sto strz. 1. bn. KW 
HENIG Franciszek - ps. FRANKOWSKI Franciszek - - 19261212 strz. 8. bn. 
HENISH Roman - - 1910/90 por. 3. p. a. ppanc. 
HENKE Waldemar - - 1926127 strz. 5. bn. 
HENKE Wilhelm - - 1925/168 strz. 3. bn. ckm. 
HENNIG Władysław - - 19231202 kan. 1. pal. 
HENRYCH Krzysztof - - 1927/341 strz. 8. bn. 
HERBETKO Jan - - 1921/19 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
HERBICH Antoni Zygmunt - - 1907/83 por. 2. bryg. KW 
HERBICH Karol - - 1909/101 sto strz. 7. bn. 
HERCBAUM Maurycy - - 1912/34 sto strz. d-two dyw. KW 
HERCOŃ Adam Wiesław - - 1922/3 kpr. 2. bn. 
HERCUŃ Jan - - 1918/6 kan. 1. pal. 
HERCYK Franciszek - - 1923/168 sap. 3. bn. sap. 
HERDIN Stefan - - 1892/4 plut. 2. komp. san. 
HERDZINA Jan - - 1901/15 plut. 2. bn. 
HERIAN Czesław - - 1919/1 plut. 3. pal. KW 
HERING Bronisław - - 1919/175 sto strz. 9. bn. 
HERKNER Wacław - - 1914/138 kpr. 18. komp. warszt. 
HERLICZKA Jan - - 1919/43 strz. 2. bn. 
HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw - - 191917 kpr. pchr. 3. pal. VM 5 
HERMA Jan - - 1926/127 strz. 4. bn. KW 
HERMALUK Mikołaj - - 1925/169 sap. 3. bn. sap. 
HERMAN Alfred - - 1922/91 strz. 6. bn. 
HERMAN Alfred - - 1924/175 strz. 7. bn. KW 
HERMAN Brunon - - 1916123 kpr. 12. p. ul. pod. 
HERMAN Edward - - 1923/ .. kan. 3. pal. 
HERMAN Edward - - 1924/143 strz. 1. komp. warszt. 
HERMAN Jan - - 1910/104 strz. 2. bn. 
HERMAN Jerzy - - 1916/94 sto strz. 8. bn. 
HERMAN Józef - - 1911/4 plut. 3. bn. lączn. 
HERMAN Leon - - 1926176 ul. 7. p. ul. lub. 
HERMAN Maksymilian - - 1912/121 strz. 9. bn. 
HERMAN Paweł - - 1919/99 strz. 3. bn. ckm. 
HERMANN Brunon - - 1916123 kpr. 12. p. ul. pod. 
HERMANN Piotr - - 1925/58 strz. 7. bn. 
HERMANOWICZ Stanisław - - 1909/~9 strz. 1. bn. 
HERMANOWSKI Albin - patrz MAKOWSKI Albin - - 
HERMANOWSKI Edmund - - 1921/128 ul. 7. p. ul. lub. 
HERMIT Alojzy - - 1907/3 sierż. 9. bn. KW 
HERMULA Marian - - 1925/102 ul. 7. p. ul. lub. 
HERNIK Jan - - 1906124 sto strz. d-two dyw. 
HERNIK Władysław - - 1912/61 plut. 7. bn. KW 
HEROD Mieczysław - - 191812 ppor. 1. pal. 
HEROD Mieczysław - - 192012 kpr. d-two dyw. KW 
HERTER Henryk - - 1906/57 bomb. 3. p. a. ppanc. 
HERTER Marian Henryk - - 1910/102 por. 3. bn. KW 
HERYK Hubert - - 1926126 strz. 3. bn. KW 
HERZBAUM Maurycy - - 1902/34 sto strz. d-two dyw. 
HERZOG Ginter - ps. MAŃKA Leon - - 1921/164 strz. 8. bn. 
HERZOG Zbigniew - - 1919/24 kan. 3. pal. 
HESS Antoni - - 1922/66 strz. 4. bn. 
HESS Bronisław - - 1913/1 por. 6. bn. VM 5 
HESS Franciszek - - 1912128 plut. 3. pal. KW 
HESS Leon Stanisław - - 1917/110 sierż. pchr. 8. bn. 
HESSE Wilhelm - ps. ROMANOWICZ Wilhelm - - 1915/123 kpr. 3. komp. san. 
HETMAŃCZYK Franciszek - - 1920/82 sap. 3. bn. sap. 
HETTEL Józef - - 191517 sto szer. 3. komp. san. 
HEUCZKA Antoni - - 1926122 ul. 7. p. ul. lub. 
HEWELL Andrzej - - 1912/10 plut. 2. pal. 
HEWELT Józef - ps. HALIŃSKI Józef - - 1922/103 strz. 8. bn. 
HEYDA Roman - - 1916/11 por. 3. bn. sap. VM 5 KWI2/ 
HIBNER Franciszek - - 1926/61 strz. 3. bn. ckm. 
HIBNER Roman - - 191417 plut. 1. bn. 
HIBSCHER Ferdynand - - 19121125 strz. 1. bn. 
HICKIEWICZ Tadeusz - - 1906/50 kpL d-two own. 
HILDEBRAND Tadeusz - - 1923123 kpr. pchr. 3. p. a. p10L 
HILDEBRANDT Józef - - 1898/51 pplk. 2. pal. VM 5 KWI2/ 
HILDEBRANDT Leon - - 1923/67 strz. 2. bn. 
HILDEBRANDT Witalis - - 1927/53 sap. 3. bn. sap. 
HILL Jan - - 1924/107 szer. 13. komp. zaop. 
HIMBER Roman - - 1914/7 piu L l. bn. 
HIMEL Józef - - 19251222 kan. 1. pal. 
HIMEL Józef - ps. BADURA Paweł - - 19261224 strz. 8. bn. 
HIMEL Paweł - - 1918/72 strz. 18. komp. warszL 
HINA Antoni - - 1924/46 ul. 7. p. ul. lub. 
HINBERCH Władysław - - 1926/164 strz. 7. bn. 
HINC Antoni - - 1924/46 ul. 7. p. ul. lub. 
HINC Antoni - - 1926/65 strz. 8. bn. 
HINC Bronisław - - 1925/38 sap. 3. bn. sap. 
HINCA Leon - - 19121146 szer. 3. bn. lączn. 
HINCE Jerzy - - 1926/62 strz. 7. bn. 
HINEBURG Alfred - - 19221101 szer. 3. komp. san. 
HINZ Bernard - - 1927/51 sap. 3. bn. sap. 
HINZ Józef - - 1920/67 ul. 7. p. ul. lub. 
HINZ Paweł - - 1916/82 piu L 6. bn. 
HINZ Sylwester - - 1910/112 strz. 3. bn. ckm. 
HINZE Rudolf - - 1915/68 ul. 7. p. ul. lub. 
HIRCZYCIA Grzegorz - - 1907/50 sL szer. 1. komp. zaop. 
HIRSCH Roman - - 19121107 strz. 3. bn. 
HIRSCHBERG Karol - - 1907111 ppor. 2. komp. zaop. 
HIRSZ Edward - - 1903/7 pluL pchr. l. komp. zaop. 
HIRSZ Józef - ps. WIERCZYŃSKI Józef - - 1926/111 strz. 3. bn. ckm. 
HIRSZ Klemens Jan - - 1911184 strz. 18. komp. warszL 
HIRTH Konrad - - 1926/64 strz. 9. bn. 
HLINIAK Karol Seweryn - - 190411 sL ogn. d-two dyw. 
HLISZCZAK Włodzimierz - - 1923/16 kan. 2. pal. KW 
HŁADKI Bolesław - - 1914/5 ppor. 9. bn. VM 5 KWI2/ 
HŁADKI Konstanty - - 1899/12 szer. l. komp. zaop. 
HŁADKOWICZ Piotr - - 1920/8 strz. 4. bn. 
HŁADUSZ Zbigniew - - 1924/10 bomb. pchr. 3. pal. 
HŁADZYSZ Józef - - 1928/33 strz. 7. bn. 
HŁADYSZEWSKI Antoni - - 1912/14 strz. 3. bn. 
HŁAWICZKA Jan - - 1926125 strz. l. bn. 
HŁUSZANIN Włodzimierz - - 1917/13 ppor. 2. komp. zaop. 
HNAT Bronisław - - 1926/300 strz. 4. bn. 
HNAT Grzegorz - - 19231207 strz. 2. bn. 
HNAT Teodor - - 19011 .. sL strz. 2. bryg. 
HNATIUK Dyonizy - - 1912/77 strz. 2. bn. KW 
HNATIUK Władysław - - 1922130 kpr. 4. bn. KW 
HNATÓW Karol - - 1917/6 sL strz. 4. bn. pol. 4.8.1944 
HNATYSZAK Józef - - 1924/6 kpr. 6. bn. KW 
HNATYSZYN Antoni - - 19211149 strz. 1. bn. 
HNIESKO-BŁOCKI Edward - - 1923/ szer. 3. bn. lączn. 
HOC Marian - - 1923/3 kpr. 5. bn. KW 
HOCHBERG-PSZCZYŃSKI Aleksander - - 1905/42 ppor. 3. bryg. 
HOCHSZULZ Ignacy - ps. TARNOWSKI Ignacy - - 1922/193 sL strz. 2. bn. KW 
HOCHUL Rufin - - 1916/89 strz. 4. bn. 
HOCIEJ Teodor - - 1919/58 szer. 3. bn. lączn. KW 
HODOWAŃSKI Bazyli - - 1922/5 strz. 4. bn. 
HODUR Adam - - 1915/59 ppor. 2. bn. 
HODUR Andrzej - - 1922/81 sL strz. 1. komp. san. KW 
HODURA Antoni - - 1920/496 strz. 3. bn. 
HOFER Paweł - - 19261213 strz. 8. bn. 
HOFER Rajnhold - ps. DROZD Paweł - - 19261213 strz. 8. bn. 
HOFFMAN Sylwester - ps. GÓRSKI Sylwester - - 19241180 sL szer. 3. szw. żand. 
HOFFMAN Zenon - - 1919/159 strz. 3. bn. 
HOFFMAN N Benedykt - - 19151141 kan. 2. pal. 
HOFFMAN N Gerhard - - 1926/79 strz. 8. bn. 
HOFFMAN N Leon - - 19071132 strz. 7. bn. 
HOFFMAN N Stanisław - - 190218 kpr. 1. komp. warszL 
HOFMAN Alfred - - 1915/66 kpL 5. bn. VM 5 KW 
HOFMAN Piotr - - 1921/4 bomb. l. pal. 
HOHENSEE Leon - - 1910/145 strz. 7. bn. 
HOJAKRomuald - - 1925/131 strz. 18. komp. warszt. 
HOJDYSZ Jan - - 19141123 strz. 9. bn. 
HOJEŃSKI Teodor - - 19191115 strz. 3. bn. 
HOJKA Alojzy - - 1923/110 strz. 8. bn. 
HOJKA Eryk - - 19121110 strz. 6. bn. 
HOJNY Jan - - 1916/4 bomb. 2. pal. 
HOJSZYK Wiktor - - 1921/102 strz. 2. bn. 
HOK Karol - - 1906/86 szer. 1. komp. san. 
HOLAREWICZ Wiktor - - 1914128 kpr. 8. bn. 
HOLBA Stanisław - - 1917/1 por. p. ul. karp. 
HOLCBLAT Izrael - - 1923/14 strz. 3. bn. KW 
HOLD Adolf - ps. HOLENDERSKI Adolf - - 1917/69 sL strz. 3. bn. pol. 9.8.1944 
HOLDENMAJER Stanisław - - 1923/9 strz. 8. bn. KW 
HOLEBLAT Izrael - - 1923/14 strz. 3. bn. 
HOLEKSA Rudolf - - 1924/100 strz. 2. bn. pol. 9.4.1945 
HOLEKSA Stanisław - - 1923/102 strz. 9. bn. 
HOLENDERSKI Adolf - patrz HOLD Adolf - - 
HOLENDERSKI Janusz Henryk - - 1904/4 ppor. dtwo dyw. 
HOLESZ Józef - - 19201142 sL szer. 3. bn. lączn. 
HOLESZ Ryszard - - 1926/58 strz. 8. bn. 
HOLEWA Piotr - - 19131101 strz. 4. bn. KW zm. z r. 10.4.1945 
HOLEWA Władysław - - 1914/83 plut. 3. bn. sap. 
HOLFELD Józef - - 1911/117 por. 5. bn. 
HOLIAT Stefan - - 191712 sto strz. 6. bn. 
HOLICZKO Roman - - 1912/118 strz. 6. bn. 
HOLIJAD Wasyl - - 1924/157 sap. 3. bn. sap. 
HOLIK Mieczysław - - 1921/41 ul. 7. p. ul. lub. 
HOLKA Franciszek - patrz HOPPE Franciszek - - 
HOLLAS Gustaw - - 1899/1 kpr. 1. komp. san. 
HOLONA Jan - - 1914/122 kan. 2. pal. 
HOLOTA Jan - - 1924/8 kan. 2. pal. 
HOLZER Mendel Emil - - 1909/ .. por. lek. 5. bn. 
HOLZHAUZER Kazimierz - - 1910/7 sierż. 9. bn. KW 
HOLA Adolf - - 190212 kpr. 1. komp. san. 
HOLA Henryk - - 1917/63 kpr. pchr. 2. bn. 
HOLDAKOWSKI Stefan - - 1900/6 szer. 13. komp. zaop. 
HOLDOWAŃSKI Grzegorz - - 1913/9 plut. 2. bn. 
HOLDYS Tadeusz - - 1923/11 sto sap. 3. bn. sap. 
HOLLY Stanisław - - 1914/8 por. 1. bn. 
HOLOGA Marian - - 190213 wachm. d-twa dyw. 
HOLOMEK Leon - - 1921/86 sto strz. 5. bn. KW pol. 21.11.1944 
HOLOTA Paweł - - 19141173 strz. 8. bn. 
HOLOTA Włodzimierz - - 1919/33 sto szer. 2. komp.san. 
HOLOWACKI Michał - - 1925/106 strz. 4. bn. 
HOLOWACZ Ignacy - - 1900/8 sto sierż. l. bn. KW 
HOLOWACZ Karol - - 1906/10 sap. 3. bn. sap. 
HOLOWATY Władysław - - 1914124 kpr. 3. p. a. plot. 
HOLOWCZAK Jan Wilhelm - - 1912185 por. 2. bryg. 
HOLOWENKO Dymitr - - 1921/7 kpr. 2. bn. KW 
HOLOWIENKO Bolesław - - 1919117 sto strz. 4. bn. KW 
HOLOWNIA Alfred - - 1921/10 kpr. pchr. 2. bn. KW 
HOLOWNIA Edward - - 1910118 sto strz. I. bn. KW 
HOLOWNIA Leonard - - 1899/3 plut. 5. bn. 
HOLOWNIA-HRYCKIEWICZ Bolesław - - 1907112 sierż. 4. bn. VM 5 pol. 17.5.1944 
HOLUB Grzegorz - - 1908118 strz. 3. bn. KW 
HOLUB Władysław - - 1919125 strz. 4. bn. KW 
HOLUBOWICZ Edward - - 1898/12 szer. 2. komp. zaop. 
HOLUBOWICZ Witold - - 1920/9 strz. 4. bn. KW 
HOLUJ Józef - - 1913/15 kpr. 3. p. a. ppanc. 
HOLY Józef - - 1913/15 kpr. 3. p. a. ppanc. 
HOLY Zbigniew - - 1921/125 strz. 4. bn. 
HOLYŃSKI Kazimierz Wiktor - - 1903/157 por. 18. komp. warszt. 
HOM Władysław - - 1917/9 strz. 4. bn. 
HOMAN Julian - - 1909124 strz. 3. bn. ckm. 
HOMAN Paweł - ps. POLAK Paweł - - 1925/127 sto strz. 5. bn. KW 
HOMAN Władysław - - 1901/12 sto strz. 5. bn. 
HOMIK Władysław - - 190012 plut. d-two dyw. 
HOMOLA Leon - ps. LEONARD Leon - - 1920/181 kan. 3. p. a. plot. 
HONCEL Piotr - - 1906/52 kpt. 3. bn. sap. KW 
HONIEWICZ Roman - - 1914/111 strz. 7. bn. KW 
HONIK Władysław - - 1920/4 kan. 3. p. a. plot. 
HONISZ Józef - - 1913/91 strz. 5. bn. 
HONNIK Antoni - - 1922/. sto strz. pchr. 6. bn. 
HONTSCHA Jan - - 1907/84 strz. 18. komp. warszt. 
HOPAJ Antoni - - 1920/61 sto strz. 1. bn. KW 
HOPPE Augustyn - - 1910/110 sto strz. 5. bn. 
HOPPE Franciszek - ps. HOLKA Franciszek - - 1913/97 kpr. 7. bn. 
HOPPE Kurt - - 1926/183 strz. 8. bn. 
HOPPE Władysław - - 1909/5 kpr. 1. pal. 
Michał - - 1908/4 kpr. 1. pal. 
HOPTJI Daniel - - 1901/40 strz. 5. bn. 
HORACZEK Franciszek - - 191912 kpr. 4. bn. KW 
HORACZKO Edward - - 1919/13 kan. p. a. ppanc. KW 
HORAK Marian Władysław - - 1909125 sierż. 3. bn. lączn. 
HORBACZ Stanisław - - 1925123 kan. 3. p. a. plot. 
HORBACZEWSKI Michał - - 1920/5 strz. 2. bn. VM 5 KW 
HORBAL Stefan - - 1923/197 strz. 1. bn. 
HORBATY Józef - - 1915112 kan. 3. p. a. ppanc. 
HORBIK Aleksander - - 1910110 strz. 2. bn. 
HORDIŃ Stefan Paweł - - 1892/4 kpr. 2. komp. san. 
HORDZIEJCZUK Paweł - - 1909/10 sto strz. 4. bn. KW 
HORDZIEJCZYK Michał - - 1922/4 sto strz. 3. bn. KW 
HORDZIEJEWICZ Leon - - 1923119 kan. 3. p. a. plot. 
HOREZGA Józef - - 190512 plut. 8. bn. KW 
HORĘZGA Władysław - - 1916/18 strz. 2. bn. 
HORNIAK Jan - - 1926/14 szer. 3. bn. lączn. 
HURNICKI Narcyz - - 1919/8 kan. 3. p. a. plot. 
HOROBIEC Włodzimierz - - 1914121 sto strz. 3. bn. KW 
HOROCH Andrzej - - 1923/8 sto strz. pchr. I. bn. pol. 6.7.1944 
HORODECKI Dominik - - 1902/83 sto strz. 6. bn. 
HORODECKI Jan - - 1924/155 strz. 7. bn. 
HORODECKI Zygmunt - - 1906/8 ppor. 3. szw. żand. 
HORODNICZY Bronisław - - 1918112 strz. 3. bn. 
HORODYŃSKI Kazimierz - - 1920/14 ppor. 8. bn. KW 
HORODYSKI Bronisław - - 1912184 kpt. 13. komp. zaop. 
HORODYSKI Eugeniusz - - 1906128 sto strz. l. bn. KW 
HORODYSKI Jerzy - - 1922/9 ppor. 3. pal. 
HOROSZKIEWICZ Feliks - - 1911/3 plut. 3. p. a. ppanc. 
HOROWICZ Stanisław - - 1907/5 szer. 18.komp.zaop. 
HOROWIEC Włodzimierz - - 1914121 slo strz. 3. bn. KW 
HOROWITZ Józef - - 1911/81 ppor. lek. 2. komp. san. KW 
HORSKI Edward - - 1901/3 sierż. d-two dyw. 
HORWAT Ignacy - - 1911/110 strz. park mat. 
HORYJSZCZUK Eugeniusz - - 1922/10 slo strz. 5. bn.KW 
HORYL Włodzimierz - - 1912/106 kpr. I. pal. 
HORZINEK Stanisław - - 189112 choro d-two dyw. KW 
HOSTYŃSKI Kazimierz - - 1913/8 kan. I. pal. 
HOSZEK Bolesław - - 19221100 kan. 3. p. a. ppanc. 
HOSZKIEWICZ Mieczysław - - 1925/88 strz. 7. bn. 
HOSZKIEWICZ Władysław - - 1920/96 strz. 8. bn. 
HOSZOWSKI Leon - - 1916/110 ppor. 3. bn. 
HOSZOWSKI Zenon - - 1912/15 ogn. 3. pal. 
HOWIL Roman - - 190612 plulo I. komp. warszlo 
HOZA Stanisław - - 191512 plulo p. ul. karp. 
HÓNL Ryszard - - 1913/81 por. 3. bn. VM 5 KW /3/ 
HRABI Franciszek - - 1905123 ul. 7. p. ul. lub. 
HRABI Jerzy - - 1927120 st. strz. 5. bn. KW 
HRABIA Jerzy - patrz CIECHANOWSKI Edmund - - 
HRABIEC Albin - - 1911/134 strz. 8. bn. 
HRAKALO-HORA WSKI Aleksander - - 1908/82 sierż. 3. bn. ckm. 
HRAPKOWICZ Władysław - - 1910/82 kplo I. pal. KW 
HRECZUCH Józef - - 1919121 strz. 5. bn. KW 
HRECZUCH Mikołaj - - 1911/5 bomb. 3. pal. 
HREHOROWSKI Bronisław - - 1911/1 wachm. 3. szw. żand. 
HRUSZCZAK Antoni - - 1907121 plulo l3.komp.zaop. 
HRYCAJ Józef - - 1919/18 slo szer. 2. komp. san. KW 
HRYCAJ Mikołaj - - 1916122 ul. 12. p. ul. pod. 
HRYCAJKO Marian - - 1915/1 ppor. 3. p. a. ppanc. KW 
HRYCEK Aleksander - - 1917/7 slo szer. I. komp. san.KW 
HRYCKIEWICZ Grzegorz - - 1901/13 szef. 2. komp. zaop. 
HRYCKIEWICZ Kazimierz - - 1917/17 kpr. 2. pal. 
HRYCUK Paweł - - 1918/13 strz. 3. bn. 
HRYCUNIAK Michał - - 1922/19 slo strz. 2. bn. KW 
HRYCYK Józef - - 1920/15 strz. 3. bn. ckm. KW 
HRYCYK Władysław - - 1919/16 strz. 6. bn. KW 
HRYDZIUSZKO Wiktor - - 1921/11 strz. 3. bn. KW 
HRYHORCIÓW Marian - - 1917/5 kpr. 8. bn. 
HRYNCEWICZ Aleksander - - 1911/11 szer. 2. komp. san. 
HRYNCEWICZ Franciszek - - 1916/7 plUlo 3. bn. KW 
HRYNCYSZYN Mirosław - - 1914126 ppor. I. bn. KWI2/ 
HRYNIEWICKI Jakub - - 192216 szer. 3. bn. lączn. 
HRYNIEWICZ Antoni - - 1919128 kan. 3. p. a. plOlo zm. z r. 26.6.1944 
HRYNIEWICZ Antoni - - 1919/36 kpr. 13. komp. zaop. 
HRYNIEWICZ Franciszek - - 1916/8 kpr. 2. pal. 
HRYNIEWICZ Jan - - 1901/27 kan. I. pal. 
HRYNIEWICZ Jan - - 1923/7 bomb. 2. pal. 
HRYNIEWICZ Jan - - 1925/167 strz. 8. bn. 
HRYNIEWICZ Michał - - 1916/101 strz. park malo 
HRYNIEWICZ Zenon - - 1922/581 ul. 12. p. ul. pod. 
HRYNIEWIECKI Jakub - - 1922/6 szer. 3. bn. lączn. 
HRYNIEWIECKI Józef - - 1912/81 kpr. 7. bn. 
HRYNIOWIECKI Józef - - 1919/39 kan. 3. p. a. plolo KW pol. 9.12.1944. 
HRYNIÓW Mikołaj - - 1903/3 plulo 2. komp. warszt. 
HRYNIUK Dyonizy - - 1919126 strz. 4. bn. KW 
HRYNKIEWICZ Kazimierz - - 1913/10 bomb. 2. pal. zm. z r. 19.5.1944 
HRYNKIEWICZ Leon - - 1914/101 pot. 12. p. ul. pod. KW 
HRYNKIEWICZ Zenon - - 1922/58 ul. 12. p. ul. pod. KW 
HRYSZCZENKO Antoni - - 1916/14 bomb. 2. pal. 
HRYSZKIEWICZ Romuald - - 19251214 ul. 7. p. ul. lub. 
HRYWNIAK Jan - - 1923/169 sap. 3. bn. sap. 
HUBAR Stanisław - - 1914/39 slo ul. 12. p. ul. pod. 
HUBER Bolesław - - 1920123 Slo strz. 3. bn. KW 
HUBER Jan - - 1925/87 strz. 8. bn. 
HUBER Józef - - 1900123 szer. 13. komp. zaop. 
HUBER Kazimierz Bronisław - - 1923/57 strz. 6. bn. 
HUBER Rudolf - - 1923/18 strz. 3. bn. KW 
HUBER Stefan - - 1913129 kpr. 12. p. ul. pod. 
HUBICKI Bazyli - - 1920/11 slo strz. 6. bn. pol. 19.8.1944 
HUCOW Mikołaj - - 1919/32 slo szer. 3. szw. żand.KW 
HUCZEK Mikołaj - - 1919/37 strz. 3. bn. KW 
HUDA Piotr - - 1925/170 sap. 3. bn. sap. 
HUDEK Joachim - - 1924/174 slo strz. d-two dyw. 
HUDY Andrzej - - 1923/62 ul. 7. p. ul. lub. 
HUDYGA Bolesław - - 1910/43 slo strz. I. bn. KW 
HUDYM Jan - - 1914122 plut. I. bn. 
HUDYMA Antoni - - 1913/5 kpr. pchr. 6. bn. KW 
HUDYMA Jan - - 1914122 plut. I. bn. KW zm. z r. 16.12.1944 
HUFLEIT Mieczysław - - 1922/8 slo szer. 3. bn. lączn. 
HUFNAGEL Marceli - - 1900125 sierż. park malo 
HUJAR Jerzy - - 1926/163 strz. 7. bn. 
HUK Jan - - 19231210 strz. 2. bn. 
HUK Józef - - 1919/38 slo sap. 3. bn. sap. KW 
HUK Stefan - - 1919/ .. kan. I. pal. 
HUK Wasyl - - 1925/171 sap. 3. bn. sap. 
HUKALOWICZ Kazimierz - - 1911/9 bomb. 3. p. a. ppanc. 
HULECKI Piotr - - 1912/11 kan. 3. pal. 
HULEWICZ Stefan - - 1919/35 slo strz. 3. bn. KW pol. 12.5.1944 
HULEWICZ Zdzisław - - 1923120 kan. 3. p. a. plot. 
HULISZ Bronisław - - 1909/8 sL sierż. 13. komp. zaop. 
HUMANOWSKI Mikołaj - - 1910125 pluL 3. bn. lączn. 
HUMEN Józef - - 1912124 sL strz. I. bn. 
HUMENNY Bronisław - - 1912/100 kpL 3. bn. 
HUND Helmunt - - 1926/123 strz. 3. bn. ckm. 
HUNDER Aleksy - - 1918/10 bomb. 3. p. a. ppanc. 
HUNICZ Paweł - - 1911/8 sL strz. 3. bn. 
HUŃCZAK Piotr - - 1901/35 strz. d-two dyw. 
HUŃKA Edward - - 1924/72 strz. I. komp. warszL 
HUŃKO Mikołaj - - 1910/11 kan. 3. p. a. ppanc. 
HURICH Aleksander - - 1902/13 sL sierż. 6. bn. 
HURKO Kazimierz - - 1899/11 sL sierż. 2. bryg. 
HUSE Stanisław - - 1925/94 strz. 6. bn. 
HUTA Jan - - 1908/8 szer. 13. komp. zaop. 
HUTKAJ Stefan - - 1900114 szer. I. komp. zaop. 
HUTMAN Józef - - 1919/15 kan. 3. p. a. ppanc. 
HUTMAN Stanisław - - 1919/5 sL szer. 18. komp. zaop. 
HUTNIK Aleksander - - 1910/8 sap. 3. bn. sap. 
HUTNIK Semen - - 1926/169 sap. 3. bn. sap. 
HUTNIK Stefan - - 1927/52 sap. 3. bn. sap. 
HUZAR Władysław - - 1918/9 sL szer. 18. komp. zaop. 
HUZEK Paweł - ps. HUŻYK Paul - - 1922121 kpr. I. pal. KW 
HUŻYK .paul - patrz HUZEK Paweł - - 
HUBSCHER Ferdynand - - 19121125 strz. I. bn. 
HUTTNER Julian - - 1915/3 ppor. 4. bn. KW/2I zm. zr.18.11.1944 
HYDZIK Janusz - - 1921/27 ul. 7. p. ul. lub. KW 
HYKALIK Kazimierz - - 1922/13 kan. 3. pal. KW 
HYKIEL Konrad - - 1918/14 por. 3. pal. KW 
HYKIEL Zygmunt Józef - - 1920/22 ppor. 3. pal. KW 
HYLA Rudolf - - 191012 sierż. 3. bn. lączn. 
HYMOL Stanisław - - 1908/61 mjr 2. pal. VM 5 KW/3/ 
HYNDYCZ Aleksander - - 19251206 strz. 3. bn. 
HYPNAROWSKI Karol - - 191612 ogn. 2. pal. 
HYRNIK Jerzy - ps. BRONOWSKI Jerzy - - 19071135 kan. 3. p. a. plot. 
HYRNIK Michał - - 1927/35 sap. 3. bn. sap. 
HYRSCH Stefan - ps. JELEŃ Stefan - - 1926/357 strz. 5. bn. 
HYRYCZ Kazimierz - - 1914/ .. strz. 6. bn. 
HYS Aleksander - - 1924/156 strz. 5. bn. 
HYTNER Alojzy - - 1926/181 strz. 5. bn. 
 
 
 
IBERLA Albin - - 190211 chor. I. bn. KW 
IBROM Bernard - - 1923/38 strz. 8. bn.
 
IBSCH Bernard - - 1913/40 sto strz. 7. bn. 
  
Ibsz Bernard właściwie Ibsch był bratem Ludwika. Zmienił nazwisko w obawie o swoją rodzinę, która została w kraju (Miejska Górka). Dokładnej historii Ludwika nie znam, natomiast Bernard był moim dziadkiem i posiadam kilka pamiątek po nim. W kwietniu 1943r. został wcielony do wermachtu. W lipcu 1944r. dostał się do niewoli angielskiej i stamtąd we wrześniu wcielony do Korpusu PSZ. We Włoszech skończył szkołę podoficerską. Brał udział w walkach: od 2.01.1945r do 8.04.1945r w obronie nad rzeką Senio, a od 9.04.1945r. do 2.05.1945r w bitwie o Bolonię. Został skreślony z ewidencji PSZ i powrócił do Polski w maju 1947r.
inf. i zdjęcie Piotr Stefański
 
IBSCH Ludwik - - 1919/34 sto strz. 2. bn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inf. i zdjęcie Piotr Stefański
 
IĆKIEWICZ Jan - - 190212 sierż. 8. bn. 
IDASZAK Seweryn - - 1899/10 kpr. d-two dyw. 
IDZI Wilhelm - - 1912/46 ppor. 8. bn. 
IDZIK Zbigniew Aleksander - - 1918126 por. 3. p. a. plot. 
IDZIKOWSKI Henryk - - 1911/24 ppor. d-two own. 
IDZIKOWSKI Lucjan - - 1901/5 kpr. 3. komp. san. 
IGIELIŃSKI Józef - - 1897/3 sierż. 2. komp. zaop. 
IGLIŃSKI Franciszek - - 1911/46 strz. 3. bn. 
IGLIŃSKI Józef - - 1912133 sto strz. 8. bn. 
IGLIŃSKI Stefan - - 1901/6 sierż. 2. komp. zaop. 
IGNACEK Hubert - - 1913125 strz. d-two dyw. 
IGNACIAK Stanisław - - 1915121 szer. 2. komp. zaop. 
IGNACIUK Franciszek - - 1911129 kpt. 3. p. a. ppanc. KW 
IGNACZAK Jan - - 1905/1 bomb. 2. pal. 
IGNACZAK Lucjan - - 1921/2 pluL pchr. 3. bn. ckm. KW 
IGNACZAK Stefan - - 1916/15 strz. d-two dyw. 
IGNALSKI Maks - ps. BARSKI Maksymilian - - 1924127 sL strz. 2. bn. 
IGNASIAK Leon - - 1910129 strz. 2. bn. 
IGNASZEWSKI Franciszek - - 1911/12 plut. 12. p. ul. pod. 
IGNASZEWSKI Józef - - 1905/82 kpt. 3. bryg. KW 
IGNAŚ Władysław - - 1913/38 strz. 3. bn. 
IGNATIEW Jerzy - - 1918128 strz. 7. bn. 
IGNATIUK Paweł - - 190512 kpr. 3. pal. 
IGNOR Józef - - 1899/5 kpr. 3. p. a. plot. zm. 29.8.1945 
IKONOWICZ Józef - - 1913/6 strz. 4. bn. KW 
ILCZUK Konstanty - - 1918/1 kpr. pchr. 3. bn.lączn. 
ILCZUK Stanisław - - 190412 sierż. d-two dyw. 
ILCZYSZYN Grzegorz - - 190112 ogn. I. pal. 
ILICZ Emil - - 189911 sierż. 18. komp. warszt. 
ILIŃSKI Dominik - patrz HELFOJER Dominik - - 
ILJICZ Piotr - - 1913/5 sL szer. 13. komp. zaop. 
ILKOW Michał - - 1912/3 kpr. pchr. 9. bn. 
ILKÓW Stanisław - - 1923/1 ppor. 2. pal. KW 
ILKÓW Tadeusz - - 1922/1 ppor. 9. bn. KW 
ILNICKI Adam - - 191912 kan. I. pal. 
ILNICKI Jan - patrz KOLCHANOWICZ Jan - - 
ILNICKI Józef - - 1914/5 kpr. I. pal. 
ILNICKI Wincenty - - 192212 strz. 3. bn. ckm. KW 
ILNICKI Włodzimierz - - 1914/82 sL strz. 3. bn. ckm. 
ILUCHIN Aleksander - - 1921/ .. strz. I. bn. 
ILUCZYK Włodzimierz - - 1903/6 szer. 18. komp. zaop. 
ILUSIŃSKI Jerzy - - 1919/ .. bomb. pchr. 2. pal. 
ILGUĆ Jan - - 1906112 strz. 3. bn. ckm. 
ILOWSKI Antoni - - 1920117 strz. 6. bn. KW 
IMACH Kazimierz - - 1905/81 sL strz. 3. bn. KW 
IMIANOWSKI Bolesław - ps. MILEWSKI Paweł - - 1921/30 sL strz. 5. bn. KW 
IMIANOWSKI Jan - - 1910121 strz. 7. bn. 
IMIELA Edmund - - 1906121 strz. 7. bn. 
IMIELA Ernest - - 1918/37 kan. 3. pal. 
IMPEROWICZ Albert - - 190812 kpr. l.komp.warszt. 
INDEKA Józef - - 1924/37 kan. 2. pal. 
INDRYŚ Wacław - - 1913/12 ul. 12. p. ul. pod. 
INDYK Stanisław - - 1906/1 plut. 3. p. a. plot. 
INGLOT Ludwik - - 1920/1 ppor. 9. bn. KW 
INGLOT Stanisław - - 191312 st. szer. 1. komp. zaop. 
INGLOT Władysław - - 1915/11 plut. 3. szw. żand. 
INGRAM Antoni - - 1910/36 st. strz. 7. bn. 
IREK Paweł - - 1925/27 strz. park mat. 
IRI Franciszek - - 1918111 strz. 5. bn. 
IRLA Ignacy - - 1905/4 st. szer. l. komp. zaop. 
IRLIK Stanisław - - 1911/2 por. 5. bn. VM 5 
IRZYKOWSKI Eugeniusz - - 1921/7 ppor. 4. bn. KW pol. 4.5.1944 
ISAŃSKI Józef - - 1918/5 kan. l. pal. 
ISAŃSKI Józef - - 1919/6 strz. 6. bn. KW 
ISKAŁA Augustyn - ps. STOKŁOSA Augustyn - - 1912147 strz. 5. bn. 
ISKIERSKI Stanisław - - 1920/4 kpr. l. bn. KW 
ISKRA Ważej - - 1906/4 kpr. l. komp. san. KW 
ISKRA Leopold - - 1924/18 strz. 7. bn. 
ISKRZAK Tadeusz - - 1921/8 st. sap. 3. bn. sap. KW 
ISSEL Władysław - - 1918/4 st. strz. 2. komp. warszt. 
ISYK Wacław - - 1910/3 sap. 3. bn. sap. 
ISZCZUK Aleksander - - 1908/10 sap. 3. bn. sap. 
ITTNER Paweł - - 1919/31 kpr. pchr. 3. bn. lączn. 
IWAĆ Michał - - 1910/ l st. strz. l. bn. KW 
IWAN Teofil - - 1909/2 plut. pchr. 3. bn. ckm. KW 
IWANASZKA Antoni - - 1908/6 strz. 5. bn. KW 
IWANASZKO Władysław - - 1924/1 strz. 5. bn. 
IWANEJKO Adam - - 1919/1 por. 2. bn. KW/3/ 
IWANEJKO Szymon - - 1927/1 kan. 3. pal. pol. 24.7.1944 
IWANEK Adam - - 1900/81 plut. 3. bn. sap. 
IW ANICKI Feliks - patrz SZWOCHA Feliks - - 
IWANICKI Kazimierz - - 190612 bomb. 2. pal. 
IWANlEC Stanisław - - 1915/5 strz. 2. bn. KW 
IWANISZEWSKI Wandalin - - 1918/6 strz. 2. bn. 
IWANISZYN Zbigniew - - 1921/6 ppor. 2. pal. KW 
IWANlUK Aleksander - - 1913/10 strz. 3. bn. ckm. 
IWANIUK Jan - - 1911/4 strz. 5. bn. VM 5 pol. 17.5.1944 
IWANlUK Włodzimierz - - 1909/9 strz. 4. bn. zm. z r. 24.7.1944 
IWANKO Dymitr - - 1924/36 strz. 3. bn. 
IWANKOWSKI Józef - - 1914/73 kpr. 8. bn. 
IWANOSZKA Władysław - - 1924/1 strz. 5. bn. 
IWANOW Timofiej - ps. MIOTŁA Wincenty - - 1921/25 sap. 3. bn. sap. 
IWANOW Włodzimierz - - 1913/3 plut. pchr. 5. bn. 
IWANÓW Eugeniusz - - 1910/2 por. l. pal. 
IWANÓW Łuka - - 1908/4 kpr. 6. bn. KW 
IWANÓW Teodor - - 1908/7 szer. 13. komp. zaop. 
IWAŃCZUK Stanisław - - 1917/1 sL strz. 4. bn. KW 
IWAŃCZYK Stanisław - - 1919/3 bomb. 3. pal. 
IWAŃSKI Alfons - - 1922/21 sL strz. 6. bn. 
IWAŃSKI Henryk - - 1925/40 sL strz. 9. bn. 
IWASIECZKO Józef - - 1904/3 bomb. l. pal. 
IWASZCZUK Władysław - - 191311 piu L l. pal. KW/2/ 
IWASZCZYSZYN Mieczysław - - 1913/7 sL strz. l. komp. zaop. 
IWASZKIEWICZ Afanazy - - 1915/4 strz. 3. bn. ckm. 
IWASZKIEWICZ Bronisław - - 1897/2 sierż. d-two dyw. 
IWASZKIEWICZ Emilian - - 1911/5 strz. 6. bn. 
IWASZKIEWICZ Franciszek - - 1915/12 kpr. 12. p. ul. pod. 
IWASZKIEWICZ Jan - - 190911 szer. l. komp. san. KW 
IWASZKIEWICZ Jan - - 1914/6 strz. 5. bn. KW zm. z r. 10.4.1945 
IWASZKIEWICZ Józef - - 1904/5 kpr. 4. bn. 
IWASZKIEWICZ Józef - - 1906/3 kpr. 3. bn. lączn. 
IWASZKIEWICZ Julian - - 1908/3 bomb. 2. pal. KW/2I 
IWASZKIEWICZ Konstanty - - 1923/5 ul. 7. p. ul. lub. 
IWASZKIEWICZ Marceli - - 1911/34 por. 5. bn. 
IWASZKIEWICZ Romuald - - 1919/4 kan. 2. pal. KW 
IWASZKO Bolesław - - 1912117 strz. 5. bn. 
IWASZKO Bronisław - - 1921/5 sL strz. 3. bn. KW pol. 12.5.1944 
IWASZKO Władysław - - 1908/5 sierż. 6. bn. 
IWAŚKÓW Michał - - 1924/31 strz. 7. bn. 
IWAT Andrzej - - 1925/38 strz. 3. bn. 
IWELSKI Stefan - - 1901/1 pluL 2. komp. san. 
IWICKI Jan - - 1904/1 pluL 3. bn. lączn. 
IWICKI Teodor - - 1911/33 strz. l. komp. warszL 
IWIŃSKI Jakub - - 1911/8 pluL 3. bn. KW 
IWIŃSKI Wiesław Piotr - - 1912/1 kpr. l. pal. KW 
IWUĆ Bronisław - - 1913/8 kpr. 2. komp. san. 
IZDEBSKI Kasper - - 1914/2 sL strz. 3. bn. KW 
IZDEBSKI Zygmunt - - 1924/35 strz. 18.komp.warszt. 
IZIENICKI Karol - - 1911/8 pluL d-two dyw. KW 
IZIENICKI Kazimierz - - 1919/9 bomb. 3. p. a. plot. 
IZRAEL Henryk - - 1914/9 kpr.. l. komp. zaop. 
IŻYKOWSKI Bolesław - - 1919/33 strz. 3. bn. pol. 12.4.1945 
 
 
 
JABCZYŃSKI Bolesław - - 1905/135 sap. 3. bn. sap. 
JABCZYŃSKI Ludwik - - 1897/4 sL sierż. d-two dyw. KW 
JABŁECKI Józef - - 1917/8 sL ul. p. ul. karp. 
JABŁONKA Czesław - - 1922/164 st. strz. 3. bn. ckm. KW 
JABŁONKA Józef - - 1923/285 kan. 3. p. a. ppanc. 
JABŁONKA Mikołaj - - 1899/7 szer. l. komp. zaop. 
JABŁONKA Wacław - - 1912/17 kpr. 2. bryg. 
JABŁONOWSKI Czesław - - 1898/21 sL sierż. 6. bn. 
JABŁONOWSKI Edward - - 1905/13 strz. l. bn. 
JABŁONOWSKI Franciszek - - 1917/36 sL strz. l. bn. KW 
JABŁOŃSKI Aleksander - - 1904/6 ogn. I. pal. 
JABŁOŃSKI Alojzy - - 1917/139 strz. 7. bn. 
JABŁOŃSKI Antoni - patrz TALAGA Antoni - - 
JABŁOŃSKI Bolesław - - 1910111 kpr. I. pal. 
JABŁOŃSKI Bronisław - - 1905/27 strz. 3. bn. ckm. 
JABŁOŃSKI Bronisław - - 1907/5 ogn. 2. pal. 
JABŁOŃSKI Edward - - 1905/13 strz. I. bn. 
JABŁOŃSKI Edward - - 1924/7 szer. 3. bn. lączn. 
JABŁOŃSKI Edward - patarz SZALCUN Edward - - 
JABŁOŃSKI Franciszek - - 192219 st. strz. 3. bn. KW/2/ 
JABŁOŃSKI Giedymin - - 1907/24 sierż. pchr. 2. bryg. KW 
JABŁOŃSKI Henryk - - 1918/30 strz. 2. komp. warszt. KW 
JABŁOŃSKI Hieronim - - 1912/83 ppor. 3. pal. 
JABŁOŃSKI Jan - - 19221166 3. bn. ckm. KW 
JABŁOŃSKI Jerzy - - 1913/127 plut. 2. komp. zaop. 
JABŁOŃSKI Kazimierz - - 1920/18 strz. 2. bn. 
JABŁOŃSKI Klemens - - 1926/82 st. strz. 2. bn. 
JABŁOŃSKI Ludwik - patarz OTREBA Bronisław - - 
JABŁOŃSKI Maksymilian - - 1906/152 strz. 5. bn. 
JABŁOŃSKI Michał Hubert - - 1905/5 por. I. bn. KW 
JABŁOŃSKI Mieczysław - - 191215 plut. 2. pal. KW/2/ 
JABŁOŃSKI Piotr - - 1914/56 st. ul. 12. p. ul. pod. 
JABŁOŃSKI Stanisław - - 1905/27 strz. 3. bn. ckm. 
JABŁOŃSKI Stanisław - - 1907113 plut. 2. komp. warszt. 
JABŁOŃSKI Stanisław - - 1916/28 plut. 3. bn. KW 
JABŁOŃSKI Stanisław - - 1921/17 kan. 3. pal. 
JABŁOŃSKI Władysław - - 1921/110 ul. 7. p. ul. lub. 
JABS Henryk - - 1907/129 bomb. 3. pal. 
JACAK Józef - - 1918/94 st. strz. 6. bn. 
JACEK Edward - - 1914/7 st. strz. 3. bn. ckm. KW/2/ 
JACEK Feliks - - 1914/256 strz. 3. bn. 
JACEK Jan - - 1918/19 kan. 3. p. a. plot. 
JACEK Kazimierz - - Józef 1920/8 ppor. 2. bn. KW 
JACEWICZ Feliks - - 1904/34 st. ul. 12. p. ul. pod. 
JACEWICZ Mieczysław - - 1900/19 sierż. 13. komp. zaop. 
JACEWICZ Romuald - - 1919/32 plut. 2. pal. KW 
JACEWICZ Stanisław - - 1919/47 bomb. 2. pal. 
JACH Wacław - - 19091184 strz. 5. bn. 
JACHIMCZYK Piotr - - 1918/34 st. strz. 3. bn. KW 
JACHIMOWICZ Abram - - 1902/59 strz. 4. bn. 
JACHIMOWICZ Tadeusz - - 1909/26 st. szer. 2. komp. san. 
JACHIMOWSKI Józef - - 1926/41 ul. 7. p. ul. lub. zm. 4.6.1945 
JACHIMOWSKI Wacław - - 1902/24 kpr. 13. komp. zaop. 
JACHNA Tomasz - - 1915/132 plUL pchr. I. pal. 
JACHNIEWICZ Piotr - - 1917/15 kpr. pchr. 7. bn. 
JACHOŁKOWSKI Wacław - - 1907/10 sierż. 3. bn. lączn. 
JACHUNDOWICZ Aleksander - - 1920/26 kpr. 3. p. a. plot. 
JACHYM Stanisław - - 1900/29 szer. 2. komp. zaop. 
JACIUK Władysław - patrz JACIUKIEWICZ Władysław - - 
JACIUKIEWICZ Władysław - ps. JACIUK Władysław - - 1913/17 kpr. 3. pal. 
JACKIEWICZ Antoni - - 1906/146 kpr. 3. p. a. plot. 
JACKIEWICZ Konstanty - - 1922147 bomb. I. pal. KW 
JACKIEWICZ Marian - - 1921/3 plut. p. ul. karp. 
JACKIEWICZ Sergiusz - - 1921/23 sap. 3. bn. sap. KW 
JACKOWIAK Tadeusz - - 1923/178 sL strz. 8. bn. 
JACKOWSKI Adam - - 1901/7 sL strz. 2. bn. 
JACKOWSKI Czesław - - 1907114 sierż. 3. bn. ckm. 
JACKOWSKI Franciszek - - 1919/28 st. szer. 2. komp. san. KW 
JACKOWSKI Kazimierz - - 1906/6 sierż. 3. bn. lączn. 
JACKÓW Jan - - 1906/8 szer. 2. komp. zaop. 
JACUK Aleksander - - 1918/48 sL strz. 3. bn. ckm. pol. 21.11.1944 
JACUK Aleksander - - 1922150 kan. 3. p. a. ppanc. KW 
JACUKIEWICZ Jan - - 1903110 sap. 3. bn. sap. 
JACUŚ Roman - - 1909/17 kan. 3. pal. 
JACYNA Antoni - - 1925/173 strz. I. bn. 
JACYNA Bolesław - - 1919/18 kan. I. pal. 
JACYNA Jan - - 1926/143 strz. 4. bn. 
JACYNA Marian - - 1914/172 ppor. I. bn. 
JACYNA Robert - - 1922131 strz. 3. bn. KW 
JACYNA Romuald - - 1922117 kpr. pchr. 3. pal. 
JACYNO Stanisław - - 1922/12 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
JACYSZYN Wincenty - - 1901/24 kpr. I. komp. zaop. KW 
JACZNIK Jan - - 1913/36 szer. 18. komp. zaop. 
JACZNIK Wincenty - - 1914/12 plut. 2. pal. VM 5 KW pol. 11.4.1945 
JACZYŃSKI Jan - - 1922/253 kan. 3. pal. 
JADACH Stanisław - - 1920/4 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
JADACH Stanisław - - 1920/215 sap. 3. komp. sap. 
JADAMUS Jan - - 1895/1 sierż. 13. komp. zaop. 
JADCZAK Stanisław - - 19061194 kan. 3. p. a. plot. 
JADŁOWSKI Tadeusz - - 1925/4 st. strz. 2. bn. pol. 12.5.1944 
JADOWSKI Bolesław - - 1923/23 strz. 3. bn. KW 
JADWISZCZOK Ewaid - - 1924/153 strz. 7. bn. 
JAGIELNICKI Andrzej - - 1920/82 kpr. 3. bn. KW 
JAGIELNICKI Henryk - - 1921/2 strz. 2. bn. KW zm. z r. 3.7.1944 
JAGIELNICKI Stanisław - - 1917/7 plut. I. bn. KW 
JAGIELNICKI Antoni- ps. WYROCKI Antoni - - 1912/218 strz. 18. komp. warszt. KW 
JAGIELSKI Jan - - 1906/42 st. wachm. 7. p. ul. lub. 
JAGIELSKI Józef - - 1900/42 wachm. 12. p. uł. pod. 
JAGIELSKI Józef - - 1908/8 bomb. 1. pal. 
JAGIELSKI Kazimierz - - 1918/1 kpr. pchr. 3. pal. 
JAGIELSKI Teofil - - 1907/34 sierż. 2. komp. zaop. 
JAGIELSKI Władysław - - 1918/172 szer. 13. komp. zaop. 
JAGIEŁŁO Felicjan - - 19231236 strz. 4. bn. 
JAGIEŁŁO Franciszek - - 1914122 st. strz. 3. bn. ckm. pol. 2.7.1944 
JAGIEŁŁO Franciszek - - 19191207 strz. 9. bn. 
JAGIEŁŁO Henryk - - 19231248 strz. 4. bn. 
JAGIEŁŁO Tadeusz - - 1916/69 kan. 1. pal. zm. 24.6.1942 
JAGIEŁŁO Władysław - - 1912123 por. 3. bn. VM 5 zm. z r. 21.11.1944 
JAGIEŁŁOWICZ Karol - - 1919/43 strz. 13. komp. warszt. 
JAGIEIŁOWICZ Romuald - - 1923/12 kan. 3. p. a. ppanc. 
JAGIENIAK Tadeusz - - 19221286 strz. 8. bn. 
JAGŁA Antoni - - 1908/6 plut. 2. komp. warszt. 
JAGŁA Feliks - - 1924/144 kan. 2. pal. KW 
JAGŁA Józef - - 1916/150 strz. 4. bn. 
JAGŁOWSKI Franciszek - - 1918124 kpr. 2. pal. 
JAGŁOWSKI Piotr - - 1909129 st. szer. 1. komp. zaop. 
JAGŁOWSKI Stanisław - - 1923/38 st. strz. 1. bn. KW 
JAGNIŃSKI Andrzej - - 1904/117 rtm. d-two 1. bryg. KW 
JAGODA Edward - - 19231250 sap. 3. bn. sap. 
JAGODA Karol - - 1913/181 bomb. 2. pal. 
JAGODA Władysław - patrz STROŃSKI Albert - - 
JAGODZIŃSKI Bolesław - - 1921/153 plut. pchr. 7. bn. 
JAGODZIŃSKI Jan - - 1918/115 strz. 5. bn. 
JAGODZIŃSKI Konrad - ps. MALINOWSKI Alojzy - - 19121242 kpr. 5. bn. KW 
JAGODZIŃSKI Leon - patrz ZIUZIAKOWSKI Kazimierz - - 
JAGODZIŃSKI Michał - - 1899123 st. strz. park mat. 
JAGODZIŃSKI Michał - - 192312 kpr. 4. bn. KW 
JAGODZIŃSKI Ryszard Franciszek - - 192517 strz. 3. bn. ckm. 
JAGODZIŃSKI Tadeusz - - 1911/55 strz. 6. bn. 
JAGONEK Stanisław - - 19201237 strz. 2. bn. 
JAGOSZ Władysław - - 1916/81 plut. 3. bn. KW pol. 14.5.1944 
JAGUCKI Marian - - 1925/3 bomb. l. pal. KW 
JAGUSIAK Józef - - 1906/32 strz. 13. komp. zaop. 
JAGUSZ Helmut - - 1927/36 strz. 18. komp. warszt. 
JAGUSZ Tadeusz - - 1926/33 strz. 5. bn. 
JAGUSZCZAK Stanisław - - 1919126 szer. 2. kompsan. 
JAJE Jan - - 1920/46 strz. 1. bn. KW 
JAJESZNICA Władysław - - 192218 kpr. 1. bn. KW 
JAJEŚNICA Kazimierz - - 1926/16 szer. 3. bn. lączn. 
JAJKO Jan - - 1918/9 st. strz. 2. bn. 
JAKIELEWICZ Jan - - 1909/35 plut. 3. bn. lączn. 
JAKIELSKI Franciszek - - 1911/188 bomb. 3. p. a. plot. 
JAKIELSKI Franciszek - - 1926/141 strz. 7. bn. 
JAKIMCZUK Mikołaj - - 1914/17 strz. 3. bn. KW 
JAKIMCZYK Joachim - - 1911120 st. strz. 4. bn. zm. z r. 13.5.1944 
JAKIMlAK Henryk - - 1915/53 kpr. 12. p. ul. pod. pol. 13.5.1944 
JAKIMISZYN Michał - - 1911/22 bomb. 3. pal. 
JAKIMOWICZ Wincenty - - 1910/124 ul. 12. p. ul. pod. 
JAKIMOWICZ Władysław - - 191216 bomb. I. pal. 
JAKIMOWICZ Władysław - - 192512 szer. 3. bn . lączn. KW 
JAKIMÓW Józef - - 1902112 plut. 6. bn. 
JAKOBSZE Józef - - 1925/170 strz. 8. bn. 
JAKOBSZE Kazimierz - - 1918122 kan. 3. p. a. plot. KW 
JAKOBSZE Michał - - 1921/99 strz. 3. bn. ckm. zm. 18.10.1943 
JAKOWCZYK Józef - - 1914/38 kan. 1. pal. 
JAKOWCZYK Stanisław - - 1912/ .. st. szer. I. komp. san. 
JAKÓB Jerzy - - 1924/17 kan. 2. pal. KW/2I 
JAKÓBEK Zbigniew - - 1921/130 kpr. pchr. 7. p. ul. lub. 
JAKSIK Jan - - 1914126 strz. 7. bn. 
JAK SZYK Norbert - - 19131203 sap. 3. bn. sap. 
JAKUBAS Antoni - - 1913/18 st. strz. 4. bn. 
JAKUBAS Antoni - - 1921/10 strz. 5. bn. 
JAKUBAS Kazimierz - - 1922110 st. sap. 3. bn. sap. 
JAKUBCEWICZ Ignacy - - 1912/19 kpr. 4. bn. KW 
JAKUBCZAK Henryk - patrz FABISZ Henryk - - 
JAKUBCZYK Bolesław - - 1919/153 ppor. 4. bn. KW 
JAKUBCZYK Jan - - 1923129 strz. 4. bn. KW 
JAKUBCZYK Stefan - - 1918/4 plut. p. ul. karp. 
JAKUBEK Bolesław - - 19131245 strz. 7. bn. 
JAKUBEK Wojciech - - 1900/16·bomb. 3. pal. 
JAKUBEK Zbigniew - - 1921/130 ul. 12. p. ul. pod. 
JAKUBIAK Antoni - - 1900/7 st. wachm. p. ul. karp. 
JAKUBIAK Kazimierz - - 1919/58 kpr. pchr. 18. komp. warszt. 
JAKUBIAK Michał - - 1908127 kpr. 2. komp. zaop. 
JAKUBIAK Władysław - - 1919/60 strz. 6. bn. 
JAKUBIAK Zdzisław - - 1925/113 strz. 5. bn. 
JAKUBIANIEC Wilhelm - - 19121161 kpt. d-two dyw. 
JAKUBIEC Henryk - - 1913/ .. ppor. I. bn. 
JAKUBlEC Jan - - 1908/32 st. strz. 4. bn. KW/2I pol. 21.11.1944 
JAKUBIK Eugeniusz Mieczysław - - 1907/7 ogn. 3. p. a. ppanc. 
JAKUBIK Ludwik - - 1915/7 kpr. p. ul. karp. 
JAKUBIK Szczepan - - 1905/16 plut. 6. bn. 
JAKUBIK Zbigniew - - 1923121 kpr. pchr. 6. bn. 
JAKUBISZYN Andrzej - - 1918/40 kan. 3. p. a. plot. 
JAKUBISZYN Stanisław - - 1920/81 plut. 8. bn. KW 
JAKUBOWICZ Abram - - 1920/44 kan. 3. p. a. plot. 
JAKUBOWICZ Chaim - - 1917/39 kan. d-two ad. 
JAKUBOWICZ Jerzy - - 1917/5739 kan. I. pal. 
JAKUBOWICZ Józef - - 1921145 ul. 12. p. ul. pod. pol. 31.8.1944 
JAKUBOWICZ Kazimierz - - 1917/73 ul. 7. p. ul. lub. 
JAKUBOWICZ Zdzisław - - 1926/128 strz. 8. bn. 
JAKUBOWSKI Andrzej Zbigniew - - 1921133 ppor. 3. bn. KW/2I 
JAKUBOWSKI Antoni - - 1908125 st. strz. 13. komp. warszt. 
JAKUBOWSKI Antoni - ps. Kt:DZIA Antoni - - 19111157 strz. 4. bn. 
JAKUBOWSKI Antoni - - 1913/18 st. strz. 4. bn. KW 
JAKUBOWSKI Edward - - 1918/16 kpr. pchr. I. pal. 
JAKUBOWSKI Feliks - ps. KORBUT Feliks - - 19091252 plut. 7. bn. 
JAKUBOWSKI Franciszek Feliks - - 1902/74 plut. pchr. 3. bn. ckm. 
JAKUBOWSKI Henryk - patrz JENDRZEJEWSKI Henryk - - 
JAKUBOWSKI Jakub - - 1923/182 ul. p. ul. karp. pol. 14.4.1945 
JAKUBOWSKI Jan - - 1919/56 kan. 3. p. a. ppanc. 
JAKUBOWSKI Jan Adam - - 1924/310 strz. 3. bn. 
JAKUBOWSKI Józef - - 191112 kpr. 2. pal. KW 
JAKUBOWSKI Kazimierz - - 1903/19 kpr. 2. pal. 
JAKUBOWSKI Kazimierz - - 1918/ .. strz. 9. bn. 
JAKUBOWSKI Kazimierz - - 19191202 sto strz. 4. bn. KW 
JAKUBOWSKI Kazimierz - ps. KWIATKOWSKI Kazimierz - - 19221314 strz. 7. bn. 
JAKUBOWSKI Leon - - 19131240 ppor. 3. bn. 
JAKUBOWSKI Leon - ps. SKRZYCKI Józef - - 1920/172 kpr. 6. bn. KW 
JAKUBOWSKI Michał - - 19121226 strz. d-two dyw. 
JAKUBOWSKI Stanisław - - 190512 ogn. 3. p. a. plot. 
JAKUBOWSKI Stanisław - - 1907125 kan. 3. p. a. plot. KW 
JAKUBOWSKI Stanisław Witold - - 1917123 kpr. pchr. I. bn. zm. 22.1.1943 
JAKUBOWSKI Stanisław - - 1920121 sto strz. 2. komp. warszt. 
JAKUBOWSKI Wacław Józef - - 1910/1 kpr. 2. pal. 
JAKUBOWSKI Wacław - - 1915/3 kpr. I. pal. 
JAKUBOWSKI Władysław - - 1919/78 ul. 7. p. ul. lub. 
JAKUBOWSKI Zbigniew - - 1907/173 ppor. 2. bn. 
JAKUBSKI Jan - patrz MAROSZCZYK Jan - - 
JAKUĆ Henryk - - 1923/6 szer. I. komp. zaop. 
JAKUĆ Józef - - 19231251 sap. 3. bn. sap. 
JALOWIECKI Aleksander - - 1919/71 uł. 12. p. ul. pod. KW 
JALOWSKI Franciszek - - 1913/188 strz. 18. komp. warszt. 
JAMA Władysław Wojciech - - 1919/6 ppor. 2. pal. 
JAMBOR Wojciech - - 1909/150 strz. I. bn. 
JAMIELNIEC Aleksander - - 192011675 strz. I. bn. 
JAMROZIK Emil - - 1915/54 kpr. 12. p. ul. pod. 
JAMROZY Józef - patrz BUCHWALD Alojzy - - 
JAMROŻY Jan - - 1906/33 strz. 3. bn. 
JAMRÓZ Bolesław - - 191213 kpr. I. bn. pol. 4.7.1944 
JAMRÓZ Franciszek - - 1916/18 plut. 6. bn. KW 
JAMRÓZ Jan - - 1912113 kpr. 3. bn. ckm. KW 
JAMRÓZ Michał - - 1905/11 bomb. I. pal. 
JANA Marian - - 1896/51 mjr. 8. bn. 
JANAKIEWICZ Antoni - - 1917/1 kpr. pchr. l. bn. KW 
JANAS Adam - - 192116 kpr. 3. pal. 
JANAS Antoni - - 1914/54 uł. 12. p. ul. pod. 
JANAS Antoni - - 1919/ .. ppor. 3. p. a. ppanc. 
JANAS Henryk - - 1924/148 strz. 3. bn. 
JANAS Ludwik Józef - - 19261255 kan. l. pal. 
JANAS Paweł - - 1926/148 szer. 3. bn. Łączno 
JANASIEWICZ Jerzy - - 19021112 mjr. 3. pal. KW 
JANCEN Jan - ps. KOSTUCHOWSKI Jan - - 19251281 strz. 6. bn. 
JANCEWICZ Albert - - 1913/16 plut. 3. pal. 
JANCEWICZ Michał - - 1891122 płk. d-two dyw. 
JANCEWICZ Nikodem - - 1908/30 st. strz. 2. komp. zaop. 
JANCEWICZ Władysław - - 1913/23 sap. 3. bn. sap. KW 
JANCZAREK Filip - - 1920/26 szer. 2. komp. san. 
JANCZEWSKI Benedykt - - 1897/37 sierż. 9. bn. 
JANCZEWSKI Julian - - 1904/4 por. mgr l. komp. san. 
JANCZYK Ignacy - - 1904/9 szer. 2. komp. san. 
JANCZYŃSKI Feliks - - 1922/30 strz. 5. bn. KW pol. 9.4.1945 
JANCZYSZYN Piotr - - 1915/16 kan. 3. pal. 
JANDA Teodor - - 1924/116 sto strz. 4. bn. KW 
JANDA Władysław - - 1916123 sierż. 2. bn. KW 
JANDALA Lucjan - - 1918/ .. kpr. 4. bn. 
JANDZIŚ Stanisław - - 1913/163 mjr. 3. p. a. ppanc. VM 5 KW 
JANECZEK Stanisław - - 1901117 st. sierż. 3. bn. ckm. 
JANECZKO Bolesław - - 1919/54 ppor. 6. bn. KW 
JANEK Józef - - 1900/37 sto strz. d-two dyw. 
JANEK Władysław - - 1917/43 strz. 5. bn. 
JANIA Kazimierz - - 1911/40 sierż. 2. bn. 
JANIA Zbigniew - - 1924/10 kpr. pchr. 2. komp. san. 
JANIAK Antoni - - 1914/36 sto sap. 3. bn. sap. 
JANIAK Ignacy - - 1899/11 strz. I. bn. 
JANIAK Jan - patrz STUCZYŃSKI Jan - - 
JANIAK Kazimierz - - 1911140 sierż. 8. bn. 
JANIAK Leon - - 1903/4 ogn. 2. pal. KW 
JA NICA Józef - - 19241247 strz. I. komp. warszt. 
JANICKI Andrzej - - 19201240 ppor. 3. bn. łączno 
JANICKI Benedykt - - 1917/193 strz. 3. bryg. 
JANICKI Edward - patrz MIKOCAJCZYK Alfons - - 
JANICKI Erazm - - 1917/32 st. strz. 6. bn. KW 
JANICKI Jan - - 1911/ .. ppor. I. bn. 
JANICKI Jan - - 1919121 st. strz. 5. bn. KW pol. 13.11.1944 
JANICKI Jan - patrz DOBRACKI Bernard - - 
JANICKI Józef - - 19191218 strz. 9. bn. 
JANICKI Karol - - 1925/176 strz. 3. bn. 
JANICKI Kazimierz - - 1919129 sap. 3. bn. sap. 
JANICKI Konstanty - - 1909/50 strz. d-two dyw. 
JANICKI Piotr - - 1898/37 sierż. 2. bn. 
JANICKI Stefan - - 1913/47 plut. I. pal. 
JANICKI Wojciech Witold - - 1904/7 ppor. d-two dyw. 
JANICKI Zbigniew Stanisław - - 191412 ppor. 3. szw. żand. 
JANICKI Zbigniew Marian - - 1918118 kan. I. pal. 
JANICKI Zygmunt - - 1921/53 ul. 7. p. ul. lub. 
JANIEC Michał - - 1912/38 st. szer. 18. komp. zaop. 
JANIEC Piotr - - 1913115 kpr. 3. pal. KW 
JANIEC Zdzisław - - 19231108 ul. 7. p. ul. lub. 
JANIGA Jan - - 1911/15 strz. 5. bn. 
JANIK Alojzy - patrz KRAWCZYK Aleksander - - 
JANIK Bronisław - - 1910/55 kpr. 7. p. ul. lub. 
JANIK Eugeniusz - - 1920/53 strz. 6. bn. KW/2I pol. 3.7.1944 
JANIK Jerzy - - 19091151 strz. d-two dyw. 
JANIK Józef - - 1909123 bomb. 3. pal. KW 
JANIK Józef - - 191311 kpr. 4. bn. 
JANIK Kazimierz - - 1913/11 ogn. 3. pal. 
JANIK Stanisław - - 1907/4 st. ogn. 3. pal. 
JANIK Stanisław - - 1910/7 plut. 2. bn. 
JANIK Teodor - - 1926/83 szer. 3. komp. san. 
JANIK Zbigniew - patrz BRYJAK Lech - - 
JANIKOWSKI Florian - - 1908/7 ogn. 3. p. a. plot. 
JANIKOWSKI Józef Eugeniusz - - 1907/3 plut. 3. pal. 
JANIKOWSKI Józef - - 19251239 strz. 9. bn. 
JANIKOWSKI Mieczysław - - 1917127 plut. pchr. 3. p. a. ppanc. KW 
JANIKOWSKI Wacław - - 1907/16 kpr. d-two dyw. 
JANIO Zdzisław - - 1923/108 ul. 7. p. ul. lub. 
JANION Henryk - - 1921/11 ppor. 2. pal. KW 
JANIÓW Włodzimierz - - 1921/25 kpr. pchr. 4. bn. VM 5 
JANISZEWSKI Bronisław - - 1916/47 st. ul. 12. p. ul. pod. 
JANISZEWSKI Czesław - - 1921/5 strz. 2. komp. warszt. 
JANISZEWSKI Franciszek - - 1911/ 186 st. strz. 2. bn. KW 
JANISZEWSKI Franciszek - - 1911123 kan. 3. pal. 
JANISZEWSKI Jan - - 1921/13 kan. 3. p. a. plot. 
JANISZEWSKI Józef - - 1909/6 kpr. d-two dyw. 
JANISZEWSKI Kazimierz - - 1906/39 ul. 7. p. ul. lub. 
JANISZEWSKI Kazimierz - - 1918/7 plut. 3. pal. KW 
JANISZEWSKI Kazimierz - - 1920/10 ul. p. ul. karp. 
JANISZEWSKI Stanisław - - 1919/151 st. ul. 12. p-:- ul. pod. 
JANISZEWSKI Stefan - ps. KIZEWSKI Leon - - 1908/130 strz. I. bn. 
JANISZEWSKI Wacław - - 1908/18 plut. I. komp. san. 
JANIUK Bazyli - - 1915/38 st. strz. 3. bn. ckm. KW 
JANIUK Emilian - - 1910/32 strz. 3. bn. 
JANK Józef - - 1924/188 strz. 5. bn. 
JANKA Franciszek - - 1900/54 st. sierż. 18. komp. warszt. 
JANKE Bronisław - - 19121177 kpr. 3. bn. lączn. 
JANKIELEWICZ Ryszard - - 1907/9 bomb. 3. p. a. plot. 
JANKIELEWICZ Szymon - - 1912118 kpr. pchr. 2. bn. KW 
JANKIEWICZ Feliks - - 1919/57 sap. 3. bn. sap. 
JANKIEWICZ Jan - - 1919/7 kpr. 2. pal. KW 
JANKIEWICZ Jan - - 1920/43 st. strz. 5. bn. pol. 21.11.1944 
JANKIEWICZ Kazimierz - - 1915/33 kpr. 3. bn. KW pol. 12.5.1944 
JANKIEWICZ Stefan - - 1922143 kan. I. pal. KW 
JANKIEWICZ Stefan - - 19251267 kan. 2. pal. 
JANKO Leon - - 1925/70 st. strz. 5. bn. KW 
JANKOJĆ Grzegorz - - 1913/129 strz. 4. bn. KW 
JANKOWCZYK Józef - - 1914/38 kan. I. pal. 
JANKOWIAK Aleksander - - 1911/125 plut. 12. p. ul. pod. 
JANKOWIAK Michał - - 1903/6 chor. 4. bn. KW 
JANKOWICZ Stefan - - 1915/6 st. wachm. pchr. p. ul. karp. KW 
JANKOWSKI Aleksander - - 19091165 kan. 3. p. a. plot. 
JANKOWSKI Alfons - - 1916/146 strz. 3. bn. ckm. 
JANKOWSKI Antoni - - 1914124 strz. I. bn. 
JANKOWSKI Bogdan - - 1914/:. sierż. 13. komp. zaop. 
JANKOWSKI Bronisław - - 1908/46 kpr. 7. p. ul. lub. 
JANKOWSKI Brunon - - 19251238 strz. 7. bn. 
JANKOWSKI Daniel - - 1922138 strz. 3. bn. 
JANKOWSKI Edmund - - 1925/178 strz. 2. bn. 
JANKOWSKI Edward - - 1907112 ogn. I. pal. 
JANKOWSKI Edward Bronisław - - 1916/16 st. strz. 18. komp. zaop. 
JANKOWSKI Eryk - - 1921/55 ppor. 12. p. ul. pod. VM 5 KW 
JANKOWSKI Eugeniusz - - 19221292 strz. I. komp. warszt. 
JANKOWSKI Henryk - - 1924/134 szer. 3. bn. lączn. 
JANKOWSKI Henryk - patrz SIUCHNIŃSKI Henryk - - 
JANKOWSKI Hipolit - - 1921/24 sap. 3. bn. sap. KW 
JANKOWSKI Jan - - 1904/31 szer. I. komp. zaop. 
JANKOWSKI Jan - - 1914121 kpr. 3. bn. ckm. 
JANKOWSKI Jan - - 1915/64 plut. 3. bn. sap. 
JANKOWSKI Jan - - 1915/159 strz. 4. bn. KW 
JANKOWSKI Józef - - 1909/160 st. szer. 1. komp. san. 
JANKOWSKI Józef - - 1910125 kan. 3. p. a. plot. 
JANKOWSKI Józef - - 1914/94 plut. 12. p. ul. pod.KW 
JANKOWSKI Józef - - 1916/5 plut. 1. bn. KW 121 
JANKOWSKI Józef - - 1917/36 kpr. 1. bn. 
JANKOWSKI Józef - - 1919120 strz. 3. bn. 
JANKOWSKI Józef - - 1920/37 strz. 6. bn. 
JANKOWSKI Józef - patrz ZARZEWSKI Henryk - - 
JANKOWSKI Józef - - 1923/195 szer. 13. komp. zaop. 
JANKOWSKI Józef - - 1925/151 strz. 5. bn. 
JANKOWSKI Julian - - 1915/62 kpr. 3. bn. ckm. 
JANKOWSKI Marian - - 1918121 kan. 2. pal. zm. 21.6.1944 
JANKOWSKI Roman - patrz JANUSIEWICZ Roman - - 
JANKOWSKI Ryszard - patrz PIECHOCKI Stanisław - - 
JANKOWSKI Ryszard - patrz SONNENBERG Otto - - 
JANKOWSKI Stanisław - - 1900/94 por. mgr 2. pal. 
JANKOWSKI Stanisław - - 190217 plut. 3. pal. 
JANKOWSKI Stanisław - - 1903/66 kpr. 7. bn. 
JANKOWSKI Stanisław - - 1908/153 szer. 2. komp. zaop. 
JANKOWSKI Stanisław - - 1916/130 st. szer. d-two dyw. 
JANKOWSKI Stanisław - - 1917/4 kpr. 3. bn. łączn. 
JANKOWSKI Stanisław - - 1923128 st. strz. 2. komp. warszt. 
JANKOWSKI Stanisław - patrz TEDERKE Kazimierz - - 
JANKOWSKI Stefan - - 1920/ .. strz. 5. bn. 
JANKOWSKI Tadeusz - - 1913/31 kpr. 6. bn. pol. 28.8.1944 
JANKOWSKI Wacław - - 1917/3 bomb. 2. pal. 
JANKOWSKI Wiktor - - 190118 plut. 4. bn. 
JANKOWSKI Wiktor - - 1905120 szer. 13. komp. zaop. 
JANKOWSKI Wiktor Ignacy - - 1919/52 kpr. pchr. 3. bn. 
JANKOWSKI Wincenty - - 1915121 st. strz. 4. bn. KW 
JANKOWSKI Władysław - - 1902/10 choro d-two dyw. 
JANKOWSKI Władysław - - 1903/18 plut. 3. bn. ckm. KW 
JANKOWSKI Władysław - - 1904148 strz. 2. bn. pol. 12.5.1944 
JANKOWSKI Władysław - - 1908/17 kpr. 6. bn. 
JANKOWSKI Zbigniew - - 1925/8 bomb. 2. pal. 
JANKOWSKI Zygmunt - - 1925/18 strz. 7. bn. 
JANOCHA Franciszek - - 1907/138 strz. 18. komp. warszt. 
JANOCHA Karol - ps. ACHONAJ Karol - - 19211183 strz. 9. bn. 
JANOSIK Jan - patarz MAŃKOWSKI Jan - - 
JANOSZ Jan - - 19131202 kan. 3. p. a. ppanc. 
JANOSZ Wiktor - - 1926/42 ul. 7. p. ul. lub. 
JANOSZCZYK Antoni - - 1913128 plut. 1. bn. KWI2I 
JANOSZEK Bogumił - - 1925/136 strz. 8. bn. 
JANOTA Edward - - 1913/195 plut. d-two dyw. 
JANOTA Leon - - 1909/85 strz. 9. bn. 
JANOTA Wiktor - - 1925/181 strz. 8. bn. 
JANOTA Wincenty - patrz MAŃKA Wincenty - - 
JANOWICZ Jan - - 1913/39 kan. 3. p. a. plot. 
JANOWICZ Julian - - 1911195 st. strz. 3. bn. 
JANOWICZ Marian - - 1901115 kpr. d-two dyw. 
JANOWICZ Stefan - - 1915126 st. strz. 4. bn. 
JANOWSKI Bolesław - patrz WOLODŹKO Leon - - 
JANOWSKI Bronisław - - 1913/52 plut. pchr. 13. komp. zaop. 
JANOWSKI Czesław - - 1910/8 plut. 2. komp. zaop. 
JANOWSKI Jan - - 1920122 strz. 6. bn. KW 
JANOWSKI Konstanty - - 1920/16 kan. 2. pal. 
JANOWSKI Michał - patrz BASENKO Michał - - 
JANOWSKI Stefan - - 1896/39 st. strz. d-two dyw. 
JANOWSKI Stefan - - 1909/15 ogn. 2. pal. 
JANSOHN Ludwik - - 1910/9 st. strz. 3. bn. ckm. 
JANSON Adam - - 1900/32 plut. 3. p. a. plot. 
JANTA Franciszek - - 1916/188 kan. 2. pal. 
JANTOWSKI Julian - - 1913/185 plut. 7. bn. 
JANTZ Leon - - 1918/164 strz. 4. bn. 
JANUKOWICZ Ksawery - - 1915/50 kpr. 7. p. ul. lub. KW 
JANULEWICZ Stanisław - - 1920123 ppor. 5. bn. 
JANULEWICZ Stefan - - 1921140 bomb. 3. p. a. ppanc. KW zm. z r. 20.4.1945 
JANULEWICZ Wacław - - 1913121 kan. 2. pal. 
JANURA Wincenty - - 1911131 sL szer. 2. komp. san. 
JANUS Roman - - 1910/6 plut. 2. pal. 
JANUSIEWICZ Jakub - - 1911183 kpr. 3.bn.ckm. 
JANUSIEWICZ Roman - ps. JANKOWSKI Roman - - 1924/128 strz. 2. bn. KW 
JANUSZ Mieczysław - - 1917/164 ppor. 5. bn. 
JANUSZ Sergiusz - - 1923/177 strz. 8. bn. 
JANUSZCZAK Franciszek - - 1917126 strz. 4. bn. KW 
JANUSZCZYK Antoni - - 1913128 plut. 1. bn. 
JANUSZEWICZ Antoni Jerzy - - 1921122 ppor. 6. bn. VM 5 KWI2I pol. 22.11.1944 
JANUSZEWICZ Jan - - 1919124 strz. 5. bn. 
JANUSZEWICZ Ludwik - - 1909/11 por. 4. bu. KW 
JANUSZEWSKI Bolesław - - 191617 strz. 4. bn. 
JANUSZEWSKI Henryk - - 1925/130 szer. 3. bn. łączno 
JANUSZEWSKI Kazimierz - - 1916/45 kpr. 12. p. ul. pod. zm. 25.4.1944 
JANUSZEWSKI Marian - - 1912/4 ogn. 2. pal. 
JANUSZEWSKI Paweł - - 1921/37 ppor. 2. pal. VM 5 KW pol. 9.8.1944 
JANUSZEWSKI Stanisław - - 1910/36 kpr. 1. komp. san. 
JANUSZEWSKI Zygmunt - - 1899/17 sierż. 1. bn. 
JANUSZKIEWICZ Czesław - - 1909/40 bomb. 1. pal. 
JANUSZKIEWICZ Grzegorz - - 1922127 sto strz. 6. bn. KW 
JANUSZKIEWICZ Jan - - 1905/41 sierż. park mat. 
JANUSZKIEWICZ Jan - - 1919124 strz. 5. bn. 
JANUSZKIEWICZ Józef - - 1906125 strz. 18. komp. warszt. 
JANUSZKIEWICZ Konstanty - - 1920/19 st. strz. 3. bn. ckm. KW 
JANUSZKIEWICZ Mieczysław - - 1922129 szer. 3. komp. san. 
JANUSZKIEWICZ Witold - - 191217 por. 3. bn. lączn. 
JANUSZKIEWICZ Zdzisław - - 1909/40 bomb. 1. pal. 
JAN Y Paweł - - 1924/110 st. ul. 7. p. ul. lub. 
JANYGA Augustyn - - 1919/217 sto strz. 8. bn. 
JAŃSKI Jan - - 1920/48 strz. 3. bn. ckm. 
JARASZCZYK Alfred - - 1926/44 ul. 7. p. ul. lub. 
JARCZAK Jan - - 1913/62 strz. 6. bn. 
JARCZEWSKI Teodor - ps. J~CZEŃSKI Teodor - - 1911/147 st. szer. 3. bn. lączn. 
JARCZOK Henryk - - 1926/116 strz. 8. bn. 
JARCZYK Albin - - 1909/9 st. szer. 1. komp. zaop. 
JARCZYK Józef - patrz SIODMOK Józef - - 
JARCZYŃSKI Edmund - - 1945/145 strz. 7. bn. 
JARECKI Marian - - 1897/102 kpt. 18. komp. zaop. KW 
JARECKI Witold - - 192216 ppor. 3. pal. 
JAREK Franciszek - - 1907/8 kan. 2. pal. 
JAREK Jan - - 1916124 plut. I. komp. zaop. KW zm. 11.11.1945 
JAREK Jan - - 1922/174 strz. 6. bn. 
JAREK Kazimierz - - 1925/62 ul. 7. p. ul. lub. 
JAREK Leopold - - 19201235 kan. 1. pal. 
JAREK Stefan - - 19191292 sto szer. 3. bn. lączn. 
JAREMA Michał - - 1906/119 strz. 8. bn. 
JAREMCZUK Teofil - - 1913/44 kan. 1. pal. 
JAREMEK Zygmunt - - 1926125 strz. 4. bn. 
JAREMKO Jan - - 1906124 st. strz. 2. komp. warszt. 
JAREMKO Włodzimierz - - 19261230 strz. 7. bn. 
JAREMSKI Kazimierz - - ... ./.. mjr 2. pal. 
JARKIEWICZ Zbigniew - - 19211265 ppor. 6. bn. 
JARKULISZ Jan - - 1925/112 kan. 2. pal. 
JARMARKIER Michał - - 1918/50 ppor. 2. pal. KW 
JARMAKOWICZ Jan - - 1923/17 kan. 2. pal. 
JARMAKOWICZ Michał - - 1915/18 ppor. 5. bn. KW 
JARMAKOWICZ Michał - - 1918128 bomb. 3. pal. VM 5 KW 
JARMAKOWSKI Tadeusz - - 1917/10 bomb. 3 pal. 
JARMIŃSKI Stanisław - - 1920/17 ppor. 3. pal. KW 
JARMOLIK Teodor - - 1912/12 kan. 2. pal. pol. 17.5.1944 
JARMOLIŃSKI Konstanty - - 1923/181 strz. 4. bn. 
JARMOŁA Jan - - 19211227 strz. 4. bn. 
JARMOŁOWICZ Bolesław - - 1905/14 kpr. 5. bn. 
JARMOŁOWICZ Michał - - 1902133 kpr. 3. bn. ckm. 
JARMOSZ Teodor - - 1923126 st.sap. 3. bn. sap. KW 
JARMOSZEWICZ Michał - - 1925/5 strz. 1. bn. 
JARMOSZKA Jan - - 1919/34 plut. 4. bn. KW 
JARMOTA Jan - - 19211227 strz. 5. bn. 
JARMUŁA Michał - - 1928/11 strz. 1. bn. 
JARMUSZEWSKI Bernard - - 19201232 kpr. 9. bn.KW 
JARNUTOWSKI Stanisław - - 1919/33 st.strz. 6. bn.VM 5 pol. 17.5.1944 
JAROCHA Paweł - - 190912 bomb. 1. pal. 
JAROCKI Aleksy - - 1917/42 plut. 3. bn. ckm. KW zm. z r. 10.8.1944 
JAROCKI Dymitr - - 19191229 strz. 3. bn. 
JAROCKI Ludwik - - 1915/61 sierż. 3. bn. 
JAROCKI Paweł - patrz CHRÓŚCIŃSKI Jan - - 
JAROCKI Stanisław - - 1899/62 sto ogn. 1. pal. 
JAROCKI Wincenty - - 1910/16 st. strz. 4. bn. KW pol. 17.5.1944 
JAROCKI Władysław - - 1905/12 kan. 1. pal. 
JAROLEWSKI Henryk - - 1923/11 kpr. pchr. 2. bn. 
JAROMIN Jan - - 1926/64 strz. 3. bn. 
JAROMIRSKI Kazimierz - - 19121127 strz. 2. bn. 
JAROŃ Józef - - 1919/51 strz. 5. bn. 
JAROŃSKI Czesław - - 1920/49 ppor. 8. bn. KW 
JAROSIK Antoni - - 1906/144 strz. 4. bn. 
JAROSIŃSKI Stanisław - - 1924125 st. ul. 12. p. ul pod. 
JAROSŁA WSKI Aleksander - - 1903/5 plut. 3. szw. żand. 
JAROSŁAWSKI Zdzisław - - 1924/323 strz. 1. komp. warszt. 
JAROSZ Augustyn - - 1923/31 strz. 6. bn. 
JAROSZ Bronisław - - 1911128 por. 8. bn. 
JAROSZ Bronisław - - 1914/13 bomb. 3. pal. 
JAROSZ Czesław - - 1923/30 strz. 5. bn KW 
JAROSZ Eugeniusz - - 1920/14 plut. 3. p. a. plot. KW 
JAROSZ Jan - - 19131217 st. strz. park mat. 
JAROSZ Jan - - 19151221 kpr. d-two dyw. 
JAROSZ Józef Marian - - 1909/16 bomb. 3. p. a. plot. 
JAROSZ Józef - - 1913/4 kpr. 3. bn. sap. 
JAROSZ Karol - - 19121200 kpr. 2. komp. warszt. 
JAROSZ Konstanty - - 1905/18 st. ul. 7. p. ul. lub. 
JAROSZ Leopold - - 1916/118 kpr. 1. bn. KW 
JAROSZ Marian - - 1920/5 wachm. p. ul. karp. 
JAROSZ Mieczysław - - 1910/81 sto strz. 3. bn. KW 
JAROSZ Piotr - - 1911/11 plut. 2. pal. KW 
JAROSZ Stanisław - - 1915/4 plut. 3. p. a. ppanc. KW 
JAROSZ Stanisław - - 1922120 st. strz. 2. bn. KW 
JAROSZ Władysław - - 1907/30 sap. 3. bn. sap. 
JAROSZ Władysław - - 1913/46 sto strz. 5. bo. KW 
JAROSZ Władysław - - 1913/60 ul. 12. p. ul. pod. 
JAROSZ Władysław - - 1917125 sto sap. 3. bo. sap. KW 
JAROSZ Włodzimierz - - 1913/50 plut. pchr. 3. bo. ckm. 
 
 
JAROSZCZAK Stanisław - - 1902/3 chor. 2. bo.nr ewid: 1902-3/III
 
 
urodził się  22 września 1902 roku w Samborze . Brał  udział jako ochotnik w walkach o niepodległość Polski na Kresach Wschodnich w latach 1919 -1920 . W 1923 roku rozpoczął zawodową służbę w Wojsku Polskim . Po wybuchu II wojny światowej brał między innymi udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Po przekroczeniu wraz ze swoim oddziałem  granicy polsko-węgierskiej został internowany w Nagykanizsa na Węgrzech ,skąd uciekł wraz z kolegami, przekraczając granicę węgiersko-jugosławiańską  i przez Zagrzeb, Belgrad, Saloniki i Ateny  trafił na pokład polskiego statku 'Warszawa' , którym dotarł do Bejrutu.  Stamtąd przedostał sie do Homs w Syrii , gdzie formowała sie Brygada Strzelców Karpackich.  Po przejściu Brygady pod dowództwo brytyjskie przebył wraz z nią w 2 batalionie strzelców szlak bojowy: Palestyna, Egipt, Libia - Tobruk, Ghazala. Po rozwinięciu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w 3 Dywizję Strzelców Karpackich brał wraz z nią udział w kampanii włoskiej , uczestnicząc w   2 Batalionie Strzelców Karpackich 3DSK w walkach między innymi pod Monte Cassino , Anconą i Bolonią. Wojnę zakończył w stopniu chorążego, zaś do Polski wrócił w 1947 roku.  Zmarł 24 grudnia 1979 roku w Przemyślu i został pochowany na miejscowym Cmentarzu Głównym.
(inf. Piotr Jaroszczak )
 
 
JAROSZEK Alfred - - 1920/176 strz. 4. bn. 
JAROSZEK Emil - - 1908/160 strz. 2. bn. 
JAROSZEK Nikodem - - 19141241 kpt. d-two l. Bryg KW 
JAROSZEWICZ Aleksander - - 1918/15 bomb. 3. p. a. plot. 
JAROSZEWICZ Anatoliusz - - 1910120 sto wachm. 3. szw. żaod. KW 
JAROSZEWICZ Czesław - - 1911127 sierż. 1. komp. zaop. 
JAROSZEWICZ Józef - - 1912/57 sto uł. 12. p. ul. pod. 
JAROSZEWICZ Wincenty - - 1906121 kan. 3. p. a. plot. 
JAROSZKIEWICZ Józef - - 1918/49 bomb. 3. p. a. ppanc. 
JAROSZKO Bolesław - - 1919125 strz. 4. bn. 
JAROSZUK Sergiusz - - 1918/39 kpr. 3. bn. KW /21 
JAROWICZ Kazimierz - - 1907/88 sap. 3. bn. sap. 
JAROWIECKI Czesław - - 1916/93 strz. 5. bo. 
JAROWIECKI Jan - - 1922114 sto strz. 5. bn. KW 
JARSKI Adam - - 1922120 plut. 3. bo. KW poI.12.5.1944 
JARUSZEWSKI Antoni - - 1923/1 strz. 4. bo. 
JARUSZOWIEC Józef - - 1923/127 sto strz. I. bn. 
JARUTA Jan - - 1913/40 sto strz. 2. bo. 
JARY Alojzy - - 19241284 kpr. 8. bn. 
JARYCH Mieczysław - - 1922/ .. strz. 9. bn. 
JARYCZEWSKI Witold - - 1922116 bomb. 3. pal. KW 
JARZĄB Henryk - - 1924/142 sto strz. 2. bo. 
JARZĄBEK Antoni - - 1905121 plut. 3. bryg. 
JARZĄBEK Eugeniusz - - 1910/10 bomb. 2. pal. 
JARZĄBEK Franciszek - - 1923/155 sto strz. 7. bo. 
JARZĄBEK Józef - patrz PODKOWA Jan - - 
JARZĄBEK Paweł - - 19221204 szer. 3. komp. san. 
JARZĄBEK Stanisław - - 1913/6 strz. 2. bn. poI.30.6.1944 
JARZĄBKOWSKI Klemens - - 19211114 sto ul. 7. p. ul. lub. 
JARZEMBOWSKI Bolesław - - 1909/177 sto strz. 7. bo. 
JARZEMBSKI Feliks - - 19241256 sto strz. 5. bo. 
JARZEMSKI Kazimierz - - 1926/107 strz. 9. bo. 
JARZĘBIŃSKI Eugeniusz - - 1926129 sto szer. 13. komp. zaop. 
JARZĘBOWICZ Edward - - 1923/48 kpr. 12. p. uł. pod. 
JARZĘBSKI Józef - - 19101222 strz. d-two dyw. 
JARZMICKI Antoni - - 191111 sto strz. I. komp. warszt. 
JARZMICKI Stanisław - - 19111235 strz. 7. bn. 
JARZMIK Mieczysław - - 1911143 kpr. 12. p. ul. pod. 
JARZYNA Andrzej - - 1902131 strz. 3. bn. ckm. KW 
JASIAK Stanisław - - 1914/53 uł. 12. p. ul. pod. 
JASIELEWICZ Wiktor - - 1917/69 strz. I. bn. 
JASIENIECKI Edmund - - 1922/56 plut. pchr. 12. p. uł. pod. 
JASIEWICZ Mieczysław - - 1919/ ... sap. 3. bn. sap. 
JASIK Józef - - 1920/45 sto szer. I. komp. san. 
JASIK Stanisław - - 1921116 kan. I. pal. 
JASIK Władysław - - 1908128 plut. 3. bn. ckm. 
JASINOWSKI Marian - - 1920/147 ppor. 8. bn. 
JASIŃSKI Antoni - - 1909/31 strz. I. komp. Warszt 
JASIŃSKI Bazyli - - 1912/9 sto strz. 4. bn. 
JASIŃSKI Bernard - - 1906/163 plut. 8. bn. 
JASIŃSKI Eugeniusz - - 1917/12 ppor. 8. bn. KW 
JASIŃSKI Jan - - 1909/97 strz. 6. bn. 
JASIŃSKI Jan - - 1920/113 kpr. pchr. 2. pal. 
JASIŃSKI Jan - - 1923124 kan. 3. p. a. plot. 
JASIŃSKI Jerzy - - 1899/112 kpt. aud. d-two dyw. 
JASIŃSKI Józef - patrz JASZIK Gerhard - - 
JASIŃSKI Józef - - 1920/194 strz. park mat. 
JASIŃSKI Kazimierz - - 1923/8 kpr. pchr. 3. pal. KW 
JASIŃSKI Kazimierz - - 1926/129 strz. 9. bo. 
JASIŃSKI Leon - patrz PATYNA Leon - - 
JASIŃSKI Ludwik - - 1913/193 strz.8.bn. 
JASIŃSKI Marian Karol - - 1898/85 ppłk. 6. bn. VM 5 KW 
JASIŃSKI Marian - - 1901183 por. I. komp. zaop. 
JASIŃSKI Michał - - 1904/11 kan. 3. p. a. plot. 
JASIŃSKI Mirosław Seweryn - - 1913/163 kpt. 3. p. a. plot. 
JASIŃSKI Stanisław - - 1924/15 kpr. pchr. 3. pal. 
JASIŃSKI Teodor - - 1907/ .. strz. 3. bn. 
JASIŃSKI Wacław - - 1908/31 sap. 3. bn. sap. 
JASIŃSKI Władysław - - 1923/3 sap. 3. bn. sap. KW 
JASIŃSKI Włodzimierz - - 1929/1 strz. 3. bryg. 
JASIONOWSKI Jan - - 1915/72 plut. 3. p. a. plot. 
JASIONOWSKI Marian - - 1920/147 ppor. 8. bn. 
JASIÓWKA Jan - - 1914123 strz. 2. bn. KW 
JASIÓWKA Piotr - - 1906/9 strz. 5. bn. KW 
JASIUKIEWICZ Stanisław - - 1904/41 strz. 4. bn. 
JASIUKIEWICZ Wacław - - 1913/119 strz. 5. bn. KW 
JASIULEWICZ Aleksander - - 1923/22 strz. 6. bn. 
JASIULEWICZ Stanisław - - 1915/36 ppor. 7. p. ul. lub. KW 
JASKIEWICZ Antoni - - 1905/ .. ppor. 4. bo. 
JASKORZYŃSKI Zdzisław - - 1921118 ppor. 3. bn. łączn. KW 
JASKOWSKI Franciszek - - ... ./ .. plut. 3. bn. łączn. 
JASKOWSKI Jerzy - - 1920/47 kpr. pchr. 3. szw. żand. KW 
JASKÓLSKI Marian - patrz SIWY Marcin - - 
JASKÓLSKI Stanisław - - 1916/1 bomb. l. pal. 
JASKÓLSKI Zdzisław - - 19251218 strz. d-two l. bryg. 
JASKÓLA Stanisław - - 1908/39 szer. 13. komp. zaop. 
JASKÓLOWSKI Jan - - 1918126 sap. 3. bn. sap. 
JASKÓLOWSKI Marian - - 19211270 strz. 2. komp. warszt. 
JASKULSKI Bolesław - - 1910/33 plut. pchr. 13. komp. zaop. 
JASKULSKI Jakub - - 1916/132 strz. 6. bn. 
JASKULSKI Łukasz - - 1908/13 plut. d-two dyw. 
JASMAN Stefan Stanisław - - 1922/146 ppor. 3. p. a. plot. 
JASNOCH Alfons - - 19201226 strz. 3. bn. 
JASNOCH Jan - - 1926/106 strz. 7. bn. 
JASTRZĄB Piotr - - 1902135 st. strz. 13. komp. warszt. 
JASTRZĄB Tadeusz - - 1910/46 kpr. 3. bn. ckm. 
JASTRZĘBSKI Jan - - 1912/32 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
JASTRZĘBSKI Jan - - 1920/41 kpr. pchr. 3. p. a. ppanc. KW 
JASTRZĘBSKI Jerzy - - 18951100 pIk. dypl. d-two 3. bryg. VM 4 5 KW 121 zm. z r. 4.4.1944 
JASTRZĘBSKI Józef - - 19101222 strz. d-two dyw. 
JASTRZĘBSKI Kazimierz - - 191115 plut. 3. bn. KWI2I 
JASTRZĘBSKI Kazimierz - - 1913/8 kpr. pchr. 5. bn. 
JASTRZĘBSKI Wacław - - 1912130 plut. 3. bn. sap. 
JASZCZEK Mikołaj - - 1927/59 strz. 4. bn. 
JASZCZUK Franciszek - - 1908126 ppor. d-two dyw. 
JASZCZUN Antoni - - 1920120 kpr. 5. bn. KW 121 
JASZCZYK Piotr - - 1927/58 strz. 4. bn. 
JASZCZYŃSKI Franciszek - - 191812 plut. 1. komp. warszt. 
JASZCZYSZYN Michał - - 1913/12 wachm. 3. szw. żand. VM 5 
JASZEWSKI Alfons - - 19141158 plut. 7. p. ul. lub. 
JASZEWSKI Kazimierz - - 19251240 strz. 5. bn. 
JASZIK Gerhard - ps. JASIŃSKI Józef - - 1920/179 strz. 7. bn. 
JASZKIEWICZ Antoni - - 1904/14 kpr. p. ul. karp. 
JASZTAL Henryk - - 1924/80 szer. 1. komp. san. 
JAŚKIEWICZ Antoni - - 1905/11 ppor. d-two dyw. 
JAŚKIEWICZ Czesław - - 1914/18 st. strz. 2. bn. KWI2I 
JAŚKIEWICZ Mieczysław - - 1919/388 kpr. pchr. 1. pal. 
JAŚKIEWICZ Roman - - 1924/111 strz. 2. bn. 
JAŚKIEWICZ Zygmunt - - 1910/5 plut. l. komp. san. KW 
JAŚKO Wilhelm - patrz WILK Emil - - 
JAŚKOWSKI Franciszek - - 1914/8 plut. 3. bn. lączn. KW 
JAŚNIKOWSKI Dymitr - - 1927/60 strz. 5. bn. 
JATA Leon - - 1910/143 strz. 7. bn. 
JATELNICKI Świętosław - - 1902199 kpt. 2. pal. 
JAWDYK Stanisław - - 1903120 plut. d-two ozt. 
JAWOR Stanisław - - 1915/188 strz. 3. bn. ckm. 
JAWOREK Stanisław - ps. JAWORSKI Stanisław - - 1925/171 strz. 9. bn. 
JAWOROWSKI Edward - - 1921127 sap. 3. bn. sap. 
JAWORSKI Aleksander Stefan - - 1910121 plut. 3. bn. sap. 
JAWORSKI Andrzej - - 19251139 strz. 9. bn. 
JAWORSKI Bolesław - - 1914/19 kpr. 1. komp. zaop. 
JAWORSKI Brunon - - 19231249 sap. 3. bn. sap. 
JAWORSKI Czesław - patrz KACZMAREK Czesław - - 
JAWORSKI Edmund - - 1926/127 strz. 8. bn. 
JAWORSKI Edward - - 1911121 kpr. 3. pal. 
JAWORSKI Edward - - 19211 .. kpr. l. bn. 
JAWORSKI Edward - - 1921/ .. szer. 1. komp. zaop. 
JAWORSKI Fajwel - - 1909/147 por. lek. dr 3. komp. san. KW 
JAWORSKI Feliks - - 1904/18 sierż. 3. p. a. ppanc. 
JAWORSKI Franciszek - - 1918/142 bomb. 3. p. a. ppanc. 
JAWORSKI Ginter - - 19191212 szer. 3. bn. lączn. KW 
JAWORSKI Henryk - patrz DEMBIŃSKI Henryk - - 
JAWORSKI Henryk - - 1924/6 st. strz. l. bn. KW 
JAWORSKI Jan - - 1904/15 kpr. 18. komp. zaop. 
JAWORSKI Jan - - 19071126 plut. 2. bn. KW 
JAWORSKI Jan - - 1915/171 ppor. 1. bn. 
JAWORSKI Jan - - 1916/187 strz. 1. bn. 
JAWORSKI Jan - - 1917/16 st. strz. 4. bn. KW zm. z r. 19.5.1944 
JAWORSKI Jan - - 19181138 st. strz. 3. bn. ckm. 
JAWORSKI Jerzy - - 19221162 st.strz. 2. komp. warszt. 
JAWORSKI Józef - - 1902/111 kpt. d-two dyw. KW 
JAWORSKI Józef - - 1917/80 strz. l. bn. 
JAWORSKI Józef - - 1926/43 ul. 7. p. ul. lub. 
JAWORSKI Kazimierz - - 1898173 kpr. 3. komp. san. 
JAWORSKI Kazimierz - - 1916/41 kpr. 7. p. ul. lub. 
JAWORSKI Kazimierz - ps. BUCZKOWSKI Kazimierz - - 1917/167 kan. 2. pal. 
JAWORSKI Kazimierz - - 1920112 bomb. 3. p. a. plot. 
JAWORSKI Mieczysław - - 1925/72 strz. 5. bn. KW 
JAWORSKI Paweł - - 1926/84 szer. 18. komp. zaop. 
JAWORSKI Roman - - 1918/32 kpr. 4. bn. KW 121 
JAWORSKI Stanisław - - 19101114 strz. 6. bn. 
JAWORSKI Stanisław - patrz JA WOREK Stanisław - - 
JAWORSKI Stanisław Stefan - - 1919/3 kpr. 7. bn. 
JAWORSKI Stefan Kazimierz - - 1912/ .. ppor. p. ul. karp. 
JAWORSKI Stefan - - 1915/10 kpr. 3. p. a. plot. KW 
JAWORSKI Tadeusz - - 190812 plut. d-two dyw. 
JAWORSKI Tadeusz - patrz KOWALSKI Eugeniusz - - 
JAWORSKI Wincenty Paweł - - 1904126 sierż. 5. bn. 
JAWORSKI Władysław - - 1916/10 bomb. pchr. 3. p. a. ppanc. 
JAWORSKI Włodzimierz - patrz JUSEPOWICZ Włodzimierz - - 
JAWORSKI Włodzimierz - - 1915/12 st. strz. 3. bn. 
JAWORSKI Zbigniew - - 1916/19 kpt. 3. bn. ckm. KW 
JAWORSKI Zbigniew - - 1921/35 plut. pchr. 2. pal. 
JAWORSKI Zbigniew - - 1923/5 plut. pchr. 1. pal. 
JAXA-D.Ę:BICKI Jan - - 1913/113 por. d-two dyw. KWI2I 
JAZOWNIK Jan - - 1914/10 plut. 2. pal. KW 
JAZUREK Feliks - - 1910/34 kpr. 2. bn. 
JAŹWIŃSKI Czesław - - 1915124 st. strz. 2. bn. pol. 1.7.1944 
JAŹWIŃSKI Henryk - - 1908/127 por. 3. p. a. ppanc. 
JAŹDŹEWSKI Bronisław - patrz WITTING Bronisław - - 
JAŹWIŃSKI Kazimierz - - 1902132 ppor. 2. pal. 
JAŹDŹEWSKI Jan - - 19121187 szer. 2. komp. san. 
JAŹYK Zbigniew - - 1919/77 por. 12. p. ul. pod. KW 
JĄCZEŃSKI Teodor - patrz JARCZEWSKI Teodor - - 
JĄKALA Mieczysław - - 1919/81 kpr. pchr. 2. komp. san. 
JEBUT Stefan - - 1914/82 kpr. 3. bn. pol. 7.4.1944 
JECZ Stanisław - - 1904122 strz. d-two dyw. 
JEDLICZKA Lesław - - 192214 kpr. pchr. p. ul. karp. KW 
JEDLIŃSKI Edward - - 1918129 bomb. 3. pal. 
JEDNORAL Władysław - - 1916/12 kpr. 4. bn. KW 
JEDOWSKI Roman - - 1923/174 strz. 8. bn. 
JEDRNALIK Franciszek - - 1901/25 st. sierż. 3. bryg. 
JEDYNOWICZ Ludwik - - 1914/16 kan. 3. pal. KW 
JEFIMOWICZ Władysław - - 1904/17 bomb. 1. pal. 
JEFIMOWICZ Władysław - - 1922137 kpr. pchr. 4. bn. 
JEGLORZ Karol - - 1915/166 st. szer. 3. bn. lączn. KW 
JEKA Czesław - - 1926/133 strz. 4. bn. 
JEKA Jan - - 1925/82 strz. 6. bn. 
JEKEL Adolf - - 1922/41 kpr. pehr. 1. bn. VM 5 KW 
JELENOWICZ Elkane - - 1910/13 ppor. lek. dr 1. bn. KW 
JELEŃ Jan - - 1916/135 kan. 3. p. a. plot. 
JELEŃ Józef - - 19151172 bomb. 2. pal. 
JELEŃ Kazimierz - - 1923/10 strz. 3. bn. ckm. 
JELEŃ Stefan - patrz HYRSCH Stefan - - 
JELEŃSKI Edmund - - 1916/193 strz. 6. bn. 
JELEŃSKI Ignacy - - 1911/35 st. strz. 2. bn. KW 
JELIŃSKI Bolesław - - 19261274 strz. 3. bn. 
JELIŃSKI Ignacy - patarz SCHWICHTENBERG Ignacy - - 
JELIŃSKI Jan - - 1911/82 st. strz. 3. bn. 
JELITKO Antoni - - 1923/144 strz. 9. bn. 
JELONEK Piotr - - 1910112 plut. 3. p. a. plot. KW 
JELOWICKI Witold - - 1904125 plut. d-two dyw. 
JEMCZYK Andrzej - - 1919/59 bomb. 3. p. a. ppanc. 
JEMGO Dominik - patarz LUCZKIEWICZ Dominik - - 
JEMIELITY Bolesław - - 1919/16 bomb. 3. pal. 
JEMIELITY Bolesław - - 1920/32 sap. 3. bn. sap. KW 
JENDRASIK Jan - - 1913/38 sierż. 3. bn. sap. 
JENDRASIK Jan - - 1899/57 st. strz. d-two dyw. 
JENDRYS Jan - - 19121233 strz. 1. bn. 
JENDRYSZCZYK Jerzy - - 1919/208 strz. 6. bn. 
JENDRYSZCZYK Stanisław - - 1918/4 st. ul. p. ul. karp. 
JENDRZEJCZYK Franciszek - - 1906/145 strz. 5. bn. 
JENDRZEJCZYK Paweł - - 1913/182 st. strz. 1. komp. warszt. 
JENDRZEJEWSKI Henryk - - 19231286 strz. 3. bn. 
JENDRZEJEWSKI Henryk - ps. JAKUBOWSKI Henryk - - 1926/65 kan. 1. pal. 
JEREMIEJCZYK Jan - - 19201164 strz. 6. bn. 
JERGA Gerhard - - 1925174 strz. 3. bn. ckm. 
JERKA Henryk - - 19201 .. kan. 3. p. a. plot. 
JERMAK Jan - - 1902116 kpr. 4. bn. zm. z r. 18.5.1944 
JERMAK Marian - - 1922132 sap. 3. bn. sap. 
JERMAK Zygmunt - - 1915/19 plut. 3. bn. sap. VM 5 KW 
JERMAKOWICZ Jan - - 1923/17 bomb. 2. pal. KWI2I 
JERMALONEK Julian - - 1907127 strz. 2. bn. 
JEROMINEK Franciszek - - 19111237 strz. 5. bn. 
JERZAK Czesław - - 19261234 ul. 7. p. ul. lub. 
JESIONEK Józef - - 1921/155 strz. 1. bn. 
JESIONKA Feliks - - 190215 strz. 1. bn. 
JESIONOWSKI Marian - - 19201 .. ppor. 8. bn. 
JESIOTR Aleksander - - 1914/81 st. strz. d-two dyw. zm. 23.8.1944 
JESIUKIEWICZ Stanisław - - 1904/41 strz. 4. bn. 
JESKE Bronisław - - 19261198 szer. 2. komp. zaop. 
JESKE Edward - ps. PRZYBYLSKI Edmund - - 19221311 strz. 2. bn. 
JESKE Robert - - 19091188 strz. 4. bn. VM 5 
JETKOWSKI Władysław - - 1924/143 st. strz. 2. bn. KW 
JETTKA Kazimierz - ps. DUBANOWSKI Kazimierz - - 19181135 st. strz. 1. bn. 
JEUTNER Jan - - 1924/321 szer. 3. bn. lączn. 
JEWCZUK Aleksy - - 1907126 sierż. 7. bn. KW 121 
JEWIARZ Stanisław - - 190212 st. sierż. 1. bn. VM 5 KWI2I 
JEZIERSKI Antoni - - .... I .. ppor. 1. bn. 
JEZIERSKI Jan - - 1904124 szer. 2. komp. san. 
JEZIERSKI Józef - - 1910/82 plut. 3. bn. ckm. KW 
JEZIERSKI Kazimierz - - 19221195 strz. 6. bn. 
JEZIERSKI Konstanty - - 1916127 sap. 3. bn. sap. KW 
JEZIERSKI Maksymilian - - 191212 ppor. 4. bn. VM 5 KWI2I 
JEZIERSKI Roman - - 1924/4 kpr. 2. bn. KW 
JEZIORAŃSKI Jerzy - - 1909/12 ppor. 13. komp. zaop. 
JEZIOREK Aleksander - - 1915/52 slo ul. 7. p. ul. lub. 
JEZIOREK Aleksander - - 1925/53 slo ul. 12. p. ul. pod. 
JEZIOREK Jan - - 19141203 strz. 2. komp. warszt. 
JEZIOREK Mieczysław - - 19221240 sap. 3. bn. sap. 
JEZIORNY Mieczysław - - 1924/168 strz. 8. bn. 
JEZIOROWSKI Edward - ps. LASKOWSKI Edward - - 1910/162 plulo 8. bn. 
JEZIOROWSKI Zbigniew - - Tadeusz - ps. KOTOWSKI Marcin 19121143 sierż. 9. bn. 
JEZIORSKI Antoni - - 1914/14 ppor. I. bn. KW /3/ 
JEZIORSKI Jan - patrz SPAŁEK Karol - - 
JEZIORSKI Kazimierz - - 1918/6 ppor. I. bn. KW 
JEZIORSKI Wacław - - 19191200 strz. 2. bn. 
JEZIORSKI Zbigniew - - 19261232 strz. 4. bn. 
JEZNACH Józef - - 191117 ogn. d-twa dyw. 
JEZUSEK Zygmunt - - 1913/164 por. 3. p. a. plolo 
JEŻ Henryk - - 1923/112 ul. 7. p. ul. lub. 
JEŻEK Roman Piotr - - 1914/190 kplo 2. pal. KW/3/ 
JEŻEK Stanisław - - 1915/151 kpt. 3. p. a. plolo 
JEŻEWSKI Florian - - 19141216 strz. 7. bn. 
JEŻEWSKI Jerzy Władysław - - 1910/161 por. mgr 3. p. a. plOlo 
JEŻEWSKI Wacław - - 190712 wachm. 3. szw. żand. 
JEŻOWSKI Jan - - 1915/11 plulo 2. bn. KW 
JĘCZALIK Kazimierz - - 1908/3 plulo I. komp. warszt. KW 
JĘDRAK Jan - - 1915/43 plut. 3. bn. ckm. KW pol. 17.5.1944 
JĘDRAL Tadeusz - - 1912/82 por. I. bn. KW pol. 25.2.1944 
JĘDRAS Jan - - 1922145 kan. I. pal. 
JĘDRASIK Bronisław - - 1912124 strz. 6. bn. 
JĘDRASZEWSKI Franciszek - - 1916/136 ppor. 9. bn. 
JĘDRCZAK Leon Ryszard - - 190012 sto sierż. 7. bn. KW 
JĘDROWIAK Wilhelm - - 19141248 slo strz. d-twa dyw. 
JĘDRUSIŃSKI Alfred - - 1901/6 kpr. 3. p. a. ppanc. 
JĘDRYSIK Józef - - 1910/197 strz. 9. bn. 
JĘDRYSIK Zygmunt - - 1914/35 slo strz. 3. bn.KW 
JĘDRZEJAK Jan - - 1907/154 strz. 7. bn. 
JĘDRZEJAK Jan - ps. JĘ:DRZEJCZAK Florian - - 1926/89 strz. 7. bn. 
JĘDRZEJCZAK Florian - patrz JĘ:DRZEJAK Jan - - 
JĘDRZEJCZAK Jan - - 1907/108 kan. 3. p. a. ppanc. 
JĘDRZEJCZAK Leonard - - 1921/ .. kan: 2. pal. 
JĘDRZEJCZAK Leonard - - 19221282 szer. 3. bn. lączn. 
JĘDRZEJCZAK Stefan - - 1909/4 sierż. 3. bn.lączn. 
JĘDRZEJCZAK Stefan - - 1922/36 strz. d-twa dyw. 
JĘDRZEJCZUK Bronisław - - 1916/9 por. 3. bn. lączn. 
JĘDRZEJCZYK Czesław - - 1921/15 ppor. 3. bn. KW 
JĘDRZEJCZYK Maksymilian - - 1910/30 kpr. 3. bn. sap. 
JĘDRZEJCZYK Tadeusz - - 1919/9 kpr. I. pal. KW 
JĘDRZEJEC Stanisław - - 1904/35 plut. 12. p. ul. pod. 
JĘDRZEJEC Stefan - - 1916/4 bomb. I. pal. KW 
JĘDRZEJEWSKI Andrzej - - 1923/49 slo ul. 7. p. ul. lub. 
JĘDRZEJEWSKI Andrzej - - 1929/49 kpr. 6. p. ul. lub. 
JĘDRZEJEWSKI Antoni - - 19131252 kan. I. pal. 
JĘDRZEJEWSKI Bohdan - - 1925/92 strz. 1. bn. 
JĘDRZEJEWSKI Bronisław - - 1914/247 strz. 8. bn. 
JĘDRZEJEWSKI Edmund - - 1920/153 strz. 4. bn. 
JĘDRZEJEWSKI Feliks - - 1917/20 strz. 4. bn. KW 
JĘDRZEJEWSKI Feliks - - 1918/33 strz. 2. bryg. KW 
JĘDRZEJEWSKI Jan - ps. BIEŃKOWSKI Jan - - 1911/198 kpr. 9. bn. 
JĘDRZEJEWSKI Jerzy - - 1925/120 kan. 3. p. a. plolo 
JĘDRZEJEWSKI Piotr - - 19131248 sap. 3. bn. sap. 
JĘDRZEJEWSKI Romuald - - 1915/1 por. 9. bn. VM 5 KW 
JĘDRZEJEWSKI Stanisław - - 1913/13 ppor. 3. bn. ckm. 
JĘDRZEJOWSKI Franciszek - - 1907/15 strz. 6. bn. 
JOACHIMIAK Kazimierz - - 1911/195 slo strz. 7. bn. KW 
JOBCZYŃSKI Wincenty -ps. WIŚNIEWSKI Edward - - 1917/194 strz. 8. bn. VM 5 
JOBS Harry - - 19261284 ul. 7. p. ul. lub. 
JOCHACY Władysław - - 1917/147 strz. 8. bn. 
JOCHAN Jan - - 1923/9 slo strz. 8. bn. 
JOCHEM Alojzy - - 1924/133 strz. 2. bn. 
JOCHNIANN Henryk - - 1924/140 slo strz. I. bn. 
JOCHYM Zbigniew - - 1918123 bomb. 2. pal. KW 
JOCHYMCZYK Wilhelm - - 1916/3 por. 1. pal. VM 5 KWI2/ 
JOCHYMEK Alojzy - - 1926/91 kan. 3. p. a. plOlo 
JOCZ Stanisław - - 1904122 strz. d-twa dyw. 
JODKO Wacław - - 1903/9 strz. 5. bn. 
JODZIS Antoni - - 1917/14 kpr. 2. bn. 
JOHAN Jan - - 1923/9 sto strz. 8. bn. 
JOHN Helmut - - 1925/129 strz. 3. bn. 
JOHNA Stefan - - 1918/180 strz. 7. bn. 
JOJDZIAŁO Adam - - 1905/31 slo sierż. 9. bn. KW 
JOJKO Jan - - 1912/173 strz. 2. bn. 
JOJKO Józef - - 1925/111 szer. 3. bn. lączn. 
JOKIEL Edmund - - 1925/138 strz. 8. bn. 
JOKIEL Teodor - - 19261231 slrz. 8. bn. 
JOKIEL Wacław - - 190517 plulo 4. bn. KW 
JONA Stefan - - 1918/180 strz. 7. bn. 
JONAS Franciszek - - 19241257 szer. 2. komp. san. 
JONAS Gerhard - - 1908/154 szer. 18. komp. zaop. 
JONCA Bernard - - 1921/228 sap. 3. bn. sap. 
JONDERKO Karol - - 19121194 strz. 4. bn. 
JON DERKO Stanisław - - 1924/305 bomb. l. pal. 
JONEK Jerzy - - 1913/179 strz. 8. bn. 
JONIEC Józef - - 1900/121 ks. proboszcz d-two dyw. KWI2/ 
JONIS Dominik - - 1907/33 strz. 3. bn. ckm. KW 
JOPEK Jan - - 1912/43 sto strz. l. bn. 
JOPERT Paweł - - 1924/126 strz. 2. bn. 
JOPPEK Antoni - - 1907/134 strz. 5. bn. 
JORDAN Bronisław - - 1908/5 kpr. 3. bryg. 
JORDAN Stanisław - - 1898/18 kpr. 18. komp. warszt. 
JORDANOWSKI Franciszek - - 1906128 kpr. 3. bn. ckm. 
JORDANOWSKI Józef - - 1913/ .. ppor. 3. bryg. 
JORGEN Jan Edward - - 1894120 chor. park mat. 
JOSKÓW Stanisław - - 1900/46 szer. 2. komp. zaop. 
JOSZKO Alojzy - - 1923/132 sto strz. 5. bn. 
JOŚKO Antoni - - 1908129 kpr. 3. bn. sap. 
JOŚKO Jan - - 1909/30 kan. 2. pal. 
JOŚKO Jan - - 1918/79 sto strz. l. bn. 
JOŚKO Wincenty - - 1906/138 plut. d-two dyw. 
JOTKO Wacław - - 1903/14 strz. 5. bn. pol. 26.7.1944 
JÓSKÓW Władysław - - 1920/64 ul. 12. p. ul. pod. KW 
JÓŚKÓW Stefan - - 1920/64 uł. 12. p. ul. pod. KW 
JÓZEFCZAK Jan - - 1911/8 plut. 2. bn. KW/2I 
JÓZEFOWICZ Kazimierz - - 1921/ .. strz. 3. bn. ckm. 
JÓZEFOWICZ Zbigniew - - 1923/7 szer. 3. bn. łączno KW 
JÓZEFOWSKI Henryk - - 1918/31 bomb. 3. p. a. ppanc. 
JÓZEFOWSKI Stanisław - - 1921/135 strz. 2. bn. KW 
JÓZEK Jan - - 1926/51 strz. l. bn. 
JÓZWIK Tadeusz - - 1920/59 kan. 3. p. a. ppanc. KW 
JÓŹKO Zdzisław - - 1918/55 strz. 6. bn. 
JÓŹWIAK Adam - - 1919/36 sto strz. 3. bn. 
JÓŹWIAK Kazimierz - - 1916/30 strz. 6. bn. KW 
JÓŹWIAK Stanisław - - 1917121 strz. l. bn. 
JÓŹWIAK Władysław - - 1905/17 sap. 3. bn. sap. 
JÓŹWIK Antoni - - 1904/38 szer. 18. komp. zaop. 
JÓŹWIK Edward - - 191512 plut. 3. bn. KW 
JÓŹWIK Jan - - 1904/36 sierż. 2. komp. zaop. 
JÓŹWIK Józef - - 1911/19 sto strz. 5. bn. 
JORGEN Jan Edward - - 1894120 chor. park mat. 
JUCHA Stanisław - - 1924/11 strz. 3. bn. 
JUCHACY Władysław - ps. JUROSZEK Józef - - 1917/147 strz. 8. bn. 
JUCHIMOWICZ Ignacy - - 1906/3 ppor. l. komp. zaop. 
JUCHKIEWICZ Antoni - - 1919/40 sto sap. 3. bn. sap. KW 
JUCHMAKÓW Aleksander - - 1905/1 kpr. pchr. 18. komp. zaop. 
JUCHNIEWICZ Jakub - - 1923/51 sto uł. 12. p. ul. pod. 
JUCHNIEWICZ Władysław - - 1913/108 sto uł. 12. p. ul. pod. 
JUCHNOWICZ Aleksander - - 1917/96 plut. pchr. 3. bn. ckm. 
JUCHNOWICZ Lucjan - - 1926/53 strz. l. bn. 
JUCHNOWSKI Mikołaj Mieczysław - - 1916122 ppor. 3. p. a. plot. 
JUDYCKI Józef - - 1910/31 strz. 3. bn. ckm. 
JUDYCKI Michał - - 1900/10 kpr. l. pal. 
JUHNKE Henryk -ps. SAROCKI Henryk - - 1921/49 strz. 2. bn. zm. z r. 4.7.1944 
JULCZEWSKI Aleksander - - 19121231 ppor. 6. bn. 
JUNAK Franciszek - - 1915/8 kpr. 2. pal. KW 
JUNAK Kazimierz - - 1914/39 ppor. 7. bn. KW /21 
JUNAK Władysław - - 1925/9 kan. 2. pal. 
JUNASZKO Franciszek - - 1905/8 plut. 4. bn. KW 
JUNG Leopold - - 1900/8 ogn. 3. pal. 
JUNG Rudolf - - 1911/14 szer. 3. bn. łączn. 
JUNGER Stefan - - 1918/43 plut. pchr. l. bn. KW 
JUNGNIKKEL Mieczysław - - 1899/42 ogn. 2. pal. 
JUNIAK Leonard - patrz BIESCHKE Leon - - 
JUNKIER Tadeusz - ps. NOWAKOWSKI Tadeusz - - 19201204 sto strz. 7. bn. 
JUNY Mieczysław - - 1913/ .. ppor. 3. bn. 
JUŃSKI Brunon - - 1923/159 sto strz. 6. bn. 
JURA Jefim - - 1917/37 strz. 4. bn. pol. 5.7.1944 
JURA Stanisław - - 1918/ .. ppor. 4. bn. 
JURA Władysław - - 1913125 kpr. 6. bn. KW 
JURAK Mirosław - - 19241258 szer. l. komp. zaop. 
JURALEWICZ Piotr - - 1920/ .. sap. 3. bn. sap. 
JURALOWICZ Władysław - - 1925/6 bomb. 3. pal. 
JURAND Kazimierz - patrz POCHOPIEŃ Kazimierz - - 
JURASZCZYK Alfred - - 1926/44 ul. 7. p. uł. lub. 
JURASZCZYK Alojzy - - 1913/180 bomb. 3. pal. 
JURASZCZYK Franciszek - - 1926/75 strz. 9. bn. 
JURASZEK Alojzy - - 1910/180 strz. 8. bn. 
JURASZEK Henryk - - 1921/133 sto strz. 4. bn. KW pol. 19.8. 1944 
JURASZEK Stanisław - - 1914/5 wachm. p. ul. karp. KW 
 
JURASZEK Stanisław - - 1915/119 ppor. l. bn. KW pol. 22.7.1944
 
 urodził się we wtorek 27 kwietnia 1915 r. we  wsi  Rybarzowice,  wówczas przynależnej do powiatu Biała w Galicji. Jego rodzicami byli Antoni i Agnieszka z domu Świerczek. W latach 1921- 1926 uczęszczał do szkoły powszechnej w Rybarzowicach. Dalszą naukę,  w latach  1926- 1930,  kontynuuje w  Państwowym Gimnazjum im. Adama Asnyka w Białej Krakowskiej. 1 września 1930 r. podejmuje naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im. G. Piramowicza w Białej Krakowskiej, które ukończył w 1935 r.,  zdając maturę i uzyskując tytuł nauczyciela szkoły powszechnej. W październiku 1935 roku podejmuje studia na Akademii  Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Studiuje  kolejno w pracowniach profesorów Władysława Jarockiego , następnie Fryderyka Pautscha. W czerwcu 1938 r. ukończył Akademię, jako artysta malarz.
Przebieg służby wojskowej.
1 października 1938 r. powołany do czynnej służby wojskowej. Skierowany do Lwowa na Dywizyjny Kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy w 5. Dywizji Piechoty, prowadzony przez 19. Pułk Piechoty im. Obrońców Lwowa. Kurs kończy 31 maja 1939 r. uzyskując 31 lokatę na 92 kursantów. Awansuje do stopnia kaprala podchorążego. W czerwcu zostaje skierowany na ćwiczenia do Niemirowa k/Lwowa gdzie znajduje się między innymi wojskowy obóz ćwiczeń 5.DP. 20 czerwca skierowany na praktykę dowódczą do 48. Pułku Piechoty, 11. Dywizji Piechoty w Stanisławowie. Odbywa ją do 31 sierpnia  na obozie  manewrowym w Nadwórnej. Po ogłoszeniu mobilizacji, wraz z pozostałymi podchorążymi, melduje się w Stanisławowie w koszarach pułku. Do 5 września pomaga przy mobilizacji, służąc w punkcie rozdzielczym rowerów i komisji poborowej koni. 6 września maszeruje z nadwyżkami pułku do jego  ośrodka zapasowego w Stryju. W dniach 9-11 września w czasie bombardowania miasta działa w czynnej obronie przeciwlotniczej i w pogotowiu przeciwpożarowym.  Skierowany do Batalionu Obrony Narodowej majora Welza , podejmuje służbę w kompanii kapitana Bartodziejskiego. Z nią  maszeruje  do miejsca koncentracji w mieście Dolina. Tam 18 września  zastaje go rozkaz Naczelnego Wodza o skierowaniu wojska na Węgry i do Rumunii. Dnia 19 września przekracza z kompania, na przełęczy wyszkowskiej, granicę polsko –węgierską. Zostaje mianowany szefem gospodarczym kompanii, zdając  Węgrom, jej broni i tabory. Decyduje się na emigrację i dalszą walkę. Z Węgier,  z obozu dla internowanych żołnierzy w Racocsaba k/Budapesztu, wyjeżdża 25 października do Francji. W Paryżu jest 1 listopada i melduje się w Polskiej Stacji Zbornej w koszarach Bessiéres, wstępując ponownie do Wojska Polskiego. 13 listopada skierowany do obozu Coëtquidan w Bretanii , gdzie od 15 listopada do 30 grudnia uczestniczy w kursie dokształcającym dla oficerów i podchorążych. 30 grudnia wcielony do 3.Pułku Grenadierów Śląskich, 1.Dywizji Grenadierów , gdzie służy do 15 marca 1940 r. jako adiutant dowódcy batalionu. Skierowany do tworzonej Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, 15 marca podejmuje służbę w jej  3. Batalionie,  jako dowódca drużyny rozpoznania kompanii. 20 kwietnia awansowany do stopnia plutonowego podchorążego. 24 kwietnia wraz z SBSP wypływa na wojnę do Norwegii. Od 9 maja do 8 czerwca  przebywa w Norwegii  w rejonie Ballangen,  biorąc udział w kampanii norweskiej, z zadaniem batalionu:  osłona miasta i portu, jako bazy zaopatrzenia, oraz ubezpieczania północnego skrzydła korpusu ekspedycyjnego. Bierze bezpośredni  udział w przechwyceniu 2 grup niemieckich spadochroniarzy. Wraz z SBSP powraca 13 czerwca do Francji i próbuje brać udział w obronie, tak zwanej reduty bretońskiej, fatalnie przygotowanej przez Francuzów. W batalionie  w tym czasie, pełni funkcję kierownika jego kancelarii. Kapitulacja Francji powoduje, że  uciekając Niemcom, 18 czerwca zaokrętowuje się w Breście na statek do Wielkiej Brytanii, gdzie 21 ląduje w Plymouth. W Szkocji podejmuje służbę w  odtworzonym  Batalionie Strzelców Podhalańskich, gdzie kolejno pełni funkcję dowódcy drużyny, a od 1 stycznia 1941 r. oficera oświatowego baonu. 15 sierpnia 1940 r. awansowany do stopnia sierżanta podchorążego, a 23 października 1941 r. zostaje mianowany podporucznikiem. Wraz z baonem wchodzącym w skład 1. Brygady Strzelców,  pełni służbę patrolową i przeciw inwazyjną na wybrzeżu szkockim.  Jest organizatorem wystawy podhalańskiej prezentującej z powodzeniem społeczności szkockiej kulturę polska i  udział Polaków w walkach o Narwik. W 1942 r. zgłasza się na ochotnika do służby w Armii Polskiej w ZSRR. Drogą morską,  a następnie lądową , 17 kwietnia dociera do  jej sztabu w Jangi Jul k/Taszkientu. Skierowany do  Kermine w Uzbekistanie, zostaje instruktorem – dowódcą plutonu w Szkole Podchorążych Rezerwy 7.Dywizji Piechoty. ZSRR opuszcza wraz z armią w sierpniu, przebazowując się przez  morze Kaspijskie i Persję do miejscowości Khanaquin w Iraku. 12 grudnia otrzymuje nowy przydział służby, zostaje dowódcą oddziału przeciwpancernego  w 24. Baonie Strzelców , 7.Brygady, 7. DP. Wraz z dywizją przemieszcza się w sierpniu 1943 r. do miejscowości Yibna w Palestynie , a w listopadzie  do Qassasin w Egipcie. Poczynając od stycznia 1944 r. znajduje się  we Włoszech walcząc w kampanii włoskiej, od Tarentu do Ankony, aż po przedpola Senigallii za Ankoną, gdzie 22 lipca 1944 r. wykonując zadanie bojowe,  ginie śmiercią żołnierza na polu chwały. Stało się to podczas  zwiadu na Torre Albani w pobliżu domów C.Casacia i C.Franciolino. Ranny w nogę w pierwszej fazie rozpoznania , odmawia opuszczenia oddziału , dalej nim kierując, w chwilę potem  ginie  przeszyty  seria z karabinu maszynowego. Służy w tym czasie w 1. Baonie, 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Został pochowany w Marzocco,  na cmentarzu położonym najbliżej miejsca śmierci, skąd dokonano ekshumacji na cmentarz w Loreto. Spoczywa tam w kwaterze XIV ( 14)  grób C- 9.
Otrzymane odznaczenia 
Krzyż Walecznych po raz pierwszy, za kampanię norweską ; 27 listopada 1940 r. 
Krzyż Walecznych po raz drugi, za kampanie włoską; 1 listopada 1944r., pośmiertelnie.
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami; 3 maja 1943r.
Medal Wojska ; 1948r., pośmiertelnie.
War Medal 1939-1945 ( brytyjski Medal Wojny 1939-1945); 1946 r., pośmiertelnie
Defence Medal ( brytyjski Medal Obrony); 1946 r., pośmiertelnie.
Italy Star ( brytyjski medal Gwiazda Italii); 1946 r., pośmiertelnie.
Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939; 1984 r., pośmiertelnie.
Norweskie wyróżnienie nadane w 1940 r. przez Króla Norwegii Haakona VII:  przywilej noszenia odznaki honorowej, będące odznaczeniem wojennym, w postaci umieszczonego wokół lewego ramienia sznura naramiennego, pod naramiennikiem, o norweskich barwach narodowych , biało -niebiesko-czerwonych z węzłem i z tarczką metalową z godłem Norwegii, złotym lwem.
Opinie przełożonych.
Za 1941r. płk B. Chłusewicz , d-ca B Podh. : Odważny, energiczny, sprytny i pewny siebie dowódca plutonu strzeleckiego. Ambicja pracy bardzo duża. Fizycznie wytrzymały. Bardzo dobrze zdyscyplinowany i opanowany żołnierz.
Za 1942r. płk L. Okulicki , d-ca 7.DPZ: Doskonały młody oficer, rokujący duże nadzieje.
Za 1943 r. mjr A. Szymański, d-ca 24.BS: Piękna sylwetka ideowego oficera. Cechują go zapał i pełna ofiarność w pracy żołnierskiej, chęć czynu aż do heroicznych poświęceń.
Za 1944 r. ( napisana w 1945 r.) ppłk J. Krasowski, d-ca 7.Br.S: Pod każdym względem był wybitnym oficerem i przyjacielem żołnierza.
opracował: Piotr Wiernik
 
JURASZUK Sergiusz - - 1918/39 strz. 3. bn. 
JURCZAK Bazyli - - 1913/41 kan. 3. p. a. ppanc. 
JURCZEWSKI Bolesław - - 1904/118 por. lek. dr l. bn. KW 
JURCZOK Jan Ferdynand - - 1920/124 uł. 7. p. ul. lub. 
JURCZYK Antoni - - 1918/179 strz. 7. bn. 
JURCZYK Grzegorz - - 1918125 szer. 2. komp. zaop. 
JURCZYK Paweł - patrz GRZYW OCZ Paweł - - 
JURCZYK Piotr - - 1924/185 strz. 3. bn. 
JURCZYK Tadeusz Bogusław - - 1922123 ppor. l. pal. VM 5 pol. 12.5.1944 
JURCZYŃSKI Eugeniusz - - 1926/55 strz. 4. bn. 
JURECKI Antoni - - 1907/82 plut. 9. bn. 
JURECZEK Alojzy - - 1920/161 strz. 6. bn. KW 
JUREK Franciszek - - 1902/6 strz. 2. bryg. 
JUREK Jerzy - - 1926/130 strz. 9. bn. 
JUREK Józef - - 1908/15 st. szer. 1. komp. zaop. KW 
JUREK Tadeusz - - 1920/214 strz. 5. bn. 
JUREKO Czesław - - 1917/19 kpr. 3. bn. ckm. KW/2I 
JUREWICZ Kazimierz - - 1917/17 kan. 3. pal. 
JUREWICZ Stanisław - - 1909/24 szer. 2. komp. zaop. zm. 23.9.1942 
JUREWICZ Wacław - - 1900171 kan. 3. p. a. plot. 
JURGA Robert - - 1917/132 strz. 3. bn. 
JURGA Stanisław - - 1900/3 st.szer. 1. komp. san. 
JURGAŚ Bronisław - - 1913/81 plut. pchr. 3. bn. 
JURGIEL Bronisław - - 1907/11 bomb. 2. pal. 
JURGIELEWICZ Tadeusz - - 1922/13 st. szer. 3. bn. łączn. KW 
JURGIELEWICZ Władysław - - 1920/15 kan. 2. pal. zm. z r. 28.4.1944 
JURKIEWICZ Bronisław - - 1918/153 strz. 3. bn. ckm. 
JURKIEWICZ Czesław - - 1918/3 ppor. p. ul. karp. 
JURKIEWICZ Czesław - - 1918/12 kan. 2. pal. pol. 17.7.1944 
JURKIEWICZ Grzegorz - - 1915/115 por. d-two ad. 
JURKIEWICZ Józef - - 1912/21 ogn. 1. pal. 
JURKIEWICZ Juliusz - - 1922182 ppor. 6. bn. VM 5 KW/2/ 
JURKIEWICZ Kazimierz Franciszek - - 1923/204 st. strz. park mat. 
JURKIEWICZ Lesław - - 1917/22 ppor. 3. bn. sap. KW 
JURKIEWICZ Roman - - 1900/28 szer. 2. komp. zaop. 
JURKIEWICZ Stanisław - - 1919/50 sto strz. pchr. 8. bn. 
JURKIEWICZ Teofil - - 1910/176 st. szer. I. komp. san. 
JURKIEWICZ Zygmunt - - 1919/17 kan. 3. p. a. plot. 
JURKIW Piotr - - 1911/238 sap. 3. bn. sap. 
JURKOWLANIEC Michał - - 1911/113 kpr. 3. p. a. ppanc. 
JURKOWSKI Emil - - 190617 strz. 3. bn.ckm. 
JURKOWSKI Franciszek - - 1915/5 kpr. 1. bn. 
JURKOWSKI Mieczysław - - 1924/12 plut. pchr. 3. pal. KW 
JURKOWSKI Stanisław - - 1905/9 plut. 3. pal. 
JURKOWSKI Zenon - - 1925/67 strz. 4. bn. 
JUROSZEK Józef - patrz JUCHACY Władysław - - 
JUROSZEK Michał - - 1921/134 strz. 5. bn. 
JURSZO Władysław - - 1900/18 sap. 3. bn. sap. 
JURUSIK Adam - - 1924/81 kpr. 3. bn. KW/2I 
JURYGA Władysław - - 1911/4 plut. 3. szw. żand. KW 
JURZYCZEK Józef - - 1911/242 kan. 1. pal. 
JUSEPOWICZ Włodzimierz - ps. JAWORSKI Włodzimierz - - 191917 kpr. 5. bn. KW 
JUSIEL Marian - - 1921/21 kan. 3. p. a. ppanc. 
JUSKO Józef - - 1905/3 kpr. 2. pal. 
JUST Eugeniusz - - 1912/34 sierż. 3. bn. KW 
JUSTA Franciszek - - 1919/291 sto strz. 9. bn. 
JUSTKA Jan - - 1921/264 sto strz. 2. bn. 
JUSTKA Józef - - 1918/197 st. strz. 2. bn. 
JUSZCZAK Eugeniusz - - 1924/169 strz. 9. bn. 
JUSZCZAK Stanisław - - 1900/140 rtm. 7. p. ul. lub. 
JUSZCZAK Władysław - - 1923/145 szer. 1. bn. łączno 
JUSZCZE Roman - - 1917/6 plut. 1. bn. KW 
JUSZCZĘĆ Mieczysław Czesław - - 1923/46 st. strz. 3. bn. KW 
JUSZCZUK Jan - - 1917/18 strz. 5. bn. 
JUSZCZUK Władysłw - - 1919/46 strz. 1. bn. 
JUSZCZYK Jan - - 1908/54 plut. 3. szw. żand. KW 
JUSZCZYK Jerzy Wiktor - - 1919/1 por. 3. bn. łączn. KW 
JUSZCZYK Stanisław - - 1906/17 st. sierż. 3. bn. ckm. KW 
JUSZCZYK Wiktor - - 1913/ .. plut. pchr. 1. komp. zaop. 
JUSZCZYK Władysław - - 1919/46 strz. 1. bn. 
JUSZCZYŃSKI Zygmunt - - 1919/15 szer. 1. bn. łączno KW 
JUSZCZYSZYN Piotr - - 1923/54 strz. 3. bn. ckm. zm. 25.4.1944 
JUSZKIEWICZ Józef - - 1921/30st. strz. 13. komp. warszt. 
JUSZKIEWICZ Julian - - 1922/24 st. strz. 3. bn. ckm. KW pol. 17.5.1944 
JUSZKIEWICZ Stefan - - 1902/18 st. strz. 6. bn. pol. 17.5.1944 
JUSZKO Jerzy Zbigniew - - 1913/9 plut. d-two dyw. 
JUSZKOWSKI Władysław - - 1918/54 st. strz. l. bn. KW pol. 23.11.1944 
JUTKA Roman - - 1927/57 strz. 9. bn. 
JUZEFOWICZ Jan - - 1912/35 sap. 3. bn. sap. 
JUZEK Alojzy - - 1922/158 strz. 3. bn. KW 
JUZWA Stefan - - 1915/35 kpr. pchr. 6. bn. 
JUŹWIAK Roman - - 1912/120 sierż. 13. komp. zaop. 
JUŹWIN Józef Jeremi - - 1920/24 sierż. pchr. 3. bn. sap. KW 
JUŹWIN Tytus - - 1921/1 st. szer. 1. komp. san. KW 
JYSZ Henryk - - 1926/81 strz. 5. bn. 
KABAJ Tadeusz Piotr - - 1920/376 st. strz. 6. bn. KW 
KABAJ Władysław - - 1924/2 kpr. 1. pal. KW 
KABALEC Bolesław - - 1927/168 strz. 9. bn. 
KABAT Kazimierz - - 1926/441 strz. 9. bn. 
KABAT Stanisław - - 1903/84 sierż. 3. bn. łączn. 
KABATA Zbigniew - - 1924/400 ppor. 1. bn. 
KABIESZ Adolf - - 1922/917 kan. 3. p. a. ppanc. 
KABIESZ Józef - - 1916/15 plut. 3. p. a. ppanc. KW 
KABŁUCZENKO Władysław - - 1918/108 strz. 6. bn. KW 
KAC Feliks - - 1911/66 kpr. d-two dyw. 
KACAN Antoni - - 1915/100 strz. 6. bn. KW 
KACEWICZ Józef - - 1917/39 ogn. 2. pal. 
KACHAN Stanisław - - 1923/87 kpr. 3. bn. KW 
KACHEL Otto - - 1910/581 strz. 3. bn. 
KACHNIC Stefan - - 1916/34 kpr. 2. bn. KW 
KACHNO Piotr - - 1913/80 ppor. 7. bn. KW 
KACHNOWICZ Józef - - 1910/127 sto strz. 2. bn. KW 
KACINIEL Jan - - 1898/82 kpr. 2. komp. warszt. 
KACIUK Borys - - 1915/ .. plut. pchr. 3. bn. ckm. 
KACKIEŁO Alojzy - - 1919/137 kan. I. pal. 
KACIEŁO Józef - - 19181263 kan. I. pal. 
KACPRZAK Henryk - - 1919/669 szer. 18. komp. zaop. 
KACPRZAK Jan - - 1917/3 kpr. 2. p. a. ppanc. KW 
KACPRZAK Stefan - - 1907/100 strz. 3. bn. ckm. 
KACPURA Henryk - ps. PRABUCKI Henryk - - 1916/470 sap. 3. bn. sap. 
KACZAK Kazimierz - - 19151783 strz. I. bn. 
KACZAN Władysław - - 1917/380 strz. 2. bn. 
KACZANIUK Michał - - 1919/51 bomb. I. pal. KW 
KACZANÓW Aleksander - - 1916173 plut. I. komp. zaop. 
KACZEL Otto - - 1910/581 strz. 3. bn. 
KACZERZEWSKI Bronisław - - 1922/997 strz. 7. bn. 
KACZKO Maksymilian - - 1913/42 plut. 3. pal. 
KACZKOWSKI Antoni - patrz SZYMICH Antoni - - 
KACZKOWSKI Adolf - - 19041222 szer. I. komp. zaop. 
KACZKOWSKI Ignacy - - 1916/55 kan. 3. pal. 
KACZKOWSKI Jan - - 1924/417 strz. 3. bn. KW 
KACZMAŁO Mikołaj - - 1908/53 szer. I. komp. zaop. 
KACZMAR Andrzej - - 1922/125 strz. 2. bn. 
KACZMAR Leon - - 1915/82 szer. 18. komp. zaop. 
KACZMAR Mikołaj - - 1908/53 szer. I. komp. zaop. 
KACZMAR Piotr - - 1911/106 sap. 3. bn. sap. KW 
KACZMARCZYK Alfons - - 1926/195 strz. 2. bn. 
KACZMARCZYK Augustyn - ps. KRYWALSKI Józef - - 1925/645 strz. 8. bn. 
KACZMARCZYK Franciszek - - 1909/505 szer. 2. komp. zaop. 
KACZMARCZYK Franciszek - - 19121176 mjr dypl.d-two I. bryg.VM 5 KW 12/ 
KACZMARCZYK Gerhard - - 1918/648 strz. 6. bn. 
KACZMARCZYK Henryk - ps. RUDAWSKI Henryk - - 192411201 sto strz. 9. bn. 
KACZMARCZYK Janusz - - 1917/14 kan. 3. pal. 
KACZMARCZYK Józef - - 19181142 strz. 6. bn. 
KACZMARCZYK Maksymilian - - 1916/561 st. strz. 8. bn. 
KACZMARCZYK Stefan - - 192211027 ppor. 6. bn. 
KACZMARCZYK Wincenty - - 1897/32 choro 3. bn. sap. 
KACZMARCZYK Władysław - - 1904/457 strz. 3. bryg. 
KACZMARCZYK Władysław - - 1906/450 sto szer. 18. komp. zaop. KW 
KACZMAREK Adam - - 1912119 kpr. pchr. 3. pal. 
KACZMAREK Alojzy - - 1905/11 plut. d-two dyw. 
KACZMAREK Bernard - - 1916/586 sto strz. 8. bn. 
KACZMAREK Bolesław - - 1906/99 plut. 3. szw. żand. 
KACZMAREK Bolesław - - 1906/136 kan. 2. pal. zm. 17.4.1945 
KACZMAREK Czesław - ps. JAWORSKI Czesław - - 1921/557 sto strz. 7. bn. 
KACZMAREK Czesław - ps. KLIMACKI Czesław - - 1925/461 strz. gimn. i lic. 3 DSK 
KACZMAREK Edmund - - 1899175 sierż. 13. komp. zaop. 
KACZMAREK Franciszek - - 1897/91 kpr. 7. p. ul. lub. 
KACZMAREK Jerzy - - 1923/59 bomb. 3. p. a. plot. 
KACZMAREK Józef - - 1911/604 strz. I. komp. warszt. 
KACZMAREK Józef - - 1915/727 kpt. 6. bn. 
KACZMAREK Józef - - 1917/507 sto strz. 7. bn. 
KACZMAREK Józef - patrz KANSIK Józef - - 
KACZMAREK Stefan - - 1900/17 sto wachm. d-two ozt. 
KACZMAREK Władysław - - 1899/358 pplk. dypl. I. bryg. 
KACZMAREK Władysław - - 1904/44 sap. 3. bn. sap. 
KACZMAREK Władysław - - 1922176 strz. I. bn. KW 
KACZMAREK Władysław - - 1922/421 ul. 7. p. ul. lub. 
KACZMAREK Zygmunt - - 1922/58 kan. 2. pal. 
KACZMARSKI Gerhard - patrz OKOŃ Gerhard - - 
KACZMARSKI Marian - - 1896/85 strz. 3. komp. zaop. zm. 12.2.1943 
KACZMARSKI Ryszard Stanisław - - 1921/958 kan. I. pal. 
KACZMARSKI Stefan - - 1912129 plut. 2. bn. 
KACZMARZYK Józef - - 1918/142 strz. 6. bn. 
KACZNOW Aleksander - - 1916173 plut. I. komp. zaop. 
KACZOR Metody - - 1916/81 kpr. 4. bn. KW 
KACZOR Piotr - - 1911/163 plut. 7. bn. 
KACZOR Stanisław - - 1920/11 kpr. p. ul. karp. 
KACZOR Stefan - - 19221468 szer. 3. bn. łączno 
KACZORKIEWICZ Wacław - - 1897127 plut. d-two dyw. 
KACZOROWSKI Edmund - - 1925/170 kan. 2. pal. 
KACZOROWSKI Józef - - 1918/116 strz. 6. bn. KW 
KACZOROWSKI Ryszard - - 1919/41 sto szer. 3. bn. lączn. 
KACZOROWSKI Stefan - - 1914/ .. kpr. 4. bn. 
KACZOROWSKI Wiktor - - 1904/119 ul. 7. p. ul. lub. 
KACZOROWSKI Władysław - - 1917/43 sto strz. I. komp. warszt. 
KACZUBA Stefan - - 1913/189 plut. 3. bn. łączno KW 
KACZYŃSKI Fabian - - 1918/36 bomb. 2. pal. 
KACZYŃSKI Jan - - patrz ŻMUDA- TRZEBlATOWSKI Jan 
KACZYŃSKI Kazimierz - - 1907128 ppor. 1. komp. warszt. 
KACZYŃSKI Kazimierz - - 1910/787 kan. 1. pal. 
KACZYŃSKI Tadeusz - - 1919/111 sto strz. 3. bn. pol. 23.6.1944 
KAĆKIEŁO Alojzy - - 1919/137 bomb. 1. pal. 
KADEJ Antoni - - 18991268 plut. 7. p. ul. lub. 
KADEJ Wacław - - 1912/161 sto strz. 3. bn. KW 
KADELA Jan - - 1908/91 sap. 3. bn. sap. KW 
KADŁUBEK Franciszek - - 1907/372 kan. 3. p. a. ppanc. 
KADŁUBIEC Alojzy - - 1926/365 kan. 3. p. a. plot. 
KADŁUBKIEWICZ Kazimierz - - 1895/111 sto sierż. 3. bn. sap. 
KADŁUBOWICZ Bronisław - - 1913/46 kan. 1. pal. 
KADŁUBOWSKI Henryk - - 1915/37 kpr. 3. bn. KW 
KADUK Leon - - 1920/523 sto uł. 12. p. uł. pod. 
KADUKIŁ Bolesław - - 19261227 strz. 3. bn. 
KADUR Leon - - 1919/880 plut. 2. komp. zaop. 
KADUSZKIEWICZ Romuald - - 1913/92 kan. 1. pal. 
KADZIELA Erwin - - 1908/396 sto strz. park mat. 
KADZIEWICZ Zbigniew - - 192211008 strz. 18. komp. warszt. 
KAFEL Zygmunt - - 1914/59 por. 3. bn. łączno 
KAFKA Karol - - 1910/612 sto szer. 2. komp. san. KW 
KAFKA Rudolf - - 1923/612 kan. 3. p. a. plot. 
KAHL Marian - - 1918125 strz. 3. bn. ckm. 
KAIM Edward - - 19191253 plut. 12. p. uł. pod. 
KAIM Henryk - - 1924/582 strz. 9. bn. 
KAISER Eryk - - 1924/494 sap. 3. bn. sap. 
KAISER Jan Kazimierz - - 1915/46 ppor. 2. bn. KW 
KAISER Józef - - 1899121 sierż. 2. bn. 
KAISER Józef - - 1905/419 szer. 13. komp. zaop. 
KAISER Józef - - 1914/698 strz.1. bn. 
KAISER Karol - patrz DANISZ Paweł - - 
KAISER Władysław - - 1913/928 strz. 5. bn. 
KAIZER Józef - patrz KATZER Józef - - 
KAJDA Józef - - 1908/1 sierż. 1. bn. pol. 10.7.1944 
KAJDA Konstanty - - 1916/433 strz. 6. bn. 
KAJDAŃSKI Tadeusz - - 1923128 kan. 3. pal. KW 
KAJDEWICZ Antoni - - 1921/3422 strz. 3. bn. 
KAJPUS Jan - - 1910/52 wachm. d-two dyw. 
KAJPUS Tadeusz - - 1923/96 ppor. 2. pal. 
KAJZAR Jan - ps. SPRATEK Jan - - 1916/805 stouł. 12. p. ul. pod. 
KAJZEREK Alojzy - - 1923/314 strz. 6. bn. KW 
KAK Jan - - 1917/396 kpr. 2. pal. 
KAK Władysław - - 1910/578 sto strz. 2. bn. pol. 1.9.1944 
KAKLIN Wacław - - 1921/182 sto uł. 12. p. ul. pod. 
KAKOWSKI Daniel Bonawentura - - 191l/64 kan. 3. pal. 
KAKUBA Marian - - 1915/1l5 sto strz. 1. komp. warszt. 
KALA Władysław - - 1918/409 ul. 7. p. uł. lub. 
KALABIŃSKI Bolesław - - 1913/10 kpr. I.komp. san. 
KALAMAN Zenon - - 1904/3 bomb. 3. p. a. plot. 
KALASA Jan - - 1919/875 strz. 8. bn. 
KALEBA Józef - - 1909/470 kpt. 2. komp. san. 
KALASKA Mieczysław - - 1923/1l ppor. 1. bn. 
KALBUN Wincenty - - 1921/523 strz. 8. bn. 
KALCZEWSKI Edward - - 19141226 kpr. 7. p. ul. lub. 
KALCZUK Jan - - 1906/14 plut. 2. bn. 
KALECIŃSKI Jan - - 1920/70 plut. 6. bn. zm. 24.8.1942 
KALECZYŃSKI Franciszek - - 1913/54 sto strz. 5. bn. pol. 21.11.1944 
KALEJA Emil - - 1920/307 strz. 6. bn. KW 
KALEJA Stanisław - - 1911/591 sto strz. 2. bn. pol.l2. l 1.1944 
KALEMBA Walter - - 19121696 sto strz. 1. bn. 
KALEMBKIEWICZ Tadeusz - - 1924/902 strz. 2. bn. 
KALENIEWICZ Jan - - 1914/106 bomb. 3. p. a. ppanc. 
KALENIK Jan - - 1900122 kpr. 2. pal. 
KALENIK Michał - - 19241283 uł. 7. p. ul. lub. 
KALENIUK Mikołaj - - 1910/131 sap. 3. bn. sap. 
KALEŃCZUK Zbigniew - - 1927/5 kan. 3. pal. KW 
KALETA Henryk - - 1901/15 plut. park mat. 
KALETA Karol - - 1918/551 strz. d-two dyw. 
KALETA Zygmunt Antoni - - 1914/87 plut. 5. bn. 
KALETKA Emil - - 1909/397 strz. 6. bn. 
KALETKA Oton - - 19261234 strz. 1. bn. 
KALĘBA Józef - - 1909/470 kpt. lek dr 2. komp. san. KW 
KALICIŃSKI Jan - patrz SZURAGACZ Jan - - 
KALICZAK Jarosław - - 1924/1175 uł. 7. p. ul. lub. 
KALIGA Bernard - - 1924/586 strz. 7. bn. 
KALIGOWSKI Edmund - - 19261225 sto strz. 5. bn. 
KALINA Wojciech - - 1901128 szer. 13. komp. zaop. 
KALINIECKI Alojzy - - 1918/5 kpr. 3. p. a. ppanc. KW 
KALINIEWICZ Jan - - 1914/106 bomb. 3. p. a. ppanc. 
KALININ Włodzimierz - - 1906125 sto sierż. d-two dyw. KW 
KALINKA Teodor - - 1918/57 strz. 5. bn. KW pol. 17.5.1944 
KALINOWSKI Albin - - 1900/42 sto strz. 7. bn. 
KALINOWSKI Alfons - - 1913/81 kpr. 3. sZW. żand. 
KALINOWSKI Ambroży - - 1901/83 sierż. 1. komp. warszt. 
KALINOWSKI Bolesław - - 1910/75 sap. 3. bn. sap. 
KALINOWSKI Bronisław - - 1925/917 strz. 7. bn. 
KALINOWSKI Edward - - 1926/189 ul. 7. p. ul. lub. 
KALINOWSKI Franciszek - - 19061294 strz. 3. bn. 
KALINOWSKI Jan - patrz KRŻELOK Jan - - 
KALINOWSKI Józef - - 1918/18 sto strz. 2. bn. KW 
KALINOWSKI Kazimierz - - 1909/147 ul. 12.p.uł.pod. 
KALINOWSKI Kazimierz - - 1914/ .. ppor. 3. pal. 
KALINOWSKI Kazimierz - - 1923/466 szer. 3. bn. łączno 
KALINOWSKI Maksymilian - - 1914/556 strz. 1. bn. 
KALINOWSKI Michał - - 1898/13 st. sierż. park mat. 
KALINOWSKI Mieczysław - patrz STODOLSKI Mieczysław - - 
KALINOWSKI Mieczysław - - 1910/69 strz. d-two dyw. 
KALINOWSKI Mikołaj - - 1919/927 szer. 1. komp. san. 
KALINOWSKI Mikołaj - - 1921/766 strz. 8. bn. 
KALINOWSKI Paweł - patrz SZOPA Paweł - - 
KALINOWSKI Stanisław - - 1912/143 kpr. 3. bn. ckm. 
KALINOWSKI Stanisław - - 1919/102 strz. 5. bn. 
KALINOWSKI Stanisław - - 1923/73 kan. 3. p. a. ppanc. 
KALINOWSKI Stefan - - 1921/581 szer. 18. komp. zaop. 
KALINOWSKI Tadeusz - - 1906/310 kpr. 13. komp. zaop. 
KALINOWSKI Wiktor - - 1901/30 st. szer. 2. komp. zaop. 
KALINOWSKI Władysław - - 1916/690 strz. 3. bn. ckm. 
KALIŃSKI Jan Marian - - 1909/164 mjr dypl. 2. bryg. zm. z r. 16.l.l944 
KALIŃSKI Leszek - - 1920/1 st. strz. 1. bn. KW 
KALISZ Ludwik - - 1925/477 strz. 6. bn. KW 
KALISZ Stefan - - 1916123 st. ul. 12. p. ul. pod. KW 
KALISZ Stefan - - 1918/75 strz. 2. bn. 
KALISZCZAK Janusz Leon - - 1923/56 kpr. 3. p. a. plot. 
KALISZCZAK Stanisław - - 1919/52 bomb. 3. p. a. plot. 
KALISZEWSKI Józef - - 1918/524 st. strz. 7. bn. 
KALITA Ludwik - - 1905/69 plut. 2. komp. san. 
KALITA Mikołaj - - 1923/569 strz. 5. bn. 
KALITTA Marian - - 1909/542 kpr. 4. bn. 
KALKIEWICZ Bernard - - 1909/544 plut. 6. bn. 
KALKO Michał - - 1922/142 kan. 3. p. a. plot. 
KALKOWSKI Józef - ps. KURKOWSKI Józef - - 19221382 st. strz. 2. bn. KW 
KALKOWSKI Stefan - - 1923/889 strz. 6. bn. 
KALLA Florian - - 19121830 kan. 3. p. a. plot. 
KALLA Jan - - 1922135 kpr. 3. p. a.plot. KW 
KALNINS Janis - ps. ODYNIEC Leon - - 1919/583 strz. 2. bn. KW 12/ 
KALOTA Stanisław - - 1917/5 wachm. 3. szw. żand. KW 
KALUPA Stanisław - - 1919/98 strz. 3. bn. KW 
KALUS Ryszard - - 1919/728 strz. 9. bn. 
KALWA Bronisław - ps. CZYŻEWSKI Bronisław - - 1925/565 kan. 2. pal. 
KAŁA Maksymilian - patrz WIECZOREK Maksymilian - - 
KAŁA Stanisław - - 1925/975 strz. 4. bn. 
KAŁA Władysław - - 1918/409 uł. 7. p. uŁ. Łub. 
KAŁAMAGA Wiesław Stefan - - 1924/54 strz. 2. komp. warszt. 
KAŁASKA Mieczysław - - 1923/11 ppor. l. bn. VM 5 
KAŁASZNIKOW Michał - ps. KOŁACZKOWSKI Henryk - - 1925/723 szer. 18. komp. zaop. 
KAŁDUS Franciszek - - 1918/90 kan. 3. pal. 
KAŁĘKA Marian - - 1923/378 szer. 2. komp.san. KW 
KAŁĘTEK Antoni - - 1921/83 strz. 6. bn. 
KAŁOSZA Aleksy - - 1917/49 st. strz. 5. bn. KW 
KAŁUDA Józef - - 1921/53 kpr. 1. pal. KW 
KAŁUSKI Zbigniew - - 1922185 strz. 1. bn. KW 
KAŁUSZYŃSKI Norbert - - 1898/15 ogn. 2. pal. 
KAŁUŻA Bolesław - - 1925/870 strz. I. komp. warszt. 
KAŁUŻA Jerzy - ps. BANOT Jan - - 1926/345 strz. 3. bn. 
KAŁUŻA Ryszard - - 1920/553 kpr. 1. bn. KW 
KAŁUŻA Ryszard - - 1926/363 strz. 7. bn. 
KAŁUŻA WaŁenty - - 1914/722 bomb. 3. p. a. plot. 
KAMAD Jan - - 1911/104 strz. 2. bn. 
KAMAJET Mikołaj - ps. ROMANOWSKI Władysław - - 1918/114 strz. 1. bn. KW 
KAMASZEWSKI Marian - - 1917/57 kpr. 1. pal. VM 5 
KAMEL Franciszek - - 1920/813 strz. d-two dyw. 
KAMIENIAK Feliks - - 1914/165 plut. 3. bn. sap. 
KAMIENIECKI Juliusz - - 1902/10 ppor. dr d-two dyw. KW 
KAMIENIECKI Stanisław - - 1911/571 por. 3. p. a. ppanc. KW 
KAMIENIECKI Stefan - - 1926/806 strz. 3. bn. ckm. 
KAMIEŃSKI Stanisław - - 1907/11 por. 3. bn. łączno 
KAMIŃSKI Aleksander - - 1906126 strz. 1. bn. 
KAMIŃSKI Arkadiusz - - 19241284 uł. 7. p. ul. lub. 
KAMIŃSKI Augustyn - ps. BRZOSKIEWICZ Mieczysław - - 1911/332 plut. 8. bn. 
KAMIŃSKI Bolesław - - 1918/134 kan. 3. p. a. plot. 
KAMIŃSKI Bronisław - patrz KATHKE Bronisław - - 
KAMIŃSKI Bronisław - patrz SKRZYPOWSKI Brunon - - 
KAMIŃSKI Czesław - - 1915/386 kpr. 2. komp. san. 
KAMIŃSKI Czesław - - 1924/899 strz. 7. bn. 
KAMIŃSKI Edmund - - 1922/622 strz. 9. bn. 
KAMIŃSKI Eugeniusz Zdzisław - - 1903/17 plut. I. komp. zaop. 
KAMIŃSKI Edmund - ps. KOTECKI Edmund - - 1924/592 strz. 9. bn. 
KAMIŃSKI Edward - patrz ZILKE Edward - - 
KAMIŃSKI Feliks - - 1898/48 sierż. 13. komp. zaop. 
KAMIŃSKI Feliks - - 1914/152 strz. 7. bn. 
KAMIŃSKI Feliks - - 1922120 kpr. 3. p. a. plot. 
KAMIŃSKI Feliks - patrz KAZUSZCZYK Feliks - - 
KAMIŃSKI Franciszek - patrz KERSZKE Franciszek - - 
KAMIŃSKI Franciszek - - 1915/534 st.strz. 3. bn. ckm. 
KAMIŃSKI Frydolin - patrz SZOJDA Frydolin - - 
KAMIŃSKI Henryk - - 1896/57 por. 13. komp. warszL 
KAMIŃSKI Henryk - - 1925/918 strz. 7. bn. 
KAMIŃSKI Jan - - 1901/40 kpr. 3. pal. 
KAMIŃSKI Jan - - 19141739 sL strz. 9. bn. 
KAMIŃSKI Jan - - 19171291 ul. 7. p. uł. lub. 
KAMIŃSKI Jan - - 1920120 kpr. 1. pal. 
KAMIŃSKI Jan - - 1923/623 strz. 7. bn. 
KAMIŃSKI Józef - - 19081250 pluL 7. p. uł. lub. 
KAMIŃSKI Józef - - 1918/321 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
KAMIŃSKI Józef - - 1919/307 ul. 12. p. uł. pod. poI.24.6.1944 
KAMIŃSKI Józef - - 1922/522 sstrz. 2. bn. 
KAMIŃSKI Julian - - 1899/193 sL sierż. 5. bn. KW 
KAMIŃSKI Julian - - 1901/221 kpr. 4. bn. 
KAMIŃSKI Karol - - 1904/18 sL wachm. 3. szw. żand. KW 
KAMIŃSKI Karol - - 1920/63 sL strz. 3. bn. ckm. KW 
KAMIŃSKI Kazimierz - - 1917/13 kpr. 3. pal. 
KAMIŃSKI Kazimierz - patrz GIPP Kazimierz - - 
KAMIŃSKI Kazimierz - - 1924/360 sL strz. 1. bn. KW 
KAMIŃSKI Leon - patrz KLOSKA Leon - - 
KAMIŃSKI Leszek - - 1925/326 kan. 3. p. a. ppanc. 
KAMIŃSKI Marian - - 1916/164 sL sap. 3. bn. sap. 
KAMIŃSKI Mieczysław - - 1914/130 sL strz. d-two dyw. KW 
KAMIŃSKI Mieczysław - - 1915/525 por. 8. bn. 
KAMIŃSKI Michał - patrz DZIEWIS Michał - - 
KAMIŃSKI Paweł - - 1907/47 strz. 5. bn. KW 
KAMIŃSKI Paweł - patrz MAŁEK Paweł - - 
KAMIŃSKI Paweł - - 1925/566 strz. 2. bn. 
KAMIŃSKI Piotr - patrz KARA WACKI Piotr - - 
KAMIŃSKI Piotr - patrz KAWKA Wiktor - - 
KAMIŃSKI Piotr - patrz SZCZYGIEŁ Piotr - - 
KAMIŃSKI Piotr - - 1923/684 strz. 9. bn. 
KAMIŃSKI Ryszard - patrz DONST Ryszard - - 
KAMIŃSKI Ryszard - - 1924/40 sL strz. 3. bn. pol. 18.5.1944 
KAMIŃSKI Stanisław - - 190211 sL strz. 3. bn. 
KAMIŃSKI Stanisław - - 1907125 sierż. 1. bn. KW 
KAMIŃSKI Stefan - - 1893/38 sL szer. 3. bryg. 
KAMIŃSKI Stefana - - 1905/57 szer. 18. komp. zaop. 
KAMIŃSKI Stefan - - 19191267 ul. 12. p. uł. pod. 
KAMIŃSKI Tadeusz - - 1903/13 sL uł. p. uł. karp. 
KAMIŃSKI Tadeusz - - 1919/ ... sL strz. d-two dyw. 
KAMIŃSKI Tadeusz - - 1920/91 strz. 2. bn. KW 
KAMIŃSKI Tadeusz - - 1923/62 strz. 2. bn. 
KAMIŃSKI Tadeusz - - 1924/492 szer. 3. komp. san. 
KAMIŃSKI Tadeusz - patrz BALUCH Walter - - 
KAMIŃSKI Teodor - patrz SZURAGACZ Teodor - - 
KAMIŃSKI Teodor - patrz P ACH Teodor - - 
KAMIŃSKI Wacław - - 1923/1 ppor. 4. bn. KW/3/ 
KAMIŃSKI Wiktor - - 1925/412 szer. 3. bn. łączno 
KAMIŃSKI Wilhelm - - 1911/580 strz. 6. bn. 
KAMIŃSKI Witold - - 1925/5 sL szer. 3. bn. łączno KW 
KAMIŃSKI Władysław - - 1915/80 sap. 3. bn. sap. pol. 12.5.1944 
KAMIŃSKI Władysław - - 1923/427 ul. 7. p. ul. lub. 
KAMIŃSKI Władysław - patrz KŁA WSUĆ Władysław - - 
KAMIŃSKI Zdzisław - - 1923/682 strz. 8. bn. 
KAMIŃSKI Zygmunt - - 1914/492 sap. 3. bn. sap. 
KAMIŃSKI Zygmunt - - 1919/71 kan. 3. p. a. ploL 
KAMPER Stefan - - 19121840 ul. 7. p. ul. lub. 
KAMPERT Leon - ps. SZATKOWSKI Leon - - 1911/866 plUL 3. bn. ckm. 
KAMROWSKI Zygmunt - - 1924/530 kan. 3. p. a. ppanc. 
KAMSKI Jan - patrz KASZUBA Wacław - - 
KAMYK Władysław - - 1925/1068 strz. 2. bn. 
KANAREK Jerzy - - 1898/129 mjr lek. dr l. komp. san. KW 
KANAREK Michał Jan - - 1920/154 sL ul. 12. p. ul. pod. KW 
KANAREK Stanisław - - 1921/160 st. ul. 12. p.uł. pod. 
KANARSKI Karol - - 1918/672 strz. 1. bn. 
KANAŚ Kazimierz - - 1894/102 kpL d-two dyw. 
KANCELARCZYK Aleksander - - 1903/80 sL strz. 2. bryg. KW 
KANCYJAN Konstanty - - 1920/665 strz. 2. bn. 
KANDA Stanisław - - 1912/111 pluL pchr. 5. bn. 
KANDASIEWICZ Stanisław - - 1909/83 strz. 3. bn. 
KANDORA Rufin - - 1921/537 strz. 8. bn. 
KANDULSKI Ryszard - - 1925/498 st. strz. 3. bn. ckm. 
KANDUŁA Stefan - - 1903/125 sL strz. 2. bn. 
KANDYBA Wacław - - 1917/102 bomb. 3. p. a. ploL 
KANDZIA Franciszek - patrz LANGE Franciszek - - 
KANDZIA Henryk - - 1924/648 strz. l. komp. warszL 
KANDZIORA Franciszek - - 1904/161 sL strz. 3. bn. 
KANDZIORA Maksymilian - - 1913/676 kpr. 7. bn. 
KANENGISER Jan - - 1903/58 ppor. 3. komp. san. 
KANIA Alojzy - - 19221700 stI:Z. 4. bn. 
KANIA Edmund - - 19251299 uł. 7. p. ul. lub. 
KANIA Franciszek - - 1904/86 pluL 4. bn. 
KANIA Rajnold - - 1925/434 strz. 7. bn. 
KANIA Ryszard - - 1923/598 sL sap. 3. bn. sap. 
KANIA Stanisław - - 19121532 uł. 7. p. ul. lub. 
KANIA Wojciech - - 1912/642 mjr 8. bn. VM 5 KW/3/ 
KANIABE Bronisław - - 1922/122 sL strz. 6. bn. KW pol. 17.5.1944 
KANlAK Adam - - 1910/108 pluL 13. komp. zaop. 
KANlAK Władysław Edward - - 1911/574 por. 12. p. uł. pod. KW 
KANIECKI Zygmunt - ps. ZAWADZKI Marian - - 1921/901 strz. 9. bn. 
KANIK Wiktor - - 1925/646 strz. 9. bn. 
KANIKOWSKI Kazimierz - - 1904121 kpr. 1. bn. 
KANKEL Ludwik - - 1909/69 sL strz. 3. bn. KW 
KANNER Joachim - - 1922/117 sto szer. 1. komp. san. 
KANOŃCZUK Władysław - - 192l/105 kan. 3. p. a. ppanc. 
KANSIK Józef - ps. KACZMAREK Józef - - 1911/643 szer. 3. komp. san. 
KANT Augustyn - - 1919/877 strz. 7. bn. 
KANTECKI Feliks - - 1913121 kpr. 1. bn. 
KANTECKI Franciszek - - 1906/72 bomb. 3. p. a. plot. 
KANTOR Cezary - - 19031217 strz. 3. bn. 
KANTOR Franciszek - patrz RASZYK Franciszek - - 
KANTOR Jan - - 1906/604 szer. 2. komp. zaop. 
KANTOR Ludwik - - 1925/386 strz. 6. bn. 
KANTOR Mieczysław - - 1919/170 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
KANTOR Oskar - - 19251297 strz. 4. bn. 
KANTORSKI Jan - - 1908/421 sto szer. 13. komp. zaop. 
KANTORSKI Stefan - - 1910/55 por. 8. bn. KW 
KANTOWSKI Maksymilian - - 1925/440 strz. 18. komp. warszt. 
KAPAŁA Alfred - patrz ZELKE Alfred - - 
KAPAŁA Lech - - 1921/122 ppor. 1. pal. 
KAPAŁA Marian - - 1918/164 sierż. 3. bn. ckm. 
KAPAŁA Robert - - 1926/313 strz. 5. bn. KW 
KAPAŁKA Antoni - - 18981274 plut. 3.bn. KW 
KAPAŁOWSKI Adam - - 19211782 strz. 6. bn. 
KAPCEWICZ Michał - - 1917/56 strz. 6. bn. 
KAPEK Franciszek - - 19251253 ul. 12. p. ul. pod. 
KAPELEWSKI Henryk - - 1923/48 szer. 3. bn. łączn. zm. 10.9.1945 
KAPELUK Michał - - 1914/ ... strz. 5. bn. 
KAPEŁKO Antoni - - 1918/51 strz. 1. bn. KW 
KAPEŁKO Kazimierz - - 1911/40 strz. 1. bn. KW 
KAPERNUS Adam - - 192017 strz. 5. bn. zm. 5.5.1943 
KAPICA Antoni - - 1924/553 strz. 8.bn. 
KAPICA Józef - - 1906/415 kpt. mgr d-two dyw. KW 
KAPITAN Michał - - 1915/321 kan. 3. p. a. ppanc. 
KAPITAN Wacław - - 1914129 kpr. p. ul. karp. 
KAPITANIEC Piotr - - 1912/136 sto sap. 3. bn. sap. 
KAPLA Konrad - - 1913/66 kan. 3. p. a. plot. KW 
KAPLARCZUK Elion - - 19221678 strz. 8. bn. 
KAPLER Jan - - 19251287 strz. 2. bn. 
KAPLER Leopold - - 1924/632 strz. 1. bn. 
KAPLICZ Witold - - 1917/80 sierż. 7. bn. KW 
KAPŁAN Roman - - 19201211 strz. 2. bn. 
KAPŁAN Rudolf - - 1918/81 bomb. 1. pal. KW 
KAPŁAN Stanisław - - 1919/110 sap. 3. bn. sap. 
KAPŁUN Piotr - - 1909/81 kpr. 2. bn. KW 
KAPŁUN Stefan - - 1918/39 bomb. 3. p. a. ppanc. 
KAPOCEWICZ Michał - - 1917/56 strz. 6. bn. 
KAPRUK Jan - - 1915/134 strz. 3. bn. 
KAPRYNIAK Wacław - - 1926/511 strz. 1. bn. 
KAPSZA Władysław - - 1925/428 sto strz. 4. bn. 
KAPTUR Czesław - - 19251770 strz. 9. bn. 
KAPUCKI Stefan - - 1913/94 strz. 3. bn. KW 
KAPUSTA Mieczysław - - 1925/167 szer. 3. bn. łączn. 
KAPUŚCIŃSKI Czesław - - 1916/634 strz. d-two own. 
KAPUŚCIŃSKI Eryk - - 19261734 strz. 1. komp. warszt. 
KAPUŚCIŃSKI Kazimierz - - 1908/62 kan. 3. p. a. ppanc. 
KAPUŚCIOK Gerhard - - 1925/313 strz. 8. bn. 
KAPYŚ Aleksander - - 1921175 sto strz. 1. bn. KW 
KARABAN Józef - - 1905/51 kpr. 2. komp. zaop. 
KARACZUN Jan - - 1922/683 strz. 1. bn. 
KARAFA-KORBUT Bazyli - - 1921/125 bomb. 3. pal. KW 
KARAKIEWICZ Andrzej - - 1926173 sto strz. 1. bn. KW pol. 8. I 1.1944 
KARANDYS Michał - - 1900/41 szer. 2. komp. zaop. 
KARANKOWSKI Kazimierz - - 1920/666 sto strz. 3. bn. 
KARASEK Bronisław - ps. ŻYDKOWSKI Bronisław - - 1923/137 sto uł. 12. p. ul. pod. 
KARASIŃSKI Bolesław - - 1913/31 kpr. 4. bn. 
KARASIŃSKI Jan - - 191112 strz. 1. bn. KW 
KARASIŃSKI Stanisław - - 1918/123 sto strz. 1. bn. KW 
KARASIŃSKI Wincenty - - 1903/49 uł. p. ul. karp. KW pol. 21.7.1944 
KARASIŃSKI Zdzisław Tadeusz - - 1918/46 ppor. 3. p. a. plot. 
KARASZEWSKI Jan - - 1907/39 plut. 1. pal. zm. 8.5.1944 
KARAŚ Jan - - 1921/48 bomb. 3. p. a. plot. 
KARAŚ Józef - - 1907/56 st. strz. 4. bn. 
KARAŚ Marcin - - 1917/369 strz. 6. bn. 
KARAŚ Walenty - - 19121180 kan. 3. p. a. plot. 
KARAŚ Władysław - - 1918/40 kan. 1. bn. 
KARAWACKI Piotr - ps. KAMIŃSKI Piotr - - 1907171 strz. 1. bn. KW 
KARBACZ Michał - - 1912/87 sto szer. 1. komp. sap. 
KARBOWIAK Stefan - - 19011247 sto sierż. 18. komp. warszt. 
KARBOWNIK Franciszek Aleksander - - 1922/146 ppor. 3. bn. KW /21 
KARBOWNIK Roman - - 1901/161 st. sierż. 3. bn. sap. 
KARBOWSKI Aleksy - - 1920/814 szer. 2. komp. zaop. 
KARBOWSKI Antoni - - 1914/68 kpr. 3. bn. łączno KW 
KARBOWSKI Bohdan - - 1916/ .. strz. 8. bn. 
KARBOWSKI Józef - patrz BRUDEK Józef - - 
KARBOWSKI Stanisław - - 1923/68 plut. pchr. 3. bn. ckm. KW 
KARCH Bernard - - 1926/369 strz. 8. bn. 
KARCH Jan - - 1917/9 sto ul. p. uł. karp. KW 
KARCH Zbigniew - - 1925/660 strz. 7. bn. 
KARCHER Zbigniew - - 1918/188 ppor. 12. p. ul. pod. 
KARCZ Andrzej - - 1906/34 ppor. 2. komp. zaop. 
KARCZEWSKI Antoni - - 19051242 sierż. 2. komp. zaop. 
KARCZEWSKI Bernard - - 19191727 strz. 7. bn. 
KARCZEWSKI Feliks - - 1925/661 strz. 3. bryg. 
KARCZEWSKI Jan - - 1902184 sierż. 3. p. a. ppanc. KW 
KARCZEWSKI Piotr - - 1918/110 sto strz. 1. bn. KWI2/ 
KARCZEWSKI Teofil - patrz KOZŁOWSKI Teofil - - 
KARCZEWSKI Witold - - 1927/3 szer. 3. bn. lączn. 
KARCZEWSKI Zygmunt - - 1909/545 strz. 9. bn. 
KARCZYŃSKI Wiktor - - 1921/536 sto strz. 3. bn. ckm. 
KARDASZ Szymon - - 1916/50 plut. 2. pal. 
KARDEL Jan - - 1910/64 sto strz. 5. bn. 
KARDYSZ Piotr Paweł - - 1912122 ogn. 3. pal. 
KARECKI Paweł - - 1914/108 sto sstrz. 3. bn. ckm. KW 
KARELUS Mieczysław - - 1923/136 szer. 3. bn. łączno 
KARGIŃSKI Wacław - - 19191223 strz. 1. bn. 
KARKOSZKA Józef - - 1912/162 sierż. 2. bn. KW 
KARKOWSKI Stanisław - - 1913/59 sto strz. 1. komp. warszt. 
KARLIKOWSKI Bernard - - 1925/647 strz. 3. bn. ckm. 
KARLIKOWSKI Kazimierz - - 1916/ .. ppor. 2. bn. 
KARŁO Edward - - 1912136 sierż. 4. bn. KW 
KARLOWSKI Mieczysław - - 1919/695 bomb. l. pal. KW 
KARMOUSKI Jan - - 1923/1064 strz. 1. bn. 
KARNACEWICZ Władysław - - 1920/ .. st. strz. pchr. 3. bn. 
KARNY Aleksander - - 1900126 szer. 13. komp. zaop. 
KAROL Adolf - - 1923/99 sto strz. 4. bn. KW 
KAROL Arkadiusz - - 1918/55 kan. 1. pal. KW 
KAROL Bazyli - - 1924/633 strz. 5. bn. 
KAROL Czesław - - 1919/81 szer. 2. komp. san. 
KAROL Dymitr - - 1918/30 sap. 3. bn. sap. 
KAROL Józef - - 1911/59 sto szer. 2. komp. san. 
KAROL Kazimierz - - 1915/48 bomb. 3. pal. KW pol. 6.8.1944 
KAROL Stanisław - - 1924120 bomb. 3. p. a. plot. 
KAROLAK Kazimierz - - 19021260 sto strz. 5. bn. 
KAROLCZAK Andrzej - - 1906/162 kpr. 3. bn. sap. 
KAROLCZAK Edward - - 1926/960 strz. 2. bn. 
KAROLCZAK Ignacy - - 1909/1 plut. 2. bn. 
KAROLEWICZ Tomasz - - 1903/4 strz. 3. bn. ckm. 
KAROLEWICZ Wacław - - 1917/52 szer. 2. komp. san. 
KAROLEWSKI Aleksander - - 1922138 strz. 2. bn. KW pol. 13.11.1944 
KAROLEWSKI Tadeusz - patrz KOMACKI Alojzy - - 
KAROLINKO Józef - - 1913128 sto strz. 1. bn. KW 
KARP Mordka Josek - - 1907/98 sto strz. 5. bn. 
KARP Sabin - - 1908/301 strz. 3. bn. ckm. 
KARPA Michał - - 1919/58 bomb. 3. p. a. plot. 
KARPACZ Bronisław - - 1912/45 strz. 3. bn. KW 
KARPACZ Jerzy Stanisław - - 1919/405 uł. 12. p. uł. pod. 
KARPECKI Paweł - - 1926/421 strz. 7. bn. 
KARPICKI Bazyli - - 1912/121 strz. 5. bn. 
KARPIEJ Antoni - - 1920/47 plut. pchr. 3. p. a. plot. 
KARPIEJ Florian - - 1901/39 szer. 2. komp. san. 
KARPINIEC Zdzisław - - 1920121 ppor. 1. pal. KW 
KARPIŃSKI Bronisław - - 1911/672 sto strz. d-two dyw. 
KARPIŃSKI Francizek - - 1896/48 choro park mat. 
KARPIŃSKI Jan - - 1922/143 plut. pchr. 2. bn. KW 
KARPIŃSKI Józef - patrz ŚPRYSZ Józef - - 
KARPIŃSKI Józef - - 1908/32 plut. d-two dyw. 
KARPIŃSKI Kazimierz - - 1924/330 sto strz. 5. bn. KW 
KARPIŃSKI Lesław - - 1923/89 plut. 6. bn. KW 
KARPIŃSKI Ludwik - - 19191202 strz. 3. bn. 
KARPIŃSKI Roman - - 1913/116 plut. 12. p. ul. pod. KW 
KARPIŃSKI Stanisław - - 1919/140 bomb. 3. p. a. ppanc. 
KARPIŃSKI Tadeusz - - 1924/445 strz. 6. bn. 
KARPIŃSKI Władysław - - 1921/29 sto szer. d-two ozt. 
KARPIUK Jan - - 1906128 sto strz. 4. bn. 
KARPOW Zbigniew - - 19121882 ppor. 3. pal. 
KARPOWICZ Bolesław - - 1906120 st. sierż. 3. bn. łączno 
KARPOWICZ Edward - - 1920/120 kan. 3. p. a. plot. 
KARPOWICZ Franciszek - - 1921/62 strz. 2. bn. KW 
KARPOWICZ Jan - - 1905/151 strz. 6. bn. 
KARPOWICZ Jan - - 1918/121 strz. 3. bn. zm. 30.1.1944 
KARPOWICZ Włodzimierz - - 1910/110 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
KARPUS Stanisław - - 1898/16 sto ogn. 1. pal. 
KARSKI Michał - - 1912/68 plut. 9. bn. KW 
KARSKI Sobiesław - - 1905/72 kpr. d-two dyw. 
KARSZNIA Leon - - 1916/536 sto strz. 1. bn. 
KARULSKI Czesław - - 1913/63 sto strz. 2. bryg. 
KARWACKI Grzegorz - - 1926/974 strz. 3.bn. 
KARWACKI Zbigniew - - 1926127 szer. 3. bn. łączno 
KARWAT Tadeusz - - 1923/449 strz. 5. bn. 
KARWATOWSKI Stefan - - 19121598 por. lek. 1. komp. san. 
KARWECKI Marian - - 1913/698 strz. 7. bn. 
KARWIŃSKI Czesław - - 1905/ .. rtm. 7. p. ul. lub. 
KARWOT Augustyn - - 19121689 strz. 18. komp. warszt. 
KARWOT Kazimierz - patrz KOPEĆ Ludwik - - 
KARWOT Paweł - - 1913/658 szer. 3. bn. łączno 
KARWOT Wincenty - - 1923/594 st. strz. 4. bn. 
KARWOWSKI Władysław - - 1908/39 sap. 3. bn. sap. KW 
KARYM Marian - - 1916/388 kpr. 1. komp. warszt. 
KASA Józef - - 1904/40 plut. d-two ozt. 
KASA Mateusz - - 19121 .. bomb. 3. pal. 
KASA Mieczysław - - 1920/38 kap. 2. pal. 
KASAL Tadeusz - - 1923/60 kpr. pchr. 3. pal. 
KASECKI Edmund - - 1913/700 kpr. 8. bn. 
KASEK Ryszard - - 1923/468 kan. 3. p. a. plot. 
KASIEWICZ Justyn - - 1911/86 sap. 3. bn. sap. 
KASIKIEWICZ Konstanty - - 1902143 sto szer. 2. komp. zaop. 
KASINA Władysław - - 1912111 kpr. d-two dyw. KW 
KASIUBA Jan - - 1911/762 strz. 7.bn. 
KASIUKIEWICZ Konstanty - - 1902143 strz. 2. komp. zaop. 
KASIW Michał - - 1912/857 strz. 8. bn. 
KASJAN Teodor - - 1913/73 kpr. 2. bn. KW 
KASJANIUK Józef - - ... ./ .. por. 9. bn. 
KASJANOWICZ Bolesław - - 1904/118 kpr. 18. komp. zaop. 
KASKOW Franciszek - - 1925/30 sto szer. 3. bn. łączn. 
KASKOW Mieczysław - - 1921/64 kpr. pchr. 3. bn. ckm. 
KASNER Tadeusz - - 1912/188 kpr. 3. p. a. ppanc. 
KASPEREK Józef - - 1915/ .. por. d-two dyw. 
KASPER Józef - patrz CHYLA Franciszek - - 
KASPERCZYK Ernest - - 1923/495 sto strz. 2. bn. 
KASPERCZYK Konrad - - 1913/721 kan. 2. pal. 
KASPERCZYK Ryszard - ps. KUCHARCZYK Ryszard - - 1923/485 sto ul. 12. p. ul. pod. KW 
KASPEREK Antoni - patrz KORUŚ Antoni - - 
KASPEREK Bolesław - - 1918/56 kpr. pchr. 3. p. a. ppanc. 
KASPEREK Emenuel - - 1926/884 strz. 1. komp. warszt. 
KASPEREK Jan - - 1899/430 sto sierż. 7. bn. 
KASPEROWICZ Jan - - 1915/131 plut. 1. pal. 
KASPEROWICZ Jan - - 1918/86 strz. 4. bn. 
KASPEROWICZ Władysław - - 19191233 kpr. 7. p. ul. lub. 
KASPERSKI Antoni - patrz FISZER Antoni - - 
KASPERSKI Kazimierz - - 19171261 sto strz. 5. bn. KW zm. z r. 21.8.1944 
KASPERSKI Michał - - 1914/889 strz. 3. bryg. 
KASPERSKI Mieczysław - - 1910120 sto sierż. 1. bn. KW 
KASPERSKI Stanisław - - 1914/46 plut. 9. bn. KW 
KASPROWIAK Bogumił - - 191214300 sap. 3. bn. sap. 
KASPROWICZ Karol Jan - - 1912/645 kpt. 3. bn. KW/4/ 
KASPROWSKI Józef - patrz RZEPKA Alojzy - - 
KASPRÓW Wiktor - - 1921/88 strz. 3. bn. KW 
KASPRZAK Jacek - - 19261284 sto strz. 3. bn. KW 
KASPRZAK Stefan - - 1907/110 strz. 3. bn. ckm. 
KASPRZAK Stefan - - 1923/528 strz. 9. bn. 
KASPRZYCKI Stanisław - - 1909/66 sto szer. 13. komp. zaop. 
 
KASPRZYCKI Wiktor - - 1914/35 kpr. 1. pal. KW
  Wiktor Kasprzycki ur się 25.11.1914 r w Iwaniskach. Zmarł 05 05.1973 r.  
w Skarżysku-Kamiennej i tam jest pochowany. Do kraju po wojnie powrócił 
w 1949 r. z  Anglii.
 Z opowiadań ojca pamiętam, że był w wojsku kierowcą i telegrafistą..
inf. i zdj. Michał Kasprzycki
 
 
 
 
 
 
 
 
KASPRZYK Czesław - - 1918/92 sap. 3. bn. sap. 
KASPRZYK Jan Józef - - 1916/35 plut. 3. p. a. plot. 
KASPRZYK Józef - - 1904/43 sto sap. 3. bn. sap. 
KASPRZYK Tomasz - - 1902/62 sierż. 2. komp. zaop. 
KASPRZYŃSKI Józef - - 1925/39 kan. 3. p. a. plot. 
KASSA Michał - - 1900123 kpr. 4. bn. 
KASSAKAJTYS Jerzy - - 1906/416 por. d-two ozt. 
KASTA Jerzy - - 1925/482 kan. 2. pal. 
KASYAN Rudolf Jan - - 1911/367 sto szer. 18. komp. zaop. 
KASZA Michał - - 1900123 kpr. 4. bn. 
KASZA Zygmunt - - 1924/418 strz. 6. bn. KW 
KASZAK Edmund - - 1914/144 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
KASZAK Józef - - 1922/39 bomb. 3. p. a. plot. 
KASZETA Franciszek - - 1909/138 kan. 3. pal. 
KASZEWIAK Eryk - patrz SCHEUER Eryk - - 
KASZEWSKI Paweł - patrz SLĘK Paweł - - 
KASZKIEWICZ Michał - - 1907/87 st. strz. 3. bn. ckm. zm. 24.10.1944 
KASZKIEWICZ Stanisław - - 1906/61 strz. dctwo dyw. 
KASZKOWLAK Stanisław - - 1902/68 sierż. 3. bn. ckm. 
KASZLEJ Augustyn - - 1913/190 kpr. 7. p. ul. lub. KW 
KASZTAN Michał - - 1909/85 sap. 3. bn. sap. 
KASZTELAN Aleksander - patrz MOCZYGĘBA Alojzy - - 
KASZTELAN Tadeusz - - 1924/32 bomb. 3. p. a. plot. 
KASZTELANIEC Stanisław - - 1919/61 kan. 3. p. a. plot. 
KASZUBA Emil - - 1922/527 sto strz. 1. bn. KW 
KASZUBA Grzegorz - - 1910/34 plut. 18. komp. zaop. 
KASZUBA Józef - - 1914/109 kan. 3. p. a. plot. 
KASZUBA Stanisław - - 1905/78 sierż. 18. komp. zaop. 
KASZUBA Stanisław - - 1912/50 sto strz. 8. bn. KW 
KASZUBA Wacław - ps. KAMSKI Jan - - 1924/338 sto strz. 4. bn. KW 
KASZUBA Wiktor - ps. DĄBROWSKI Wiktor - - 1921/556 strz. 7. bn. 
KASZUBA Wiktor - - 1924/301 uł. 7. p. ul. lub. 
KASZUBA Władysłw - - 1924/392 sto szer. 3. bn. łączn. 
KASZUBOWSKI Ksawery - - 1923/699 strz. 5. bn. 
KASZUBOWSKI Leon - - 1915/538 strz. 1. bn. 
KASZUBSKI Jan - - 1922/752 strz. 1. komp. warszt. 
KASZUBSKI Konstanty - - 1899/60 plut. 1. komp. zaop. 
KASZYŃSKI Jan - - 1911/100 kan. 1. pal. 
KASZYŃSKI Mariana Józef - - 1923/38 kan. 3. p. a. plot. 
KAŚKÓW Franciszek - - 1925/30 sto szer. 3. bn. łączno 
KAŚKÓW Mieczysław - - 1921/64 kpr. pchr. 3. bn. ckm. 
KAŚMINOWICZ Romuald Jan - - 1919/175 ppor. 3. pal. 
KATA Marian - - 1928/50 strz. 3. bn. 
KATA StanisIw - - 1925/925 strz. 4. bn. 
KATAN Karol - - 1913/ .. ppor. 1. pal. 
KATAŃSKI Władysław - - 1922/853 strz. 8. bn. 
KATARZYŃSKI Piotr - - 1915/17 kpr. d-two dyw. KW 
KATARZYŃSKI Tadeusz - - 1920/193 kpr. 7. p. ul. lub. 
KATHKE Bronisław - ps. KAMIŃSKI Bronisław - - 1920/617 strz. 9. bn. 
KATKA Alojzy - - 1906/545 strz. 2. bn. 
KATLEWSKI Bolesław - - 1919/684 szer. 3. kom. san. 
KATLEWSKI Franciszek - ps. GÓRZA Leon - - 1924/1048 strz. 8. bn. 
KATOWICZ Andrzej - - 1923/69 ppor. 3. bn. ckm. KW/2I 
KATOWICZ Antoni - - 1923/69 plut. pchr. 3. bn. ckm. 
KATRYCZ Stanisław - - 1924/57 st. strz. 2. bn. KW 
KATRYNIAK Aleksander - - 1897/119 sierż. d-two dyw. 
KATULSKI Marian - - 1924/1169 kan. 3. p. a. plot. 
KATYŃSKI Edward - - 1913/ .. strz. 5. bn. 
KATZER Józef - ps. KAIZER Józef - - 1925/721 strz. 3. bn. ckm. 
KAUCH Antoni - - 1920/913 strz. 1. bn. 
KAUF Adolf - - 19111766 strz. 3. bn. ckm. 
KAUFMAN Wolf Lejb - - 1906170 kan. 1. pal. 
KAUP Ludwik - - 1905/55 kpr. 13. komp. zaop. 
KAUS Henryk Zygmunt - - 1909/15 plut. pchr. 1. komp. zaop. 
KAUTZER Augustyn - - 1913/678 strz. 8. bn. 
KAWA Antoni - - 1915/161 sierż. 3. bn. 
KAWA Franciszek - ps. STYLOK Franciszek - - 1915/122 strz. 7. bn. KW 
KAWA Michał - - 1924/13 sap. 3. bn. sap. 
KAWA Tadeusz Marian - - 1920/15 por. 1. pal. VM 5 KWI2/ 
KAWALA Edward - - 1904/4 kpr. 3. bn. sap. KW 
KAWALCZUK Stanisław - - 1912/226 kpr. 12. p. uł. pod. 
KAWALEC Augustyn - - 1926/446 st. strz. 8. bn. 
KAWALEC Franciszek - - 1911/168 por. 1. pal. 
KAWALEC Henryk - - 1921127 kpr. 1. bn. KW 
KAWALEC Jakub - - 1905/33 szer. d-two ozt. 
KAWALEC Rudolf - - 19241274 ul. 7. p. ul. lub. 
KAWALEC Wacław - - 1914/159 sto strz. 6. bn. 
KAWALEC Władysław - - 1916/19 kpr. p. ul. karp. 
KAWALEC Zbigniew - - 192117 sto uł. pchr. p. ul. karp. 
KAWAŁKO Jan - - 1913/135 plut. 3. p. a. ppanc. 
KAWCZYŃSKI Henryk - ps. KOPCZYŃSKI Henryk - - 1925/622 strz. 7. bn. 
KAWECKI Jan - - 1921/877 kan. 1. pal. 
KAWECKI Leon - - 1924/34 strz. 5. bn. 
KA WECKI Ludwik - patrz SZULC Ludwik - - 
KAWEJSZA Jan - - 1918/125 sap. 3. bn. sap. 
KAWIK Benedykt - - 1926/340 strz. 3. bn. ckm. 
KAWKA Wiktor - ps. KAMIŃSKI Piotr - - 1920/382 sto strz. 1. bn. KW 
KAWKO Henryk - - 1904/121 kpr. 3. bn. łączno KW 
KAWNIK Jan - - 19141230 uł. 7. p. ul. lub. 
KAWULA Jan - - 1924/1120 strz. 2. bn. 
KAWULOK Paweł - - 19261278 strz. 3. bn. ckm. 
KAWZOWICZ Edward - - 1910/100 kan. 3. pal. 
KAZAKIEWICZ Marian - - 1920/9 sto strz. 3. bn. KW 
KAZANIECKI Jan - - 19191767 strz. 7. bn. 
KAZANOWSKI Stanisław - patrz SZCZYGIEŁ Franciszek - - 
KAZANOWSKI Władysław - - 1913/187 plut. 12. p. ul. pod. 
KAZANOWSKI Włodzimierz Jan - - 1913/41 bomb. 3. p. a. plot. 
KAZIEWICZ Kazimierz - - 19lO/119 plut. 3. bn. ckm. 
KAZIMIERCZAK Konstanty - - 19021234 sap. 3. bn. sap. 
KAZIMIERCZAK Marian - - 1926/508 strz. 2. bn. 
KAZIMIERCZUK Edward - - 1919/50 bomb. 2. pal. 
KAZIMIERCZYK Feliks - - 1901171 kpr. 7. bn. zm. 16.10.1942 
KAZIMIERCZYK Józef - - 1922/49 sto strz. 3. bn. łączno KW 
KAZIMIERCZYK Kazimierz - - 1916/162 st. strz. 3. bn. 
KAZIMIEROWICZ Jan - - 1904/117 plut. 3. szw. żand. 
KAZIMIERÓW Grzegorz - patrz ROZDOLSKI Grzegorz - - 
KAZIMIERSKI Bogusław - - 1923/97 kpr. pchr. 3. pal. KW 
KAZIMIERSKI Czesław - - 1912/96 bomb. 3. p. a. ppanc. 
KAZIMIERSKI Karol - - 1910/9 kpr. 1. komp. san. 
KAZIMIERSKI Michał - - 1915120 strz. 2. bn. Kw 
KAZIMIREK Roman - - 19121756 szer. 3. komp. san. 
KAZIMOWICZ Piotr - - 1903/85 strz. 6. bn. 
KAZIUW Jan - - 19211781 strz. 5. bn. 
KAZNOWSKI Adam Apolinary - - 1916/64 ppor. mgr 3. bn. ckm. KW/2I 
KAZNOWSKI Kazimierz - - 19121173 por. 2. komp. warszt. 
KAZULA Edward - - 19111243 sto strz. 3. bn. KW 
KAZULA Kazimierz - - 19141245 ppor. 5. bn. 
KAZURA Bronisław - - 19061282 sap. 3. bn. sap. 
KAZURO Wacław - - 1916/373 ppor. 2. bn. KW pol. 3.5.1944 
KAZUSZCZYK Feliks - ps. KAMIŃSKI Feliks - - 19231712 st. strz. 5. bn. 
KAZYK Wilhelm - - 19211638 szer. 18. komp. zaop. 
KAŹMIERCZAK Franciszek - - 19121168 kpr. 3. bn. sap. 
KAŹMIERCZAK Jan - - 1924/589 strz. 8. bn. 
KAŹMIERCZAK Józef - - 1922/49 szer. 3. bn.lączn. 
KAŹMIERCZAK Leon - - 19261546 strz. 8. bn. 
KAŹMIERCZAK Roman - - 19251285 ul. 7. p. ul. lub. 
KAŹMIERCZAK Stefan - - 1900/16 plut. 2. bn. 
KAŹMIERCZAK Stefan - - 1924/17 kan. 3. pal. KW 
KAŹMIERCZAK Zygmunt - - 1923/72 strz. 5. bn. KW pol. 9.4.1945 
KAŹMIERCZUK Zbigniew - - 19211925 kpr. pchr. d-two ad. 
KAŹMIERSKI Stanisław - - 1922/930 st. strz. 3. bryg. 
KAŹMIERSKI Tadeusz - - 1913/165 kpr. 3. bn. 
KĄDZIELA Erwin - - 1908/396 st. strz. park mat. 
KĄDZIELA Oskar - - 19251650 strz. 8. bn. 
KĄDZIELEWSKI Zygmunt - - 19131216 plut. 2. bn. 
KĄDZIOŁKA Kazimierz - - 1914/44 ppor. 2. bn. 
KĄKIEL Ludwik - - 1909/69 st. strz. 3. bn. KW 
KĄKOL Edmund - - 1926/439 strz. 7. bn. 
KĄKOL Henryk - - 1916/67 strz. 6. bn. pol. 26.10.1944 
KĄKOL Stanisław - - 1914/41 sierż. 3. bn. sap. KW121 
KĄPAŁA Marian - - 1918/164 sierż. 3. bn.ckm. 
KĄSEK Jan - - 1924/1162 st. ul. 7. p. ul. lub. 
KĄSEK Józef - - 1919/9 kpr. 6. bn. KWI2I pol. 12.4.1945 
KĄTKOWSKI Zbigniew - - 19221299 ppor. 7. p. ul. lub. KW 
KĄTNIK Józef - - 1911152 plut. 3. p. a. ppanc. VM 5 pol. 11.4.1945 
KĄTNY Witold - ps. ADAMCZEWSKI Witold - - 19211850 st. strz. 7. bn. 
KCIUK Jan - - 19001244 sierż. 3. komp. warszt. 
KEHLER Wilhelm - ps. KRAUSE Witold - - 19201566 bomb.3. p. a. plot. 
KEIDROWSKI Mieczysław - - 1914128 plut. 2.komp. zaop. 
KEINYCH Walter - ps. PRUDŁO Jan - - 1925/1246 strz. 2. bn. zm. z r. 10.4.1945 
KEJDROWSKI Feliks - - 192015419 strz. 4. bn. 
KEJNIGSWAJN Fiszel - - 19081255 sap. 3. bn. sap. KW 
KELLER Antoni - - 19161597 strz. 3. bn. ckm. 
KELLER Edward - - 19221614 st. strz. 7. bn. 
KELLER Jakub - - 1926/735 strz. 5. bn. 
KELOŃ Teodor - - 1905/16 kpr. 2. bn. 
KEMLICZ Jerzy - patrz GADOMSKI Cyryl - - 
KEMP A Edmund - patrz HEIZERSKI Edmund - - 
KEMPA Gerhard - - 1926/488 kpr. 5. bn. VM 5 KW 
KEMPA Józef - - 1926/492 strz. 9. bn. 
KEMPA Józef - - 1926/325 szer. 3. komp. san. 
KEMPA Paweł - ps. KEMPOWICZ Paweł - - 19221695 strz. 6. bn. KW 
KEMPA Stefan - - 19211445 strz. 2. bn. 
KEMPIAK Marian - - 19251936 ul. 7. p.ul. lub. 
KEMPIŃSKI Alfons - - 1911125 plut. pchr. d-two ozt. 
KEMPIŃSKI Leon - - 1916/36 st. strz. 2. bn. 
KEMPKA Bolesław - - 1921135 strz. 4. bn. KW pol. 17.5.1944 
KEMPNY Gerhard - - 1924/380 strz. 3. bn. 
KEMPOWICZ Paweł - patrz KEMPA Paweł - - 
KENDRA Eugeniusz - - 1917123 kpr. 7. bn. KW 
KENICH Leon - - 19251 .. st. szer. 3. szw. żand. 
KENIG Władysław - - 1921/60 kan. 3. pal. KW 
KEPER Józef - - 1915/33 bomb. 1. pal. 
KERE Leon - - 1917/479 strz. 1. komp. warszt. 
KERL Leon - - 1917/479 strz. 1. komp. warszt. 
KERSZKE Franciszek - ps. KAMIŃSKI Franciszek - - 19221609 bomb. 2. pal. 
KESIK Edmund - - 19171297 kan. 3. p. a. ppanc. 
KESLER Franciszek - - 1909/691 kpr. d-two dyw. 
KĘDZIA Antoni - patrz JAKUBOWSKI Antoni - - 
KĘDZIA Roch - - 19211698 strz. 8. bn. 
KĘDZIERSKI Mieczysław - - 1920/109 st. strz. 2. bn. KW 
KĘDZIERSKI Stanisław - - 1914/501 kpr. 6. bn. KW pol. 2.9.1944 
KĘDZIERSKI Wojciech - - 18971 .. chor. d-two ozt. 
KĘDZIERSKI Zygmunt - - 1923/71 kpr. pchr. 3. bn. ckm. KW 
KĘDZIOR Eugeniusz - - 1899/82 sierż. 1. bn. zm. 9.5.1942 
KĘDZIOR Jan - - 19211134 strz. 5. bn. 
KĘDZIOR Józef Mieczysław - - 1914/151 kpr. pchr. l. pal. 
KĘDZIOR Karol - - 1907/503 por. 5. bn. 
KĘDZIOR Leopold - - 1904/35 st. strz. 1. bn. 
KĘDZIOREK Stefan - - 1909/136 st. ul. 12. p. ul. pod. 
KĘDZIOREK Tadeusz - - 1923/95 kan. 3. pal. KW 
KĘPA Bolesław - patrz KREMPIŃSKI Bolesław - - 
KĘPA Feliks - - 1912/77 kpt. 5. bn. VM 5 KW 
KĘPA Jan - - 1921185 st. strz. 2. komp. warszt. KW 
KĘPIŃSKI Eugeniusz - - 1923/374 st. sap. 3. bn. sap. KW 
KĘPIŃSKI Mieczysław - - 1904/162 st. sap. 3. bn. sap. 
KĘPKA Stefan - - 1916/705 strz. 9. bn. 
KĘSEK Karol - - 1926/71 st. strz. 1. bn. KW 
KĘSICKI Bronisław - - 1923/624 st. strz. 7. bn. KW 
KĘSICKI Tadeusz - - 1907124 kpr. 1. bn. KW 
KĘSIK Edmund - - 19171297 kan. 3. p. a. ppanc. 
KIBLER Stanisław Paweł - - 1907/45 st. sierż. 1. komp. warszt. 
KIBUKIEWICZ Zygmunt - - 19251931 strz. 5. bn. 
KICA Stanisław - - 19151530 por. 2. bn. VM 5 pol. 12.5.1944 
KICIŃSKI Tadeusz - - 1919/191 plut.pchr. 3. p. a. plot. 
KICIŃSKI Zenon Antoni - - 1913/37 plut.pchr. 9. bn. KW 
KICYŁA Antoni - - 1920/56 sto szer. 3. bn. lączn. KW 
KICZIŃSKI Bronisław - - 19221442 ul. 7. p. ul. lub. 
KICZMA Kazimierz - - 1903/146 kpr. 12. p. ul. pod. 
KICZMA Piotr - - 1911/419 strz. 1. komp. warszt. 
KICZOROWSKI Jan - - 1913/13 plut. d-two dyw. KW 
KICZOROWSKI Józef - - 1915124 kpr. p. ul. karp. 
KIDA Błażej - - 1917/133 kpr. 7. p. ul. lub. 
KIDACKI Henryk Józef - - 1919/12 por. 3. szw. żand. KW 
KIDALLA Stefan - ps. BARTOSZEK Stefan - - 1925/542 strz. 7. bn. 
KIDAWA Władysław - - 1907/144 kpr. 12. p. ul. pod. 
KIDOŃ Jan - - 1910/629 strz. 7. bn. 
KIEBDAJ Jan - - 1904123 kpr. 2. bryg. 
KIEBUS Józef - - 19191205 kpr. 6. bn. VM 5 KW 
KIECKO Józef - - 1924/910 sap. 3. bn. sap. 
KIECZKA Jan - - 1907/509 strz. 9. bn. 
KIEDROWICZ Benedykt - patrz LESZCZYŃSKI Benedykt - - 
KIEDROWSKI Kazimierz - - 1908/34 por. 2. bryg. KW 
KIEDYSZ Józef - - 1916/120 plut. 1. bn. KW 
KIEDZIUCH Antoni - - 1921/3593 bomb. 3. pal. 
KIEFIR Adam - - 1921/12 ul. p. ul. karp. 
KIEJZER Stanisław - - 19121737 plut. 9. bn. 
KIEL Paweł - - 1926/372 strz. 5. bn. KW 
KIELAR Bolesław - - 1912/80 sierż. 3. bn. 
KIELAR Edward - - 1923123 plut. 5. bn. KW /21 
KIELAR Władysław - - 1909/121 kan. 1. pal. zm. 19.7.1944 
KIELESIŃSKI Kazimierz - - 19221924 st. strz. 8. bn. 
KIELICHOWSKI Tadeusz - - 1923/455 strz. 8. bn. KW 
KIELISZEK Kazimierz - - 1914/24 kpr. 3. komp. san. 
KIELM Zygfryd - - 19261218 strz. 6. bn. 
KIELNAR Romuald - - 1902111 sierż. d-two dyw. KW 
KIELNIK Jan - - 1910/48 bomb. 2. pal. 
KIELOCH Jan - - 19261217 strz. 5. bn. 
KIELON Teodor - - 1905/16 plut. 2. bn. KW pol. 19.4.1945 
KIEŁA Stanisław - - 1914/873 sto szer. 3. bn. łączno 
KIEŁB Jan - - 1912/57 sto strz. d-two dyw. 
KIEŁBASA Józef - - 1914/65 kpr. 3. bn. łączno 
KIEŁBASA Kazimierz - - 1911/412 plut. 13. komp. warszt. 
KIEŁBASA Teofil - - 1901/51 sierż. 2. komp. zaop. 
KIEŁBASIŃSKI Józef - - 19OO/114 sto wachm. 12. p. ul. pod. 
KIEŁCZEWSKI Tadeusz - - 1905173 plut. 6. bn. 
KIEŁCZEWSKI Wacław - - 1905/363 por. 12. p. ul. pod. zm. z r. 12.6.1944 
KIEŁCZEWSKI Wiktor - - 1912/47 st. ogn. 2. pal. 
KIEŁCZEWSKI Zygmunt - - 1924/112 ul. 12. p. ul. pod. zm. 12.9.1943 
KIEŁCZYŃSKI Jan - - 1921/639 strz. 1. komp. warszt. 
KIEŁKOWICZ Mieczysław - - 1916/61 sto strz. 3. bn. ckm. 
KIEŁKOWSKI Franciszek - - 1924/615 strz. 9. bn. 
KIEŁKOWSKI Franciszek - - 19261212 strz. 6. bn. KW 
KIEŁKOWSKI Leon - - 19241264 sto strz. 3. bn. KW 
KIEŁMUĆ Władysław - - 1924122 kan. 3. p. a. plot. 
KIEŁPIŃSKI Franciszek - - 1910/623 strz. 4. bn. 
KIEŁPIŃSKI Józef - - 1905/1 plut. 2. bn. KW 
KIEŁPIŃSKI Władysław - - 1913/493 strz. 2. bn. 
KIEŁTYKA Michał - - 1910/62 st. szer. 2. komp. san. 
KIENIEWSKI Feliks - - 1899/ .. sierż. 2. komp. zaop. 
KIEREJEWSKI Tadeusz - - 1925/560 sto strz. 7. bn. 
KIERNOGA Jan - - 19131715 strz. 6. bn. 
KIEROD Michał - - 1919/44 bomb. 2. pal. KW 
KIEROK Wilhelm - - 1915/558 st. szer. 3. komp. san. 
KIERSNOWSKI Stanisław - - 1907/145 ul. 12. p. ul. pod. 
KIERSZ Ludwik - - 1913/74 kpr. 3. bn. KW 
KIERSZ Mieczysław - - 1921/143 ppor. 7. bn. KW 
KIERYK Józef - - 1911/94 plut. 3. p. a. ppanc. 
KIERZ Jan - - 19131732 strz. d-two dyw. 
KIERZEJEWSKI Tadeusz - - 1925/560 sto strz. 7. bn. 
KIERZUĆ Władysław - - 1902/119 strz. 1. bn. 
KIESZKOWSKI Alfons - - 1923/564 sto strz. 1. bn. 
KLEŚ Feliks - - 1916/428 ul. 7. p. ul. lub. 
KIEŚ Joachim - - 19261228 strz. 6. bn. KW 
KIEŚ Rajmund - - 1910/592 strz. 1. bn. 
KIETA Stanisław - - 1914121 sto szer. 3. bn. lączn. 
KIETKOWSKI Leon - - 19241264 strz. 3. bn. 
KIETORAKIS Stanisław - - 1918/72 szer. 2. komp. san. 
KIETTA Adam - - 18981270 sierż.18. komp. zaop. 
KIEWLICZ Bolesław - - 1911/186 sto ul. 12. p. ul. pod. 
KIEWRO Władysław - - 1917/47 strz. 5. bn. zm. z r. 28.7.1944 
KIEŻEL Edmund - - 1923/159 strz. 3. bn. 
KIEŻUN Stanisław - - 1921/127 kpI. 3. bn. ckm. 
KIJAK Franciszek - - 1915/36 kpr. 1. bn. pol. 1.5.1944 
KIJANKO Krzysztof - - 1923/83 szer. 2. komp. san. KW 
KIJANKO Marian - - 1925/17 szer. 2. komp. san. 
KIJENIA Jan - - 1903/40 strz. 5. bn. 
KIJEWSKI Alfons - - 1925/663 sto strz. 8. bn. 
KIJEWSKI Antoni - - 1906/537 strz. 7. bn. 
KIJEWSKI Józef - - 1916/626 strz. 2. bn. 
KIJEWSKI Stanisław - - 19161238 sL ul. 12. p. ul. pod. KW 
KIJKO Władysław Marian - - 1915/ .. kpr. 3. bn. ckm. 
KIJORA Witold - ps. DANA Józef - - 1924/106 kpr. 12. p. ul. pod. 
KIJOWSKI Józef - - 1895/7 sierż. 4. bn. 
KIJOWSKI Józef - - 1926/100 szer. 3. bn. lączn. KW 
KIK Edmund - - 19221587 strz. 8. bn. 
KIKIEL Hieronim - patrz KIKULSKI Władysław - - 
KIKINGER Piotr - - 1914/89 plut. 6. bn. KW 
KIKULSKI Władysław - ps. KIKIEL Hieronim - - 1911/582 sierż. 2. bn. VM 5 
KILANOWSKI Tadeusz - - 19221920 bomb. 3. p. a. plot. 
KILAŃSKI Bronisław - - 1918/58 strz. 2. bn. KW 
KILARSKI Jan - - 1925/919 strz. 7. bn. 
KILCZEWSKI Eugeniusz - - 1917/41 kpr. 3. pal. 
KILIAN Jan - - 1909/89 sierż. 2. komp. san. KW 
KILIAN Stanisław - - 1921/36 bomb. 3. p. a. ppanc. 
KILICHOWSKI Tadeusz - ps. BRZEZIŃSKI Tadeusz - - 1923/455 strz. 8. bn. KW 
KILIK Mikołaj - - 1919/117 strz. 3. bn. KW 
KILIMAN Stanisław - - 1910/154 kpr. 1. komp. warszt. 
KILISZEWSKI Kazimierz - - 1926/302 strz. 6. bn. 
KIWANEK Władysław - - 1909/30 plut. 2. pal. 
KILKOWSKI Izydor - - 1913/689 plut. 8. bn. 
KILKUS Józef - - 1909/62 ul. p. ul. karp. 
KILMAN Jan - - 1909/89 plut. 2. komp. san. 
KILOŃSKI Bronisław - - 1918/58 strz. 2. bn. KW 
KIŁARSKI Mikołaj - - 1910/515 strz. 6. bn. 
KIMELMAN WoIf - - 1916/63 st. strz. 2. bn. VM 5 
KIN Bolesław - - 1922/600 szer. 3. bn. łączno 
KIN Edmund - - 19231710 strz. 1. bn. 
KIN Franciszek - - 1919/ .. strz. 4. bn. 
KIN Jerzy - - 19221160 kpr. pchr. 3. bn. ckm. VM 5 KWI2/ 
KINIARZ Adam - - 1918126 strz. 5. bn. 
KINAS Jakub - - 1907/303 strz. 3. bn. 
KINCER Gerhard - - 1925/513 szer. 3. bn. łączn. 
KINDER Józef - - 1919123 kpr. 2. bn. KW 
KINEL Józef - - 1915/624 strz. 4. bn. 
KINKOSZ Brunon - - 19191700 strz. 3. bn. KW 
KINSNER Bolesław - - 1902/15 plut. d-two dyw. 
KINSNER Kazimierz - - 1924/3 plut. pchr. 3. bn. łączno KW 
KINTOPF Mieczysław - - 1912/181 por. 2. bn. 
KINTZI Alfred - - 1910/771 szer. 2. komp. zaop. 
KINTZI Jerzy - - 1924/58 bomb. pchr. 3. pal. KW 
KIŃSKI Jan - - 1920/421 ul. 7. p. uł. lub. 
KIOK Ludwik - - 1894/103 ppłk. 3. pal. 
KIPA Franciszek - - 1920/620 kpr. 8. bn. 
KIPKA Feliks - ps. KIPKOWSKI Feliks - - 19201205 l. bn. KW 
KIPKOWSKI Feliks - patrz KIPKA Feliks - - 
KIRAKOWSKI Zdzisław - - 1923171 kpr. pchr. 3. bn. ckm. KW/2I 
KIRCHMAJER Adam Józef - - 18971208 mjr d-two dyw. 
KIRDEJKO Józef - - 1910/571 por. 2. bn. VM 5 
KIRDZIK Leopold - - 1918/146 kan. 3. p. a. plot. 
KIRDZIK Marian - - 1924176 st. sap. 3. bn. sap. KW 
KIRKIEWICZ Aleksander - - 1907/19 ogn. 3. pal. 
KIRKIEWICZ Stanisław - - 1913/68 kan. 3. pal. 
KIRKOWSKI Stanisław - - 1919/43 kan. 1. pal. 
KIRSCHENSTEIN Paweł - ps. PESTKA Paweł - - 1913/567 strz. 9. bn. 
KIRSZENSZTEIN Feliks - - 1920/601 st. strz. 7. bn. 
KIRSZNOWSKI Jan - - 1907/476 strz. park mat. 
KIRYCZUK Leon - - 1915175 strz. 13. komp. warszt. 
KIRYŁŁÓW Stefan - - 1913/178 sap. 3. bn. sap. 
KIRZYCA Stefan - - 1926/442 strz. 9. bn. 
KISAŁA Piotr - - 1899/40 strz. 5. bn. 
KISIAŁA Jan - - 1916/522 kpr. pchr. 3. bn. 
KISIAŁA Karol - - 1922/653 strz. 3. bn.ckm. 
KISIEL Edward - - 1922/38 kan. 3. pal. 
KISIEL Eryk - - 1922/509 kpr. 4. bn. 
KISIEL Gerhard - - 1921/726 strz. 9. bn. KW 
KISIEL Herbert - - ... ./ .. strz. 3. bn. KW 
KISIEL Jan - - 1899/89 plut. 6. bn. KW 
KISIEL Jan - - 1924/652 strz. 3. bn. 
KISIEL Józef - - 1908/58 szer. 1. komp. zaop. KW 
KISIEL Józef - - 1922/34 kpr. 2. pal. KW 
KISIEL Józef - - 1925/640 strz. 9. bn. 
KISIEL Julian - - 1926/51 szer. 3. bn. łączno 
KISIEL Kasper - - 1907/.. kpr. 3. pal. 
KISIEL Paweł - - 19191710 strz. 9. bn. KW 
KISIEL Roman - - 1901/13 plut. p. ul. karp. 
KISIEL Tadeusz - - 1915/430 por. 5. bn. KW 
KISIEL Walter - - 1916/554 strz. 1. bn. 
KISIELA Stanisław - - 1921/862 strz. 3. bn. 
KISIELEWICZ Józef - - 1919/58 strz. 4. bn. zm. 23.9.1942 
KISIELEWICZ Marcin - - 19121123 strz. 2. bn. KW 
KISIELEWICZ Mikołaj - - 1917/30 strz. 2. bn. 
KISIELEWICZ Teodor - - 19171249 strz. 6. bn. 
KISIELNICKI Roman - - 1915/64 ppor. 5. bn. KW 
KISIELOWSKI Jan - - 19191231 ul. 7. p. ul. lub. KW 
KISIELOWSKI Józef - - 19221168 uł. 7. p. ul. lub. 
KISIELOWSKI Tadeusz - - 1925/45 strz. 3. bn. ckm. 
KISIELOWSKI Władysław - - 1909/57 strz. 3. bn. ckm. 
KISIOŁEK Eugeniusz - - 1923/148 st. szer. 2. komp. zaop. 
KISLING Brunon - - 1920/815 sap. 3. bn. sap. 
KISŁY Leon - - 1915/121 plut. 3. bn. ckm. 
KISŁY Stanisław - - 1918/35 bomb. 3. p. a. ppanc. 
KISŁY Włodzimierz - - 1922/133 st. strz. 2. bn. KW 
KISSER Gustaw - - 1913/835 sap. 3. bn. sap. 
KISSMAN Zygmunt - ps. PODUSZEWSKI Zygmunt - - 1919/611 sL strz. 8. bn. 
KISZA Jan - ps. LEWIŃSKI Stanisław - - 1926/1111 strz. 8. bn. 
KISZA Józef - - 1907/425 st. strz. 3. bn. pol. 12.4.1945 
KISZA Walter - - 1925/452 kan. 2. pal. 
KISZKA Józef - - 1923/61 st. strz. 3. bn. ckm. KW 
KISZKA Marcin - - 1917/51 sap. 3. bn. sap. KW 
KISZKA Stanisław - - 19221857 strz. 4. bn. 
KISZKA Władysław - - 1902141 kpr. 3. bn. łączno 
KISZKIEL Kazimierz - - 1911/326 st. strz. 2. bn. KW 
KISZULKO Włodzimierz - - 19121129 strz. l. bn. KW 
KISZYŃSKI Lesław - - 1926/1123 kan. 3. p. a. plot. 
KIŚLAK Piotr - - 1924/627 strz. 3. bn. 
KIŚLUK Bronisław - - 1917/47 st. strz. 4. bn. KW 
KIŚLUK Stanisław - - 19121139 kpr. 1. komp. san. 
KIT Eliasz - - 1926/1073 strz. 2. bn. 
KIT Jarosław - - 1918/84 sto strz. 6. bn. 
KIT Teodor - - 1912/118 kan. 3. p. a. plot. 
KITA Andrzej - - 1913/193 ul. 7. p. ul. lub. 
KITA Antoni - - 1904115 kpr. 1. komp. san. 
KITA Ryszard - - 1911/652 strz. 4. bn. 
KITA Stanisław - - 19171163 sto strz. 3. bn. 
KITA Włodzimierz - - 1925/689 strz. 5. bn. 
KITEL Leon - - 19141731 plut. 9. bn. 
KITLIŃSKI Eugeniusz - - 1915/186 sto ul. 7. p. uł. lub. 
KITŁOWSKI Czesław - - 1926/561 sto strz. 7. bn. 
KITTEL Tadeusz Jerzy - - 1914123 ppor. 3. p. a. ppanc. KW 
KIWAK Ignacy - - 1915/69 strz. 2. bn. 
KIWIŃSKI Stefan - - 19021351 ks. kap. 2. komp. san. 
KIZELEWICZ Jan - - 1914/99 bomb. 3. p. a. ppanc. 
KIZEWSKI Leon - patrz JANISZEWSKI Stefan - - 
KIZIAK Mieczysław - - 1914/16 plut. 3. p. a. plot. 
KIZIEWICZ Kazimierz - - 1910/119 plut. 3. bn. ckm. 
KIZŁO Antoni - - 1910/57 kpr. 3. bn. łączno KW 
KIZYNA Józef - - 19211217 plut. 3. bn. sap. 
KIŻNY Stefan - - 1912/643 ppor. 2. pal. 
KLABISZ Wiktor - - 1925/260 strz. 3. bn. ckm. 
KLACZAK Franciszek - - 1914/38 kpr. 1. bn. 
KLACZEK Teodor - - 1905/390 strz. d-two dyw. 
KLAFETKA Piotr - ps. KLUCZKOWSKI Piotr - - 1924/544 strz. 4. bn. pol. 12.4.1945 
KLAHR Jerzy - - 1923/120 strz. 3. bn. 
KLAIN Franciszek - - 1917/512 kpr. 7. p. ul. lub. 
KLAINERT Józef - - 1926/485 strz. 3. bn. ckm. 
KLAJA Franciszek - - 1924/569 sto strz. 8. bn. KW 
KLAMER Jerzy - - 1922/998 sto strz. 8. bn. 
KLAMER Wiktor - - 1909/492 strz. 3. bn. ckm. 
KLAMROWSKI Tadeusz - - 1906/454 strz. d-two dyw. 
KLAMT Antoni - - 1913/35 kpr. 4. bn. KW 
KLANCEWICZ Bronisław - - 1906/106 strz. d-two dyw. 
KLANCEWICZ Eugeniusz - - 1926/31szer. 3. bn. łączno 
KLAPA Teofil - - 1918/675 strz. 1. bn. 
KLAR Herbert - - 1925/1028 strz. 6. bn. 
KLARKOWSKI Bolesław - - 1921/885 sto strz. 8. bn. 
KLAROWSKI Feliks - - 1917/414 strz. 8. bn. 
KLASE Adolf - - 1912/859 strz. 3. bn. ckm. 
KLASIK Jerzy - - 1912/723 szer. 3. komp. san. 
KLASZCZYK Emanuel - - 1908/398 plut. 18. komp. zaop. 
KLASZKA Józef - - 1907/502 strz. 4. bn. 
KLAT Edwin - ps. KUBIAK Edwin - - 1925/581 strz. 9. bn. 
KLATKIEWICZ Eugeniusz - - ... ./ .. sto strz. 6. bn. 
KLATT Emil - - 1927/136 strz. 3. bn. ckm. 
KLATT Walter - - 19101783 strz. 2. bn. 
KLAUS Paweł - - 1901/221 kpr. 12. p. ul. pod. 
KLAUS Teodor - - 1926/507 strz. 1. bn. 
KLAWIŃSKI Tadeusz - - 1924/5 strz. 4. bn. 
KLAWIŃSKI Teofil - - 1922/564 szer. 18. komp. zaop. 
KLEBER Czesław - - 1924/318 ul. 7. p.ul. lub. 
KLECAN Henryk - - 1924/73 kan. 1. pal. KW 
KLECH Bolesław - - 1909/52 sto strz. 5. bn. KW 
KLECHA Maksymilian - - 1910/649 strz. 8. bn. 
KLECUŃ Jarosław - - 1924/15 sto szer. 3. bn. lączn. 
KLECUŃ Józef - - 1903179 bomb. 1. pal. 
KLECZKO Henryk - - 19261270 strz. 4. bn. 
KLECZKOWSKI Ryszard - - 1920/3937 sto strz. l. bn. 
KLEIBER Eryk - - 1911/512 sto strz. 1. bn. 
KLEIN Benno - - 1926/305 strz. 5. bn. KW 
KLEIN Franciszek - - 1913/641 strz. 7. bn. 
KLEIN Jan - - 1911/36 strz. 5. bn. 
KLEIN Jan - - 1922/996 strz. 5. bn. 
KLEIN Stefan - - 1920/600 strz. 7. bn. 
KLEINERMANN Jerzy - - 1924/331 kpr. pchr. 3. bn. KW 
KLEINGARTNER Jan - - 1920124 bomb. 3. pal. 
KLEJ Jan - - 19121435 kpr. 12. p. ul. pod. 
KLEJDO Anatol - - 1916121 plut. 3. pal. 
KLEJN Mojżesz - - 1913/413 strz. 1. bn. 
KLEJNERT Wilhelm - - 1909/568 strz. 4. bn. 
KLEK Wojciech - - 1892/81 sto wachm. 3. szw. żand. 
KLEKOCIUK Wacław - - 1914120 plut. 3. bn. łączno 
KLEKOTTA Henryk - - 1925/590 strz. 5. bn. 
KLEMAŃSKI Edward - - 1923/633 strz. 5. bn. 
KLEMENTOWICZ Rudolf - - 1921/39 strz. 5. bn. 
KLEMENTOWICZ Wacław - - 1910/37 kpr. 1. pal. 
KLEMENTOWSKI Ludwik - - 1913/40 plut. 3. p. a. ppanc. KW 
KLEMENTOWSKI Mikołaj - - 1897/8 sto wachm. 3. szw. żand. KW 
KLEMKE Roman Kazimierz - - 191912 ppor. 3. p. a. plot. zm. 14.2.1945 
KLEMT Bernard - - 1925/392 kpr. 5. bn. KW 
KLENBARD Bronisław - - 1919/176 kpr. 1. pal. 
KLEPACKI Bronisław - - 1926/52 st.szer. 3. bn. łącm. 
KLEPACKI Kazimierz - - 1910/329 strz. 3. bn. zm. z r.12.4.1945 
KLEPACKI Stanisław - - 1916174 kpr. pchr. 3. bn. KW pol. 12.5.1944 
KLEPACZ Marceli - - 1907/167 mjr lek. 1. komp. san. KW 
KLEPACZ Stanisław - - 19131714 kpr. 7. bn. 
KLEPACZKO Zbigniew Stanisław - - 1913/559 ppor. d-two dyw. 
KLEPINOWSKIOtton - - 1911/38 bomb. 3. pal. 
KLER Bolesław - - 1927/193 strz. 1. komp. warszt. 
KLESIŃSKI Leon Stanisław - - 1923/841 strz. 1. komp. warszt. 
KLESIŃSKI Wiktor - - 1924/912 sap. 3. bn. sap. 
KLESZCZ Zygmunt - - 1916/138 kan. 3. p. a. pl0L 
KLESZCZYŃSKI Ignacy - - 1912148 kpr. pchr. 5. bn. 
KLESZKO Zygmunt - patrz KLICKI Zygmunt - - 
KLESZNIAK Stanisław - - 19241261 strz. 4. bn. KW 
KLETA Leon - - 1925/533 kan. 3. p. a. ppanc. 
KLETTKE Leon - - 1924/1034 SL strz. 9. bn. 
KLEWCZENIA Jan - - 19121107 kan. 3. p. a. ppanc. 
KLEWCZYŃSKI Włodzimierz - - 18951203 ppłk. d- two dyw. 
KLEWICZ Marian Julian - - 1907/301 ppor. 5. bn. KW 
KLĘCZKOWSKI Kazimierz - - 1924/10 kan. 2. pal. 
KLĘK Wojciech - - 1892/81 sL wachm. 3. szw. żand. 
KLICKI Stefan - - 1916/630 strz. d-two own. 
KLICKI Wiktor - - 1916/46 pluL 3. p. a. ploL 
KLICKI Zygmunt - ps. KLESZKO Zygmunt - - 19241237 ppor. 3. bn. ckm. KW 12/ 
KLIM Alojzy - patrz ZELMA Alojzy - - 
KLIMA Augustyn - ps. BABlEC Augustyn - - 1925/312 strz. 9. bn. 
KLIMA Mieczysław Karol - - 1923/91 kpr. pchr. 3. pal. KW 
KLIMACKI Czesław - patarz KACZMAREK Czesław - - 
KLIMANEK Wiktor - - 1922/621 strz. 9. bn. 
KLIMANEK Wilhelm - - 1915/557 szer. 3. komp. san. 
KLIMAS Franciszek Albin - - 19121151 ppor. 6. bn. VM 5 KW/2I 
KLIMAS Stefan - - 1911/630 por. 5. bn. 
KLIMAS Wilhelm - - 1907/422 strz. 3. bn. ckm. 
KLIMAS Wilhelm - - 1915/526 strz. 3. bn. 
KLIMAS Zdzisław - - 1913/162 pluL 3. szw. żand. 
KLIMASZEWSKI Franciszek - - 1895/ .. kpr. 2. bryg. 
KLIMASZEWSKI Stanisław - - 1921/ .. bomb. pchr. l. pal. 
KLIMASZEWSKI Wacław - - 1921/133 sL ul. 12. p. ul. pod. 
KLIMCZAK Antoni - - 1905/161 sL sap. 3. bn. sap. 
KLIMCZAK Antoni - - 1918/87 plut. 4. bn. KW 
KLIMCZAK Bronisław - - 19241282 uł. 7. p. uł.lub. 
KLIMCZAK Fryderyk Stefan - - 1910/181 strz. d-two dyw. 
KLIMCZAK Henryk - - 1923/53 bomb. 1. pal. KWI2/ 
KLIMCZAK Józef - - 1909/6 st. sierż. 3. bn. łączno 
KLIMCZAK Karol - - 1918/107 sL strz. 2. bryg. 
KLIMCZAK Władysław - - 1919/69 kpr. 2. bn. KW 
KLIMCZAK Zygmunt - - 1922/91 kpr. pchr. 6. bn. 
KLIMCZOK Eryk - - 19211713 strz. 7. bn. 
KLIMCZOK Paweł - - 1921/391 szer. 3. bn. łączno 
KLIMCZOK Paweł - patrz DEJAS Paweł - - 
KLIMCZUK Antoni - - 1904/14 ogn. 3. pal. 
KLIMCZUK Grzegorz - - 1919/62 kan. 1. pal. 
KLIMCZUK Stefan - - 19181293 uł. 7. p. uł. lub. 
KLIMCZYŃSKI Jerzy - - 1918/41412 sierż. pchr. 2.komp. san. 
KLIMECKI Wojciech - - 1920/121 ppor. d-two dyw. 
KLIMEK August - - 19251248 sL strz. 5. bn. KW 
KLIMEK Edward - ps. GORDOŃ Edward - - 1926/972 sL strz. 8. bn. 
KLIMEK Edward - - 1921/448 sL strz. 3. bn. 
KLIMEK Henryk - - 1900/40 pluL l. komp. zaop. 
KLIMEK Henryk - patrz KNEBEL Henryk - - 
KLIMEK Jan - - 1904120 sLsierż. 1. bn. KW 
KLIMEK Jan - - 1909/19 kpr. 1. bn. KW 
KLIMEK Józef - - 1916/553 strz. 2. bn. 
KLIMEK Kazimierz - - 1924/547 strz. 9. bn. KW 
KLIMEK Robert - - 1926/327 sL strz. 2. bn. KW 
KLIMEK Roman Walerian - - 1924/54 sL strz. 3. bn. KWI2/ 
KLIMEK Stanisław - - 1916/148 sL strz. 2. bn. KW 
KLIMEK Wiktor - - 1925/1166 strz. 3. bryg. K 
LIMIUK Jan - - 1915/87 strz. 1. bn. KW 
KLIMKIEWICZ Stanisław Adam - - 1913/30 pluL pchr. 3. szw. żand. 
KLIMKO Waldemar - - 1924121 bomb. pchr. 3. p. a. plOL 
KLIMKOSZ Kazimierz - - 1926/338 strz. 5. bn. 
KLIMKOWSKI Czesław - - 1909126 kpL 4. bn. KW 
KLIMKOWSKI Franciszek - - 1922115 kan. 3. p. a. ppanc. 
KLIMKOWSKI Józef - - 19141231 ul. 12. p. ul. pod. 
KLIMOSZ Henryk - - 1924/335 sL strz. 4. bn. 
KLIMOSZ Jan - - 1910/439 szer. 3. komp. san. 
KLIMOWICZ Alfred - - 1917/437 kan. 1. pal. 
KLIMOWICZ Jana - - 1904/90 kan. 3. p. a. ppanc. 
KLIMOWICZ Józef - - 1900/15 sL strz. 2. bn. zm. 23.2. 1944 
KLIMOWICZ Michał - - 1923/31 kan. 2. pal. 
KLIMOWICZ Mikołaj - - 1910/123 kan. 3. p. a. ppanc. 
KLIMOWICZ Mirosław - - 1903/35 kpr. 5. bn. KW 
KLIMOWICZ Witold - - 1926/643 strz. 4. bn. 
KLIMOWSKI Stanisław - - 1922/919 kan. 3. p. a. plOL 
KLIMSZA Alojzy - - 1920/891 kan. 1. pal. 
KLIMUĆ Józef - - 1901/72 kpr. 3. p. a. ppanc. 
KLIMUK Piotr - - 1921/296 strz. 1. bn. KW 
KLIMZA Paweł - - 1916/530 strz. 3. bn. ckm. 
KLIN Alfons - - 1909/ .. bomb. 2. pal. 
KLIN Jan - - 1913/831 strz. 3. bn. ckm. 
KLIN Zygmunt - - 1921/275 sL uł. 7. p. ul. lub. 
KLINCEWICZ Edmund - - 1915/183 pluL 12. p. ul. pod. 
KLINCEWICZ Nikodem - - 1899/311 sap. 3. bn. sap. 
KLINGS Naftali - - 1910/161 kpr. 3. bn. 
KLINCZ Witold - - 1914/105 strz. 5. bn. 
KLINIEWSKI Jan - - 1920/560 sL strz. 7. bn. KW 
KLINK Zbigniew Teofil - - 1912151 ppor. 1. pal. KW 
KLINKO Henryk - - 1926/509 strz. 1. bn. 
KLINKOSZ Brunon - - 19191700 strz. 3. bn. 
KLINKOSZ Gerard - - 19221855 strz. 3. bn. ckm. 
KLINKOSZ Stanisław - ps. KOCIUSZEK Stanisław - - 1921/959 sL strz. 4. bn. KW po. 21.11.1944 
KLINOWSKI Bazyli - - 1919/22 st. strz. 6. bn. KW 
KLINOWSKI Józef - - 1908/7 plut. 2. komp. san. KW 
KLINOWSKI Kazimierz - - 19211939 kpr. 2. komp. warszt. 
 
KLISOWSKI Mieczysław - - 1911/33 ogn. 2. pal.
     Ojciec mój Mieczysław Stanisław Kazimierz Klisowski urodził się we Lwowie 05 grudnia 1911 roku w rodzinie wojskowego urzędnika austriackiego Leona Kazimierza i Rozalii z domu Furowicz w parafii św. Marcina we Lwowie. Był wnukiem powstańca styczniowego Michała i Barbary z domu Horak. Kiedy mój dziadek otrzymał w 1922 roku za zadanie zorganizowanie najpierw Urzędu Wojewódzkiego a potem Starostwa w Łucku cała rodzina przeniosła się na Wołyń. Dziadek pracował w Starostwie w Łucku do czasu przejścia na emeryturę (1935) jako kierownik kancelarii i referent wojskowy. Ojciec mój po ukończeniu Szkoły Handlowej pracował w Banku Rolnym. Powołany do służby wojskowej służył w 13-tym Pułku Artylerii Polowej najpierw w Równem, a potem w Łucku. Po odbyciu służby wojskowej wstąpił do organizacji wojskowej „Strzelec” i został komendantem Strzelca w Zdołbunowie, gdzie podjął pracę w Urzędzie Skarbowym. W wieku 25 lat wziął ślub z Haliną z domu Święcicką dnia 26 grudnia 1936 roku w katedrze w Łucku. W Łucku w tej samej katedrze przyjąłem chrzest po urodzeniu się w dniu 29 października 1937 roku. Nie danym było jednakże cieszyć się długo szczęściem rodzinnym, którego ślad widoczny jest na naszym wspólnym rodzinnym zdjęciu. Por. il. 1. Dnia 15 sierpnia 1939 roku ojciec mój został zmobilizowany. W walkach na froncie niemiecko-polskim odniósł pierwsze rany i znalazł się w szpitalu w Wilnie. Szpital opuścił w czasie kiedy wojska sowieckie napadły na Polskę (17. 09. 1939). Miał zamiar przedostać się do Rumunii wstępując po drodze do Zdołbunowa, gdzie spodziewał się zastać mnie i moją mamę. Jednakże na dworcu w Zdołbunowie został rozpoznany i aresztowany przez NKWD. Podczas rewizji znaleziono u ojca broń krótką za co otrzymał wyrok skazujący go na 5 lat łagru. Wywieziono go pod Archangielsk, gdzie pracował przy wyrębie drzewa. Ojciec wspomniał, że Gustaw Herling-Grudziński opisał go jako współwięźnia pod monogramem imienia: „M.”, ale nieco wyolbrzymił jego przedwojenne stanowisko zawodowe w swej autobiograficznej książce: „Inny Świat”. 12 kwietnia 1940 roku aresztowano moją mamę, która spodziewając się tego zdążyła wydać dyspozycję bratu Stefanowi, mojemu ojcu chrzestnemu aby przekazać mnie i naszego psa, czarnego taksa, „Flapa”, do swoich teściów, Klisowskich i mojej matki chrzestnej Heleny Jakubowskiej. Mamę wywieziono do Kazachstanu. Opisała ona swoje losy, często w formie wierszowanej, w rękopiśmiennym pamiętniku, którego kserokopię posiadam. Do czasu wejścia do Łucka wojsk niemieckich moja rodzina wysyłała paczki żywnościowe moim rodzicom. Z barwnych opowiadań ojca wiem, że dwa razy próby jego ucieczki nie były udane, a dopiero trzecia skończyła się pomyślnie. Gdyby go jednak złapano groziłaby mu kara śmierci. Z Armią Andersa przeszedł cały szlak bojowy. Cudem uniknął nieraz śmierci, gdy intuicja kazała mu opuścić jakieś miejsce, w które za chwilę spadły pociski zabijając innych. W czasie walk był ranny i następnie leczony w szpitalu. Oglądane przeze mnie w Anglii blizny na ciele ojca wymownie świadczyły o przebytych przez niego cierpieniach. Zdjęcia ojca z kolegami obrazują kolejne etapy szlaku bojowego Trzeciej Dywizji Strzelców Karpackich. Być może ktoś rozpozna także członków swojej rodziny. 
P.S. Niestety zdjęcia nie są odpowiedniej jakości, posiadają jednakże wartość dokumentalną i zarazem osobistą dla osób, które rozpoznają swoich bliskich. Usunięcia wymagają jednak napisy umieszczone przeze mnie na zdjęciach w czasach kiedy byłem jeszcze małym chłopcem - patrz LINK 
inf. Ryszard Mieczysław Klisowski
 
 KLIŚ Bronisław - - 1912/171 mjr dypl. 3. bn. VM 5 
KLIŚ Jan - - 1915/447 ul. 7. p. ul. lub. 
KLIŚ Szczepan - - 1913/166 kpr. 3. bn. KW /2/ pol. 14.5.1944 
KLOC Józef - - 1908/102 st. strz. 5. bn. 
KLOCH Alojzy - - 1910/109 sap. 3. bn. sap. 
KLONECKI Jan - - 1926/357 st. strz. 1. bn. 
KLONECKI Józef - - 1914/696 st. szer. 1. komp. san. 
KLONEK Ludwik - - 19211368 ul. 7. p.ul. lub. 
KLONEK Paweł - - 1913/675 strz. 7. bu. 
KLONEK Zygmunt - - 1925/479 kan. 2. pal. 
KLONN Klemens - - 1904/47 plut. 3. pal. 
KLONOWICZ Zygmunt - patarz KLUNDER Zygmunt - - 
KLONOWSKI Bolesław - - 1925/557 strz. 7. bu. 
KLONOWSKI Czesław - - 1920/16 kpr. pchr. 3. pal. 
KLONOWSKI Stefan - - 19111164 plut. 6. bn. KW 
KLOSE Adolf - - 19121859 strz. 3. bn. ckm. 
KLOSEK Joachim - patrz KOS Joachim - - 
KLOSKA Józef - ps. BARAN Józef - - 1909/535 st. strz. 7. bn. 
KLOSKA Leon - ps. KAMIŃSKI Leon - - 1919/660 strz. 6. bn. KW 
KLOSSEK Eryk - ps. SOBOTA Paweł - - 1924/812 strz. 7. bn. 
KLOSZYŃSKI Bernard - - 19271194 szer. 18. komp. zaop. 
KLUBA Jan - - 1924/326 ul. p. ul. karp. KW 
KLUCZEWSKI Romuald - - 1918/94 strz. 3. bn. 
KLUCZEWSKI Stefan - - 1907/392 ppor. 2. pal. 
KLUCZEWSKI Wojciech - - 1899/76 bomb. 2. pal. 
KLUCZKOWSKI Alfons - - 1914/934 kpr. 2. pal. 
KLUCZKOWSKI Piotr - patrz KLAFETKA Piotr - - 
KLUCZKOWSKI Stefan - - 1910/98 st. strz. 4. bn. 
KLUCZNIK Jan - ps. SKOWROŃSKI Jan - - 1910/516 plut. 3. komp. san. 
KLUCZNIK Kazimierz - - 1899/54 kpr. 5. bn. 
KLUCZNIOK Edward - - 1922/861 strz. 6. bu. 
KLUCZYŃSKI Jan - - 192113419 st. strz. 3. bu. 
KLUK Gerhard - - 1912/527 strz. 1. bn. KW 
KLUK Roman - - 1910/126 ppor. d-two ozt. 
KLUK Rudolf - - 1914110 st. ul. p. ul. karp. 
KLUK Wacław - - 1906/535 st. strz. 7. bn. 
KLUKOJĆ Edward - - 1916/134 strz. 3. bn. ckm. KW 
KLUKOWICZ Antoni - - 1924/904 strz. 8. bn. 
KLUNDER Jan - - 1910/630 strz. 7. bu. KW 
KLUNDER Zygmunt - ps. KLONOWICZ Zygmunt - - 1924/532 strz. 2. bn. 
KLUSIK Franciszek - - 1922/2 strz. 4. bn. 
KLUSKA Franciszek - - 1913/84 szer. 2. komp. zaop. 
KLUSKA Jan - - 1909/21 plut. 7. bu. KW 
KLUSZCZYŃSKI Edward - - 1916/40 st. strz. 2. bn. KW 
KLUZ Władysław - - 1908/385 por. 7. bu. KW 
KLUZA Stanisław - - 1923/891 sap. 3. bu. sap. 
KLUZIAK Bolesław - - 1918/19 plut. 1. bu. VM 5 KW 
KLYK Emanuel - - 1920/662 strz. 5. bn. 
KLYTA Lucjan - - 1924/1128 kan. 3. pal. 
KŁACZA Józef - - 19211743 strz. 1. bn. 
KŁACZKOWSKI Józef - - 1926/1097 ul. 7. p.ul. lub. 
KŁAKULAK Michał - - 19121150 kpr. 3. p. a. ppanc. 
KŁAKUS Karol - - 1920/812 strz. 5. bn. 
KŁAPCUNIAK Piotr - - 1921/71 strz. 6. bn. 
KŁAPSIA Władysław - ps. KŁAPSZA Władysław - - 1925/250 strz. 1. bn. KW 
KŁAPSZA Władysław - patrz KŁAPSIA Władysław - - 
KŁAWSUĆ Władysław - ps. KAMIŃSKI Władysław - - 1921/699 strz. 8. bn. 
KŁ.ĘBEK Stanisław - - 1920/429 strz. 5. bu. 
KŁOBUCH Bernard - - 1924/386 st. strz. 3. bu. ckm. 
KŁOCZKO Bronisław - - 191/257 ul. 12. p. ul. pod. 
KŁOCZNIK Michał - - 1915/160 st. strz. 3. bn. pol. 5.12.1944 
KŁODA Karol - - 1926/1026 kan. 2. pal. 
KŁODAWSKI Jan - - 1907/53 ogn. 3. pal. 
KŁODZIŃSKI Wacław - - 1908/56 strz. 7. bn. 
KŁONICA Zygmunt - - 1902161 plut. 3. bu. lączn. 
KŁONOWSKI Józef - - 1908/30 plut. 13. komp. warszt. 
KŁONOWSKI Tadeusz - - 1920/86 strz. 3. bu. ckm. 
KŁOPOCKI Edmund - ps. WALKUSKI Edmund - - 1925/1161 kpr. 9. bu. KW zm. 26.5.1945 
KŁOPOTEK Leonard - - 19191705 kpr. 9. bu. 
KŁOPOTOWSKI Mieczysław - - 1926153 szer. 3. bn. lączu. KW pol. 14.5.1944 
KŁOS Antoni - - 1923/55 kan. 1. pal. 
KŁOS Edward - - 1897/194 plut. park mat. 
KŁOS Henryk - - 1914/33 plut. 1. pal. 
KŁOS Jan - - 1901145 kpr. 18. komp. zaop. 
KŁOS Tadeusz - - 1925/33 kau. 3. p. a. plot. 
KŁOSEK Franciszek - - 1907/77 plut. 18. komp. zaop. 
KŁOSEK Henryk - - 1924/485 strz. 5. bn. KW 
KŁOSEK Józef - ps. NOWAK Józef - - 1926/1008 st. strz. 9. bn. 
KŁOSEK Piotr - ps. MADEJSKI Walenty - - 192411045 bomb. 2. pal. 
KŁOSEK Rudolf - ps. KOŁODZIEJ Rudolf - - 19221503 st. strz. 2. bn. pol. 9.4.1945 
KŁOSEK Ryszard - - 1922/57 bomb. 3. p. a. plot. 
KŁOSIŃSKI Marian - - 1919/531 ul. 7. p. ul. lub. 
KŁOSIŃSKI Ryszard - - 1923120 kpr.pchr. 3. p.a. plot. 
KŁOSIŃSKI Urban - - 1924/30 kan.3. p. a. plot. 
KŁOSKO Karol - - 1924/377 st. strz. 5. bn. 
KŁOSOWICZ Ludwik - - 1927/134 strz. 7. bn. 
KŁOSOWSKI Aleksander - patrz SKALSKI Aleksander - - 
KŁOSOWSKI Bohdan - - 1926/954 kpr. 7. bn. 
KŁOSOWSKI Bolesław - - 1902/32 plut. 13. komp. zaop. 
KŁOSOWSKI Bronisław - - 1919/32 sto sap. 3. bn. sap. 
KŁOSOWSKI Kazimierz - - 1919/184 sap. 3. bn. sap. KW 
KŁOSOWSKI Leon - - 1919/ .. szer. 3. bn. lączn. 
KŁOSOWSKI Mieczysław - - 1915/65 plut. 3. pal. 
KŁOSOWSKI Wacław - - 1905/87 sto sap. 3. bn. sap. 
KŁOSZYŃSKI Augustyn - ps. KOSIŃSKI Augustyn - - 1909/518 bomb. 1. pal. 
KŁOŚ Edward - - 1897/194 plut. park mat. 
KŁOŚKO Karol - - 1924/377 sto strz. 5. bn. KW 
KŁUJSZA Ludwik - - 1909/105 sap. 3. bn. sap. 
KŁUJSZO Bolesław - - 1919/53 kan. 3. p. a. plot. 
KŁUDNIK Adalbert - - 1906179 plut. 6. bn. 
KŁUSEK Józef - - 1915/169 kpr. 3. bn. 
KŁYGO Antoni - - 191/577 strz. 9. bn. 
KŁYK Alojzy - - 1917/548 strz. 7. bn. 
KŁYMCZUK Michał - - 1913/142 sL strz. 3. bn. ckm. KW 
KŁYS Apolinary - - 1911/69kpr. 3. bn. sapa. KW 
KŁYSZEJKO Czesław - - 1921/40 ppor. 2. pal. 
KŁYTA Ryszard - - 19171283 ul. 7. p. ul. lub. 
KMAK Władysław - - 1916/41 plut. 8. bn. KW 
KMICZEK Edward - - 1925/305 ul. 7. p. ul. lub. 
KMIECIAK Bolesław - - 1927/8 szer. 1. komp. zaop. 
KMIECIAK Jan - - 1915/12 ppor. 4. bn. zm. 17.10.1943 
KMIECIK Eugeniusz - - 1904122 sierż. 2. bn. KW 
KMIECIK Jan - - 19201239 kpr. gimn. i lic. 3DSK 
KMIECIK Józef - - 1919/14 sto ul. p. ul. karp. 
KMIECIK Tadeusz - - 1920/183 plut. pchr. 12. p. ul. pod. 
KMIECIŃSKI Jan - - 1914/69 plut. 3. bn. lączn. KW 
KMIEĆ Władysław - - 1910128 sto strz. 2. bn. pol. 13.5.1944 
KMINIKOWSKI Franciszek - - 1925/304 ul. 7. p. ul. lub. 
KMIOTEK Jan - - 1919/72 strz. 3. bn. ckm. 
KMIOTEK Zdzisław - - 1921/132 ppor. 3. bn. zm. 21.8.1945 
KMITA Antoni - - 19201251 strz. 2. komp. warszt. 
KMITA Leon - - 1910/12 sto wachm. p. ul. karp. 
KMITA Stanisław - - 1920/926 sto strz. 5. bn. 
KNAAK Paweł - - 1923/567 strz. 3. bn. ckm. 
KNAGA Szczepan - - 1910/688 strz. park mat. K 
NAJFAJ Leopold - - 1905125 plut. 13. komp. zaop. 
KNAP Emilian - - 1923/86 sto strz. d-two dyw. 
KNAPIK Julian - - 1912/641 kpt. dypl. 4. bn. KW 12/ 
KNAPIK Stanisław - - 1915176 sto strz. 3. bn. ckm. 
KNAPIK Zygmunt - - 1927/163 strz. 9. bn. 
KNAS Stefan - - 1927/164 strz. 9. bn. 
KNEBEL Henryk - ps. KLIMEK Henryk - - 1924/335 kpr. 4. bn. KW 
KNEIP Alfons - patrz SADOWSKI Alfons K - - 
NIAHYNICKI Eugeniusz - - 1914/135 szer. 3. bn. lączn. 
KNIAZIEWICZ Andrzej - - 1925/484 sto strz. 3. bn. 
KNIAZIUK Antoni - - 1923/42 sto strz. 1. bn. KW 
KNICHNICKI Michał - - 1916/117 strz. 3. bn. KW 
KNIEJA Antoni - - 1905/65 kpr. 18. komp. warszt. 
KNIEZEK Edward - - 1925/305 ul. 7. p. ul. lub. 
KNITER Edmund - - 1925/538 sap. 3. bn. sap. 
KNITTER Jan - ps. KWIATKOWSKI Stanisław - - 19191742 strz. 8. bn. 
KNITTER Nikodem - - 1923/562 sto strz. 5. bn. 
KNOCH Gustaw - - 1907/447 sierz. pchr. 18. komp. warszt. 
KNOL Emanuel - - 1924/801 strz. 18. komp. warszt. 
KNOL Wiktor - - 1908/338 strz. 8. bn. 
KNOP Wilhelm - - 1914/721 bomb. 3. p. a. ppanc. 
KNOPA Zygmunt - - 1924/343 sto strz. 5. bn. KW zm. z r. 22.11.1944 
KNOPIK Jan - - 1906/504 strz. 7. bn. 
KNOPIK Jan - - 1917/15 plut. pchr. 1. pal. KW 
KNOPIK Maksymilian - - 1916/520 plut. 7. bn. 
KNOPIK Paweł - - 1924/534 strz. 7. bn. 
KNOSALA Ignacy - - 1922/1043 sto strz. 4. bn. 
KNOSATA Stanisław - - 1898/142 st.wachm. 2. komp. warszt. 
KNOWSKI Jan - - 1917/4110 strz. 9. bn. 
KNOZALLA Paweł- patrz BARON Paweł - - 
KNULL Bertoid - - 19161707 sap. 3. bn. sap. 
KNUT Mieczysław - ps. URBAŃSKI Jan - - 1926/965 strz. 3. bn. 
KNUT Stanisław - ps. KUNT Stanisław - - 1923/683 strz. 8. bn. 
KNUTH Alojzy - - 1913/649szer. 3. komp. san. 
KNUTH Ambroży - - 1905/407 sap. 3. bn. sap. 
KNUTH Franciszek - - 1921/476 strz. 3. bn. ckm. 
KNUTH Józef - ps. MAŃKOWSKI Józef - - 1923/1189 strz. 8. bn. 
KNYT Konstanty - - 1899/83 sL sierż. 1. komp. zaop. 
KOBA Zbigniew - - 1924/ .. szer. 3. bryg. 
KOBAK Wiktor - - 1916/122 sto strz. 4. bn. 
KOBAK Zygmunt - - 1920/114 kpr. pchr. 3. p. a. ppanc. 
KOBEL Beniamin - - 1913/ .. ppor. 5. bn. 
KOBELSKI Stefan - patrz STAWSKI Stefan - - 
KOBERECKI Józef - - 1909/39 kpr. 3. bn. lączn. 
KOBIALKA Lukasz - - 1920/811 strz. 5. bn. 
KOBIALKO Antoni - - 19121278 strz. 2. bryg. 
KOBIAR Walenty - - 1926/518 strz. 3. bn. 
KOBIC Jerzy - - 19141742 ppor. 9. bn. KW pol. 29.3.1945 
KOBIELA Andrzej - - 1918/156 por. 3. pal. KW 
KOBIELA Henryk - - 19271228 strz. d-two dyw. 
KOBIELA Jan - - 1913/612 sto strz. 6. bn. KW 
KOBIELA Jan - - 19231751 kan. 1. pal. 
KOBIELSKI Kazimierz - - 1918/117 bomb. 3. p. a. ppanc. 
KOBIELUSZ Józef - - 19251255 sto strz. 3. bn. 
KOBIELUSZ Władysław - - 1923/544 sto strz. 8. bn. KW 
KOBIERSKI Adam - - 1905/12 kpr. 1. komp. san. KW 
KOBLAŃSKI Antoni - - 1917/95 strz. 2. bn. 
KOBRYŃ Zbigniew - - 1913/77 sL strz. 5. bn. zm. 10.4.1945 
KOBRZYŃSKI Bolesław - - 1914122 por. d-two dyw.KW 
KOBUS Edward - - 1919/142 strz. 2. bn. 
KOBUSIAK Władysław - - 1924/117 kpr. pchr. 12. p. ul. pod. 
KOBUSIŃSKI Stanisław - - 1921/68 sL strz. 1. bn. KW 
KOBUSIŃSKI Władysław - - 1922/83 bomb. 3. pal. 
KOBYLAŃSKI Andrzej - - 1910/31 pluL pchr. 2. komp. zaop. 
KOBYLAŃSKI Józef - - 1903/318 por. 13. komp. zaop. 
KOBYLAŃSKI Leon - ps. MURAWSKI Leon - - 1920/605 kpr. 1. bn. KW 
KOBYLAŃSKI Roman Jerzy - - 1916120 ppor. 2. bn. KW /21 zm. z r. 13.11.1944 
KOBYLARZ Józef - - 1904129 strz. 9. bn. 
KOBYLARZ Stefan - - 1917/427 strz. 2. bn. 
KOBYLARZ Władysław - - 1896/94 kpL 1. bn. 
KOBYLARZ Władysław - - 1916/94 sL strz. 3. bn. ckm. KW 
KOBYLEC Jan - - 1912/1 sierż. 1. bn. KW 
KOBYLEC Piotr - - 1907/52 sL strz. 5. bn. 
KOBYLECKI Mikołaj - - 1917/70 sL strz. 3. bn. KW 
KOBYLEWICZ Stanisław - - 19191220 sL strz. 1. bn. KW 
KOBYLEWSKI Józef - - 1926/579 strz. 4. bn. 
KOBYLIŃSKI Bolesław - - 1918/89 kan. 3. pal. 
KOBYLIŃSKI Tadeusz - - 1909/47 sL sap. 3. bn. sap. 
KOBYLIŃSKI Teodor - - 1911/83 strz. 3. bn. 
KOBYLSKI Władysław - - 1911/28 sL strz. 4. bn. KW 
KOBYŁECKI Mikołaj - - 1917/70 sL strz. 2. bn. KW 
KOC Bronisław - - 1907/85 kpr. 3. bn. sap. 
KOC Jan - - 1905/362 por. 2. komp. zaop. KW 
KOC Kazimierz - - 1924/626 strz. 5. bn. 
KOC Władysław - - 1917/54 sL strz. 3. bn. pol. 4.7.1944 
KOCAN Antoni - - 1915/100 strz. 6. bn. 
KOCAN Karol - - 1922/848 strz. 7. bn. 
KOCEMBA Jan - - 1916/622 strz. 2. komp. warszL 
KOCH Bolesław - - 1900/79 sierż. 13. komp. warszL 
KOCH Edward - - 1909124 kpr. 2. komp. zaop. 
KOCH Józef - - 1910/605 strz. 7. bn. 
KOCH Stanisław - ps. KOCHANOWSKI Stanisław - - 1924/588 strz. 8. bn. KW 
KOCHALSKI Kazimierz - - 1908/162 ppor. 3. bn. ckm. KW pol. 3.8.1944 
KOCHALSKI Walenty - - 1904/83 sL sierż. 5. bn. KW 
KOCHALSKI Władysław - - 1911/625 strz. 4. bn. 
KOCHAN Stanisław - - 1923/87 kpr. 3. bn. KW 
KOCHANEK Alfred - - 1907/602 kan. 1. pal. 
KOCHANEK Jan - - 1918/337 kpr. 6. bn. 
KOCHANOWSKI Antoni - - 1911/66 kpr. 1. bn. zm. 26.12.1942 
KOCHANOWSKI Ignacy - - 1916/126 kpr. 5. bn. KW 
KOCHANOWSKI Jan - patrz RETTKE Jan - - 
KOCHANOWSKI Józef - - 19221675 st. strz. 8. bn. 
KOCHANOWSKI Piotr - - 1921/187 ul. 12. p. ul. pod. 
KOCHANOWSKI Stanisław - patrz KOCH Stanisław - - 
KOCHAŃSKI Franciszek - ps. OLSZEWSKI Damazy - - 1906/420 kpr. 3. bn. ckm. 
KOCHAŃSKI Stanisław - - 1923/153 ppor. 3. p. a. plot. 
KOC HEL Józef - - 1919/147 kan. 3. p. a. ploL 
KOCHMAŃSKI Romana - - 1907/690 por. 1. bn. 
KOCHOŃ Mieczysław Adam - - 19081289 kan. 3. pal. 
KOCHOWIEC Michał - - 1920/663 strz. 6. bn. 
KOCIACH Stanisław - - 1921/140 sL strz. 6. bn. KW pol. 1.11.1944 
KOCIAK Władysław - - 1906/6 sierż. d-two dyw. 
KOCIAŃSKI Edward - - 1923/12 sL strz. 2. bn. KW 
KOCIAŃSKI Julian - - 1922119 sL ul. p. ul. karp. 
KOCIELNY Jan - - 1906/435 szer. 1. komp. san. 
KOCIK Franciszek - - 1905/13 kpr. p. ul. karp. 
KOCIK Franciszek - - 1911/30 sap. 3. bn.sap. 
KOCIK Kazimierz - - 1903/10 ppor. 2. komp. san. 
KOCIKOWSKI Zbigniew - - 1925/587 bomb. 1. pal. 
KOCIMSKI Jakub - - 1925/443 strz. 1. komp. warszL 
KOCIŃSKI Kazimierz - - 1916/301 pluL 3. pal. KW/3/ 
KOCIOŁ Jan - - 1916/149 sL strz. 3. bn. KW 
KOCIOŁEK Tadeusz - - 19261267 sL strz. 8. bn. 
KOCISZEWSKI Edward - - 1927/92 strz. 9. bn. 
KOCIUMBAS Władysław - - 1915/107 kan. 3. p. a.ppanc. 
KOCIUSZEK Stanisław - patarz KLINKOSZ Stanisław - - 
KOCJAN Edward - - 1924/36 strz. 3. bn. ckm. 
KOCJAN Eryk - - 1918/163 ppor. 3. bryg. KW 
KOCJAN Leon - - 1913123 kpr. 2. bn. KW pol. 3.5.1944 
KOCJAN Ludwik - - 19221569 kan. 1. pal. 
KOCJAN Teodor - - 1906/445 sL strz. 2. komp. warszL 
KOCOŁ Walenty - - 1911121 sL strz. 1. bn. KW 
KOCON Roman - - 1923124 strz. 5. bn. KW 
KOCOŃ Fryderyk - - 1909/471 por. 2. pal. 
KOCOŃ Józef - - 1921/34 sap. 3. bn. sap. 
KOCOT Walenty - - 1911/21 sL strz. 1. bn. 
KOCUPER Jerzy - - 1920/187 pluL pchr. 12. p. ul. pod. KW 
KOCUPER Lesław - - 1925/88 kpr. pchr. 12. p. ul. pod. 
KOCUR Antoni - - 1920/614 sL strz. 5. bn. 
KOCUR Emanuel - - 1913/609 kpr. 4. bn. pol. 21.l1.l944 
KOCUR Franciszek - - 1907/473 kpr. I. komp. warszt. 
KOCUR Franciszek - - 1922/474 szer. 3. bn. lączn. 
KOCUR Henryk - - 1921125 bomb. 2. pal. 
KOCUR Jan - - 1920/119 bomb. I. pal. 
KOCUR Jan - - 1923/697 strz. 4. bn. 
KOCUR Józef - - 1905124 bomb. 2. pal. 
KOCUR Józef - - 1924/368 kpr. 9. bn. 
KOCUR Mieczysław - - 1923/46 szer. 3. bn. lączn. 
KOCUR Paweł - - 1924/1109 strz. 5. bn. 
KOCUREK Alojzy - - 1900/3 sierż. I. bn. KW 
KOCUREK Konrad - - 1914/669 strz. 6. bn. 
KOCYBA Feliks - - 19241765 szer. 13. komp. zaop. 
KOCYBA Henryk - - 1913/628 sto strz. 3. bn. ckm. 
KOCZALSKI Czesław - - 1926/1 kpr. pchr. 3. bn. KW 
KOCZALSKI Józef - - 1923/4 sto ul. p. ul. karp. 
KOCZAN Bronisław - - 1920/153 ul. 7. p. ul. lub. KW 
KOCZARSKI Adam - - 19221130 strz. 3. bn. ckm. 
KOCZEŃ Michał - - 1920/ .. strz. 2. bn. 
KOCZERHAN Aleksy - - 1914/31 sto ul. p. ul. karp. 
KOCZOCIK Stefan - - 1907/33 plut. 3. p. a. ppanc. 
KOCZOROWSKI Wincenty - - 19071219 plut. 2. bn. 
KOCZOROWSKI Zdzisław - - 1906/1 sierż. d-two dyw. 
KOCZUBA Ludwik - - 1903/92 kan. 3. p. a. ppanc. 
KOCZUBA Zygmunt - - 1924/509 szer. 3. bn. lączn. 
KOCZUR Stanisław - - 1905/99 strz. 3. bn. ckm. 
KOCZWARA Leon - - 19261251 strz. 2. bn. KW 
KOCZY Eryk - - 1921/371 ul. 7. p. ul. lub. 
KOCZY Franciszek - - 1920/683 kan. I. pal. 
KOCZY Jan Karol - - 1911/575 por. 12. p.ul. pod. KW/2/ 
KOCZY Leon - - 1906/581 strz. 4. bn. 
KOCZY Seweryn - - 1925/474 strz. 6. bn. KW 
KOCZY Stefan - - 1921/371 ul. 7. p. ul. lub. 
KOCZYBA Teodor - - 1918/664 bomb. 2. pal. 
KOCZYK Michał - - 19061270 szer. I. komp. zaop. 
KOCZYRKIEWICZ Adam - - 1919/162 por. 3. bn. VM 5 KW/3/ 
KODURA Paweł - - 1924/1036 strz. 7. bn. 
KODZIS Feliks - - 1912/122 strz. 6. bn. 
KODŻ Bronisław - - 1897/11 kpr. 4. bn. 
KOFUT Karol - - 19271272 strz. 2. bn. KW 
KOGLER Rudolf Karol - - 1919/163 por. 3. bn. ckm. KWI2/ 
KOGUT Grzegorz - - 1916/129st. strz. d-two dyw. 
KOGUT Józef - - 1913/159 szer. 3. bn. lączn. KW zm. z r. 12.5.1944 
KOGUT Ludwik - - 1916/59 kpr. pchr. 3. bn. ckm. KW 
KOGUT Stefan - - 1912/471 plut. pchr. d-two dyw. 
KOHN Zygmunt - - 1922166 ppor. 3. bn. sap. KW 
KOHNKE Augustyn - - 1924/505 sto strz. I. bn. 
KOHUT Antoni - - 1926/487 strz. 8. bn. 
KOHUT Karol - - 19261272 strz. 2. bn. 
KOHUT Paweł - - 1925/298 strz. 1. bn. 
KOJ Emil - - 1925/606 strz. 7. bn. 
KOJAK Władysław - - 1903/69 strz. 5. bn. 
KOJAŁOWICZ Zenon - - 1912/158 plut. 6. bn. KWI2/ 
KOJARSKI Leopold - - 1921/124 bomb. I. pal. 
KOJDER Franciszek - - 1914/483 kpr. 2. pal. 
KOJDER Tadeusz - - 1922151 strz. 5. bn. 
KOJDER Władysław - - 1920/32 sap. 3. bn. sap. 
KOJROWICZ Wacław - - 19131201 por. 5. bn. VM 5 KW/2I 
KOKAR Piotr - - 1914/100 kpr. 6. bn.KW 
KOKOCIŃSKI Artur - - 1921186 strz. 2. komp. warszt. 
KOKOLSKI Wasyl - - 1917120 kpr. 4. bn. 
KOKOSIŃSKI Józef - - 1900/105 sto strz. 4. bn. 
KOKOSIŃSKI Wacław - - 1923/64 st. strz. 3. bn. ckm. 
KOKOSZ Karol - - 1916/32 strz. 3. bn. 
KOKOSZA Stanisław - patrz PUCHAROWICZ Stanisław - - 
KOKOSZKA Bernard - - 1924/545 szer. 3. bn. lączn. 
KOKOSZKA Czesław - - 1900125 sto sierż. 5. bn. 
KOKOSZKA Kazimierz - - ... ./ .. ppor. d-two ozt. 
KOKOSZKA Zbigniew - - 1906/3 ppor. mgr 2. komp. zaop. 
KOKOT Alfred - ps. BRODA Adam - - 1923/379 strz. park mat. 
KOKOT Józef - - 1904/10 por. 3. bn. lączn. 
KOKUROWSKI Antoni - - 19191265 sto ul. 7. p. ul. lub. 
KOLABIŃSKI Michał - - 1921126 sto strz. I. bn. 
KOLADICZ Sergiusz - - 1922/696 szer. I. komp. zaop. 
KOLANKIEWICZ Józef - - 1909/437 por. 4. bn. 
KOLANO Feliks - - 1906/32 kpr. 5. bn. KW 
KOLANO Józef - - 1900/37 kpr. 5. bn. 
KOLANO Stanisław - - 1914/140 kpr. 13. komp. zaop. 
KOLANOWSKI Józef - - 19221555 strz. 4. bn. KW 
KOLARCZYK Alojzy - - 1901/344 strz. I. bn. 
KOLARCZYK Jan - - 1907/424 strz. 6. bn. 
KOLARCZYK Ryszard - - 1919/641 sto strz. 6. bn. 
KOLASA Bronisław - - 1927/140 strz. 6. bn. 
KOLASA Edward - - 1923/63 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
KOLASA Jan - - 1911/99 kan. 3. pal. 
KOLASA Jan - - 1918170 strz. 6. bn. KW 
KOLASA Jan - - 1919/875 strz. 8. bn. 
KOLASA Józef Bronisław - - 19011200 plut. I. pal. 
KOLASA Mieczysław - - 1920/401 plut. 5. bn. KW 
KOLASA Mieczysław - - 1922169 kpr. 4. bn. KW 
KOLASA Władysław - - 1920/117 sto szer. 13. komp. zaop. 
KOLASA Władysław - - 1923179 strz. 5. bn. KW pol. 17.5.1944 
KOLASIŃSKI Antoni - - 1924123 kpr.pchr. 3. p.a.plot. 
KOLASIŃSKI Paweł - ps. KUBUŚ Paweł - - 1909/541 strz. 5. bn. 
KOLAT Józef - - 1914/131 ppor. 3. szw. żand. 
KOLATOR Antoni - - 1901/42 ogn. 3. pal. 
KOLBUCH Jan - - 1919/135 sto strz. 2. komp. warszt. 
KOLCHANOWICZ Jan - ps. ILNICKI Jan - - 1915/3 plut. 7. bn. KW 
KOLCZYŃSKI Henryk - patrz KUBALA Henryk - - 
KOLEBA Dmitro - - 192211016 strz. 2. bn. 
KOLECZKA Franciszek - - 1924/473 st. strz. 5. bn. 
KOLEK Tadeusz - - 1910/11 plut. 6. bn. 
KOLENDA Edward - - 19221660 strz. 7. bn. KW 
KOLENDA Stanisław - - 1910/116 kan. 3. p. a. ppanc. 
KOLENDA Tadeusz - - 1913/167 ppor. d-two dyw. 
KOLEŃCZUK Leonard - - 1910/118 szer. 3. szw. żand. 
KOLER Mieczysław - - 1917/466 strz. park mat. 
KOLESOW Jefim - - 1920/97 strz. 3. bn. KW 
KOLEŚNIAK Jan - - 1916/113 sto strz. 1. bn. KW 
KOLEŚNIK Adam - - 1911/32 plut. 2. pal. KW 
KOLEŚNIK Jerzy - - 1911/103 plut. 2. komp. zaop. 
KOLEŚNIK Stanisław - - 1907/51 kpr. 3. bn. ckm. 
KOLEŚNIK Stanisław - - 1913/137 plut. 5. bn. KW 
KOLEŚNIKIEWICZ Mikołaj - - 19241208 strz. 3. bn. 
KOLEŚNIKOWICZ Onufry - - 1899/338 sto strz. 6. bn. 
KOLIŃSKI Edmund - - 1925/505 strz. 6. bn. 
KOLISCHER Erwin - - 1918/106 bomb. pchr. d-two dyw. 
KOLKOWSKI Józef - - 19221382 st. strz. 2. bn. 
KOLLAR Józef - - 1909/517 strz. 18. komp. warszt. 
KOLLENDER Józef - - 1915/561 strz. 2. bn. 
KOLLER Tadeusz - - 1923/893 sap. 3. bn. sap. 
KOLMAN Alfred - - 1918/544 strz. 5. bn. 
KOLMAN Leonard - - 1919/16 plut. 1. bn. pol. 2.5.1944 
KOLON Jan - - 1908/442 szer. 1. komp. zaop. 
KOLONKO Engelberd - - 1924/510 st. szer. 3. bn. lączn. 
KOLONKO Wiktor - - 1919/554 szer. 3. bn. lączn. 
KOLORZ Bolesław - - 19251252 strz. 4. bn. KW zm. z r. 21.11.1944 
KOLORZ Serafin - ps. KOŁOWSKI Serafin - - 1923/632 sto strz. KW 
KOLOSZ Zygmunt - - 1912/165 plut. 1. bn. 
KOLOUSZEK Władysław - - 1901/4920 st. wachm3. szw. żand. 
KOLP Wiktor - - 1915/579 strz. 7. bn. 
KOLTON Alojzy - - 1924/533 sto strz. 4. bn. 
KOŁABSKI Stanisław - - 1920/30 kpr. 3. bn. 
KOŁACKI Władysław - - 1920/46 st. strz. 5. bn. KW 
KOŁACZ Kazimierz - - 1905/89 plut. 3. p. a. ppanc. 
KOŁACZKOWSKI Czesław - - 1904/80 strz. 1. bn. 
KOŁACZKOWSKI Józef - - 1926/1097 ul. 7. p.ul. lub. 
KOŁACZKOWSKI Henryk - patrz KAŁASZNIKOW Michał - - 
KOŁACZKOWSKI Wilhelm - - 1915/171 kpr. 3. bn. sap. 
KOŁACZYŃSKI Piotr - - 1913/441 kpr. 7. p. ul. lub. KW 
KOŁAKOWSKI Jan - - 1912/14 st. ul. p. ul. karp. 
KOŁAKOWSKI Władysław - - 1892158 kpr. 3. bryg. 
KOŁAS Emil - - 1920/893 strz. 3. bn. 
KOŁAS Piotr - - 1905/ .. kpr. 1. pal. 
KOŁAT Franciszek - - 1902/ .. kan. 3. pal. 
KOŁATA Rudolf - - 1924/548 strz. 9. bn. 
KOŁECKI Stefan - - 1920/884 strz. d-two dyw. 
KOŁECKI Witold - - 1924/347 ul. 12. p. ul. pod. KW pol. 8.11.1944 
KOŁEK Józef - - 1909122 st. szer. 3. bn. lączn. 
KOŁEK Marian - - 1905/361 kpt. 2. bryg. 
KOŁKOWSKI Jan - - 1918/85 strz. 4. bn. 
KOŁKOWSKI Józef - - 1913/131 sap. 3. bn. sap. 
KOŁKOWSKI Michał - - 19001283 st. szer. 2. komp. san. 
KOŁKOWSKI Wiktor - - 1918/131 strz. 5. bn. 
KOŁODENNY Michał - - 1919/138 szer. 1. komp. zaop. 
KOŁODKO Stefan - - 1925/927 strz. 4. bn. 
KOŁODKO Wiktor - - 1916/515 por. 12. p. ul. pod. VM 5 KWI2/ 
KOŁODNY Izaak - - 1921/61 kan. 3. pal. zm. 17.7.1942 
KOŁODYMSKI Henryk - - 1924/1428 strz. 4. bn. 
KOŁODYŃSKI Franciszek - - 1920/60 strz. 2. bn. 
KOŁODYŃSKI Hilary - - 19141760 kpr. 9. bn. 
KOŁODYŃSKI Piotr - - 1924/14 bomb. 3. p. a. plot. 
KOŁODZIEJ Aleksander - ps. SZPYRA Franciszek - - 1915/584 strz. 1. bn. KW 
KOŁODZIEJ Alojzy - - 1921/156 sto strz. 4. bn. KW 
KOŁODZIEJ Alojzy - - 1924/582 st. strz. 4. bn. KW 
KOŁODZIEJ Brunon - - 1919/646 st. strz. 3. bn. 
KOŁODZIEJ Dyonizy - - 1913/69 plut. d-two dyw. 
KOŁODZIEJ Emil - - 1921/23 ppor. 1. bn. KW 
KOŁODZIEJ Eugeniusz - - 1927/6 kan. 3. pal. 
KOŁODZIEJ Henryk - - 1926/602 szer. 3. bn. lączn. 
KOŁODZIEJ Jan - - 1909/5f9 kpr. 18. komp. warszt. 
KOŁODZIEJ Jan - - 1914/693 strz. 2. bn. 
KOŁODZIEJ Jan - - 1918/484 strz. 5. bn. 
KOŁODZIEJ Jan - - 1919/519 kpr. 18. komp. warszt. 
KOŁODZIEJ Jerzy - - 1925/1163 szer. 18. komp. zaop. 
KOŁODZIEJ Józef - - 19181202 ul. 7. p. ul. lub. 
KOŁODZIEJ Mieczysław - - 19221123 kan. 3. p. a. ppanc. 
KOŁODZIEJ Paweł - patrz MIGOCZ Paweł - - 
KOŁODZIEJ Paweł Michał - - 1914/810 szer. 13. komp. zaop. 
KOŁODZIEJ Rudolf - patarz KŁOSEK Rudolf - - 
KOŁODZIEJ Szymon - - 1919/878 strz. 3. bn. ckm. 
KOŁODZIEJ Wacław - - 1906/69 kpr. 2. komp. san. 
KOŁODZIEJCZAK Józef - - 1917/32 st. strz. 3. bn. KW 
KOŁODZIEJCZAK Stanisław - - 1925/1162 szer. 18. komp. zaop. 
KOŁODZIEJCZAK Zygmunt - - 1920/36 bomb. 2. pal. 
KOŁODZIEJCZUK Józef - - 1910/198 kpr. 12. p. ul. pod. zm. 28.7.1944 
KOŁODZIEJCZYK Andrzej - - 1916/412 kpr. 4. bn. KW 
KOŁODZIEJCZYK Jerzy - - 1925/496 kan. 3. pal. 
KOŁODZIEJCZYK Józef - - Błażej - ps. GAJEWSKI Karol 1923/494 sto strz. 2. bn. 
KOŁODZIEJCZYK Kazimierz - - 1924/303 uł. 7. p. ul. lub. 
KOŁODZIEJCZYK Ryszard - - 1909/478 strz. d-two dyw. 
KOŁODZIEJCZYK Stefan - - 1922/589 st. strz. 3. bn. ckm. 
KOŁODZIEJCZYK Walter - - 1926/326 strz. 2. bn. 
KOŁODZIEJCZYK Wiktor - - 1906/461 sto strz. dtwo dyw. 
KOŁODZIEJCZYK Zygmunt - - 19211180 uł. 12. p. ul. pod. 
KOŁODZIEJSKI Czesław - - 1900/289 szer. 18. komp. zaop. 
KOŁODZIEJSKI Feliks - - 1909/87 bomb. 3. p. a. ppanc. 
KOŁODZIEJSKI Henryk - - 1920/878 szer. 3. bn. łączno 
KOŁODZIEJSKI Stanisław - ps. BUCZKOWSKI Jerzy - - 1924/1047 strz. 8. bn. 
KOŁODZIEJSKI Zdzisław - - 1921/58 kpr. pchr. 3. bn. łączno KW 
KOŁODZIŃSKI Mieczysław - - 1923/121 bomb. 3. p. a. ppanc. 
KOŁOMYCKI Kazimierz - - 1911149 sierż. 5. bn. KW 
KOŁOMYJEC Antoni - - 1922/135 szer. 13. komp. zaop. 
KOŁOMYJEC Włodzimierz - - 1923/92 kan. 3. pal. 
KOŁOS Antoni - - 1910/47 ogn. 3. p. a. plot. 
KOŁOS Włodzimierz - - 1923/131 sto sap. 3. bn. sap. KW 
KOŁOSOWSKI Napoleon - - 1913/113 kpr. pchr. 3. bn. ckm. 
KOŁOSOWSKI Władysław - - 19191260 kpr. 7. p. ul. lub. KW 
KOŁOSÓW Jan - - 1917/432 strz. 2. bn. 
KOŁOSZKO Ignacy - - 1919/ .. szer. 3. szw. żand. 
KOŁOWSKI Serafin - patrz KOLORZ Serafin - - 
KOŁPACKI Grzegorz - - 1918/485 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
KOŁPACKI Henryk - - 1926/388 sto strz. 3. bu. 
KOŁTAN Jan - - 1902/51 sierż. 13. komp. zaop. 
KOŁTUNIAK Zygmunt - - 1920/133 sto strz. 2. komp. warszt. 
KOŁTUNICKI Bronisław - - 1913/51 plut. 3. bn. ckm. 
KOŁTUNOWICZ Jan - - 1915/167 kpr. 3. bn. 
KOŁUTA Wasyl - - 1925/930 strz. 4. bn. 
KOŁYŃSKI Władysław - - 1920/688 strz. 5. bn. 
KOMACKI Alojzy - ps. KAROLEWSKI Tadeusz - - 1924/535 strz. 7. bn. 
KOMACKI Antoni - - 1915/706 strz. 3. bn. ckm. 
KOMADOWSKI Antoni - - 1923/74 strz. 1. bn. pol. 6.11.1944 
KOMALSKI Jan - - 1917/341 sto strz. 3. bn. ckm. 
KOMANDER Adolf - ps. KOWALSKI Jerzy - - 1925/657 strz. 7. bn. 
KOMANDOWSKI Antoni - - 1923/73 strz. 3. bn. 
KOMANIEWSKI Zygmunt - - ... ./ .. por. 3. bn. ckm. 
KOMAR Grzegorz - - 1904/74 plut. 13. komp. zaop. 
KOMAR Szymon - - 1909/90 kan. 3. p. a. plot. 
KOMARZYŃSKI Józef - - 1922/27 sto sap. 3. bn. sap. 
KOMENDA Piotr - - 1902/197 szer. 13. komp. zaop. 
KOMENDERA Franciszek - - 1925/429 strz. 3. bn. ckm. 
KOMENDO Antoni - patrz BORKOWSKI Antoni - - 
KOMEDERA Benedykt - - 1897/3 chor. park mat. KW 
KOMINCZ Konstanty - - 1922/115 strz. 3. bn. ckm. pol. 29.10.1944 
KOMINKOWSKI Dawid - - 1914/70 kpr. 3. pal. zm. 25.7.1942 
KOMISAREK Bronisław - - 1904119 plut. 3. bn. 
KOMOLIBUS Edward - - 1909/163 mjr dypl. d-two dyw. KW/2/ 
KOMONIEWSKI Zygmunt - - 1910/41 por. 7. bn. KW 
KOMOŃSKI Tadeusz - - 1926/491 strz. 8. bn. 
KOMOREK Henryk - - 1923/618 sto strz. 7. bn. 
KOMOREK Ludwik - - 1914/80 sto strz. 4. bn. 
KOMOROWSKI Andrzej - - 1907/240 plut. 3. bn. 
KOMOROWSKI Eugeniusz Stanisław - - 19211157 ppor. 3. pal. KW 
KOMOROWSKI Michał - - 1914/376 kan. 3. pal. 
KOMOROWSKI Piotr - - 1918/241 szer. 2. komp. san. KW 
KOMOROWSKI Stanisław - - 1912165 strz. 3. bn. 
KOMOROWSKI Stanisław - - 1924/1110strz.1. bn. 
KOMOROWSKI Tadeusz - - 1915/30 plut. 3. bn.łączn. 
KOMOROWSKI Władysław - - 1919/208 st. szer. 18. komp. zaop. 
KOMOROWSKI Włodzimierz - - 19211 .. st. sap. pchr. 3. bn. sap. 
KOMPERDA Cyprian - - 1906/502 plut. 9. bn. 
KOMPF Zdzisław - - 1911141 kpr. pchr. 2. pal. 
KOMPIK Marian - - 1925/936 uł. 7. p. ul. lub. 
KON Filip - - 19211107 sap. 3. bn. sap. KW 
KON Jakub Henoch - - 19121154 plut. 5. bn. 
KONACHOWICZ Bronisław - - 1914/74 kpr. 8. bn zm. 23.8.1942 
KONAREK Jan - - 1919/115 strz. 3. bn. 
KONARSKI Bronisław - - 19191107 st. strz. 4. bn. 
KONARZEWSKI Bolesław Zygmunt - - 19211 183 plut. pchr. 12. p. ul. pod. KW 
KONARZEWSKI Stanisław - - 1915/41 kpr. 3. p. a. ppanc. 
KONARZEWSKI Wilhelm - patrz TEEGE Wilhelm - - 
KONARZYŃSKI Leopold - - 1923/993 strz. 8. bn. 
KONASIEWICZ Kazimierz - - 1919/49 bomb. 3. p. a. plot. KW 
KONASZEWSKI Bronisław - - 1914/148 kan. 3. p. a. plot. 
KONCEREWICZ Dominik - - 1898/85 strz. 3. bn. ckm. 
KONCEWICZ Antoni - - 1902152 kpr. 6. bn. 
KONCEWIK Stanisław - - 19041284 strz. I. bn. 
KONCKI Jan - - 19211521 kan. I. pal. 
KONDERLA Ludwik - - 1924/449 strz. 18. komp. warszt. 
KONDARCIUK Jan - - 1919/116 sto strz. 6. bn. KW 
KONDARCIUK Włodzimierz - - 1911/67 strz. 2. bn. KW 
KONDRACKI Jerzy - - 192214 ppor. 3. szw. żand. 
KONDRACKI Józef - - 1919/8 kpr. 3. p. a. ppanc. 
KONDRATIUK Aleksander - - 1914/153 sto strz. d- two dyw. 
KONDRATIUK Jan - - 1906/45 szer. 13. komp. zaop. 
KONDRATOWICZ Edward - - 1924/91 sto szer. 13. komp. zaop. 
KONDRATOWICZ Józef - - 1916/60 kpr. 3. bn. ckm. KW 
KONDRATOWICZ Stanisław - - 1923/57 szer. 3. bn. łączno 
KONDRATOWICZ Wacław - - 19211128 strz. 6. bn. 
KONDRATOWICZ Wincenty - - 1925120 bomb. 3. p. a. plot. 
KONDRATOWSKI Edward Józef - - 1910/171 sto ul. 12. p. uł. pod. 
KONDRYN Mikołaj - - 1925/1141 strz. I. bn. 
KONDYS Edward - - 1922/62 sto szer. 3. bn. łączno 
KONDZIELEWSKI Zygmunt - - 19131216 sierż. 8. bn. KW 
KONECKI Jan - - 1899/171 strz. I. bn. 
KONEFAL Franciszek - - 192211019 strz. 3. bn. 
KONFEDERACKI Grzegorz - - 1904/94 sto strz. 3.bn. ckm. zm. z r. 21.5.1944 
KONIAZIUK Antoni - - 1923/42 strz. I. bn. 
KONICKI Franciszek - - 1900/121 szer. 18. komp. zaop. 
KONICKI Józef - - 1910/38 plut. 4. bn. KW 
KONICZ Leon - - 1910/195 kpr. 12. p. ul. pod. 
KONIECKI Bolesław - - 1922/86 bomb. I. pal. KW 
KONIECZKA Paweł - patrz GESZKA Stefan - - 
KONIECZNY Czesław - - 1914/91 strz. 6. bn. 
KONIECZNY Czesław - - 1924/1166 kan. 3. p. a. plot. 
KONIECZNY Ewald - patrz MILOTA Ewald - - 
KONIECZNY Franciszek - - 1903/9 sierż. 3. bn. łączno 
KONIECZNY Franciszek - - 1918/16 sto strz. 3. bn. 
KONIECZNY Jan - - 1919/113 strz. 6. bn. 
KONIECZNY Jan - - 1921/161 plut. 3. bn. zm. z r. 29.6.1944 
KONIECZNY Jan - - 1925/844 szer. 2. komp. zaop. 
KONIECZNY Józef - - 19171274 sto strz. 5. bn. KW pol. 8.11.1944 
KONIECZNY Kazimierz - - 1923/882 strz. 9. bn. 
KONIECZNY Konstanty - - 1914/807 strz. 3. bn. ckm. 
KONIECZNY Leon - - 1903/63 sto strz. 3. bn. ckm. 
KONIECZNY Michał - - 1904/48 strz. 4. bn. 
KONIECZNY Paweł - - 1914/666 sto strz. 5. bn. 
KONIECZNY Zygmunt - - 1908/386 por. d-two ozt. 
KONIK Władysław - - 1918/79 strz. 5. bn. KW 
KONIK Władysław - - 1919/59 strz. I. bn. 
KONIKIEWICZ Jan - - 191116 kan. 3. p. a. plot. 
KONIOR Julian - - 1905/397 strz. 9. bn. 
KONIOR Michał - - 1918/680 strz. 2. bn. 
KONIUSZEK Józef - - 1900/53 plut. 18. komp. zaop. 
KONKA Franciszek - - 1909/522 strz. 7. bn. 
KONKE Alfons - - 1914/673 strz. I. bn. 
KONKEL Leon - - 1913/797 szer. I. komp. zaop. 
KONKOL Alfons - - 1914/793 strz. 5. bn. 
KONKOL Bronisław - ps. WICZKOWSKI Bronisław - - 1914/497 sto strz. I. bn. KW 
KONKOL Franciszek - - 1926/560 strz. 7. bn. 
KONKOL Robert - - 1916/548 strz. 5. bn. 
KONKOL Stanisław - ps. MACHALSKI Stanisław - - 1925/117 ul. 7. p. ul. lub. 
KONOBA Piotr - - 19211126 kan. I. pal. 
KONONOWICZ Józef - - 19131260 kpr. 3. bn. KW 
KONONOWICZ Stanisław - - 1923129 ppor. 3. pal. KWI2/ 
KONOP Wincenty - - 1908121 sap. 3. bn. sap. 
KONOPA Jan - ps. LISIECKI Jan - - 1925/628 strz. 8. bn. 
KONOPACKI Aleksander - - 1910/36 kpr. d-two dyw. 
KONOPACKI Józef - - 1919/109 sto sap. 3. bn. sap. KW 
KONOPACKI Mikołaj - - 1924/35 strz. 5. bn. KW pol. 21.11.1944 
KONOPACKI Tadeusz - - 1917/81 ppor. 3. bn. KW/4/ 
KONOPACKI Zygfryd - - 1917/394 sto strz. 9. bn. 
KONOPELSKI Marian - - 1923/130 kan. 3. pal. 
KONOPIELKO Jan - - 191612 plut. I. bn. KW 
KONOPKA Adam - - 1920/75 kan. 3. pal. KW /2/ 
KONOPKA Bronisław - - 1919/166 kpr. 3. szw. żand. KW 
KONOPKA Brunon - - 1925/509 strz. 5. bn. 
KONOPKA Franciszek - - 1912/15 kpr. 2. pal. KW 
KONOPKA Franciszek - - 1915/7 sto szer. pchr. 3. szw. żand. 
KONOPKA Henryk - - 19121126 strz. 4. bn. KW 
KONOPKA Jan - - 1909/18 kpr. 3. bn. 
KONOPKA Stanisław - - 1907/391 ppor. I. pal. 
KONOPKA Stanisław - - 1924/ .. szer. 1. komp. zaop. 
KONOPKA Wacław - - 1909/56 kan. 3. pal. 
KONOPKO Marian - - 1924/110 uł. 7. p. uł. lub. 
KONOPKO Władysław - - 1895/32 sto szer. 3. bryg. 
KONOPSKI Jan - - 1918/161 kpr. 3. bn. ckm. KW 
KONOWALIK Jan - - 1912173 kan. 3. pal. 
KONOWALSKI Bazyli - - 1917/62 kpr. 3. bn. sap. KW 
KONSEK Brunon - - 1925/873 strz. l. komp. warszt. 
KONSTANTY Franciszek - - 1921/441 sto strz. 3. bn. KW 
KONSTANTYNOWICZ Piotr - - 1910/135 plut. 7. bn. 
KONTNY Jan - - 1922/679 strz. 9. bn. 
KONTNY Konrad - - 1920/664 strz. 1. bn. 
KONTNY Konrad - - 1926/553 strz. 6. bn. 
KONTOWSKI Feliks - patrz LEWANDOWSKI Feliks - - 
KONTOWSKI Jan - - 1913/617 strz. 1. bn. KW 
KOŃCOWIK Stanisław - - 19041284 sto strz. 1. bn. 
KOŃCOWIK Stanisław - - 1920/ .. strz. 7. bn. 
KOŃCZYŃSKI Jan - - 1900/259 strz. 6. bn. 
KOŃSKI Ludwik - - 1926/304 strz. 6. bn. KW 
KOPA Antoni - - 1912/698 bomb. 1. pal. 
KOPACZEWSKI Józef - - 1903/51 szer. 1. komp. zaop. 
KOPACZYŃSKI Władysław - - 1916/83 plut. 8. bn. KW 
KOPALIŃSKI Władysław - - 1923/33 kpr. 2. pal. 
KOPALIŃSKI Zbigniew - - 1920/111 strz. 2. bn. KW 
KOPAŁA Władysław - - 1919/119 strz. 1. bn. pol. 19.2.1945 
KOPANISZYN Jan - - 1917/59 sto strz. 6. bn. KW 
KOPAŃSKI Paweł - - 1907/492 plut. 18. komp. warszt. 
KOPAŃSKI Stanisław - - 1895/ .. gen. bryg. d-ca dyw. VM 4 5 KW /4/ 
KOPCINEK Józef - - 1903/43 kan. 1. pal. 
KOPCIUCH Bazyli - - 1918/9 plut. p. uł. kapr. 
KOPCIUCH Józef - - 1903/43 kan. l. pal. 
KOPCZYŃSKI Feliks - - 1895/181 mjr d-two dyw. 
KOPCZYŃSKI Henryk - patrz KAWCZYŃSKI Henryk - - 
KOPCZYŃSKI Jan - - 1915/31 bomb. 1. pal. KW 
KOPCZYŃSKI Jan Zbigniew - - 1910/163 plut. pchr.3. bn. sap. 
KOPCZYŃSKI Józef - - 1919/640 strz. 6. bn. 
KOPCZYŃSKI Leon - - 1924/482 sto strz. 7. bn. 
KOPCZYŃSKI Zbigniew - - 1913/ .. ppor. d-two dyw. 
KOPCZYŃSKI Zygmunt - - 1907/18 ogn. 2. pal. 
KOPECKI Paulin - - 1906/536 sierż. 3. bryg. 
KOPEĆ Czesław - - 1926/104 szer. 3. bn. łączn. KW 
KOPEĆ Jerzy - - ... ./ .. bomb. pchr. 3. pal. 
KOPEĆ Józef - - 1907/46 kpr. 18. komp. zaop. 
KOPEĆ Józef Jan - - 1904/340 kpt. 3. p. a. plot. 
KOPEĆ Ludwik - ps. RAKOWSKI Ludwik - - 1916/803 strz. 9. bn. 
KOPEĆ Ludwik - ps. KARWOT Kazimierz - - 1925/391 strz. 4. bn. 
KOPEĆ Stanisław - - 1921/380 strz. 4. bn. 
KOPEL Gedal - - 1914/343 sto szer. 1. komp. zaop. 
KOPEL Józef - - 1926/311 strz. 5. bn. KW 
KOPEL Mieczysław - - 1925/410 strz. 3. bn. ckm. 
KOPELKA Antoni - - 1918/51 sto strz. 2. bn. 
KOPER Bronisław - - 1916124 kpr. 1. pal. 
KOPER Jan - - 1910/481 ul. 7. p. ul. lub. 
KOPERA Antoni - - 1910/141 strz. 4. bn. 
KOPERA Bolesław - - 1921/484 kan. 3. p. a. ppanc. 
KOPERLIK Rudolf - - 1925/473 sto strz. 5. bn. zm. z r. 19.12.1944 
KOPERNUS Adam - - 1920/72 strz. 5. bn. zm. 5.5.1943 
KOPERSTYŃSKI Władysław - - 1908/3 plut. 1. bn. KW 
KOPERWAS Jan - - 19261230 strz. 6. bn. 
KOPF Edmund - - 19191744 strz. 5. bn. 
KOPIC Lotar - - 1926/437 strz. 7. bn. 
KOPICERR Erych - - 1913/727 sap. 3. bn. sap. 
KOPICKI Jan - patrz KOPICZYŃSKI Jan - - 
KOPICKI Maksymilian - - 1908/108 plut. 7. p. uł. lub. KW 
KOPICZYŃSKI Jan - ps. KOPICKI Jan - - 1926/397 strz. 8. bn. 
KOPIEC Antoni - - 1918/83 ogn. 3. pal. 
KOPIEC Bernard - - 19221512 sto strz. 4. bn. KW 
KOPIEC Brunon Ignacy - - 1923/133 ppor. 6. bn. KW 
KOPIEC Henryk - - 1919/651 strz. 6. bn. KW 
KOPIEC Henryk - - 1922/56 sto strz. 2. komp. warszt. 
KOPIEC Jerzy - - 1919/65 ppor. 3. pal. KW 
KOPIEC Julian - - 1921/181 kpr. 12. p. ul. pod. zm. z r. 11.5.1944 
KOPIEC Maksymilian - - 1923/621 strz. 7. bn. 
KOPIEC Ryszard - - 1920/423 ul. 7. p. ul. lub. 
KOPIECKI Józef - - 1917/508 strz. 5. bn. 
KOPIJCZUK Eugeniusz - - 1924/914 bomb. d-two ad. 
KOPIJKA Aleksander - - 19211773 strz. 3. bryg. 
KOPIK Edmund - - 1913/61 sierż. 8. bn. KW 
KOPIŃSKI Antoni - - 1917/374 sto ul. 7. p. ul. lub. 
KOPKA Maksymilian - - 1911/606 strz. l. bn. 
KOPLA Konrad - - 1913/ .. kan. 3. pal. 
KOPOĆ Antoni - - 1926/1091 ul. 7. p. ul. lub. 
KOPPER Ferdynand - - 1907179 plut. 18. komp. zaop. 
KOPROWSKI Antoni - ps. DĘBICKI Antoni - - 1906/474 kpr. 9. bn. 
KOPROWSKI Franciszek - - 1903/15 sierż. 2. bn. 
KOPROWSKI Ludwik Józef - - 1919/151 ppor. 3. bryg. KW 
KOPTON Rudolf - - 1907/ .. strz. 1. komp. warszt. 
KOPTYRA Aleksander - - 1923/155 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
KOPUT Stanisław - - 19261204 strz. 8. bn. 
KOPYCKI Józef - - 19011259 strz. 4. bn. 
KOPYTKO Michał - - 1919/158 kan. 2. pal. pol. 27.4.1944 
KORAB Stanisław - - 1909/104 kpr. pchr. 18. komp. zaop. KW 
KORABO Henryk - - 1924/64 strz. 2. bn. 
KORALEWICZ Stanisław - - 1922/44 kpr. pchr. 1. pal. KW 
KORA SZEWSKI Konrad - patarz WATOŁA Konrad - - 
KORBA Władysław - - 1922/87 kan. 1. pal. 
KORBAS Stanisław - - 1899/121 chor. 3. bn. KW 
KORBECKI Roman - - 1914/37 sL strz. 4. bn. KW /2/ pol. 17.5.1944 
KORBEL Bolesław - - 1924/199 st. strz. pchr. 3. bn. 
KORBEL Franciszek - - 1906/448 szer. 1. komp. zaop. 
KORBEL Piotr - - 19121843 sap. 3. bn. sap. 
KORBUT Feliks - patrz JAKUBOWSKI Feliks - - 
KORBUT Paweł - - 1927/328 kan. 3. p. a. ppanc. 
KORCZ Jan - - 1905/9 sierż. 3. bn. łączno 
KORCZAK Franciszek - ps. RYMACKI Jan - - 1916/468 strz. 7. bn. 
KORCZAK Marian - - 1914/137 kan. 3. p. a. plot. 
KORCZAK Piotr - - 1917/164 strz. 3. bn. 
KORCZAK Walenty - - 1907/54 sL szer. 2. komp. zaop. 
KORCZAKOWSKI Piotr - - 1910/44 kan. 2. pal. 
KORCZUK Jan - - 1912/61 strz. 5. bn. 
KORCZUK Jan - - 19211134 strz. 5. bn. 
KORCZYŃSKI Franciszek - - 1912/899 por. 3. bn. sap. 
KORCZYŃSKI Jerzy - - 1922/321 strz. 6. bn. KW 
KORCZYŃSKI Józef - - 1914/ .. kan. 3. pal. 
KORCZYŃSKI Marian - - 1914/43 bomb. 2. pal. zm. 6.9.1943 
KORCZYŃSKI Mieczysław - - 1923/132 kan. 3. pal. 
KORCZYŃSKI Mieczysław - patrz MAJCHEREK Mieczysław - - 
KORCZYŃSKI Władysław - - 1922/16 plut. pchr. 1. pal. 
KORD Teodor - - 19171282 ut 7. p. uł. lub. 
KORDA Jan - patrz DZWONKOWSKI Jan - - 
KORDA Paweł - - 1899123 sierż. 18. komp. warszL 
KORDAL Józef - - 1903/161 plut. 3. bn. 
KORDALA Jan - - 1900/177 plut. 5. bn. 
KORDAS Stanisław - - 1916/65 ppor. 3. bn. ckm. KWI2/ 
KORDASIEWICZ Józef - - 1910/115 ogn. 3. p. a. ppanc. 
KORDECKI Hilary - - 1923/497 st. strz. 18. komp. zaop. 
KORDECZKA Aleksander - - 1920/234 kpr. pchr. 5. bn. KW 
KORDEK Józef - - 1923/887 strz. 4. bn. 
KORDUBA Jarosław Piotr - - 1905/168 kpt. 3. bn. sap. KW 
KORDUBA Włodzimierz - - 1917/533 kan. 2. pal. 
KORDYLEWSKI Władysław - - 1910/68 st. sierż. 5. bn. KW 
KORDYN Mikołaj - - 1925/1141 strz. 1. bn. 
KORDZIK Julian - - 1920/925 kpr. pchr. 7. p. ut lub. 
KORDZIŃSKI Józef - - 1919/ .. strz. 8. bn. 
KORDZIŚ Wincenty - - 1913/ .. kpr. 3. pal. 
KORENBLAU Abram - - 1911197 strz. 5. bn. KW 
KORENDOWICZ Edward - - 1925/44 sL strz. 2. bn. KW 
KORENKO Grzegorz - - 1919/948 szer. 1. komp. san. 
KORINTH Bronisław - - 19131733 sL strz. 8. bn. 
KORKA Jan - patrz WIŚNIEWSKI Leon - - 
KORKOZOWICZ Ignacy - - 1915/490 ppor. 3. p. a. ppanc. 
KORMAN Mieczysław - - 1911/456 st. strz. 3. bn. ckm. 
KORNACKI Henryk - - 1908/462 ks. kap. d-two dyw. 
KORNACKI Jan - - 1904127 pluL d-two ozL 
KORNAFEL Adam Władysław - - 1916/516 por. 3. pal. KWI2/ 
KORNALEWSKI Jan - - 1922/917 kpr. 3. p. a. ppanc. 
KORNAS Adolf - - 1917/352 kpr. 3. szw. żand. 
KORNAS Teofil - - 1913/190 kpr. 12. p. uł. pod. 
KORNAŚ Maksymilian - - 1926/364 strz. 7. bn. 
KORNAŚ Władysław - - 1922/1022 kan. 3. pal. 
KORNECKI Franciszek - - 1917/91 st. strz. 3. bn. ckm. KW 
KORNELUK Edward - - 1918/124 st. strz. 3. bn. ckm. KW 
KORNELUK Piotr - - 1914/61 kan. 2. pal. KW 
KORNELUK Stefan - - 19211114 kan. 3. p. a. ppanc. 
KORNIAK Ludwik - - 1916175 ppor. 4. bn. KW 
KORNICK Roman - - 1923/1114 kan. 2. pal. 
KORNICZUK Jan - - 1915/62 strz. 5. bn. KW 
KORNICZUK Witold - - 1916/99 sap. 3. bn. sap. KW 
KORNIEJ Piotr - - 1900/96 sap. 3. bn. sap. 
KORNIEWSKI Jan - - 1927/14 szer. 13. komp. zaop. 
KORNKE Bolesław - - 1922174 strz. d-two dyw. 
KORNOWSKI Ksawery - - 1926/3 ro strz. 5. bn. KW 
KORNYSIUK Demian - - 1905171 sap. 3. bn. sap. 
KORNYSZÓW Andrzej - - 1915/45 strz. 4. bn. KW pol. 15.12.1944 
KOROB Bazyli - - 19211734 strz. 4. bn. 
KOROB Michał - - 19211725 strz. 9. bn. 
KOROBOW Konstanty - - 19021268 szer. 18. komp. zaop. 
KOROL Czesław - - 1919/81 szer. 2. komp. san. 
KOROL Józef - - 1923/138 szer. 3. bn. łączn. 
KOROL Mikołaj - - 19211184 sL uł. pchr. 12. p. ut pod. 
KOROLCZUK Jan - - 1905/19 sL sierż. 13. komp. zaop. 
KOROLEWICZ Gerard - - 19151739 ppor. 7. p. uł.lub. 
KOROLEWICZ Stanisław - - 1918/127 kan. 3. p. a. plot. 
KOROLEWSKI Leopold - - 1922195 strz. 1. bn. 
KORONA Karol - - 1914/48 kpr. pchr. 3. bn. ckm. KW zm. 23.5.1944 
KORONOWICZ Konrad Henryk - - 1910/136 ppor. 1. bn. 
KOROŃSKI Karol Kurt - - 19121167 por. 3. bn. sap. KW 
KOROŚ Henryk - - 1925/65 kpr. pchr. 3. bn. sap. 
KOROŚCIK Anatol - - 1924123 kan. 3. p. a. plot. 
KOROWAJ Feliks - - 1911/31 plut. 3. szw. żand. 
KOROWAJ Szymon - - 1916/108 kan. d-two ad. 
KOROWAJ Tadeusz - - 1920/17 kpr. 2. pal. 
KORPAK Józef - - 1924/388 st. strz. 1. bn. KW 
KORPECKI Teofil - - 1921/573 strz. 18. komp. warszt. 
KORPIELA Konstanty - - 1925/163 strz. 3. bn. KW 
KORPIKIEWICZ Szczepan - - 1911/460 ppor. 8. bn. KW 
KORPOK Alfred - - 1916/599 strz. 9. bn. KW pol. 16.4.1945 
KORPYŚ Józef - - 1903/38 kpr. 13. komp. zaop. 
KORSACZUK Władysław - - 1911/105 kan. 2. pal. KW 
KORSAK Konstanty - - 1905/43 ppor. 6. bn. 
KORSAK Marian - - 1918/67 st. strz. 6. bn. 
KORSIAK Mikołaj - - 1918/567 strz. 7. bn. 
KORSZAK Andrzej - - 1915/607 strz. 2. bn. 
KORSZUN Bolesław - - 19121160 kpr. pchr. 2. pal. 
KORT Antoni - - 1926/490 strz. 8. bn. 
KORTAS Bronisław - ps. GRABAN Bronisław - - 1923/932 st. strz. 7. bn. 
KORTAS Henryk - - 1925/411 strz. 3. bn. ckm. KW 
KORTAS Paweł - ps. SATROWSKI Paweł - - 1915/491 ul. 12. p. ul. pod. 
KORTAS Stanisław - - 1919/756 strz. 8. bn. 
KORUCH Stanisław - - 19191201 strz. 5. bn. zm. 28.8.1945 
KORUCH Wiktor - - 1922/50 bomb. 3. p. a. plot. 
KORUŚ Antoni - ps. KASPEREK Antoni - - 1923/537 strz. 3. bn. KW 
KORUŚ Henryk - - 19261213 strz. 6. bn. 
KORUŚ Józef - - 1921/460 strz. 3. bn. ckm. 
KORWAT Tadeusz - - 1923/449 strz. 5. bn. 
KORWEL Stanisław - - 1906/41 plut. 1. komp. zaop. 
KORWEL Zygmunt - - 1911/388 szer. 18. komp. zaop. 
KORWIN-KORYNCKI Wojciech - - 19221129 kpr. pchr. 3. bn. zm. z r. 23.6.1944 
KORYBUT Karol - patrz DASZKIEWICZ Karol - - 
KORYCKI Jan - - 1909/4 plut. 8. bn. KW 
KORYCKI Ryszard - - 1923/888 strz. 2. bryg. 
KORYCKI Stanisław - - 1924/1165 kpr. gimn. i lic.3DSK 
KORYL Edward - - 1922/89 st. strz. 3. bn. VM 5 pol. 12.4.1945 
KORYTEK Feliks - - 1904/265 ul. 12. p. ul. pod. 
KORYTOWSKI Józef - - 1919/18 plut. 2. pal. 
KORYTOWSKI Michał - - 1908/9 st. ogn. pchr. 3. p. a. plot. 
KORYTOWSKI Stefan - - 1907/12 plut. pchr. 2. komp. san. 
KORZA Włodzimierz - - 1912174 sap. 3. bn. sap. 
KORZAK Stanisław - - 1918/48 strz. 2. bn. 
KORZELSKI Wiesław - - 1925/16 kpr. pchr. 3. bn. ckm. KW pol. 9.4.1945 
KORZENEK Stanisław - - 1921/11 ul. 7. p. ul. lub. KW 
KORZENIECKI Antoni - - 1900/85 kpr. 18. komp. zaop. 
KORZENIECKI Bolesław - - 1921/93 st. strz. 6. bn. KW 
KORZENIECKI Józef - - 1924/16 bomb. 1. pal. KW 
KORZENIEWICZ Arkadiusz - - 1916/124 plut. 3. p. a. ppanc. VM 5 pol. 22.11.1944 
KORZENIEWSKI Aleksander - - 1907122 ogn. 1. pal. 
KORZENIEWSKI Alojzy - patrz SZCZEPAŃSKI Alojzy - - 
KORZENIEWSKI Czesław - - 1924/53 szer. 2. komp. san. KW 
KORZENIEWSKI Jan - - 1907/16 plut. d-two dyw. 
KORZENIEWSKI Józef - - 1902/31 kan. 1. pal. 
KORZENIEWSKI Józef - patrz POLKOWSKI Józef - - 
KORZENIEWSKI Konstanty - - 1915/371 strz. 3. bn. 
KORZENIEWSKI Władysław - - 1924/129 ul. 7. p.ul. lub. 
KORZENIK Franciszek - - 1909/78 st. szer. 13. komp. zaop. 
KORZENIOWSKI Arseniusz - - 1909/180 sierż. 3. bn.sap. 
KORZENIOWSKI Bolesław - - 1922/169 st. ul. 7. p. ul. lub. KW 
KORZENIOWSKI Jan - - 190712581 kpr. 2. bryg. 
KORZENIOWSKI Józef - - 1909/68 kpr. 1. komp. zaop. 
KORZENIOWSKI Kazimierz - - 1898/ .. kpr. d-two dyw. 
KORZENIOWSKI Konstanty - - 1915/371 strz. 3. bn. KW 
KORZENIOWSKI Władysław - - 1924/129 ul. 12. p. ul. pod. 
KORZENIOWSKI Zdzisław - - 19221238 kpr. 3. szw. żand. 
KORZIN Tadeusz - patrz KORZIŃ Józef - - 
KORZIŃ Józef - ps. KORZIN Tadeusz - - 1907170 kpr. 1. bn. KW pol. 22.6.1944 
KORZONEK Stanisław - - 1921/11 ul. 12. p. ul. pod. 
KORZUCH Adolf - - 19231711 st. strz. 2. bn. 
KORZUCH Alojzy - - 1925/405 strz. 6. bn. 
KORZUN Anatol - - 1922/419 strz. 1. bn. 
KORZUN Józef - - 19221178 szer. 3.bn. lączn. 
KORZYK Paweł - - 19121736 strz. 8. bn. 
KORZYSTKO Jan - - 1914/303 kpr. 4. bn. VM 5 zm. z r. 31.5.1944 
KOS Augustyn - patrz POST Augustyn - - 
KOS Jan - - 1925/727 strz. 5. bn. 
KOS Joachim - ps. KLOSEK Joachim - - 1925/608 strz. 1. bn. 
KOS Józef - - 1908/69 sap. 3. bn. sap. 
KOS Władysław - - 1923/886 strz. 3. bn. ckm. 
KOSALA Aleksander - - 1926/414 strz. 8. bn. 
KOSAREWICZ Karol - - 1918/52 kan. 3. p. a. plot.KW 
KOSECKI Alfons - - 1923/560 sto strz. 1. bn. KW 
KOSECKI Edmund - - 19131700 kpr. 8. bn. 
KOSECKI Edmund - - 1925/932 strz.6. bn. 
KOSEDA Paweł - ps. KOSZYK Paweł - - 1906/481 sto szer. 2. komp. san. 
KOSEDA Wacław - - 1923/530 strz. 1. bn. 
KOSEDA Władysław - - 1912/148 strz. 5. bn. 
KOSEK Erazm - - 19251572 st.strz. 8. bn. 
KOSEK Mieczysław - - 1903/6 ogn. 3. p. a. plot. 
KOSELA Antoni - - 1910/5 plut. 3. pał. 
KOSELA Józef - - 19081269 plut. 7. bn. 
KOSERCZYK Walenty - ps. D~B Walenty - - 1924/1049 sto strz. 8. bn. 
KOSICKI Franciszek - patrz RONOWSKI Franciszek - - 
KOSIDER Albin - - 1926/315 strz. 5. bn. 
KOSIDOWSKI Maksymilian - - 1924/361 strz.l. bn. KW 
KOSIECKI Alfons - - 1917/388 strz. 7. bn. 
KOSIELA Michał - patrz KOŚCIAK Michał - - 
KOSIERKIEWICZ Józef - - 1900129 kan. 2. pał. 
KOSIM Bolesław - - 1911173 kpr. 1. bn. KW 
KOSIŃSKI Augustyn - patrz KŁOSZYŃSKI Augustyn - - 
KOSIŃSKI Bernard - ps. ZAWISZA Jerzy - - 1920/881 strz. 9. bn. 
KOSIŃSKI Roman - - 1911/187 ul. 12. p. ul. pod. 
KOSIŃSKI Stanisław - - 1921/936 ul. 7. p. uł. lub. 
KOSIŃSKI Zdzisław - - 1922/199 bomb. 1. pał. 
KOSIŃSKI Zygmunt - - 1920/ .. sto strz. 1. bn. 
KOSIW Michał - - 19121857 strz. 6. bn. 
KOSMA Bernard - patrz HACHUŁA Bernard - - 
KOSMACZ Stefan - - 1906/37 strz. 4. bn. 
KOSMALSKI Leon - patrz NEUGEBAUER Leon - - 
KOSMALSKI Stefan - - 1910/197 kpr. 3. bn. łączno 
KOSMAŁA Leon - - 19151539 sto strz. 1. bn. 
KOSMAN Emanuel - - 19141121 szer. 1. komp. zaop. 
KOSMELA Roman - ps. KRAKOWSKI Roman - - 1910/833 kpr. 3. komp. san. 
KOSOBUCKI Bogdan - - 1923/17 kan. 2. pał. KW 
KOSOWIEC Antoni - - 19131712 strz. 4. bn. 
KOSOWSKI Stanisław - - 1919/326 kan. 2. pał. KW 
KOSSAK Krzysztof - - 192211468 kpr. 1. pal. 
KOSSAKOWSKI Aleksander - - 1924/ .. kan. 3. p. a. plot. 
KOSSAKOWSKI Bronisław - - 192411 176 ul. 7. p. ul. lub. 
KOSSAKOWSKI Mikołaj - - 1923/ .. sto strz. 3. bn. ckm. 
KOSSAKOWSKI Stanisław - - 1899/42 ogn. 3. p. a. plot. 
KOSSEK Bolesław - - 19131262 sto strz. 2. bn. 
KOSSEK Stefan - - 19121671 strz. 5. bn. 
KOSSEWSKI Wacław - - 19071295 plut. 13.komp. warszt. 
KOSSOBUDZKI Antoni - - 1898/184 ppor. 1. komp. san. zm. 3.10.1942 
KOSSOWSKI Emilian - - 19141209 szer. 3. bn. łączn. 
KOSSOWSKI Marian - - ... ./ .. ppor. 2. pał. 
KOSSOWSKI Władysław - - 1900/86 kpr. 13. komp. zaop. 
KOSTECKI Albin - - 1900124 szer. 13. komp. zaop. 
KOSTECKI Artemiusz - - 1912/156 strz. 4. bn. 
KOSTECKI Franciszek - - 1911190 sap. 3. bn. sap. KW 
KOSTECKI Jerzy Feliks - - 1898/349 kpt. d-two dyw. 
KOSTECKI Józef - - 1909/86 sto sap. 3. bn. sap. 
KOSTECKI Józef - - 1920/55 bomb. 3. p. a. plot. 
KOSTECKI Michał - - 1912/893 strz. 2. bn. 
KOSTECKI Stefan - - 1919/879 strz. 5. bn. 
KOSTECKI Władysław - patrz KOSTUCH Władysław - - 
KOSTECKI-PRUS Jan - - 1913/ .. ppor. 7. p. ul. lub. 
KOSTECZKO Grzegorz - - 1915/185 ul. 12. p. ul. pod. 
KOSTECZKO Mieczysław - - 1905/80 kan. 1. pał. 
KOSTIA Władysław - - 1919/11 sto strz. d-two dyw. KW 
KOSTIHA August Józef - - 18951186 kpr. 7. p. ul. lub. 
KOSTIUK Jerzy - - 1923/36 kpr. pchr. 3. pał. 
KOSTIUK Marian - - 1916/56 strz. 3. bn. ckm. 
KOSTIUK Mikołaj - - 1915/179 kpr. 12. p. ul. pod. poł. 13.5.1944 
KOSTKA Alfons - - 1922/444 strz. 1. bn. 
KOSTKA Alfred - - 1925/435 szer. 18. komp. zaop. 
KOSTKA Antoni - - 1916/37 plut. 1. bn. KW 
KOSTKA Eugeniusz - - 1926/168 ul. 7. p. uł. lub. 
KOSTKA Jan - patrz WATKOWSKI Jan - - 
KOSTKA Józef - patrz DZIERŻENGA Józef - - 
KOSTKA Michał - - 1925/920 strz. 9. bn. 
KOSTKA Wilhelm - - 1913/605 sto strz. 3. bn. ckm. 
KOSTKOWSKI Stanisław - patrz WARZYŃSKI Stanisław - - 
KOSTOŃ Bronisław - - 19251207 sto strz. 6. bn. 
KOSTOŃ Roman - ps. PODLEWSKI Bronisław - - 1925/1207 strz. 6. bn. 
KOSTOŃ Tadeusz - - 19121660 sto strz. 3. bn. 
KOSTOWSKI Franciszek - - 19211486 sto strz. 3. bn. KW 
KOSTRO Paweł - - 1903122 plut. 18. komp. zaop. 
KOSTRO Wiktor - - 19131263 plut. 2. bn. poł. 12.11.1944 
KOSTRZEWA Emil - - 19221615 strz. 3. bn. 
KOSTRZEWA Jan - - 1904126 sierż. 2. bn. KW 
KOSTRZEWA Jan - - 1913/552 ppor. 3. p. a. ppanc. 
KOSTRZEWA Leon - - 1916/601 kpr. 9. bn. 
KOSTRZEWA Ludwik - - 1926128 szer. 3. bn. łączno 
KOSTRZEWA Piotr - - 1896/ .. sto strz. 3. bryg. 
KOSTRZEWA Władysław - - 1923/85 sap. 3. bn. sap. KW 
KOSTRZEWSKI Bolesław - - 1923/879 strz. 7. bn. 
KOSTRZEWSKI Henryk - - 1925/486 strz. d-two dyw. 
KOSTRZEWSKI Romuald - - 19201542 ppor. 1. bn. KW 
KOSTRZEWSKI Wiktor - - 1922/36 kpr. pchr. 1. pal. 
KOSTUCH Bernard - BIELAT Bernard - - 1914/635 strz. 7. bn. 
KOSTUCH Józef - - 19201538 strz. 6. bn. KW 
KOSTUCH Mieczysław - - 1924/900 strz. 7. bn. 
KOSTUCH Stefan - - 1914/609 plut. 3. szw. żand. 
KOSTUCH Władysław - ps. KOSTECKI Władysław - - 1924/406 strz. 6. bn. 
KOSTUCHOWSKI Jan - patrz JANCEN Jan - - 
KOSTURKIEWICZ Franciszek - - 1908/17 kpr. 13. komp. zaop. 
KOSTUSIK Rajnold - - 1924/60 kan. 1. pal. 
KOSTUŚ Stanisław - - 1911191 kan. 2. pal. 
KOSTYNIUK Michał - - 1914/40 plut. 1. bn. KW 
KOSTYRKA Jan - - 1924/4 sto strz. 2. bn. KW 
KOSUN Jerzy - - 1926/1073 strz. 2. komp. warszt. 
KOSY Józef - - 1912153 ppor. 6. bn. KW 
KOSYJ Bazyli - - 1924/906 strz. 3. bn. ckm. 
KOSZELA Franciszek - - 19061289 sto strz. d-two dyw. 
KOSZELA Henryk - - 1921110 sL ul. p.ul. karp. 
KOSZEWSKI Czesław - patrz MENDAT Czesław - - 
KOSZMIDER Feliks - - 19211563 strz.6. bn. 
KOSZNIK Feliks - - 1923/558 strz. 1. bn. 
KOSZTYŁA Jan - - 1904/49 sto strz. d-two dyw. 
KOSZULIŃSKI Tadeusz - - 1920/ .. sto szer. 1. komp. zaop. 
KOSZUR Mikołaj - - 1908/324 strz. 6. bn. 
KOSZYCA Kazimierz Józef - - 1919/5 por. 1. komp.zaop. 
KOSZYCZARSKI Tadeusz - - 1924/580 strz. 8. bn. 
KOSZYCZKOWSKI Władysław - - 1919/922 strz. 3. bn. ckm. 
KOSZYK Paweł - patrz KOSEDA Paweł - - 
KOSZYK Tadeusz Marian - - 1899122 chor. 2. bn. KW 
KOSZYKOWSKI Antoni - - 1914/45 sierż. pchr. 2. bn. KWI2I 
KOSZYKOWSKI Józef - - 19211450 sto ul. 12. p. ul. pod. 
KOSZYŃSKI Jan - - 1909/569 strz. 6. bn. 
KOŚCIAK Michał - ps. KOSIELA Michał - - 1911/790 strz. 1. bn. 
KOŚCIELAK Stanisław - - 19121881 ppor. 3. pal. 
KOŚCIELNIAK Stanisław - - 1912/166 ppor. 3. bn. ckm. KW pol. 17.5.1944 
KOŚCIELNY Jan - - 1906/435 szer. 1. komp. san. 
KOŚCIELNY Karol - - 1914/55 plut. 7. bn. 
KOŚCIELSKI Jan - - 1920/378 sto strz. 3. bn. 
KOŚCIELSKI Jan - - 1920/606 kpr. 3. bn. KW 
KOŚCIELSKI Kazimierz - - 1921114 sto ul. p. ul. karp. 
KOŚCIESZA Józef - - 1919/5 ul. 12. p.uł. pod. 
KOŚCIEWICZ Bronisław - - 19121137 kan. 3. p. a. ppanc. 
KOŚCIK Marian - - 1916/44 ppor. 1. komp. zaop. 
KOŚCIŃSKI Alojzy - ps. CYWIŃSKI Alojzy - - 1919/954 strz. 1. bn. 
KOŚCIŃSKI Antoni Władysław - - 1916/163 ppor. 3. bn. ckm. KW pol. 12.5. 1944 
KOŚCIŃSKI Henryk - - 19261297 strz. 7. bn. 
KOŚCIUCH Czesław - - 1923127 kpr. pchr. 3. pal. 
KOŚCIUK Konstanty - - 1913/648 strz. 2. bn. 
KOŚCIUK Mikołaj - - 1918/194 strz. 3. bn. 
KOŚCIUK Piotr - - 1920/95 kan. 3. p. a. ppanc. zm. 2.6.1945 
KOŚCIUKIEWICZ Wincenty - - 1910/106 strz. 3. bn. ckm. KW 
KOŚCIUKIEWICZ Władysław - - 1913/39 kan. 2. pal. 
KOŚCIUSZEK Jan - - 1909/55 kan. 3. pal. 
KOŚCIUSZKO Paweł - patrz GROLIK Paweł - - 
KOŚKO Jerzy - - 1902/48 sierż. 2. komp. zaop. 
KOŚLA Antoni - - 1922/866 sap. 3. bn. sap. 
KOŚMICKI Józef - - 1902121 chor. 2. bn. 
KOŚNIKOWSKI Andrzej - - 1905/83 strz. 2. bn. 
KOŚNIKOWSKI Piotr - - 19251537 strz. 3. bn. 
KOT Alfons - - 1910/19 sierż. 1. bn. 
KOT Augustyn - - 1918/561 sap. 3. bn. sap. 
KOT Bazyli - - 1917127 sto strz. d-two dyw. 
KOT Bronisław - - 1903177 kpr. d-two dyw. 
KOT Henryk Sylwester - - 1921144 ppor. 1. pal. KW 
KOT Jan - - 1910/42 strz. 2. bryg. 
KOT Jan - - 1913/180 uł. 7. p. ul. lub. 
KOT Józef - - 1900/118 kpr. 18. komp. zaop. 
KOT Józef - - 1907/50 kpr. 18. komp. zaop. 
KOT Józef - - 1919/80 kpr. 4. bn. KW 
KOT Józef - ps. KWIATKOWSKI Józef - - 1924/584 szer. 3. komp. zaop. 
KOT Stanisław - - 1907/38 kpr. 5. bn. VM 5 pol. 22.5.1944 
KOT Stanisław - - 1920/84 kpr. 18. komp. zaop. 
KOT Władysław - ps. KOTOWIECKI Władysław - - 1917/349 strz. 3. bn. ckm. 
KOTAPSKI Stanisław - - 1920/30 kpr. 3. bn. VM 5 
KOTARA Paweł - - 1920/611 strz. 1. bn. 
KOTARBA Augustyn - - 1922/41 bomb. 1. pal. KW pol. 10.4.1945 
KOTARKA Stanisław - - 1898/ .. sto sierż. d-two dyw. 
KOTAS Henryk - - 19211489 sto strz. 6. bn. 
KOTAS Piotr - - 1905/90 kpr. 3. pal. 
KOTAŚ Emil - - 1920/893 strz.3. bn. 
KOTECKI Edmund - patrz KAMIŃSKI Edmund - - 
KOTECKI Jan - - 19161271 kpr. 2. bryg. 
KOTELECKI Franciszek - - 1911/27 plut. 1. bn. VM 5 pol. 23.11.1944 
KOTERBA Leon - - 1912/729 kpr. park mat. 
KOTEWA Bronisław - - 1914/85 plut. 5. bn. KW /21 
KOTEWICZ Władysław - - 1911/653 strz. 8. bn. 
KOTKOWICZ Piotr - - 1916/117 sto szer. 13. komp. zaop. 
KOTKOWSKI Jan - - 1918/85 strz. 4. bn. 
KOTKOWSKI Jan - - 1926/856 strz. 4. bn. 
KOTLARSKI Andrzej - - 1925/8 kan. 1. pal. 
KOTLARZ Edward - - 1913/681 kan. 3. p. a. plot. 
KOTLEWSKI Maksymilian - - 1926/1986 kan. 3. p. a. ppanc. 
KOTLIŃSKI Piotr - - 1920/116 szer. 3. bn. łączno KW 
KOTLOWSKI Dyonizy - - 1924/527 sto strz. 8. bn. KW 
KOTLOWSKI Józef - - 1921/518 szer. 13. komp. zaop. 
KOTOLIŃSKI Mieczysław - - 1905/466 sto szer. 3. komp. san. 
KOTOM SKI Jan - - 1904/11 plut. 3. bn. łączn. 
KOTOWICZ Antoni - - 1918/43 kan. 2. pal. KW 
KOTOWICZ Antoni - - 1923/69 kpr. 3. bn. ckm. 
KOTOWICZ Edmund - - 1908124 kpr. 3. bn. 
KOTOWICZ Jan - - 1915/91 kan. 3. p. a. ppanc. KW 
KOTOWICZ Nikifor - - 1908174 strz. 4. bn. 
KOTOWICZ Ryszard - - 1925/11 st.szer. 1. komp. zaop. 
KOTOWIECKI Władysław - patrz KOT Władysław - - 
KOTOWSKI Franciszek - - 1913/855 ppor. 3. pal. 
KOTOWSKI Leon - - 1923/823 szer. 2. komp. zaop. 
KOTOWSKI Marcin - patrz JEZIOROWSKI Zbigniew Tadeusz - - 
KOTT Robert - - 1915/446 strz.7. bn. 
KOTULA Józef - - 1900/54 kpr. 18. komp. zaop. 
KOTULANEK Wojciech - - 1915/111 kan. 2. pal. 
KOTULSKI Michał - - 1911/130 strz. 2. bn. 
KOTULSKI Wiliam - - 1912/889 kan. 1. pal. 
KOTULA Wasyl - - 1925/930 strz. 4. bn. 
KOTWA Antoni - - 1905/114 sto ul. 7. p. ul. lub. 
KOTWICA Kazimierz - - 1916/ .. kpr. 2. pal. 
KOTWICA Władysław - - 19191207 sto szer. 2. komp. zaop. 
KOTYŃSKI Czesław - - 1909/677 por. 3. bn. łączno 
KOTYŃSKI Władysław - - 1920/688 strz. 5. bn. 
KOTYSZ Benon - - 1913/646 sto strz. 6. bn. 
KOWACKI Antoni - - 1901/35 bomb. 3. p. a. ppanc. 
KOWAL Antoni - - 1903/33 sierż. 2. komp. zaop. 
KOWAL Antoni - - 1915/124 kan. 3. p. a. plot. 
KOWAL Cyryl - - 1917/86 kan. 1. pal. 
KOWAL Jan - - 1904/50 szer. 2. komp. zaop. 
KOWAL Jan - - 1912/140 kan. 3. p. a. plot. 
KOWAL Jan - - 1922/67 st. strz. 5. bn. KW 
KOWAL Kazimierz - - 1917/12 bomb. 2. pal. 
KOWAL Mieczysław - - 1915/1161 kpr. pchor. 4. bn. 
KOWAL Miron - - 1915/525 sap. 3. bn. sap. 
KOWAL Piotr - - 1924/1116 szer. 1. komp. san. 
KOWAL Stanisław - - 1920/163 kpr. 3. bn. 
KOWAL Władysław - - 1921/166 uł. 7. p. ul. lub. 
KOWAL Włodzimierz - - 1914/62 strz. 3. bn. 
KOWALA Edward - - 1904/4 st.sap. 3. bn. sap. 
KOWALCZUK Adam - - 1910/133 ogn. choro 1. pal. KW 
KOWALCZUK Aleksander - - 1922/88 strz. 4. bn. 
KOWALCZUK Jakub - - 19121133 kan. 3. p. a. ppanc. 
KOWALCZUK Józef - - 1909/345 strz. 3. bn. ckm. 
KOWALCZUK Józef - - 1914/72 strz. 2. bn. KW 
KOWALCZUK Józef - - 1916/ .. plut. pchr. d-two 2. bryg. 
KOWALCZUK Michał - - 1917/44 sto strz. 2. bn. 
KOWALCZUK Paweł - - 1898/ .. plut. d-two own. 
KOWALCZUK Piotr - - 1907/l08 kpr. 3. bn. sap. 
KOWALCZUK Stanisław - - 19121226 kpr. 12. p. ul. pod. 
KOWALCZUK Zygmunt - - 1919/169 kpr. 1. komp. warszt. KW 
KOWALCZYK Aleksander - - 1922188 strz. 4. bn. 
KOWALCZYK Antoni - - 1900/123 wachm. 7. p. ul. lub. 
KOWALCZYK Bolesław - - 1922/43 kpr. pchr. 3. pal. 
KOWALCZYK Czesław - - 1925/928 strz. 4. bn. 
KOWALCZYK Franciszek - - 1911/60 kan. 1. pal. 
KOWALCZYK Franciszek - - 1916/146 sto strz. 6. bn. KW 
KOWALCZYK Jan - - 1902170 st. sierż. 3. bn.ckm. 
KOWALCZYK Jan - - 1915/629 strz. 7. bn. 
KOWALCZYK Jan - - 1919/54 kpr. p. ul. karp. 
KOWALCZYK Jan - - 1920/39 bomb. 2. pal. KW 
KOWALCZYK Jan - - 1924/1170 strz. 1. komp. warszt. 
KOWALCZYK Józef - - 1909/345 strz. 3. bn. ckm. 
KOWALCZYK Józef - - 1910129ppor. 3. sZW. żand. 
KOWALCZYK Józef - - 19111787 sto strz. d-two dyw. 
KOWALCZYK Józef - - 1920/89 strz. 3. bn. KW 
KOWALCZYK Józef - - 1921/572 sto strz. 8. bn. 
KOWALCZYK Józef - - 19221502 strz. 5. bn. KW 
KOWALCZYK Józef - - 19241254 uł. 12. p. uł. pod. 
KOWALCZYK Józef - - 1926/308 sto strz. 6. bn. KW 
KOWALCZYK Józef - patrz STOLARZ Józef - - 
KOWALCZYK Leon - - 1895/182 kpt. 2. bn. KW 
KOWALCZYK Leon - - 1926/810 ul. 7. p. ul. lub. 
KOWALCZYK Marian - - 1904/453 ppor. d-two dyw. 
KOWALCZYK Michał - - 1916/151 plut. park mat. 
KOWALCZYK Mieczysław - - 1911129 por. 6. bn. KW 
KOWALCZYK Ryszard - - 1920/125 sto szer. 3. bn. łączno 
KOWALCZYK Stanisław - - 1915/175 sto ul. 12. p.ul. pod. 
KOWALCZYK Stefan - - 1905/85 plut. 3. p. a. ppanc. 
KOWALCZYK Szczepan - - 1913/47 bomb. 3. pal. 
KOWALCZYK Tadeusz - - 1920/33 sto sap. 3. bn. sap. KW 
KOWALCZYK Tadeusz - - 1921/138 sto strz. 4. bn. KW zm. z r. 19.5.1944 
KOWALCZYK Wincenty - - 1902/9 kpr. 1. komp. san. 
KOWALCZYK Wincenty - - 1924/65 st. strz. 5. bn. KW 
KOWALCZYK Władysław - - 1909/449 kpr. 18. komp. warszt. 
KOWALCZYK Władysław - - 1913/32 strz. 4. bn. 
KOWALCZYKOWSKI Tadeusz - - 1915/35 kpr. 1. bn. 
KOWALEC Jerzy - - 1911/789 strz. 1. bn. 
KOWALEC Wacław - - 1914/159 st. strz. 6. bn. 
KOWALENKO Bazyli - ps. KOWALEWSKI Jan - - 1921/733 strz. 4. bn. 
KOWALEWICZ Eugeniusz - - 1926/10 strz. 5. bn. KW 
KOWALEWICZ Jan - - 1903/36 strz. 5. bn. 
KOWALEWICZ Michał - - 1915/15 strz. 2. bn. zm. 28.5.1945 
KOWALEWICZ Wasyl - - 1908/54 st. strz. 2. komp. warszt. 
KOWALEWICZ Włodzimierz - - 1923/162 st. uł. 7. p. uł. lub. KW 
KOWALEWSKI Aleksander - - 1911/101 kan. 1. pal. 
KOWALEWSKI Antoni - - 19021314 kpt. d-two ad. 
KOWALEWSKI Apolinary Antoni - - 1907/596 kpt. d-two own. 
KOWALEWSKI Bonifacy - - 19221165 kpr. pchr. 3. bn. 
KOWALEWSKI Brunon - - 1923/593 st. strz. 3. bn. ckm. 
KOWALEWSKI Czesław - - 19191273 ul. 12. p. ul. pod. 
KOWALEWSKI Feliks - - 1919/157 kan. 2. pal. KW 
KOWALEWSKI Franciszek - - 1907/489 strz. 8. bn. 
KOWALEWSKI Jan - - 1915/125 kpr. d-two dyw. zm. 1.7.1945 
KOWALEWSKI Jan - - 1918/558 strz. 5. bn. 
KOWALEWSKI Jan - patrz KOWALENKO Bazyli - - 
KOWALEWSKI Jan - - 1922154 kan. 3. pal. 
KOWALEWSKI Jan - - 1922/657 strz. 7. bn. 
KOWALEWSKI Józef - - 19001291 sto strz. d-two dyw. 
KOWALEWSKI Józef - patrz RUTKOWSKI Józef - - 
KOWALEWSKI Kazimierz - - 1918/533 strz. 9. bn. KW 
KOWALEWSKI Kazimierz - - 1923/37 ppor. 2. pal. VM 5 KW 
KOWALEWSKI Leonard - - 191712 sto ul. p. ul. karp. 
KOWALEWSKI Marian - - 1923/54 kan. 3. p. a. plot. 
KOWALEWSKI Mieczysław - - 1910/63 ppor. 2. komp. san. 
KOWALEWSKI Paweł - - 19021424 ogn. 3. p. a. ppanc. 
KOWALEWSKI Piotr - - 1906/71 strz. 1. bn. 
KOWALEWSKI Piotr - - 1912/71 kpr. 2. pal. KW 
KOWALEWSKI Tadeusz Ryszard - - 1919/63 plut. pchr. 3. p. a. plot. 
KOWALEWSKI Stanisław - - 1919/93 szer. 3. bn. łączno 
KOWALEWSKI Tadeusz - - 1920/13 ppor. 3. bn. ckm. 
KOWALEWSKI Wacław - - 1910/30 plut. 2. bn. 
KOWALEWSKI Władysław - - 1920/507 ul. 12. p. ul. pod. 
KOWALICZKO Zenon - - 1921120 ppor. 3. pal. KW 
KOWALIK Adam Władysław - - 1904/357 por. d- two dyw. 
KOWALIK Błażej - - 1910125 plut. 1. bn. 
KOWALIK Brunon - - 19121530 ul. 7. p. ul. lub. 
KOWALIK Eugeniusz - - 1905/98 sierż. 4. bn. 
KOWALIK Feliks - - 1910121 sierż. 1. bn. 
KOWALIK Jakub - patrz WASNER Jakub - - 
KOWALIK Jan - - 1919/924 strz. 1. bn. 
KOWALIK Józef - - 1903/164 sto strz. 1. bn. 
KOWALIK Józef - - 1916/17 sto strz. 3. bn. ckm. zm. 1.10.1942 
KOWALIK Józef - - 1921/117 sto strz. 3. bn. KW 
KOWALIK Paweł - - 1926/374 sto strz. 9. bn. 
KOWALIK Stanisław - - 1908/71 plut. 4. bn. 
KOWALIK Stefan - - 1913/188 plut. 7. p. ul. lub. KW 
KOWALIK Tadeusz - - 1914/36 kpr. 4. bn. KW/2I pol. 17.5.1944 
KOWALIK Tomasz - - 1921/366 uł. 7. p. ul. lub. 
KOWALIK Wiktor - - 19041264 st. sierż. 2. komp. san. 
KOWALIK Władysław - ps. KOWALSKI Władysław - - 190212 strz. 9. bn. 
KOWALIK Włodzimierz - - 1923/143 strz. 2. bn. KW pol. 12.5.1944 
KOWALKO Edward - - 1920/77 strz. 5. bn. 
KOWALLIK Henryk - - 1926/301 kan. 2. pal. 
KOWALOWICZ Michał - - 1915/72 strz. 2. bn. 
KOWALOWSKI Antoni - - 1924/625 strz. 3. bn. 
KOWALSKI Adam - - 1914/959 por. d-two ad. 
KOWALSKI Aleksander - - 1925/ .. strz. 7. bn. 
KOWALSKI Aleksander - patrz LANDE Aleksander - - 
KOWALSKI Ambroży - patrz SZWICHTENBERG Ambroży - - 
KOWALSKI Anastazy - - 1907/474 kpr. 3. p. a. ppanc. 
KOWALSKI Andrzej - - 1900/39 sap. 3. bn. sap. 
KOWALSKI Andrzej - - 1914/73 plut. 13. komp. warszt. 
KOWALSKI Antoni - - 1905/44 sap. 3. bn. sap. 
KOWALSKI Antoni - - 1911/658 strz. 6. bn. 
KOWALSKI Bolesław - - 1900/162 sierż. 3. bn. sap. 
KOWALSKI Bolesław - - 1909/49 ppor. 3. bn. ckm. 
KOWALSKI Bolesław - - 1916126 bomb. 2. pal. 
KOWALSKI Bronisław - - 1909/ .. sierż. 7. bn. 
KOWALSKI Bronisław - - 192417 strz. d-two ad. 
KOWALSKI Bronisław - - 1927/11 szer. 2. komp. zaop. 
KOWALSKI Czesław - - 1919/ .. kan. 2. pal. 
KOWALSKI Czesław - - 1924/31 bomb. 2. pal. KW 
KOWALSKI Edmund - patrz SCHULZ Edmund - - 
KOWALSKI Edward - - 1925/934 sap. 3. bn. sap. 
KOWALSKI Eryk - - 1919/642 st. strz. 4. bn. KW 
KOWALSKI Eugeniusz - ps. JAWORSKI Tadeusz - - 1923/1187 strz. 7. bn. 
KOWALSKI Franciszek - - 1898/ .. kpr. 3. bryg. 
KOWALSKI Franciszek - - 19211777 strz. 9. bn. 
KOWALSKI Franciszek - - 19211738 strz. 18. komp. warszt. 
KOWALSKI Henryk - - 1923/88 strz. 3. bn. ckm. 
KOWALSKI Henryk - patrz LEWANDOWSKI Henryk - - 
KOWALSKI Jan - - 1904/17 plut. p. ul. karp. 
KOWALSKI Jan - patrz ERBACHER Gottfried - - 
KOWALSKI Jan - - 1914/222 st. uł. 12. p. ul. pod. 
KOWALSKI Jan - - 1915/336 strz. d-two dyw. 
KOWALSKI Jan - - 1917/341 st. strz. 3. bn. ckm. 
KOWALSKI Jan - - 1918/129 sap. 3. bn. sap. 
KOWALSKI Jan - patrz MULLER Jan - - 
KOWALSKI Jerzy - patrz KOMANDER Adolf - - 
KOWALSKI Jerzy - - 1925/724 strz. 6. bn. 
KOWALSKI Józef - - 1897/36 kpr. 13. komp. zaop. 
KOWALSKI Józef - - 1908/59 kpr. 2. bn. 
KOWALSKI Józef - - 1913176 plut. 3. bn. sap. KW 
KOWALSKI Józef - patrz SPLONKOWSKI Jan - - 
KOWALSKI Kazimierz - - 1907/499 strz. 3. bn. 
KOWALSKI Konstanty - - 1908/28 st. szer. 2. komp. zaop. 
KOWALSKI Ksawery - - 1916176 bomb. 3. pal. 
KOWALSKI Ksawery - patrz PATOK Ksawery - - 
KOWALSKI Ludwik - - 1923/90 st. sap. 3. bn. sap. KW 
KOWALSKI Ludwik - - 1925/37 szer. 3. bn. łączno 
KOWALSKI Marcin - - 1919/159 szer. 2. komp. san. KW 
KOWALSKI Michał - - 1919/235 uł. 12. p. uł. pod. KW 
KOWALSKI Mieczysław - - 1923/992 kan. 3. p. a. plot. 
KOWALSKI Mieczysław - - 1924/63 st. strz. 6. bn. 
KOWALSKI Mieczysław - - 1924/907 stsrz. 5. bn. 
KOWALSKI Mieczysław - - 1925/1261 st. strz. 9. bn. 
KOWALSKI Mikołaj - - 1901170 st. szer. 18. komp. zaop. 
KOWALSKI Piotr - - 1919/187 bomb. 3. p. a. plot. 
KOWALSKI Roman Stanisław - - 1920/57 bomb. pchr. 3. pal. KW 
KOWALSKI Romuald - - 1922/37 bomb. pchr. 3: pal. 
KOWALSKI Rufin - patrz BRACIK Rufin - - 
KOWALSKI Ryszard - patrz WEGNER Ryszard - - 
KOWALSKI Stanisław - - 1910/8 sierż. 3. bn. łączno KW 
KOWALSKI Stanisław - - 19111483 strz. 4. bn. 
KOWALSKI Stanisław - - 1912175 st. strz. 4. bn. KW 
KOWALSKI Stanisław - - 1919/19 kpr. 2. pal. 
KOWALSKI Stanisław - - 1920/ .. st. strz. pchr. 3. bn. 
KOWALSKI Stanisław - - 1922/68 strz. 4. bn. 
KOWALSKI Stanisław - - 1924174 bomb. 2. pal. KW 
KOWALSKI Stefan - - 1915/105 bomb. 3. p. a. plot. KW 
KOWALSKI Stefan - - 1923/622 strz. 7. bn. pol. 13.4.1945 
KOWALSKI Tadeusz Józef - - 1915/113 kpr. pchr. 2. komp. san. 
KOWALSKI Wiktor - - 19121652 plut. 2. bn. KW pol. 1.9.1944 
KOWALSKI Wiktor - - 1922/601 st. szer. 3. bn. łączno KW 
KOWALSKI Wilhelm - patrz BARAŃSKI Wilhelm - - 
KOWALSKI Witold Stefan - - 1914/162 plut. 7. bn. KW 
KOWALSKI Władysław - patrz KOWALIK Władysław - - 
KOWALSKI Władysław - - 1902/161 sierż. 3. bn. KW 
KOWALSKI Władysław - - 1908/11 kpr. 3. p. a. plot. 
KOWALSKI Władysław - - 19111463 strz. 3. bn. 
KOWALSKI Władysław - - 1912/465 sap. 3. bn. sap. KW 
KOWALSKI Władysław - - 1925/1164 strz. 18. komp. warszt. 
KOWALSKI Wojciech - - 1917/20 ppor. 2. bn. pol. 9.4.1945 
KOWALSKI Zdzisław - - 1923/58 kan. 1. pal. KW/2I 
KOWALSKI Zdzisław - - 1923/112 ppor. 6. bn. KW 
KOWALSKI Zygmunt - - ... ./ .. ppor. 3. p. a. ppanc. 
KOWALSKI Zygmunt - - 1924/1118 kan. 2. pal. 
KOWALSKI Zygmunt - - 1925/26 kpr. 6. bn. KW 
KOWALSKI Zygmunt Stefan - - 1913/60 ppor. 8. bn. 
KOWALUK Mikołaj - - 1908179 kpr. 3. pal. 
KOWCIK Aleksy - - 1912/822 strz. 3. bn. 
KOWCUNIAK Michał - - 1919/145 strz. 1. bn. 
KOWEL Mikołaj - - 1909179 sap. 3. bn. sap. 
KOWERCZUK Franciszek - - 1911/95 strz. 4. bn. 
KOWIEL Mikołaj - - 1909179 sap. 3. bn. sap. 
KOWIESKI Kazimierz - - 1910/16 kpr. 2. pal. KW 
KOWNACKI Antoni - - 1910/237 plut. 1. komp. zaop. 
KOWNACKI Bolesław - - 1918/68 st. strz. 4. bn. KW 
KOWNACKI Edward - - 1919/271 st. ul. 7. p. ul. lub. 
KOWOL Emil - - 1906/355 strz. 6. bn. 
KOWOL Franciszek - - 1924/542 strz. 8. bn. KW 
KOWOL Franciszek - ps. PILNY Franciszek - - 1926/371 strz. 1. bn. 
KOWOLIK Paweł - - 19211508 strz. 7. bn. 
KOWOLIK Paweł - - 1925/314 strz. 1. bn. 
KOWOLIK Werner - - 1926/329 strz. 5. bn. 
KOWOLIK Wilhelm - patrz KOZIK Wilhelm - - 
KOWOLLIK Tomasz - - 19211366 uł. 7. p. ul. lub. 
KOWRYCHOWICZ Aleksander - - 19071229 szer. 1. komp. san. 
KOWRYGA Julian - - 19111202 kan. 2. pal. KW 
KOWSZUN Mieczysław - - 1912/644 rtm. 7. p. uł. lub. 
KOWZAN Wacław - - 1922194 kan. 3. pal. KW 
KOZA Adam - - 1924/72 strz. 3. bn. KW pol. 15.12.1944 
KOZA Czesław - - 1914/834 szer. 3. bn. łączno 
KOZA Czesław - - 1928/47 strz. 1. bn. 
KOZA Franciszek - - 1920/113 strz. 3. bn. ckm. 
KOZA Jan - - 1917128 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
KOZA Stanisław - - 1916/22 bomb. 1. pal. 
KOZA Tadeusz - - 1918/37 plut. 3. p. a. ppanc. 
KOZACZEK Kazimierz - - 1900187 ogn. 3. p. a. plot. 
KOZACZEK Roman - - 1921170 kpr. 6. bn. KW 
KOZACZUK Kazimierz - - 1922/90 sto strz. 6. bn. KW 
KOZACZUK Wincenty - - 19051264 strz. 2. bn. 
KOZAK Adam - - 1899/ .. kpr. 3. pal. 
KOZAK Andrzej - - 1919/146 kan. 3. p. a. plot. 
KOZAK Antoni - - 1919/401 sto strz. 6. bn. 
KOZAK Feliks - - 19251923 strz.9. bn. 
KOZAK Jan - - 19041150 sap. 3. bn. sap. 
KOZAK Józef Mieczysław - - 1907/417 kpt. 18. komp. zaop. 
KOZAK Józef - - 1911154 szer. 1. komp. zaop. 
KOZAK Józef - - 1912123 kpr. 1. bn. KW 
KOZAK Kazimierz - - 1923/84 kpr. pchr. 2. komp.san. KW 
KOZAK Michał - - 1920/894 strz. 3. bn. 
KOZAK Mieczysław - - 1907/417 por. 13. komp. zaop. 
KOZAK Mikołaj - - 1911185 kan. 3. p. a. plot. 
KOZAK Stanisław - - 1918/48 strz. 18. komp. warszt. 
KOZAK Teodor - - 1909128 sap. 3. bn. sap. 
KOZAK Teodor - - 19161122 kan. 3. pal. 
KOZAKIEWICZ Adam - - 1917124 ppor. 4. bn. KW pol. 17.5.1944 
KOZAKIEWICZ Czesław - - 1926/489 strz. 8. bn. 
KOZAKIEWICZ Jan - - 19151260 ul. 7. p. ul. lub. 
KOZAKIEWICZ Marian - - 1919/ .. strz. 1. bn. 
KOZAKIEWICZ Mańan - - 1920/9 strz. 3. bn. KW 
KOZAKIEWICZ Mańan - - 192517 strz. 5. bn. KW 
KOZAKIEWICZ Mikołaj - - 1918129 st.sap. 3. bn.sap. 
KOZAKIEWICZ Piotr - - 1913/97 plut. 1. bn. 
KOZAL Józef - - 1908/574 por. d-two dyw. 
KOZAR Józef - - 1901137 sierż. 18. komp. zaop. 
KOZAR Michał - - 19221854 strz. 7. bn. 
KOZAROWICZ Andrzej - - 1915/110 strz. 1. bn. KW 
KOZDĘBA Władysław - - 1926/1085 strz. 8. bn. 
KOZDON Paweł - - 1925/173 sto strz. 1. bn. 
KOZDRA Jan - - 1901131 bomb. 2. pal. 
KOZERA Bazyli - - 1919/48 kan. 3. p. a. plot. 
KOZIAREK Rudolf - - 19111629 sto strz. 7. bn. 
KOZIARZ Franciszek - - 1910126 st. strz. 1. bn. KW 
KOZIATEK Aleksander - - 1909/155 strz. 3. bn. ckm. 
KOZIBRODA Michał - - 1918/44 kan. 3. p. a. plot. 
KOZICKI Dymitr - - 1905128 strz. 5. bn. 
KOZICKI Eugeniusz Roman - - 1920/34 sto strz. 4. bn. 
KOZICKI Karol - - 191617 plut. 18. komp. warszt. 
KOZICKI Stefan - - 1902/316 ppor. 3. p. a. ppanc. 
KOZICKI Tadeusz - - 19021133 sto strz. 13. komp. zaop. 
KOZICZ Michał - - 1917179 strz. 1. bn. 
KOZIEJA Bolesław - - 1911118 plut. 2. pal. 
KOZIELSKI Ryszard - - 19251659 sto strz. 7. bn. 
KOZIELSKI Władysław - - 1925/390 sto strz. 3. bn. ckm. 
KOZIEŁ Franciszek - - 19251555 sto strz. 7. bn. 
KOZIEŁ Jan - - 1899159 strz. 1. bn. 
KOZIEŁ Józef - - 19001257 strz. 3. bn. ckm. 
KOZIEŁ Oskar - - 1920/510 bomb. 3. pal. 
KOZIEŁŁ-POKLEWSKI Mieczysław - - 1924/66 sto strz. 6. bn. KW 
KOZIK Franciszek - ps. KUMOREK Franciszek - - 1924/395 ul. 7. p. ul. lub. 
KOZIK Jan - - 1914/50 plut. 8. bn. KW 
KOZIK Mieczysław - - 1923/604 strz. 4. bn. 
KOZIK Wilhelm - ps. KOWOLIK Wilhelm - - 1918/481 kpr. 12. p. ul. pod. 
KOZIKIEWICZ Piotr - - 1913/97 plut. 1. bn. KW 
KOZIKOWSKI Antoni - - 1922/72 sto szer. 2. komp. san. KW 
KOZIMAR Józef - - 19021 .. strz. 1. bn. 
KOZIMOR Jan - - 1922125 st. strz. 4. bn. 
KOZINA Stanisław - - 1912169 bomb. 1. pal. 
KOZIŃSKI Stanisław - - 1922/92 kpr. 6. bn. KW 
KOZIOŁ Antoni - patrz MAK Antoni - - 
KOZIOŁ Apolinary - - 1913/9 kpr. 3. bn. łączno 
KOZIOŁ Augustyn - - 1923/8 st. ul. p. ul. karp. 
KOZIOŁ Bronisław - - 1912137 plut. 3. bn. sap. 
KOZIOŁ Edward - - 1914/166 kpr. 3. bn. sap. 
KOZIOŁ Jan - - 1914/680 kpr. 4. bn. KW 
KOZIOŁ Jan - - 1924/1086 ul. 12. p. ul. pod. 
KOZIOŁ Jan - - 1926155 szer. 3. bn. łączno 
KOZIOŁ Józef - - 1904/356 kan. 1. pal. 
KOZIOŁ Józef - - 19151 .. st. strz. d-two dyw. 
KOZIOŁ Konstanty - - 1918171 st. strz. 6. bn. KW 
KOZIOŁ Ludwik - - 19121163 plut. 3. bn. 
KOZIOŁ Michał - - 19121743 strz. 1. bn. 
KOZIOŁ Stanisław - - 1893127 kpr. 18. komp. zaop. 
KOZIOŁ Tadeusz - - 1911/520 por. 2. pal. 
KOZIOŁ Witold - - 1915121 plut. 2. bryg. 
KOZIOŁ Władysław - - 1916/121 plut. 3. p. a. ppanc. 
KOZIURA Józef - - 1921/100 bomb. 3. p. a. plot. 
KOZIURA Michał - - 1922/167 st. strz. 2. bn. KW 
KOZŁOWSKI Aleksander - - 1914/60 strz. pchr. 5. bn. 
KOZŁOWSKI Aleksander - - 1925/1182 kan. 3. p. a. ppanc. 
KOZŁOWSKI Antoni - - 1902/24 bomb. 2. pal. 
KOZŁOWSKI Antoni - - 1909/12 plut. 2. pal. KW 
KOZŁOWSKI Antoni - - 1915/120 por. 3. bn. ckm. KWI2/ 
KOZŁOWSKI Bazyli - - 1923/80 kan. 2. pal. 
KOZŁOWSKI Bazyli - - 1923/102 strz. 3. bn. 
KOZŁOWSKI Bernard - - 1919/741 strz. 8. bn. 
KOZŁOWSKI Bolesław - - 1920/64 st. strz. 5. bn. VM 5 KW 
KOZŁOWSKI Bronisław - - 1921/589 st. strz. 3. komp. san. 
KOZŁOWSKI Czesław - - 1913/105 strz. 1. bn. KWI2/ 
KOZŁOWSKI Edmund - - 1911/14 plut. 3. bn. łączno 
KOZŁOWSKI Emil - - 1919/143 st. strz. 4. bn. KW/2I pol. 17.5.1944 
KOZŁOWSKI Eugeniusz - - 1918/78 st. strz. 3. bn. ckm. KW zm. z r. 29.4.1944 
KOZŁOWSKI Feliks - - 1899/64 bomb. 3. p. a. plot. 
KOZŁOWSKI Franciszek - - 1906/8 sierż. 2. komp. zaop. 
KOZŁOWSKI Franciszek - - 191812006 st. strz. 2. bryg. 
KOZŁOWSKI Henryk - - 1918/66 plut. pchr. 5. bn. KW 
KOZŁOWSKI Henryk - - 1926/419 strz. 8. bn. 
KOZŁOWSKI Jan - - 1908/36 szer. 1. komp. zaop. 
KOZŁOWSKI Jan - - 1912179 st. strz. 1. bn. KW pol. 22.7.1944 
KOZŁOWSKI Jan - - 1919/68 strz. 3. bn. ckm. 
KOZŁOWSKI Jerzy - - 1923/129 bomb. 2. pal. 
KOZŁOWSKI Józef - - 1909/315 kpr. 3. bn. łączno 
KOZŁOWSKI Józef - - 1910/338 kan. 3. p. a. ppanc. 
KOZŁOWSKI Józef - - 1912/7 st. szer. pchr. 2. komp. zaop. 
KOZŁOWSKI Józef - - 1916/14 st. ul. p. ul. karp. 
KOZŁOWSKI Józef - - 1920/ .. kan. 2. pal. 
KOZŁOWSKI Józef - - 1922128 ppor. 1. pal. 
KOZŁOWSKI Józef - - 1924/1172 sap. 3. bn. sap. 
KOZŁOWSKI Karol - - 1916/57 plut. 8. bn. KW 
KOZŁOWSKI Kazimierz - - 1924/304 ul. 7. p. ul. lub. 
KOZŁOWSKI Kazimierz - - 1925/929 strz. 4. bn. 
KOZŁOWSKI Kazimierz - - 1926/804 strz. 8. bn. 
KOZŁOWSKI Michał - - 1920/76 st. strz. 6. bn. 
KOZŁOWSKI Michał Marcin - - 1910/53 sierż. 3. bn. KW 
KOZŁOWSKI Mieczysław - - 1923/ .. kan. 2. pal. 
KOZŁOWSKI Paweł - - 1907/109 st. strz. 3. bn. ckm. 
KOZŁOWSKI Piotr - - 1899/105 plut. 2. pal. 
KOZŁOWSKI Piotr - - 1910/188 strz. 6. bn. 
KOZŁOWSKI Romuald - - 1917/38 bomb. 1. pal. 
KOZŁOWSKI Stanisław - - 1909/5 plut. p. uł. karp. 
KOZŁOWSKI Stanisław - - 1926/869 kan. 3. -pal. 
KOZŁOWSKI Stefan - - 1901/27 sierż. 3. bn. łączno 
KOZŁOWSKI Tadeusz Zygmunt - - 1922126 strz. 4. bn. KW pol. 17.5.1944 
KOZŁOWSKI Tadeusz - - 1923/635 szer. 3. komp. san. 
KOZŁOWSKI Teofil - ps. KARCZEWSKI Teofil - - 1909/480 kpr. 2. komp. san. 
KOZŁOWSKI Wacław Wincenty - - 1919/39 sap. 3. bn. sap. 
KOZŁOWSKI Władysław Ryszard - - 1925/382 strz. 4. bn. 
KOZŁOWSKI Wojciech - - 1915/40 sierż. 2. bn. KW 
KOZŁOWSKI Wojciech - - 1919/7857 kpr. pchr. 2. pal. 
KOZŁOWSKI Zygmunt - - 1912113 kpr. pchr. p. ul. karp. KW/2I 
KOZON Władysław - - 1915/57 bomb. 3. p. a. ppanc. 
KOZUB Eryk - - 1926/568 strz. 9. bn. 
KOZUB Jan - - 1908/391 bomb. 2. pal. 
KOZUB Karoł - - 1916/31 kpr. 1. bn. 
KOZUB Stanisław - - 1913/110 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
KOZUB Władysław - - 1909/44 plut. 18. komp. warszt. 
KOZUBEK Antoni - - 1918/128 ppor. 3. bn. sap. VM 5 pol. 24.6.1944 
KOZUBEK Kazimierz - - 1914/54 sierż. 2. komp. zaop. 
KOZUBEK Leonard - - 1925/1151 kan. 3. p. a. ppanc. 
KOZUBEK Roman - - 1925/638 strz. 8. bn. 
KOZUBIK Teodor - - 1921/535 szer. 3. bn. łączno 
KOZUBSKI Henryk - - 1922/82 bomb. 1. pal. 
KOZUBSKI Jerzy Zachariasz - - 1904/81 plut. park mat. 
KOZUBSKI Kazimierz - - 1910/ .. ppor. 5. bn. 
KOZUBSKI Piotr - - 1909/145 plut. 12. p. uł. pod. KW 
KOZUCH Kasper - - 1915/184 plut. 7. p. ul. lub. 
KOZUŁA Edward - - 19111243 strz. 3. bn. 
KOZYCZKOWSKI Władysław - - 1919/922 strz. 3. bn. ckm. 
KOZYRA Ludwik - - 1919120 por. 2. pal. KW /21 
KOZYRKO Jan - - 1917/34 kan. 3. p. a. plot. 
KOZZUŃ Mikołaj - - 19161282 plut. 8. bn. 
KOŹBIAŁ Aleksander - - 1908129 st. szer. 1. komp. zaop. 
KOŹLAKOWSKI Ałeksy - - 1918/366 uł. 12. p. uł. pod. 
KOŹLAKOWSKI Tadeusz - - 1923/34 kpr. pchr. 2. pal. KW 
KOŹLATEK Aleksander - - 1909/155 strz. 3. bn. ckm. 
KOŹLIK Augustyn - - 1916/11 plut. 1. komp. san. KWI2/ 
KOŹLINKO Jan - - 1905175 strz. 5. bn. 
KOŹLUK Jerzy - - 1913/456 kpr. 9. bn. 
KOŹNIEWSKI Stefan - - 1900/363 kpt. 2. pal. 
KOŻDOŃ Paweł - - 19251719 strz. 1. bn. 
KOŻUCH Henryk - - 1916/166 st. sap. 3. bn.sap. 
KOŻUCH Kasper - - 1915/184 plut. 7. p. ul. lub. 
KOŻUCH Michał - - 1913125 kpr. 2. bn. 
KOŻUCH Władysław - - 1898/188 szer. I.komp.zaop. 
KOŻUCH Władysław - - 1921/121 kan. 2. pal. 
KOŻUCHOWSKI Bolesław - - 1924/55 st. strz. 3. bn. pol. 3.5.1944 
KOŻUSZEK Franciszek - - 19221151 strz. 6. bn. 
KOŻYCZKOWSKI Franciszek - - 1911/19 bomb. 3. pal. 
KÓŁACZKOWSKI Alfred - - 1927/45 ul. 7. p.ul. lub. 
KÓŁKOWSKI Józef - - 1913/131 sap. 3. bn. sap. 
KÓZKA Józef - - 1922159 plut. pchr. 3. szw. żand. 
KŐHN Leon - - 1926/312 strz. 5. bn. 
KŐNIG Jan - - 1923/840 strz. 1. komp. warszt. 
KŐNIG Józef - - 1921/17 ppor. 3. pal. KW/2I 
KŐNIG Oskar - - 1926/424 strz. 3. bryg. 
KRACEWICZ Marian - - 19151215 plut. 13. komp. zaop. 
KRACY Florian - patrz WCZASEK Otton - - 
KRAFT Jan - - 1903/96 plut. 3. bn. ckm. 
KRAGIEL Bazyli - - 1925/981 strz. 4. bn. 
KRAHELSKI Lech Mieczysław - - 1923/983 plut. pchr. 7. p. ul. lub. 
KRAINA Emil - - 1907/515 szer. 1. komp. zaop. 
KRAIŃSKI Henryk - ps. ŁEPEK Henryk - - 1924/1202 strz. 9. bn. 
KRAIŃSKI Kazimierz - - 1920/42 bomb. 3. p. a. ppanc. 
KRAIŃSKI Zygmunt - - 1912/59 st. strz. d-two dyw. 
KRAJEWSKI Alfons - patrz SZYPRUT Alfons - - 
KRAJEWSKI Bolesław - patrz MARKOWSKI Bolesław - - 
KRAJEWSKI Bronisław - - 19071291 strz. 2. bn. 
KRAJEWSKI Jan - - 1903/3 st. strz. 2. bn. 
KRAJEWSKI Jan - - 1920/37 kan. 2. pal. 
KRAJEWSKI Kazimierz - - 1920/ .. strz. 2. bryg. 
KRAJEWSKI Leon - patrz GUSS Leon - - 
KRAJEWSKI Stefan - - 1924/352 st. strz. 4. bn. 
KRAJEWSKI Wacław - - 1899/65 kpr. 4. bn. 
KRAJEWSKI Wincenty - - 1914/76 kan. 3. p. a. ppanc. 
KRAJEWSKI Zygmunt - - 1919/114 strz. 9. bn. 
KRAJNIK Henryk - - 1923/884 strz. 3. bn. ckm. 
KRAKOWCZYK Leon - patrz MARCINEK Jan - - 
KRAKOWSKI Aleksander - - 1921/69 strz. 4. bn. KW 
KRAKOWSKI Henryk - - 1915/172 kpr. 3. bn. sap. KW 
KRAKOWSKI Maksymilian - - 1923/630 strz. 2. bn. 
KRAKOWSKI Roman - patrz KOSMELA Roman - - 
KRALEWICZ Andrzej - - 1914/104 plut. 3. bn. ckm. 
KRALEWICZ Andrzej - - 1923/69 plut. 3. bn. ckm. 
KRALEWIEC Adam - - 1904/51 st. strz. 3. bn. ckm. 
KRALEWSKI Jan - - 1925/1150 strz. 18. komp. warszt. 
KRALL Aleksander - - 1921/ .. strz. 4. bn. 
KRAMAR Jarosław - - 1923/3 st. ul. p. ul. karp. 
KRAMARCZYK Jan - - 1914/127 kpr. 1. pal. 
KRAMEK Józef - - 1917/429 strz. 3. bn. 
KRAMER Oskar - - 1914/927 kan. 2. pal. 
KRAMICZ Wiktor - - 1913/106 kan. 3. p. a. plot. 
KRAMZA Eryk - - 1916/572 strz. 8. bn. 
KRANCIOCH Tomasz - ps. PIKA Tomasz - - . 1926/963 strz. 3. bn. 
KRANZ Edmund - - 19121665 kpr. 3. bn. ckm. 
KRASICKI Feliks - - 1920122 bomb. 1. pal. KW 
KRASILCZUK Bazyli - - 1910/445 st. strz. 2. bn. 
KRASIŃSKI Bronisław - - 1920129 st. strz. 2. bn. 
KRASIŃSKI Henryk - - 1915/ .. kpr. 4. bn. 
KRASIŃSKI Ignacy - - 1921/56 st. strz. 5. bn. pol. 19.3.1944 
KRASIŃSKI Jerzy Antoni - - 19131246 ppor. 7. bn. KW pol. 11.4.1945 
KRASIŃSKI Kazimierz - - 1910/674 plut. park mat. 
KRASKA Edward Piotr - - 1920/50 kpr. pchr. 3. pal. 
KRASKA Józef - - 1905120 strz. 4. bn. 
KRASKA Ludwik - - 19261202 strz. 1. bn. 
KRASKOWSKI Serafin - - 1915/527 ks. kap. d-two dyw. 
KRASNOPERA Piotr - - 1907/i5 plut. 1. komp. san. 
KRASNOWSKI Józef - - 1925128 st. strz. 3. bn. KW 
KRASNOWSKI Stanisław - - 1905/100 sap. 3. bn. sap. 
KRASOŃ Eryk - - 1920/690 sap. 3. bn. sap. 
KRASOŃ Tadeusz Antoni - - 1909/8 ppor. d-two dyw. KW 
KRASOWSKI Wiktor - - 1918/136 ppor. 4. bn. KW/2I 
KRASSOŃ Antoni - - 1924/909 kan. 2. pal. 
KRASUCKI Władysław - - 1922142 bomb. pchr. 3. pal. 
KRASUN Andrzej - - 1923/ .. strz. 5. bn. 
KRASUSKI Jan - - 1920/82 strz. 6. bn. 
KRASUSKI Leonard - - 1913/12 plut. 1. komp. san. KW 
KRASZEWICZ Nachman - - 19061272 strz. 5. bn. KW 
KRASZEWSKI Aleksander - - 1920/110 st. strz. 2. bn. pol. 1.9.1944 
KRASZEWSKI Bronisław - - 1917/58 strz. 6. bn. KW pol. 17.5.1944 
KRASZEWSKI Czesław - - 1918/42 st. strz. 3. bn. 
KRASZEWSKI Józef - - 1917/40 kan. 2. pal. 
KRASZEWSKI Ludwik - - 1919/100 st. strz. 6. bn. KW 
KRASZEWSKI Zygmunt - - 1915/89 kan. 3. p. a. plot. 
KRAŚKO Jan - - 1910/39 strz. 4. bn. 
KRAŚNICKI Czesław - - 1921/31 strz. 4. bn. KW 
KRAŚNIEWSKI Alojzy - - 1924/457 st. strz. 8. bn. 
KRAŚNIK Stefan - - 1919/37 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
KRATYŃSKI Stanisław - - 1925/40 strz. 2. bn. KW 
KRAUS Jan - - 1905/15 st. sierż. 1. bn. 
KRAUS Kazimierz - - 1916/51 kpr. 5. bn. KW 
KRAUSE Aleksander - ps. BORSKI Aleksander - - 1911/386 strz. 8. bn. 
KRAUSE Antoni - - 1909/663 sap. 3. bn. sap. 
KRAUSE Bronisław - - 1913/683 kpr. 3. bryg. 
KRAUSE Witold - patrz KEHLER Wilhelm - - 
KRAUTWURST Augustyn - - 1914/52 kpr. 2. komp. zaop. 
KRAUZA Antoni - - 1916/531 strz. 4. bn. KW 
KRAUZA Ignacy - - 1921/700 strz. 8. bn. 
KRAUZA Kazimierz - - 1917/509 strz. 6. bn. 
KRAUZE Kazimierz - - 1906/10 sL ogn. 3. pal. 
KRAUZE Paweł - - 19211644 szer. 13. komp. zaop. 
KRAUZE Robert - ps. KRÓLEWSKI Robert - - 1913/666 kan. 1. pal. 
KRAUZE Witold - ps. PŁÓCIENNIK Witold - - 1924/1252 sL ul. 7. p. ul. lub. 
KRAUZOWICZ Adolf - - 1924127 strz. 2. bryg. 
KRAWCEWICZ Mikołaj - - 19211524 szer. 3. komp. san. 
KRAWCZYK Dominik - - 1922/435 ul. 7. p.ul. lub. 
KRAWCZAK Wacław - - 1914/763 sL strz. 18. komp. warszL 
KRAWCZUK Jacenty - - 1906/66 sap. 3. komp. sap. KW 
KRAWCZUK Jakub - - 1909/62 kan. 2. pal. 
KRAWCZUK Jan - - 1924/12 kpr. pchr. 3. p. a. ploL 
KRAWCZUK Konstanty - - 1922/110 strz. 6. bn. KW 
KRAWCZYK Aleksander - ps. JANIK Alojzy - - 1926/1007 strz. 9. bn. 
KRAWCZYK Alojzy - - 1907/349 strz. d-two dyw. 
KRAWCZYK Andrzej - - 1899/18 sL szer. 1. komp. san. 
KRAWCZYK Antoni Paweł - - 1919129 strz. 4. bn. 
KRAWCZYK Antoni - - 1922/849 strz. 9. bn. 
KRAWCZYK Dominik - - 1922/435 uł. 7. p. uł.lub. 
KRAWCZYK Eugeniusz - - 19251281 ul. 7. p. ul. lub. 
KRAWCZYK Henryk - - 19121 .. pluL pchr. 3. bn. 
KRAWCZYK Henryk - - 1919/497 kan. 3. pal. 
KRAWCZYK Ignacy - - 1908/8 pluL d-two dyw. 
KRAWCZYK Jan - - 1921138 sL strz. 5. bn. zm. z r. 13.11.1944 
KRAWCZYK Jerzy - ps. GRABOWSKI Alfred - - 19231246 strz. 9. bn. 
KRAWCZYK Józef - - 1919/691 sL strz. 6. bn. 
KRAWCZYK Józef - - 1925/67 strz. 3. bn. 
KRAWCZYK Leon - - 1912116 st. strz. 2. komp. warszL 
KRAWCZYK Ludwik - - 1918/525 strz. 8. bn. 
KRAWCZYK Michał - - 1912189 strz. 2. bn. 
KRAWCZYK Robert - - 1899/32 strz. d-two own. 
KRAWCZYK Stanisław - - 1906/76 sL strz. 5. bn. KW 
KRAWCZYK Stanisław - - 1913/99 sL strz. 3. bn. pol. 21.6.1944 
KRAWCZYK Stanisław - - 1918/102 sL sap. 3. bn. sap. KW 
KRAWCZYK Walenty - - 1910/14 wachm. p. uł. karp. 
KRAWCZYK Walenty - - 1917/443 strz. 8. bn. 
KRAWCZYK Wiktor - - 1914/668 sierż. 2. bn. KW 
KRAWCZYK Władysław - - 18991216 szer. 1. komp. zaop. 
KRAWCZYK Zygmunt - - 1913/114 strz. 7. bn. KW 
KRAWCZYKOWSKI Józef - - 1916/79 kan. 2. pal. 
KRAWCZYŃSKI Aleksander - - 1915/44 sL strz. 4. bn. 
KRAWCZYŃSKI Michał - - 1908/184 kpr. 3. bn. 
KRAWCZYŃSKI Tadeusz - - 1913/38 sL szer. 3. bn. łączno 
KRAWIEC Adam - - 1904/51 sL strz. 3. bn. ckm. 
KRAWIEC Bronisław - - 1925/12 bomb. 1. pal. KW 
KRAWIEC Jan - - 1918/673 strz. 1. bn. 
KRAWIEC Jan - - 19191221 strz. 3. bn. ckm. 
KRAWIEC Józef - - 1921157 kan. 3. p. a. ploL 
KRAWIEC Paweł - ps. PAŁKA Paweł - - 1907/685 strz. 9. bn. 
KRAWIEC Paweł - - 1915/80 ppor. 4. bn. KW 
KRAWIEC Piotr - - 1915/705 strz. 7. bn. 
KRAWIEC Roman - - 1925/700 strz. 8. bn. 
KRAWIEC Stanisław - - 1913/169 kpr. 3. bn. sap. 
KRAWIEC Stefan - - 1899/122 strz. 3. bn. 
KRĄŻELOK Jan - ps. KALINOWSKI Jan - - 1924/543 strz. 8. bn. 
KRECHOWIEC Emil - - 19111659 strz. 3. bn. 
KRECISZ Antoni - - 1905/115 uł. 12. p. ul. pod. 
KRECZ Józef - - 1906/64 strz. 3. bn. 
KRECZ Konstanty - - 1905/30 kpr. 3. p. a. ploL 
KREDENS Stanisław - - 1907/1 sL uł. p. ul. karp. 
KREFT Feliks - - 1916/446 kan. 3. p. a. ppanc. 
KREFT Paweł - - 1919/530 ul. 7. p. uł. lub. 
KREFT Zygmunt - - 1926/320 strz. 9. bn. 
KREFTA Jan - - 1909/405 strz. d-two ową. 
KREFTA Jan - - 1920/513 strz. 3. bn. 
KREJA Jan - - 1910/484 kpr. 7. p. ul. lub. 
KREJCZMAN Mieczysław - - 1922/856 strz. 3. bn. ckm. 
KREJAN Joel - - 1902/71 kan. 3. p. a. ploL 
KREMER Fryderyk Marian - - 19011260 strz. 7. bn. 
KREMER Leopold - - 1925/933 sap. 3. bn. sap. 
KREMPA Edward - - 1924/118 ul. 12. p.uł. pod. pol. 12.5.1944 
KREMPEL Izaak - - 1918/135 kpr. pchr. 3. p. a. plOL 
KREMPIN Rudolf - - 192116"5 szer. 1. komp. zaop. 
KREMPIŃSKI Bolesław - ps. KEPA Bolesław - - 1904/85 kpr. 18. komp. zaop. 
KREMPIŃSKI Michał - - 1908/81 sierż. 3. bn. ckm. KW 
KREMZER Franciszek - - 1925/922 strz. 9. bn. 
KREZMER Józef - - 1916/165 plut l. bn. sap. KW/2I 
KRENC Otton - - 19121888 szer. 1. komp. san. 
KRENC Zygmunt - - 1924/613 strz. 3. bn. ckm. 
KRENCZYK Paweł - - 1913/832 strz. 3. bn. ckm. 
KRESAK Zygmunt - - 1920/432 kpr. pchr. 3. p. a. ploL 
KRESKA Stanisław - - 1918/65 bomb. 1. pal. 
KRESOWSKI Czesław - - 1924/111 szer. 3. bn. łączno 
KRET Franciszek - - 19121144 bomb. 1. pal. 
KRET Marian - - 1925/926 strz. 4. bn. 
KRET Władysław - - 190917 sierż. 3. bn. lączn. 
KRETKOWSKI Brunon - - 19141228 kpr. 12. p. ul. pod. 
KRETOWICZ Józef - - 1916/39 plut. 2. bn. KW 
KRETOWICZ Leon - - 1904/36 szer. 13. komp. zaop. 
KRETOWICZ Władysław - - 1914/32 plut. 3. pal. 
KRETOWICZ Zenon - - 1904/ .. szer. 13. komp. zaop. 
KREWIK Jan - - 1918/169 ul. 12. p. ul. pod. 
KREWIN Jan - - 1921194 sto strz. 2. komp. warszt. 
KRĘCICHWOST Józef - - 1910/93 strz. 4. bn. zm. 23.7.1943 
KRĘCIGŁOWA Mikołaj - - 1908/330 strz. 6. bn. 
KRĘCISZ Antoni - - 1905/115 ul. 12. p. ul. pod. 
KRĘCIK Józef - - 1921164 strz. 1. bn. zm. 3.1.1943 
KRĘŻEL Grzegorz - - 1915/166 kpr. 3. bn. KW 
KRĘŻELOK Jan - - 1924/543 strz. 8. bn. 
KRĘŻELOK Józef - - 19221627 strz. 8. bn. 
KRIEGIER Ryszard - - 1925/924 strz. 3. bn. ckm. 
KRIPP Adam - - 1925121 strz. 9. bn. KW 
KRIPP Henryk - - 1923/39 kpr. 3. p. a. plot. KW 
KRISPIN Jan - - 1923/892 sap. 3. bn. sap. 
KRIZA Franciszek - ps. KRZYŻANOWSKI Franciszek - - 1913/682 sto strz. 9. bn. 
KRIZIMON Józef - patrz SZYMAŃSKI Alfons - - 
KROCHTA Filip - - 1904/57 sto szer. 3. szw. żand. 
KROCHTA Piotr - - 1917/37 kan. 3. p. a. plot. 
KROCZYK Roman - - 1919/118 kpr. 3. bn. KW 
KROCZEWSKI Zygmunt - - 1913126 sierż. 1. bn. 
KROGULSKI Piotr - - 1906/13 sierż. 2. bn. 
KROK Kazimierz - - 19261701 strz. 9. bn. 
KROKOSIŃSKI Władysław - - 19161206 wachm. 12. p. ul. pod. VM 5 KW 
KROKOSZYŃSKI Tadeusz - - 19221370 kpr. pchr. 8. bn. KW 
KROLAK Wacław - - 1911/800 kpr. 7. p. ul. lub. 
KROMHOLC Mikołaj - - 1924/1180 strz. 1. bn. 
KROMKAY Józef Wiktor - - 1915/529 kpt. 1. bn. VM 5 KW pol. 12.5.1944 
KRONDA Aleksander - - 1927/165 strz. 3. bn. 
KROPACZEK Adam Rudolf - - 1904/358 por. 2. komp. warszt. 
KROPIDŁOWSKI Bernard - - 1904/45 sto strz. 5. bn. KW 
KROPIDŁOWSKI Hieronim - ps. RAIŃSKI Antoni - - 1924/1221 kpr. 4. bn. 
KROPIELNICKI Kazimierz - - 1918121 kpr. 1. bn. KW pol. 6.7.1944 
KROPIŃSKI Witold Tadeusz - - 1923/9 ppor. 2. pal. KWI2/ 
KROPIOWSKI Adam - - 19201228 strz. 1. bn. 
KROPKA Zygmunt - - 1924171 sto strz. 5. bn. 
KROPLEWSKI Wiktor - - 1925/1153 kan. 1. pal. 
KROPOTOWICZ Konstanty - - 1912195 strz. 5. bn. KW 
KROŚNIK Paweł - - 1913/677 strz. 8. bn. KW 
KROT Stefan - - 1916/364 strz. 3. bn. 
KROT Wincenty - - 1910170 sto strz. 5. bn. KW 
KROTOCHWIL Zygmunt - - 1918/48 strz. 1. bn. 
KROTOCHWIL Zygmunt - - 1925/9 strz. 1. bn. 
KROTOWSKI Władysław - - 1921156 kan. 2. pal. KW 
KROTZ Bernard - ps. BUKOWSKI Zygmunt - - 1926/970 strz. 2. bn. 
KROUDA Aleksander - - 1927/165 strz. 3. bn. 
KROWARSCH Walter - - 1906/444 strz. 18. komp. warszt. 
KROWICKI Stefan - - 1920/816 sto sap. 3. bn. sap. 
KROWIORZ Filip - - 1902/357 plut. 3. bn. sap. 
KRÓL Adam - - 1912/18 kpr. pchr. 3. pal. 
KRÓL Adam - - 1923/51 bomb. pchr. 3. pal. 
KRÓL Antoni - - 1901182 sap. 3. bn. sap. 
KRÓL Czesław - - 1902/54 sierż. 2. komp. zaop. 
KRÓL Eberhardt - - 1923/514 sto strz. 2. bn. 
KRÓL Edmund - - 1911113 por. 3. bn. VM 5 KWI2/ 
KRÓL Edward - - 1924/372 sto strz. 6. bn. 
KRÓL Feliks - - 1902116 sto szer. 1. komp. san. 
KRÓL Franciszek - - 1906/433 kpr. 1. komp. san. 
KRÓL Henryk - - 1912132 strz. 4. bn. KW 
KRÓL Henryk - - 1915/43 plut. 1. komp. zaop. 
KRÓL Jan Stanisław - - 1910/140 strz. 6. bn. KW 
KRÓL Józef - - 19001270 sto strz. 1. bn. KW 
KRÓL Józef - - 1915/546 sto szer. 1. komp. san. 
KRÓL Józef - - 1924/359 sto strz. 3. bn. ckm. 
KRÓL Józef - - 1924/911 sap. 3. bn. sap. 
KRÓL Józef - - 1928/6 strz. 3. bn. 
KRÓL Karol. 1909/48 sto strz. 1. bn. - - 
KRÓL Kazimierz - - 1924/962 kan. 3. pal. 
KRÓL Michał - - 1902176 sap. 3. bn. sap. 
KRÓL Mieczysław Jerzy - - 1908172 ppor. 1. bn. KW 
KRÓL Ryszard - - 1913171 ppor. 6. bn. VM 5 KW 
KRÓL Serafin - - 19211866 kan. 2. pal. 
KRÓL Stanisław Konstanty - - 19071269 wachm. 7. p. ul. lub. 
KRÓL Stanisław - - 1909/99 ogn. 3. pal. 
KRÓL Stanisław - patrz BROL Stanisław - - 
KRÓL Tadeusz - - 1919/182 kan. 3. p. a. plot. 
KRÓL Wiktor - - 1917/94 bomb. 3. pal. 
KRÓL Władysław - - 1905/661 strz. 2. bn. 
KRÓLAK Wacław - - 1911/800 kpr. 7. p. ul. lub. 
KRÓLCZYK Józef - - 19161735 kan. 3. p. a. plot. 
KRÓLEWSKI Robert - patrz KRAUZE Robert - - 
KRÓLICKI Jan Bolesław - - 1915/108 ppor. 3. p. a.ppanc. 
KRÓLICKI Tadeusz - - 1918/49 kpr. 2. bn. KW 
KRÓLICZEWSKI Franciszek - - 1902/164 por. 2. komp. warszt. 
KRÓLIK Franciszek - - 1916/139 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
KRÓLIK Michał - - 1919/185 strz. 4. bn. 
KRÓLIKOWSKI Bronisław - - 1909/16 plut. 1. pal. 
KRÓLIKOWSKI Jan - patrz DZIADEK Gerhard - - 
KRÓLIKOWSKI Marian - - 1914/3 kpr. 1. pal. 
KRÓLIKOWSKI Stanisław - - 19231703 strz. 5. bn. 
KRÓMHOLC Edward - - 1919/581 strz. 1. bn. 
KRÓMHOLC Mikołaj - - 1924/1180 strz. 1. bn. 
KRÓTKI Bernard Christian - - 1911/521 ppor. mgr d-two dyw. 
KRÓTKI Jan - - 1924/387 kpr. 2. bn. KW 
KRÓTKI Paweł - patrz DOMIN Erwin - - 
KRÓWCZYK Mieczysław - - 1925/29 strz. l. bn. KW 
KRUBA Michał - - 1906/98 st. strz. 3. bn. ckm. 
KRUCHTA Włodzimierz - - 19151181 ul. 12. p. ul. pod. 
KRUCZAN Mateusz - - 1917/ .. szer. 3. komp. san. 
KRUCZEK Walter - - 1920/892 kan. 1. pal. 
KRUCZKIEWICZ Zbigniew - - 1920/41 bomb. 2. pal. KW 
KRUCZKOWSKI Zbigniew - patrz DYNOWIAK Zbigniew - - 
KRUCZYŃSKI Jan - - 1905/137 plut. 6. bn. 
KRUCZYŃSKI Jan - - 1905/5 plut. 3. bn. lączn. 
KRUCZYŃSKI Jan - - 1912117 chor. 2. pal. 
KRUDOS Stanisław - - 1912140 sap. 3. bn. sap. KW 
KRUDYS Bronisław - - 1912/2 kpr. 1. bn. KW 
KRUG Józef - - 1915/229 kpr. 7. p. ul. lub. KW 
KRUGLIK Konstanty - - 1904/34 kan. 2. pal. 
KRUGLIK Stefan - - 1907/37 plut. 1. pal. 
KRUGLOWSKI Gleb - - 1914/30 por. p. ul. karp. KW 
KRUHS Jerzy - - 1908/436 kan. 2. pal. 
KRUK Arkadiusz - ps. KRUPKO Jan - - 1920/677 strz. 6. bn. 
KRUK Bronisław - - 1922/71 strz. 6. bn. zm. 16.6.1943 
KRUK Grzegorz - - 1919/121 sL strz. 2. komp. warszt. 
KRUK Hipolit - - 1921/79 kpr. 6. bn. KW 
KRUK Jan - - 19221132 kan. 2. pal. 
KRUK Jan - ps. STAJCZAK Jan - - 1917/409 strz. 7. bn. 
KRUK Józef - - 1915/229 st.ul. 12. p. ul. pod. 
KRUK Konstanty - - 1902/39 st. sierż. 13. komp. zaop. 
KRUK Leonard - - 1897/ .. kpr. 3. pal. 
KRUK Roman - - 1919/60 kan. 3. pal. KW 
KRUK Wiktor - - 1926/425 strz. 9. bn. 
KRUK Władysław - - 1923/1080 kan. 3. pal. 
KRUK-KRAWCZYK Kazimierz - - 1910/18 kpr. 2. pal. KW 
KRUKOWSKI Adam - - 1919/108 strz. 4. bn. KW 
KRUKOWSKI Brunon - ps. BORZYŃSKI Brunon - - 1919/706 strz. 2. bn. 
KRUKOWSKI Józef - - 1916/552 szer. 3. komp. san. 
KRUKOWSKI Tadeusz - - 1923/125 kpr. pchr. 3. pal. 
KRUKOWSKI Wincenty - - 1913/52 strz. 9. bn. 
KRUKOWSKI Zbigniew - - 1922/104 st. strz. 6. bn. KW 
KRULL Adolf - - 1906/ .. sap. 3. bn. sap. 
KRUMHOLC Abram - - 1906/ .. sap. 3. bn. sap. 
KRUMHOLZ Tadeusz - ps. CZAJKOWSKI Tadeusz - - 1924/1100 strz. 1. bn. 
KRUPA Andrzej - - 1918/201 ul. 7. p. ul. lub. 
KRUPA Antoni - - 1924/9 kan. 2. pal. 
KRUPA Czesław - - 1919/70 kpr. 3. bn. ckm. KW 
KRUPA Hieronim - - 1923/1094 strz. 2. bn. 
KRUPA Jan - - 1906/150 sierż. 1. bn. KW 
KRUPA Jan - - 19091186 kpr. 3. bn. łączno 
KRUPA Jan - - 1911/115 ppor. 4. bn. VM5 
KRUPA Kazimierz - - 1912154 strz. 3. bn. ckm. 
KRUPA Marian - - 1919/189 ppor. 4. bn. KW pol. 17.11.1944 
KRUPA Michał - - 1901/101 sap. 3. bn. sap. 
KRUPA Michał - - 1921161 ppor. 3. bn. sap. 
KRUPA Mieczysław - - 1909/80 sap. 3. bn. sap. 
KRUPA Mieczysław - - 1919/126 kpr. pchr. 3. bn. sap. KW 
KRUPA Ryszard - - 1923/433 strz. 3. bn. ckm. 
KRUPA Stanisław - - 1917/506 strz. d-two dyw. 
KRUPA Stanisław - - 1922/75 szer. 2. komp.san. KW 
KRUPA Tadeusz - - 1922/852 strz. 9. bn. 
KRUPA Teodor - - 1916/103 bomb. 3. p. a. plot. 
KRUPA Teodor - - 1922/131 strz. 6. bn. KW 
KRUPA Wacław - - 1910/35 plut. 1. komp. zaop. 
KRUPA Wacław - - 1919/21 strz. 3. bn. ckm. KW 
KRUPA Władysław - - 1909/14 ogn. 3. pal. 
KRUPA Władysław - - 1920/697 strz. 8. bn. 
KRUPA Wojciech - - 19221128 st. strz. 1. bn. 
KRUPCZYŃSKI Leszek - - 1919/196 ppor. 1. bn. KW 
KRUPIAK Michał - - 19161109 kpr. 3. p. a. ppanc. 
KRUPICA Ignacy - - 19111146 ul. 7. p. ul. lub. 
KRUPIŃSKI Józef - - 1920/ .. kan. 2. pal. 
KRUPIŃSKI Władysław - - 1908/110 st. ul. 12. p.ul. pod. 
KRUPKO Jan - patrz KRUK Arkadiusz - - 
KRUPNICKI Michał - - 1927/137 strz. 4. bn. 
KRUPNIK Leon - - 1912/72 kan. 3. pal. 
KRUPPA Józef - - 1905/371 st. strz. d-two dyw. 
KRUPSKI Antoni - - 1914/83 kpr. 3. pal. KW 
KRUPSKI Antoni - - 1916/52 kpr. 3. p. a. plot. 
KRUPSKI Józef - - 1918/292 strz. 3. bn. 
KRUPSKI Leopold - - 1916/ .. kpr. pchr. 3. bn. 
KRUPSKI Michał - - 1901/235 kpr. 7. bn. 
KRUPSKI Stanisław - - 19111406 sap. 3. bn. sap. 
KRUS Ernest - - 1923/518 bomb. 1. pal. KW 
KRUSZAS Maciej - - 1914/57 plut. 4. bn. KW 
KRUSZCZYŃSKI Jan - - 1909/38 sierż. 4. bn. 
KRUSZCZYŃSKI Władysław - - 1910/574 st. strz. 3. bn. ckm. 
KRUSZCZYŃSKI Zbigniew - - 1923/566 strz. 1. bn. 
KRUSZEL Brunon - - 1914/558 ul. 7. p. ul. lub. 
KRUSZELNICKI Edmund - - 1919/136 kpr. pchr. 1. komp. san. 
KRUSZELNICKI Jerzy - - 1919/15 por. 1. pal. KW/2I 
KRUSZELNICKI Ludwik - - 1913/85 kpr. p. ul. karp. 
KRUSZEWSKI Aleksander - - 1923/152 strz. 3. bn. KW pol. 9.4.1945 
KRUSZEWSKI Jan - - 1904/75 sierż. 2. komp. zaop. 
KRUSZEWSKI Mieczysław - - 1914/538 por. 3. bn. KW 
KRUSZEWSKI Wiktor - - 1902192 sL strz. 4. bn. 
KRUSZONA Ludwik - - 1910/104 pluL 3. p. a. ppanc. 
KRUSZYŃSKI Edward - - 1926/562 strz. 7. bn. 
KRUSZYŃSKI Henryk - - 1920/372 strz. 1. bn. 
KRUSZYŃSKI Jan - - 1912/17 bomb. 2. pal. 
KRUSZYŃSKI Wacław - - 1920/928 strz. 2. komp. warszL 
KRUSZYŃSKI Zygmunt - - 1902/134 sL strz. 1. bn. KW 
KRUTINA Ignacy - - 1913/464 szer. 18. komp. zaop. 
KRUTY Stanisław - - 1915/97 sL strz. 9. bn. 
KRUGER Józef - - 1920/636 szer. 3. komp. san. 
KRUGER Leon - - 1923/536 sL strz. 3. bryg. 
KRYCIŃSKI Jerzy - - 1921/54 kpr. pchr. 2. pal. KW 
KRYCIK Ludwik - - 1911/161 kpr. 3. bn. 
KRYGIER Alfred - - 1912/861 sap. 3. bn. sap. 
KRYGIER Edward - - 1925/193 strz. 1. bn. 
KRYGIER Leon - ps. D~BROWSKI Leon - - 1924/536 sL strz. 7. bn. 
KRYLLE Antoni - - 1901/12 plut. p. ul. karp. 
KRYLLE Jan - - 1910/17 bomb. 3. pal. 
KRYŁOWSKI Robert - - 19271287 strz. 2. bn. zm. z r. 6.12.1945 
KRYMAN Aleksander - - 1901/88 sL sierż. 6. bn. KW 
KRYNICKI Ali - - 1913/101 kpr. d-two dyw. 
KRYŃSKI Jan Henryk - - 1910/426 sL strz. 3. bn. ckm. KW 
KRYPCIAK Stanisław - - 1899/175 sL sierż. d-two dyw. 
KRYPCZYK Eryk - - 1918/508 strz. 1. komp. warszt. 
KRYSA Henryk - - 1924/48 strz. 4. bn. 
KRYSA Stanisław - - 1906/161 wachm. 3. szw. żand. KW 
KRYSA Stanisław - - 19161232 sL szer. 3. bn. łączno 
KRYSAKOWSKI Mieczysław - - 19221 .. kpr. pchr. 5. bn. 
KRYSIAK Bronisław - - 1920/645 strz. 9. bn. 
KRYSIAK Konstanty - - 1901/11 wachm. d-two dyw. 
KRYSIAK Marian - - 1914/81 ogn. 1. pal. KW 
KRYSIAK Stefan - - 1905/74 szer. 1. komp. zaop. 
KRYSIAK Tadeusz - - 1919128 kpL 4. bn. VM 5 KWI2/ 
KRYSIEWICZ Tadeusz - - 1927/154 strz. 5. bn. 
KRYSIŃSKI Antoni - - 1914/161 pluL 6. bn. KW 
KRYSIUK Józef - - 1912127 ppor. 5. bn. KW 
KRYSIUKIEWICZ Stefan - - 1917/6 kpr. p. ul. karp. 
KRYST Emil - - 1915/173 pluL 3. bn. sap. 
KRYST Stefan - - 1916/426 sL uł. 7. p.ul. lub. 
KRYSTA Franciszek - - 1923/543 sL szer. 3. szw. żand. 
KRYSTEK Franciszek - - 1924/820 strz. 1. komp. warszL 
KRYSTEK Wilhelm - - 1926/426 strz. 9. bn. 
KRYSTEK Witalis Stanisław - - 1911/517 por. 1. pal. 
KRYSTEK Zygmunt - - 1925/551 strz. 7. bn. 
KRYSTIAN Wilhelm - - 19251261 strz. 3. bn. 
KRYSTKIEWICZ Czesław - - 1911/65 plUL l. pal. 
KRYSTMAN Stanisław - - 1920/62 sL strz. 7. bn. 
KRYSTOF Józef - - 1914/747 szer. 3. komp. san. 
KRYSZAK Alojzy - - 1923/685 strz. 9. bn. 
KRYSZAK Bronisław - - 1920/645 strz. 9. bn. 
KRYSZCZAK Bolesław - - 1921/ .. strz. 4. bn. 
KRYSZCZUK Rudolf - - 1919/171 kan. 1. pal. 
KRYSZTALSKI Jerzy - - 1916/71 sL strz. 4. bn. 
KRYSZTOFIK Aleksy - - 1918/333 sL strz. 1. bn. KW 
KRYSZTOPOWICZ Adolf - - 1912133 sierż. 9. bn. 
KRYSZTOPOWICZ Konstanty - - 1920/148 kan. 3. p. a. ppanc. KW 
KRYWALSKI Jan - - 1926/567 strz. 5. bn. 
KRYWALSKI Józef - patrz KACZMARCZYK Augustyn - - 
KRYWCZYK Aleksy - - 19221685 strz. 1. bn. 
KRYWICZANIN Edward - - 19081148 pluL 6. bn. KW 
KRYWICZANIN Józef - - 1912167 szer. 1. komp. san. 
KRYWKO Leon - - 1923/369 bomb. 1. pal. 
KRYWKO Mikołaj - - 1918/45 kan. 1. pal. 
KRYWKO Stefan - - 1919/418 ul. 7. p. uł. lub. 
KRYŻA Paweł - - 1919/690 sL strz. 6. bn. 
KRZACZEK Stanisław - - 1911/112 kpr. 3. p. a. ppanc. KW 
KRZACZKOWSKI Marian - - 1919/76 strz. 8. bn. 
KRZAHLEWSKI Aleksander - - 1914/ .. ppor. 2. bryg. 
KRZAN Mieczysław - - 1916/18 pluL l. komp. warszt. 
KRZANOWSKI Bronisław - - 1915/3 por. 1. bn. KW 
KRZANOWSKI Paweł - - 1918/678 kan. 3. pal. 
KRZĄKAŁA Wilhelm - - 1912/650 kpr. 3. bn. ckm. KW 
KRZECHOWIEC Emil - - 1911/659 strz. 3. bn. 
KRZECZKOWSKI Edward - - 1910/79 kpL d-two dyw. KWI2/ 
KRZEMIEŃ Adolf - - 1924/506 sL strz. 4. bn. 
KRZEMIEŃ Kazimierz - - 1923/447 strz. 4. bn. 
KRZEMIEŃ Otto - - 1913/168 pluL 3. bn. sap. 
KRZEMIEŃ Teodor - - 1919/764 strz. 7. bn. 
KRZEMIEŃ Władysław - - 1922/93 sL strz. 6. bn. KW 
KRZEMIŃSKI Bronisław - patrz CHRZANOWSKI Bronisław - - 
KRZEMIŃSKI Jan - - 1906/398 por. 2. pal. 
KRZEMIŃSKI Józef - - 1906/126 sL ul. 7. p. ul. lub. 
KRZEMIŃSKI Józef - - 1925/1186 strz. 2. bn. 
KRZEMIŃSKI Marian - - 1924/560 sL strz. 8. bn. 
KRZEMIŃSKI Ryszard - - 1926/852 kpr. 2. pal. 
KRZEMIŃSKI Władysław - - 1919/534 sL ul. 7. p. ul. lub. 
KRZEMKOWSKI Bernard - - 1909/143 pluL 7.p.uł.lub. 
KRZEMKOWSKI Stanisław - - 1924/478 st. szer. 2. komp. san. 
KRZEMPEK Adolf - - 1925/554 strz. 7. bn. 
KRZEMPEK Emanuel - - 1914/728 kpr. 7. bn. 
KRZEMPEK Franciszek - - 1911/834 st. strz. 9. bn. 
KRZEMPEK Franciszek - - 1920/531 sL sap. 3. bn. sap. KW 
KRZEMPEK Józef - ps. PAWLAK Józef - - 1924/1253 strz. 3. bn. ckm. KW 
KRZEMYCKI Antoni - - 1920/555 sL strz. pchr. 4. bn. 
KRZEMYK Bolesław - - 1925/589 strz. 18. komp. warszL 
KRZEPICKI Mordko - - 19091254 kpr. 3. bn. 
KRZESIŃSKI Zenon Bronisław - - 19181204 wachm. 12. p. ul. pod. KW 
KRZESZKIEWICZ Antoni - - 1908/13 sierż. d-two ad. 
KRZEWIŃSKI Alfons - - 1923/885 strz. 3. bn. ckm. 
KRZEWIŃSKI Feliks - - 1900/97 sL sierż. d-two dyw. 
KRZEWSKI Józef - - 1909/ .. ppor. 3. pal. 
KRZON Ludwik - - 1921/577 strz. 3. bn. 
KRZUS Michał - - 192211023 strz. 18. komp. warszL 
KRZUS Władysław - - 1924/1117 strz. 18. komp. warszt. 
KRZYCH Edward - - 1924/108 sL ul. 12. p. uł. pod. 
KRZYCHOWIEC Władysław - - 1905/46 por. 5. bn. 
KRZYCZKOWSKI Dominik - - 1912/108 strz. 2. bn. KW 
KRZYKAŁA Hubert - - 1925/1101 kan. 3. p. a. ploL 
KRZYKAWSKI Herbert - - 1925/508 szer. 3. komp. san. 
KRZYKAWSKI Teofil - - 1926/563 strz. 7. bn. 
KRZYKOWSKI Adam - - 1914/500 kpr. 6. bn. KW 
KRZYKOWSKI Czesław - - 1925/492 strz. 9. bn. 
KRZYKUS Alfons - - 19241256 strz. 9. bn. 
KRZYMOWSKI Bolesław - - 1903178 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
KRZYMOWSKI Bolesław - - 1914/136 kan. 1. pal. KW 
KRZYMUSKI Marcin - - 1900/169 por. 2. komp. zaop. 
KRZYŃSKI Henryk - - 1923/884 strz. 3. bn. ckm. 
KRZYSIK Antoni - - 1900/45 kan. 3. pal. zm. 3.7.1945 
KRZYSIAK Franciszek - - 1907/83 szer. 2. komp. zaop. 
KRZY SIAK Tadeusz - - 1918123 pluL 2. bn. KW 12/ zm. z r. 3.9.1944 
KRZYSICA Antoni - - 1924/1127 strz. 2. bn. 
KRZYSICA Władysław - - 192317 kpr. 1. komp. san. 
KRZYSIK Antoni - - 1900/45 kan. 3. pal. zm. 3.7.1945 
KRZYSTAŁA Jan - - 1917/476 szer. 1. komp. zaop. 
KRZYSTAŁA Franciszek - - 1916/600 strz. 9. bn. zm. 3.4.1945 
KRZYSTANEK Edward - - 1927/162 strz. 8. bn. 
KRZYSTECZKO Ewald Mikołaj - - 1917/408 sL strz. 8. bn. 
KRZYSZKOWSKI Michał - - 1920/164 ppor. 4. bn. KWI2/ 
KRZYSZTOFIK Aleksy - - 1918/333 strz. 1. bn. 
KRZYSZTOFIK Bronisław - - 1912/10 kpr. 6. bn. 
KRZYSZTOFORSKI Jan - - 19111781 ppor. d-two dyw. 
KRZYSZTOFOWICZ Aleksander - - 1908/52 ppor. 1. komp. zaop. 
KRZYSZTOFOWICZ Henryk - - 1913/111 plut l. pal. 
KRZYSZTOPIK Feliks - - 19121228 kpr. 7. p. ul. lub. 
KRZYSZTOPOWICZ Adolf - - 1912/33 sierż. 9. bn. 
KRZYWAK Józef - - 1919/168 kan. 3. pal. 
KRZYWIŃSKI Bolesław - - 1914/128 strz. 4. bn. KW pol. 17.51.1944 
KRZYWOBŁOCKI Czesław - - 1923126 szer. 3. bn. łączno KW 
KRZYWONOS Władysław - - 1914/126 strz. 2. bn. 
KRZYWOPULSKI Włodzimierz - - 1925/843 strz. 8. bn. 
KRZYWORĄCZKA Juliusz - - 1919/194 plut. pchr. 3. pal. 
KRZYWOROCZKO Szymon - - 19221864 sap. 3. bn. sap. 
KRZYWY Stefan - - 1902/82 sL sierż. 18. komp. zaop. 
KRZYWY Stefan - - 1919/513 strz. 3. bn. ckm. KW 
KRZYŻ Jan - - 1910/635 strz. 9. bn. 
KRZYŻAK Albin - - 1902120 sL sierż. 2. bn. KW pol. 12.5.1944 
KRZYŻAK Władysław Witold - - 1910/193 pluL 7. p. ul. lub. 
KRZYŻANEK Stanisław - - 1918/109 sL strz. 3. bn. 
KRZYŻANIAK Franciszek - - 1925/103 ul. 12. p. ul. pod. 
KRZYŻANOWSKI Antoni - - 1918/179 sap. 3. bn. sap. 
KRZYŻANOWSKI Antoni - - 1920126 pluL 5. bn. KW 
KRZYŻANOWSKI Bolesław - ps. PALUSZEWSKI Paweł - - 1911/221sL strz. 2.bn. 
KRZYŻANOWSKI Bronisław - - 19161204 ppor. 12. p. uł. pod. 
KRZYŻANOWSKI Czesław - - 1910/347 ppor. 7. p. ul. lub. 
KRZYŻANOWSKI Franciszek - patrz KRIZA Franciszek - - 
KRZYŻANOWSKI Kazimierz - - 1906/ ... ks. kap. 12. p. uł. pod. 
KRZYŻANOWSKI Michał - - 1915/604 strz. 6. bn. 
KRZYŻANOWSKI Roman - - 1906/658 ppor. p. ul. karp. 
KRZYŻANOWSKI Tadeusz - - 1909/166 kpL mgr dtwa dyw. KW 12/ 
KRZYŻANOWSKI Władysław - - 1917/137 szer. 3. bn. łączno KW 
KRZYŻAŃSKI Michał - - 1911/17 kpr. p. uł. karp. 
KRZYŻAŃSKI Stanisław - - 1921/602 strz. d-two own. 
KRZYŻEWSKI Antoni - - 1921178 strz. 3. bn. KW 
KRZYŻEWSKI Marian - - 19191258 kpr. 12. p. ul. pod. 
KRZYŻEWSKI Stanisław - - 1907/55 sierż. d-two dyw. 
KRZYŻEWSKI Włodzimierz - - 1914/134 sierż. pchr. 6. bn. KW 
KRZYŻOK Józef - - 1908/661 sierż. 9. bn. 
KRZYŻOWSKI Antoni - - 1913124 plut. 8. bn. 
KRZYŻOWSKI Antoni - - 19120126 kpr. 5. bn. KW 
KRZYŻTOPORSKI Józef Zdzisław - - 1914/53 por. mgr 3. p. a. ppanc. VM 5 KW 12/ 
KSIĄŻCZAK Józef - - 18981225 plut. 5. bn. 
KSIĄŻEK Bolesław - - 1915/1 plut. 3. szw. żand. 
KSIĄŻEK Marian - - 1902117 sto sierż. d-two dyw. 
KSIĄŻEK Stanisław - - 1922179 strz. 5. bn. 
KSIĄŻYŃSKI Jerzy - - 1909/37 kpr. 2. pal. 
KSIĘŻYC Stefan - - 19251293 ul. 7. p. uł. lub. 
KSI.ĘŻYK Alfons - - 19161736 strz. 9. bn. 
KSIONDZ Artur - - 19221506 strz. 5. bn. 
KTYLA Ryszard - - 19171283 ul. 7. p. uł. lub. 
KUBACKI Stanisław - - 1920/10 sto wachm. pchr. p. ul. karp. 
KUBACZ Gerhard - - 1925/515 strz. 9. bn. 
KUBACZKA Adam Wiktor - - 1900/418 kpt. d-two dyw. 
KUBAJ Stanisław - - 1907/17 por. p. ul. karp. 
KUBALA Henryk - ps. KOLCZYŃSKI Henryk - - 1923/394 bomb. 2. pal. KW zm. 1.4.1945
KUBALA Wincenty - - 1908/470 strz. 18. komp. warszt. 
KUBANEK Ginter - - 19261215 strz. 5. bn. KW 
KUBANEK Karol - - 1911/661 bomb. I. pal. 
KUBANEK Paweł - - 1925/599 bomb. 2. pal. 
KUBANEK Rudolf - - 1924/670 strz. 7. bn. 
KUBAŃDA Ludwik - - 1915/30 plut. I. pal. 
KUBAS Bolesław - - 1918176 plut. 3. pal. KW 
KUBAS Tadeusz - - 192119 sto szer. I. komp. san. KW 
KUBASA Ernest - - 1917/391 strz. 9. bn. 
KUBAT Michał - - 1928128 kan. 3. p. a. plot. 
KUBAT Tadeusz - - 1913/43 plut. 9. bn. 
KUBECKI Rudolf - - 19211525 strz. I. bn. 
KUBECZKA Jan - - 1925/481 kan. 2. pal. 
KUBEK Jan - - 1925/491 strz. 7. bn. 
KUBIAK Antoni - - 1919/910 strz. d-two dyw. 
KUBIAK Czesław - - 1928/46 strz. I. bn. 
KUBIAK Edwin - patrz KLAT Edwin - - 
KUBIAK Ireneusz - - 1927/37 szer. 3. bn. łączno 
KUBIAK Józef - - 1908/12 bomb. I. pal. 
KUBIAK Julian - - 1923/32 bomb. I. pal. KW pol. 5.7.1944 
KUBIAK Kazimierz - - 1926/1036 kan. I. pal. 
KUBIAK Stanisław - - 1901/77 sierż. 3. bn. ckm. 
KUBIAK Teofil - - 1901171 sto ogn. 3. p. a. plot. 
KUBIC Jan - - 192211055 strz. 2. bn. 
KUBICA Antoni - - 19251716 strz. 8. bn. 
KUBICA Gerard - ps. RADLIŃSKI Tadeusz - - 1913/571 sto strz. 7. bn. 
KUBICA Henryk - - 1925/595 strz. 2. komp. warszt. 
KUBICA Józef - - 1923/599 sto sap. 3. bn. sap. KW 
KUBICA Karol - patrz ZACH Kurt - - 
KUBICKI Franciszek - - 1897/326 ppłk. d-two 2. bryg. 
KUBICKI Jan - - 1913/56 kpr. 2. bn. KW 
KUBICKI Janusz - - 19221535 strz. I. bn. 
KUBICKI Józef - - 1910122 plut. I. bn. 
KUBICKI Józef Julian - - 1913/11 kpr. 3. p. a. ppanc. 
KUBICKI Julian - - 1903128 szer. 1. komp. zaop. 
KUBICKI Stanisław - - 19111522 ppor. 3. bn. 
KUBICKI Tadeusz - - 1926/1066 kan. 3. p. a. plot. 
KUBICZEK Aleksy - - 1908/334 strz. d-two dyw. 
KUBICZEK Paweł - - 19211444 sto ul. 12. p.uł. pod. 
KUBlEŃ Jan - - 1911/822 strz. 18. komp. warszt. 
KUBIK Jan - - 1924/913 ul. 7. p. ul. lub. 
KUBIK Jerzy - - 19261214 strz. 6. bn. KW 
KUBIK Norbert - - 1919/687 strz. 8. bn. 
KUBIK Stanisław - - 1901177 sierż. 3. bn. ckm. 
KUBIN Albert - - 19171248 strz. 2. bn. 
KUBIN Konrad - - 1907/427 sto strz. 5. bn. pol. 21.11.1944 
KUBIŃSKI Zbigniew - - 191216 por. lek. 2. komp. san. KW 
KUBIS Jan - - 1917/528 strz. I. bn. 
KUBISON Piotr - - 19211562 strz. 8. bn. KW 
KUBISZ Józef - - 19211656 strz. I. komp. warszt. 
KUBISZ Wilhelm - - 1920/381 strz. I. bn. KW pol. 12.5.1944 
KUBISZYN Józef Mieczysław - - 1910/32 plut. pchr. 1. komp. zaop. 
KUBIŚ Jan - - 1917/528 strz. 1. bn. 
KUBIŚ Marian - - 1911189 kpr. pchr. I. bn. 
KUBIŚ Piotr - - 1915/106 kan. 3. pal. 
KUBIŚ Walenty - - 1923/128 strz. I. bn. VM 5 
KUBLA Franciszek - - 1910/670 kpr. 3. bn. łączno 
KUBLIN Wacław - - 1921159 kpr. pchr. I. pal. KW 
KUBOWSKI Bernard - patarz KUCHARCZYK Bernard - - 
KUBRAK Jan - - 1924/234 ul. 12. p. ul. pod. 
KUBRAK Józef - - 1915/34 plut. pchr. 3. bn. ckm. KW 
KUBSKI Józef - patrz CELUSTA Franciszek - - 
KUBUSIAK Władysław - - 1924/117 ul. 12. p. ul. pod. 
KUBUŚ Jan - - 19121510 sto strz. 2. bn. KW 
KUBUŚ Paweł - patrz KOLASIŃSKI Paweł - - 
KUC Józef - - 19061284 sto sap. 3. bn. sap. 
KUC Józef - - 19221162 sto ul. p. uł. karp. 
KUC Leon - - 1910/607 sto strz. 5. bn. pol. 21.11.1944 
KUC Marek - - 1915/180 uł. 12. p. ul. pod. pol. 12.5.1944 
KUC Marian - - 1923/553 strz. 6. bn. 
KUC Stanisław - - 1918/151 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
KUCA Kazimierz - - 1907/57 szer. 1. komp. zaop. 
KUCEL Jan - - 19221831 strz. 9. bn. 
KUCEWICZ Władysław - - 1903/1 kpr. 1. bn. 
 
KUCHALSKI Józef - - 1913/130 strz. 4. bn. 
 
 
Strzelec Józef Kuchalski był w 4 batalionie 3 Dywizji Strzelców Karpackich . 
Urodzony w 1913 r zmarł 12 września 1977 r . 
Pozostawił kilkadziesiąt zdjęć przedstawiających jego i jego kolegów frontowych niestety nie podpisanych
inf. Ryszard Kuchalski 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUCHARCZUK Stefan - - 1927/44 ul. 7. p. uł. lub. 
KUCHARCZYK Alojzy - - 1924/450 strz. 2. bn. 
KUCHARCZYK Bernard - ps. KUBOWSKI Bernard - - 1926/473 kan. 3. p. a. plot. 
KUCHARCZYK Henryk - - 1924/497 sto strz. 3. bn. ckm. 
KUCHARCZYK Józef - - 1909/33 plut. 3. bn. łączno 
KUCHARCZYK Ryszard - patrz KASPERCZYK Ryszard - - 
KUCHARCZYK Stanisław - - 1916/12 plut. 3. bn. sap. VM 5 KW 
KUCHARCZYK Stanisław - patrz GOMUŁKA Stanisław - - 
KUCHARCZYK Władysław - - 1900/13 sto wachm. 3. szw. żand. 
KUCHAREC Gabriel - - 19161202 ul. 12. p. uł. pod. 
KUCHAREK Jan - - 1914/655 bomb. 3. p. a. ppanc. 
KUCHAREK Jan - patrz DYBAŁA Jan - - 
KUCHAREWICZ Edmund - - 1915/112 strz. 8. bn. 
KUCHARSKI Adam - - 1912/366 strz. 3. bn. 
KUCHARSKI Alfons - - 1914/929 strz. 1. bn. 
KUCHARSKI Edward - - 1919/141 strz. 1. komp. warszL 
KUCHARSKI Eugeniusz - - 19151733 strz. 1. bn. 
KUCHARSKI Ignacy - - 1916/4 kpr. 3. bn. ckm. 
KUCHARSKI Jan - - 1915/163 sierż. 3. bn. KW 12/ 
KUCHARSKI Stanisław - - 1909/162 por. d-twa dyw. 
KUCHARSKI Stanisław - patrz GIERUS Andrzej - - 
KUCHARSKI Stanisław - - 1914/42 l. bn. KW 
KUCHARSKI Stefan - - 1898/178 plut. park mat. 
KUCHARSKI Stefan Kazimierz - - 19011215 sierż. 4. bn. 
KUCHARSKI Wincenty - - 1918/133 kan. 3. pal. 
KUCHARYSZYN Jan - - 1910/65 sto strz. 1. bn. KW pol. 23.11.1944 
KUCHARZ Franciszek - - 1919/45 strz. 3. bn. 
KUCHARZAK Władysław - - 190717 st. strz. 3. bn. ckm. 
KUCHARZEWSKI Czesław - - 1920/599 strz. 7. bn. 
KUCHARZEWSKI Jan - - 1917/430 strz. 2. bn. 
KUCHCIAK Franciszek - - 1919/33 bomb. 2. pal. KW 
KUCHCIAK Józef - - 1923/16 kan. 2. pal. KW 
KUCHCIŃSKI Maksymilian - - 1921/500 kpr. 7. bn. 
KUCHCIŃSKI Mieczysław - - 1923/409 ul. 7. p. uł. lub. 
KUCHCIŃSKI Stanisław - - 1924/119 uł. 12. p.ul. pod. 
KUCHLER Adolf - - 19251258 ul. 12. p. uł. pod. 
KUCHTA Brunon - - 19191700 strz. 3. bn. KW 
KUCHTA Józef - - 1903/37 bomb. 3. p. a. plot. 
KUCHTA Stanisław - - 19201229 sto szer. 3. bn. łączno KW 
KUCHTA Stefan - - 1911/93 st. strz. 3. bn. KW 
KUCHTA Włodzimierz - - 1915/181 ul. 12. p. ul. pod. 
KUCHTA Włodzimierz - - 1921/454 strz. 2. bn. KW 
KUCHTA Zbigniew - - 1925/15 szer. 3. bn. łączno KW 
KUCHTO Eliasz - - 1913/122 kpr. 3. bn. sap. 
KUCHYNKA Jan - - 19051247 kpr. 18. komp. zaop. 
KUCIEBA Stefan - - 1898/141 kpr. 13. komp. warszt. 
KUCIEJ Włodzimierz - - 1912/46 kpr. 3. pal. 
KUCKIEWICZ Stanisław - - 1909/65 ppor. 2. bryg. 
KUCY Bartłomiej - - 1902/18 st. wachm. d-twa dyw. 
KUCY Michał - - 1919/90 szer. 2. komp. san. 
KUCYK Michał - - 1919/931 strz. 3. bn. 
KUCZ Teodor - - 1923/511 strz. 3. bn. 
KUCZA Ryszard - - 1926/378 strz. 9. bn. 
KUCZA Władysław - - 1909/144 ul. 7. p. ul. lub. 
KUCZABIŃSKI Marian - - 1904/37 por. inż. 6. bn. KWI2/ 
KUCZAJ Jan - - 1922/84 kan. 1. pal. pol. 5.7.1944 
KUCZAJ Sebastian - - 1914/248 plut. 3. bn. 
KUCZAJ Władysław - - 1921/103 bomb. 3. pal. 
KUCZATY Józef - - 1926/300 szer. 3. komp. san. 
KUCZER Eugeniusz - - 1917/85 kan. 3. pal. 
KUCZER Józef - - 1906/57 plut. 18. komp. zaop. 
KUCZERA Albert - - 1918/512 strz. 7. bn. KW 
KUCZERA Alojzy - - 1922113 kpr. 3. p. a. ppanc. KW 
KUCZERA Barnaba - - 1915/413 strz. 6. bn. 
KUCZERA Czesław - ps. GAŁ~ZKA Czesław - - 19191241 strz. 3. bn. 
KUCZERA Jarosław - - 1918/41 kan. 3. pal. 
KUCZERA Zbigniew - - 1911/573 rtm. 12. p. ul. pod. KW 
KUCZERAWY Alfred - - 1919/112 kpr. 6. bn. 
KUCZERAWY Józef - - 1922/45 kan. 3. p. a. plot. 
KUCZEWSKI Zygmunt - - 1923/61 kpr. pchr. 3. pal. 
KUCZKA Wilhelm - - 1915/592 kpr. 3. komp. san. 
KUCZKO Jan - - 1906/30 strz .. 5. bn. KW 
KUCZKOWSKI Kazimierz - - 1911/572 por. 1. komp. zaop. KW 
KUCZKOWSKI Łucjan - - 1916/82 st. strz. 4. bn. 
KUCZMA Aleksander - - 1918124 sierż. 2. bn. KW 
KUCZMA Eliasz - - 1923/141 kpr. 4. bn. KW 
KUCZMAR Piotr - - 1911/106 sap. 3. bn. sap. 
KUCZMICZ Longin - - 19251718 sL strz. 1. bn. 
KUCZMIERCZYK Klemens - - 19261238 strz. 2. bn. 
KUCZMIŃSKI Jerzy - - 1926/937 strz. 7. bn. 
KUCZOWIC Józef - - 1926/318 kan. 3. p. a. ppanc. 
KUCZWALSKI Bronisław - - 1906/506 strz. 8. bn. 
KUCZWAŁ Józef - - 1920/19 bomb. 3. pal. pol. 26.7.1944 
KUCZYŃSKI Adolf - - 1921128 sto strz. 2. bn. 
KUCZYŃSKI Antoni - - 1912/134 bomb. 2. pal. KW 
KUCZYŃSKI Bolesław - - 19191704 strz. 8. bn. 
KUCZYŃSKI Bronisław - - 1919/88 sap. 8. bn. sap. 
KUCZYŃSKI Czesław - - 1919/127 sap. 3. bn. sap. 
KUCZYŃSKI Czesław - - 1924/62 kan. 3. pal. 
KUCZYŃSKI Leon - - 1923/82 sap. 3. bn. sap. 
KUCZYŃSKI Michał - - 1918/3 plut. 2. pal. 
KUCZYŃSKI Mieczysław - - 1923/52 bomb. 3. p. a. plot. 
KUCZYŃSKI Stanisław - - 1911/43 kpr. 3. bn. łączno 
KUCZYŃSKI Teofil - - 1900/164 sierż. 3. bn. ckm. 
KUCZYŃSKI Wacław - - 1919/46 strz. 6. bn. KW pol. 17.5.1944 
KUCZYŃSKI Walenty - - 1913/8 ppor. 3. bn. łączno 
KUCZYŃSKI Wincenty - - 1921/115 sap. 3. bn. sap. 
KUCZYŃSKI Władysław - - 1902/44 bomb. 3. pal. 
KUCZYŃSKI Władysław - - 1920/94 kan. 3. p. a. ppanc. 
KUCZYŃSKI Władysław - - 1924/ .. strz. 6. bn. 
KUĆ Henryk - - 1921/55 ppor. 1. pal. KW 
KUĆ Zygmunt - - 1915126 plut. 2. pal. 
KUĆKO Wacław - - 1905/45 sto strz. d-two dyw. 
KUDASIEWICZ Stanisław - - 1909/83 strz. 3. bn. 
KUDASZ Grzegorz - - 1910/132 sto strz. 1. bn. KW 
KUDELA Florian - ps. KUDŁA Józef - - 1920/548 strz. 5. bn. 
KUDLAK Henryk - - 1917/11 kpr. 2. pal. 
KUDLAK Stanisław - - 1906123 szer. 1. komp. san. 
KUDŁA Józef - - 1911126 plut. pchr. mgr 2. bn. 
KUDŁA Józef - patrz KUDELA Florian - - 
KUDŁACIK Kazimierz - - 1915/168 ppor. 3. bn. ckm. KW 
KUDŁACIOK Emil - - 1919/923 kan. 1. pal. 
KUDŁO Józef - - 1911/117 sap. 3. bn. sap. 
KUDRYCZ Artur - - 1921/52 kan. 1. pal. 
KUDRYCZ Jan - - 1923/11 strz. 2. bn. 
KUDWA Stefan - - 1919/197 szer. 2. komp. zaop. 
KUDZIA Julian - - 1921/363 ul. 7. p. ul. lub. 
KUDZIERKO Mikołaj - - 1924125 strz. 3. bn. ckm. KW 
KUDZINOWSKI Aleksander - - 1919/88 sap. 3. bn. sap. 
KUFA Alojzy - patrz MARTYNEK Alojzy - - 
KUFA Józef - - 1925/527 kan. 2. pal. 
KUFEL Antoni - - 1914/692 kpr. 5. bn. KW 
KUFEL Bronisław - ps. PRZYBYLSKI Bronisław - - 1923/980 sto strz. 8. bn. 
KUFELD Józef - - 1913/475 strz. 3. bn. 
KUFIETA Paweł - - 1920/18 plut. 3. pal. 
KUFIETA Wojciech - - 1923/512 strz. 3. bn. KW 
KUGLER Rudolf - - 1919/163 ppor. 3. bn. ckm. 
KUHL Alfons - - 1922/513 bomb. 3. pal. 
KU HL Antoni - - 1924/1035 sto strz. 4. bn. 
KUHN Paweł - - 1909/506 szer. 2. komp. zaop. 
KUJACZ Władysław - - 1920/817 sap. 3. bn. sap. 
KUJAK Benedykt - - 1926/420 strz. 7. bn. 
KUJAJEWSKI Władysław - - 1915/169 plut. 3. bn. ckm. 
KUJAT Benedykt - - 1926/420 strz. 7. bn. 
KUJAT Otto - - 19261200 strz. strz. 8. bn. 
KUJAWA Jan - - 1908/473 szer. 2. komp. san. 
KUJAWA Marcin - - 1923/883 strz. 9. bn. 
KUJAWA Roman - ps. OBOCKI Roman - - 1910/526 strz. 5. bn. 
KUJAWA Teodor - - 1915/528 kpt. 3. p. a. plot. 
KUJAWSKI Bronisław - - 1913/644 sto strz. 7. bn. 
KUJAWSKI Kazimierz - - 1912/62 kpr. pchr. 3. bn. sap. KW 
KUJAWSKI Stanisław - - 1926/361 strz. 7. bn. 
KUJBIDA Bazyli - - 1923/127 kan. 2. pal. 
KUJBIEDA Tadeusz - - 1926/50 ul. p. ul. kapr. 
KUKAWKA Kazimierz - - 1922/613 strz. 7. bn. 
KUKAWSKI Piotr - - 19221111 strz. 6. bn. KW 
KUKAWSKI Władysław - - 1901173 sto strz. 5. bn. zm. 30.4.1943 
KUKIEL Izydor - - 1903175 sto strz. 3. bn. ckm. 
KUKIEŁA Władysław - - 1908/10 kpr. 1. pal. 
KUKIEŁKA Michał - - 1921/72 sto strz. 5. bn. KW pol. 22.5.1944 
KUKIEŁKO Zbigniew - - 1923/157 plut. 7. bn. KW 
KUKLA Czesław - - 1918/17 bomb. 1. pal. 
KUKLA Edward - - 1926/488 strz. 8. bn. KW 
KUKLA Jan - - 1914/39 sierż. 7. bn. KW 
KUKLA Leon - - 1925/528 kan. 2. pal. KW 
KUKLA Ryszard Zygmunt - - 1922123 ppor. 1. pal. KW 
KUKLA Tadeusz - - 1914126 ppor. 1. pal. KW 
KUKLIŃSKI Antoni - - 1924/339 st. sap. 3. bn. sap. 
KUKLIŃSKI Franciszek - - 1913/620 strz. 3. bn. ckm. 
KUKLIŃSKI Jerzy Marceli - - 1915/13 por. mgr l. komp. san. 
KUKLIŃSKI Józef - - 19221510 sto strz. 5. bn. 
KUKLIŃSKI Ludwik Lucjan - - 1899/13 choro 2. pal. 
KUKLIŃSKI Władysław - - 1911174 kpr. 9. bn. 
KUKOR Witold - - 1923/695 strz. 4. bn. 
KUKOWIEC Stefan - - 1918177 kpr. 4. bn. 
KUKUCZKA Antoni - ps. BĄDURA Józef - - 1922/616 strz. 3. bn. 
KUKUCZKA Józef - - 19221616 strz. 3. bn. 
KUKUCZKA Józef - - 19251701 strz. 9. bn. 
KUKUCZKA Karol - - 1925/416 strz. 18. komp. warszt. 
KUKUĆ Antoni - - 1911/82 strz. 2. bn. 
KUKUĆ Władysław - - 1928/35 strz. 8. bn. 
KUKUŁA Jan - - 19131236 kpr. 1. bn 
KUKURYK Adam - - 1922/136 strz. 2. komp. warszt. KW pol. 21.5.1944 
KULA Eugeniusz - - 1926/848 plut. 7. bn. 
KULA Henryk - - 1926/175 ul. 7. p.uł. lub. 
KULA Henryk - - 19221663 strz. 8. bn. 
KULA Klemens - - 19241293 uł. 7. p. ul. lub. 
KULA Piotr - - 1919127 strz. 4. bn. KW 
KULA Stanisław - - 1920/14 kpr. 2. pal. 
KULAK Ignacy - - 1922/113 sto strz. 2. bn. KW pol. 1.9.1944 
KULAK Stanisław - - 1906/516 strz. 4. bn. 
KULAK Wiktor - - 1909/589 szer. 13. komp. zaop. 
KULAS Józef - - 1920/85 kan. 3. p. a. ppanc. KW 
KULAS Stanisław - - 1912141 strz. 2. bn. 
KULA WCZYK Stanisław - - 1924179 st. szer. 2.komp. san. KW 
KULAWIK Herbert - - 19221381 st. strz. 3. bn. KW 
KULBABIŃSKI Zygmunt - - 1903/83 sierż. 2. bryg. 
KULBAK Aleksander - - 1926/1070 uł. 7. p. ul. lub. 
KULBICKI Dymitr - - 1903/32 kpr. 3. bn. sap. 
KULCZEWSKI Feliks - - 1920/569 strz. 7. bn. 
KULCZYCKI Jan - - 1909/46 st. sap. 3. bn. sap. KW 
KULCZYCKI Kazimierz - - 1908/387 por. 3. bn. łączno 
KULCZYCKI Kazimierz - - 19251758 kan. 3. pal. 
KULCZYCKI Leon - - 1912170 ppor. 3. pal. 
KULCZYCKI Michał - - 1919/13 plut. p. ul. karp. 
KULCZYCKI Piotr - - 1899/24 plut. 2. komp. warszt. KWI2/ 
KULCZYK-HOJNOWSKI Henryk - - 192217964 strz. 2. bn. 
KULECKI Leon - patrz KULETZKI Leon - - 
KULECZKA Heliodor - - 1916/606 strz. 3. bn. KW 
KULENICZ Jan - - 1927/135 strz. 8. bn. 
KULESZ Michał - - 1902173 st. szer. 1. komp. zaop. 
KULESZA Aleksander - - 1924/52 szer. 2. komp. san. KW/2I pol. 15.8.1944 
KULESZA Czesław - - 1917/45 sierż. pchr. 3. bn. ckm. KW 
KULESZA Henryk - - 19111111 strz. 3. bn. ckm. 
KULESZA Henryk - - 1919/83 strz. 6. bn. KW 
KULESZA Jan - - 1910/99 plut. 3. bn. sap. VM 5 
KULESZA Józef - - 1904/59 kan. 3. p. a. ppanc. 
KULESZA Józef - - 1904/72 sap. 3. bn. sap. KW pol. 12.5.1944 
KULESZA Józef - - 1907/42 sierż. 4. bn. KW zm. z r. 22.11.1944 
KULESZA Marcin - - 1918/646 strz. 9. bn. 
KULESZA Mikołaj - - 1899/306 kpr. 1. komp. san. 
KULESZA Platon - - 1906/38 sierż. 2. komp. zaop. 
KULESZA Stanisław - - 19111794 strz. d-two dyw. zm. 11.10.1945 
KULESZA Zdzisław - - 1910/149 plut. pchr. 3. pal. 
KULETZKI Leon - ps. KULECKI Leon - - 1915/538 strz. 1. bn. 
KULEWICZ Jan - - 1915/15 ppor. 9. bn. KW 12/ 
KULEWICZ Jan - - 191Z1221 plut. 7. p. ul. lub. 
KULIBA Jan - - 1916/ .. kpr. d-two dyw. 
KULICZKOWSKI Bronisław - - 1921129 kpr. 2. bn. 
KULICZKOWSKI Kazimierz Seweryn - - 1916/10 plut. 1. komp. zaop. 
KULIG Antoni - - 19211705 strz. 7. bn. 
KULIG Jan - - 1905/42 szer. 2. komp. san. 
KULIG Oswald - - 1914/689 st. strz. 3. bn. ckm. 
KULIGOWSKI Maksymilian - - 1924/541 strz. 7. bn. 
KULIGOWSKI Paweł - - 1915125 plut. p. ul. karp. 
KULIGOWSKI Stanisław - - 1908/19 strz. 4. bn. 
KULIK Bazyli - - 19041210 strz. 4. bn. KW 
KULIK Dymitr - - 1913/108 kan. 2. pal. 
KULIK Ferdynand - - 1924/50 kpr. 3. komp. san. 
KULIK Gerhard - - 19121 .. strz. 3. bn. 
KULIK Henryk - - 1915/583 kpr. 3. komp. san. 
KULIK Henryk - - 1920/425 ul. 7. p. ul. lub. 
KULIK Kazimierz - - 1918/93 strz. 3. bn. 
KULIK Makar - - 1912/64 plut. 3. bn. 
KULIK Piotr - - 1920/51 szer. 3. bn. łączno 
KULIKOWICZ Mateusz - - 1914/401 ul. 7. p.ul.lub. 
KULIKOWSKI Henryk - - 1923/617 strz. 3. bn. 
KULIKOWSKI Tadeusz - patrz LABEJKO Tadeusz - - 
KULIKOWSKI Stanisław - - 19211 .. strz. 5. bn. 
KULINICZ Filip - - 1924/901 strz. 7. bn. 
KULIŃSKI Jan - - 1924/1222 st. strz. 2. bn. 
KULIŃSKI Julian - - 1912/31 plut. d-two dyw. 
KULIŃSKI Mieczysław - - 1926/809 sap. 3. bn. sap. 
KULISZ Wilhelm - - 1918/438 sap. 3. bn. sap. 
KULLANDA Henryk - - 1905179 st. strz. d-two dyw. 
KULLING Franciszek - - 1926/520 strz. 4. bn. 
KULMA Kazimierz - - 190113 st. sierż. 3. bn. sap. 
KULMAN Jan - - 1925/921 strz. 9. bn. 
KULOWNICZ Michał - - 1910/46 st. strz. 4. bn. 
KULPA Felicjan - - 1920/130 strz. 5. bn. 
KULPA Jan - - 1909129 kan. 2. pal. 
KULPA Józef - - 1901174 sap. 3. bn. sap. 
KULPA Józef - - 1914/ .. plut. 3. pal. 
KULPA Konstanty - - 1913/102 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
KULPA Władysław - - 1921165 st. strz. 5. bn. KW 
KULWICKI Kazimierz - - 1919/724 st. szer. 3. bn. san. KW 
KULWIKOWSKI Bronisław - - 1919/726 strz. 8. bn. 
KULACH Jan - - 1915/605 strz. 2. bn. 
KULAGA Jan - - 1914/900 strz. 9. bn. 
KULAGA Józef - - 1914/15 plut. 3. bn. sap. 
KULAGA Józef - - 1923/67 strz. 3. bn. ckm. 
KULAGA Mikołaj - - 1909/98 szer. 2. komp. zaop. 
KULAK Aleksander - - 1925173~ strz. 6. bn. 
KULAK Władysław - - 1921142 bomb. 3. pal. KW 
KULAKIEWICZ Adam - - 1919/321 st. strz. 3. bn. 
KULAKIEWICZ Jakub - - 19111407 strz. 3. bn. ckm. 
KULAKOWSKI Albert - - 1904/30 kpr. 4. bn. 
KULAKOWSKI Czesław - - 1913/62 plut. 3. sZW. żand. KW 
KU&KOWSKI Daniel - - 1912/49 bomb. 2. pal. KW 
KULECZKA Heliodor - - 1916/606 strz. 3. bn. KW 
KUMIĄGA Adolf - - 19001265 szer. 13. komp. zaop. 
KUMIK Karol - - 19211780 strz. 4. bn. 
KUMINEK Antoni - - 19251251 sap. 3. bn. sap. 
KUMKA Stanisław - - 1920/131 kpr. 5. bn. 
KUMOREK Franciszek - patrz KOZIK Franciszek - - 
KUMOREK Władysław - - 1907/60 kpr. 1. komp. san. zm.·29.7.1943 
KUMPKE Herman - - 19111765 strz. 3. bn. ckm. 
KUN Ignacy - - 1922/141 kan. 2. pal. 
KUNASZ Jan - - 1918/130 sap. 3. bn. sap. 
KUNATH Alfons - - 19221605 kan. 3. pal. 
KUNC Ignacy - - 19131731 szer. 3. komp. san. KW 
KUNC Marian - - 1923/110 ppor. 6. bn. KW/2I 
KUNCEWICZ Zygmunt - - 1918/11 kpr. p. ul. karp. 
KUNDERAK Władysław - - 1910127 kpr. 2. bn. KW pol. 9.8.1944 
KUNDERMAN Franciszek - - 19131765 strz. 18. komp. warszt. 
KUNICA Kazimierz - - 1907/41 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
KUNICKI Antoni - - 1910/50 plut. 1. bn. pol. 12.5.1944 
KUNICKI Michał - - 1917/69 ul. p. ul. karp. KW 
KUNICKI Władysław - - 19251294 ul. 7. p. ul. lub. 
KUNIEWICZ Józef - - 1906128 strz. 4. bn. 
KUNIKIEWICZ Józef - - 1901/50 plut. 13. komp. zaop. 
KUNOWSKI Brunon - - 1916/625 strz. d-two dyw. 
KUNSTETTER Jerzy - - ... ./ .. mjr 13. komp. zaop. 
KUNT Stanisław - patrz KNUT Stanisław - - 
KUNYSZ Teofil - - 1911/53 kpr. 3. p. a. ppanc. 
KUNZ Feliks - - 19121703 strz. 4. bn. 
KUNZ Jan - ps. COSZKA Józef - - 1926/1020 strz. 2. bn. 
KUPC Kazimierz - - 1926/438 strz. 7. bn. 
KUPCEWICZ Jerzy - - 1910/ .. strz. 5. bn. 
KUPCZYK Ludwik - - 1910/10 szer. 2. komp. zaop. 
KUPCZYK Władysław - - 1924/800 strz. 18. komp. warszt. 
KUPIAK Włodzimierz - patrz PRIMA Jan - - 
KUPIEC Eugeniusz - - 19111576 por. 3. pal. VM 5 KW 
KUPIEC Karol - - 1918/l26 kan. 1. pal. 
KUPIS Julian - - 1924124 st. szer. 13. komp. zaop. 
KUPISEK Witold - - 19111188 ul. 7. p. ul. lub. 
KUPISZ Franciszek - - 1908/109 plut. 12.p. ul. pod. 
KUPKA Jan - - 1924/421 strz. 6. bn. KW 
KUPKA Kazimierz - - 1923/994 strz. 2. komp. warszt. 
KUPNY Jan - - 1923/121 kan. 3. p. a. ppanc. 
KUPREL Stefan - - 1921143 st. strz. 5. bn. KW 
KUPREL Wacław - - 19121275 szer. 3. bn. lączn. 
KUPRJAN Tadeusz - - 1905/41 plut. 6. bn. KW pol. 17.5.1944 
KUPRYJANIUK Henryk - - 19211867 strz. 3. bn. 
KUPRYNOWICZ Konstanty - - 190215 st. sierż. 2. bn. KW 
KUPSO Henryk - - 1923/30 bomb. 1. pal. 
KUPSZTA Ksawery - - 1922/306 strz. 3. bn. ckm. 
KUPŚĆ Henryk - - 1923/30 bomb. 1. pal. KW 
KURA Alfred - - 1921/596 strz. 8. bn. 
KURA Ryszard - ps. MITKO Ryszard - - 1905/601 szer. 2. komp. san. 
KURA Stanisław - - 1922146 kan. 3. p. a. plot. 
KURA Teofil - - 1916/627 ul. 7. p. ul. lub. 
KURAK Franciszek - - 1915123 plut. p. ul. karp. 
KURAL Zbigniew - - 1921/130 st. ul. pchr. 7. p. ul. lub. 
KURAN Stefan - - 1915/53 sierż. pchr. 3. bn. lączn. 
KURAŃ Stanisław - - 1912/401 kpr. 3. pal. 
KURASIEWICZ Józef - - 1919/31 sap. 3. bn. sap. 
KURASZ Franciszek - - 1924/549 strz. 9. bn. 
KURAŚ Stanisław - - 1919/89 st. sap. pchr. 3. bn. sap. KW 
KURAŚ Stanisław - - 19221865 sap. 3. bn. sap. 
KURAŚ Wojciech - - 1923/1065 strz. 1. bn. 
KURC Edward - - 1925/1152 kan. 3. pal. 
KURC Józef - - 1919/ .. strz. pchr. 4. bn. 
KURC Stanisław - ps. MAJEWSKI Stanisław - - 1924/1251 strz. 3. bn. 
KURCABA Jan - - 1905/39 plut. 18. komp. zaop. 
KURCEBA Stefan - - 19211778 strz. 9. bn. 
KURCEWICZ Franciszek - - 1903120 kan. 2. pal. 
KURCEWICZ Roman - - 1909/67 plut. 1. bn. VM 5 pol. 9.8.1944 
KURCYK Gustaw - - 1900/ .. sto szer. 3. bryg. 
KURCZ Stanisław - - 1900/230 sierż. 4. bn. KW zm. z r. 11.5.1944 
KURCZ Teodor - ps. MAGIERA Teodor - - 1909/436 strz. 6. bn. 
KURDA Franciszek - - 1926/l78 ul. 7. p. ul. lub. 
KURDA Paweł - - 1926/430 strz. 3. bn. ckm. 
KURDZIEJ Paweł - - 19261260 strz. 1. bn. 
KURDZIEL Franciszek - - 1911/96 strz. 5. bn. 
KURDZIEL Roman - - 1912121 kpr. 1. pal. 
KURDZIEL Tadeusz - - 1904124 sto strz. 1. bn. 
KUREK Anastazy - - 1909/532 kan. 3. pal. 
KUREK Eugeniusz - - 1915/55 plut. 9. bn. 
KUREK Jan - - 1920/637 sto strz. 9. bn. 
KUREK Józef - - 1894/12 chor. 13. komp. zaop. 
KUREK Maksymilian - - 1914/684 kpr. 3. bn. sap. KW 
KUREK Marian - - 1926/1167 kan. 3. p. a. plot. 
KUREK Michał - - 1928/36 strz.4. bn. 
KUREK Władysław - - 1915128 kpr. 3. pal. 
KURELUK Wsiewolod - - 1914/183 strz. 3. bn. KW 
KURGAN Adam - - 1908/127 strz. 3. bn. ckm. 
KURIAŃSKI Jan - - 1919/164 kpr. 3. bn. sap. KW 
KURIATA Władysław - - 1923/115 strz. 1. bn. 
KURJAŃCZYK Arkadiusz - - 1912/125 strz. 3. bn~ 
KURJAŃSKI Antoni - - 1922/688 strz. 5. bn. 
KURJAŃSKI Julian - - 1919/167 ppor. 3. szw. żand. KW/2I 
KURJAT Stanisław - - 1908127 strz. 5. bn. KW 
KURJATA Ignacy - - 1910/7 st. wachm. 12. p. ul. pod. VM 5. KW/2I 
KURJATA Stanisław - - 1919/105 strz. 6. bn. zm z r. 17.5.1944 
KURKA Jan - - 19111788 strz. 1. bn. 
KURKAREWICZ Stanisław - - 1906/498 st. sierż. 8. bn. 
KURKIEREWICZ Kazimierz - - 18991275 szer. 18. komp. zaop. 
KURKIEWICZ Stanisław - - 1915127 kpr. 3. pal. 
KURKOWIAK Piotr - - 1913/53 strz. 7. bn. 
KURKOWSKI Bernard - - 1923/499 sto strz. 4. bn. 
KURKOWSKI Erwin - patrz KW ADE Erwin - - 
KURKOWSKI Henryk - - 1918/120 strz. 4. bn. 
KURKOWSKI Jan - - 1913/636 strz. 6. bn. KW 
KURKOWSKI Józef - - 1916/17 sto strz. 2. bn. 
KURKOWSKI Józef - patrz KALKOWSKI Józef - - 
KURKOWSKI Stanisław - - 1924/128 ul. 12. p. ul. pod. KW 
KURKOWSKI Zygmunt - - 1924/367 kpr. 1. bn. 
KURLAND Leon Hipolit - - 1922/860 strz. 6. bn. 
KURLANDZKI Tadeusz - - 1923/535 kpr. pchr. 5. bn. 
KUROWSKI Józef - - 1919/92 sap. 3. bn. sap. 
KUROWSKI Konrad - - 19221993 strz. 6. bn. 
KUROWSKI Piotr - - 1903/42 plut. 5. bn. 
KUROWSKI Stanisław - - 1901/91 chor. 9. bn. KW 
KUROWSKI Stanisław - - 1914/124 ppor. 3. p. a. plot. KW 
KUROWSKI Stefan - - 1913/17 plut. p. ul. karp. 
KUROWSKI Stefan - - 1914/1 kpr. 1. bn. KW zm. z r. 13.5.1944 
KUROWSKI Władysław Józef - - 1918/13 ppor. p. ul. karp. 
KUROWSKI Zygmunt - - 1926/373 strz. 9. bn. 
KURPANIK Józef - - 1911/20 kpr. 1. komp. zaop. 
KURPANIK Ryszard - - 19151745 strz. 9. bn. 
KURPAS Eryk - - 19201700 strz. 7. bn. 
KURPETA Stanisław - - 1919/173 strz. 3. bn.ckm. 
KURPIAŚ Stanisław - - 1917/61 strz. 1. bn. pol. 10.4.1945 
KURPIEL Julian - - 1925/169 szer. 3. bn. lączn. 
KURPIEL Zdzisław - - 1925/935 sap. 3. bn.sap. 
KURPIERZ Jerzy - - 1914/656 kpt. 2. bn. KW/2I 
KURSEWICZ Kazimierz - - 1913/88 sto strz. 6. bn. pol. 27.10.1944 
KURSKI Alojzy - - 1924/ .. strz. 4. bn. KW 
KURTEK Emanuel - - 1915/547 strz. 1. bn. 
KURTOK Alojzy - - 1911/497 kan. 3: p. a. ppanc. 
KURYGA Józef - - 1921/84 szer. 18. komp. zaop. 
KURYK Antoni - - 1912176 strz. 6. bn. 
KURYLAS Aleksander - - 19121131 kpr. 5. bn. KW 
KURYLISZYN Jan - - 1925/1154 strz. 2. bn. 
KURYŁŁO Jan Kazimierz - - 1906/396 kpt. 2. bn. 
KURYŁO Aleksander - - 1909/84 bomb. 3. p. a. plot. 
KURYŁO Wincenty - - 1908/63 strz. 2. bryg. 
KURYŁO Władysław - - 1899/65 kpr. 1. komp. zaop. 
KURYŁOWICZ Czesław - - 19251715 strz. 5. bn. 
KURYŁOWICZ Edmund - - 1921/81 sto strz. 6. bn. KW 
KURYŁOWICZ Michał - - 1911/125 kpr. d-two dyw. 
KURYŁOWICZ Paweł - - 1916/53 ul. 12. p. ul. pod. KW 
KURYŁOWICZ Piotr - - 1918/122 kan. 3. p. a. ppanc. 
KURYŁOWICZ Władysław - - 1907/31 sap. 3. bn. sap. KW pol. 17.5.1944 
KURYŁOWSKI Aleksander - - 1923/40 kan. 3. p. a. plot. 
KURYŚ Józef - - 1905/59 kan. 3. pal. 
KURZ Stanisław - - 1910/767 sap. 3. bn. sap. 
KURZAC Wojciech - - 1903/44 szer. 2. komp. zaop. 
KURZAWA Gabriel - - 1917/172 kpr. 3. bn. 
KURZAWA Józef Florian - - 1903/14 sierż. 1. bn. KW 
KURZĄTKOWSKI Aleksander - - 1914/32 sto strz. 4. bn. KW pol. 17.5.1944 
KURZEJA Ernest - - 1926/549 sap. 3. bn. sap. zm. z r. 9.4.1945 
KURZEJA Henryk - - 1926/306 strz. 4. bn. KW pol. 21.11.1944 
KURZEJA Piotr - - 1917/378 sto strz. 9. bn. 
KURZEJA Teodor - patrz DAWID Franciszek - - 
KURZEJA Walenty - - 1925/720 strz. 1. bn. 
KURZEJAMSKI Wacław - - 1919121 strz. 3. bn. 
KURZETKOWSKI Stanisław - - 1909/161 st. strz. 3. bn. 
KURZOK Rudolf - - 1924/671 strz. 8. bn. 
KURZYCA Stefan - - 1926/442 strz. 9. bn. 
KURZYCH Edward - - 1924/108 st. ul. 12. p. ul. pod. 
KURZYDEM Józef - - 1912/894 kan. 3. pal. 
KURZYDŁO Stanisław - - 19221109 kpr. 8. bn. KW 
KURZYDŁO Władysław - - 1915/129 sto strz. 6. bn. VM 5 KW 
KURZYŃSKI Alojzy - - 1924/394 strz. 5. bn. 
KURZYŃSKI Bernard - - 1906/63 plut. 2. komp. zaop. 
KURZYŃSKI Maksymilian - - 1925/733 strz. 3. bn. 
KURZYŃSKI Teodor - - 1913/711 strz. 5. bn. KW 
KUS Antoni - - 1920/73 kpr. 13. komp. zaop. 
KUSA Stanisław - - 1917/88 kan. 3. pal. 
KUSIAK Kazimierz - - 1913/163 ppor. 3. bn. VM 5 KWI2/ 
KUSIAK Maksymilian - - 1913/120 sto sap. 3. bn. sap. 
KUSIK Jan - - 1914/ .. ppor. 1. bn. 
KUSIŃSKI Waldemar - - 1924/1017 kpr. 7. p. ul. lub. 
KUSIONOWICZ Marian - - 1919/482 sto ul. 12. p. ul. pod. 
KUSKOWSKI Zenon - - 1907120 ppor. 2. pal. 
KUSOWSKI Alfons - patrz GEIGER Alfons - - 
KUSOWSKI Kazimierz - - 1922/719 szer. 3. szw. żand. 
KUSPER Stanisław - - 1915/102 strz. 3. bn. KW 
KUSTOS Józef - - 1923/1I13 strz. 2. bn. 
KUSTRA Bolesław - - 1920/186 st. ul. 12. p. ul. pod. 
KUSTRA Józef - - 1926/95 szer. 2. komp. zaop. 
KUSY Kazimierz - - 1923/15 st. strz. 4. bn. VM 5 KW 
KUSY Wojciech - - 1911/108 ppor. 3. bn. ckm. 
KUSYK Piotr - - 19121525 strz. 2. bn. 
KUSZ Bernard - - 1910/595 strz. 4. bn. 
KUSZ Jan - - 1920/457 ul. 7. p. ul. lub. 
KUSZ Jan - - 19221554 strz. 5. bn. 
KUSZ Piotr - - 1909/523 kan. 3. pal. 
KUSZ Stanisław - - 1917/531 kan. 3. pal. 
KUSZAJEWSKI Józef - - 1923/538 sL strz. 5. bn. KW 
KUSZCZYK Władysław - - 1923/878 strz. 7. bn. 
KUSZEL Józef - - 1905126 strz. 4. bn. 
KUSZEWICZ Jerzy - - 1909/369 por. 1. pal. 
KUSZEWSKI Alfons - - 19211470 sL strz. 6. bn. KW 
KUSZLEWICZ Franciszek - - 1920/101 kan. 1. pal. KW 
KUSZNERUK Włodzimierz - - 1910/33 pluL 2. komp. warszL 
KUSZNIER Aleksy - - 1910/102 kan. 3. p. a. ploL 
KUSZNIR Kazimierz - - 1922/88 strz. 4. bn. 
KUSZTA Daniel - - 1926/1022 strz. 1. bn. 
KUSZYŃSKI Antoni - - 1921121 pluL l. pal. 
KUŚ Alojzy - - 1925/831 strz. 18. komp. warszL 
KUŚ Henryk - - 1905/70 sierż. d-two dyw. KW 
KUŚ Jan - - 1916/68 strz. 6. bn. 
KUŚ Jan - - 1924/484 strz. 5. bn. KW 
KUŚ Józef - - 1925/532 kan. 1. pal. 
KUŚ Rudolf - - 1914/ .. sL strz. 2. komp. warszL 
KUŚ Stanisław - - 1901125 kpr. 13. komp. zaop. 
KUŚKA Józef - - 1926/330 szer. 3. bn. łączno KW 
KUŚMIDER Albin - - 1900/12 sL wachm. d-two dyw. 
KUŚMIERCZYK Tadeusz - - 1909/9 ogn. 3. p. a. ppanc. 
KUŚMIERZ Bolesław Marian - - 1915/117 ppor. 5. bn. 
KUŚNIERUK Stefan - - 1918/645 sL strz. 7. bn. 
KUŚTRA Jan - - 1911/767 strz. 5. bn. 
KUTA Stanisław - - 1909/53 ogn. 1. pal. 
KUTAJ Bronisław - - 1925/3 bomb. 2. pal. KW 
KUTAK Marian - - 1924/1080 kan. 3. p. a. plot. 
KUTASIEWICZ Kazimierz - - 1906/19 sap. 3. bn. sap. 
KUTCZ Teodor - - 1923/511 strz. 3. bn. KW 
KUTERNOGA Stanisław - - 1908/40 pluL 3. bn. ckm. KW 
KUTNY Michał - - 1921/784 sap. 3. bn. sap. 
KUTULSKI Michał - - 19111130 strz. 2. bn. 
KUTYBA Józef - - 1918/10 kpr. p. uł. karp. 
KUTYLOWSKI Zygmunt - - 1920/48 kpr. pchr. 1. pal. 
KUTZ Tadeusz - - 1926/614 szer. 3. bn. łączn. 
KUZBIT Teodor - - 1920/987 strz. 2. bn. 
KUZIA Józef - - 1914/167 sap. 3. bn. sap. 
KUZIAK Hieronim - - 1910/162 sierż. 3. bn. KW 
KUZIAN Władysław - - 19111 .. sL strz. 3. bn. 
KUZIEMSKI Kazimierz - - 1926/423 strz. 9. bn. 
KUZIO Franciszek - - 1904/78 ogn. 3. p. a. ppanc. 
KUZIO Roman - - 1920/420 uł. 7. p. ul. lub. 
KUZIOROWICZ Jan - - 1915/38 strz. 1. bn. KW 
KUZKA Stefan - - 1919/99 sL strz. 6. bn.KW 
KUZYJOWSKI Antoni - - 1921178 strz. 3. bn. 
KUZYK Michał - - 1925/1155 strz. 2. bn. 
KUŹMA Jan - - 1912/9 strz. 2. bn. 
KUŹMA Marian - - 1919/174 sL uł. 12. p. ul. pod. 
KUŹMA Mieczysław - - 1908/37 sL szer. d-two ozL 
KUŹMA Włdysław - - 1926/807 strz. 5. bn. 
KUŹMAR Władysław - - 1919/38 bomb. 3. p. a. ppanc. 
KUŹMICKI Edward - - 1923/114 sL strz. 2. bn. pol. 12. 5.1944 
KUŹMICKI Jakub - - 1906/16 strz. 2. bn. KW 
KUŹMICKI Michał - - 1908/87 kpr. 12. p. ul. pod. KW 
KUŹMICKI Wincenty - - 1905/86 wachm. pchr. 3. bn. 
KUŹMICZ Antoni - - 1923/126 kan. 2. pal. 
KUŹMICZ Longin - - 1925/718 sL strz. 1. bn. 
KUŹMIAN Jan - - 1922/55 kan. 3. p. a. ploL 
KUŹMIŃSKI Czesław - - 1909/476 strz. d-two dyw. 
KUŹMIŃSKI Stanisław - - 1916/49 kpr. 2. pal. 
KUŹMITOWICZ Kazimierz - - 1919/172 strz. 3. bn. ckm. KW 
KUŹNIA Władysław - - 1926/807 strz. 5. bn. 
KUŹNIAR Antoni - - 1918/12 kpr. p. ul. karp. 
KUŹNIAR Józef - - 1919/4 pluL pchr. p. ul. karp. 
KUŹNICKI Jakub - - 1906/16 strz. 2. bn.KW 
KUŹNIK Aleksander - - 1923/43 szer. 13. komp. zm. 29.5.1943 
KUŹNIK Alfons - - 1914/734 strz. 8. bn. 
KUŹNIK Sylwester - - 1925/583 strz. 9. bn. 
KUŻDOWICZ Franciszek ps. DEBEK Stanisław - - 19211962 sL strz. 3. bn. ckm. 
KUŻDUB Kazimierz - - 1915122 pluL p. ul. karp. 
KÖBLER Marian - - 1917/8 kpr. p. ul. karp. 
KÖHL Antoni - - 1924/1035 sL strz. 4. bn. 
KÜHN Alfons - - 19221513 bomb. 3. pal. 
KWADE Erwin - ps. KURKOWSKI Erwin - - 1925/580 strz. 9. bn. 
KWAK Edmund - - 1922/549 sL strz. 4. bn. KW 
KWAKA Tadeusz - - 19251230 strz. 1. bn. 
KWAKSZYC Bolesław - - 1907/117 strz. 2. bn. zm. 22.8.1945 
KWAPISZEWSKI Władysław - - 1912120 pluL l. komp. warszL 
KWAPIŚ Józef - - 1918/649 ul. 7. p. ul. lub. 
KWASIEBORSKI Zygmunt - - 1921150 kpr. pchr. 3. bn. łączno 
KWASIGROCH Eryk - ps. LUCYK Eryk - - 1919/614 szer. 3. komp. san. 
KWASIGROCH Leon - - 1909/393 strz. 1. bn. 
KWASIŃSKI Bronisław - - 1900/14 sL sierż. 2. bn.KW zm. 22.11.1944 
KWASOWSKI Jan - - 1905/385 ppor. d-two own. 
KWASOWSKI Włodzimierz - - 191O/62 sL sap. 3. bn. sap. 
KWAST Julian - - 1911/791 strz. 1. bn. 
KWAST Reinhold - - 1916/609 strz. 1. bn. 
KWASUCKI Władysław - - 19211558 sL strz. 7. bn. 
KWAŚNICA Adam - - 1922/4331 strz. 2. bn. 
KWAŚNIEWICZ Władysław - - 1918/360 sL strz. 1. komp. warszL 
KWAŚNIEWSKI Albin - - 1924/540 strz. 8. bn. 
KWAŚNIEWSKI Andrzej - - 1896/11 sto sierż. d-two dyw. 
KWAŚNIEWSKI Antoni - patrz PIC Stefan - - 
KWAŚNIEWSKI Emil - patrz WALOCHA Emil - - 
KWAŚNIEWSKI Henryk - - 1914/160szer. 1. komp. zaop. 
KWAŚNIEWSKI Jan - - 1909/119 strz. 3. bn. pol. 22.6.1944 
KWAŚNIEWSKI Józef - - 1910/114 kpr. 3. bn. łączno 
KWAŚNIEWSKI Lejb - - 1919/446 strz. 2. bn. 
KWAŚNIEWSKI Roman - - 1915/9 kpr. 3. bn. sap. 
KWAŚNIK Franciszek - - 1915/39 plut. 2. bn. KW pol. 12.5.1944 
KWAŚNIK Józef - - 1914/19 sto strz. 3. bn. ckm. 
KWAŚNIK Leon - - 1918/54 kan. 3. pal. 
KWAŚNIOK Norbert - - 19261226 sto strz. 6. bn. 
KWAŚNY Marian - - 1926/440 strz. 9. bn. 
KWIATEK Antoni - - 1918/96 szer. 3. bn. łączno 
KWIATKIEWICZ Sergiusz - - 1921/80 strz. 6. bn. zm. z r. 21.6.1944 
KWIATKOWSKI Aleksander Józef - - 1894/81 ppłk. d-two dyw. 
KWIATKOWSKI Andrzej - - 1924/114 sto ul. 12. p. ul. pod. 
KWIATKOWSKI Antoni - - 1904/16 plut. d-two dyw. 
KWIATKOWSKI Antoni - - 1914179 strz. 2. bn. 
KWIATKOWSKI Bernard - - 1925/430 strz. 18. komp. warszt. 
KW lA TKOWSKI Bogdan - patrz CZUP A Bernard - - 
KWIATKOWSKI Bronisław - - 1923/624 kpr. 7. bn. 
KWIATKOWSKI Damazy - - 19121672 strz. 5. bn. KW 
KWIATKOWSKI Daniel - - 1926/1035 bomb. 3. pal. 
KWIATKOWSKI Edmund - - 19191797 szer. 1. komp. zaop. 
KWIATKOWSKI Franciszek - patrz WARMBIER Franciszek - - 
KWIATKOWSKI Ignacy - - 1904/171 sto sierż. d-two dyw. 
KWIATKOWSKI Jan - - 1909/50 strz. 9. bn. 
KWIATKOWSKI Jan - - 1911/780 strz. d-two dyw. 
KWIATKOWSKI Jan - - 1912/138 kpr. 6. bn. 
KWIATKOWSKI Jan - - 19121 .. plut. 3. pal. 
KWIATKOWSKI Jan - - 1914/657 ppor. inż. 1. bn. KW 
KWIATKOWSKI Jan - patrz BOROWICKI Michał - - 
KWIATKOWSKI Jerzy - - 1922140 kpr. pchr. 3. pal. 
KWIATKOWSKI Jerzy - - 1926/1025 kan. 2. pal. 
KWIATKOWSKI Jerzy Józef - - 1898/302 por. 1. pal. 
KWIATKOWSKI Józef - - 1916/69 ppor. 6. bn. 
KWIATKOWSKI Józef - - 1920/809 strz. 7. bn. 
KWIATKOWSKI Józef - patrz KOT Józef - - 
KWIATKOWSKI Kazimierz - patrz JAKUBOWSKI Kazimierz - - 
KWIATKOWSKI Klemens - - 1920/603 sto strz. 7. bn. 
KWIATKOWSKI Leon - - 1903/34 plut. 2. komp. zaop. 
KWIATKOWSKI Leopold - - 1921/722 strz. 3. bn. ckm. 
KWIATKOWSKI Maciej - - 1920/486 ppor. 2. komp. zaop. 
KWIATKOWSKI Marian - - 1893/ .. strz. 2. bryg. 
KWIATKOWSKI Mieczysław - - 1903/319 por. mgr 1. bn. 
KWIATKOWSKI Mieczysław - - 1925126 sap. 3. bn. sap. 
KWIATKOWSKI Paweł - patrz WICHARY Paweł - - 
KWIATKOWSKI Stanisław - - 1901124 kpr. 5. bn. 
KWIATKOWSKI Stanisław - - 1910/101 strz. 2. bn. KW 
KWIATKOWSKI Stanisław - - 191214 plut. 3. bn. KW 
KWIATKOWSKI Stanisław - - 19151228 strz. 1. bn. KW 
KWIATKOWSKI Stanisław - patrz KNITTER Jan - - 
KWIATKOWSKI Stanisław Ferdynand - - 1922122 por. 1. pal. KW 
KWIATKOWSKI Tadeusz - - 1923/124 strz. d-two dyw. 
KWIATKOWSKI Wilhelm - - 1916/ .. strz. 1. bn. 
KWIATKOWSKI Witold - - 1916125 bomb. 1. pal. 
KWIATKOWSKI Witold - - 1921/51 bomb. pchr. 3. pal. 
KWIATKOWSKI Władysław - - 1914/47 plut. 2. bn. KW 
KWIATKOWSKI Wojciech - - 1902/40 strz. 2. bryg. 
KWIATOŃ Emil - - 1917/511 strz. 6. bn. 
KWICZAŁA Alojzy - - 1921/488 strz. 6. bn. 
KWICZAŁA Benedykt - - 1925/578 szer. 3. bn. łączno 
KWICZAŁA Henryk - - 1925/553 strz. 7. bn. 
KWICZORA Stanisław - - 1924/344 sto strz. 5. bn. KW pol. 9.4.1945 
KWIDZYŃSKI Franciszek - - 1926/544 strz. 1. bn. 
KWIDZYŃSKI Paweł - - 1913/157 plut. 13. komp. zaop. 
KWIECIEŃ Bronisław - - 1907173 sto strz. 7. bn. 
KWIECIEŃ Henryk - - 1925/699 strz. 8. bn. 
KWIECIEŃ Michał - - 1919/47 kan. 2. pal. KW 
KWIECIEŃ Roman - - 1908/16 sto sier~. bn. KW 
KWIECIEŃ Stanisław - - 1909/ .. strz. 1. bn. 
KWIECIEŃ Teofil - - 1903/122 kpr. 13. komp. zaop. 
KWIECIŃSKI Alfons - - 1913/15 sto ul. p. ul. karp. 
KWIECIŃSKI Franciszek - - 1923/515 strz. 5. bn. KW pol. 9.4.1945 
KWIECIŃSKI Grzegorz Józef - - 1909/13 por. inż. 2. pal. VM 5 KW/3/ 
KWIECIŃSKI Józef - patrz MAZUR Józef - - 
KWIECIŃSKI Józef - - 1902/359kpt. 1. pal. 
KWIECIŃSKI Marian - - 1905/10 sto ogn. 3. p. a. ppanc. 
KWIECIŃSKI Zygmunt - - 1912126 plut. pchr. d-two ozt. 
KWIEK Erazm - - 1914/163 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
KWIETNIEWSKI Jan - - 1906/12 kpr. 1. komp. warszt. KW 
KWIETNIEWSKI Stanisław - - 190312 sto sierż. d-two dyw. KW 
KWIRANT Edward - - 1912/862 strz. 4. bn. 
KWIT Józef - - 1906/417 kpt. 1. bn. KWI2I 
KWIT Stanisław - - 1917122 ppor. 5. bn. VM 5. pol. 22.5.1944 . 
KWOCZYŃSKI Jan - - 1915/5 kpt. lek. 6. bn. KW 
KWOLEK Augustyn - - 1925/31 kpr. pchr. 2. pal. KW 
KWOLEK Jan - - 1906/90 plut. d-two dyw. 
KYAS Leonard - - 1927/49 ul. 7. p. uł. lub. 
KYCZIOR Alojzy - patrz ROJCZYK Alojzy - - 
LABENTZ Antoni - - 1915/168 strz. 1. bn. 
LABOCHA Kazimierz - ps. DRZEWIECKI Jan - - 19241273 kan. l. pal. 
LABOK Władysław - - 19141121 strz. 2. bn. 
LABUDA Wiktor - - 19261132 strz. 2. bn. 
LABUKA Aleksander - ps. ZDANOWICZ Aleksander - - 19141226 strz. 6. bn. 
LABUS Augustyn - - 1918/5 sto sap. 3. bn. sap. 
LABUŚ Franciszek - - 19171102 szer. 3. komp. san. 
LABUŚ Józef - - 1911/4 plut. 3. pal. 
LABUŚ Walerian - - 1925/96 szer. 3. bn. łączno 
LABZIK Paweł - - 1926/178 strz. 5. bn. 
LACH Jan - ps. LAS Jan - - 1919/136 strz. 9. bn. 
LACH Józef - - 1910/4 sto strz. 3. bn. ckm. 
LACH Kazimierz - - 1924/11 sto szer. 2. komp. san. 
LACH Konstanty - - 1923125 strz. 3. bn. ckm. KW 
LACH Mikołaj - - 19221137 strz. park mat. 
LACH Tomasz - - 1913/194 strz. 5. bn. 
LACH Wojciech - - 1912123 sto strz. 4. bn. KW 121 pol. 19.8.1944 
LACHETA Alojzy - - 1926/53 strz. 18. komp. warszt. 
LACHETA Jan - - 1919/ .. sto strz. 4. bn. 
LACHMAN Stanisław Witold - - 1907/4 sierż. pchr. 13. komp. zaop. 
LACHMAN Tadeusz - - 1900/19 sierż. 3. bo.. ckm. 
LACHOWICZ Jan - - 1896/32 ppłk. 3. bryg. VM 4 5 KW/61 
LACHOWICZ Józef - - 1920123 strz. 3. bn. 
LACHOWICZ Karol - - 1919/31 kan. 3. pal. 
LACHOWICZ Karol - - 19251286 strz. gimn. i lic. 3DSK 
LACHOWICZ Kazimierz - - 1915/ .. kpr. 3. pal. 
LACHOWICZ Stanisław - - 1908/18 sto sierż. 3. bn. łączno KW 
LACHOWICZ Wacław - - 1922124 sto ul. 12. p. ul. pod. KW 
LACHOWICZ Zygmunt - - 1922/12 sap. 3. bn. sap. KW 
LACHOWSKI Bronisław - - 192215 strz. 4. bn. KW 
LACHOWSKI Eustachy - - 1906/4 plut. 2. komp. warszt. 
LACHOWSKI Józef - - 1917/33 sto ul. 12. p. ul. pod. 
LACHOWSKI Stanisław - - 1921/3 strz. 4. bn. 
LACHS Jan - - 1920/154 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
LACHTAJ Leopold - - 1923127 kpr. pchr. 3. p. a. ppanc. KW 
LACHWACKI Jan - - 19211223 strz. 3. bn. 
LACKI Józef - - 190917 plut. 1. pal. 
LACKI Klemens - - 1918/130 strz. 7. bn. 
LACKOROŃSKI Włodzimierz - - 190613 kpr. 3. pa. ppanc. 
LACKORZYŃSKI Ryszard - - 1919/32 bomb. pchr. 3. p. a. plot. 
LADACH Teofil - - 19061121 strz. 5. bn. KW pol. 9.4.1945 
 
LADACZYŃSKI Bolesław - - 1904/81 sto strz. 3. bn.
  
Mój przodek pierwszy z lewej. 
inf. Jolanta Cielecka (Ladaczyńska)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LADEMAN Bolesław - - 1904/88 sap. 3. bn. sap. 
LADOWSKI Franciszek - - 19001 .. kpr. 3. pal. 
LADKOWSKI Tadeusz - - 1918/18 strz. 5. bn. zm. z r. 6.8.1944 
LAFERT Marian - - 1923/183 strz. 1. komp. warszt. 
LAJBROK Adolf - - 1927/56 strz. 7. bn. KW 
LAJCZOK Leon - - 1912119 kpr. pchr. 2. bryg. 
LAJZNER Franciszek - - 1905/115 kan. 1. pal. 
LAJZNER Robert - - 1917/116 strz. 4. bn. 
LAKSA Augustyn - - 1925/58 strz. 5. bn. KW 
LALICZYŃSKI Bronisław - - 1897/358 ppłk. d-two l. bryg. 
LALUK Piotr - - 1910/34 sap. 3. bn. sap. KW 
LAMKOWSKI Hieronim - - 1924/109 strz. 2. bn. 
LAMOT Jan - - 1921113 kpr. d-two ad. zm. 17.9.1944 
LAMOT Zygfryd - - 1923/130 strz. 7. bn. 
LAMPART Teodor - - 1905/99 sap. 3. bn. sap. 
LAMZA Jerzy - - 1926/187 szer. 13. komp. zaop. 
LANCMAN Majer - - 190111 strz. 6. bn. 
LANDAU Bronisław - - 1912/12 kpr. 4. bn. 
LANDAU Ignacy - - 1912112 kpr. 4. bn. 
LANDAU Mieczysław - - 1899126 sto sierż. 3. bn. 
LANDE Aleksander - ps. KOWALSKI Aleksander - - 19221242 strz. 7. bn. KW 
LANDOWSKI Czesław - patrz STURMOWSKI Czesław - - 
LANDOWSKI Edmund Ignacy - - 1921129 plut. 6. bn. 
LANDOWSKI Jan - - 19211102 szer. 1. komp. san. 
LANDOWSKI Leon - - 1923/132 strz. 8. bn. 
LANG Michał - - 1905128 strz. 4. bn. KW 
LANG Mieczysław - - 1922/130 strz. 9. bn. 
LANG Sylwester - ps. OGRODNIK Jan - - 1915/90 st. strz. 9. bn. 
LANGA Stefan - - 1920/138 strz. 2. bryg. 
LANGE Adolf - - 19121134 plut. 7. bn. 
LANGE Feliks - - 1921198 sto strz. 18. komp. warszt. 
LANGE Franciszek - ps. KANDZIA Franciszek - - 19221619 strz. 4. bn. 
LANGE Józef - - 1926/137 strz. 7. bn. 
LANGE Paweł - ps. GOŁEBIOWSKI Paweł - - 1918/185 st. strz. 3. bn. ckm. 
LANGE Stanisław - - 1905/44 strz. 2. bn. KW 
LANGE Zenon - - 19221129 st. strz. pchr. 9. bn. 
LANGER Antoni - - 1907/88 st. szer. 2. komp. san. KW 
LANGER Franciszek - patrz PAWEŁEK Franciszek - - 
LANGER Ryszard - ps. STEPKO Włodzimierz - - 1925/159 kpr. 1. bn. KW 
LANGER Wojciech - ps. ŚMIGŁY Wojciech - - 1919/757 strz. 5. bn. 
LANGHAMER Alojzy - - 1914/5 strz. 5. bn. KW 
LANGNER Gerhard - - 1922/122 strz. 4. bn. 
LANGNER Jan - - 1925/90 strz. 4. bn. 
LANGOSZ Jerzy - - 1926/48 strz. 4. bn. 
LANGOWSKI Aleksander - - 19221104 st. strz. 2. bn. 
LANGOWSKI Konrad - - 1922/6 kan. 3. p. a. plot. 
LANGOWSKI Leon - - 1913/176 strz. 3. bn. 
LANGOWSKI Leonard - patrz DAMSKI Henryk - - 
LANGSMAN Zygmunt - - 1914/81 plut. 3. bn. KW pol. 8.7.1944 
LANIECKI Antoni - - 1924/152 strz. 4. bn. 
LANKOSZ Maksymilian - - 1921183 plut. pchr. 3. bn. sap. KW 
LARISZ Augustyn - - 19011106 strz. 8. bn. 
LARKOWSKI Jan - - 1901122 st. wachm. 12. p. uł. pod. 
LARYSZ Gerard - - 1914/186 kpr. 1. komp. warszt. 
LARYSZ Paweł - - 191214 plut. pchr. 1. pal. 
LARYSZ Robert - - 1925/36 strz. 4. bn. KW 
LAS Jan - patrz LACH Jan - - 
LASECKI Jan - - 1912/122 strz. 7. bn. 
LASECKI Stanisław - - 1905/55 st. strz. park mat. 
LASEK Adam - - 1915/16 kpr. 4. bn. KW 
LASEK Franciszek - - 1911/88 strz. 2. komp. warszt. 
LASEK Józef - - 1906/5 st. strz. d-two dyw. 
LASEK Józef - - 1920/51 st. ul. 12. p. ul. pod. 
LASKOWSKI Andrzej - - 1917/15 ppor. 4. bn. KW pol. 13.5.1944 
LASKOWSKI Benon - - 1922/121 strz. 9. bn. KW 
LASKOWSKI Bohdan - - 1920/103 plut. pchr. d-two dyw. 
LASKOWSKI Bolesław - - 1910/ .. plut. 3. pal. 
LASKOWSKI Czesław - - 1912118 kpr. 2. bn. KW 
LASKOWSKI Czesław - - 19251252 strz. 7. bn. 
LASKOWSKI Edward - patrz JEZIOROWSKI Edward - - 
LASKOWSKI Eleazor - - 1907122 kan. 3. p. a. plot. 
LASKOWSKI Franciszek - - 1904/85 szer. 13. komp. zaop. 
LASKOWSKI Jan - - 1911/12 st. sap. 3. bn. sap. 
LASKOWSKI Jan - - 1918/8 szer. 3. bn. łączno KW 
LASKOWSKI Jan - - 1924/15 strz. 4. bn. 
LASKOWSKI Jerzy - - 1912181 sierż. pchr. d-two ozt. 
LASKOWSKI Konstanty - - 1902135 strz. 1. bn. 
LASKOWSKI Leon - - 1924/121 st. strz. 2. bn. pol. 5.12.1944 
LASKOWSKI Ludomir - - 1923/18 ppor. 3. pal. KW 
LASKOWSKI Marian - - 1926/172 szer. 3. bn. łączno 
LASKOWSKI Paweł - - 1917/126 strz. 8. bn. 
LASKOWSKI Ryszard - - 1924/9 kan. 9. pal. 
LASKOWSKI Stanisław - - 1900/46 szer. 18. komp. zaop. 
LASKOWSKI Stanisław - - 1907/11 plut. 3. bn. KW 
LASKOWSKI Szczepan - - 1899/17 kpr. 3. p. a. ppanc. 
LASKOWSKI Teofil - ps. UKASZEWSKI Franciszek - - 19121104 szer. 3. komp. san. 
LASKOWSKI Władysław - - 1911144 kpr. 7. p. ul. lub. 
LASKOWSKI Władysław - - 1923/78 strz. 1. bn. 
LASKOWSKI Zbigniew - - 1923/15 kan. 3. pal. 
LASOCKI Adam - - 1920/40 ppor. 9. bn. KW 12/ 
LASOCKI Klemens - patrz SZCZEPIŃSKI Klemens - - 
LASOCKI Marian - - 1914/10 bomb. 2. pal. KW 
LASOŃ Władysław - - 1914125 strz. 6. bn: KW 
LASOTA Adam - - 1906/11 kpr. 1. pal. 
LASOTA Jan - - 1915/169 kpr. 8. bn. 
LASOTA Józef - - 1907/111 szer. 18. komp. zaop. 
LASOTA Leonard - - 1909/9 kpr. 2. komp. warszt. 
LASOTA Stanisław - - 1910/81 sierż. 3. bn. KW/2I pol. 14.5.1944 
LASOTA Stanisław - - 1920/133 strz. 3. bn. KW/2I 
LASOTA Stanisław - - 1922/40 strz. 5. bn.KW 
LASOTA Tadeusz - - 1920129 kpr. 1. bn. KW 
LASOTA Władysław - - 1919/ .. strz. d-two dyw. 
LASOTA Zygmunt - - 1917/7 plut. 3. pal. KW 
LASSA Władysław - - 1903/6 plut. 3. pal. 
LASZCZAK Andrzej - - 1915126 strz.4 bn. 
LASZCZAK Jan - - 1897/16 plut. 3. bryg. 
LASZCZEWSKI Stanisław - - 1914121 st. ul. 7. p. ul. lub. 
LASZCZKOWSKI Franciszek - - 1910/16 strz. 9. bn. 
LASZEK Stanisław - - 1910/36 st. szer. 5. bn. 
LASZER Józef - - 19241202 strz. 5. bn. 
LAŚNIEWSKI Piotr - - 1915/81 kpr. 3. bn. 
LATACZ Roman - - 1913/1 st. strz. 1. bn. KW 
LATAWIEC Czesław - - 1926/73 uł. 7. p. ul. lub. 
LATAWIEC Karol - - 1910/9 plut. 9. bn. 
LATAWIEC Mikołaj - - 1904/39 plut. park mat. 
LATAWSKI Jan - - 1923121 kpr. pchr. 6. bn. 
LATKA Józef - - 1926/41 strz. 5. bn. KW 
LATOCHA Adam - - 19211188 strz. 7. bn. 
LATOCHA Józef - - 1907123 st. strz. 3. bryg. KW 
LATOCHA Walenty - - 1926/50 strz. 6. bn. 
LATOSIŃSKI Edward - - 1924/12 szer. 2. komp. san. 
LATOŚ Wacław - patrz GWIZDAŁA Wacław - - 
LATOWSKI Jan - - 1923/ .. kpr. pchr. 6. bn. 
LATTA Józef - - 1926/41 strz. 5. bn. KW 
LATUSEK Florian - - 1925/80 strz. 2. bn. pol. 4.12.1944 
LATUSEK Franciszek - - 1925/172 strz. 5. bn. KW 
LATUSEK Józef - - 1914/6 sto ogo. 3. pal. 
LATUSEK Konrad - - 1926/44 kao. 3. pal. 
LATUSEK Paweł - - 1922190 sto ul. 12. p. ul. pod. 
LATUSEK Paweł - - 1925/151 kao. 2. pal. 
LATUSEK Wiktor - - 1926/15 strz. 9. bo. 
LAU Aleksander - - 1910/51 plut. 7. p. ul. lub. 
LAUBACH Reinhold - - 1924/203 strz. 5. bo. 
LAUDEBURGSKI Ludwik - - 1896/ .. por. 2. bryg. 
LAUFERSWEILER Tadeusz - - 1900/3 sierż. 8. bo. 
LAUTERBACH Eugeniusz - - 1918/12 sto strz. 1. bo. KW 
LAWIŃSKI Marian - - 1919/174 ppor. 3. bryg. 
LAWRENTOWICZ Jarosław - - 1921/7 kao. 1. pal. 
LAZAJ Gerhard - - 1925/70 kao. 3. pal. 
LAZAR Brunon - - 1925/144 strz. 5. bo. KW 
LAZAR Franciszek - patrz CEPOK Franciszek - - 
LAZARCZYK Makary - - 1921/761 strz. 1. bo. 
LAZAREK Józef - - 1911/136 sto strz. 9. bo. 
LAZAREK Rajmund - - 1925/164 strz. 7. bo. 
LAZUTA Henryk - - 1912/ .. strz. 1. bo. 
LEBEDZIUK Antoni - - 1920/53 ul. 12. p. ul. pod. 
LEBENTZ Antoni - - 1915/168 strz. 1. bo. 
LEBIEDZIEWICZ Józef - - 1910/31 sierż. 5. bo. KW 
LEBIODA Hubert - - 1925/152 kao. 2. pal. 
LECH Adam - - 1918/14 sto strz. 5. bo. VM 5 KW 
LECH Henryk - - 1919127 ppor. 2. komp. warszt. 
LECH Henryk - - 1924/5 szer. 3. bo. lączo. 
LECH Józef - - 1914/35 sto strz. 2. bo. KW 
LECH Marian - - 1895/90 mjr 2. komp. zaop. KW 
LECH Napoleon - - .1909129 plut. 3. bo. ckm. 
LECH Tomasz - - 1906/19 plut. 7. bo. 
LECH Władysław - - 1925/21 kao. 1. pal. 
LECHKUNÓW Stefan - - 1917/6 bomb. 1. pal. 
LECHOWICZ Tomasz - - 19021 .. strz. 1. bo. 
LECHOWSKI Witold - - 1913/11 plut. 8. bo. KW 
LECKO Michał - - 1920/16 bomb. 2. pal. KW 
LECKO Mikołaj - - 1910/30 kao. 3. pal. 
LECYBIL Mieczysław - ps. LECYBILOWSKI Mieczysław - - 19121113 sto strz. 3. bo. 
LECYBILOWSKI Mieczysław - patrz LECYBIL Mieczysław - - 
LECZKOWSKI Konrad - - 1908/10 plut. 3. bo. sap. KW 
LECZYCKI Feliks - - 1900/67 szer. 1. komp. sao. 
LEDACHOWICZ Kazimierz - - 1920/30 kao. 3. p. a. ppaoc. 
LEDER Alfred - - 1918/140 strz. 7. bo. 
LEDOWICKI Jan - - 1920/37 kpr. 1. pal. 
LEDÓCHOWSKI Alojzy - - 1924/108 sap. 3. bo. sap. 
LEDTKA Maksymilian - - 19121135 st. strz. 2. bo. 
LEDUCHOWICZ Bronisław - - 1914121 plut. 3. bo. lączo. KW 
LEDWOCHOWSKI Kazimierz - - 1915/1 st. szer. 1.komp. zaop. KW 
LEDWOJCIK Antoni - - 1916/17 strz. 3. bo. 
LEDWOŃ Albin - - 1924/137 strz. 9. bo. 
LEDWOŃ Franciszek - ps. ŁONICKI Franciszek - - 1913/129 plut. 7. bo. 
LEDWOŃ Henryk - - 1916/85 strz. 5. bo. KW 
LEDWOŃ Ludwik - - 19221106 strz. 2. bo. KW 
LEDWOŃ Robert - - 1925/84 strz. 5. bo. 
LEDWOŃ Ryszard - - 1911/ .. strz. 7. bo. 
LEDWOS Franciszek - - 1911/24 kpr. 3. komp. sap. zm. 6.9.1943 
LEDWÓJCIK Antoni - - 1916/17 strz. 3. bo. 
LEGAN Piotr - - 1912/17 sto strz. 2. bo. pol. 13.11.1944 
LEGIERSKI Jan - - 1916/84 sto strz. 3. bo. 
LEGIERSKI Józef - - 1924/138 sto strz. 2. komp. warszt. 
LEGIERSKI Tomasz - ps. MICHALSKI Tomasz - - 1920/165 strz. 7. bo. 
LEHMANN Jan - - 1910/149 strz. 8. bo. 
LEHMANN Leon - - 1911/123 sto strz. 2. bo. 
LEHMANN Leon - - 1927/17 strz. 8. bo. 
LEHR Karol - - 1911/87 sierż. 1. bo. 
LEJA Antoni - - 1905/13 kao. 1. pal. 
LEJA Jan - - 1918/17 strz. 3. bo. 
LEJA Marian - - 1923/12 strz. 5. bo. 
LEJA Stanisław - - 1912186 ppor. 9. bo. KW/2I 
LEJBOWICZ Adolf - - 1900/2 kpr. 2. bn. 
LEJCZAK Jan - - 1907/27 plut. d-two dyw. 
LEJCZAK Michał - - 1919/46 ul. 12. p. ul. pod. 
LEJEWSKI Jan Tadeusz - - 1914/13 por. 4. bn. KW/4/ 
LEJMAN Stanisław - - 1907/6 plut. 1. komp. zaop. 
LELEK Bolesław - ps. LEWANDOWSKI Bolesław - - 1926/165 strz. 6. bn. 
LELEK Jan - - 1904/9 sto szer. 1. komp. zaop. 
LELEWICZ Antoni - - 1907/31 strz. 1. bn. KW 
LELIGDOWICZ Franciszek Józef - - 1912155 wachm. 12. p. ul. pod. 
LELIGDOWICZ Franciszek - - 1923/10 kan. 2. pal. 
LELIGDOWICZ Leon - - 1925/18 kan. 2. pal. 
LELIGDOWICZ Mirosław - - 1917/lOkpt. 6. bn. VM 5 KW 
LELIGDOWICZ Włodzimierz - - 1919/57 plut. 7. p. ul. lub. 
LELKE Ewald - - 1924/157 strz. 7. bn. 
LELO Jerzy - - 1924/7 szer. 3. bn. lączo. 
LEMAN Jan Józef - - 1913/183 kan. 2. pal. 
LEMANTOWICZ Mikołaj - - 1914123 sierż. 3. bn. ckm. VM 5 
LEMAŃCZYK Alojzy - - 1924/102 s10 strz. 4. bn. 
LEMAŃCZYK Mieczysław - - 1922/105 sto strz. 3. bo. 
LEMAŃSKI Alojzy - - 1914/158 bomb. 3. pal. 
LEMAŃSKI Henryk - patrz LEWANDOWSKI Henryk - - 
LEMBOWICZ Stanisław - - 1905122 szer. 13. komp. zaop. 
LEMEK Franciszek - - 1916/7 sto szer. 18. komp. zaop. 
LEMIESZEWSKI Mikołaj - - 1923/137 strz. 1. bn. 
LEMISZONEK Jan - - 1912114 strz. 4. bn. KW 
LEMKE Paweł - - 1913/93 ul. 7. p.ul. lub. 
LEMKOWSKI Brunon - - 1921/119 kpr. pchr. 3. bn. lączn. 
LEMPA Stanisław - - 1903/12 sierż. 2. komp. zaop. 
LEMPKOWSKI Wiktor - ps. BRZÓSKA Wiktor - - 1920/169 sL strz. 7. bn. 
LEN Karol - - 1900/45 sierż. 5. bn. KW 
LENART Bronisław - - 1920/9 kpr. 1. pal. 
LENART Eugeniusz - - 1923/8 strz. 4. bn. 
LENART Józef - - 1925/158 szer. 3. komp. san. 
LENART Kazimierz - - 1904/44 plut. 12. p. ul. pod. 
LENART Tadeusz Paweł - - 1909/98 kpL 1. bn. KW/3/ 
LENARTOWICZ Franciszek - - 1898/16 sierż. 3. bn.ckm. KW 
LENARTOWICZ Henryk - - 1925/ .. bomb. 2. pal. 
LENARTOWICZ Kazimierz - - 1922121 ppor. 2. bn. VM 5 KW 
LENARTOWICZ Stefan - - 1921/72 ul. 7. p. ul. lub. 
LENC Alfred - - 1918/171 strz. 5. bn. 
LENC Benedykt - - 1916/4 pluL 3. p. a. ppanc. KW 
LENC Feliks - - 1906/15 strz. 4. bn. 
LENC Józef - - 1924/6 kpr. pchr. 3. pal. 
LENC Konrad - ps. DUBIELSKI Konrad - - 19221232 strz. 9. bn. 
LENC Wiktor - - 1919/135 st. strz. 7. bn. 
LENCZEWSKI Józef - - 1915/12 kpr. 2. pal. 
LENCZEWSKI Tadeusz - - 1912/13 pluL 1. bn. KW pol. 12.5.1944 
LENCZEWSKI Wacław - - 1910/14 bomb. 3. p. a. ploL 
 
LENCZEWSKI-SAMOTYJ Stanisław - - 1915/46 sL strz. 2. bn. KW pol. 12.5.1944 - a własciwie Samotyj Lenczewski Stanisław - inf.  Ryszard Białecki
 
LENCZOWSKI Jan - - 1910/15 szer. 18. komp. zaop. 
LENCZOWSKI Jerzy - - 1915/1 strz. 1. bryg. 
LENDZION Bernard - - 1925/141 strz. 8. bn. 
LENDZION Henryk - - 1920120 bomb. 3. pal. 
LENIEC Stanisław - - 1915121 sL strz. 2. bn. KW 
LENKIEWICZ Jan - - 1919128 bomb. 2. pal. 
LENKIEWICZNorbert - - 1911/ .. kpr. pchr. 2. bryg. 
LENKIEWICZ Stanisław - - 1920121 kpr. 3. bn. ckm. KW 
LENKIEWICZ Stanisław - - 1920126 sL strz. 6. bn. KW 
LENKIEWICZ Stefan - - 1920/83 sL strz. 3. bn. ckm. KW 
LENKIEWICZ Tadeusz - - 1915/22 pluL 3. bn. lączn. KW 
LENKIEWICZ Wiktor - - 1921/11 kan. 1. pal. 
LENKO Jan - - 1917/ .. sap. 3. bn. sap. 
LENKOWIEC Jan - - 1923/14 sL strz. 5. bn. KW 
LENKOWSKI Franciszek - - 1904123 strz. 13. komp. warszL 
LENTACZ Wojciech - - 1900/18 sL ul. p. ul. karp. 
LENTNER Bernard - - 1924/148 strz. 7. bn. 
LENTOWICZ Władysław - - 1918/39 strz. 4. bn. KW 
LENTY Zdzisław - - 1923/16 kpr. pchr. 3. p. a. ppanc. 
LENZ Wilhelm - - 1921/138 strz. 5. bn. 
LENZ Władysław - - 1921/121 sL strz. 9. bn. 
LEŃCZEWSKI Zygmunt - - 1910/15 pluL 5. bn. KW 
LEŃDZIAN Tadeusz - - 1918/50 ul. 12. p. ul. pod. 
LEONARD Leon - patrz HOMOLA Leon - - 
LEONARD Władysław - - 1911/10 kpL 3. bn. lączn. KW 
LEONOWIEC Maksym - - 1909/33 szer. 18. komp. zaop. 
LEONÓW Anksenty - - 1913124 bomb. 3. pal. 
LEONTIUK Bazyli - - 1909/14 szer. 18. komp. zaop. 
LEOŃCZUK Andrzej - - 1918/6 kan. 3. p. a. ploL 
LEOŃCZUK Jan - - 1906/8 sap. 3. bn. sap. 
LEOŃCZYK Bazyli - - 1911/9 plut. 4. bn. 
LEOSZ Stefan - - 1918/79 kan. 3. p. a. plOL 
LEPA Stanisław - - 1903/12 sierż. 2. komp. zaop. 
LEPAK Józef - - 1914/7 kpr. 18. komp. warszL 
LEPCZYŃSKI Wacław - - 1895/4 sL strz. 1. bn. KW 
LEPICH Franciszek - - 19241218 kan. 1. pal. 
LEPIT~ Michał - - 1901123 kpr. d-two dyw. 
LERKE Edward - - 1903/44 sL wachm. 12. p. ul. pod. KW 
LERKE Herbert - - 1925/54 strz. 3. bn. ckm. 
LES Stanisław - - 19121212 ppor. 4. bn. 
LES Tadeusz - - 1923/ .. kpr. pchr. 1. bn. 
LESIAK Eugeniusz - - 1927/16 strz. 8. bn. KW 
LESIAK Franciszek - - 1907/154 strz. 7. bn. 
LESIAK Marian - - 1912/9 sL strz. 1. bn. KW 
LESIAK Tadeusz - - 1924/123 szer. 18. komp. zaop. 
LESIK Ryszard - - 1925/197 strz. d-two own. 
LESIK Zygfryd - - 1926/123 strz. 2. bn. 
LESIŃSKI Władyslw - - 1924/92 strz. 1. bn. 
LESISZ Jan - - 1910120 pluL 2. bn. 
LESISZ Juliusz - - 1917/17 sap. 3. bn. sap. KW 
LESIUK Franciszek - - 1914/46 ul. 7. p. ul. zm. 29.5.1945 
LESIUK Piotr - - 1915/15 pluL 3. sZW. żand. 
LESIW Stanisław - - 1921/193 sap. 3. bn. sap. 
LESIW Teodor - - 19231203 sap. 3. bn. sap. 
LESKI Władysław - - 1907/8 sierż. d-two dyw. 
LESNER Franciszek - - 1923/120 strz. 2. bn. KW 
LESNER Henryk - - 1924128 strz. 3. bn. 
LESOWIEC Jan - - 1926/15 szer. 3. bn. lączn. 
LESYK Włodzimierz - - 1918/170 strz. 1. bn. 
LESZAK Eugeniusz - - 1927/16 strz. 8. bn. KW 
LESZCZEWICZ Edward - - 1913/59 sL strz. 1. bn. 
LESZCZEWSKI Aleksander - - 1912/77 sLstrz. 2.bryg. 
LESZCZUK Stanisław - - 1908/ .. por. lek. 3. bryg. 
LESZCZYK Władysław - - 1899/9 kpr. 1. bn. 
LESZCZYŃSKI Adam Stefan - - 1916/82 sL strz. 3. bn. 
LESZCZYŃSKI Adam - - 19261206 strz. 4. bn. 
LESZCZYŃSKI Antoni - - 1910/12 strz. 5. bn. pol. 5.7.1944 
LESZCZYŃSKI Benedykt - ps. KIEDROWICZ Benedykt - - 1906/139 strz. 9. bn. 
LESZCZYŃSKI Bronisław - - 1903/9 plut. 1. pal. 
LESZCZYŃSKI Bronisław - - 1919/33 bomb. 2. pal. 
LESZCZYŃSKI Edward - - 19231219 kan. 3. pal. 
LESZCZYŃSKI Edward - - 1925/182 strz. 3. bn. 
LESZCZYŃSKI Franciszek - - 1913/6 plut. 1. pal. 
LESZCZYŃSKI Franciszek - patrz LINCER Franciszek - - 
LESZCZYŃSKI Izydor - - 1914125 kpr. 2. bn. zm. 19.7.1943 
LESZCZYŃSKI Jan - - 1905/9 sierż. 13. komp. zaop. 
LESZCZYŃSKI Jan - - 1907/39wachm. 7. p. ul. lub. 
LESZCZYŃSKI Jan - - 1919/11 sap. 3. bn. sap. 
LESZCZYŃSKI Jan - - 1920/182 strz. 4. bn. 
LESZCZYŃSKI Józef - - 1905126 sto strz. 5. bn. zm. z r. 14.5.1944 
LESZCZYŃSKI Kazimierz - - 1910126 bomb. 3. p. a. plot. 
LESZCZYŃSKI Klemens - - 1900/10 kpr. d-two dyw. 
LESZCZYŃSKI Marian - - 1911/14 sto strz. 6. bn. KW 
LESZCZYŃSKI Roman - - 192712 szer. 3. bn. łączno 
LESZCZYŃSKI Sergiusz - - 1915125 kpr. 3. pal. 
LESZCZYŃSKI Stanisław - - 1899125 kpr. 1. komp. san. 
LESZCZYŃSKI Stanisław - - 1900125 sto strz. d-two dyw. 
LESZCZYŃSKI Stanisław - - 1903/10 strz. 6. bn. 
LESZCZYŃSKI Stanisław - - 1920125 kpr. d-two dyw. 
LESZCZYŃSKI Tadeusz - - 1919/4 st. ul. p. ul. karp. 
LESZCZYŃSKI Władysław - - 1900/17 kpr. 13. komp. zaop. 
LESZCZYŃSKI Zygmunt - - 1900/ .. por. 2. bryg. 
LESZEK Antoni - - 1914/183 strz. park mat. 
LESZEK Franciszek - patrz ZABLOTNY Franciszek - - 
LESZEK Józef - - 1918/112 strz. 2. bn. KW . 
LESZKIEWICZ Aleksander - - 1902123 sto sap. 3. bn. sap. 
LESZKO Michał - - 1907/53 sap. 3. bn. sap. 
LESZKO Stanisław - - 1919/18 strz. 5. bn. KW. pol. 22.5.1944 
LESZKO Tadeusz - - 1917/13 sap. 3. bn. sap. 
LESZKOWICZ Władysław - - 1923126 sto strz. 1. bn. KW 
LEŚ Andrzej - - 190215 plut. 1. komp. san. 
LEŚ Stanisław Wojciech - - 19121212 ppor. 4. bn. 
LEŚKÓW Michał - - 1914/ .. plut. 1. bn. 
LEŚNIAK Antoni - - 1898/49 sierż. 5. bn. KW 
LEŚNIAK Franciszek - - 1907/154 strz. 7. bn. 
LEŚNIAK Jan - - 1913127 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
LEŚNIAK Józef - - 1914/14 plut. 2. bn. KW 
LEŚNIAK Robert - - 1923/99 sto strz. 3. bn. 
LEŚNIAK Stanisław - - 191512 kpr. 1. bn. KW 
LEŚNIAK Stefan - - 1912/83 por. 4. bn. VM 5 KW zm. z r. 19.8.1944 
LEŚNIAK Zygmunt - - 1922163 strz. 9. bn. 
LEŚNIAŃSKI Mikołaj - - 1906/7 sto strz. d-two dyw. 
LEŚNIAŃSKI Piotr - - 1916/3 sto szer. 3. bn. łączno 
LEŚNICKI Rafał - patrz TYMAN Rafał - - 
 
LEŚNIEWICZ Antoni - - 1916/12 plut. 3. bn. ckm. 
 
 
 zdjęcie przesłał Hieronim Leśniewicz
 
 
 
 
 
 
 
 
LEŚNIEWICZ Józef - ps. LEŚNIEWSKI Józef - - 1921/117 kpr. 8. bn. KW 
LEŚNIEWICZ Tadeusz - - 1919/13 bomb. 3. p. a. plot. 
LEŚNIEWSKI Andrzej - - 1919/52 sto ul. 12. p.uł. pod. pol. 5.7.1944 
LEŚNIEWSKI Bronisław - patrz SZTUBA Bronisław - - 
LEŚNIEWSKI Jan - - 1902129 sto wachm. 12. p. ul. pod. 
LEŚNIEWSKI Józef - patrz LEŚNIEWICZ Józef - - 
LEŚNIEWSKI Piotr - - 1915/31 kpr. 3. bn. 
LEŚNIEWSKI Stanisław - - 1918/9 kan. 3. p. a. ppanc. 
LEŚNIK Emanuel - - 1911/118 sto strz. 1. bn. 
LEŚNIK Jan - - 1913127 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
LEŚNIKOWSKI Jan - - 1923/74 sstrz. 3. bn. KW 
LEŚNIOK Robert - - 1923/99 sto strz. 3. bn. 
LEŚNIOWSKI Alfons - - 1926/37 kan. 1. pal. 
LEŚNIOWSKI Józef - - 1910/6 kpr. 1. pal. 
LETALLA Gerhard - - 1920/143 strz. 2. bn. 
LETKOWICZ Józef - - 1910/78 strz. 3. bn. zm. 6.1.1945 
LEUTA Tadeusz - - 1914/32 ppor. 6. bn. KW 
LEW Michał - - 1919/34 sap. 3. bn. sap. 
LEWAJ Konstanty - - 1913/87 ul. 7. p. ul. lub. 
LEWAL Konstanty - - 1913/87 ul. 7. p. ul. lub. 
LEWANDOWICZ Stefan - - 1905/6 kpr. 3. pal. 
LEWANDOWSKI Aleksander - - 190412 kpr. 3. bn. łączno 
LEWANDOWSKI Alfons - - 1909/183 bomb. 2. pal. 
LEWANDOWSKI Alfons - ps. OSTROWSKI Jan - - 1922/126 sto strz. 9. bn. 
LEWANDOWSKI Alfons - - 1926/149 strz. 7. bn. 
LEWANDOWSKI Antoni - - 1912136 ul. 12. p. ul. pod. 
LEWANDOWSKI Antoni - - 19191208 sto strz. 9. bn. 
LEWANDOWSKI Antoni - patrz FIRE Antoni - - 
LEWANDOWSKI Antoni - patrz ŚPIEWAK Antoni - - 
LEWANDOWSKI Bolesław - - 1920/39 kpr. 3. pal. 
LEWANDOWSKI Bolesław - patrz LELEK Bolesław - - 
LEWANDOWSKI Bronisław - - 1917/94 sto strz; 3. bn. ckm. KW 
LEWANDOWSKI Feliks - - 11907/5 plut. 6. bn. 
LEWANDOWSKI Feliks - ps. KONTOWSKI Feliks - - 1926/235 strz. 3. bryg. 
LEWANDOWSKI Grzegorz - - 192512 kan. 1. pal. 
LEWANDOWSKI Henryk - ps. PIEC Henryk - - 1921/212 sto strz. 7. bn. 
LEWANDOWSKI Henryk - ps. LEMAŃSKI Henryk - - 1922/98 sto uł. 12. p.uł. pod. KW 
LEWANDOWSKI Henryk - ps. KOWALSKI Henryk - - 1923/157 strz. 2. bn. 
LEWANDOWSKI Jan - - 1901/6 plut. 4. bn. 
LEWANDOWSKI Jan - - 1905/91 strz. 5. bn. 
LEWANDOWSKI Jan - - 1906/181 kpr. 1. komp. san. 
LEWANDOWSKI Jan - - 1907126 bomb. 1. pal. 
LEWANDOWSKI Jan - ps. ROMER Jan - - 19101202 strz. 9. bn. 
LEWANDOWSKI Jan - - 1914/1 3.bn. sap. 
LEWANDOWSKI Jerzy - patrz SZTEJMILER Jerzy - - 
LEWANDOWSKI Józef - patrz NOWAK Józef - - 
LEWANDOWSKI Józef - - 1917/141 kan. 3. pal. 
LEWANDOWSKI Kazimierz - - 1915/64 sierż. 9. bn.KW 
LEWANDOWSKI Kazimierz - - 1921/14 sto strz. dtwo dyw. 
LEWANDOWSKI Klemens - - 1912/136 kan. 3. p. a. plot. 
LEWANDOWSKI Konrad - - 1919/144 strz. 9. bn. 
LEWANDOWSKI Ludwik - ps. NAWROT Ludwik - - 1908/135 st.strz. 7. bn. 
LEWANDOWSKI Marian - - 1913/8 kpr. 3. pal. KW 
LEWANDOWSKI Stanisław - - 1909/19 kpr. 8. bn. 
LEWANDOWSKI Stanisław - - 1911/137 ogn. 3. p. a. ppanc. 
LEWANDOWSKI Stefan - - 1915/54 plut. 7. p. ul. lub. KW 
LEWANDOWSKI Władysław - - 1901126 kan. 3. p. a. plot. 
LEWANDOWSKI Władysław - - 1924/4 strz. 5. bn. KW 
LEWANDOWSKI Władysław - - 1926178 strz. 1. bn. 
LEWANDOWSKI Władysław - patrz SELINGER Ernest - - 
LEWANDOWSKI Władysław - patrz ZNANIECKI Władysław - - 
LEWANDOWSKI Wojciech - - 1906170 strz. 4. bn. 
LEWANDOWSKI Zygfryd - - 1916/8 kpr. 3. bn. 
LEWANDOWSKI Zygmunt - - 1903/16 kan. d-two ad. 
LEWANDOWSKI Zygmunt - - 1925/181 strz. 1. bn. 
LEWAŃCZYK Wacław - - 1916/33 sto szer. d-two ozt. 
LEWCZYCKI Stefan - - 1913123 kan. 2. pal. 
LEWDOŃ Ryszard Władysław - - 1911/129 strz. 7. bn. 
LEWICKI Alojzy - - 1910/150 strz. 3. bn. 
LEWICKI Czesław - - 1921/123 szer. 3. komp. san. 
LEWICKI Eugeniusz - - 1913/9 kpr. 1. bn. KW /2/ 
LEWICKI Franciszek - - 1908/121 strz. 2. komp. warszt. 
LEWICKI Franciszek - - 1921/6998 sto strz. 9. bn. 
LEWICKI Jan - - 1923/20 sap. 3. bn. sap. 
 
LEWICKI Józef - - 1919/186 ul. 7. p. ul. lub. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEWICKI Kazimierz - - 189712 ppor. d-two dyw. 
LEWICKI Ludwik - - 1905/4 plut. 3. bn. ckm. 
LEWICKI Marian Stanisław - - 1916/81 ppor. 3. bn. KWI2/ 
LEWICKI Mieczysław - - 1915123 kpr. 3. szw. żand. 
LEWICKI Stanisław - - 1902/14 sierż. 13. komp. zaop. KW 
LEWICKI Stanisław - - 1916/81 ppor. 3. bn. 
LEWICKI Stanisław - - 1919/39 sap. 3. bn. sap. 
LEWICKI Walenty - - 1913/10 plut. 5. bn. VM 5. 
LEWICKI Wawrzyniec - - 1914/168 szer. 3. komp. san. 
LEWICKI Wincenty - - 1918121 sto strz. 2. komp. warszt. 
LEWICKI Władysław - - 1920/197 szer. 2. komp. zaop. 
LEWIŃSKI Bolesław Antoni - - 1902/66 pplk. dypl. d-two dyw. VM 5. 
LEWIŃSKI Edward - - 1926/126 strz. 8. bn. 
LEWIŃSKI Józef - - 1906124 kpr. 1. komp. san. zm. 7.5.1944 
LEWIŃSKI Leon - - 19221206 kan. 3. pal. 
LEWIŃSKI Saul - - 1899/56 sap. 3. bn. sap. 
LEWIŃSKI Stanisław - patrz KISZA Jan - - 
LEWIŃSKI Stefan - patrz ROMPCA Stefan - - 
LEWIŃSKI Zenon - - 19251256 st. strz. 4. bn. 
LEWITO Czesław - - 1922/11 szer. 2. komp. san. 
LEWKOWICZ Aleksander - - 1922/14 strz. 6. bn. 
LEWKOWICZ Bronisław - - 1922/187 sap. 3. bn. sap. 
LEWKOWICZ Stefan - - 1917/9 kpr. 3. bn. sap. 
LEWKOWICZ Wacław - - 1914/58 kpr. 12. p. ul. pod. 
LEWKOWICZ Władysław - - 1920/24 sap. 3. bn. sap. 
LEWONIEWSKI Stanisław - - 1916120 strz. 1. bn. KW 
LEWSZA Aleksander - - 1922/13 st. strz. 5. bn. 
LEWSZECKI Jerzy - - 1913/113 ppor. 3. p. a. ppanc. 
LEZERKIEWICZ Fryderyk - - 1908/25 strz. 4. bn. 
LEŻANOWSKI Józef - - 1911/81 ppor. 4. bn. VM 5 KW 
LIBAN Władysław - patrz MILEWCZYK Władysław - - 
LIBER Zygmunt - - 1926/33 ul. 7. p. ul. lub. 
LIBERA Cyprian - - 1914/49 kpr. 12. p. ul. pod. pol. 17.5.1944 
LIBERDA Helmuth - - 19231231 sap. 3. bn. sap. 
LIBERTOWICZ Romuald - - 1925/153 strz. 4. bn. 
LIBLICH Mieczysław - - 1911/30 strz. 9. bn. 
LIBNER Franciszek - - 19261209 strz. 6. bn. 
LIBRONT Jan - - 1918/367 plut. 3. pal. 
LIBROZEN Wiktor - - 1916123 sto strz. pchr. 3. bn. 
LIBRYCHT Paweł - - 1923/138 strz. 6. bn. 
LICA Józef - - 1914/200 strz. 7. bn. KW 
LICA Paweł - - 1908/87 kpr. 18. komp. warszt. 
LICAU Antoni - - 1922/136 strz. 4. bn. 
LICHACZ Adam - - 1909/5 strz. 4. bn. KW 
LICH OŃ Franciszek - - 1921/1 kpr. p. ul. karp. 
LICHOŃ Mieczysław - - 1904/11 kpr. d-two dyw. 
LICHOTA Edward - - 1913/ .. ppor. 1. bn. 
LICHTBRUN Marian - - 1906/16 sto szer. 1. komp. zaop. 
LICHTINGER Oskar - - 1908/32 sierż. 3. bryg. 
LICHWALA Jan - - 1903/32 wachm. 12. p. ul. pod. KW 
LICHWIARZ Franciszek - - 190119 kpr. 3. bn. sap. 
LICHWIARZ Piotr - - 1918/13 kpr. 13. komp. warszt. 
LICKIEWICZ Konstanty - - 191118 ogn. 2. pal. 
LICZKOWSKI Konrad - ps. WOJNOWSKI Wiktor - - 1926/118 strz. 1. bn. 
LICZNER Edward - - 1921118 sap. 3. bn. sap. 
LICZNERSKI Maksymilian - ps. DOBRZYŃSKI Maksymilian - - 19221124 st. strz. 7. bn. 
LICZYK Bazyłi - - 1923/30 st. strz. 3. bn. ckm. KW 
LIDKA Leon - - 19211122 sto strz. 9. bn. KW 
LIDZBARSKI Bolesław - patrz STENCEL Robert - - 
LIEBELT Wilhelm - ps. LIPIŃSKI Wilhelm - - 1926/72 strz. 5. bn. 
LIEBERMAN Jakub - - 1915/37 ppor. 2. bn. VM 5. pol. 12.5.1944 
LIEBERSBACH Wilhelm - - 1918/164 sap. 3. bn. sap. 
LIEBESKIND Samuel - - 1914124 sto sap. 3. bn. sap. 
LIEBICH Zdzisław Lesław - - 1919/81 ppor. 3. bn. KW/2I 
LIEBIODA Józef - - 1914120 strz. 3. bn. 
LIEBNER Otto - ps. GAJECKI Zygmunt - - 19111202 sierż. 2. bn. 
LIEBROZEN Wiktor - - 1916123 sto strz. pchr. 3. bn. 
LIEBTHAL Jerzy - - 1923/122 szer. 3. bn. lączn. 
LIEDTKA Maksymilian - - 1912/135 sto strz. 2. bn. 
LIEDTKE Czesław - - 1926/34 uł. 7. p. ul. lub. 
LIESKE Brunon - - 1924/122 st. strz. 2. bn. 
LIGOCKI Alojzy - patrz GORZA WSKI Zygfryd - - 
LIGOCKI Jan - - 1921/89 kpr. 5. bn. KW 
LIGOCKI Michał - - 1919/107 strz. 1. bn. 
LIGOCKI Piotr - - 190117 plut. 5. bn. 
LIGOWSKI Ryszard - - 1915/13 kpr. 2. pal. 
LILIEN-BRZOZDOWIECKI Adam - - 1914/149 kpt. d-two dyw. KW 
LILLA Franciszek - - 1925/56 strz. 5. bn. 
LIMANOWSKI Bronisław Wacław - - 1906/81 por. 3.pal. 
LIMANOWSKI Michał - - 1919120 szer. 2. komp. san. KW zm. 10.9.1945 
LIMANOWSKI Stanisław - - 1911125 bomb. 3. p. a. plot. 
LIMANOWSKI Stefan Maria - - 1914/37 ppor. 3. pal. 
LINCER Franciszek - ps. LESZCZYŃSKI Franciszek - - 1913/117 strz. 5. bn. 
LINCEWICZ Antoni - - 1906/12 bomb. 1. pal. 
LINDE Samuel - - 1905/12 strz. 6. bn. 
LINDEL Józef - - 1921184 strz. 3. bn. 
LINDMAJER Mieczysław Tadeusz - - 1918/46 strz. 7. bn. 
LINIEWICZ Antoni - - 1909/12 kpr. 2. komp. zaop. 
LINK Reinhold - - 1915/163 strz. 7. bn. 
LINK Tadeusz Czesław - - 1900/85 ppłk. dypl. 2. pal. VM 5 KW/2I 
LINKA Karol - - 1905177 strz. 2. bn. 
LINKE Bronisław - - 1926/179 sto strz. 4. bn. 
LINKIEWICZ Adam - - 1900123 kpr. 3. p. a. plot. 
LINKIEWICZ Dominik - - 1912/10 sto strz. 6. bn. zm. z r. 6.7.1944 
LINKIEWICZ Józef - - 191917 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
LINKIEWICZ Maciej - - 1901124 kpr. 4. bn. 
LINKIEWICZ Wacław - - 1920/180 strz. 6. bn. 
LINKOWSKI Czesław - - 190317 kpr. 3. bn. KW 
LINTNER Otton - - 1920/8 ppor. 3. pal. KW 12/ 
LINTOWCZYK Sergiusz - - 1910/13 sap. 3. bn. sap. 
LIP Stanisław - - 19121125 sto strz. 2. bn. KW 
LIPA Antoni - - 1919/50 strz. 3. bn. KW 
LIPA Ignacy - - 1926176 ul. 7. p. uł. lub. 
LIPA Paweł - - 19221120 strz. 9. bn. 
LIPCZYŃSKI Tadeusz - - 1918124 sto strz. 2. bn. KW 
LIPECKI Jan - - 19251255 strz. 3. bn. ckm. 
LIPECKI Zygmunt - - 1906/120 sto strz. 9. bn. 
LIPERT Jan - - 1905125 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
LIPIEC Jan - - 1899/58 sto strz. 4. bn. 
LIPIN Jan - - 1902/19 plut. 13. komp. zaop. KW 
LIPINA Władysław - - 191517 plut. 2. pal. KW/2I 
LIPIŃSKI Albert - patrz GROSS Albert - - 
LIPIŃSKI Bolesław - - 1918/36 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
LIPIŃSKI Czesław - - 1907/13 ogn. 3. p. a. plot. 
LIPIŃSKI Edmund - - 1920/130 sto strz. 6. bn. KW 
LIPIŃSKI Franciszek - - 1926/175 strz. 2. bn. 
LIPIŃSKI Herbert - - 1922/117 strz. 3. bn. KW 
LIPIŃSKI Jan - - 1901117 sto sierż. 3. bn. ckm. 
LIPIŃSKI Jan - - 1924/136 st. strz. 8. bn. 
LIPIŃSKI Józef - - 1907/201 strz. 7. bn. 
LIPIŃSKI Kazimierz Marian - - 1906/82 kpt. Park mat. 
LIPIŃSKI Mańan - - 1905/17 sto szer. 2. komp. zaop. 
LIPIŃSKI Roman - - 1901132 kan. 3. p. a. ppanc. 
LIPIŃSKI Roman - - 1912120 kpr. 5. bn. 
LIPIŃSKI Romuald Edward - - 1925/12 kpr. pchr. 12. p. ul. pod. 
LIPIŃSKI Stanisław - - 1922152 szer. 13. komp. zaop. 
LIPIŃSKI Stanisław - patrz BLOK Stanisław - - 
LIPIŃSKI Stefan - - 1918/32 bomb. 3. p. a. plot. KW 
LIPIŃSKI Szymon - - 19251257 ul. 7. p. ul. lub. 
LIPIŃSKI Walenty - - 1909/107 strz. 7. bn. 
LIPIŃSKI Wiesław - - 1924/18 plut. pchr. 2. pal. 
LIPIŃSKI Wilhelm - patrz LIEBELT Wilhelm - - 
LIPIŃSKI Witold - - 1913/112 ppor. 3. p. a. ppanc. 
LIPIŃSKI Władysław - - 19061120 st. strz. 9. bn. 
LIPIŃSKI Władysław - - 1908/14 kan. 1. pal. 
LIPKA Feliks - - 1920/155 strz. 4. bn. 
LIPKA Józef - - 1917/3 kpr. 3. bn. łączno KW 
LIPKA Ryszard - - 1914/169 kpr. 8. bn. KW 
LIPKA Stanisław - - 1904/5 sL strz. d-two dyw. 
LIPKA Zygmunt - - 1910/82 por. 3. bn. lączn. KW 
LIPKO Antoni - - 1915/10 sL sierż. 2. komp. warszt. 
LIPKOWSKI Feliks - - 1920/152 sL strz. 2. bn. 
LIPNIACKI Zdzisław - - 1916/1 kpL 3. bn. lączn. 
LIPNIEWICZ Witold - - 1903/21 strz. 3. bn. 
LIPNIEWSKI Janusz Jan - - 1900/5 sL wachm. 12. p. ul. pod. 
LIPNIK Michał - - 18911 .. sierż. 2. bryg. 
LIPOWSKI Jan - - 1926/68 strz. 5. bn. KW 
LIPOWSKI Jerzy Ignacy - - 1898/58 ppor. 12. p. ul. pod. 
LIPOWSKI Ludwik Włodzimierz - - 1909/6 por. 4. bn 
LIPOWSKI Stefan - - 1919/14 kan. 3. p. a. plOL 
LIPSCHUTZ Stanisław - - 1922/18 kpr. pchr. 3. bn. pol. 12.5.1944 
LIPSKI Anastazy - patrz WOŁODZIN Anastazy - - 
LIPSKI Bernard - patrz ŁUKASZEWICZ Bernard - - 
LIPSKI Bolesław - - 1915/141 szer. 2. komp. zaop. 
LIPSKI Feliks - - 1917/95 sL strz. 5. bn. 
LIPSKI Franciszek - - 1916/6 pluL 3. pal. 
LIPSKI Franciszek - - 19211209 strz. 3. bn. ckm. 
LIPSKI Józef Konstanty - - 1907/81 por. d-two dyw. KW 
LIPSKI Józef - - 1921184 strz. 3. bn. 
LIPSKI Kazimierz - - 1911/177 strz. 1. bn. 
LIPSKI Leon - - 1919/10 sL strz. 4. bn. KW /21 zm. z r. 6.8.1944 
LIPSKI Stanisław Kazimierz - - 1917/57 ppor. 2. bn. KW/2I 
LIPSKI Stanisław - - 1926/205 strz. 9. bn. 
LIPSKI Władysław - - 1925/275 kan. 2. pal. 
LIPTAK Jan - - 1921182 por. 3. bn. ckm. KW /3/ 
LIPUS Alojzy - - 1926/268 strz. 3. bn. 
LIPUT Edward - - 1921112 sL strz. 3. bn. KW 
LIS Franciszek - - 1918/165 ul. 7. p. ul. lub. 
LIS Franciszek - - 1921188 strz. 5. bn. KW 
LIS Gerhard - - 1913/144 strz. 7. bn. 
LIS Henryk - ps. SOBIESKI Henryk - - 1913/183 strz. 6. bn. KW zm. z r. 10.4.1945 
LIS Jan - - 1922/7 strz. d-two dyw. 
LIS Jan - - 1926/129 strz. 3. bn. 
LIS Jerzy - - 1923/19 kpr. pchr. 2. pal. 
LIS Józef - - 1913/91 bomb. d-two ad. 
LIS Józef Marian - - 1915/14 bomb. 1. pal. 
LIS Karol - - 19111114 kpr. 3. bn. sap. KW 
LIS Karol - - 1917/4 kan. 3. pal. 
LIS Kazimierz - - 1910/11 pluL 7. bn. KW 
LIS Paweł - - 1926/231 szer. 18. komp. zaop. 
LIS Stanisław - - 1908/8 strz. 5. bn. KW 
LIS Stanisław - - 1912110 sL strz. 5. bn. KW 
LIS Stanisław - - 1923/13 bomb. 3. pal. 
LIS Stefan - - 19111129 sL szer. 1. komp. zaop. 
LIS Teodor - - 1918/133 strz. 9. bn. 
LIS Zbigniew - - 1920/27 sL ul. p. ul. karp. pol. 19.5.1944 
LISCHIK Józef - - 1907/104 bomb. 3. p. a. ploL 
LISEK Stefan - - 1904/6 bomb. 3. p. a. ploL 
LISEWSKI Czesław - - 1920/150 strz. 2. komp. warszL 
LISEWSKI Edmund - - 19211222 kan. 3. p. a. ppanc. 
LISEWSKI Jan - - 1925/147 sL strz. 8. bn. 
LISEWSKI Leon - - 1920/187 sap. 3. bn. sap. 
LISEWSKI Leon - ps. SZYMAŃSKI Leon - - 1922/227 strz. 2. bn. 
LISICKI Antoni - - 1912/11 sL strz. 3. bn. KW 
LISICKI Jerzy Hieronim - - 1923/97 sap. 3. bn. sap. KW 
LISICKI Stefan - - 1920/34 kpr. pchr. 3. pal. 
LISICKI Wiktor - - 1914/31 ppor. 8. bn. KW 
LISIECKI Antoni - - 1899/5 kpr. 1. komp. zaop. 
LISIECKI Jan - patrz KONOPA Jan - - 
LISIECKI Tadeusz - - 1920/12 st. strz. 2. bn. 
LISIECKI Wilhelm - - 19121114 sierż. 3. bn. sap. 
LISIEWICZ Józef - - 1910/7 ogn. 1. pal. 
LISIEWICZ Mieczysław - - 1909/97 ppor. 3. bryg. 
LISIŃSKI Alfons - ps. WISZNIEWSKI Lucjan - - 1917/151 kan. 1. pal. 
LISKA Walter - ps. BECK Jan - - 1926/180 strz. dtwo dyw. 
LISKE Bernard - - 1923/127 strz. 8. bn. 
LISOWSKI Bronisław - - 1912182 ppor. 5. bn. KW. pol. 18.6.1944 
LISOWSKI Czesław - - 1920/150 strz. 2. komp. warszL 
LISOWSKI Gabryel Jan - - 1924/10 kpr. pchr. 1. bn. KW 
LISOWSKI Jakub - - 1922/8 kpr. 3. bn. lączn. 
LISOWSKI Jan - - 1914/148 ks. kap. 6. bn. KW 
LISOWSKI Leon - - 1907/10 st. strz. 3. bn. KW 
LISOWSKI Marian - - 1919/55 sL ul. 12. p. ul. pod. 
LISOWSKI Władysław - - 1918/15 kan. 1. pal. 
LISOWSKI Zbigniew - - 1923/3 ppor. p. ul. karp. 
LISOWSKI Zygmunt - - 1906/14 szer. 2. komp. zaop. 
LISTEWNIK Jan - - 19221100 strz. 3. bn. ckm. 
LISTEWNIK Władysław - - 1925/253 strz. 9. bn. 
LISTOŚ Józef - - 1916/5 kpr. p: ul. karp. 
 
LISTWAN Ludwik - - 1913/12 sL sierż. 2. bn. KW/4/ 
Znalazłem na Pana stronie nazwisko kuzyna mojej Babci Marii z Listwanów Balisiowej:
LISTWAN Ludwik. 
Babcia kiedy jeszcze żyła wspomniała, że jej kuzyn ewakuował się do Anglii w 1939 r. i tam walczył w Wojsku Polskim. Pochodził z Suchej (obecnie Sucha Beskidzka). Był kawalerem. Po wojnie wrócił do Suchej i został aresztowany przez UB i zamordowany. Nieznane jest miejsce pochówku. Babcia wspominała, że rodzina obawiała się represji ze strony UB i nie miała możliwości uzyskania informacji o jego dalszych losach po aresztowaniu i miejscu pochówku.
Moja babcia mówiła, że wrócił do Polski po wojnie, nie określając roku. Z historii 3 Dywizji Strzelców Karpackich zamieszczonej na Pana stronie wynika, że demobilizacja tej jednostki nastąpiła 30.X.1946 r. Myślę więc, że najwcześniej mógł wrócić do Polski w końcu 1946 r., jeśli nie w 1947 r. (a nie w 1945 jak zasugerowałem uprzednio).
Mariusz Paździora
 
LISZKA Alfons - - 1924/113 strz. 9. bn. 
LISZKA Antoni - - 1925/156 strz. 5. bn. 
LISZKA Franciszek - - 1914/8 sL strz. d-two dyw. 
LISZKA Jan - - 1897/ .. sL sierż. 3. bryg. 
LISZKA Joachim - - 1912/124 szer. 1. komp. zaop. 
LISZKA Ryszard - - 19211130 strz. 8. bn. KW 
LISZKA Stanisław - - 1915/5 por. 1. pal. KW 
LISZOWSKI Stanisław - - 1926/56 strz. 8. bn. 
LISZTWAN Dymitr - - 1903/41 szer. 18. komp. zaop. 
LISZYK Michał - - 1915/40 sL sap. 3. komp. sap. KW 
LIŚNIEWSKI Juliusz - - 1907/74 strz. 6. bn. 
LITERACKI Stanisław - - 1916/55 kpr. 3. bn. ckm. 
LITERSKI Franciszek - - 1926/207 strz. 5. bn. 
LITERSKI Józef - - 1905/93 strz. 4. bn. 
LITEWKA Karol - - 1925/1 strz. 3. bn. KW poł. 17.7.1944 
LITKE Otton - - 1910/155 sap. 3. bn. sap. 
LITKO Józef Tadeusz - - 1918/4 kpr. 13. komp. zaop. KW 
LITWAK Wacław - - 1923/6 kpr. 2. bu. KW/2I 
LITWIN Bazyli - - 1918129 sto strz. 3. bu. ckm. KW 
LITWIN Ignacy - - 1900/.. kpr. 1. bu. 
LITWIN Józef - - 19261211 strz. 6. bu. 
LITWIN Leon - - 1919/130 st.strz. 4. bu. 
LITWIN Nikodem - - 1915127 kpr. 3. bn. 
LITWIN Stanisław Kazimierz - - 1908/83 por. mgr 3. pał. 
LITWINEK Władysław - - 19241201 strz. 9. bn. 
LITWINOWICZ Walenty - - 1919129 kan. 1. pal. VM 5. poł. 12.5.1944 
LITWIŃCZUK Piotr - - 1917129 szer. 3. bn. łączno KW 
LITWIŃCZUK Stanisław - - 1899/57 kpr. 5. bn. 
LITWIŃSKI Bronisław - - 1913/114 plut. 1. bu. KW 
LITWIŃSKI Jan - - 1909/120 szer. 2. komp. zaop. 
LITWIŃSKI Ludwik - - 1899/ .. sto strz. 1. bn. 
LITWIŃSKI Stanisław - - 1908/13 bomb. 2. pał. 
LITZAU Franciszek - - 1917/127 strz. 8. bn. 
LITZAU Józef - - 19071205 bomb. 3. pał. 
LIZAK Józef - - 1919/38 sto strz. 6. bn. KW 
LIZAK Witold - - 192317 kpr. pchr. 2. pał. 
LIZIK Stanisław - - 1907/17 strz. 1. bn. 
LOBA Roman - - 190517 sto strz. 8. bu. 
LOBDOWSKI Alfons - - 1920/159 kan. 1. pał. 
LOBERT Bronisław - - 191612 plut. pchr. 3. bn. łączno KW 
LOCH Henryk - - 1919127 ppor. 2. komp. warszt. 
LOEWENAU Rudolf - ps. BAŻOWSKI Rudolf - - 1918/128 sto strz. 7. bn. KW 
LOGA Jan - - 1912196 strz. 8. bn. 
LOHN Konrad - ps. ŻAK Konrad - - 1923/156 strz. park mat. 
LOHSE Zbigniew - - 1920/82 ppor. 1. bn. KW 
LONCZAK Zygmunt - - 1905/151 bomb. 3. p. a. plot. 
LONDOWSKI Franciszek - - 191112 sto strz. 2. bn. KW 
LOPKO Piotr - - 1900/9 sierż. 3. bn. sap. 
LOREK Edmund - - 1925/87 uł. 7. p. ul. lub. 
LOREK Franciszek - - 1908124 kan. 2. pał. 
LOREK Konstanty - - 1898/81 sierż. 3. bn. 
LOREK Stanisław - - 1910/133 strz. 3. bn. ckm. 
LORENC Franciszek - - 1921127 sto szer. 2. komp. san. KW 
LORENC Jan - - 1901/10 plut. 6. bn. 
LORENC Jan - - 1912/182 plut. 7. p. ul. lub. 
LORENC Michał - - 1901114 kpr. 3. p. a. ppanc. 
LORENC Piotr - - 1915/9 plut. d-two dyw. KW 
LORENC Romuald - - 1914/4 sto ul. p. ul. karp. 
LORENC Stanisław - - 1911199 strz. 4. bn. 
LORECN Stefan - - 1923/5 kpr. 3. pał. KW/2I 
LORENS Jan - - 1912/182 plut. 7. p. ul. lub. 
LORENZ Adam - - 1911111 por. 3. bryg. KW 
LORENZ Alojzy - - 1914/152 st. strz. 5. bn. 
LOSA Ludwik - - 1923/90 st. uł. 12. p. uł. pod. KW 
LOSKA Franciszek - - 1907/3 plut. 2. komp. warszt. 
LOSKA Józef - - 1924/130 strz. 1. bn. 
LOSKA Józef - - 1926/63 strz. 9. bn. 
LOSKO Józef - - 1905/93 strz. 4. bn. KW 
LOSKO Józef - - 1923/196 strz. 4. bn. KW 
LOSSE Paweł - - 1925/67 strz. 3. bn. 
LOTRINGER Ludwig - - 191213 por. p. ul. karp. 
LOTTER Alojzy - - 1903/133 strz. 8. bn. 
LUBA Wawrzyniec - - 1919121 kpr. 3. bn.KW 
LUBA Zenon - - 1924/8 kan. 3. p. a. plot. 
LUBACZ Bogusław - - 1924/ .. kan. 3. pał. 
LUBACZEWSKI Kazimierz - - 1904/4 ppor. 2. bryg. KW 
LUBAŃSKI Karol - - 191412 por. 3. bn. KW 
LUBARCZYK Benedykt - - 1904/17 sap. 3. bn. sap. 
LUBCZYK Stefan - - 1907/14 strz. 4. bn. KW 
LUBCZYŃSKI Jan - - ... ./ .. strz. 3. bn. 
LUBECKI Kazimierz - - 1902110 kpr. 3. bn. sap. 
LUBECKI Zygfryd - - 191261212 sap. 3. bn. sap. 
LUBELSKI Tadeusz Zygmunt - - 1922122 plut. pchr. 3. bn. ckm. KW 
LUBIAK Michał - - 1915/51 uł. 12. p. ul. pod. 
LUBIAK Romuald - - 1910/40 plut. 13. komp. zaop. 
LUBIANIEC Józef - - 1914/53 strz. 3. bn. 
LUBICZ-ORŁOWSKI Antoni - - 1906/ .. ppor. d-two dyw. 
LUBIENIECKI Jan - - 1923/9 strz. 4. bn. KW 
LUBINA Jerzy - - 1926/58 strz. 9. bn. 
LUBINA Paweł - - 1911/121 strz. 6. bn. KW 
LUBINA Wilhelm - - 19101146 strz. 7. bu. 
LUBIŃSKI Feliks - patrz LUKOWICZ Feliks - - 
LUBIŃSKI Franciszek - - 1914/57 st. uł. 12. p. ul. pod. poł. 2.7.1944 
LUBIŃSKI Teodor - - 1908/133 strz. 3. bn. 
LUBIŃSKI Wojciech - - 1921/8 kpr. pchr. 5. bn. 
LUBNER Józef - - 1912/112 strz. 6. bn. 
LUBNER Paweł - - 1917/86 st. strz. 6. bn. KW 
LUBOCKI Edmund - - 1926/84 kan. 3. pał. 
LUBOCKI Jan - - 1904/96 strz. 18. komp. warszt. 
LUBOJAŃSKI Alfred - - 1924/91 sap. 3. bn. sap. 
LUBOMIRSKI Henryk - - 19191205 strz. d-two dyw. 
LUBOWIECKI Antoni - - 1915/ .. ppor. 3. bryg. 
LUBOWIECKI Jakub - - 1909/99 kpt. 1. pał. VM 5. KW/3/ 
LUBRANIECKI Piotr - - 1907115 strz. 1. bn. KW 
LUBRYCHT Alfons Stanisław - - 1912/118 kpr. 1. bn. 
LUBSZCZYK Antoni - - 19111122 st. strz. 2. bn. 
LUCKO Antoni - - 1924/55 strz. 2. bn. 
LUCYGA Gerhard - - 1925/155 strz. 3. bn. 
LUCYK Eryk - patrz KWASIGROCH Eryk - - 
LUCZEK Wiktor - - 1906/9 strz. 4. bn. 
LUĆKO Antoni - - 1923128 bomb. 3. p. a. plot. 
LUDOWICH Marian - - 1914/54 ppor. 12.p.uł.pod.KW 
LUDWIG Jan - - 1919/19 szer. 2. komp. san. KW 
LUDWIG Józef - - 1921/87 kpr. 2. bn. pol. 9.8.1944 
LUDWIG Oskar - - 1915/164 kpr. 3. bn. sap. 
LUDWIK Joachim - - 190717 strz. 4. bn. 
LUDWINOWICZ Henryk - - 1919125 ppor. 18. komp. warszt. 
LUDWINOWSKI Jan - - 1906/30 strz. 3. bn. ckm. 
LUDWIŃSKI Jacek - ps. BONEWENTURA Jacek - - 1913127 plut. 3. bn. ckm. 
LUDYGA Tomasz - - 19121115 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
LUDZKOWSKI Leon - - 1913/130 strz. 9. bn. 
LUKAS Józef - ps. SZYMAŃSKI Józef - - 1913/182 strz. 9. bn. 
LUKAS Ludwik - - 19221108 sto strz. 3. bn. ckm. 
LUKASSEK Jerzy - - 1925/59 sto strz. 1. bn. KW 
LUKASZCZYK Jan - - 1919/155 szer. 3. komp. san. 
LUKIEWICZ Aleksander - - 1920/17 strz. 5. bn. pol. 11.3.1944 
LUKOSZEK Józef - - 1906/107 sto strz. 2. komp. warszt. 
LUKOSZY Augustyn - - 1913/118 strz. 4. bn. 
LUKS Alfred - - 1920/162 sto strz. 7. bn. 
LUKS Karol - ps. STACHOWSKI Karol - - 1921/213 sto strz. 2. bn. KW 
LULA Józef - - 1924/16 st. strz. 13. komp. warszt. 
LULA Wawrzyniec - - 1919121 kpr. 3. bn. VM 5. KW 
LULKO Benedykt - - 1898/5 sierż. 2. komp. zaop. KW 
LULKO Franciszek - - 1909/15 kan. 3. p. a. plot. 
LULKO Józef - - 1912134 sto ul. 7. p. uł. lub. 
LULKOWSKI Stefan - - 190812 kpr. 3. p. a. ppanc. 
LUNACZEK Rudolf - - 1911/3 chor. 3. szw. żand. KWI2/ 
LUNIAK Wiktor - - 1905/3 sto szer. 3. bn. łączno 
LUPA Kazimierz - - 1924/14 bomb. 1. pal. KW 
LUPA Stanisław - - 1912/6 sto strz. 6. bn. KW 
LUSIO Władysław - - 19251265 strz. 4. bn. 
LUSTGARTEN Michał - - 1920/34 sto strz. 13. komp . warszt. 
LUSZYŃSKI Aleksander - - 1904/7 sierż. 3. bn. łączno 
LUTHER Jan - - 1903/5 sierż. 4. bn. 
LUTOSTAŃSKI Tadeusz - - 1919122 plut. 6. bn. KW 
LUTY Jan - - 1908/4 strz. 4. bn. KW 
LUTY Władysław - - 1905/46 szer. 18. komp. zaop. 
LUTYŃSKI Tomasz - - 1925/11 ul. 12. p. ul. pod. 
LUZAR Franciszek - - 1911/6 plut. 2. bn. 
LYSKA Hubert - - 1926/69 kan. 3. pal. 
LYSKO Józef - - 1924/120 strz. 2. bn. pol. 4.12.1944 
LYSSY Karol - - 1907/93 sto strz. 18. komp. warszt. 
 
 
 
ŁABA Antoni - - 1919/32 kan. 1. pal. 
ŁABA Jan - - 1900/17 plut. park mat. 
ŁABAJ Emil - - 1926128 strz. 7. bn. 
ŁABANOWICZ Antoni Józef - - 1919/36 ul. 12. p. 
ŁABANOWICZ Marian - patrz MALMIGA Emil - - 
ŁABANOWSKI Jan - - 1919/13 sto strz. 6. bn. KW 
ŁABANOWSKI Jan Józef - - 1894/12 kpt. 6. bn. 
ŁABAZIEWICZ Kazimierz - - 1915/8 ppor. 4. bn. KW pol. 17.5.1944 
ŁABEJKO Tadeusz - ps. KULIKOWSKI Tadeusz - - 1920/82 strz. 2. bn. 
ŁABEJKO Tymoteusz - - 1915171 strz. 1. bn. 
ŁABEJSZO Michał - - 1916/8 plut. 2. bryg. KW 
ŁABEJSZO Witold - - 1923/14 kpr. pchr. 3. bn. sap. KW 
ŁABĘDZKI Wiesław Marceli - - 1913/1 plut. p. ul. karp. 
ŁABIAK Władysław - - 1919/12 strz. d-two dyw. 
ŁABINOWICZ Zbigniew - - 1917/1 ppor. 3. pal. KW 
ŁABUĆ Aleksy - - 1908/12 strz. 2. bn. 
ŁABUDA Wojciech - - 190012 chor. 2. pal. 
ŁABUŚ Karol - - 189512 sierż. 1. komp. san. 
ŁABUŚ Leon - - 1907171 strz. 7. bn. 
ŁABUŚ Władysław - - 190617 sto sierż. 3. bryg. KW 
ŁABUZ Józef - - 1911/4 plut. 3. pal. 
ŁABZA Feliks - - 1924/96 strz. 6. bn. 
ŁACEK Karol - - 1921/93 strz. 6. bn. 
ŁACH Bronisław - - 1922152 kan. 2. pal. 
ŁACH Hersz - - 1912154 ppor. lek. dr 3. komp. san. 
ŁACH Józef - - 190215 kpr. 2. bn. KW 
ŁACH Michał - - 191412 wachm. 3. szw. żand. 
ŁACHODA Stanisław - - 192312 kpr. pchr. 2. bn. KW 
ŁACHOWICZ Kazimierz - - 1916/43 st.ul. 7. p.uł. lub. 
ŁACZYŃSKI Stanisław - - 1904/4 plut. 6. bn. 
ŁADA Józef - - 1919/15 kpr. 4. bn. KW 
ŁADA-SOBOLEWSKI Franciszek Marian - - 1914/162 por. 3. bn. VM 5. KW 
ŁADOŃ Bronisław - - 1913/83 strz. 1. bn. 
ŁAGOTA Mikołaj - - 1922110 sto strz. 2. bn. pol. 4.12.1944 
ŁAGOWSKI Adam - - 1921/12 kan. 3. pal. KW 
ŁAGOWSKI Franciszek - - 1914/10 plut. 1. komp. san. 
ŁAGOWSKI Jan - - 1919/19 kan. 2. pal. 
ŁAGOWSKI Stanisław - - 1925/105 strz. 8. bn. 
ŁAGUN Franciszek - - 1907/12 sap. 3. bn. sap. 
ŁAGUN Józef - - 1911/6 kpr. 3. bn. sap. KW 
ŁAGUN Władysław - - 1911/12 sap. 3. bn. sap. KW 
ŁAGUNA Mieczysław - - 1917/6 kpr. 3. bn. KW 
ŁAGUSZ Leon - - 191717 sto strz. 1. bn. KW 
ŁAJKO Andrzej - - 1897/8 chor. 13. komp. warszt. 
ŁAKIŃSKI Andrzej - - 1921/65 por. 2. pal. KW 
ŁAKIŃSKI Zygmunt - - 1892/40 płk. VM 4 5 KWI2/ 
ŁAKOMIAK Bolesław - - 191117 kan. 3. p. a. ppanc. KW 
ŁAKOMIAK Władysław - - 1913/4 sto szer. 1. komp. san. 
ŁAKOMSKI Piotr - - 1919122 bomb. 2. pal. KW 
ŁAKOMSKI Stanisław - - 1915/10 strz. 1. komp. zaop. 
ŁAKOMSKI Zygmunt - patrz NASACKI Zygmunt - - 
ŁAKOMY Bolesław - - 1914/4 plut. 2. pal. 
ŁAKOMY Jan - - 1914/4 strz. 8. bn. 
ŁAKUŃ Jakub - - 1907/ .. kpr. d-two ozt. 
ŁAKUS Eugeniusz - - 1921113 sto strz. 1. bn. KW 
ŁAKUS Jan - - 192317 kan. 1. pal. 
ŁAKUS Michał - - 1896/9 sierż. 2. komp. warszt. 
ŁAKUSIEWICZ Michał - - 1920/81 szer. 18. komp. zaop. 
ŁANGOWSKI Bronisław - ps. RAMCZYKOW· - - 
SKI Franciszek - - 1911/96 st. strz. 1. bn. KW 
ŁANGOWSKI Kazimierz - - 1926173 strz. 1. bn. 
ŁANGOWSKI Maksymilian - - 1916/49 strz. 2. bn. 
ŁANGOWSKI Paweł - - 1913/86 kpr. 3. p. a. ppanc. 
ŁANIEWSKI Antoni - - 1917/10 sap. 3. bn. sap. KW 
ŁANKIEWICZ Mikołaj - - 1923/12 kan. 3. pal. 
ŁAŃDUCH Michał - - 1899/9 kpr. 5. bn. 
ŁAPICKI Bronisław - - 1914/ .. kan. 3. pal. 
ŁAPICKI Piotr - - 1927/17 strz. 7. bn. 
ŁAPICZ Jan - - 1918/10 strz. 3. bn. 
ŁAPIEZA Walenty - - 192117 kan. 3. p. a. plot. 
ŁAPIN Leon - - 1902/12 kpr. 3. p. a. plot. 
ŁAPIŃSKI Antoni - - 1923/8 kpr. pchr. 1. pal. 
ŁAPIŃSKI Czesław - - 1898129 strz. 4. bn. 
ŁAPIŃSKI Edward - patrz REGENT Edward - - 
ŁAPIŃSKI Józef - - 1919/16 ppor. 6. bn. KW 
ŁAPIŃSKI Stanisław - - 1906/90 sto sierz. d-two dyw. 
ŁAPISZ Jan - - 1903/100 plut. 2. komp. warszt. 
ŁAPISZCZAK Władysław - - 1914/53 plut. 1. komp. warszt. 
ŁAPOK Teodor - - 1926125 strz. 3. bn. 
ŁAPPO Sergiusz - - 1923/101 strz. 9. bn. 
ŁAPSZA Anatol - - 192417 sto strz. 6. bn. VM 5. pol. 23.11.1944 
ŁAPUCKI Wincenty - - 1902/10 sto strz. 1. bn. 
ŁAPUK Mieczysław - - 1924/81 strz. 2. komp. warszt. 
ŁAPUNIA Wincenty - - 191617 sto strz. 1. bn. pol. 22.6.1944 
ŁAPYSZ Grzegorz - - 1913/8 sto ul. 12. p. ul. pod. 
ŁASECKI Henryk - - 1922/3 strz. 4. bn. KW pol. 17.5.1944 
ŁASIWICZ Jerzy - - 1914/16 plut. 3. bryg. 
ŁASKAWIEC Władysław - - 1907/81 plut. 7. bn. 
ŁASKI Antoni - - 1916/3 sto ul. p. ul. karp. 
ŁASTOWSKI Jan - - 1909/4 plut. 1. bn. 
ŁASTOWSKI Ludwik - - 191214 sap. 3. bn. sap. KW 
ŁASZCZEWSKI Stanisław - - 1914121 sto uł. 7. p. ul. lub. 
ŁASZCZYK Wojciech - - 190612 ppor. 3. bryg. 
ŁASZCZEWSKI Mieczysław - - 1924/12 kpr. pchr. 6. bn. KW 
ŁATACZ Stanisław - - 190912 kan. 2. pal. 
ŁATKOWSKI Stefan - - 191312 bomb. 1. pal. 
ŁAWICKI Franciszek - - 1915170 strz. 7. bn. 
ŁAWIŃSKI Mieczysław - - 1919/14 sto strz. 5. bn. KW 
ŁAWOR Andrzej - - 1919124 sap. 3. bn. sap. KW 
ŁAWOR Jan - - 1915/9 sap. 3. bn. sap. 
ŁAWRYNOWICZ Bronisław - - 1913120 ul. 12. p.ul. pod. 
ŁAWRYNOWICZ Henryk - - 1907/ .. ppor. 3. p. a. ppanc. 
ŁAWRYNOWICZ Hipolit - - 1916/12 kan. 2. pal. 
ŁAWRYNOWICZ Wincenty - - 1914/14 strz. 1. bn. KW 
ŁAWRYNOWICZ Władysław - - 191213 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
ŁAWRYNOWICZ Zbigniew - - 1924/83 kan. 3. p. a. ppanc. 
ŁAWRYNOWICZ Zygmunt - - 1925/119 kan. 2. pal. 
ŁAWRYSZ Jan - - 1924/16 strz. 3. bn. KW 
ŁAZ Stanisław - - 1912/1 plut. p. ul. karp. 
ŁAZAR Antoni - - 1925178 strz. 5. bn. 
ŁAZAREWICZ Edward - patrz SUHS Edward - - 
ŁAZAREWICZ Filip - - 1899/19 sierż. 2. komp. za-op. KW 
ŁAZAREWICZ Franciszek - - 1923177 sap. 3. bn. sap. 
ŁAZARUK Jan - - 1924/10 sto strz. 4. bn. KW 
ŁAZARZ Władysław - - 1922178 strz. 1. bn. 
ŁAZICKI Aleksander - - 1902120 plut. park mat. 
ŁAZOWSKI Fryderyk - - 1914/1 kpr. p. ul. karp. 
ŁAZOWSKI Józef - - 1921173 strz. 6. bn. 
ŁAZOWSKI Mirosław - - 1921116 ppor. 7. p. ul. lub.KW 
ŁĄCKI Alfred - - 1911/4 strz. 1. bn. zm. 1.6.1944 
ŁĄCKI Feliks - ps. TYSZKIEWICZ Feliks - - 1905/53 por. 12. p. ul. pod. KW 
ŁĄCKI Jan - patrz SZRAMKA Jan - - 
ŁĄCKI Józef Julian - - 1915/3 sto szer. 3. bn. łączno KW. pol. 10.7.1944 
ŁĄCZYŃSKI Jan - - 192512 sto szer. 3. bn. Łączno 
ŁĄCZYŃSKI Stanisław - - 1904/4 plut. 6. bn. 
ŁĄKOWSKI Fryderyk - - 1917174 strz. d-two l. bryg. 
ŁEBISZCZAK Mirosław - - 1907/ .. strz. 1. bryg. 
ŁEBKOWSKI Czesław - - 1923120 bomb. 3. p. a. plot. 
ŁENCZYŃSKI Władysław - - 192111 plut. 1. bn. KWI2/ 
ŁENYSZYN Jan - - 1925179 strz. 5. bn. 
ŁEŃKO Piotr - - 1925/42 strz. 4. bn. 
ŁEPCZYSZYN Szymon - - 1912/10 kan. 3. pal. 
ŁEPEK Henryk - patrz KRAIŃSKI Henryk - - 
ŁEPKOWSKI Stanisław - - 1898126 strz. 2. bn. 
ŁEPKOWSKI Wacław - - 1923/10 sto strz. 1. bn. KW 
ŁEPSKI Kazimierz - - 1918124 ul. 12. p. ul. pod. pol. 2.7.1944 
ŁEŚKO Jan - - 1919/80 szer. 1. komp. san. 
ŁEWCZYSZYN Szymon - - 1912/10 kan. 3. pal. 
ŁEŻNY Kazimierz - - 1922191 kpr. gimn. i lic. 3 DSK 
 
ŁĘCKI Jan - - 1911/101 szer. 1. komp. san. 
  
zdjęcie przesłała Ela Łęcka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŁĘCKI Mieczysław - - 1926/72 strz. d-two l. bryg. 
ŁĘCZYCKI Feliks - - 1900/67 szer. 1. komp. san. 
ŁĘCZYCKI Henryk Andrzej - - 1903/9 kpr. 3. bn. sap. 
ŁĘCZYCKI Witold - - 1923/9 szer. 3. bn. łączno KW 
ŁĘCZYŃSKI Władysław - - 1921/1 plut. 1. bn. 
ŁĘGOSZ Jan - - 191112 plut. 3. bn. łączno KW 
ŁĘGOWSKI Bolesław - - 1911/1O plut. 1. pal. KW 
ŁĘGOWSKI Bronisław - - 1914/18 ppor. 3. bn. ckm. VM 5. pol. 17.5.1944 
ŁĘGOWSKI Czesław - - 1925/92 strz. 4. bn. 
ŁĘGOWY Józef - - 1901121 strz. 1. bn. 
ŁĘSKI Jan - ps. BUJAK Jan - - 1920/102 strz. 8. bn. KW 
ŁOBACZ Antoni - - 1910129 strz. 4. bn. 
ŁOBACZ Piotr - - 1921/5 st. strz. 3. bn. ckm. KW 
ŁOBACZEWSKI Janusz - - 1908/8 ppor. park mat. 
ŁOBANOWSKI Jan - - 1919/13 st. strz. 6. bn. 
ŁOBIK Adolf - - 1919/9 kan. 3. p. a. plot. 
ŁOBIAŃSKI Ludwik - - 1903/ .. strz. 1. bn. 
ŁOBIW Teodor - - 1923/52 strz. 4. bn. 
ŁOBOCKI Józef - - 1903/6 plut. 2. komp. warszt. 
ŁOBODA Tadeusz - - 1922/1 st. szer. 1. komp. san. 
ŁOBODZIŃSKI Franciszek - - 1924/45 strz. 1. bn. 
ŁOBODZIŃSKI Tomasz - - 1904/3 por. d-two 1. bryg. KW 
ŁOBOWICZ Jan - - 1901/9 sierż. 1. komp. zaop. 
ŁOGUTKO Lambert - - 1902115 plut. d-two dyw. 
ŁOGWIN Józef - - 1911/17 bomb. 1. pal. KW 
ŁOGWINOWICZ Dymitr - - 1899/18 st. sap. 3. bn. sap. 
ŁOJAS Antoni - - 1898120 plut. 3. bn. 
ŁOJEK Stefan - - 1919/1 kpr. p. ul. karp. 
ŁOJEWSKI Antoni - - 1922/42 kpr. 2. p. ul. lub. 
ŁOJEWSKI Czesław - - 1910/74 strz. 2. bn. 
ŁOJKO Czesław - - 1924/ .. strz. 3. bn. ckm. 
ŁOJKO Jan - - 1903/84 kpt. 3. pal. KW 
ŁOJKO Kazimierz - - 1916/6 plut. 5. bn. KW 
ŁOJKO Kazimierz - - 1916128 kpr. 1. bn. KW 
ŁOJKO Stanisław - - 1923121 strz. 3. bn. zm. 4.8.1942 
ŁOKIĆ Józef - - 191216 kan. 3. p. a. ppanc. 
ŁOKIETEK Feliks - - 1905/6 kan. 3. p. a. plot. 
ŁOKUN Jakub - - 1907/4 plut. 1. komp. zaop. 
ŁOMAK Mateusz - - 192218 strz. 2. bn. KW 
ŁOMAKO Zenon - - 1907/11 sap. 3. bn. sap. 
ŁOMEJKO Antoni - - 1898125 plut. 6. bn. pol. 21.5.1944 
ŁONICKI Franciszek - patrz LEDWOŃ Franciszek - - 
ŁOŃSKI Mikołaj - - 1920/73 strz. 2. bn. 
ŁOŃSKI Paweł - - 1914/86 ul. 7. p. ul. lub. 
ŁOPACIŃSKI Józef - - 1910/11 kpr. 7. p. uł. lub. KW 
ŁOPACIUK Stanisław - - 1908/1ppor. 1. komp. zaop. 
ŁOP ACKI Bazyli - - 1900122 szer. l. komp. san. zm. 3.3.1945 
ŁOPACKI Ryszard - - 1923/ .. strz. 6. bn. 
ŁOPACZAK Roman - - 1913/12 st. strz. pchr. 5. bn. 
ŁOPATA Józef - - 1901/7 kpr. 3. bn. KW 
ŁOPATKA Tadeusz - - 1914/83 kpr. 3. bn. sap. KW zm. z r. 10.11.1944 
ŁOPATOWSKI Leopold - - 1919/11 strz. 3. bn. ckm. 
ŁOPIEŃSKI Stefan - - 1917/13 kpr. pchr. 1. bn. 
ŁOPIŃSKI Czesław - - 1924/54 strz. 3. bn. 
ŁOPOSZKO Józef - - 191912 ogn. pchr. 3. p. a. plot. KW 
ŁOPOT Władysław - - 1901/3 sierż. 13. komp. zaop. 
ŁOPUSKI Jan - - 1917/40 ppor. 2. bn. 
ŁOPUSZAŃSKI Eugeniusz - - 1919/8 kan. 3. p. a. plot. 
ŁOPUSZYŃSKI Tomasz - - 1925/9 ul. 12. p. ul. pod. pol. 16.5.1944 
ŁOSOŚ Marian - - 190712 st. wachm. p. ul. karp. 
ŁOSZAJC Aleksander - - 1918/1 sap. 3. bn. sap. 
ŁOŚ Antoni - - 1918/5 st. strz. 8. bn. KW 
ŁOŚ Bronisław - - 1917/5 strz. 4. bn. KW 
ŁOŚ Jan - - 1919/76 bomb. d-two ad. 
ŁOŚ Piotr - - 1918/4 sap. 3. bn. sap. KW 
ŁOŚ Roman - - 1924/5 bomb. 2. pal. KW 
ŁOŚKO Michał - - 1912/6 st. strz. 4. bn. KW/2I 
ŁOTACH Bronisław - - 1906/5 kan. 3. p. a. ppanc. 
ŁOWCZAK Aleksander - - 1906/10 plut. 2. komp. zaop. KW 
ŁOWCZOWSKI Gustaw - - 1897/52 płk. dypl. d-two 3.bryg. VM 5. KW 12/ 
ŁOWIEC Konstanty - - 1919/17 strz. 6. bn. KW 
ŁOZICZONEK Antoni - - 1914/8 ppor. 4. bn. KW 
ŁOZIŃSKI Bronisław - - 1911/15 ppor. 3. bn. łączno 
ŁOZIŃSKI Jan - - 1912115 strz. 2. bn. pol. 4.12.1944 
ŁOZIŃSKI Marian Zdzisław - - 1913/9 ppor. 5. bn. 
ŁOZIŃSKI Ryszard - - 1922/15 ppor. 3. pal. 
ŁOZIŃSKI Kazimierz - - 1917172 strz. 3. bn. ckm. 
ŁOZIŃSKI Kazimierz - - 1924/6 st. szer. 3. komp. san. 
ŁOZIŃSKI Zbigniew - - 1919126 st. strz. 4. bn. KW 
ŁOZIUK Gracjan - - 1923/6 bomb. 3. p. a. plot. KW 
ŁOZOWICKI Jan - - 191817 st. strz. 6. bn. KW 
ŁOZOWIK Albert - - 1918/13 kan. 3. p. a. plot. 
ŁOZOWIK Aleksy - - 1909/3 strz. 1. bn. 
ŁOZOWIK Karol - - 190717 st. szer. 1. komp. zaop. 
ŁOZOWSKI Bronisław - - 1919/4 kpr. 3. bn. łączno zm. 10.9.1945 
ŁOZOWSKI Józef - - 1916/13 kpr. 2. pal. 
ŁOZOWSKI Karol - - 1924/3 szr. 3. bn.łączn. 
ŁOZOWSKI Tadeusz - - 1914/17 kan. 2. pal. 
ŁOZOWSKI Władysław - - 1911/16 sap. 3. bn. sap. 
ŁOZOWY Piotr - - 1915/81 sierż. 3. bn. VM 5 KW 
ŁOŻAŃSKI Edward Roman - - 1912181 kpt. d-two dyw. KWI2/ 
ŁOŻAŃSKI Klemens - - 1903/10 kpr. 5. bn. 
ŁÓJ Tadusz - - 1923/5 kpr. 5. bn. KW /21 
ŁUBEK Przemysław - - 1918/14 kpr. pchr. 1. komp. warszt. 
ŁUBISZEWSKI Józef - - 19121118 kpr. 1. bn. KW 
ŁUBKO Mikołaj - - 1920/32 kan. 1. pal. 
ŁUBKOWSKI Alfons - ps. ĆWIKLIŃSKI Bernard - - 1925/141 strz. 7. bn. 
ŁUBKOWSKI Bolesław - - 1921/94 strz. 4. bn. KW 
ŁUBKOWSKI Jan - - 1916/55 kan. 3. p. a. plot. 
ŁUBNICKI Stanisław - - 191917 kan. 2. pal. 
ŁUBNIEWSKI Piotr - - 1906/4 sto szer. 3. komp. san. 
ŁUCEWICZ Marian - - 1900/20 sto strz. d-two dyw. 
ŁUCIÓW Ludwik - - 1917/4 sto strz. 2. komp. warszt. 
ŁUCKA Gottryd - - 1919/123 strz. 7. bn. 
ŁUCKI Emil - - 1921/ll sap. 3. bn. sap. KW 
ŁUCKI Rudolf - - 1913/5 plut. 3. szw. żand. 
ŁUCKOŚ Czesław - - 1922157 strz. 9. bn. 
ŁUCYK Stefan - - 1907/1 ogn. 1. pal. 
ŁUCZAK Jan - - 1914/82 plut. 3. bn. sap. 
ŁUCZAK Józef - - 1907/3 sierż. 4. bn. KW 
ŁUCZAK Michał - - 1915/1 ppor. d-two l. bryg. 
ŁUCZAK Stanisław - - 1899/17 sierż. 4. bn. 
ŁUCZAK Wincenty - - 1927/16 strz. 6. bn. 
ŁUCZAK Zygmunt Jerzy - - 1913/75 ppor. 3. bn. ckm. 
ŁUCZKIEWICZ Dominik - ps. JEMGO Dominik - - 1925/49 strz. 9. bn. 
ŁUCZKIEWICZ Jan - - 1899/6 kpr. 3. p. a. plot. 
ŁUCZKOWSKI Henryk - - 1901/8 sto sierż. 1. komp. zaop. 
ŁUCZYCKI Julian - - 1922/5 szer. 3. bn. łączno 
ŁUCZYN Michał - - 1910/5 kan. 2. pal. 
ŁUCZYŃSKI Franciszek - - 1907/87 strz. 8. bn. 
ŁUCZYŃSKI Władysław Filip - - 1917/47 kpt. 3. pal. VM 5. KW/3/ 
ŁUĆ Teodor - - 1915/15 strz. 2. bn pol. 30.6.1944 
ŁUDZIK Władysław - - 1916/2 sto ul. p. ul. karp. 
ŁUDZIŃSKI Bolesław - ps. CZEROK Karol - - 1912183 kan. 3. p. a. płot. 
ŁUGNIEWICZ Jarosław - - 1923/19 ppor. 1. pal. 
ŁUGOWIAK Aleksander - - 1915/6 strz. 4. bn. 
ŁUGOWSKI Bernard - ps. DOMSKI Bernard - - 1912/99 strz. 6. bn. 
ŁUGOWSKI Bronisław - - 1920/103 sto strz. 8. bn. 
ŁUGOWSKI Mieczysław - - 1924/93 sto strz. 3. bn. ckm. 
ŁUHOWY Roman - - 1922114 sto strz. 2. bn. KW 
ŁUJAK Stanisław - - 1919/5 strz. 3. bn. KW 
ŁUKACZYK Jan - - 1910/6 kan. 3. p. a. plot. 
ŁUKACZYŃSKI Stefan - - 1920/1 ppor. 1. pal. KW/2/ 
ŁUKANIUK Wiktor. 1910/1 sto ogn. 1. pal. - - 
ŁUKARZEWSKI Feliks - - 1907/ .. kan. 3. pal. 
ŁUKASIEWICZ Bolesław - - 1903/2 sierż. 1. komp. warszt. 
ŁUKASIEWICZ Bronisław - - 19l1/3 plut. 2. pal. 
ŁUKASIEWICZ Jan - - 1903/12 plut. 3. bn. 
ŁUKASIEWICZ Karol - - 1919/3 strz. 5. bn. KW /2/ 
ŁUKASIEWICZ Michał - - 1920/2 strz. 3. bn. 
ŁUKASIEWICZ Witold - - 1924/ll plut. pchr. 2. pal. VM 5. KW 
ŁUKASIK Kazimierz - - 1917/50 st. strz. 1. bn. 
ŁUKASIK Romuald - - 1911/18 plut. 9. bn. KW 
ŁUKASIK Stanisław - ps. D~B Stanisław - - 1920/80 strz. 7. bn. 
ŁUKASIK Zygmunt - - 1903/1 plut. d-two dyw. KW 
ŁUKASZCZUK Antoni - - 1909/9 strz. 2. bn. 
ŁUKASZCZUK Stefan - - 1926/74 strz. 2. bn. 
ŁUKASZCZYK Henryk - - 1925/39 kpr. 9. bn. KW 
ŁUKASZCZYK Jan - - 1919/155 szer. 3. komp. san. 
ŁUKASZCZYK Jan - - 1924/4 sto szer. 3. bn. łączno KW 
ŁUKASZCZYK Mieczysław - - 1925/3 strz. d-two dyw. 
ŁUKASZCZYK Stefan - - 1926/74 strz. 2. bn. 
ŁUKASZCZYK Teofil - - 1914/9 kpr. 3. p. a. plot. 
ŁUKASZCZYKIEWICZ Józef - - 1908/ll kan. 3. p. a. plot. 
ŁUKASZEJKO Józef - - 1906/8 sto strz. d-two dyw. 
ŁUKASZEK Bernard - - 1897/15 plut. park mat. 
ŁUKASZEK Józef - - 1916/56 strz. 3. bn.ckm. 
ŁUKASZEK Mieczysław - - 1913/ll kpr. 2. bn. KW/2/ 
ŁUKASZEWICZ Antoni - - 1908/5 st. ul. p. ul. karp. zm. z r. 4.9.1942 
ŁUKASZEWICZ Antoni - - 1911/19 kan. 3. p. a. ppanc. 
ŁUKASZEWICZ Antoni - - 1923/22 strz. 6. bn. 
ŁUKASZEWICZ Bernard - ps. LIPSKI Bernard - - 1924/122 strz. 7. bn. pol. 11.4.1945 
ŁUKASZEWICZ Czesław - - 1910/10 sierż. d-two ozt. 
ŁUKASZEWICZ Emil - - 1925/5 ul. 12. p. ul. pod. pol. 20.7.1944 
ŁUKASZEWICZ Paweł - - 1901/17 strz. 3. bn. ckm. 
ŁUKASZEWSKI Bronisław - - 1914/7 strz. 3. bn. zm. 25.3.1945 
ŁUKASZEWSKI Czesław - - 1925/121 strz. 9. bn. 
ŁUKASZEWSKI Marcin - - 1905/2 sierż. 3. bn. sap. 
ŁUKASZEWSKI Wiesław Stefan - - 1920/50 ppor. 2. bn. 
ŁUKASZONEK Cyryl - - 1908/13 strz. 5. bn. 
ŁUKASZUK Władysław - - 1909/48 plut. d-two ad. 
ŁUKASZUN Stefan - - 1905/25 kan. 3. pal. 
ŁUKASZCZYK Czesław - - 1920/71 plut. pchr. 9. bn. KW 
ŁUKAWSKI Jan - - 1906/ll kpr. pchr. 3. pal. 
ŁUKIAN Władysław - - 1922/3 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
ŁUKIANIONEK Władysław - - 1912/25 ul. 7. p. uł. lub. 
ŁUKOMSKI Józef - ps. BIELAK Józef - - 1910/82 sto strz. 7. bn. 
ŁUKOMSKI Mieczysław - - 1910/73 por. 3. pal. 
ŁUKOMSKI Tadeusz - - 1913/68 strz. 5. bn. 
ŁUKOMSKI Tadeusz - - 192216 kpr. pchr. 3. pal. 
ŁUKOSZCZYK Teofil - - 1922153 strz. 18. komp. warszt. 
ŁUKOSZEK Józef - - 1920/68 strz. 5. bn. KW 
ŁUKOWICZ Brunon - - 1923/66 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
ŁUKOWICZ Feliks - ps. LUBIŃSKI Feliks - - 1906174 strz. 7. bn. 
ŁUKOWSKI Franciszek - - 1915/67 kpr. 3. bn. pol. 8.3.1945 
ŁUKOWSKI Leon - - 1918/15 ppor. 12. p. uł. pod. KW 
ŁUKOWSKI Witold - - 1921169 strz. 3. bryg. 
ŁUKSZA Antoni - - 1922/9 strz. 3. bn. ckm. KW 
ŁUKSZA Franciszek - - 1924/1 bomb. 3. pal. 
ŁUKSZA Seweryn - - 191215 sL strz. 1. bn.KW. pol. 12.5.1944 
ŁUKSZA Władysław - - 1908/39 ogn. 2. pal. 
ŁUKSZAN Bolesław - - 1912/12 sap. 3. bn. sap. 
ŁUNIEW Mikołaj - - 1923/4 sap. 3. bn. sap. 
ŁUNIEWSKI Jan - - 1914/19 sL szer. 3. komp. san. 
ŁUNIEWSKI Tadeusz - - 1923111 strz. 1. bn. KW poI.2l.6.1944 
ŁUPIK Paweł - - 1916120 sL ul. 7. p. ul. lub. 
ŁUPIŃSKI Grzegorz - - 1910/49 kpL 3. p. a. ploL KW 
ŁUPIŃSKI Jan - - 192217 bomb. 3. p. a. plOL 
ŁUPKO Mikołaj - - 1920/32 kan. 1. pal. 
ŁUSZCZ Franciszek - patrz URBAŃSKI Alfons - - 
ŁUSZCZAK Piotr - - 1918/17 strz. 3. bn. KW zm. z r. 23.6.1944 
ŁUSZCZANY Józef - - 1914/3 sL szer. 2. komp. zaop. 
ŁUSZCZYŃSKI Paweł - - 1917/17 bomb. 2. pal. 
ŁUSZKIEWICZ Józef - - 1899/1 sL sierż. d-two ozL 
ŁUSZKIEWICZ Mańan - - 190812 kpr. 2. pal. KW 
ŁUSZNIEWSKI Jan - patrz FORMELLA Jan - - 
ŁUŻNY Franciszek - - 1919121 sL strz. 3. bn. ckm. KW 
ŁUŻYŃSKI Zenon - - 1914/6 pluL 2. bn. 
ŁYCZANY Józef - - 1914/3 sL szer. 2. komp. zaop. 
ŁYCZKO Wiktor - - 1918/9 ppor. 5. bn. 
ŁYCZKOWSKI Jerzy - - 1916/5 por. 8. bn. KW 
ŁYCZKOWSKI Władysław - - 1919/6 kan. 3. p. a. ploL 
ŁYDKA Stefan Władysław - - 1917178 sierż. pchr.9. bn. 
ŁYJAK Stanisław - - 1919/5 strz. 3. bn. KW 
ŁYJAK Władysław - - 1921/5 kan. 1. pal. 
ŁYSAKOWSKI Apolinary - - 1898111 sL sierż. 1. bn. 
ŁYSEK Jan - - 1906/101 strz. 8. bn. 
ŁYSIAK Jan - - 1919128 strz. 2. bn. 
ŁYSIAK Mieczysław - - 192412 kan. 1. pal. 
ŁYSIK Ludwik - - 1925/55 strz. 4. bn. 
ŁYSIONEK Arkadiusz - ps. ANDRYJÓW Arkadiusz - - 1922149 strz. 9. bn. 
ŁYSK Józef - - 1908/6 strz. d-two ad. 
ŁYSK Stanisław - - 1926/46 szer. 2. komp. zaop. 
ŁYSKANIUK Michał - - 1919/10 strz. 3. bn. ckm. 
ŁYSKOJĆ Jan - - 1925/106 sap. 3. bn. sap. 
ŁYSOŃ Feliks - - 190217 szer. 18. komp. zaop. 
ŁYSSY Karol - - 1907/93 sL strz. 18. komp. warszL 
ŁYSUCHA Michał - - 1922113 sL szer. 13. komp. zaop. 
ŁYSY Bronisław - - 1915/4 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
ŁYSZCZARZ Władysław - - 1911172 strz. 9. bn. 
ŁYSZKA Brunon - ps. DUNAJSKI Brunon - - 1911/157 sL strz. 7. bn. 
ŁYTKOWSKI Jan - - 1919/102 sL strz. 7. bn. 
ŁYZIAK Feliks - - 1903/83 por. 2. komp. zaop. 
 
ŁYŻWIŃSKI Józef - - 1917/51 szer. 3. komp. San
MABER Stanisław - - 190117 pluL 4. bn. 
MACA Jan - - 1916/32 bomb. 1. pal. 
MACEWICZ Józef - - 1919/60 strz. 6. bn. KW 
MACH Antoni - - 1918/40 sL strz. 3. bn.KW 
MACH Edward - - 1923127 sL strz. 3. bn. ckm. 
MACH Jan - - 1908/32 sL uł. 7.p. ul. lub. 
MACH Jan Józef - - 1923/316 bomb. 1. pal. KW 
MACH Leon - - 1923/328 sL strz. 7. bn. KW 
MACH Paweł - - 19201286 kpr. 1. pal. 
MACH Władysław Jerzy - - 1924/62 st. strz. 3. bn. KW pol. 9.8.1944 
MACHA Antoni - - 1926/101 ul. 7. p. ul. lub. 
MACHAJ Jan - - 1905112 sierż. 4. bn. 
MACHAJ Stanisław - - 1924/615 strz. 2. bn. 
MACHAJ Tadeusz - - 1920128 strz. 3. bn. ckm. 
MACHAJEWSKI Jan - - 1919/576 strz. 3. bn. 
MACHALIŃSKI Feliks - - 19221222 strz. 5. bn. 
MACHALIŃSKI Stefan - - 1926/85 strz. 2. bn. 
MACHALSKI Marian - - 1906/9 pluL 3. bn. łączno 
MACHALSKI Piotr - - 1911/32 sL strz. 3. bn. ckm. 
MACHALSKI Stanisław - patrz KONKOL Stanisław - - 
MACHALOWSKI Jerzy - - 1923120 kpr. pchr. 3. pal. 
MACHANIEC Władysław - - 1908/80 ul. 12. p. ul. pod. KW 
MACHCEWICZ Włodzimierz - - 1908/39 bomb. 3. pal. 
MACHER Franciszek - - 1911/334 sL sap. 3. bn. sap. 
MACHER Kurt - - 1926/593 kan. 3. p. a. ploL 
MACHERA Tadeusz - - 1919/161 ul. 12. p. ul. pod. 
MACHETA Antoni - - 1900/47 chor. 3. p. a. ppanc. 
MACHILOWSKI Mikołaj - - 19021135 strz. 1. bn. 
MACHNIN Henryk - - 1921/18 sL sap. 3. bn. sap. KW 
MACHIŃSKI Franciszek - - 1908/130 szer. 3. bn. łączno 
MACHLAJ Stanisław - - 19121209 pluL 5. bn. 
MACHLEWSKI Mieczysław - patrz MARCHEWKA Mieczysław - - 
MACHNICKI Bronisław - - 1915/84 sL szer. 3. bn. łączn. 
MACHNICKI Dominik - - 1918/14 bomb. 2. pal. KW 
MACHNIEWSKI Hieronim - - 1924/18 sL szer. 3. bn. łączno 
MACHNIEWSKI Marian - - 1924/31 strz. 6. bn. 
MACHNIK Józef - - 1913/356 sL strz. 3. bn. ckm. 
MACHNIK Konrad - - 1924/ .. szer. 3. szw. żand. 
MACHNIK Stanisław - - 1913/ .. ppor. d-twodyw. 
MACHNIK Stanisław - - 1919/124 plut. 3. p. a. ppanc. 
MACHNIK Wilhelm - ps. MUCHA Wilhelm - - 1914/315 sto strz. 2. bn. 
MACHNIKOWSKI Bronisław - - 18991231 bomb. 3. pal. zm. 3.7.1945 
MACHNOWSKI Antoni - - 1911/64 szer. 1. komp. zaop. KW 
MACHOLL Alfons - ps. MALINOWSKI Alfons - - 1914/362 strz. 1. bn. 
MACHOŃ Bronisław - - 1911/123 sL strz. 3. bn. ckm. 
MACHOŃ Roman - - 1918/163 sL strz. 2. bryg. 
MACHOŃKO Michał- ps. NADMAŃSKI Mikołaj - - 19221133 strz. 5. bn. 
MACHOROWSKI Mikołaj - - 1921/1270 strz. 4. bn. 
MACHOWICZ Jerzy - - 1923/36 ppor. 5. bn. KW pol. 5.7.1944 
MACHOWSKI Adam - - 1921/ .. strz. 1. bn. 
MACHOWSKI Jan - - 1922120 kan. 3. p. a. plot. 
MACHOWSKI Piotr - - 1904/44 kan. 3. p. a. plot. 
MACHOWSKI Stanisław - - 1919/319 ul. 7.p. ul. lub. 
MACHOWSKI Tadeusz - - 1917/86 ul. 12. p. ul. pod. 
MACHUDERA Stefan - - 1907/121 plut. 3. bn. 
MACHULIK Henryk - - 19091281 sto strz. 4. bn. KW 
MACHURA Alfons - - 1910/337 strz. d-two dyw. 
MACHURA Karol - - 1916/310 strz. 7. bn. 
MACHURA Leon - - 1907/81 sto strz. 1. komp. warszt. 
MACIASZEK Franciszek - - 1918/397 ul. 7. p. ul. lub. 
MACIEJ Józef - - 19231278 st. strz. 3. bn. 
MACIEJAK Zdzisław - - 1922/416 sap. 3. bn. sap. 
MACIEJASZ Eugeniusz - - 1915123 kpr. 3. pal. 
MACIEJCZYK Franciszek - - 19261224 strz. 7. bn. 
MACIEJCZYK Władysław - - 19081244 kpt. 3. bn. KW/3/ 
MACIEJEWICZ Czesław - - 1915/122 plut. 3. bn. KW 
MACIEJEWSKI Aleksander - - 1917/43 bomb. 3. pal. 
MACIEJEWSKI Bronisław - - 1905/45 bomb. 1. pal. 
MACIEJEWSKI Edmund - - 1920/270 strz. 6. bn. 
MACIEJEWSKI Edmund - - 1923/470 sap. 3. bn. sap. 
MACIEJEWSKI Eryk - - 19151292 strz. d-two own. 
MACIEJEWSKI Jakub - - 1905/53 strz. d-two dyw. 
MACIEJEWSKI Jan - - 19171263 strz. 9. bn. 
MACIEJEWSKI Jerzy Franciszek - - 1916/51 por. 12. p.ul. pod. KW 
MACIEJEWSKI Józef - - 19031224 strz. d-two dyw. 
MACIEJEWSKI Józef - - 19241207 sto strz. 3. bn. 
MACIEJEWSKI Leon - - 1915/414 sto strz. d-two own. 
MACIEJEWSKI Stanisław - - 1902/92 sto sierż. l. bn. 
MACIEJEWSKI Stanisław - - 1906/44 strz. d-two dyw. 
MACIEJEWSKI Stanisław - patrz MUSZYŃSKI Erwin - - 
MACIEJKO Jan - - 1923/34 szer. 2. komp. san. KW 
MACIEJOWSKI Jan Mieczysław - - 1911121 kpr. 1. komp. zaop. 
MACIEJOWSKI Józef - - 1919/116 sierż. 3. bn. ckm. KW 
MACIEJUK Mikołaj - - 1915174 sto ul. p. ul. karp. 
MACIELIŃSKI Jerzy - - 1910/ .. kpt. 13. komp. warszt. 
MACIESZA Stanisław - - 1918/30 kan. 3. p. a. plot. 
MACIESZA Władysław - - 1919/137 ul. 12. p. ul. pod. 
MACIKANIEC Szymon - - 1915/40 strz. 4. bn. KW 
MACIKOWSKI Konrad - - 1920/320 strz. 9. bn. 
MACINKIEWICZ Bolesław - - 1919/163 szer. 1. komp. zaop. 
MACINKIEWICZ Mieczysław - - 1915/17 plut. 2. komp. zaop. 
MACIOCH Bolesław - - 1902140 kpr. 6. bn. 
MACIOCHA Jan - - 1907/16 strz. 3. bn. 
MACIOŁ Gerard - patrz PYKA Gerard - - 
MACIOŁ Jerzy - - 19261296 strz. 8. bn. 
MACIOŁEK Kazimierz - - 1909/5 wachm. p. ul. karp. pol. 19.5.1944 
MACIOSEK Józef - - 19171274 szer. 3. komp. san. 
MACIOSZEK Władysław - - 1916/ .. strz. 1. bn. 
MACISZONEK Stanisław - - 1917/183 strz. 3. bn. 
MACISZYN Stefan - - 1925/554 strz. 4. bn. 
MACIUKIEWICZ Bolesław - - 1919/163 szer. 1. komp. zaop. 
MACIUKIEWICZ Mieczysław - - 1915/17 plut. 2. komp. zaop. 
MACIUŁA Michał - - 1902121 kpr. 2. komp. warszt. 
MACIUSZKO Stanisław - - 1909/94 kpr. 12. p. ul. pod. 
MACK Jan - - 1908/32 sto ul. 7. p. ul. lub. 
MACKANIEC Witold - - 1913/80 ul. 12. p. ul. pod. 
MACKANIEC Władysław - - 1908/80 ul. 12. p. ul. pod. KW 
MACKIEŁO Bolesław - - 1919125 kan. 3. p. a. plot. 
MACKIEWICZ Aleksander - - 1923/372 strz. 4. bn. 
MACKIEWICZ Edward - - 1919129 kan. 3. p. a. plot. 
MACKIEWICZ Izydor - - 1903/36 sto strz. 1. bn. 
MACKIEWICZ Jan - - 1917/82 ul. 12. p.ul. pod. KW 
MACKIEWICZ Józef - - 1917/30st. strz. d-twodyw. 
MACKIEWICZ Józef - - 1920123 kan. 3. pal. 
MACKIEWICZ Kazimierz - - 1906/193 wachm. 7. p. ul. lub. KW 
MACKIEWICZ Kazimierz - - 1918/13 plut. 4. bn. KW 
MACKIEWICZ Leon - - 1923/ .. strz. 9. bn. 
MACKIEWICZ Witold - - 1910/103 plut. 12. p. ul. pod. 
MACKO Mieczysław - - 1923/1 sto strz. 1. komp. san. KW 
MACKO Szymon - - 1918/12 sto strz. 4. bn. KW /21 
MACNER Józef - - 1902166 sap. 3. bn. sap. 
MACOCHA Bronisław - - 19241219 ul. 12. p. ul. pod. 
MACONKO Kazimierz - - 1912/180 kan. 1. pal. 
MACUGAJŁO Klemens - - 1920/58 kpr. 1. bryg. KW 
MACUGOWSKI Piotr - - 1902171 sto ul. 12. p. ul. pod. 
MACULEWICZ Antoni - - 19131276 kpr. 12. p.ul. pod. KW 
MACULEWICZ Bronisław - - 1922/52 bomb. 2. pal. 
MACULEWICZ Hubert - - 1908/352 kpt. d-two dyw. 
MACUR Emi1ian - ps. MOROS Michał - - 1923/ .. strz. 5. bn. 
MACURA Albin - - 1914/12 kpr. p. ul. karp. 
MACURA Józef - - 19231218 ul. 7. p. ul. lub. 
MACURA Karol - - 1926/97 ul. 7. p. ul. lub. 
MACURA Paweł - - 1925/361 strz. 8. bn. 
MACURA Roman - - 1926/175 strz. 2. bn. 
MACZEK Ryszard - - 1925/359 strz. 7. bn.KW 
MACZUGOWSKI Czesław - - 1926/30 szer. 3. bn. lączn. 
MACZUGOWSKI Józef - - 19101229 strz. 2. bn. 
MACZUR Aleksy - - 1917/54 strz. 6. bn. 
MACZYŃSKI Adam - - 1924/374 strz. 7. bn. 
MAĆKAŁA Piotr - - 1919/130 strz. 6. bn. 
MAĆKOWIAK Ignacy - - 19121305 ppor. 2. bn. 
MAĆKOWIAK Jan - - 1907/311 szer. 3. bn. lączn. 
MAĆKOWIAK Józef - - 1901/7 sto sierż. 3. kom. san. KW 
MAĆKOWIAK Kazimierz - - 1912139 sto strz. 1. bn. KW 
MAĆKOWIAK Tadeusz - - 1921/358 strz. 7. bn. 
MAĆKOWSKI Feliks - - 1919/417 szer. 13. komp. zaop. 
MAĆKÓW Antoni - - 1899/153 plut. 6. bn. 
MAĆKÓW Jan - - 1910/199 kpr. 1. bn.KW 
MADALIŃSKI Bronisław - - 1913/60 plut. 2. bn. KW/3/ 
MADEJ Michał - - 1917/33 kpr. 6. bn. KW 
MADEJ Mieczysław - - 1927/90 strz. 8. bn. 
MADEJA Karol - - 1913/359 sto strz. 2. bn. KW 
MADEJA Paweł - - 1918/315 sto strz. 6. bn.KW 
MADEJCZYK Marian - - 1910/9 sierż. 4. bn. 
MADEJCZYK Władysław - - 1925/639 strz. 2. bn. 
MADEJSKI Stanisław - - 1912172 strz. 4. bn. 
MADEJSKI Tadeusz - - 1915/64 strz. 1. bn. 
MADEJSKI Walenty - patrz KŁOSEK Piotr - - 
MADEYSKI Andrzej - - 19211442 kpr. 3. p. a. plot. 
MADYDA Piotr - - 1906/40 sto szer. 1. komp. zaop. 
MADZIA Franciszek - ps. HARAŚ Zbigniew - - 1925176 strz. 8. bn. 
MADZIA Józef - - 19261232 strz. 8. bn. 
MADZIAR Stanisław - - 1913/15 kpr. 1. pal. 
MAGA Bronisław - - 1920/11 sierż. 2. bn. KW 
MAGA Edward - - 1922/19 kpr. pchr. 3. plil. 
MAGA Michał - - 1919/133 sto strz. d-two dyw. 
MAGADZIA Bolesław - - 1921/50 strz. 3. bn. KW 
MAGDA Władysław - - 1921/67 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
MAGDZIAK Julian - - 1910/376 strz. 6. bn. 
MAGDZIK Jan - - 1909/461 sto sierż. pchr. 18. komp. zaop. 
MAGIEL Roman - - 1919/115 sto strz. 9. bn. 
MAGIERA Antoni - - 1926/102 ul. 7. p. ul. lub. 
MAGIERA Franciszek - - 19241228 st . strz. 1. bn. 
MAGIERA Józef - - 1915/126 st. strz. 3. bn. ckm. KWI2/ 
MAGIERA Mikołaj - - 1900124 plut. 2. pal. 
MAGIERA Ryszard - - 1925/38 szer. 3. bn. lączn. 
MAGIERA Teodor - patrz KURCZ Teodor - - 
MAGIEREK Mieczysław - - 1914/30 bomb. 3. p. a. ppanc. 
MAGIEROWSKI Bolesław - - 1918/47 strz. 6. bn. pol. 17.5.1944 
MAGIERSKI Józef - - 1907/3 plut. 2. pal. 
MAGIERSKI Marian - - 1922/18 kan. 1. pal. 
MAGIJ Michał - - 1921165 kan. 3. pal. 
MAGLEWICZ Jan - - 1919/166 ul. 12. p. ul. pod. 
MAGNUSZEWSKI Stanisław - - 192517 kan. 3. p. a. plot. KW 
MAGOŃ Jan - - 1917/11 sto ul. p. ul. karp. 
MAGOSZ Alojzy - - 1925/329 strz. 8. bn. 
MAGRYN Jan - - 1899/149 plut. 4. bn. 
MAGULSKI Jan - patrz ROMPSKI Jan - - 
MAHOROWSKI Zbigniew Leon - - 1918/42 ppor. 6. bn. KW 
MAICKI Stanisław - - 1919127 strz. 2. bn. KW 
MAIK Feliks - - 1908117 plut. 2. komp. zaop. 
MAIK Franciszek - - 1911/26 sierż. 13. komp. zaop. 
MAIK Wasyl - - 1919/536 strz. 1. komp. warszt. 
MAINA Leon - - 1916/302 strz. 4. bn. 
MAISON Jan - - 1911/362 kan. 2. pal. 
MAJ Paweł - patrz ŚL*ZAK Paweł - - 
MAJ Roman - - 19181240 sto strz. 2. bn. KW pol. 12.5.1944 
MAJ Stanisław - - 1908/12 sto strz. 1. komp. san. 
MAJ Stanisław - - 1925/8 bomb. 3. pal. 
MAJ Stefan - - 1911117 plut. 1. pal. KW 
MAJ Władysław - - 1918/34 strz. 3. bn. 
MAJ Włodzimierz - - 1914/43 kpr. 3. bn. KW 
MAJCHAR Józef - ps. BARTOŚ Józef - - 1912/505 kpr. 5. bn. KW 
MAJCHER Jan - - 1912/64 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
MAJCHER Józef - - 1918/122 plut. 3. bn. sap. VM 5. KW 
MAJCHER Kazimierz Stanisław - - 19091271 kpt. 2. bn. KW 
MAJCHER Władysław - - 192011 ppor. 5. bn. VM 5. pol. 22.5.1944 
MAJCHEREK Mieczysław - ps. KORCZYŃSKI Mieczysław - - 1915/323 bomb. 2. pal. 
MAJCHROWICZ Edward Marian - - 1920/121 ppor. 5. bn. KW/2I 
MAJCHROWICZ Józef - - 1918/86 kan. 1. pal. 
MAJCHROWICZ Zygmunt - - 1910/ .. ppor. 3. p. a. plot. 
MAJCHRUK Roman - - 1911/27 kan. 1. pal. 
MAJCHRZAK Adam - - 1924/ .. strz. 8. bu. 
MAJCHRZAK Leon - - 1913/426 szer. 3. komp. sau. 
MAJCHRZAKOWSKI Bolesław - - 1907/44 sto strz. l. bu. 
MAJCHRZYCKI Tadeusz - - 1907/42 kpr. pchr. I.komp. zaop. 
MAJDAK Leon - - 1921/15 kpr. 3. p. a. ppauc. 
MAJDAN Marian - - 19161208 sto ul. 7.p. ul. lub. zm. 10.12.1945 
MAJDAN Wacław - - 1925/516 strz. 18. komp. warszt. 
MAJDAŃSKI Józef - - 1911/101 kpr. 12. p. ul. pod. KW 
MAJDECKI Bolesław - - 1927/51 strz. 2. komp. warszt. 
MAJDUCH Marian - - 1920/186 strz. 5. bu. 
MAJEK Stanisław - - 1924/8 kau. 3. paJ. 
MAJEK Stefan - - 1924128 sto strz. 5. bu. KW 
MAJER Alojzy - - 1923/314 sto sap. 3. bu. sap. 
MAJER Antoni - - 1924/486 strz. 4. bu. 
MAJER Bronisław - - 1909/310 strz. 7. bu. 
MAJER Henryk - - 1924/492 sap. 3. bu. sap. 
MAJER Jan - - 19261294 strz. 7. bu. 
MAJER Józef - - 1919/157 ul. 7. p. ul. lub. 
MAJER Paweł- ps. MAJEWSKI Jan - - 19241206 strz. 6. bu. KW 
MAJER Stanisław - - 1926/125 strz. 3. bu. 
MAJERSKI Ludwik - - 1914/475 kau. 3. p. a. plot. 
MAJESKI Karol - - 1921/198 sto strz. 5. bu. KW 
MAJEWICZ Franciszek - - 1905/121 sierż. 3. bu. 
MAJEWICZ Mikołaj - - 1900/34 sto sierż. d-two dyw. 
MAJEWICZ Włodzimierz - - 1921/122 ppor. 3. bu. sap. KW 
MAJEWSKI Adam - - 1907/151 kpt. lek. dr 3. bu. KW 
MAJEWSKI Andrzej - - 1915/4 kpr. 3. bu. KW 
MAJEWSKI Antoni - - 1908/63 ppor. 3. bu. ckm. KW 
MAJEWSKI Antoni - - 1908/72 strz. 5. bu. poJ. 4.7.1944 
MAJEWSKI Antoni - patrz ZIAJA Antoni - - 
MAJEWSKI Bolesław - - 19191243 kpr. 4. bu. KW 
MAJEWSKI Franciszek - - 1899128 sierż. 18. komp. zaop. 
MAJEWSKI Jan - - 1901/12 kpr. 1. komp. warszt. 
MAJEWSKI Jan - - 1907/123 por. 12. komp. warszt. 
MAJEWSKI Jan - - 19141124 sap. 3. bu. sap. 
MAJEWSKI Jan - - 1915/427 strz. 7. bu. 
MAJEWSKI Jan - - 19171288 szer. 18. komp. zaop. 
MAJEWSKI Jan - - 1920/40 strz. 7. bu. 
MAJEWSKI Jan - patrz BUJAK Feliks - - 
MAJEWSKI Jan - patrz MAJER Paweł - - 
MAJEWSKI Jerzy Michał - - 1923/395 plut. pchr. 3. bu. łą.czu. 
MAJEWSKI Józef - ps. MAJKO Józef - - 1923/323 strz. 7. bu. 
MAJEWSKI Józef - - 1911/ .. plut. 3. paJ. 
MAJEWSKI Józef - - 1920/3 strz. 6. bu. 
MAJEWSKI Konrad - - 1926/122 sto strz. 1. bu. KW 
MAJEWSKI Leon - - 1903/137 plut. 4. bu. 
MAJEWSKI Leopold - patrz SOJKA Alojzy - - 
MAJEWSKI Leopold - ps. D~BROWSKI Leonard - - 1924/118 sto strz. 6. bu. 
MAJEWSKI Maksymilian - - 1907/122 plut. 3. bu. 
MAJEWSKI Marian - - 1908/109 kpr. 18. komp. warszt. 
MAJEWSKI Marian - - 1912113 plut. 1. paJ. 
MAJEWSKI Marian - - 1914/502 plut. 7. bu. KW 
MAJEWSKI Michał - - 1922124 sto strz. 2. bu. KW 
MAJEWSKI Paweł - - 19081243 por. 13. komp. za- op. KW 
MAJEWSKI Roman - - 19081242 por. mgr d-two dyw. 
MAJEWSKI Roman - - 19081259 kpr. 4. bu. 
MAJEWSKI Ryszard - patrz MARSZAL Ryszard - - 
MAJEWSKI Stanisław - - 1899/140 st. sierż. 7. bu. KW 
MAJEWSKI Stanisław - - 1925/618 kan. 2. paJ. 
MAJEWSKI Stanisław - patrz KURC Stanisław - - 
MAJEWSKI Stefan - - 1915/85 sto strz. 5. bu. KW poJ. 22.5.1944 
MAJEWSKI Tadeusz - - 1915127 plut. 9. bu. KW 
MAJEWSKI Tadeusz - - 1921/ .. strz. 9. bu. 
MAJEWSKI Wiktor - - 1913/14 kpr. 3. bu. łączu. 
MAJEWSKI Władysław - - 1919/32 sto strz. 3. bu. VM 5. KW 
MAJEWSKI Zdzisław - - 1926/168 strz. 3. bu. KW 
MAJEWSKI Zygmunt - - 1926/153 kpr. 9. bu. KW 
MAJGIER Maciej - - 1915/44 kpr. 6. bu. zm. 17.11.1942 
MAJGIER Michał - - 1920/13 kau. 1. paJ. KW 
MAJKA Andrzej - - 1914/40 plut. 5. bu. 
MAJKA Jan - - 1905/51 st. strz. 8. bu. 
MAJKA Stanisław - - 1915/93 strz. d-two dyw. 
MAJKO Józef - patrz MAJEWSKI Józef - - 
MAJKOWSKI Czesław - - 1914/114 kpr. 12. p. ul. pod. 
MAJKOWSKI Feliks - - 1906/370 kpr. 13. komp. zaop. 
MAJKOWSKI Henryk Piotr - - 1913/30 plut. 1. komp. zaop. 
MAJKOWSKI Jan - - 1913/385 szer. 3. komp. zaop. 
MAJKOWSKI Stanisław - - 1916/411 ppor. 9. bu. 
MAJKOWSKI Władysław - patrz WRÓBLEWSKI Władysław - - 
MAJKULAWSKI Ludwik - - 1923/491 strz. 3. bu. ckm. 
MAJKUT Józef - - 1911/18 plut. 3. paJ. 
MAJKUT Władysław - - 1920126 kpr. 3. bu. ckm. poJ. 4.12.1944 
MAJKUTOWSKI Ludwik - - 1923/491 strz. d-two dyw. 
MAJNA Leon - - 1916/302 strz. 4. bu. 
MAJNUSZ Edward - - 1910/326 szer. 18. komp. zaop. 
MAJNUSZ Karol - - 1920/337 sto szer. 3. komp. san. 
MAJOWIECKI Marian - - 1913/83 ppor. 4. bn. 
MAJOWSKI Alojzy - - 19081245 sto strz. 5. bn. KW pol. 5.7.1944 
MAJSIEJ Kazimierz - - 1901/178 kan. 1. pal. 
MAJSIEJ Stanisław - - 1913178 sto szer. 13. komp. zaop. 
MAJSY Henryk - - 1921/22 kpr. pchr. 3. pal. 
MAJZNER Maksymilian - - 1925/388 strz. 3. bn. pol. 8.3.1945 
MAK Antoni - ps. KOZIOŁ Antoni - - 1925/511 sto strz. 7. bn. 
MAKAŁA Alfons - - 19241217 sto sap. 3. bn. sap. 
MAKAR Aleksander - - 1906/21 sto strz. 4. bn. 
MAKAR Edward - - 1913/129 plut. 12. p. ul. pod. 
MAKAR Wacław - - 1909/49 sto strz. 7. bn. 
MAKAR Witold - - 1924125 kpr. pchr. 3. pal. 
MAKARA Józef - - 1913/ .. plut. 2. bryg. 
MAKAREWICZ Kazimierz - - 19131278 kpr. pchr. 3. bn. sap. 
MAKAREWICZ Mikołaj - - 1907/ .. kap. prawosI. dtwo dyw. 
MAKAREWICZ Teofil - - 1905/39 szer. 13. komp. zaop. 
MAKAREWICZ Wincenty - - 1901/13 plut. d-two dyw. 
MAKARSKI Kazimierz - - 1920/15 sto strz. 2. bn. KW 
MAKARSKI Kazimierz - - 1920/ .. sto szer. 1. komp. zaop. 
MAKIELA Józef - - 1915/11 kpr. 1. komp. san. 
MAKIJEW Stefan - - 1920127 kpr. 3. bn. ckm. KW 
MAKOCHONIUK Albin - - 1915/35 kpr. p. ul. karp. 
MAKODEJ Adam - - 1910/109 strz. 1. bn. 
MAKOLA Izydor - - 1899/128 sto szer. d-two ozt. 
MAKOSZ Feliks - - 1925/124 strz. 1. bn. 
MAKOSZ Józef - - 19251262 kan. 2. pal. 
MAKOWIECKI Michał - - 1905/11 kpt. 3. p. a. ppanc. 
MAKOWIECKI Piotr - - 1901/54 sto szer. 13. komp. zaop. 
MAKOWIECKI Stefan - - 1910/12 sto sierż. 2. bn. KW 
MAKOWSKI Albin - ps. HERMANOWSKI Albin - - 1914/522 strz. 9. bn. 
MAKOWSKI Antoni - - 1907127 strz. 1. bn. KW 
MAKOWSKI Antoni - - 1910/8 kpr. 1. bn. pol. 12.5.1944 
MAKOWSKI Edward - ps. MALKOWSKI Edward - - 1920/437 strz. 3. bn. ckm. 
MAKOWSKI Jan - patrz GORZKOWSKI Ryszard - - 
MAKOWSKI Jan - - Piotr - patrz BUJAR Jan Piotr 
MAKOWSKI Józef - - 1913/173 sierż. 1. komp. warszt. 
MAKOWSKI Józef Franciszek - - 19081250 plut. 7. p. ul. lub. 
MAKOWSKI Konrad - - 1910/387 plut. 8. bn. 
MAKOWSKI Marian - patrz MOLL Melchior - - 
MAKOWSKI Piotr - - 1904/41 plut. 3. bn.sap. 
MAKOWSKI Stanisław - - 1917/126 por. 3. bn. łączno 
MAKOWSKI Stanisław - - 1919/319 uł. 7. p. ul. lub. 
MAKOWSKI Tadeusz - - 1918170 sto strz. d-two dyw. 
MAKOWSKI Wacław - - 1919127 plut. pchr. 3. pal. 
MAKOWSKI Wiktor - patrz MANUSZEWSKI Wiktor - - 
MAKOWSKI Władysław Andrzej - - 1907/20 strz. 5. bn. 
MAKOWSKI Władysław - - 19151294 strz. 5. bn. 
MAKOWSKI Zygmunt - - 19221200 szer. 3. bn. łączn. 
MAKS Leon - - 19091245 bomb. 3. p. a. ppanc. 
MAKSALON Józef - - 1906/122 plut. 3. bn. 
MAKSAM Edward - - 1909/4 sierż. 3. bn.łączn. 
MAKSAM Józef - - 19061122 plut. 3. bn. 
MAKSELON Andrzej - - 19261233 strz. 7. bn. 
MAKSIMOWSKI Piotr - - 1916129 st. strz. 4. bn. KW 
MAKSYM Bernard - - 19251252 strz. 8. bn. 
MAKSYM Jan - - 1914/33 ppor. inż. 3. p. a. plot. KW 
MAKSYMCZUK Daniel - - 1923/53 sto strz. 1. bn. 
MAKSYMIAN Franciszek - - 19131299 uł. 7. p. uł. lub. 
MAKSYMIUK Antoni - - 1912149 strz. 2. bn. 
MAKSYMOWICZ Adolf - - 1910/20 plut. 4. bn. KW 
MAKSYMOWICZ Antoni - - 1908/41 kpr. 3. pal. 
MAKSYMOWICZ Wincenty - - 1919/6 bomb. 3. p. a. ppanc. KW 
MAKSYMOWSKI Piotr - - 1916129 sto strz. 4. bn. 
MAKUCH Jan - - 1914/49 sto strz. 3. bn. KW /2/ 
MAKUCH Józef - - 1902130 strz. 1. bn. 
MAKUCH Stanisław - - 1913177 wachm. 12. p. ul. pod. KW 
MAKUCH Stanisław - - 1921/28 szer. 2. komp. zaop. zm. 7.11.1943 
MAKUTYNOWICZ Edward - - 1910121 plut. 6. bn.pol. 3.7.1944 
MALACH Kazimierz - - 1919/168 kpr. pchr. 12. p. ul. pod. 
MALAK Edwin - - 1912116 ks. kap. 3. bn. KW /2/ 
MALARCZYK Antoni - - 1904122 kpr. 4. bn. 
MALASIEWICZ Mieczysław - - 1908/15 kpr. 13. komp. warszt. 
MALASKA Karol - patrz MALCHER Wiktor - - 
MALAWSKI Jan - - 1911/40 sto strz. 4. bn. po1.17.5.1944 
MALCHAR Alojzy - - 19071262 uł. 7. p. ul. lub. 
MALCHAREK Jerzy - - 1912/336 st. strz. 1. bn. 
MALCHAREK Józef - - 1926/448 sap. 3. bn. sap. 
MALCHAREK Ludwik - - 1924/177 ul. 7. p. ul. lub. 
MALCHER Augustyn - - 19061270 stri. 3. bn. ckm. 
MALCHER Kazimierz - - 1924/367 strz. 4. bn. 
MALCHER Wiktor - ps. MALASKA Karol - - 19051218 sierż. 1. bn. KW 
MALCHERCZYK Alojzy - - 1919/434 strz. 7. bn. 
MALCHERCZYK Jerzy - - 1920/207 ul. 7. p. ul. lub. 
MALCHEREK Jan - ps. GROLIK Jan - - 1925/303 sto strz. 9. bn. KW 
MALCHEREK Paweł - ps. GÓRA Paweł - - 1924/ 644 sto strz. 7. bn. 
MALCZAK Kazimierz - - 19221186 strz. 2. bn. 
MALCZEWSKI Henryk - - 1914/330 kpr. 3. bn. 
MALCZEWSKI Leon - - 1914/332 strz. 3. bn. 
MALCZEWSKI Mikołaj - - 1917/28 strz. 3. bn. ckm. KW 
MALCZEWSKI Tadeusz - - 1904/6 por. 2. pal. 
MALCZOK Wiktor - - 1919/498 szer. 2. komp. zaop. 
MALCZYK Edward - - 1914121 plut. 18. komp. warszt. 
MALCZYK Ignacy - - 1926/180 strz. 9. bn. 
MALCZYK Władysław - - 19241233 sto strz. 5. bn. 
MALEC Franciszek - - 1920/441 strz. d-two dyw. 
MALEC Józef - - 1902129 ul. 12. p. ul. pod. 
MALEC Ludwik - - 1926/449 sap. 3. bn. sap. 
MALEC Władysław - - 1903/56 sierż. pchr. 4. bn. 
MALEC Władysław - - 1919/53 sto szer. 2. komp. san. 
MALECKI Czesław - - 1915/41 kpr. 2. pal. 
MALECKI Mieczysław - - 1919/37 strz. 3. bn. ckm. 
MALEJCZYK Marian - - 1910/9 sierż. 4. bn. KW 
MALEJKA Herman - - 1904/17 sierż. 13. komp. zaop. 
MALENDA Jan - - 1921/41 szer. 3. komp. san. 
MALESA Kazimierz - - 1915/302 szer. 3. bn. łączno 
MALESKA Feliks - - 1922/284 szer. 3. komp. san. 
MALESZA Mieczysław - - 1905/34 plut. d-two ozt. 
MALESZEWSKI Julian - - 1917/39 sto szer. 2. komp. zaop. 
MALESZEWSKI Kazimierz - - 1903/182 kpt. 8. bn. KW 
MALESZEWSKI Stanisław - - 1903/123 ppłk. dypl. d-two dyw. 
MALETKO Ryszard Jacek - - 19231272 strz. 2. bn. 
MALEWICZ Józef - - 1902145 bomb. 1. pal. 
MALEWICZ Leonard - - 1917/26 sto szer. 3. bn. łączno 
MALEWICZ Michał - - 1906129 kan. 2. pal. 
MALEWICZ Paweł - - 1914/122 kpr. 3. bn. ckm. KW/2I 
MALEWSKI Kazimierz - - 1919/4040 st. strz. 4. bn. pol. 23.2.1945 
MALEWSKI Kazimierz - - 1920/25 kan. 3. p. a. plot. 
MALICH Ludwik - - 19201275 sto strz. 18. komp. warszt. 
MALICKI Bernard Augustyn - - 1915/326 ppor. 8. bn. 
MALICKI Feliks - - 1908/275 sierż. 18. komp. warszt. 
MALICZAK Stanisław - - 19121124 sierż. 3. bn. 
MALIGLÓWKA Jerzy - - 1923/566 kan. 3. p. a. ppanc. 
MALIGLÓWKA Zygmunt - - 1922121 kan. 3. p. a. plot. 
MALIGRANDA Zygmunt - - 1902139 kpr. d-two dyw. 
MALIK Antoni - - 19121333 strz. 4. bn. 
MALIK Józef - - 1909/30 sap. 3. bn. sap. 
MALIK Wincenty - - 190412 kpr. 3. pal. 
MALIK Władysław - - 1909/8 ogn. pchr. 3. pal. KW 
MALIK-CHOCHLAKIEWICZ Mieczysław - - 1909/6077 sto szer. d-two ozt. 
MALIKOWSKI Gerhard - - 19231282 sto strz. 4. bn. KW 
MALINA Jan - - 1909/33 strz. 8. bn. 
MALINA Józef - - 1907/303 plut. 9. bn. KW 
MALINA Karol - - 19051233 szer. 13. komp. zaop. 
MALINGA Julian - - 1908/125 kpt. 1. komp. san. KW 
MALINOWSKI Aleksander - - 1906/66 sto strz. 2. bn. KWI2/ 
MALINOWSKI Aleksander - - 1910/321 kpr. 3. bn. ckm. pol. 12.5.1944 
MALINOWSKI Aleksy - - 1913/53 szer. 2. komp. san. 
MALINOWSKI Alfons - - 1920/ .. sto strz. 4. bn. 
MALINOWSKI Alfons - patrz MACHOLL Alfons - - 
MALINOWSKI Alojzy - patrz JOGODZIŃSKI Konrad - - 
MALINOWSKI Anastazy - - 1903/189 strz. 18. komp. warszt. 
MALINOWSKI Andrzej - - 19171242 strz. 5. bn. 
MALINOWSKI Augustyn - patrz GERING Augustyn - - 
MALINOWSKI Bernard - - 1911/343 strz. 5. bn. 
MALINOWSKI Bernard - - 1924/610 kan. 2. pal. 
MALINOWSKI Czesław - - 19121472 ppor. d-two dyw. 
MALINOWSKI Edward - - 19221269 szef. 1. komp. san. 
MALINOWSKI Eligiusz - - 1912120 sierż. 2. bn. VM 5 KW pol. 12.5.1944 
MALINOWSKI Eugeniusz - - 1915/478 sto strz. 2. bn. 
MALINOWSKI Franciszek - - 1914/323 strz. 2. bn. 
MALINOWSKI Henryk - - 1909/308 strz. 2. bn. 
MALINOWSKI Henryk - - 1926/447 strz. 5. bn. 
MALINOWSKI Jan - - 1906/37 kpr. p. ul. karp. 
MALINOWSKI Jan - - 1910/124 ks. kap. p. ul. karp. 
MALINOWSKI Jan - - 1915/131 kpr. 7. p. uł. lub. 
MALINOWSKI Jan - - 1922/6042 sto szer. 3. komp. zaop. 
MALINOWSKI Jan - - 1923/354 kpr. 8. bn. KW 
MALINOWSKI Janusz Jerzy - - 1916/55 sto szer. 1. komp. zaop. 
MALINOWSKI Józef - - 1919/532 strz. 3. bn. ckm. 
MALINOWSKI Józef - patrz RAJWA Józef - - 
MALINOWSKI Leon - - 1906/53 st.szer. 2. komp. san. 
MALINOWSKI Leon - - 1924/304 strz. 8. bn. 
MALINOWSKI Ludwik - patrz OGIERMAN Rajmund - - 
MALINOWSKI Maksymilian - - 19071289 szer. 1. komp. zaop. 
MALINOWSKI Marian - - 1917/60 ppor. 7. p. ul. lub. 
MALINOWSKI Mikołaj - - 1918/68 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
MALINOWSKI Paweł - - 1913/55 ppor. 6. bn. KW 
MALINOWSKI Paweł - - 1915/125 sto strz. 3. bn. 
MALINOWSKI Piotr - - 1901/87 st. szer. 1. komp. zaop. 
MALINOWSKI Piotr - - 1914126 plut. 9. bn. 
MALINOWSKI Piotr - - 1917/32 kpr. 6. bn. KW /21 
MALINOWSKI Roman - - 19141286 ppor. 9. bn. 
MALINOWSKI Roman - - 1917/ .. sto szer. d-two dyw. 
MALINOWSKI Stefan - - 1907/43 bomb. 3. p. a. plot. 
MALINOWSKI Tadeusz Gedymin - - 1919/52 ppor. 2. pal. 
MALINOWSKI Włodzimierz - - 1912/58 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
MALINOWSKI Zygmunt - - 1898/194 kpt. 3. p. a. plot. 
MALIŃSKI Czesław - - 1909/46 plut. 3. bn. ckm. 
MALIŃSKI Józef - patrz STOLTMAN Józef - - 
MALINSKI Władysław - - 19211309 szer. 2. komp. san. 
MALISZ Edmund - - 19261264 strz. 4. bn. 
MALISZEWSKI Bronisław - - 1919/403 sto strz. 5. bn. 
MALISZEWSKI Feliks - - 19151212 sto strz. 5. bn. KW 
MALISZEWSKI Hilary - - 1921161 strz. 2. bn. KW zm. z r. 13.11.1944 
MALISZEWSKI Jan - - 1918/75 kpr. 1. bn. KW 
MALISZEWSKI Jan - - 1925/11 sap. 3. bn. sap. KW 
MALISZEWSKI Józef - - 1918/314 sto strz. 6. bn. KW 
MALISZEWSKI Wiktor - - 1920/312 strz. 9. bn. 
MALISZEWSKI Władysław - - 1921176 bomb. pchr. 3. pal. 
MALISZEWSKI Włodzimierz - - 1919/572 kpr. 8. bn. KW 
MALK Bernard - ps. RADLIŃSKI Bernard - - 1926/507 strz. 9. bn. 
MALKIEWICZ Władysław - - 19121125 plut. 13. komp. warszt. 
MALKO Stefan - - 1909120 strz. 4. bn. 
MALKO Stefan - - 1918/12 sto strz. 4. bn. 
MALKOWSKI Edmund - - 19211310 strz. 9. bn. 
MALKOWSKI Edward - patrz MAKOWSKI Edward - - 
MALLI Jan - - 1913/56 kpr. 4. bn. KW 
MALMIGA Emil - ps. ŁABANOWICZ Marian - - 1922/524 sto strz. 2. bn. KW 
MALNYCZUK Jan - - 1918/74 strz. 3. bn. 
MALOTTKI Klemens - - 1906/318 sap. 3. bn. sap. 
MALSKI Adam - - 1924/44 sto strz. 3. bn. 
MALUDZIŃSKI Julian - - 1913/ .. ppor. 6. bn. 
MALUS Feliks - - 1914/115 plut. 7. p. ul. lub. 
MAŁACHOWSKI Edward - - 1923/438 szer. 13. komp. zaop. 
MAŁACHOWSKI Feliks - - 1899/167 strz. 6. bn. 
MAŁACHOWSKI Wiktor - - 1912/356 strz. 6. bn. 
MAŁACZYŃSKI Paweł - - 1911119 szer. 2. komp. zaop. 
MAŁASZKO Eustachy - - 1907/47 kpr. 5. bn. 
MAŁECKI Bernard - - 1916124 plut. 1. bn. KW pol. 12.5.1944 
MAŁECKI Bolesław - - 1918120 strz. 5. bn. 
MAŁECKI Grzegorz - - 1918/ .. kan. 1. pal. 
MAŁECKI Jerzy - - 1905126 sto strz. 6. bn. KW 
MAŁECKI Józef - - 1907/68 szer. 3. bn. łączno zm. z r. 14.11.1944 
MAŁECKI Józef - - 1909/1 sto strz. 1. bn. KW 
MAŁECKI Józef - - 1913/85 ppor. 1. bn. 
MAŁECKI Kazimierz Bronisław - - 1910/7 wachm. p. uł. karp. 
MAŁECKI Mieczysław - - 1919/37 sto strz. 3. bn. ckm. KW 
MAŁECKI Paweł - - 19091295 strz. 8. bn. 
MAŁECKI Stefan - - 1915/475 ppor. 6. bn. 
MAŁECKI Władysław - - 1918/49 strz. 6. bn. KW zm. z r. 18.5.1944 
MAŁEK Alojzy - patrz BRACHMAN Alojzy - - 
MAŁEK Gerhard - - 1918/313 strz. 4. bn. 
MAŁEK Jan - - 1904127 plut. 2. bn. KW pol. 12.5.1944 
MAŁEK Jan - - 1908/51 kan. 3. p. a. plot. KW 
MAŁEK Józef - - 1909/401 sap. 3. bn. sap. 
MAŁEK Paweł - ps. KAMIŃSKI Paweł - - 1917/353 sto strz. 7. bn. 
MAŁKIEWICZ Władysław - - 1915/101 ul. 12. p. ul. pod. 
MAŁKOWSKI Jan - patrz MATYSEK Jan - - 
MAŁKOWSKI Lutyk Andrzej - - 1915/351 sap. 3. bn. sap. 
MAŁMYGA Aleksander - - 1913/68 sto strz. 3. bn. ckm. KW pol. 23.11.1944 
MAŁODOBRY Michał - - 1912/352 kan. 3. p. a. ppanc. 
MAŁOLEPSZY Eugeniusz - - 1907/18 strz. 4. bn. 
MAŁOLEPSZY Jan - - 1917/163 plut. 6. bn. VM 5 KW 
MAŁOLEPSZY Jaromin Marian - - 1915/314 strz. 4. bn. zm. 2.12.1945 
MAŁOWICKI Zygmunt - - 1921152 strz. 5. bn. KW 
MAŁUPA Władysław - - 1902165 sierż. 6. bn. KW pol. 17.5.1944 
MAŁYCHA Józef - - 1907/39 sto sze