2 Korpus Polski
  Pieśń Brygady Karpackiej
 


Myśmy tutaj szli z Narwiku, 
 Wy przez Węgry a my z Czech, 
 Nas tu z Syrii jest bez liku, 
 A was z Niemiec zwiało trzech. 
 My przez morza a wy z Flandrii, 
 My górami, wy przez las, 
 Teraz wszyscy do Aleksandrii, 
 Teraz my już wszyscy wraz. 
 Karpacka Brygada! Daleki jest świat! 
 Daleki żołnierza tułaczy ślad 
 Daleka jest droga w zawiejach i mgłach, 
 Od śniegów Narwiku w Libijski piach. 
 Maszeruje Brygada, maszeruje, Maszeruje co tchu, co tchu, 
 Bo z daleka jej Polska wypatruje, 
 Wyczekuje dzień po dniu. 
 I wzrok na nią. zwraca zza gór i zza mórz, 
 Czy widać Brygadę, czy idzie już? 
 Co noc słuch wytęża przez dal i przez mrok, 
 Czy słychać Karpackiej Brygady krok.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (10 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja