2 Korpus Polski
  Pieśń Brygady Karpackiej
 


Myśmy tutaj szli z Narwiku, 
 Wy przez Węgry a my z Czech, 
 Nas tu z Syrii jest bez liku, 
 A was z Niemiec zwiało trzech. 
 My przez morza a wy z Flandrii, 
 My górami, wy przez las, 
 Teraz wszyscy do Aleksandrii, 
 Teraz my już wszyscy wraz. 
 Karpacka Brygada! Daleki jest świat! 
 Daleki żołnierza tułaczy ślad 
 Daleka jest droga w zawiejach i mgłach, 
 Od śniegów Narwiku w Libijski piach. 
 Maszeruje Brygada, maszeruje, Maszeruje co tchu, co tchu, 
 Bo z daleka jej Polska wypatruje, 
 Wyczekuje dzień po dniu. 
 I wzrok na nią. zwraca zza gór i zza mórz, 
 Czy widać Brygadę, czy idzie już? 
 Co noc słuch wytęża przez dal i przez mrok, 
 Czy słychać Karpackiej Brygady krok.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 190 odwiedzający (554 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja